Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Polskie Wodociągi zostały sprzedane Izraelskiej Firmie


Czytelnicy mojej strony wiedzą, że obecnie dokonuje się zapaść cywilizacyjna. Dotyczy ona polityki, społeczeństw, ekonomii, także moralności, religii, idei. Najbardziej dramatyczna jest oczywiście zapaść ziemskich ekosystemów. Jak już pisałem, te procesy trwają od bardzo wielu lat (dziesiątek, setek) i są praktycznie niezauważalne dla przeciętnego zjadacza chleba.

Większość społeczeństwa ma mentalność w stylu: choć na świecie wszędzie wojna, byle tylko polska wieś wesoła, byle tylko polska wieś spokojna„. Dopóki płynie woda w kranie, dopóty jest prąd, dopóki jest żarcie w markecie, tania wódka w monopolowym i muzyka w klubie w centrum – nic się nie ruszy. Dopiero gdy byt tego wszystkiego stanie pod znakiem zapytania, gnuśny Homo Sapiens zacznie myśleć.

Przyczyną dramatycznej zapaści cywilizacji jest oczywiście kapitalizm, który zezwala na bezduszną eksploatację wszystkiego. Eksploatację ludzi, ekosystemów, zasobów surowców jak i systemu ekonomicznego. Z ekonomią zrobiono wszystko by ją zepsuć. Kończą się już ostatnie mechanizmy zabezpieczające, nawet te najbardziej „kreatywne„. Banki i państwa mają tryliony dolarów toksycznych aktywów i z tym już nic nie da się zrobić. Bo z pustego to i Salomon nie naleje.

Ale do rzeczy. Na świecie coraz bardziej zaczyna brakować wody. Nie chodzi już tylko o Chiny, pół Azji, Afrykę, gdzie wody brakuje zawsze. Chodzi np o Hiszpanię, Grecję, Włochy, Turcję, których tereny pustynieją ze względu na załamanie się porządku klimatycznego. Na marginesie – nie jestem wyznawcą teorii globalnego ocieplenia.

Chodzi także o Polskę, która jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Dodatkowo mamy bardzo zanieczyszczone rzeki i jeziora. Wisła i Odra są nieodwracalnie skażone praktycznie już u źródeł. Stan ten określało się jako „nie odpowiadający normatywom” czyli poza wszelką cywilizowaną skalą. Teraz sprawa wygląda tak, że zagraniczne kartele chcą przejąć zasoby polskiej wody.

W jakim celu? By trzymać nas za przysłowiowe jaja. Ostatnie lata boleśnie pokazały Polakom, że kapitał jak najbardziej ma narodowość. Balcerowicz, Tusk, Korwin, Petru i inni neoliberałowie wykupieni przez zachodnie koncerny i banki, zwyczajnie nas oszukali. Wiadomo, że rząd PO zamierzał wprowadzić wywłaszczający Polaków podatek katastralny jak i sprzedać lasy. To samo planowali zrobić z infrastrukturą wodociągową i zasobami wody pitnej.

Możliwe też, że zaraz by zwiększyli nam zawartość ekstremalnie toksycznego fluoru, pod pozorem dbania o nasze zęby (co jest pseudonaukową bzdurą). Dotychczas fluoryzacja wody w Polsce jest w niewielu gminach, a stężenia fluorku jest niewielkie. Myślę że to może się zmienić gdy wodę przejmą żydowskie koncerny.

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!

Cytuję: Co dla istnienia kraju jest ważne?”

1. Na pierwszym miejscu jest demografia. Państwo, którego ludność ulega systematycznej eliminacji, nie może się rozwijać i jest skazane na zagładę. W Polsce już od końca lat 1980., przyrost naturalny był poniżej tzw. wartości bezpiecznych, czyli poniżej 2,3 dziecka na kobietę. Obecnie, dzięki systematycznemu działaniu władz, poziom dzietności kobiet spadł do 1.2. Przez okres ostatniego ćwierćwiecza, żadna z partii, czy partyjek, nic nie zrobiła w tym kierunku, czyli tak faktycznie, działały przeciwko własnym wyborcom, o ile naprawdę reprezentowali ludność zamieszkałą pomiędzy Odrą i Bugiem. Wylano morze atramentu na dyskusje na temat porodów z probówki, skrobanek, ale w ogóle nie zainteresowano się tym, że 66% społeczeństwa żyje poniżej średniego wynagrodzenia. Ceny towarów, czy usług są dostosowane do średniej. Innymi słowy, z góry większość ludzi spisuje się na straty.

 1. Edukacja jest drugim ważnym elementem w tworzeniu państwa. Wbrew dywagacjom tzw. gazetowych ekspertów, Polska nie upadła w XVIII wieku z powodów indywidualnych działań poszczególnych osobników, czy systemu politycznego, ale z powodu braku edukacji. Królowie byli na tyle zacofani, albo wręcz reprezentowali inne opcje [Wazowie, Sasi], że w ogóle nie dbali o wykształcenie młodzieży. Małe Prusy miały więcej uniwersytetów, aniżeli „potężna” Polska. Stąd w czasie rozbiorów oczy sporej części społeczeństwa zwracały się w kierunku króla Prus. Przypominam, że przez cały wiek XIX polską historię opracowywano za pieniądze Wiednia, Moskwy, czy Berlina. Po 1920 roku i po 1990 roku nie przeprowadzono żadnej „dekomunizacji” na uczelniach. Musisz także pamiętać Dobry Człeku, że od ćwierćwiecza cała prasa w Polsce jest własnością Berlina. Generalnie prasa nie służy informacji, tylko właśnie dezinformacji. Na pewno nie wiesz, Szanowny Czytelniku, że już od wielu lat światem informacji rządzi 6 koncernów wydawniczych: General Electric, News Corp., Disney, Viacom, VBS, Time  Warner. Ale od kilku lat praktycznie jest jedna Grupa Kapitałowa, która tym interesem kręci. A cała prasa w Polsce już od dawna jest w rękach koncernów niemieckich.

3. W celu istnienia samodzielnego państwa niezbędna jest polityka samowystarczalności żywnościowej, a do niej niezbędna jest woda. Woda, to ropa naftowa XXI wieku. Tak przynajmniej twierdzi Andrew Liveris, dyrektor generalny koncernu chemicznego DOW.

Żaden z namiestników nadzorujących ludność mieszkającą pomiędzy Odrą, a Bugiem, nie tylko nie był zainteresowany problemem wody, ale wręcz przeciwnie, ludzie władzy robili wszystko, aby zniszczyć systemy wodne w tym regionie.

Jak ważny jest problem wody, świadczy historia państwa Izrael w okresie tylko 50 lat. Jedynym źródłem zaopatrzenia Izrael w wodę jest rzeka Jordan i Jezioro Galilejskie. Od ładnych kilku lat wody w jeziorze opadają. Podobno lustro wody obniżyło się już o ponad 5 m. Od bodajże 2007 roku następuje reglamentacja wody w Izraelu. Arabowie dostają po około 46 litrów wody na osobę, a Żydzi po 146 litrów na osobę. W tym klimacie jest to nieodzowna substancja dla rozwoju rolnictwa. Taka dyskryminacja od razu powoduje spadek plonów u ludności arabskiej, a więc jej ubożenie.

O tym, że to woda decyduje o przyszłości Izraela, świadczą dwie sprawy. Przez ostatnie 20 lat inżynierowie izraelskiego korpusu wojskowego badali wody w Argentynie. Stwierdzono, że są to najczystsze wody pitne na świecie. W 2012 roku Izrael zakupił od Argentyny koło miliona kilometrów kwadratowych Patagonii. Drugim wskaźnikiem były rozmowy na wyjeździe rządu warszawskiego do Izraela w 2011 roku, jak podał jeden z ministrów tego formalnie istniejącego państewka. Słynna lutowa sesja. Jednym z głównych tematów były sprawy gospodarki wodnej, jak to enigmatycznie podano.

Teoretycznie, co niby ma łączyć pustynne piaski Izraela, z zieloną Polską? Już po roku widzimy rezultaty tych rozmów. Polskojęzyczna prasa zaczyna coraz częściej mówić o prywatyzacji ujęć wodnych. Tak naprawdę, to większość ujęć wodnych w Polsce już dawno została sprzedana firmom zagranicznym. Ostatnio mówi się o odsprzedawaniu wodociągów firmom izraelskim. W podobny sposób większość firm tzw. ochroniarskich także została przejęta przez firmy Izraelskie. Bez specjalnego sprzeciwu lokalnych aparatczyków.

Ukrytym problemem polskiej gospodarki jest brak zapasów słodkiej wody. Już w 1968 roku wiedziano, że zapasy pitnej wody w Polsce są mniejsze w przeliczeniu na osobę, aniżeli w Egipcie. Od 60 lat, czyli od prawie 3 pokoleń, nie zrobiono w tej sprawie nic. Wręcz przeciwnie, popierana jest przez kolejnych aktorów sceny politycznej rabunkowa gospodarka wodna. Przykładem jest kopalnia Konin, której nieodpowiedzialna eksploatacja, czyli wylewanie milionów metrów sześciennych wody do Warty i dalej do Bałtyku, powoduje stepowienie spichlerza Polski, czyli Wielkopolski. Już Kujawy wykazują niedostatek wody. Kolebka plemienia Polan, jezioro Gopło, wysycha. Ale nie powinno to nikogo specjalnie dziwić, bo czego można się spodziewać od rządów formalnie istniejącego państewka, prowadzonego przez aktorów sceny politycznej, po licencjatach, czyli dawniejszych kursach pomaturalnych.

Sprawa wody jest zresztą problemem ogólnoświatowym. Rabunkowa gospodarka prowadzona przez międzynarodowe koncerny zupełnie nie dba o takie problemy, jak lokalne wody. Koncerny te budują fabryki wymagające dużej ilości wody, w krajach tzw. trzecich. Podobno do wyprodukowania 1 litra Coca-Coli, potrzeba koło 100 litrów wody. Czyż nie lepsze były nasze saturatory? Według badań IPCC, obecnie tylko 5% produkcji żywności nie jest zagrożona brakiem wody. Typowym przykładem są Chiny. Po „otwarciu” się na zachód w 1968 roku, w przeciągu 50 lat zatruto większość wód i od 2007 roku przedsiębiorstwa zagraniczne wycofują się z Chin do Rodezji, RPZ, Namibii, czy Argentyny. Wody pitnej brakuje już w Kalifornii. Zaczyna wprowadzać się reglamentację. Zbiornik Kolorado utracił 60 km3 objętości w ciągu ostatnich 10 lat.

9-10 czerwca 2015 roku odbyło się w Warszawie Krajowe Forum Wodne 2015, pod wysokim patronatem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Ministra Środowiska. Jak wynika z opracowania p. prof. W. Majewskiego, było to kolejne przelewanie pustego w próżne.

Gospodarką wodną, jako FRECH i GFE, zajmowaliśmy się już podczas obrad Okrągłego Stołu. Że to była ustawianka WSI z mocodawcami, nie miałem wątpliwości od pierwszego tygodnia, czego dowodem są publikacje „ W rękawiczkach” z 1990 roku. Publikacje te cieszyły się  wielkim zainteresowaniem Służb Specjalnych, ponieważ notowaliśmy liczne włamania, oczywiście nieznanych sprawców, w czasie których ginęły tylko te książeczki, a prokuratura, oczywiście jak najbardziej niezawisła, umarzała kolejne śledztwa. Podobnie jak w sprawie kradzieży naszych maszyn drukarskich, które jak się okazało, spokojnie pracowały potem w prywatnej firmie, wykonując zlecenia dla miasta Grudziądz. Oczywiście przez 10 lat samodzielna prokuratura nie wiedziała, co z tym fantem zrobić.

Kolejnym kontaktem z problemem wody było przygotowywanie z śp. prof. Jednorałem i NOTE-m międzynarodowych konferencji w sprawie szlaku wodnego, zwanego obecnie E-40 i E-70. Od tamtych lat minęło 20 lat i nie posunęliśmy się nawet na krok do przodu. Nadal blokowana jest cała inicjatywa rozwoju zarówno komunikacji wodnej jak i budowy elektrowni wodnych.

A co robi Świat?

Otóż świat dąży do prywatyzacji ujęć i zasobów wodnych. Pierwsze akty prawne prywatyzujące wodę powstawały w Anglii już w 1600, kiedy to na ich podstawie powstawały spółki wodne w Anglii i Walii. W XX wieku to M. Tacher przyczyniła się znacznie do wzrostu prywatyzacji zasobów wodnych. Do prywatyzacji zachęca cały czas MFW i Bank Światowy. Naciski Banku Światowego są olbrzymie. W 1999 roku zmuszono rząd Boliwii do prywatyzacji wody w trzecim co do wielkości mieście Cochabamba. Spółka Aquas del Tunai oraz Bechtel Co., spółka z USA, podpisały, pod groźbą zerwania umowy pożyczki dla rządu, umowę o prywatyzacji wody. Jedyne, co zaobserwowała ludność to to, że ceny wody drastycznie wzrosły. Już po roku, na skutek protestów ludności, rząd musiał uchylić prywatyzację. Podobna sytuacja wytworzyła się w Atlancie w 1999 roku. Już po 4 latach musiano zerwać umowę z prywatną spółką, z powodu drastycznego pogorszenia się jakości wody.

Francja. Zarządzanie wodą przejęły gigantyczne firmy Global Water i Suez. Od 2005 roku aż w 41 przypadkach woda wróciła pod zarządy publiczne. W Paryżu, po wygaśnięciu kontraktu z firmami Veolia i Sues, miasto przejęło wodę. Już w pierwszym roku udało się wygospodarować oszczędności 46 milionów euro.

W Polsce podobnie, na rynek weszła francuska firma SAUR – córka koncernu Bouygues obecnie konsorcjum dwu banków i Seche. Zmonopolizowała wodę m.in. w Trójmieście. Stało się to z jawnym złamaniem prawa po słynnej nocy czerwcowej, czyli faktycznie zamachu stanu i obaleniu rządu premiera Olszewskiego. Poza wzrostem cen i grą tzw. ekspertyzami, czyli wywożeniem dochodów do Paryża, nie zanotowano żadnych istotnych efektów działalności tej spółki. Przejęcie odbyło się oczywiście przy udziale lokalnych trolli, tj. radnych, pod przewodnictwem Fr. Jamroża, późniejszego prezydenta Miasta Gdańska i pracowników Politechniki Gdańskiej. System grantowy działa skutecznie. Wszystko jest legalne.

Według analityka Jo-Shinga z „Global Research”, odbywa się to tak. Wall Street i spółki inwestycji zglobalizowanych, banki i inne przedsiębiorstwa prywatne, przekraczając granice państwowe i współpracując ze sobą, jak również z Konsorcjum Rothschilda, łączącego ponad 196 banków centralnych, działają z ogromną prędkością, nie tylko aby nabyć prawa do eksploatacji wody i technologii jej zagospodarowania, ale również, by sprywatyzować usługi sektora wody i infrastruktury publicznej.

Jak widzimy, w Polsce dzieje się to do 1990 roku. Ostatnio po wizycie w 2011 roku sesji rządowej w Izraelu, późniejsza premier E. Kopacz wprowadziła to do kraju. Zaczynając od 2006 roku sam tylko Goldman-Sachs zgromadził ponad 10 miliardów dolarów na wykup tej infrastruktury wodnej. Według „New York Times”, największe grupy kapitałowe, poczynając od Morgan Stanley (Rockefeller), do Cartyle Grop, zgromadziły już ponad 250 miliardów dolarów, przeznaczonych na inwestycje w „wodę”.

Realizuje się 100% przejęcie wody w krajach zachodnich. Water Found z Frankfurtu stwierdza jednoznacznie, że woda jest za tania i będzie musiała być droższa. Takim popychaczem jest grupa inwestycyjna Goldman-Sachs, która najpierw do spółki z Blackstone i Apollo Management, wykupiła przedsiębiorstwo Ondeo Nalco, zatrudniające 10 000 ludzi w 130 krajach. Ostatnio, w 2012 roku, wykupiły przedsiębiorstwo Veolia, dostarczając wodę 3,5 milionom ludzi w północno-wschodniej Anglii. Wcześniej w 2008 roku Goldman-Sachs wykupił chińskie przedsiębiorstwo Water & Drink, dystrybutora i producenta wody butelkowanej. Jak wiadomo, Chiny są jednym z najbardziej cierpiących na brak wody krajów Azji. Chiński sektor wody w butelkach jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie. Po 50 letniej rabunkowej gospodarce amerykańskiej w Chinach od 1968 roku, Amerykanie gwałtownie od 2007 roku uciekają do Afryki. Stąd nagłe otwieranie się polskiego rynku na Chiny.

Przypominam, że do 1990 roku w Gdańsku można było pić wodę z kranu, a obecnie system butelkowy przynosi olbrzymie dochody prywatnym producentom. I oczywiście mieszkańcy Trójmiasta zanotowali olbrzymi wzrost cen wody.

Już w 2011 roku Willem Buitler z Citygroup powiedział: „Woda stanie się najważniejszym dobrem, o wiele ważniejszym od ropy, miedzi, zasobów rolnych, czy też metali szlachetnych.”

W tym kontekście należy oceniać zachwyt użytecznych idiotów (Goldman alias Lenin) nad budową elektrowni jądrowych, czy gazu łupkowego. Każdy szyb wymaga od 10 do 20 milionów litrów wody, z której 80/90% jest bezpowrotnie tracone. Podobnie elektrownie atomowe używają wielokrotnie więcej wody na chłodzenie, aniżeli elektrownie zwykłe. O tym, że starsi i mądrzejsi wiedzą o tym od dawna, świadczy zakup 1200 km kw. terenów w Ameryce Pd, nad największymi zasobami wody słodkiej na świecie. Tereny te zakupiła rodzina Bush w 2005 r. Rodzina ta miała nawet feldmarszałka w III Rzeszy w 1940 roku. Zbiornik zawiera ponad 40 000 km3 słodkiej wody, czyli jest w stanie zaopatrzyć w wodę pitną cały świat na 200 lat.

A w Polsce?

A w Polsce działania grupy trzymającej władzę przyczyniają się do sztucznych susz za pomocą trwałych smug, na które zezwolono już w 2003 roku. Od 1995 roku wiadomo, na podstawie DOKUMENTU ZWANEGO „Mnożnik siły na współczesnym polu walki”, że takie działania są możliwe od 1964 roku. Oczywiście, są to informacje dostępne dla chcących poszerzać swoją wiedzę, nie dla aktorów sceny politycznej, grających rolę w pisanych gdzie indziej scenariuszach.

Dowodem wprost potwierdzającym tą hipotezę jest susza w bieżącym roku. Jak ogłosił Money.pl 24.10.2015 roku w Polsce mamy 1 868 000 bezrobotnych. 80% z nich, to ludzie z wykształceniem podstawowym. Od maja mieliśmy susze. Żaden samorząd, ani tym bardziej przedstawiciel rządowy, czyli wojewoda, nie potrafił zorganizować robot publicznych i zatrudnić 1/10 z nich od oczyszczania rzek, czy kanałów? Przykładowo w Trójmieście tzw. Kanał Raduni wymaga pilnego oczyszczenia, chociażby ze względów epidemiologicznych. Po prostu stał się zsypem śmieci. Przy tak niskim poziomie wody wystarczyłyby wiadra i łopaty. Bezrobotni są i tak opłacani przez podatnika. Sam musisz sobie odpowiedzieć PT Czytelniku, dlaczego władza nic nie robiła przez pół roku.

I najważniejsze. W Polsce, na jednego mieszkańca przypada tylko 1600 litrów wody rocznie, przy średniej europejskiej 4 500 litrów. Mamy mniej wody na mieszkańca, niż w Egipcie. Żadne miasto w Polsce nie posiada już łaźni publicznej, gdzie można by chociaż raz na miesiąc wykąpać bezdomnych. A GIS zajmuje się handlem szczepionkami i karaniem ludzi, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci. W samym Gdańsku jest około 5000 bezdomnych. Oczywiście tych ludzi nikt nie ściga karami za nieszczepienie, podobnie jak Romów. I proszę zauważyć, że brak jakiegokolwiek śladu działania instytucji państwowych w kierunku zapobiegania przyszłym epidemiom. Już obecnie można powiedzieć, że jak takowa wybuchnie, to winni będą nieszczepieni, a nie brak wody.

Czyli jasno widać na przykładzie wody, że zakres samodzielności tzw. władz polskich dotyczy tylko i wyłącznie posiedzeń i narad. Decyzje wykonawcze przychodzą z zagranicy. Żadna partia, czy partyjka, nie ma nic do powiedzenia. To wszystko tylko forma przedstawienia.

Ostatnio zostałem zablokowany na „Wikipedii”. Pojawia mi się taki napis: „Nie masz uprawnień do edytowania tej strony z następujących powodów: Twój adres IP został zablokowany na wszystkie strony „Wiki”. Blokada została nałożona przez Vituzzu.” Ale poza tym mamy wolność i demokrację.”

Autor: dr Jerzy Jaśkowski
Źródło: WolneMedia.net

Od Redakcji KIP: Potwierdzamy informację dr Jaśkowskiego zawartą w artykule o wykupowaniu ujęć wody pitnej przez żydowskie koncerny. Piszącemu te słowa obywatel polski żydowskiego pochodzenia powiedział w 2010 r., że w spółce „córce” globalnej korporacji Nestle w Polsce jest tajna żydowska komórka zajmująca się wykupowaniem ujęć wody butelkowanej w postaci tajnych umów.

====================

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/05/zydowskie-koncerny-przejmuja-polska-wode-pitna/


Jak to możliwe, że Polskie Wodociągi zostały sprzedane Izraelskiej Firmie? Ujęcia wody i sieć jej dystrybucji to rzecz strategiczna. W każdej wojnie strzeże się ujęć wody przed zatruciem. Woda powinna być nie tylko w Polskich rękach ale też powinna być strzeżona przez wojsko i naukowców będących w strukturach wojska. Żaden podmiot zagraniczny nie może mieć do niej dostępu. W firmach i różnych miejscach stoją dystrybutory wody, one też należą do Izraela. Nie jestem przeciwna dobrym stosunkom z Izraelem ale to się w głowie nie mieści aby strategiczna rzecz została oddana w obce ręce. Nie dość, że jak coś jest w Żydowskich rękach to zaraz będziemy musieli tym chciwcom za wodę jak za złoto płacić to jeszcze mogą nas systematycznie w ramach normy podtruwać.

Czy można ufać ludziom, którzy są wyznawcami tej rasistowskiej księgi?

Talmud-Mowa nienawisci

6 comments on “Polskie Wodociągi zostały sprzedane Izraelskiej Firmie

 1. Pingback: Polskie Wodociągi ZOSTAŁY SPRZEDANE!!! IZRAELSKIEJ FIRMIE!!!! | 7777777blog

 2. Pingback: Od 14-11-2017 do 20-08-2018 – Lista Plausi

 3. plausi
  December 15, 2019

  WODA, najważniejszy element panowania

  Autor poruszył chyba najważniejszy element panowania nad ludzkością w naszych czasach, to jest WODA. Woda, jako niezbędny warunek życia, determinuje, że kto kontroluje wodę ten kontroluje nie tylko całą ludzkość ale każdą formę życia na ziemi i posiada władzę na każdą jego formą.

  Nic nie odsłania tak dobrze zbrodniczości wypełniających władzę w Polsce, jak ich stosunek do wody. Jeśli chodzi o żywność, to dokonuje się w ostatnich dziesięcioleciach proces przejmowania nad nią kontroli.

  http://lotna.neon24.pl/post/150571,rzad-daje-rolnikom-pieniadze-za-likwidacje-gospodarstw#comment_1581309

  globalnie.

 4. Leszek Ła
  April 18, 2020

  Dużo słów niewiele na temat , wodociągi mają samorządy i w zasadzie nikt ich nie kupuje ,, oczywiście jest setki razy droższa niż w PRLu ale też lepsza i trudniej dostępna co nie znaczy że nie potrzebna jest rozbudowa retencji i zapasów wody

 5. hens
  May 18, 2020

  “Stop suszy Stop powodzi i Rzeka pieniędzy dla izraelskiej Wody Polskiej – https://tysol.pl/zdj/reklamaPhoto/109. Teraz pieniądze już są! Przecież nie będziemy swoim żałować, prawda!?**

 6. Bodek
  February 17, 2023

  Wodociągi? a w którym mieście/gminie konkretnie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 1, 2018 by in Polska, Uncategorized, Zydzi and tagged , , , , .

Archives

Blog Stats

 • 1,971,491 hits
May 2018
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: