Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Trizub = nacjonalistyczna rewolucja ukraińskich narodowców


Wśród wielu ultranacjonalistycznych organizacji z powiewem siarki, najważniejszy jest obecnie Trizub,

Poniżej przedstawiam artykuł  Laurenta Brayarda,  wybitnego znawcy Ukrainy i jej historii, przebywającego od kilku lat na Ukrainie, o powstaniu i pochodzeniu organizacji terrorystcznej “Trizub”
____________________
Wśród wielu ultranacjonalistycznych organizacji ze smrodem siarki  najważniejszy jest obecnie Trizub, nawiązujący do ukraińskiego nacjonalistycznego symbolu Trójzębu. Ukraina jest pełna takich grup i partii, w tym, co na Zachodzie określa się mianem folkloru, ale jego korzenie tkwią zarówno w historii ukraińskich narodów pochodzenia , zarówno  pochodzenia wareckiego i skandynawskiego, ale także oczywiście w nacjonalizmie, banderyzmie, neonazizmie i kulcie bohaterów, którzy służyli hitlerowskim Niemcom. Cała ta fauna zakorzeniona jest również w klubach kibica, rewizjonistycznych i negacjonistycznych aktywistach surfujących po ukraińskich fantazjach o Hołodomorze, o tym, że kultura ukraińska miała być matką kultury… z Rosji, albo że Ukraińcy byli głównymi ofiarami klęski Niemiec w 1945 r.

W warunkach całkowitej bezkarności niepodległej Ukrainy grupy te rozkwitały, wspierane bardzo szybko przez “kuzynów” z ukraińskiej diaspory w Kanadzie i USA. Następnie, dzięki dojściu do władzy skorumpowanych polityków, którzy sprzyjali rozwojowi tych mitów i legend. Zwłaszcza Juszczenko po pomarańczowej rewolucji (2004), następnie Poroszenko po rewolucji na Majdanie (zima 2013-2014) i wreszcie Żeleński od 2019 roku. Powstało nawet narodowe centrum pamięci ukraińskiej, którego misją jest szerzenie tej alternatywnej i nacjonalistycznej prawdy. W ten sposób szybko rozprzestrzenił się zjadliwy, brutalny, a przede wszystkim ksenofobiczny nacjonalizm.

Ideolog i bezgraniczny wielbiciel Bandery

Organizacja powstała dwa lata po odzyskaniu niepodległości, w 1993 roku. Jej założycielem był Wasyl Iwaniszyn (1944-2007), ideolog, językoznawca, pisarz i profesor uniwersytecki. Pochodzący ze Lwowa, serca i stolicy ukraińskiego nacjonalizmu, jego ojciec był członkiem służb bezpieczeństwa OUN B,  radykalnego odłamu ukraińskiej organizacji nacjonalistycznej kierowanej przez Banderę. Na sowieckiej Ukrainie nie rzucał się w oczy, ale przez trzy lata służył w armii sowieckiej, osiągając nawet stopień pierwszego sierżanta. Po odbyciu służby ukończył studia na Uniwersytecie im. Iwana Franki jako specjalista w zakresie języka ukraińskiego (1972) i został profesorem tej uczelni (1973). Sam aktywizował się dopiero w okresie przed rozpadem ZSRR (lata 80.). Początkowo działał w szeregach unickich katolików, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który jest również związany z Watykanem. Koniec ZSRR otworzył przed nim inne pola działania, najpierw poprzez założenie wydawnictwa (Odrodzenie, 1990), co pozwoliło mu na publikację nacjonalistycznej  propagandy i pisanie historii na nowo. Trzy lata później był założycielem organizacji Trizoub, nazwanej tak na cześć Bandery…, którego uczyniono “życiowym przewodnikiem” tej nacjonalistycznej organizacji. W sytuacji całkowitego upadku społeczeństwa radzieckiego, wartości i świata Iwanichin znalazł niezwykle korzystny grunt dla swojej nacjonalistycznej propagandy. Po wyzwoleniu Ukrainy opowiedział się za rewolucją narodową opartą na trzech filarach: ideologii nacjonalistycznej, katolicyzmie unickim i narodzie ukraińskim. Na Zachodzie znalazł w żyznej ziemi ukraińskiej przychylne i rosnące echo. Po Banderze i kilku innych towarzyszach tamtych czasów Iwaniszyn okazał się głównym współczesnym ideologiem, groźnym, bo działającym tylko na ogromnym polu idei i ducha. Jego arcydzieło – stworzenie “Programu realizacji idei narodowej w procesie budowy państwa” (1990-2003) – było kamieniem milowym i podstawą wszystkiego, co od tej pory miało się wydarzyć na Ukrainie. W następnym roku na Ukrainie wybuchła Pomarańczowa Rewolucja (2004), która była pierwszym etapem całkowitej degradacji Ukrainy, dosłownie w objęciach jednego z najbardziej skorumpowanych państw świata, oraz burzą mózgów wokół wielopłaszczyznowej, ale chorej ideologii. Nie zdążył doczekać następnej, gdyż zmarł nagle na zawał serca (2007). Pozostawił po sobie potężną spuściznę ideologiczną i jasne ramy działania, które później pozwoliły złagodzić różnice i rozbieżności w ukraińskim nacjonalizmie. Za wrogów Ukrainy uznano:

1) filozofów oświecenia i humanistów, obwinianych o powstanie socjalizmu, komunizmu, a nawet narodowego socjalizmu,

2) piątą kolumnę, czyli “reżim okupacyjny” “Moskali”, tj. Rosjan,

3) partie uważane za szkodliwe i wymagające zniszczenia na Ukrainie, takie jak partia komunistyczna, socjaliści, centryści lewicowi lub prawicowi, liberałowie i socjaldemokraci (innymi słowy, wszyscy oprócz skrajnej prawicy! ),

4) organizacje “nacjonalistyczne”, które według nich w rzeczywistości służą kapitałowi, oligarchom, kosmopolityzmowi i cudzoziemcom (tu: Swoboda).

Do tych wyznaczonych wrogów dodano jasne zasady tego, czym powinno być ukraińskie odrodzenie:

1) sojusz z formacjami europejskimi, które mają ten sam system myśli w swoim kraju,

2) wrogość i przemoc wobec wszystkich, którzy sprzeciwiają się tej narodowej rewolucji,

3) prawa państwa ukraińskiego są poniżej idei narodowej, która dominuje we wszystkim,

4) walka o białą rasę przeciwko “kolonizacji Europy przez obce rasy zagrażające ukraińskiej i europejskiej tożsamości”,

5) deportacja migrantów i walka z wszystkimi osobami i instytucjami, które chcą temu zapobiec,

6) walka z handlarzami narkotyków, których wszyscy uważają za migrantów,

7) obrona ukraińskich kobiet przed migrantami i w obronie rasy,

8) obrona chrześcijaństwa (katolicyzm unicki) i wiary w Boga, zgodnie z ideą, że stworzył on Ukraińców i Naród Ukraiński dla boskiej misji.

Jeśli ostatnia zasada wydaje się być mało przestrzegana, to w opuszczonej kwaterze ukraińskiej w Swietłodarsku Rosjabie odkryto zaimprowizowaną kaplicę unicką i świadectwa prześladowań miejscowych prawosławnych w ciągu 8 lat okupacji miasta, niezatarty ślad Trizuba. A co do innych, to były to zasady wypracowane przez  Iwaniszyna, które od tamtego czasu i do dziś są podejmowane i bronione przez ukraińskie ruchy ultranacjonalistyczne.

W powstającym ukraińskim kotle.

Jego organizacja nie ograniczała się do działania na płaszczyźnie intelektualnej, nawet jeśli Iwaniszyn ostrożnie się do niej ograniczał (odrzucając nazizm i antysemityzm jako nigdy nie wspominane, lecz podziemne). Już w latach 90. Trizoub faktycznie utworzył paramilitarną milicję, przygotowując się do użycia broni, aby przekuć słowa w czyny i przeprowadzić tę słynną nacjonalistyczną rewolucję. Wkrótce znalazła się ona na celowniku władz. Najpierw skazano na dwa lata więzienia w zawieszeniu niejakiego Ivana Soutou, jednego z przywódców ruchu, za stworzenie nielegalnej bojówki zbrojnej (1997). Władze zaczęły się niepokoić tą milicją, która wkrótce została uznana za niebezpieczną formację paramilitarną o nielegalnym charakterze i dlatego była zagrożona, podobnie jak Trizoub. W wyniku późniejszej walki prawnej między działaczami nacjonalistycznymi a rządem wybuchły zamieszki. Nacjonaliści z tej bojówki nadal działali w podziemiu. Przeprowadzali manifestacje i akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Dokonano aresztowań, a działaczy skazano na krótkie kary więzienia we Lwowie (1998). Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący działaczy, a następnie skierował sprawę delegalizacji ruchu i jego bojówek do sądu (1999). W tym samym roku Trizoub poparł kandydaturę Leonida Kuczmy, aby zablokować to, co określił jako “zagrożenie komunistyczne” (co zakończyło postępowanie sądowe!). Decyzja ta została źle zrozumiana przez bojowników i inne formacje nacjonalistyczne, a Kuczma był przez nich pogardzany i znienawidzony. Doprowadziło to do okresu niekiedy otwartego konfliktu na ulicach, przypominającego opozycję między ekstremistą Banderą a umiarkowanym Melnykiem w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Podziały te zawsze istniały w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym, a ich kulminacją były krwawe i śmiertelne rozliczenia. Jednak dzięki sile ideologii ukutej przez Trizuba, ruch ten okazał się jedną z najpotężniejszych dźwigni do ponownej destabilizacji Ukrainy. W międzyczasie prezydent wybrany przez etnicznych Rosjan, Janukowycz, walczył z nacjonalistyczną ideologią Zachodniej Ukrainy, m.in. doprowadzając do anulowania ustaw ustanawiających Banderę i Szuchewycza “Bohaterami Ukrainy” (2010). Kolejne lata to pasmo skandali politycznych, fermentów politycznych i zaniechań reżimu, w tym obiecanych reform państwa. W tym czasie rząd był już stracony i ponownie znalazł się na celowniku Waszyngtonu, zdeterminowanego, by powtórzyć zamach stanu dokonany podczas rewolucji w 2004 roku. Ruch najchętniej atakował ukraińską partię komunistyczną, symbole ZSRR i wszystko, co mogło przypominać o tym ostatnim. W rezultacie zaatakowano biuro UCP w Zaporożu, zniszczono pomnik Stalina i całkowicie zdemolowano pomieszczenia (2011). Ponieważ postać Stalina i tak była nie do obrony, aresztowania głównych liderów ruchu Trizub tylko podsyciły ogień i wywołały jeszcze większy niepokój w kraju. Kilka tygodni później bojownicy ruchu Trizub rozpoczęli przygotowania do zamachu na ukraińskiego prezydenta. Dwa karabiny snajperskie zostały znalezione w obwodzie zakarpackim, w pobliżu Iwano-Frankowska, gdzie prezydent miał złożyć wizytę. Aresztowano komando złożone z bojówkarzy z Charkowa, Kirowogradu i Dniepropietrowska, mężczyzn spoza regionu, których postanowiono nie rozpoznawać. Zarekwirowano dokumenty, a także kompletny arsenał, granaty, kałasznikowy, strzelby, rewolwery, radia i mnóstwo amunicji. Byli to manu militari, którzy trafili do więzienia, ale zostali zwolnieni przez rewolucję na Majdanie jako więźniowie polityczni (luty/marzec 2014).

Wymarzona ukraińska rewolucja narodowa, która pogrążyła kraj w katastrofie.

T
rizub w logiczny sposób stanął na czele amerykańskiej rewolucji Majdanu (zima 2013-2014). Choć mniej widoczni i pozostający poza zasięgiem radaru, ich członkowie byli bardzo aktywni, zasilając “kompanie samoobrony Majdanu”, a niektóre postaci ruchu, takie jak Dimitrij Iaroch, miały wyjść na pierwszy plan i zająć miejsca deputowanych w Radzie Ukrainy. Ksenofobiczny i rusofobiczny charakter organizacji wywołał reakcję Krymu i Rosji. Krym poprzez swój parlament i Radę Najwyższą, zakazał działalności Trizuba na swoim terytorium, a także neonazistowskich ruchów “Prawy Sektor” i “Swoboda”. Z kolei Rosja wydała ustawę o organizacji, która została zdelegalizowana na terytorium Federacji (17 listopada 2014 r.). Decyzja ta została podjęta również dlatego, że Trizub ogłosił swoje przywiązanie i odniesienie do Stepana Bandery, nacjonalistycznego przywódcy i współpracownika Adolfa Hitlera w latach 1933-1945, następnie agenta Amerykanów i CIA, aż do jego likwidacji przez agenta KGB (1959). Na wszystkich szeroko filmowanych demonstracjach w tamtym czasie Trizub i inni działacze nacjonalistyczni i neonazistowscy wymachiwali wieloma dziwnymi flagami, czerwonymi i czarnymi UPA, ukraińskiej nacjonalistycznej armii, która masakrowała Polaków, Żydów, Cyganów i Rumunów podczas II wojny światowej, ale także symbolami neonazistowskimi i SS, kółka słoneczne tzw.czarne słońce) i krzyże celtyckie, nie wspominając o rasistowskich hasłach UPA,  wzywających do eksterminacji Rosjan i zniszczenia Rosji. Na Ukrainie ruch ten zjednoczył się w celu utworzenia “Prawego Sektora” (koniec 2013 r.), jednej z najbardziej ekstremistycznych i brutalnych formacji nacjonalistów, aby w końcu dokonać słynnej rewolucji narodowej… Amerykanie nie mieli takiego zamiaru, podobnie jak miejscowi oligarchowie, zostali wysłani do walki z “dziedzicznym wrogiem” w Donbasie, gdzie od tego czasu biorą udział w masakrach i represjach w licznych oddziałach odwetowych, nie bez ofiar, których liczba rosła  z każdym dniem. przez ostatnie 8 lat.

Morderstwa i przemoc – złowroga litania ukraińskiego nacjonalizmu.

Trizub oczywiście nie zniknął na Ukrainie. Po dostarczeniu wielu żołnierzy do walki i rzezi w Donbasie, aktywiści byli zaangażowani w mroczne historie w całym kraju. Tak było w przypadku zabójstwa aktywisty Aleksandra Muzychko (1963-2014) w mieście Równe. Komandos zaatakował kawiarnię, w której czterech działaczy “Prawego Sektora” i “Trizuba” zostało zaatakowanych przez strzelców. Po ciężkiej walce z bronią Muzychko próbował uciekać samochodem, ale został zmuszony do zatrzymania się przez dwa inne pojazdy (12 marca 2014 r.). Wyciągnięty z samochodu przez napastników, nie bez ponownego otwarcia ognia, skuty z rękami za plecami, został rozstrzelany (lub postrzelony) dwukrotnie w serce. Pod koniec dnia ukraińska policja polityczna SBU ogłosiła, że mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa popełnione za granicą (od 8 marca). W rzeczywistości był on poszukiwany zarówno przez Rosję, jak i Wielką Brytanię. W tym ostatnim kraju, w ramach jednej z ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, stworzył grupę zabójców, którzy mieli atakować obywateli rosyjskich. Ta niebezpieczna postać była poszukiwana w Rosji za zbrodnie wojenne, zabójstwa, torturowanie rosyjskich żołnierzy, gdy walczył w szeregach czeczeńskich islamistów (lata 90.)..

Ukraiński trójząb i faszystowskie związki Francji Vichy.

Insygnia i symbolika, które widzimy i dostrzegamy na tej Ukrainie, znajdującej się w ogniu zniszczenia i implozji od czasu “narodowej rewolucji odrodzenia”, to oczywiście ukraiński trójząb. Ale Trójząb przyjął również miecz Chrystusa… Ukraina nie uniknie tego losu, ponieważ kraj, który podniósł miecz przeciwko ludności Donbasu i wschodniej Ukrainy, jest unicestwiany. 

Rząd francuski nadal popiera taki reżim i wysyła broń, która zabija ludność cywilną w Donbasie. Francuzi”, którzy już nie wiedzą, kim są, przyklaskują temu, tak jak 28 kwietnia 1944 r. przyklaskiwali marszałkowi Pétainowi… 

(Autor jest Francuzem) 
Laurent Brayard, dla Donbass Insider.

Joanna M.Wiórkiewicz

Cały artykuł tutaj: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2022/06/trizub-nacjonalistyczna-rewolucja-ukrainskich-narodowcow%ef%bf%bc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 30, 2022 by in Antypolonizm, Banderowcy, Nazizm Ukraina, Ukraina and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,971,511 hits
June 2022
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: