Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

“Czy przetrwamy grabież totalną majątku narodowego?” (Wideo)


Znalezione w sieci

 

Dlaczego człowiek mieniący się konserwatywnym doradcą rządu oraz przyjacielem Polaków może mówić, że nawet 40 mln podpisów naszych rodaków nic nie zmieni w kwestii ekshumacji w Jedwabnem? Dlaczego prezydent, który w trakcie swej kampanii wyborczej obiecywał rzetelne rozliczenie tej zbrodni nie tylko nie dotrzymał słowa, ale też nie reaguje na oszczercze komentarze żydowskiego lobby? – To ważne pytania, na które odpowiedzi warto znać, mówi Leszek Żebrowski – znany prawicowy badacz historii.

Stare żydowskie powiedzenie głosi, że na świecie najważniejsze są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze.

Aby zrozumieć istotę antypolskiej narracji trzeba wiedzieć, że właśnie o pieniądze tutaj chodzi. I to nie małe! Organizacje żydowskie domagają się od Polski zwrotu majątku, w tym m.in. nieruchomości, które kiedykolwiek należały do wyznawców judaizmu, nawet jeśli byli polskimi obywatelami i zmarli bezpotomnie. Takie postawienie sprawy wykracza poza nasz krąg cywilizacyjny. Nigdy bowiem w Europie nie było praktyki dziedziczenia na zasadach wspólnoty plemiennej – zauważa Żebrowski. Tymczasem wartość tzw. mienia bezspadkowego pozostawionego w Polsce żydowskie lobby polityczne wyceniło na około 300 mld dolarów. W kwocie tej nie uwzględniono oczywiście majątku, do którego Żydzi mają prawa i skutecznie je egzekwują. Mimo, że spłata roszczeń tego rzędu doprowadziłaby gospodarkę naszego kraju do kompletnej ruiny środowiska żydowskie nie ustępują w naciskach.

Dopuszczają się nawet szantażu! Sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer powiedział przed laty, że: “jeżeli Polska nie spełni stawianych jej roszczeń, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”.

W tym cytacie można znaleźć wytłumaczenie przybierającej na sile kampanii oszczerstw wobec naszej ojczyzny, gdzie Polakom przypisuje się udział w holocauście, zarządzanie obozami śmierci oraz pełną kolaborację z III Rzeszą.

Nie sposób jednak zrozumieć, dlaczego polski rząd nie podejmuje działań przeciw tym oszczerstwom. Wystarczyłoby chociaż sięgnąć do tekstów źródłowych. Istnieje bowiem szereg zapisków sporządzonych przez znamienitych Żydów, które w sposób oczywisty zadają kłam antypolskiej propagandzie. Wciąż jeszcze żyją świadkowie dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, którzy mogliby dać świadectwo polskiej niezłomności i bohaterstwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest tym jednak zainteresowany.

Nie zgłasza sprzeciwu wobec prób wyłudzenia narodowego majątku, nawet w kontekście bardzo niebezpiecznej ustawy 447 przeforsowanej w USA przez żydowskie lobby. Nie komentuje również oszczerczych wypowiedzi i rzekomych “wpadek” o antypolskim wydźwięku, które niezwykle często zdarzają się izraelskim politykom. Trudno więc mówić o polskiej niepodległości, zwłaszcza w kontekście setnej rocznicy powrotu naszej ojczyzny na mapy Europy, jeśli nie potrafimy uporać się nawet z tak oczywistą, choć niezwykle ważną kwestią historycznej prawdy i sprawiedliwości.

Published on Apr 22, 2019

============
https://www.youtube.com/watch?v=jgorpHpH6wo
============

Pospolite Ruszenie Polaków

BARDZO WAŻNE WIADOMOŚCI !!!

Gdyby każda osoba w Polsce rozumiała rolę USA i żydowskiego Izraela, to nasi przewrotni politycy od lewa do prawa, nie ciągnęliby nas w otchłań nędzy i poddaństwa bankowo-korporacyjnego. Tylko świadome społeczeństwo może wymusić zmiany na politykach.

Nie łudźcie się, że nastąpią cuda.

PiS dokładnie realizuje taką samą politykę poddaństwa, jak PO. Kłamią nas i oszukują w wielu ważnych aspektach, jak: szczepienia, kredyty, emisja pieniądza, ustawa 447-JUST i wiele innych.

Pod względem medycyny, ekonomii i gospodarki PO i PiS kompletnie niczym się nie różnią. Oni nie chcą walczyć o niezależną ekonomicznie Polskę, ponieważ to wiąże się z krytyką USA, żydowskiego Izraela i wielu instytucji finansowych, jak MFW, Unii Europejskiej, czy banku światowego.

Dlatego wiedza o prawdziwej grze geopolitycznej jest kluczowa do prawidłowego wywierania wpływu na polityków wszelkiej maści.
==========================================================
Narodowy Alternatywny Program Społeczno – Gospodarczy dla Polski (tezy programowe)

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=dTCb9H8hBB4

KONFEDERACJA POLSKICH UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH; inauguracja i start odbyły się w dniu 15 grudnia 2018 r. w Warszawie z udziałem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Roberta Majki.
https://www.youtube.com/watch?v=YdfACKqLQnQ

P r e a m b u ł a

My zgromadzeni sygnatariusze na Zwołanej Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem przedstawicieli Polonii w dniu 15 grudnia 2018 r., oraz z udziałem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Pana Roberta Majki powołują Konfederację Polskich Ugrupowań Patriotycznych.

W ocenie KONFEDERACJI POLSKICH UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH – nadrzędne zadanie Narodu Polskiego na przełomie XX i XXI stulecia polega na zapewnieniu suwerenności narodu w stosunku do własnego państwa, odzyskującego atrybuty jego niepodległości w ramach transformacji społeczno-ustrojowej uruchomionej od 1989 roku.

Zadanie to wymaga przede wszystkim odsunięcia od władzy sił politycznych, pozostających na usługach międzynarodowej oligarchii finansowej, narzucającej – antynarodowy i antyspołeczny model filozofii liberalnej, związany z koncepcją tzw. wolnego rynku – traktowanego jako wyłączny regulator zjawisk i procesów gospodarczych.

W ramach tych zadań należy przeciwstawić się i odrzucić koncepcje organizacji społecznej, osadzone na dominującej roli czynnika kapitału i instrumentów finansowych.

Koncepcje te należy zastąpić w budowie ładu społecznego w Polsce, którą uruchomiła „Solidarność” w Sierpniu’80 – formułą organizacji społecznej, opartej na prymacie człowieka w stosunku do kapitału oraz na pierwszoplanowej roli osoby ludzkiej jako podmiotu i twórcy wszelkich kreatywnych procesów, służących społeczeństwu i dobru wspólnemu (…)

Fundacja Pomagamy – Światowy Ruch Polaków i Polonii (w organizacji); sygn. akt: SZ XIII Ns-Rej. KRS 7895/18/224 tel. +48 573-319-601, skype ID: vestonskype e-mail: poloniaforumpl@gmail.com https://twitter.com/prezydent2000
https://www.facebook.com/Polska2000

===========

Inwazja na Jerozolimę i koniec świata w 2021 roku

============

TRYBUNAŁ STANU DLA PIS

Krótki przegląd działań PiS w relacjach ze środowiskami żydowskimi w ostatnim roku:

1. Przepchnięcie nowelizacji ustawy IPN napisanej w siedzibie Mosadu w trybie ekspresowym
2. Wygłoszenie niesymetrycznej deklaracji o Polakach
mordujących Żydów bez wspomnienia o Żydach mordujących Polaków
3. Brak reakcji rządu na ustawę Kongresu USA – Just Act 447
4. Propozycja wysłania polskich żołnierzy na Wzgórza
Golan w marcu 2019
5. Plan przekazania akt IPN do Muzeum Holocaustu
w Waszyngtonie
6. Organizacja szczytu anty-irańskiego w Polsce
na życzenie USA i Izraela
7. Cisza wobec słów sekretarza stanu M. Pompeo
o spłacie roszczeń żydowskich przez Polskę ( domyślnie: w ramach Just Act 447)
8. Plany organizacji szczytu V4 w Izraelu

Czy Polskę da się szanować po czymś takim? Do jakiego stanu doprowadził PiS państwo?

To nawet nie jest klęcznik to lokajstwo!

Rzad próbował sprzedać szczyt anty-irański jako sukces na arenie międzynarodowej, ale to było świetnie rozegrane przez syjonistów przedstawienie. Poszli na całość.

Nie dziwnym jest, że najpierw premier Izraela – BIBI mówi o mordowaniu Żydów przez Polaków a potem poprawia minister spraw zagranicznych – KATZ słowami o antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki.

Cel jest jeden:
“Polacy to mordercy i muszą zapłacić nam narodowi ofiar Holocaustu” Tak działa Przemysł Holokaust o którym pisze w swojej książce N. Finkelstein.

Jest tyle przesłanek aby stwierdzić, że PiS zdradził Polskę. Po prostu wygląda na to, że te 300 mld USD będzie chciał wypłacić.

Czy da się zrobić porządek w relacjach ze środowiskami żydowskimi?

Będzie ciężko ale trzeba spróbować:

POLITYKA WEWNĘTRZNA
1. Wyczyścić parlament ze zdrajców PiS i PO w wyborach w październiku,

2. Wyczyścić pałac prezydencki w wyborach 2020. Polacy muszą się ogarnąć i pogonić tych wszystkich wasali.

3. Napisać ustawę reprywatyzacyjną tak, żeby było jasne, że mienie dziedziczy prawowity właściciel kiedy udokumentuje swoje prawa własności. Wykluczyć w ustawie istnienie mienia bezspadkowego.

4. Zanegować 447 – powołać się na umowę z USA z 1960. Wysłać pismo do USA z załącznikiem.

5. W muzeum Polin i w muzeum Auschwitz zrobić specjalną stałą wystawę o Polakach pomagających Żydom w czasie II WŚ.
Dodatkowo w Polin pokazać sylwetki UB-eckich katów żydowskiego pochodzenia – właśnie Blajchmana i Morela i innych.

6. Zrobić w PKIN muzeum komunizmu, na samym PKIN wreszcie wymienić iglicę i zatknąć biało-czerwoną flagę.

7. Skończyć z narracją “zdarzało się, że Polacy mordowali Żydów”. Zamienić na “Polacy i Żydzi byli mordowani przez przedstawicieli innych ale też i własnej narodowości, Polska jako kraj nigdy nie kolaborowała z Hitlerem”.

8. Zrobić ekshumację w Jedwabnem i w Treblince – wyjaśnić jak było.

9. Wycofać się z udostępnienia akt IPN dla Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

10. Prowadzić REALPOLITIK.
W skrócie:
Sojusze tylko takie które się opłacają, czyli naprawić relacje z naszym największym partnerem biznesowym – Niemcami. Przywrócić handel z Rosją. Dokończyć budowę infrastruktury pod Nowy Jedwabny Szlak i utrzymywać dobre relacje z Chinami jako kontrę do hegemonii USA.
Wypełniać zobowiązania wobec NATO i zacieśniać współpracę w sercu Europy.
Innymi słowy albo gramy w szachy albo jesteśmy na szachownicy jako pionek.

11. Zadbać wreszcie o marketing międzynarodowy Polski. Zanegować bzdury które napisał Kosiński w “Malowanym Ptaku” czy bzdury historyka Jana Grabowskiego o zamordowanych 200 tys. Żydów. Zatrudnić prywatne agencje – w Polsce i zagraniczne!

12. Zakończyć świętowanie Chanuki w Sejmie ale wzmocnić przyjaźń z Chasydami w Polsce – oni stoją po naszej stronie.

Ale generalnie, słabo to widzę…

Ps. O tym jak “bandyterka” syjonistyczna z USA wyłudza mienie – polecam przeczytać w książce u zacnego Żyda – D. Finkelsteina – “Przedsiębiorstwo Holocaust”, tam też jest sporo o tym skąd się wzięła narracja o mordowaniu Żydów przez Polaków. Z ciekawostek – Szwajcarię zmusili do wypłaty odszkodowań na podstawie wyssanych z palca zarzutów – a zagrożono Szwajcarom, że ich banki w USA nie będą mogły działać.

One comment on ““Czy przetrwamy grabież totalną majątku narodowego?” (Wideo)

  1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
    April 23, 2019

    Jak się przeciwstawić EKONOMII ŻYDOWSKIE,którą opisał Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE w ŻYDOWSKIEJ,którą nazwał CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,704,079 hits
April 2019
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: