Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Tysiąc szkieletów i skarb pod Wawelem


Kraków –  Nie wstrzymują budowy apartamentowca [ZDJĘCIA, WIDEO]

Piotr Tymczak

Aktualizacja:

Dziennik Polski 24

Kraków. Tysiąc szkieletów i skarb pod Wawelem nie wstrzymują budowy apartamentowca [ZDJĘCIA, WIDEO]

przejdź do galerii

©Fot. Piotr Tymczak, Michał Zajda. Wizualizacja: Angel Poland

Mieszkańcy uważają, że nie można budować na siłę w miejscu takich odkryć archeologicznych. Konserwator dał zezwolenie.
Na cmentarzu, który odkryto w pobliżu Wawelu przy ul. Stradomskiej pochowano około tysiąca osób. Odkopano też pozostałości kościoła, klasztoru, drewniane umocnienia i przejście podziemne. To wszystko nie przeszkadza w przygotowywaniu terenu pod budowę apartamentowca. Okoliczni mieszkańcy i miejscy aktywiści apelują, by wstrzymać budowę. Małopolski wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski jest zadowolony, że dzięki przedsięwzięciu za pieniądze prywatnego inwestora prowadzone są prace archeologiczne, na które służb konserwatorskich nie byłoby stać.

  • Tak mają wyglądać biurowce, które PKP planują wybudować tuż przy Dworcu Głównym (od strony ulicy Bosackiej)

    Opóźnia się wielka inwestycja kolejowa przy Dworcu Głównym

  • Ostateczna decyzja Pesy: - Rezygnujemy z tramwajów dla Krakowa

    Ostateczna decyzja Pesy: – Rezygnujemy z tramwajów dla Krakowa

  • Od strony ul. Stradomskiej powstanie hotel, za nim restauracja w kościele, a z tyłu apartamentowiec

    Przy Wawelu powstaną apartamenty w kościele

Wandalizm i barbarzyństwo

– Skoro są tam tak duże odkrycia, to powinien być nakaz wstrzymania wszelkich prac i cofnięcie pozwolenia budowlanego. Nie mówimy o kilku szkieletach, tylko o wielkim cmentarzysku. Nie ma mowy, aby wszystko rozkopać, zrobić podziemny parking, a później ten teren zalać betonem. To jest wandalizm, barbarzyństwo – komentuje miejska aktywistka Monika Bogdanowska.

Przypomnijmy, że miasto w 2013 r. sprzedało za prawie 28 mln zł doprowadzoną do ruiny kamienicę (jej część stanowi dawny kościół św. Jadwigi Śląskiej) przy ul. Stradomskiej 12-14. Nieruchomość kupiła firma Angel Poland i zamierza zaadaptować ją na hotel, a na przylegającym do niej terenie (wcześniej stało tu miejskie przedszkole z ogrodem) planuje wybudować apartamentowiec z podziemnym parkingiem na 150 miejsc. To na tej działce prowadzone są prace archeologiczne.

Jan Janczykowski przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą. – Staram się pilnować tej inwestycji jak się da i bywać tam nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – zaznacza Jan Janczykowski. Informuje też, że dodatkowo teren objęty pracami archeologicznymi kontrolują jego wysłannicy.

Początkowo podawano, że na działce odkryto pozostałości dawnego cmentarza i znaleziono szczątki ok. 300 osób. – Obecnie szacuje się, że odkopano szczątki około tysiąca osób. Cmentarz był niewielki, ale wielowarstwowy. Najstarsze pochówki prawdopodobnie odbywały się tam w średniowieczu – przyznaje Jan Janczykowski.

Pozostałości po cmentarzu zostały wykopane do końca. Konserwator zapewnia, że ludzkie szczątki odpowiednio zabezpieczono, zostały wywiezione z terenu inwestycji i trwają przygotowywania do ponownego pochówku.

„Odnalezione szczątki, pod nadzorem służb konserwatorskich i kościelnych, doczekają się godnego pochówku zgodnie z obrządkiem chrześcijańskim” – zapewnia firma Angel Poland. Zaznacza przy tym, że z uwagi na szczególny charakter prac „wszelkie wizyty osób trzecich na terenie nieruchomości zostały wstrzymane – w tym również organizowane regularnie przez inwestora wizyty dziennikarzy na budowie”. O tym co tam się dzieje, dowiedzieć się można dzięki uprzejmości mieszkańców okolicznych kamienic, z których podwórek i okien jest widok na teren budowy. Mieszkańców zastanawia, że prace archeologiczne prowadzone są tak szybko. Namioty zauważyli pod koniec marca, a już teraz po cmentarzu została dziura. Odkryto też fragmenty różnych obiektów.

Za szybko, za tanio

– Nie znam szczegółów, ale jeżeli zatrudni się wiele osób i pracuje się całymi dniami, to prace mogą być prowadzone szybko. Ogólnie jednak to, co się dzieje w branży jest dołujące. Robi się byle szybciej i taniej. Dlatego od dawna biorę zlecenia z zagranicy – komentuje jeden z krakowskich archeologów.

Firma Angel Poland zaznacza: „Prace archeologiczne oraz związane z nimi procedury zostały zaplanowane i wpisane w harmonogram inwestycji, co wyklucza jakiekolwiek zmiany terminu realizacji projektu”.

Na terenie budowy ujawniono też drewnianą konstrukcję. Mieszkańcy podejrzewali, że mogą to być pozostałości mostu. Zdaniem konserwatora są to jednak umocnienia budynku, stojącego w rejonie brzegu Wisły, która kiedyś płynęła w miejscu ul. Dietla.

– Most był, ale bliżej obecnego wylotu ulicy Stradomskiej. To może być więc część ogrodzenia klasztoru. Ostateczną odpowiedź dadzą badania. Wtedy dowiemy się też, z jakiego okresu są to pozostałości – wyjaśnia Jan Janczykowski. – Opinia jednego z archeologów wskazuje na wiek XIX. Jeżeli okaże się, że pochodzą one ze starszego okresu, to rozbiórka będzie musiała być w znacznej części wstrzymana i fragment tego, co zostało wykopane musimy zostawić jako świadka archeologicznego – dodaje.

Konserwator wyjawia też, że archeolodzy odkryli coś, co wygląda na przejście podziemne z dawnego kościoła do jednego z nieistniejących budynków klasztornych. – Odkrywane są też fragmenty średniowiecznego kościoła, budynku klasztoru. Będzie szansa na to, aby wyeksponować takie pozostałości. Są też ślady budynków renesansowych, które oczywiście będą musiały być wkomponowane w nową zabudowę. Na bieżąco są więc wprowadzane do projektu korekty, by wszystko co cenne zostało zachowane – podkreśla Jan Janczykowski.

Jest zadowolony, że dzięki badaniom archeologicznym dowiemy się więcej o tym terenie, średniowiecznym kościele św. Jadwigi i klasztorze.

– Pod względem naukowym to jest skarb. Dzięki temu wiemy więcej o tej części Stradomia. A apartamentowiec będzie mniejszy niż pierwotnie planował to inwestor. Nie ma więc pod tym względem problemu – mówi konserwator.

Problem widzą jednak okoliczni mieszkańcy. – Piękne, stare drzewa zostały wycięte w pień. Później buldożer wyburzył przedszkole. Teraz przeniesiono cmentarz, została wielka dziura, powstanie parking i apartamentowiec. To tutaj nie pasuje. To powinien być miejski teren służący mieszkańcom – komentuje Michał Zajda.

Hotel z barem w kościele

Dawny kościół św. Jadwigi, wzniesiony dla zakonu bożogrobców, znajdował się między XIV i XVIII w. na Stradomiu. Przy świątyni powstał klasztor oraz szpital i cmentarz. Na przełomie XVIII i XIX w. kościół został przebudowany przez Austriaków na obszerną kamienicę, ale w murach gmachu zachowano substancję dawnej świątyni. W budynku była poczta, później siedziba władz wojskowych, a po II wojnie światowej – mieszkania.

Kamienica od strony ul. Stradomskiej zamieni się w ekskluzywny hotel na 125 pokoi. Obiekt będzie częściowo ogólnodostępny. W budynku dawnego kościoła powstanie spora sala restauracyjna z wysokim na 9 metrów barem. W sąsiedztwie planowane są też ogólnodostępne: sala balowa, winiarnia i część otwarta z zielenią. Na tyłach, gdzie stało przedszkole, powstanie apartamentowiec parkingiem na 150 aut i z ogrodem.


Odpowiedzi na nasze pytania od firmy Angel Poland


– Kiedy rozpoczęto prace archeologiczne i na jakim są etapie?

– Pierwsze badania archeologiczne wykonano już 2014 (pozwolenie z 04.03.2014), od tamtego czasu zakres badań jest sukcesywnie rozszerzany. Prace archeologiczne w piwnicach budynku frontowego oraz w wykopie pod garaż podziemnych są obecnie w fazie końcowej. W pierwszym etapie na terenie inwestycji rozpoczęte zostały prace ziemne. Na podstawie zgromadzonej wiedzy historycznej, potwierdzonej w toku szczegółowej ekspertyzy konserwatorskiej, stanowiącej element projektu, oraz z uwagi na historyczny charakter nieruchomości, inwestor został poinformowany o szeregu odkryć, których istnienie przewidywane było przez historyków na terenie inwestycji.

– Jakie nowe odkrycia archeologiczne ujawniono na badanym terenie?

– Aktualnie prowadzone są badania w odkopywanych piwnicach budynku frontowego, odnaleziono luźne elementy murowe pochodzące prawdopodobnie z okresu gotyckiego, obecnie są podane badaniom. W wykopie pod garaż podziemny, natrafiono na pozostałości po palisadzie, drewniane, obecnie fragmenty palisady są przygotowywane do badań dendrochronologicznych.

– Jaki wpływ odkrycia archeologiczne mogą mieć na realizację inwestycji?

– Odkrycia zabytkowych elementów architektonicznych nieznacznie wpłyną na układ funkcjonalny w piwnicy budynku frontowego, badania archeologiczne w wykopie pod garaż podziemny budynku mieszkalnego nie powinny wpłynąć na realizowaną inwestycje.

– Jaka firma wykonuje prace archeologiczne, kto jest kierownikiem prac?

– Prace są prowadzone przez zespół nadzorowany przez dr. Jacka Pierzaka.

– Co się stało ze szczątkami ludzkimi jakie wykopano na terenie objętym wykopaliskami archeologicznymi, gdzie zostały przetransportowane, w jaki sposób zostały zabezpieczone?

– Obecnie są badane przez antropologów, po zakończeniu badań i sporządzeniu dokumentacji zostaną przetransportowane do miejsca pochówku. Znaleziska w formie zabytkowych artefaktów – na mocy podjętego porozumienia – zostaną przekazane do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, natomiast odnalezione szczątki, pod nadzorem służb konserwatorskich i kościelnych doczekają się godnego pochówku zgodnie z obrządkiem chrześcijańskim.

– Dlaczego firma Angel Poland nie wpuszcza mediów i reporterów na teren, na którym wykonywane są odkrycia archeologiczne?

– Obecnie na terenie prowadzone są prace zmierzające do pełnego zabezpieczenia znaleziska. Z uwagi na jego szczególny charakter, wszelkie wizyty osób trzecich na terenie nieruchomości zostały wstrzymane – w tym również organizowane regularnie przez inwestora wizyty dziennikarzy na budowie. W żaden sposób nie ogranicza to jednak indywidualnych kontaktów z osobami nadzorującymi przebieg prac konserwatorskich, w tym z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków.

Firma Angel Poland poinfromowała również:

Zabudowa na powyższej działce znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem figurującego w Rejestrze Zabytków Krakowa pod nr A-12, posiadającego odrębną decyzję prawną z dnia 23.II.1934 r. Zabudowa na działce przy ul. Stradomskiej 12-14 znajduje się również na terenie uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 roku (Monitor Polski nr 50 poz. 418) na podstawie art. 7 ust 2 ustawy „O ochronie dóbr kultury i muzeach” z dnia 15 lutego 1962 Dziennik Ustaw nr 10 poz. 48, a objęty jest ochroną w myśl art. 7 par. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Dziennik Ustaw nr 162.

Z tego tytułu zabudowa ta objęta została całkowitą opieką prawną, a wszelkie wobec niej prowadzone działania odbywają się jedynie za imiennym zezwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Należy również podkreślić, że inwestor realizujący inwestycje w zabytkowej tkance miasta Krakowa już od 15 lat, posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych w tak wrażliwej materii historycznej. Prace archeologiczne oraz związane z nimi procedury zostały zaplanowane i wpisane w harmonogram inwestycji co wyklucza jakiekolwiek zmiany terminu realizacji projektu.

============
http://www.dziennikpolski24.pl/region/wiadomosci-krakow/a/krakow-tysiac-szkieletow-i-skarb-pod-wawelem-nie-wstrzymuja-budowy-apartamentowca-zdjecia-wideo,13162452/?utm_source=wp&utm_medium=sg_mobile&utm_campaign=trendy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 18, 2018 by in Polska, Spoleczenstwo, Uncategorized and tagged , .

Archives

Blog Stats

  • 1,877,730 hits
May 2018
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: