Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Dziennikarka dociera do tajnego dokumentu!


Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy Pfizer zarejestrował 158 000 NOPów i 1223 zgony!

Publikujemy tekst oparty na dokumencie firmy szczepionkowej Pfizer, który ta firma chciała utajnić na 55 lat, ale sąd nakazał ujawnić pełną jego treść. Jest to prawdziwa „BOMBA ATOMOWA”, która znacznie przyspieszy upadek fałszywej plandemii i otworzy drogę do Trybunałów Karnych. Obserwując to, co wzbiera coraz mocniej na całym świecie, a zwłaszcza w krajach tzw. cywilizowanego Zachodu wśród ludności, prognozujemy że PLANDEMIA, w tym nachalne szczepienia, potrwają jeszcze nie więcej niż kilka miesięcy.

Redakcja KIP

***

Dziennikarka dotarła do dokumentu, który firma Pfizer chciała ukryć na co najmniej 55 lat. Sędzia, który prowadził sprawę, nakazał ujawnić pełną jego treść. Wydaje się to być najważniejszy dokument przeciwko szcze****iom, który ujrzał światło dzienne na przestrzeni ostatnich 100 lat. Przez

Kamil Osięglewski

Dziennikarka dociera do tajnego dokumentu! Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy Pfizer zarejestrował 158 000 NOPów i 1223 zgony!

Dziennikarka dotarła do dokumentu, który firma Pfizer chciała ukryć na co najmniej 55 lat. Sędzia, który prowadził sprawę, nakazał ujawnić pełną jego treść. Wydaje się to być najważniejszy dokument przeciwko szcze****iom, który ujrzał światło dzienne na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Celia Farber, dziennikarka śledcza ujawniła dokument firmy Pfizer, który nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego, ale został ujawniony jako część FOIA [Freedom of Information Act – Ustawy o Informacji Jawnej], w którym opisuje niepożądane skutki zaledwie pierwszych trzech miesięcy tak zwaną szczepionką przeciw COVID-19.

W dokumencie pojawia się pełna, przerażająca lista schorzeń, które firma Pfizer miała monitorować, aby upewnić się, czy będą występować jako niepożądane odczyny poszczepienne.

W artykule WAŻNE! FDA przypadkowo wyświetliło slajdy z listą skutków ubocznych. Miałeś tego nie zobaczyć! [VIDEO] z sierpnia tego roku pisaliśmy na łamach Paradyzja.com o ukrywanej przez FDA dość obszernej liczbie niepożądanych odczynów poszczepiennych, która przedostała się do opinii publicznej podczas jednej z kilkugodzinnych konferencji dostępnych na platformie Youtube.

Federalna agencja odpowiedzialna za ochronę zdrowia publicznego nieświadomie przyznała, poprzez przypadkowe pokazanie slajdów, że osoby przyjmujące eksperymentalny produkt medyczny, mogą umrzeć lub doznać poważnych komplikacji medycznych z powodu tak zwanego szczepienia przeciwko SARS-COV-2.

Wiedza ta nie powstrzymała agencji przed udzieleniem Pfizerowi pozwolenia na ich użycie zaledwie dwa miesiące później.

O ile tamta lista może zapierać dech i wprawiać w osłupienie, tak dokument, do którego dotarła dziennikarka śledcza Celia Farber nie pozostawia złudzeń, że jest to najważniejszy dokument przeciwko szczepieniom, który ujrzał światło dzienne na przestrzeni ostatnich 100 lat.

– Pragnę pilnie poinformować, że nigdy aż tak zszokowana nie byłam, odkąd zacząłem relacjonować tych farmaceutycznych i rządowo-farmaceutycznych drapieżców w latach 1987/1988 – pisze na swoim blogu Farber.

Dokument jest prawdziwy i został opublikowany pod nadzorem światowej sławy specjalistów w dziedzinie medycyny, jak: Aaron Cheriaty, MD Profesor Psychiatrii, UCI School of Medicine Dyrektor Programu Etyki Medycznej, UCI Health, b. dr n. med. Harvey Risch Profesor Epidemiologii Szkoła Zdrowia Publicznego Yale, czy C. Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, FCRSA współtworzący PHMPT.

PHMPT

Grupa o nazwie Public Health and Medical Professional for Transparency Documents pozwała FDA wygrywając sprawę o ujawnienie dokumentów firmy Pfizer dotyczących niepożądanych zdarzeń związanych z ich „szczepionką” Covid-19.

Firma Pfizer walczyła o ukrycie tego dokumentu przez co najmniej 55 lat. Sędzia, który prowadził sprawę nakazał wyrokiem sądu ujawnić pełną treść dokumentu.

PMMPTD to organizacja non-profit, składająca się z pracowników służby zdrowia, lekarzy, naukowców i dziennikarzy, istnieje wyłącznie po to, by pozyskiwać i rozpowszechniać dane, na których opiera się FDA przy licencjonowaniu szczepionek przeciw COVID-19.

Organizacja nie zajmuje stanowiska w sprawie danych poza tym, że powinny one być publicznie dostępne, aby umożliwić niezależnym ekspertom przeprowadzenie własnego przeglądu i analiz – można przeczytać na stronie.

„Cztery dni po tym, jak szczepionka Pfizer została zatwierdzona dla osób w wieku 16+, złożyliśmy do FDA wniosek o ustawę o wolności informacji w celu uzyskania wszystkich danych zawartych w dokumentacji produktu biologicznego szczepionki COVID-19 firmy Pfizer. Pozwaliśmy FDA za nieudostępnienie danych”.

Wniosek o dostępie do informacji jawnej złożyła kancelaria prawnicza SIRI | Glimstad, która współpracuje z organizacją ICAN, zajmującą się dziennikarstwem śledczym i upublicznianiem nielegalnych praktyk FDA i CDC.

Sprawę również skomentował sam Aaron Siri, właściciel kancelarii.

– FDA poprosiła sędziego federalnego, aby opinia publiczna poczekała do roku 2076 z ujawnieniem wszystkich danych i informacji, na których opierała się przy licencjonowaniu szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer – pisze.

Dosłownie 55-letnie opóźnienie. Moja firma w imieniu PHMPT poprosiła o ujawnienie tych informacji w ciągu 108 dni – tyle samo czasu zajęło FDA sprawdzenie i zatwierdzenie szczepionki firmy Pfizer.

– Sąd nakazał stronom przedłożenie opinii na poparcie swoich stanowisk do 6 grudnia 2021 r.

– Opinia FDA, niewiarygodnie, podwaja się. Teraz skutecznie prosi o co najmniej 2096 r. na wyprodukowanie dokumentów firmy Pfizer. Nie, to nie literówka. W sumie co najmniej 75 lat.

Na stronie PHMPTD dostępny jest szereg dokumentów zarówno firmy Pfizer, jak i dokumentacji sądowej.

90 dni od momentu podania pierwszych „szczepionek”

W ciągu 90 dni po wydaniu „szczepionki” EUA odnotowali 1223 zgony i 158 000 działań niepożądanych, w tym zgony płodów, spontaniczne poronienia i inne.

W swoim zaszyfrowanym, transludzkim słownictwie farmaceutycznym nazywają to „doświadczeniem postmarketingowym” – zauważa dziennikarka.

Pfizer przyznaje, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu wprowadzenia szczepionki zarejestrował aż 42 086 przypadków niepożądanych reakcji.

Można określić na podstawie dokumentu firmy Pfizer, te 42 086 przypadków stanowiły łącznie 139 888 zdarzeń niepożądanych. Innymi słowy, w wielu przypadkach pojawiły się doniesienia o wielu zdarzeniach niepożądanych, co potęguje całe przedsięwzięcie.

Zastrzeżone i poufne

Raport zatytułowany „Zastrzeżone i Poufne” przygotowany został przez firmę Pfizer.
„Informacje zawarte w tym dokumencie są zastrzeżone i poufne. Jakiekolwiek ujawnienie, powielanie, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie tych informacji poza firmą Pfizer, jej Podmiotami Stowarzyszonymi, Licencjobiorcami lub Agencje regulacyjne są surowo zabronione. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, akceptując lub
przeglądając te materiały, zgadzasz się zachować takie informacje w tajemnicy i nie ujawniać ich innym (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo) ani używać go do nieuprawnionych celów” – czytamy na początku dokumentu.

5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: Pfizer
5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: FDA

Bezpieczne, Skuteczne, Najlepiej Przebadane

Każdy, kto mówi ci, że te „szczepionki” są bezpieczne, jest gdzieś pomiędzy zahipnotyzowaniem, nieuczciwością i złośliwością – konstatuje dziennikarka.

Gdy te dokumenty Pfizera zostały obnażone, nasze ciała są niczym innym jak polem sadystycznych eksperymentów, ich bogactwem, ich całkowitym samozwańczym prawem do niszczenia życia, zgarniając miliardy, może biliony – czytamy na blogu.

W tajnym dokumencie Pfizer wymienia 1223 zgonów, które miały miejsce po zaledwie trzech miesiącach od wprowadzenia szczepionki.

Wreszcie, Pfizer przyznaje, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy wprowadzenia szczepionki zarejestrował oszałamiające 42 000 przypadków niepożądanych reakcji.

Tabela 7

Czytając dokument firmy Pfizer, docieramy do Tabeli 7, która zawiera szereg kategorii działań niepożądanych, twardych danych, z których wszystkie zostały zgłoszone w ciągu pierwszych trzech miesięcy wprowadzania szczepionek firmy Pfizer. Warto to powtórzyć, te twarde, oficjalne dane, zostały zgłoszone w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu podawania terapii genowej COVID-19.

Tabela 7 zawiera podsumowanie przeglądu skumulowanych przypadków w ramach kategorii AESI w bazie danych bezpieczeństwa firmy Pfizer. Różni się to od przeprowadzanych ocen sygnałów bezpieczeństwa i uwzględnionych, w stosownych przypadkach, w podsumowujących miesięcznych raportach o bezpieczeństwie przesyłanych regularnie do FDA i innych organów ds. zdrowia.

Kryteria: Sercowo-naczyniowe

Kryteria wyszukiwania: PTs Ostre, zawał mięśnia sercowego; Niemiarowość; Zawał serca;
ostra niewydolność serca; Wstrząs kardiogenny; Wieńcowy choroba tętnic; mięśnia sercowego zawał; Ortostatyka postawy zespół tachykardii; Naprężenie kardiomiopatia; Częstoskurcz.

Liczba przypadków: 1403 (3,3% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
241 jest potwierdzonych medycznie, a 1162 niemedycznie Potwierdzony;
• Kraj występowania: Wielka Brytania (268), USA (233), Meksyk (196), Włochy
(141), Francja (128), Niemcy (102), Hiszpania (46), Grecja (45),
Portugalia (37), Szwecja (20), Irlandia (17), Polska (16), Izrael (13),
Austria, Rumunia i Finlandia (po 12), Niderlandy (11),
Belgia i Norwegia (po 10), Czechy (9), Węgry i
Kanada (po 8), Chorwacja i Dania (po 7), Islandia (5); ten
pozostałe 30 spraw rozdzielono między 13 innych krajów;
• Płeć badanych: kobieta (1076), mężczyzna (291) i nieznana (36);
• Grupa wiekowa badanych (n = 1346): Dorosłyc (1078), Elderlyd (266)
Childe i Adolescentf (po 1);
• Liczba istotnych wydarzeń: 1441, z czego 946 poważnych, 495
niepoważne; w przypadkach zgłaszania istotnych poważnych zdarzeń;
• Zgłoszone istotne PT: Tachykardia (1098), arytmia (102),
Zawał mięśnia sercowego (89), niewydolność serca (80), ostry mięsień sercowy
zawał (41), ostra niewydolność serca (11), wstrząs kardiogenny i
Zespół tachykardii ortostatycznej posturalnej (po 7) i wieńcowych
choroba tętnic (6);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 1209): Zakres od <24 godzin do
21 dni, mediana <24 godziny;

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: Covid-19 SMQ

Wąskie i szerokie LUB PT
Ageuzja; Anosmia

• Liczba przypadków: 3067 (7,3% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
1013 jest potwierdzonych medycznie, a 2054 niemedycznie Potwierdzony;
• Kraj występowania: USA (1272), Wielka Brytania (609), Niemcy (360),
Francja (161), Włochy (94), Hiszpania (69), Rumunia (62), Portugalia (51),
Polska (50), Meksyk (43), Belgia (42), Izrael (41), Szwecja (30),
Austria (27), Grecja (24), Dania (18), Czechy i
Węgry (po 17), Kanada (12), Irlandia (11), Słowacja (9), Łotwa
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (po 6); pozostałe 36 przypadków było
dystrybuowane w 16 innych różnych krajach;
• Płeć badanych: kobieta (1650), mężczyzna (844) i nieznana (573);
• Grupa wiekowa badanych (n= 1880): Dorosły (1315), Osoby w podeszłym wieku (560),
Niemowlę i Młodzież (po 2), Dziecko (1);
• Liczba istotnych zdarzeń: 3359, z czego 2585 poważnych, 774 niepoważne;
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (>1 wystąpienie): COVID19 (1927), pozytywny wynik testu SARS-CoV-2 (415), Podejrzenie COVID-19
(270), Ageusia (228), Anosmia (194), test na przeciwciała SARS-CoV-2
ujemny (83), ekspozycja na SARS-CoV-2 (62), SARS-CoV-2
dodatni test na przeciwciała (53), zapalenie płuc COVID-19 (51),
Bezobjawowy COVID-19 (31), zakażenie koronawirusem (13),
Narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 (11), test SARS-CoV-2
fałszywie dodatni (7), dodatni test na koronawirusa (6), test SARS-CoV-2
ujemny (3) test na przeciwciała SARS-CoV-2 (2);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 2070): Zakres od <24 godzin do
374 dni, mediana 5 dni;
• Odnośny wynik zdarzenia: śmiertelny (136), nierozwiązany (547),
rozwiązane/rozwiązane (558), rozwiązane z następstwami (9) i nieznane
(2110).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: PT Chillblains

Dermatologiczne AES; Rumień wielopostaciowy

Liczba przypadków: 20 przypadków (0,05% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z
z których 15 jest potwierdzonych medycznie, a 5 niemedycznie
Potwierdzony;
• Kraj występowania: Wielka Brytania (8), Francja i Polska (po 2), a
pozostałe 8 spraw zostało rozdzielonych między 8 innych różnych
kraje;
• Płeć badanych: kobieta (17) mężczyzna i nieznani (po 1);
• Grupa wiekowa badanych (n=19): Dorosły (18), Osoby w podeszłym wieku (1);
• Liczba istotnych zdarzeń: 20 zdarzeń, 16 poważnych, 4 niepoważne

• Zgłoszone istotne PT: Rumień wielopostaciowy (13) i Chillblains
(7)
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 18): Zakres od <24 godzin do 17
dni, mediana 3 dni;
• Odpowiedni wynik wydarzenia: rozstrzygnięty/rozwiązany (7), nierozstrzygnięty (8)
i nieznany (6).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: Leukopenia NEC

Hematologiczne AESI
(HLT) (ścieżka podstawowa) LUB
Neutropenia (HLT) (podstawowa
Ścieżka) LUB PT Odporny
małopłytkowość,
Małopłytkowość OR SMQ
Terminy dotyczące krwotoku (z wyłączeniem
warunków laboratoryjnych)

Liczba przypadków: 932 (2,2% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
524 potwierdzonych medycznie i 408 potwierdzonych niemedycznie;
• Kraj występowania: Wielka Brytania (343), USA (308), Francja (50), Niemcy
(43), Włochy (37), Hiszpania (27), Meksyk i Polska (po 13),
Szwecja (10), Izrael (9), Holandia (8), Dania, Finlandia,
Portugalia i Irlandia (po 7), Austria i Norwegia (po 6),
Chorwacja (4), Grecja, Belgia, Węgry i Szwajcaria (po 3),
Cypr, Łotwa i Serbia (po 2); pozostałe 9 przypadków
pochodzi z 9 różnych krajów;
• Płeć badanych (n=898): kobieta (676) i mężczyzna (222);
• Grupa wiekowa badanych (n=837): Dorosły (543), Starszy (293), Niemowlę
(1);
• Liczba istotnych zdarzeń: 1080, z czego 681 poważnych, 399
niepoważne;
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (≥15 wystąpień) obejmują:
Krwawienie z nosa (127), stłuczenie (112), siniak w miejscu szczepienia (96),
Krwotok w miejscu szczepienia (51), wybroczyny (50), krwotok
(42), Hematochezia (34), Małopłytkowość (33), Szczepienia
krwiak w miejscu (32), krwotok spojówkowy i pochwowy
krwotok (po 29), Krwiak, Krwioplucie i
Krwotok miesiączkowy (po 27), wymioty krwawe (25), krwotok do oka
(23), krwotok z odbytu (22), małopłytkowość immunologiczna (20),
Obecność krwi w moczu (19), krwiomocz, neutropenia i plamica
(16 sztuk) Biegunka krwotoczna (15);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 787): Zakres od <24 godzin do
33 dni, mediana = 1 dzień;
• Odpowiedni wynik zdarzenia: śmiertelny (34), rozwiązany/ustępujący (393),
rozwiązane z następstwami (17), nierozwiązane (267) i nieznane
(371).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: Związane z wątrobą

AES wątrobowe badania, oznaki i objawy
(SMQ) (wąski i szeroki) LUB
PT Uraz wątroby

Liczba przypadków: 70 przypadków (0,2% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z
z czego 54 potwierdzonych medycznie i 16 potwierdzonych niemedycznie;
• Kraj występowania: Wielka Brytania (19), USA (14), Francja (7), Włochy (5),
Niemcy (4), Belgia, Meksyk i Hiszpania (po 3), Austria i
Islandia (po 2); pozostałe 8 przypadków pochodziło z 8 różnych
kraje;
• Płeć badanych: kobieta (43), mężczyzna (26) i nieznana (1);
• Grupa wiekowa badanych (n=64): Dorosły (37), Osoby w podeszłym wieku (27);

Liczba istotnych wydarzeń: 94, z czego 53 poważne, 41
niepoważne;
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (≥3 wystąpienia) obejmują:
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (16), zwiększona aktywność aminotransferaz i ból wątroby (po 9), wzrost testów czynnościowych wątroby (8),
Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej i test czynności wątroby
nieprawidłowe (po 7), zwiększona gamma-glutamylotransferaza i
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (po 6 sztuk), fosfatazy alkalicznej we krwi
zwiększone i uszkodzenie wątroby (po 5), wodobrzusze, bilirubina we krwi
zwiększona i Hipertransaminazemia (po 3);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 57): Zakres od <24 godzin do 20
dni, mediana 3 dni;
• Odpowiedni wynik zdarzenia: śmiertelny (5), rozwiązany/ustępujący (27),
rozwiązane z następstwami (1), nierozwiązane (14) i nieznane (47)

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: PT twarzy

Paraliż twarzy, paraliż, niedowład twarzy

Liczba przypadków: 449i (1,07% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), 314
potwierdzone medycznie i 135 potwierdzone niemedycznie;
• Kraj występowania: USA (124), Wielka Brytania (119), Włochy (40), Francja (27),
Izrael (20), Hiszpania (18), Niemcy (13), Szwecja (11), Irlandia (9),
Cypr (8), Austria (7), Finlandia i Portugalia (po 6), Węgry
oraz Rumunia (po 5), Chorwacja i Meksyk (po 4), Kanada
(3), Republika Czeska, Malta, Holandia, Norwegia, Polska i
Portoryko (po 2); pozostałe 8 przypadków pochodziło z 8
różne kraje;
• Płeć badanych: kobieta (295), mężczyzna (133), nieznana (21);
• Grupa wiekowa badanych (n=411): Dorosły (313), Osoby w podeszłym wieku (96), Niemowlęj i Dziecko (po 1);
• Liczba istotnych wydarzeń
: 453, z czego 399 poważnych, 54
niepoważne;
• Zgłoszone istotne PT: porażenie twarzy (401), niedowład twarzy (64);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 404): Zakres od <24 godzin do
46 dni, mediana 2 dni;
• Odpowiedni wynik zdarzenia: rozstrzygnięty/rozstrzygnięty (184), rozstrzygnięty za pomocą następstwa (3), nierozwiązane (183) i nieznane (97);

Ogólny wniosek: Ten zbiorczy przegląd przypadku nie podnosi nowych
problemów z bezpieczeństwem. Nadzór będzie kontynuowany.

Ocena przyczynowości będzie dalej oceniana po udostępnieniu dodatkowych danych nie zaślepionych z badania klinicznego C4591001, które zostanie odśledzone do ostatecznej
analizy około połowy kwietnia 2021 r.

Ponadto nieinterwencyjne badania bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, C4591011 i
oczekuje się, że C4591012 będzie przechwytywać dane na wystarczająco dużej
zaszczepionej populacji w celu wykrycia zwiększonego ryzyka porażenia Bella u
zaszczepione osoby.

Harmonogram przeprowadzenia tych analiz będzie ustalony na podstawie wielkości pozyskanej populacji zaszczepionej w źródłach danych badania według pierwszych raportów okresowych (do 30 czerwca).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: Zaburzenia o podłożu immunologicznym/autoimmunologicznym

Zależne od odporności/autoimmunologiczne
AES (SMQ) (szerokie i wąskie) LUB
Zaburzenia autoimmunologiczne HLGT
(Ścieżka podstawowa) LUB Cytokina PT
zespół uwolnienia; Burza cytokin; Nadwrażliwość

Liczba przypadków: 1050 (2,5% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
760 potwierdzonych medycznie i 290 potwierdzonych niemedycznie;
• Kraj zapadalności (>10 przypadków): Wielka Brytania (267), USA (257), Włochy (70),
Francja i Niemcy (po 69), Meksyk (36), Szwecja (35), Hiszpania
(32), Grecja (31), Izrael (21), Dania (18), Portugalia (17),
Austria i Czechy (po 16), Kanada (12), Finlandia (10).
Pozostałe 74 przypadki pochodziły z 24 różnych krajów.
• Płeć badanych (n=682): kobieta (526), ​​mężczyzna (156).
• Grupa wiekowa badanych (n=944): Dorosły (746), Osoby w podeszłym wieku (196),
Młodzież (2).
• Liczba istotnych zdarzeń: 1077, z czego 780 poważnych, 297
niepoważne.
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (>10 wystąpień):
Nadwrażliwość (596), Neuropatia obwodowa (49), Zapalenie osierdzia
(32), zapalenie mięśnia sercowego (25), zapalenie skóry (24), cukrzyca i
Zapalenie mózgu (16 sztuk), łuszczyca (14), pęcherzowe zapalenie skóry (13),
Zaburzenie autoimmunologiczne i zjawisko Raynauda (po 11);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 807): Zakres od <24 godzin do
30 dni, mediana <24 godziny.
• Odpowiedni wynik wydarzenial
: rozwiązane/rozwiązane (517), nierozwiązane
(215), śmiertelne (12), ustąpione z następstwami (22) i nieznane (312)

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: PT bóle stawów; Artretyzm; Bakteryjne zapalenie stawów

Mięśniowo-szkieletowe AES; Zespół chronicznego zmęczenia; zapalenie wielostawowe; polineuropatia; zespół zmęczenia po wirusie; Reumatoidalne zapalenie stawów

Liczba przypadków: 3600 (8,5% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
2045 potwierdzone medycznie i 1555 potwierdzone niemedycznie;
• Kraj występowania: Wielka Brytania (1406), USA (1004), Włochy (285), Meksyk
(236), Niemcy (72), Portugalia (70), Francja (48), Grecja i
Polska (46), Łotwa (33), Czechy (32), Izrael i Hiszpania
(26), Szwecja (25), Rumunia (24), Dania (23), Finlandia i
Irlandia (po 19), Austria i Belgia (po 18), Kanada (16),
Holandia (14), Bułgaria (12), Chorwacja i Serbia (po 9),
Cypr i Węgry (po 8), Norwegia (7), Estonia i Puerto
Rico (po 6), Islandia i Litwa (po 4); pozostałe 21
sprawy pochodziły z 11 różnych krajów;
• Płeć badanych (n=3471): kobieta (2760), mężczyzna (711);
• Grupa wiekowa badanych (n=3372): Dorosły (2850), Osoby w podeszłym wieku (515), Dziecko
(4), młodzież (2), niemowlę (1);
• Liczba istotnych wydarzeń: 3640, z czego 1614 poważnych, 2026
niepoważne;
• Zgłoszone istotne PT: ból stawów (3525), zapalenie stawów (70),
Reumatoidalne zapalenie stawów (26), zapalenie wielostawowe (5), polineuropatia, post
zespół wirusowego zmęczenia, zespół chronicznego zmęczenia (po 4 szt.),
Bakteryjne zapalenie stawów (1);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 2968): Zakres od <24 godzin do
32 dni, mediana 1 dzień;

• Odpowiedni wynik zdarzenia: rozwiązany/rozwiązany (1801), nierozwiązany
(959), rozwiązane z następstwami (49) i nieznane (853).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: Drgawki

Neurologiczne AESI (w tym
demielinizacja) (SMQ) (szerokie i wąskie) LUB Demielinizacja (SMQ) (szerokie i
Wąskie) LUB PT Ataksja; katapleksja; Encefalopatia; Fibromialgia; Wewnątrzczaszkowy
ciśnienie wzrosło; Zapalenie opon mózgowych; aseptyczne zapalenie opon mózgowych; Narkolepsja

• Liczba przypadków: 501 (1,2% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
365 potwierdzonych medycznie i 136 potwierdzonych niemedycznie.
• Kraj zapadalności (≥9 przypadków): Wielka Brytania (157), USA (68), Niemcy
(49), Meksyk (35), Włochy (31), Francja (25), Hiszpania (18), Polska (17),
Holandia i Izrael (po 15), Szwecja (9). Pozostałe 71
przypadki pochodziły z 22 różnych krajów.
• Płeć badanych (n=478): kobieta (328), mężczyzna (150).
• Grupa wiekowa badanych (n=478): Dorosły (329), Osoby w podeszłym wieku (149);
• Liczba istotnych wydarzeń: 542, z czego 515 poważnych, 27
niepoważne.
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (˃2 wystąpienia) obejmowały:
Napad (204), Padaczka (83), Uogólniony napad toniczno-kloniczny
(33), zespół Guillain-Barre (24), fibromialgia i trigeminal
nerwoból (po 17), drgawki gorączkowe, (15), stan padaczkowy
(12), Aura i zapalenie rdzenia poprzecznego (po 11), Stwardnienie rozsiane
nawrót i zapalenie nerwu wzrokowego (po 10 sztuk), padaczka Petit mal i Tonic
drgawki (9 każdy), ataksja (8), encefalopatia i tonik kloniczny
ruchy (7 każdy), pienienie ust (5), stwardnienie rozsiane,
Narkolepsja i napady częściowe (po 4), Złe czucie,
Demielinizacja, zapalenie opon mózgowych, stan ponapadowy, napad padaczkowy
zjawiska i gryzienie języka (po 3);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n = 423): Zakres od <24 godzin do
48 dni, mediana 1 dzień;
• Wynik istotnych zdarzeń: śmiertelny (16), rozwiązany/ustępujący (265),
rozwiązane z następstwami (13), nierozwiązane (89) i nieznane (161);

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Kryteria wyszukiwania: wirus opryszczki

Inne AES infekcje (HLT) (ścieżka podstawowa)
LUB PT Zdarzenie niepożądane następujące po immunizacji; Zapalenie;Laboratorium produkcyjne kwestia testów analitycznych; Kwestia materiałów produkcyjnych; Kwestia produkcji produkcyjnej; test MERS-CoV; Test MERS-CoV negatywny; pozytywny wynik testu MERS-CoV; zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie; Dysfunkcja wielu narządów
zespół; Narażenie zawodowe na chorobę zakaźną;

• Liczba przypadków: 8152 (19,4% całkowitego zbioru danych dotyczących PM), z czego
4977 zostało potwierdzonych medycznie, a 3175 niemedycznie
Potwierdzony;
• Kraj występowania (> 20 przypadków): Wielka Brytania (2715), USA (2421),
Włochy (710), Meksyk (223), Portugalia (210), Niemcy (207), Francja
(186), Hiszpania (183), Szwecja (133), Dania (127), Polska (120),
Grecja (95), Izrael (79), Republika Czeska (76), Rumunia (57),
Węgry (53), Finlandia (52), Norwegia (51), Łotwa (49), Austria
(47), Chorwacja (42), Belgia (41), Kanada (39), Irlandia (34), Serbia
(28), Islandia (25), Niderlandy (22). Pozostałe 127 przypadków
pochodzili z 21 różnych krajów;
• Płeć badanych (n=7829): kobieta (5969), mężczyzna (1860);
• Grupa wiekowa badanych (n=7479): Dorosły (6330), Osoby w podeszłym wieku (1125),
Młodzież, Dziecko (po 9), Niemowlę (6);

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Izolacja; Dostępność produktu
wydanie; Problem dystrybucji produktu;
Problem z dostawą produktu; gorączka;
Kwarantanna; test SARS-CoV-1;
Test SARS-CoV-1 negatywny; Pozytywny wynik testu SARSCoV-1

Liczba istotnych zdarzeń: 8241, z czego 3674 poważnych, 4568
niepoważne;
• Najczęściej zgłaszane istotne PT (≥6 wystąpień) obejmowały:
gorączka (7666), półpasiec (259), stan zapalny (132), jamy ustnej
opryszczka (80), zespół dysfunkcji wielu narządów (18), opryszczka
infekcja wirusowa (17), opryszczka zwykła (13), opryszczka oczna
półpasiec (10), reaktywacja opryszczki ocznej i półpaśca (6
każdy);
• Opóźnienie wystąpienia istotnego zdarzenia (n =6836): Zakres od <24 godzin do
61 dni, mediana 1 dzień;
• Wynik istotnych zdarzeń: śmiertelny (96), rozwiązany/ustępujący (5008),
rozwiązane z następstwami (84), nierozwiązane (1429) i nieznane (1685).

Tabela 7 / Źródło: Pfizer
Tabela 7 / Źródło: FDA

Całość dostępna w dokumencie medycznym – kliknij źródło na końcu artykułu.

Lista planowanych, ewentualnych NOPów do monitorowania jest bez końca

Dodatek do dokumentu Pfizera jest najbardziej zdumiewającą sekcją. Zawiera listę ewentualnych wszystkich rodzajów niepożądanych zdarzeń związanych ze szczepionkami, które firma Pfizer przewidywała, by monitorować — ponownie, w ciągu zaledwie trzech miesięcy od początku planu wyszczepienia populacji.

Strona po stronie możemy czytać o planowanych zdarzeniach niepożądanych. Każdy rodzaj wydarzenia oddany w medycznym języku.

5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: Pfizer
5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: FDA

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

DODATEK 1. WYKAZ NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ O SPECJALNYM ZAINTERESOWANIU

Zespół delecji 1p36; kwasica 2-hydroksyglutarowa; zwiększona 5’nukleotydaza; zapalenie nerwu słuchowego; nabyty niedobór inhibitora C1; Nabyta pęcherzowa epidermoliza; nabyta afazja padaczkowa; Ostry skórny toczeń rumieniowaty; Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia; Ostre zapalenie mózgu z opornymi, powtarzającymi się napadami częściowymi; Ostra dermatoza neutrofilowa z gorączką; Ostre wiotkie zapalenie rdzenia; Ostre krwotoczne zapalenie leukoencefalopatii;

Ostry obrzęk krwotoczny niemowlęcy; Ostre uszkodzenie nerek; Ostra zewnętrzna retinopatia plamki; Ostra ruchowa neuropatia aksonalna; Ostra motoryczno-czuciowa neuropatia aksonalna; Ostry zawał mięśnia sercowego; Zespół ostrej niewydolności oddechowej [Uwaga Celii Farber: „to brzmi jak »Covid 19«.”]; Ostra niewydolność oddechowa; choroba Addisona; zakrzepica w miejscu podania; zapalenie naczyń w miejscu podania; zakrzepica nadnerczy; Zdarzenie niepożądane po szczepieniu; Ageuzja; agranulocytoza; zator powietrzny;

Nieprawidłowa aminotransferaza alaninowa; Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej; napad alkoholowy; alergiczna grzybica oskrzelowo-płucna; obrzęk alergiczny; alloimmunologiczne zapalenie wątroby; łysienie plackowate; choroba Alpersa; Proteinoza pęcherzykowa; Nieprawidłowy amoniak; Zwiększony amoniak; Infekcja jamy owodniowej; Amygdalohippokampektomia; artropatia amyloidowa; amyloidoza; Amyloidoza starcza;

Reakcja anafilaktyczna; Szok anafilaktyczny; anafilaktyczna reakcja transfuzyjna; reakcja anafilaktoidalna; wstrząs anafilaktoidalny; Ciążowy zespół rzekomoanafilaktyczny; obrzęk naczynioruchowy; neuropatia angiopatyczna; Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; anosmia; Pozytywne przeciwciało przeciwko receptorowi acetylocholiny; Pozytywne przeciwciała antyaktynowe;

Pozytywne przeciwciało przeciwko akwaporynie-4; Pozytywne przeciwciała przeciwko zwojom podstawy; Pozytywne przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi; Pozytywne przeciwciała przeciwnabłonkowe; Pozytywne przeciwciała przeciwko erytrocytom; Pozytywne przeciwciało przeciwko kompleksowi egzosomów; Brak przeciwciał anty-GAD; Pozytywne przeciwciała anty-GAD;

Pozytywne przeciwciała przeciw gangliozydom; Pozytywne przeciwciała antygliadyny; Pozytywne przeciwciała przeciw kłębuszkowej błonie podstawnej; Przeciwkłębuszkowa choroba błony podstawnej; Pozytywne przeciwciała przeciw syntetazie glicylo-tRNA;

Pozytywny wynik testu na przeciwciała anty-HLA; przeciwciała anty-IA2 pozytywne; Wzrosło przeciwciało przeciw insulinie; Pozytywne przeciwciało przeciw insulinie; Wzrosło przeciwciało przeciwko receptorowi insuliny; Pozytywne przeciwciało przeciwko receptorowi insuliny; Brak przeciwciał przeciwko interferonowi; Pozytywne przeciwciała przeciwko interferonowi; Pozytywne przeciwciała przeciwko komórkom wysp trzustkowych; Pozytywne przeciwciała antymitochondrialne;

Pozytywne przeciwciała przeciwko kinazie specyficznej dla mięśni; Pozytywne przeciwciała przeciwko glikoproteinie związanej z mieliną; polineuropatia związana z glikoproteiną związaną z anty-mieliną; Pozytywne przeciwciała przeciw mięśniowi sercowemu; Pozytywne przeciwciała antyneuronalne; Wzrosło przeciwciało przeciw cytoplazmie neutrofili;

Pozytywne przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili; zapalenie naczyń z dodatnim wynikiem przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofili; Pozytywne przeciwciała anty-NMDA; Wzrosło przeciwciało przeciwjądrowe; Pozytywne przeciwciała przeciwjądrowe; Pozytywne przeciwciała antyfosfolipidowe; zespół antyfosfolipidowy;

Pozytywne przeciwciała przeciwpłytkowe; Pozytywne przeciwciała antyprotrombinowe; Pozytywne przeciwciało antyrybosomalne P; Pozytywne przeciwciało przeciwko polimerazie RNA III; Test na przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae dodatni; Pozytywne przeciwciało przeciwplemnikowe; Pozytywne przeciwciała anty-SRP; zespół antysyntetazy;

Pozytywne przeciwciała przeciwtarczycowe; Wzrosło przeciwciało przeciw transglutaminazie; Pozytywne przeciwciała anty-VGCC; Pozytywne przeciwciała anty-VGKC; Pozytywne przeciwciała przeciwko wimentynie; Profilaktyka przeciwwirusowa; Leczenie przeciwwirusowe; Pozytywne przeciwciało przeciwko transporterowi cynku 8; zator aorty; zakrzepica aorty; zapalenie aorty;

Aplasia czysta czerwona krwinka; niedokrwistość aplastyczna; Zakrzepica w miejscu aplikacji; zapalenie naczyń w miejscu aplikacji; Niemiarowość; Zamknięcie pomostu tętniczego; zakrzepica pomostowania tętnic; zakrzepica tętnicza; Zakrzepica przetoki tętniczo-żylnej; zwężenie tętniczo-żylne w miejscu przeszczepu; zakrzepica przeszczepu tętniczo-żylnego; zapalenie tętnic; Zapalenie tętnic.

5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: Pfizer
5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports / Źródło: FDA

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[nie] [Zapalenie tętnic] wieńcowe; Ból stawów; Artretyzm; enteropatyczne zapalenie stawów; wodobrzusze; Aseptyczna zakrzepica zatoki jamistej; Nieprawidłowa aminotransferaza asparaginianowa; Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej; Niedobór asparaginian-glutaminian-transporter; Zwiększony wskaźnik stosunku AST do płytek krwi; nieprawidłowy stosunek AST/ALT; Astma; Bezobjawowy COVID-19; ataksja; Miażdżyca tętnic; napady atoniczne; zakrzepica przedsionków; Zanikowe zapalenie tarczycy;

Nietypowa łagodna padaczka częściowa; Atypowe zapalenie płuc [Uwaga Celii Farber: „Brzmi to jak oryginalna definicja Covid-19 z Wuhan.”]; Aura; Pozytywne autoprzeciwciała; niedokrwistość autoimmunologiczna; autoimmunologiczna niedokrwistość aplastyczna; autoimmunologiczne zapalenie stawów; Autoimmunologiczna choroba pęcherzowa; autoimmunologiczne zapalenie dróg żółciowych; autoimmunologiczne zapalenie okrężnicy; Autoimmunologiczna choroba demielinizacyjna; autoimmunologiczne zapalenie skóry; Zaburzenia autoimmunologiczne; Encefalopatia autoimmunologiczna; Autoimmunologiczne zaburzenie endokrynologiczne;

Enteropatia autoimmunologiczna; Autoimmunologiczne zaburzenie oka; autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna; Małopłytkowość indukowana heparyną autoimmunologiczną; autoimmunologiczne zapalenie wątroby; Hiperlipidemia autoimmunologiczna; autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy; Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego;

Autoimmunologiczna choroba płuc; autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny; autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego; Autoimmunologiczne zapalenie mięśni; autoimmunologiczne zapalenie nerek; neuropatia autoimmunologiczna; neutropenia autoimmunologiczna; autoimmunologiczne zapalenie trzustki; pancytopenia autoimmunologiczna; autoimmunologiczne zapalenie osierdzia; retinopatia autoimmunologiczna;

Autoimmunologiczne zaburzenie tarczycy; autoimmunologiczne zapalenie tarczycy; autoimmunologiczne zapalenie błony naczyniowej oka; Autozapalenie z dziecięcym zapaleniem jelit; Choroba autozapalna; padaczkowy automatyzm; Brak równowagi autonomicznego układu nerwowego; zajęcie autonomiczne; Osiowa spondyloartropatia; Zakrzepica żył pachowych; polineuropatia aksonalna i demielinizacyjna; neuropatia aksonalna;

Bakterozyty; bałtycka padaczka miokloniczna; Uczucie zespołu; choroba Basedowa; Zakrzepica tętnicy podstawnej; Bazofilopenia; aplazja komórek B; zespół Behceta; łagodna neutropenia etniczna; łagodne rodzinne drgawki noworodkowe; Łagodna pęcherzyca rodzinna; Łagodna padaczka rolandyczna; Pozytywne przeciwciała przeciw glikoproteinie beta-2; zapalenie mózgu Bickerstaffa; Nieprawidłowe wydzielanie żółci; Zmniejszona produkcja żółci; wodobrzusze żółciowe; nieprawidłowe sprzężenie z bilirubiną; Zwiększona ilość sprzężonej z bilirubiną; Obecność bilirubiny w moczu; Nieprawidłowa biopsja wątroby; Niedobór biotynidazy; chorioretinopatia ptasia; Nieprawidłowa fosfataza alkaliczna we krwi; Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi; nieprawidłowe stężenie bilirubiny we krwi; Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi; Zwiększone stężenie niezwiązanej bilirubiny we krwi;

Nieprawidłowa cholinesteraza we krwi; Zmniejszona cholinesteraza we krwi; Zmniejszone ciśnienie krwi; Zmniejszone ciśnienie rozkurczowe krwi; Skurczowe ciśnienie krwi spadło; zespół niebieskiego palca; zakrzepica żyły ramienno-głowowej; zator pnia mózgu; zakrzepica pnia mózgu; nieprawidłowy test bromosulftaleiny; obrzęk oskrzeli; Zapalenie oskrzeli; mykoplazmalne zapalenie oskrzeli; wirusowe zapalenie oskrzeli; alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna; skurcz oskrzeli;

zespół Budda-Chiariego; porażenie opuszkowe; wysypka motylkowa; nefropatia C1q; Cesarskie cięcie; zator wapniowy; zapalenie naczyń włosowatych; zespół Caplana; amyloidoza serca; Zatrzymanie akcji serca; Zawał serca; ostra niewydolność serca; Sarkoidoza serca; Zakrzepica komór serca; Wstrząs kardiogenny; Pozytywne przeciwciała przeciwko kardiolipinie; niewydolność krążeniowo-oddechowa; Zatrzymanie krążenia i oddychania;

Zaburzenia sercowo-oddechowe; niewydolność sercowo-naczyniowa; Zator tętnicy szyjnej; zakrzepica tętnicy szyjnej; katapleksja; Zakrzepica w miejscu cewnika; zapalenie naczyń w miejscu cewnika; Zakrzepica zatoki jamistej; zaburzenie niedoboru CDKL5; zespół CEC; zator cementowy; toczeń ośrodkowego układu nerwowego; zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego; zakrzepica tętnicy móżdżkowej;

Zator móżdżku; mózgowa angiopatia amyloidowa; zapalenie tętnic mózgowych; zator tętnicy mózgowej; zakrzepica tętnic mózgowych; zator gazowy mózgu; mikrozator mózgowy; zawał septyczny mózgu; zakrzepica mózgu; Zakrzepica zatok żylnych mózgu; Zakrzepica żył mózgowych; Zakrzepica mózgowo-rdzeniowa

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[nie] [zakrzepica mózgowo-rdzeniowa] tamponada; incydent mózgowo-naczyniowy; Zmiana w prezentacji zajęcia; Dyskomfort w klatce piersiowej; Nieprawidłowy wynik Child-Pugh-Turcotte; Zwiększony wynik Child-Pugh-Turcotte; Mrożące krew w żyłach; zadławienie; uczucie dławienia; stwardniające zapalenie dróg żółciowych; Przewlekłe autoimmunologiczne kłębuszkowe zapalenie nerek;

Przewlekły skórny toczeń rumieniowaty; Zespół chronicznego zmęczenia; Przewlekłe zapalenie żołądka; Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna; Przewlekłe zapalenie limfocytów z wzmocnieniem okołonaczyniowym mostu reagującym na steroidy; Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku; Przewlekła niewydolność oddechowa; Przewlekła pokrzywka spontaniczna; Zapaść krążenia; obrzęk obwodowy; Obrzęk obwodowy;

Klinicznie izolowany zespół; drgawki kloniczne; celiakia; zespół Cogana; Dodatnie aglutyniny na zimno; niedokrwistość hemolityczna typu zimnego; zapalenie okrężnicy; nadżerkowe zapalenie jelita grubego; opryszczka jelita grubego; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; zaburzenie kolagenowe; choroba kolagenowo-naczyniowa;

Nieprawidłowy czynnik dopełniacza; Zmniejszony współczynnik dopełniacza C1; Zmniejszony współczynnik dopełniacza C2; Zmniejszony współczynnik dopełniacza C3; Zmniejszony współczynnik dopełniacza C4; Zmniejszony współczynnik dopełnienia; Nieprawidłowy tomogram komputerowy wątroby; stwardnienie koncentryczne; Wrodzona anomalia; Wrodzony obustronny zespół perysylwiański; Wrodzona infekcja opryszczki pospolitej; Wrodzony zespół miasteniczny; Wrodzona infekcja ospy wietrznej; Zastoinowa hepatopatia;

Drgawki w dzieciństwie; Drgawki lokalne; Obniżony próg konwulsyjny; Coombs-dodatnia niedokrwistość hemolityczna; Choroba wieńcowa; zator tętnicy wieńcowej; zakrzepica tętnicy wieńcowej; zakrzepica naczyń wieńcowych; Koronawirus infekcja; Test na koronawirusa; Test na koronawirusa negatywny; Pozytywny wynik testu na koronawirusa; Kalosotomia ciała; Kaszel; astma typu kaszel; COVID-19; immunizacja COVID-19; COVID-19 zapalenie płuc; Profilaktyka COVID-19; Covid19 leczenie; zaburzenie nerwu czaszkowego;

Mnogie porażenia nerwów czaszkowych; porażenie nerwu czaszkowego; zespół CREST; Choroba Crohna; kriofibrynogenemia; krioglobulinemia; Obecny oligoklonalny prążek płynu mózgowo-rdzeniowego; zespół CSWS; amyloidoza skórna; Toczeń rumieniowaty skórny; Sarkoidoza skórna; zapalenie naczyń skórnych; Sinica; Neutropenia cykliczna; śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego; zespół uwalniania cytokin; Burza cytokin; Inhibitory syntezy puryn de novo związane z ostrym zespołem zapalnym; Śmierć noworodka; Zakrzepica żył głębokich;

Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich; Niedobór wydzielania żółci; Deja vu; polineuropatia demielinizacyjna; demielinizacja; Zapalenie skóry; Pęcherzowe zapalenie skóry; opryszczkowate zapalenie skóry; zapalenie skórno-mięśniowe; Embolizacja urządzenia; zakrzepica związana z urządzeniem; Cukrzyca; cukrzycowa kwasica ketonowa; mastopatia cukrzycowa; amyloidoza dializacyjna; Reakcja błony dializacyjnej; Niedociśnienie rozkurczowe; Rozlane zapalenie naczyń; Cyfrowa blizna wżerowa; Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe;

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe u noworodków; Rozsiana opryszczka pospolita noworodków; Rozsiana ospa wietrzna; Rozsiane zakażenie wirusem szczepionkowym przeciwko ospie wietrznej i półpaścowi; Rozsiane zakażenie wirusem ospy wietrznej i półpaśca; pozytywne przeciwciała DNA; Zespół podwójnej kory; Pozytywne przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA; Stan marzycielski; zespół Dresslera; Upuść ataki; konwulsje z odstawienia leku; Duszność; Wczesna dziecięca encefalopatia padaczkowa z tłumieniem wybuchów;

Rzucawka; wyprysk opryszczkowy; Embolia cutis medicamentosa; Zatorowy zawał móżdżku; zatorowy zawał mózgu; zatorowe zapalenie płuc; Udar zatorowy; Embolizm; Zator tętniczy; zator żylny; Zapalenie mózgu; alergiczne zapalenie mózgu; autoimmunologiczne zapalenie mózgu; pień mózgu zapalenie mózgu; krwotoczne zapalenie mózgu; zapalenie mózgu periaxialis diffusa;

Zapalenie mózgu po szczepieniu; zapalenie mózgu i rdzenia; Encefalopatia; zaburzenia endokrynologiczne; Oftalmopatia endokrynna; Intubacja dotchawicza; Zapalenie jelit; Leukopenowe zapalenie jelit; zapalenie płuc wywołane przez Enterobacter; zapalenie jelit; Enteropatyczne zapalenie stawów kręgosłupa; Eozynopenia; Eozynofilowe

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[nie] [eozynofilowe] zapalenie powięzi; Ziarniniakowatość eozynofilowa z zapaleniem naczyń; Eozynofilowe zapalenie przełyku; epidermoliza; Padaczka; Chirurgia padaczki; Padaczka z napadami mioklonniczno-atonicznymi; aura padaczkowa; psychoza padaczkowa; Rumień; rumień stwardniały; rumień wielopostaciowy; rumień guzowaty; zespół Evansa; podbrzusze wysypki; Zmniejszony wynik w rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności; Zwiększony wynik w rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności; Narażenie na choroby zakaźne;

Ekspozycja na SARS-CoV-2; obrzęk oka; świąd oka; obrzęk oczu; obrzęk powiek; obrzęk twarzy; Paraliż twarzy; niedowład twarzy; napad dystoniczny twarzowo-ramię; Zator tłuszczowy; Drgawki gorączkowe; zespół padaczki związany z infekcją z gorączką; gorączka neutropeniczna; zespół Felty’ego; Zator tętnicy udowej; Włókniste kłębuszkowe zapalenie nerek; Fibromialgia; Płukanie; pienienie w ustach; Ogniskowa resekcja korowa; ogniskowe napady dyskognitywne;

Zespół stresu płodowego; Zakrzepica łożyska płodu; Przylaszczka stóp; Zator ciała obcego; Padaczka płata czołowego; piorunująca cukrzyca typu 1; Nieprawidłowy test zdolności eliminacji galaktozy; Zmniejszony test zdolności eliminacji galaktozy; nieprawidłowe działanie gamma-glutamylotransferazy; Zwiększona gamma-glutamylotransferaza; opryszczka żołądka; amyloidoza żołądkowo-jelitowa; Napad galastyczny; uogólnione napady nieruchowe o początku; Uogólnione napady toniczno-kloniczne; Opryszczka narządów płciowych; opryszczka narządów płciowych; półpasiec narządów płciowych; Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic; Kłębuszkowe zapalenie nerek; błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych;

Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek; Kłębuszkowe zapalenie nerek szybko postępujące; Porażenie nerwu językowo-gardłowego; zespół niedoboru transportera glukozy typu 1; Zwiększona dehydrogenaza glutaminianowa; Zwiększony poziom kwasu glikocholowego; gangliozydoza GM2; zespół Goodpasture’a; zakrzepica przeszczepu; granulocytopenia; Granulocytopenia noworodkowa; Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń; ziarniniakowe zapalenie skóry; heterotopia istoty szarej;

Zwiększona guanaza; zespół Guillain-Barre; niedokrwistość hemolityczna; Limfohistiocytoza hemofagocytarna; Krwotok; Wodobrzusze krwotoczne; zaburzenie krwotoczne; krwotoczne zapalenie płuc; Zespół krwotocznej ospy wietrznej; krwotoczne zapalenie naczyń; Hantawirusowa infekcja płuc; encefalopatia Hashimoto; haszytoksykoza; Hemimegalencefalia; plamica Henocha-Schönleina; plamica Henocha-Schönleina; Nieprawidłowa hepaplastyna;

Zmniejszona hepaplastyna; małopłytkowość indukowana heparyną; amyloidoza wątrobowa; zator tętnicy wątrobowej; Zmniejszony przepływ w tętnicy wątrobowej; zakrzepica tętnicy wątrobowej; Nieprawidłowy enzym wątrobowy; Zmniejszenie aktywności enzymów wątrobowych; Zwiększony enzym wątrobowy; Nieprawidłowy marker zwłóknienia wątroby; Zwiększony marker zwłóknienia wątroby;

Nieprawidłowa czynność wątroby; Wodoroś wątrobowy; przerost wątroby; hipoperfuzja wątroby; Naciek limfocytarny wątroby; masa wątroby; Ból wątroby; Sekwestracja wątroby; Zwiększony opór naczyniowy wątroby; Zakrzepica naczyń wątrobowych; Zator żył wątrobowych; zakrzepica żył wątrobowych; Nieprawidłowy gradient ciśnienia żylnego w wątrobie; Zwiększony gradient ciśnienia żylnego w wątrobie;

Zapalenie wątroby; Nieprawidłowy skan wątroby i dróg żółciowych; hepatomegalia; hepatosplenomegalia; Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy z niedoborem inhibitora C1 esterazy; opryszczkowe zapalenie skóry; opryszczka ciążowa; opryszczkowe zapalenie przełyku; opryszczka okulistyczna; opryszczkowe zapalenie gardła; posocznica opryszczkowa; opryszczka zwykła; opryszczkowe zapalenie szyjki macicy; Herpes simplex zapalenie okrężnicy; opryszczkowe zapalenie mózgu;

Nieżyt żołądka opryszczki pospolitej; Herpes simplex zapalenie wątroby; opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; Herpes simplex zapalenie opon i mózgu; Herpes simplex zapalenie opon i rdzenia; retinopatia martwicza opryszczki pospolitej; opryszczkowe zapalenie przełyku;

Herpes simplex zapalenie ucha zewnętrznego; opryszczkowe zapalenie gardła; opryszczkowe zapalenie płuc; Reaktywacja opryszczki pospolitej; posocznica opryszczki pospolitej; wiremia opryszczki pospolitej; noworodkowe zapalenie spojówek wywołane wirusem opryszczki pospolitej; opryszczka trzewna opryszczka pospolita; Wirus opryszczki

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

Półpasiec; półpasiec rozsiany w skórze; Zakażenia neurologiczne półpaśca; półpaścowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; półpasiec zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; półpasiec zapalenie opon i rdzenia; półpasiec zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i korzeni nerwowych; retinopatia martwicza półpaśca; półpasiec oticus; półpaścowe zapalenie gardła; reaktywacja półpaśca; radikulopatia opryszczkowa;

Pozytywne przeciwciała histonowe; zespół Hoigne’a; ludzkie zapalenie mózgu wywołane wirusem opryszczki 6; Zakażenie ludzkim herpeswirusem 6; Reaktywacja zakażenia ludzkim herpeswirusem 6; Zakażenie ludzkim herpeswirusem 7; Zakażenie ludzkim herpeswirusem 8; hiperamonemia; Hiperbilirubinemia; hipercholia; hipergammaglobulinemia łagodna monoklonalna; napad hiperglikemiczny; nadwrażliwość; zapalenie naczyń z nadwrażliwości; nadczynność tarczycy; Hipertransaminazemia;

Hiperwentylacja; hipoalbuminemia; napad hipokalcemiczny; hipogammaglobulinemia; porażenie nerwu podjęzykowego; niedowład nerwu podjęzykowego; napad hipoglikemiczny; napad hiponatremiczny; niedociśnienie; Kryzys hipotensyjny; zespół młotka hipotenarnego; niedoczynność tarczycy; niedotlenienie; Idiopatyczna limfocytopenia CD4 [Uwaga Celii Farber: „brzmi jak „AIDS”, z wyjątkiem tego, że Fauci przedefiniował AIDS w 1993 roku, po „Amsterdamskiej Niespodziance” jako występujący tylko wtedy, gdy HIV był „obecny”, więc wszystkie tysiące nie-HIV, „idiopatyczna limfocytopatia CD4 przypadki cytopenii zostały wykluczone, tworząc tautologiczną definicję, która stała się ‚HIV/AIDS’.”];

Idiopatyczna padaczka uogólniona; Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenie płuc; Neutropenia idiopatyczna; idiopatyczne zwłóknienie płuc; nefropatia IgA; nefropatia IgM; porażenie nerwu III; niedowład nerwu III; zator tętnicy biodrowej; Małopłytkowość immunologiczna; reakcje niepożądane o podłożu immunologicznym; Zapalenie dróg żółciowych o podłożu immunologicznym; cholestaza pośredniczona przez układ odpornościowy; cytopenia o podłożu immunologicznym;

Zapalenie mózgu o podłożu immunologicznym; Encefalopatia o podłożu immunologicznym; endokrynopatia o podłożu immunologicznym; Zapalenie jelit o podłożu immunologicznym; zapalenie żołądka o podłożu immunologicznym; Zaburzenie wątroby o podłożu immunologicznym; Zapalenie wątroby o podłożu immunologicznym; nadczynność tarczycy o podłożu immunologicznym; niedoczynność tarczycy o podłożu immunologicznym; Zapalenie mięśnia sercowego o podłożu immunologicznym; Zapalenie mięśni o podłożu immunologicznym; Zapalenie nerek o podłożu immunologicznym; neuropatia o podłożu immunologicznym;

Zapalenie trzustki o podłożu immunologicznym; Zapalenie płuc o podłożu immunologicznym; Zaburzenie nerek o podłożu immunologicznym; Zapalenie tarczycy o podłożu immunologicznym; Zapalenie błony naczyniowej o podłożu immunologicznym; choroba związana z immunoglobuliną G4; nieprawidłowe immunoglobuliny; Zakrzepica w miejscu implantacji; zapalenie mięśni ciała inkluzyjnego; Dziecięca agranulocytoza genetyczna; skurcze dziecięce;

Zakażone zapalenie naczyń; zakrzepica zakaźna; Zapalenie; Zapalna choroba jelit; zakrzepica w miejscu infuzji; zapalenie naczyń w miejscu infuzji; zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia; pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia; zapalenie naczyń w miejscu wstrzyknięcia; Zakrzepica w miejscu wkroplenia; Insulinowy zespół autoimmunologiczny; śródmiąższowe ziarniniakowe zapalenie skóry; śródmiąższowa choroba płuc; Masa wewnątrzsercowa; zakrzep wewnątrzsercowy; Wzrosło ciśnienie śródczaszkowe; zakrzepica śródosierdziowa;

Nieprawidłowe przeciwciała czynnika wewnętrznego; Pozytywne przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu; zespół IPEX; Nieregularny oddech; zespół IRVAN; porażenie IV nerwu; IV niedowład nerwu; pozytywny wynik testu na poliomawirusa JC; pozytywny wynik testu CSF wirusa JC; zespół Jeavona;

Zator żyły szyjnej; zakrzepica żył szyjnych; Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów; Młodzieńcza padaczka miokloniczna; młodzieńcze zapalenie wielomięśniowe; młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów; młodzieńcza spondyloartropatia; zespół cytokin zapalnych mięsaka Kaposiego; choroba Kawasaki; pierścień Kaysera-Fleischera; Keratoderma blenorrhagica;

Ketoza- podatna cukrzyca; zespół Kounisa; padaczka miokloniczna Lafory; narośla Lambla; duszność krtani; obrzęk krtani; reumatoidalne zapalenie stawów krtani; skurcz krtani; obrzęk krtani i tchawicy; Utajona cukrzyca autoimmunologiczna u dorosłych; obecne komórki LE; zespół Lemierre’a; zespół Lennoxa-Gastauta;

Zwiększona aktywność aminopeptydazy leucynowej; zapalenie leukoencefalo- i rdzenia; leukoencefalopatia; leukopenia; noworodkowa leukopenia; zespół Lewisa-Sumnera; znak Lhermitte’a; Liszaj płaski; Liszaj płaski; Liszaj twardzinowy; limbiczne zapalenie mózgu; choroba liniowa IgA; obrzęk warg; obrzęk warg; Nieprawidłowy test czynności wątroby; Test czynności wątroby zmniejszony; Zwiększony test funkcji wątroby; stwardnienie wątroby; Uraz wątroby; nieprawidłowe stężenie żelaza w wątrobie; Stężenie żelaza w wątrobie

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[Stężenie żelaza w wątrobie] zwiększone; zmętnienie wątroby; wyczuwalna w wątrobie; Sarkoidoza wątroby; Nieprawidłowy skan wątroby; tkliwość wątroby; Niska waga urodzeniowa dziecka; Infekcja opryszczki dolnych dróg oddechowych; Infekcja dolnych dróg oddechowych;

Wirusowe zakażenie dolnych dróg oddechowych; Ropień płucny; Lupoidowa marskość wątroby; toczniowe zapalenie pęcherza moczowego; toczniowe zapalenie mózgu; toczniowe zapalenie wsierdzia; toczniowe zapalenie jelit; toczniowe zapalenie wątroby; toczniowe zapalenie mięśnia sercowego; toczniowe zapalenie mięśni; toczniowe zapalenie nerek; toczniowe zapalenie trzustki; zapalenie opłucnej tocznia; toczniowe zapalenie płuc; zapalenie naczyń tocznia; zespół toczniopodobny; limfocytarne zapalenie przysadki; limfocytopenia noworodkowa; Limfopenia; zespół MAGICZNY;

Nieprawidłowa wątroba w obrazowaniu rezonansem magnetycznym; Rezonans magnetyczny pomiar frakcji tłuszczowej gęstości protonów; znak Mahlera; Kwestia testów analitycznych laboratorium produkcyjnego; Kwestia materiałów produkcyjnych; Kwestia produkcji produkcyjnej; wariant stwardnienia rozsianego Marburga; choroba Marchiafava-Bignami; zespół Marine Lenharta;

Mastocytowe zapalenie jelit; Ekspozycja matki w czasie ciąży; Zakrzepica w miejscu urządzenia medycznego; zapalenie naczyń w miejscu urządzenia medycznego; zespół MELAS; Zapalenie opon mózgowych; aseptyczne zapalenie opon mózgowych; opryszczka na zapalenie opon mózgowych; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych opryszczka pospolita noworodkowa; opryszczkowe zapalenie opon i mózgu; opryszczka na zapalenie opon i rdzenia; test MERS-CoV; Test MERS-CoV negatywny; pozytywny wynik testu MERS-CoV;

Mesangioproliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek; Zator tętnicy krezkowej; zakrzepica tętnicy krezkowej; zakrzepica żył krezkowych; infekcja metapneumowirusem; skórna choroba Leśniowskiego-Crohna z przerzutami; przerzutowy zator płucny; mikroangiopatia; mikrozator; mikroskopowe zapalenie naczyń; zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie; Napady wywołane migreną; Prosówkowe zapalenie płuc; zespół Millera Fishera; Wzrost mitochondrialnej aminotransferazy asparaginianowej;

Mieszana choroba tkanki łącznej; Nieprawidłowy model końcowego stadium choroby wątroby; Zwiększony model oceny końcowej choroby wątroby; Stosunek molowy całkowitego aminokwasu rozgałęzionego do tyrozyny; Niedobór kofaktora molibdenu; monocytopenia; zapalenie jednonerwowe; multipleks mononeuropatii; Morfea; zespół Morvana; obrzęk ust; choroba Moyamoya; wieloogniskowa neuropatia ruchowa; Zespół dysfunkcji wielu narządów;

Stwardnienie rozsiane; Nawrót stwardnienia rozsianego; Profilaktyka nawrotów stwardnienia rozsianego; Wielokrotne przecięcie podpodstawowe; Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci; Sarkoidoza mięśniowa; miastenia gravis; Kryzys miastenii; Myasthenia gravis noworodkowa; Zespół miasteniczny; Zapalenie rdzenia kręgowego; Zapalenie rdzenia poprzecznego; zawał mięśnia sercowego; Zapalenie mięśnia sercowego; zapalenie mięśnia sercowego po infekcji; Padaczka miokloniczna; Padaczka miokloniczna i poszarpane czerwone włókna;

Miokimia; zapalenie mięśni; narkolepsja; opryszczka nosa; Niedrożność nosa; Martwicza retinopatia opryszczkowa; choroba Crohna u noworodków; napad padaczkowy u noworodków; Toczeń rumieniowaty noworodkowy; opryszczka śluzówkowo-skórna noworodków; zapalenie płuc noworodków; napad noworodkowy; Zapalenie nerek; Nefrogenne zwłóknienie układowe; Amiottrofia neuralgiczna; Zapalenie nerwu; zapalenie nerwu czaszkowego; pseudonawrót zapalenia nerwu wzrokowego; zaburzenie ze spektrum zapalenia nerwu wzrokowego; neuromiotonia; neuropatia neuronalna; neuropatia obwodowa; neuropatia, ataksja, zespół barwnikowego zwyrodnienia siatkówki; toczeń neuropsychiatryczny; neurosarkoidoza; neutropenia; Neutropenia noworodkowa; Neutropeniczne zapalenie okrężnicy; infekcja neutropeniczna; posocznica neutropeniczna; wysypka guzkowa;

Guzkowe zapalenie naczyń; Niezakaźne zapalenie rdzenia; Nieinfekcyjne zapalenie mózgu; Nieinfekcyjne zapalenie mózgu i rdzenia; Nieinfekcyjne zapalenie jajników; położniczy zator płucny; Narażenie zawodowe na choroby zakaźne; Narażenie zawodowe na SARS-CoV-2; przekrwienie oka; miastenia oczu; pemfigoid oczny; Sarkoidoza oka; zapalenie naczyń oka; paraliż oczu i twarzy; Obrzęk; Blister obrzękowy; Obrzęk z powodu choroby wątroby; obrzęk ust; Achalazja przełyku; zakrzepica tętnicy ocznej; opryszczka okulistyczna; półpasiec oczny; Zakrzepica żył ocznych; Zapalenie nerwu wzrokowego;

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[Optyczna] neuropatia; Zapalenie nerwu wzrokowego; opryszczka jamy ustnej; Liszaj płaski jamy ustnej; obrzęk jamy ustnej i gardła; skurcz jamy ustnej i gardła; obrzęk jamy ustnej i gardła; zespół demielinizacji osmotycznej; Zakrzepica żył jajnikowych; zespół nakładania się; Dziecięce autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne związane z zakażeniem paciorkowcami; zespół Pageta-Schroettera; reumatyzm palindromiczny; Palisadowane neutrofilowe ziarniniakowe zapalenie skóry; rogowacenie dłoniowo-podeszwowe;

Wyczuwalna plamica; Zapalenie trzustki; zapalenie mózgu; Zapalenie żył brodawkowatych; Paranowotworowe zapalenie płuc; Zator paradoksalny; Wirusowe zapalenie krtani i tchawicy oskrzeli wywołane wirusem paragrypy; Paranowotworowe zapalenie skórno-mięśniowe; pęcherzyca paranowotworowa; Zakrzepica paranowotworowa; niedowład nerwu czaszkowego; Pozytywne przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym; napadowa nocna hemoglobinuria; napady częściowe;

Napady częściowe z wtórnym uogólnieniem; Izolacja pacjenta; Zakrzepica żył miednicy; pemfigoid; Pęcherzyca; Zakrzepica żył prącia; Zapalenie osierdzia; toczeń zapalenia osierdzia; Dyskomfort okołowątrobowy; obrzęk okołooczodołowy; obrzęk okołooczodołowy; Zakrzepica tętnic obwodowych; Zator obwodowy; niedokrwienie obwodowe; rozszerzenie skrzepliny w żyle obwodowej; obrzęk okołowrotny; Nieprawidłowe białko w płynie otrzewnowym;

Zmniejszenie białka w płynie otrzewnowym; Zwiększone białko w płynie otrzewnowym; Toczeń zapalenia otrzewnej; niedokrwistość złośliwa; Padaczka Petit mal; obrzęk gardła; obrzęk gardła; Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta; Placenta praevia; fibroelastoza pleuroparenchymalna; Pneumobilia; Zapalenie płuc; adenowirusowe zapalenie płuc; cytomegalowirusowe zapalenie płuc; wirusowe zapalenie płuc opryszczki; grypowe zapalenie płuc; odra zapalenia płuc; mykoplazmalne zapalenie płuc; Martwicze zapalenie płuc;

Wirusowe zapalenie płuc parainfluenzae; Wirusowe syncytialne zapalenie płuc; Wirusowe zapalenie płuc; zespół POEMS; guzkowe zapalenie tętnic; zapalenie wielostawowe; zapalenie wielochrząstkowe; Wielogruczołowy zespół autoimmunologiczny typu I; Wielogruczołowy zespół autoimmunologiczny typu II; Wielogruczołowy zespół autoimmunologiczny typu III; zaburzenie wielogruczołowe; polimikrogiria; Poliamigrafia reumatyczna; zapalenie wielomięśniowe; polineuropatia; idiopatyczna polineuropatia postępująca; ropnica wrotna;

Zator żyły wrotnej; Zmniejszony przepływ żyły wrotnej; Wzrosło ciśnienie żyły wrotnej; Zakrzepica żyły wrotnej; zakrzepica żył wrotno-plenomesenterycznych; Niedociśnienie pozabiegowe; Pooperacyjne zapalenie płuc; Pooperacyjna zatorowość płucna; Padaczka po udarze; napad po udarze; Retinopatia pozakrzepowa; Zespół pozakrzepowy; zespół zmęczenia po wirusie; Ponapadowy ból głowy; paraliż ponapadowy; psychoza ponapadowa; stan pocztowy;

Pooperacyjna niewydolność oddechowa; pooperacyjna niewydolność oddechowa; zakrzepica pooperacyjna; zakrzepica poporodowa; Zakrzepica żylna poporodowa; zespół poperikardiotomii; Padaczka pourazowa; zespół tachykardii ortostatycznej posturalnej; zakrzepica tętnicy przedmózgowej; Stan przedrzucawkowy; Stan przednapadowy; Poród przedwczesny; Przedwczesna menopauza; Pierwotna amyloidoza; Pierwotne zapalenie dróg żółciowych;

Pierwotne postępujące stwardnienie rozsiane; Szok proceduralny; opryszczka odbytu; wrzodziejące zapalenie odbytnicy; Problem z dostępnością produktu; Problem dystrybucji produktu; Problem z dostawą produktu; Postępująca hemiatrofia twarzy; Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia; Postępujące stwardnienie rozsiane; Postępujące nawracające stwardnienie rozsiane;

Zakrzepica protezy zastawki serca; świąd; uczulony na świąd; zapalenie naczyń rzekomych; Łuszczyca; artropatia łuszczycowa; amyloidoza płucna; zakrzepica tętnicy płucnej; Zatorowość płucna; zwłóknienie płuc; krwotok płucny; mikrozatory płucne; mikrozator płucny płucny; Zespół płucno-nerkowy; Sarkoidoza płucna; posocznica płucna; zakrzepica płuc; Mikroangiopatia zakrzepowa guza płucnego; zapalenie naczyń płucnych; choroba zarostowa żył płucnych; zakrzepica żył płucnych; Pioderma zgorzelinowa; Wegetańczycy z zapaleniem stawów; gorączka; Kwarantanna; Leukopenia popromienna;

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[nie] [zapalenie korzeni] ramienny; Zespół izolowany radiologicznie; Wysypka; wysypka rumieniowa; wysypka ze świądem; zapalenie mózgu Rasmussena; zjawisko Raynauda; Reaktywna proliferacja śródbłonka naczyń włosowatych; Nawracające stwardnienie rozsiane; Rzucająco-ustępujące stwardnienie rozsiane; amyloidoza nerek; zapalenie tętnic nerkowych; zakrzepica tętnicy nerkowej; zator nerkowy; Niewydolność nerek; Zakrzepica naczyń nerkowych; zapalenie naczyń nerek; Zator żył nerkowych; Zakrzepica żył nerkowych;

Zarzymanie oddechu; zaburzenia oddechowe; Niewydolność oddechowa; Niewydolność oddechowa; Porażenie oddechowe; Zapalenie oskrzelików wywołane przez syncytialny wirus oddechowy; Zapalenie oskrzeli wywołane przez syncytialny wirus oddechowy; Zator tętnicy siatkówki; okluzja tętnicy siatkówki; zakrzepica tętnicy siatkówki; Zakrzepica naczyń siatkówki; zapalenie naczyń siatkówki; okluzja żyły siatkówki; Zakrzepica żył siatkówki;

Zmniejszone białko wiążące retinol; retinopatia; Wsteczny przepływ żyły wrotnej; zwłóknienie zaotrzewnowe; Odwracalna niedrożność dróg oddechowych; zespół Reynolda; reumatyczna choroba mózgu; zaburzenie reumatyczne; Reumatoidalne zapalenie stawów; Zwiększony czynnik reumatoidalny; Czynnik reumatoidalny dodatni; Wzrost ilościowy czynnika reumatoidalnego; reumatoidalne płuco; Dermatoza reumatoidalna neutrofilowa; guzek reumatoidalny; Usunięcie guzka reumatoidalnego; reumatoidalne zapalenie twardówki; reumatoidalne zapalenie naczyń; sakkadowy ruch gałek ocznych; zespół SAPHO;

Sarkoidoza; test SARS-CoV-1; Test SARS-CoV-1 negatywny; SARS-CoV-1 pozytywny test; test na przeciwciała SARS-CoV-2; Test na przeciwciała SARS-CoV-2 ujemny; Test na przeciwciała SARS-CoV-2 dodatni; nośnik SARS-CoV-2; posocznica SARS-CoV-2; test SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 test fałszywie ujemny; SARS-CoV-2 test fałszywie dodatni; Test SARS-CoV-2 negatywny; SARS-CoV-2 pozytywny test; wiremia SARS-CoV-2; zespół Satoyoshi; schizencefalia; zapalenie twardówki; sklerodaktylia; twardzina skóry; owrzodzenie palców związane z twardziną; sklerodermia przełom nerkowy; reakcja podobna do twardziny; amyloidoza wtórna;

Wtórna degeneracja móżdżku; Wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane; Segmentowe hialinizujące zapalenie naczyń; Napad; napad beztlenowy; Klaster napadów; Zjawiska podobne do napadów; Profilaktyka napadów; Uczucie ciała obcego; zator septyczny; septyczny zator płucny; Ciężki zespół ostrej niewydolności oddechowej; Ciężka padaczka miokloniczna wieku niemowlęcego; Zaszokować;

Objaw szoku; Zespół kurczenia się płuc; zakrzepica przetokowa; Ciche zapalenie tarczycy; Proste napady częściowe; Zespół Sjogrena; obrzęk skóry; zapalenie stawów SLE; Pozytywne przeciwciała mięśni gładkich; Kichanie; Zator tętnicy kręgowej; zakrzepica tętnicy kręgosłupa; Zakrzepica tętnicy śledzionowej; Zator śledziony; zakrzepica śledziony; Zakrzepica żyły śledzionowej; zapalenie stawów kręgosłupa; spondyloartropatia; Zespół małopłytkowości samoistnej wywołanej przez heparynę;

Stan padaczkowy; Zespół Stevensa-Johnsona [Uwaga Celii Farber: „To, SJS, może spowodować całkowite odklejenie się skóry od ciała w wyniku próby pozbycia się trucizny przez organizm.”]; zespół sztywnych nóg; zespół sztywnych osób; Poronienie; choroba Stilla; zakrzepica w miejscu stomii; zapalenie naczyń w miejscu stomii; Kardiomiopatia stresowa; Stridor; Podostry skórny toczeń rumieniowaty; podostre zapalenie wsierdzia; podostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna;

Zator tętnicy podobojczykowej; zakrzepica tętnicy podobojczykowej; zakrzepica żyły podobojczykowej; Nagła niewyjaśniona śmierć w epilepsji; Zakrzepica zatoki strzałkowej górnej; zespół Susaca; Podejrzewany COVID-19; Obrzęk; obrzęk twarzy; obrzęk powieki; obrzęk języka; Okulistyka współczulna; Toczeń rumieniowaty układowy;

Nieprawidłowy wskaźnik aktywności choroby tocznia rumieniowatego układowego; Wskaźnik aktywności tocznia rumieniowatego układowego zmniejszył się; Wskaźnik aktywności choroby tocznia rumieniowatego układowego wzrósł; wysypka na toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; twardzina układowa płuc; Częstoskurcz; tachypnoe; zapalenie tętnic Takayasu;

Padaczka skroniowa; terminalne zapalenie jelita krętego; autoimmunizacja jąder; ucisk w gardle; zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń; trombocytopenia; plamica małopłytkowa; zakrzepowe zapalenie żył; Zakrzepowe zapalenie żył wędrujących; Zakrzepowe zapalenie żył.

BNT162b2

5.3.6 Analiza zbiorcza raportów zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia

[nie] [Zakrzepowe zapalenie żył] noworodkowy; septyczne zakrzepowe zapalenie żył; Zakrzepowe zapalenie żył powierzchowne; Pozytywne przeciwciała tromboplastyny; Zakrzepica; Zakrzepica ciał jamistych; Zakrzepica w urządzeniu; Zakrzepica naczynia krezkowego; zakrzepowy zawał mózgu; Mikroangiopatia zakrzepowa; Udar zakrzepowy;

Plamica trombocytopeniczna zakrzepowa; zaburzenie tarczycy; Zwiększona immunoglobulina stymulująca tarczycę; zapalenie tarczycy; amyloidoza języka; Gryzienie języka; obrzęk języka; toniczne ruchy kloniczne; Drgawki toniczne; Postawa tonizująca; Topektomia; Wzrosła całkowita ilość kwasów żółciowych; Toksyczna martwica naskórka; Toksyczna leukoencefalopatia; Zespół toksycznego oleju; niedrożność tchawicy; obrzęk tchawicy; zapalenie tchawicy i oskrzeli; mykoplazmalne zapalenie tchawicy i oskrzeli; wirusowe zapalenie tchawicy i oskrzeli;

Nieprawidłowe transaminazy; Zwiększone transaminazy; alloimmunologiczna neutropenia związana z transfuzją; przejściowa amnezja padaczkowa; Zakrzepica zatoki poprzecznej; niedowład nerwu trójdzielnego; Neuralgia nerwu trójdzielnego; porażenie nerwu trójdzielnego; zakrzepica Truncus coeliacus; Kompleks stwardnienia guzowatego; zespół cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek i zapalenia błony naczyniowej oka; stwardnienie rozsiane Tumefactive;

Zator nowotworowy; zakrzepica guza; cukrzyca typu 1; nadwrażliwość typu I; reakcja za pośrednictwem kompleksu immunologicznego typu III; zjawisko Uhthoffa; Wrzodziejące zapalenie rogówki; Nieprawidłowe USG wątroby; zakrzepica pępowiny; Napady haczykowate; Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej; niedrożność górnych dróg oddechowych; Zwiększona bilirubina w moczu; Zmniejszenie ilości moczu urobilinogenu; Zwiększenie ilości moczu urobilinogenu; pokrzywka; pokrzywka grudkowa; pokrzywkowe zapalenie naczyń;

Pęknięcie macicy; zapalenie błony naczyniowej oka; zakrzepica w miejscu szczepienia; zapalenie naczyń w miejscu szczepienia; porażenie nerwu błędnego; Varicella; zapalenie rogówki ospy wietrznej; Szczepionka przeciw ospie wietrznej; zapalenie żołądka ospy wietrznej i półpaśca; zapalenie przełyku ospy wietrznej i półpaśca; zapalenie płuc ospy wietrznej i półpaśca; posocznica Varicella zoster; Zakażenie wirusem Varicella zoster; Waza Praewia; zakrzepica przeszczepu naczyniowego; zakrzepica rzekomego tętniaka naczyniowego; plamica naczyniowa;

Zakrzepica w stencie naczyniowym; wysypka naczyniowa; Wrzód naczyniowy; zapalenie naczyń; zapalenie naczyń żołądkowo-jelitowych; Martwicze zapalenie naczyń; zator żyły głównej; zakrzepica żyły głównej; Inwazja żylna; Rekanalizacja żylna; Zakrzepica żył; Zakrzepica żylna w ciąży; Zakrzepica żylna kończyny;

Noworodkowa zakrzepica żylna; zakrzepica tętnicy kręgowej; zakrzepica w miejscu nakłucia naczynia; Zakrzepica żył trzewnych; VI porażenie nerwu; VI niedowład nerwu; bielactwo; paraliż strun głosowych; niedowład strun głosowych; choroba Vogta-Koyanagi-Harady; Niedokrwistość hemolityczna typu ciepłego; świszczący oddech; Biały znak sutka; XI porażenie nerwu; Nieprawidłowa wątrobowo-żółciowa rentgena; zespół Younga; Wirus Zika związany z zespołem Guillain-Barre.

Źródło: Dokumenty sądowe i produkcje dokumentów Pfizera z FDA.

Opublikowano za: https://paradyzja.com/dziennikarka-dociera-do-tajnego-dokumentu-tylko-w-ciagu-pierwszych-trzech-miesiecy-pfizer-zarejestrowal-158-000-nopow-i-1223-zgony/

Link się nie wyświetla czyli CENZURA POTWIERDZA, ŻE TO JEST PRAWDA !!!

[ Podziękowania dla dla komentatora Krnabrny1 za nadesłanie linku do tego bardzo ważnego tekstu ]

Od Redakcji KIP:

W nawiązaniu do ujawnionego powyższego dokumentu Pfajzera, okazuje się, że jest znacznie gorzej:

A sądzimy, że kolejne przecieki ujawnią stopniowo jeszcze znacznie gorszą sytuację.

Caly artykul tutaj: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/12/dziennikarka-dociera-do-tajnego-dokumentu-tylko-w-ciagu-pierwszych-trzech-miesiecy-pfizer-zarejestrowal-158-000-nopow-i-1223-zgony/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on December 17, 2021 by in Big Pharma, Coronavirus, Fraud and tagged , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,992,852 hits
December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: