Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Po drugiej wojnie światowej żydzi wymordowali Polaków i przejęli władzę w Polsce.


Wywiad USA

Michal

Amerykanie twierdzą, że po drugiej wojnie światowej żydzi przejęli władzę w Polsce.

Aż 70% funkcjonariuszy w PZPR było pochodzenia żydowskiego!

Umiejscowili się w każdej strukturze państwa polskiego.

Najważniejsze funkcje w bezpiece obejmują towarzysze żydowscy
50% funkcjonariuszy bezpieki na stanowiskach kierowniczych było żydami.

Co to oznacza?

Po 1945 roku żydowscy funkcjonariusze mordowali żołnierzy niezłomnych tzw. wyklętych.

Bardzo źle przeprowadzone powstanie warszawskie, w którym młodzi ludzie walczyli z siekierami, z pustymi rękami przeciwko czołgom niemieckim, spowodowało likwidacje podziemnego wojska polskiego.

Kiedy wkroczył na ziemie polskie Stalin wraz z czerwoną armią, wykorzystali niemieckie obozy koncentracyjne do mordowania resztek niezłomnych.

Pomagała im w tym bezpieka, w której połowa funkcjonariuszy na wysokich stanowiskach, obstawiona była żydami.

Nie jest to zmyślony obraz Polski.

Amerykanie: żydzi rządzą w Polsce
Tak samo rządy żydów w Polsce rozpoznawał wywiad amerykański:

„Rządzące elity żydowskie zdominowały polską partie komunistyczną PZPR i biuro polityczne, z którego wychodzą wszystkie podejmowane decyzje…”.

Amerykanie twierdzą, że żydzi opanowali i zdominowali organ decyzyjny, jakim było biuro polityczne. Dzięki temu wszystkie decyzje PZPR były zatwierdzane przez komunistycznych żydów. W tym okresie wymordowano tysiące Polaków.

Kto za to odpowiada?

Amerykanie twierdzą, że żydzi!!!!

Bo to oni podejmowali wszystkie decyzje w Polsce.

Dlatego ten okres władzy nazywamy: żydokomuną.

Jednak należy spytać się, czy ktoś wygonił żydokomunę z Polski czy do dzisiaj rządzi ich pokolenie?

W latach 1968-70 nastąpił wyjazd około 11,5 tys żydowskich towarzyszy partyjnych wraz z rodzinami. W rzeczywistości wyjechało około 5,5 tys żydowskich komunistów będących na stanowiskach partyjnych. Reszta to dzieci, kobiety i starcy.

Około tysiąca z nich natychmiast powinno stawić się przed sądem za morderstwa na narodzie polskim…

Jak z taką historią, prezydent Duda może mówić o walce z antysemityzmem w Polsce ?

Panie prezydencie Duda, niech pan walczy z antypolonizmem.

Czy Pan reprezentuje żydowski Izrael czy naród polski?

Dość mamy tych kłamstw.

To żydzi mordowali Polaków!!!

Czas o tym mówić głośno!

Proszę posłuchać historyka, Leszka Żebrowskiego, który przekazał te wszystkie informacje:

A teraz szczegóły :

Uściślamy jedną rzecz będę w tym tekście używał słowa “Mafia Chazarska” ponieważ mamy tutaj do czynienia z syndykatem przestępczości zorganizowanej Rotszyldów który w zależności od etapów dziejowych przybiera różne postacie posługując się różnymi grupami społecznymi a także religiami do osiągania swoich celów a głównym z tych celów jest podbój narodów świata i totalna kontrola. Do tego tego celu syndykat ten wypacza różnego rodzaju religie jak Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam, tworząc na bazie tych religii zbrodnicze systemy dążące do wojen i podbojów w imię tejże grupy która zwie się Iluminatami – od niosącego światło a więc Lucyfera.

Celem tych wrogów ludzkości jest zasianie ziarna niezgodny pomiędzy religiami, grupami etnicznymi i tworzenie sztucznych podziałów z których korzyści odnoszą przestępcy karmiący się ludzkim cierpieniem i mordami. Większość konfliktów zbrojnych jak nie wszystkie były sprowokowane przez tych przestępców łącznie z I i II wojną światową oraz Nazizmem i Komunizmem LINK tak więc dalsze eskalowanie podziałów niema sensu, ważne jest aby ludzkość zrozumiała iż jest manipulowana przez garstkę przestępców która wykorzystuje zasadę dziel i rządź w tym celu aby wykrwawić ludzkość w tym celu aby stworzyć światowy rząd na który po katastrofach wywołaniach przez tą grupę narody świata ochoczą się zgodzą za cenę względnego spokoju.

Jako że bogiem tej grupy jest Szatan a więc ojciec kłamstwa po stworzeniu tegoż rządu prawdziwy terror i zniewolenie dopiero się zacznie tak więc musimy zrobić wszystko aby do tego nie dopuścić i jak najszybciej nagłośnić działania tej mafii i prawdziwy cel ich działań, zjednoczyć się i wyprzeć wichrzycielską siłę Chazarów którzy tylko podają się za żydów by skierować na tą grupę społeczną wszelką nienawiść i jednocześnie odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia choć w rzeczywistości  nie mają z nimi nic wspólnego dlatego używam słowa “Mafia Chazarska.”

Historia i pochodzenie Chazarów było wspaniale ukryte przez wiele wieków, podobnie linia ich pokoleń. Również ciężko jest ustalić ponad wszelką wątpliwość kwestę pochodzenia tzw. “samozwańczych Żydów” w Europie Wschodniej.

Ich historia w Europie była najbardziej strzeżoną tajemnicą, dopiero w XX wieku, szczególnie w ostatnich latach dużo informacji przeniknęło do mediów.

Osobiście wydaje mi się, że nadszedł najwyższy czas aby tą historię wyciągnąć z kryjówki. Nawet najlepsi historycy byli zaskoczeni tą ukrytą wiedzą i nie umieli dać o niej pełnego wyobrażenia kiedy wyłoniła się historia Chazarów.

Wiele źródeł podaje, że był to naród azjatycki. Są klasyfikowani przez antropologów jako nowoczesna turecko-fińska rasa. Od niepamiętnych czasów ich ojczyzną był środek Azji. Chazarowie byli bardzo wojowniczym narodem, stale byli w stanie wojny ze swoimi sąsiadami. Za wszelką cenę chcieli umocnić własną pozycję, nie tylko terytorialną lecz również mieli wielkie apetyty być najbogatszym narodem, co czyniło ich z biegiem czasu potężną grupą: bogatą i niebezpieczną.

Również przypuszcza się, że na początku Chazarowie byli narodem pogańskim. Zanim najechali na Europę Wschodnią ich kult religijny był mieszanką praktykowaną przez pogańskie narody. Ich forma religijna była formą produkowania dużego stopnia zwyrodnienia moralnego, wynikająca przede wszystkim z ich zachowań seksualnych.

Z biegiem czasu Chazarowie przyjęli na swoje potrzeby judaizm. Na podstawie Tory (Pięcioksiąg Biblii Heb.), Torach (8 Ksiąg proroków i 11 Ksiąg Pism) stworzyli Talmud, stając się “samozwańczymi Żydami”. Przebudowali judaizm przez swoich fałszywych rabinów. Nałożyli swoje nauki i ideologie na całą ich społeczność. Stało się to częścią ich działań politycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych w całym ich królestwie Chazarów a Talmud przewidzianym prawem cywilnym i religijnym. – LINK

A teraz właściwa treść :

Jest rok 1945 – Chazar Jakub Berman kładzie podwaliny pod nowy ustrój w Polsce “Chazarską pseudodemokracje” – i ten ustrój któremu obce są wszelkie ideologie poza jedną Talmudyczną obowiązuje w Polsce także obecnie !! Pseudodemokracja Chazarska pomija i lekceważy jakiekolwiek prawa goyów – i np. tzw, Konstytucja Kwaśniewskiego z mocy prawa jest nieważna, ponieważ prawnie niedopuszczalna !! Ale , że dla Chazarów liczył się tylko jeden artykuł zawarty w art. 220 ust 2 ( „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”) dlatego Talmudczanym prawem została usankcjonowana !! Chazara obowiązuje Talmud – dlatego Chazarskie władze stosują się do następujących praw Talmudu ;
“Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f. 21b. Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:
“Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.
– to zapis art. 220 nielegalnej Konstytucji dał Chazarom możliwość grabieży Polaków i pomimo, że jest nielegalna i bezprawna jest też i decyzja o uznaniu nieważnego referendum w/s uznania konstytucji, to właśnie w oparciu o Talmud Chazarskie rządy zadłużały i zadłużają Polaków w Chazarskich Bankach komercyjnych tak jakby rząd Polski nie mógł się zadłużyć w NBP !! Dlaczego ? Bo na zasadach prawa goyów to jest niedopuszczalne ale zgodne z Talmudem już tak !
Dlatego jak jakaś osoba mówi o rządach prawa i demokracji w Polsce w sprzeciwie do stanu faktycznego to albo jest kompletnie nieświadoma albo Chazarem ! Polak doskonale wie, że żyje w kraju okupowanym przez mniejszość Chazarską !!
A rządy oparte na przemocy i bezprawiu Chazarów nad goyami nazywamy pseudodemokracją Chazarską bo nie mają one żadnych cech prawa osadzonych w Polskiej kulturze i demokratycznym pojmowaniu relacji społecznych – opierają się ona na prostej definicji ;
Chazar ma zawsze rację bez znaczenia mają tu usankcjonowane w prawie Polskim normy prawne !!
Dlatego Chazarzy wprowadzili święto państwowe tzw. Chanuki – która oznacza wielkie zwycięstwo Chazarów za pomocą przejętej przez siebie religii i wypaczonej do swoich celów nad ? skoro pali się ją poza Izraelem tylko w Polsce to oznacza zwycięstwo na Polakami !!
Według Chazarów referendum o przyjęcie konstytucji Kwaśniewskiego było dla Polaków nieistotne – ponieważ tylko referenda o znaczeniu istotnym dla Polski muszą mieć ponad 50 % głosujących – typowy Chazarski żargon sprzeczny z prawem i stanem faktycznym ale zgodny z Talmudem !!! Czyli ustrojem Pseudodemokracji Chazarskiej która służy pozbawianiu praw innych narodów. Jeden z przedstawicieli tej obrzydliwej antyludzkiej ideologii Jakub Berman tak to kreował ; „Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. (…)Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. = jakim jest polin
W Polsce wszystkie karty głosowań po wyborach są palone !! Ponieważ goye nie powinni nigdy się dowiedzieć jakie były faktyczne wyniki wyborów – taki stan jest sprzeczny ze wszelkimi prawami – tylko przestępca zaciera ślady !!

W tym miejscu należy zwrócić szczególna uwagę jakie znaczenie ma dla typowych, ludzkich biorobotów ich RELIGIJNE OPROGRAMOWANIE za młodu wpojone do szczególnie wtedy mało asertywnych łepetyn, które pomimo, że jest sprzeczne z demokratycznymi prawami ludzkimi jest ochoczo i absolutnie nadrzędnie sprawowane. Później to przynależność do grupy i poczynione ZŁO nie pozwalają wrócić do normalności. To CELOWE OPROGRAMOWANIE czyni z nich najemne demoniczne wojsko pomagające upadłym okupantom przez całe wieki eksploatować planetę, czynić chaos, wojny, konflikty, niszczyć ludzkość i w tym celu mentalnie traktować ją gorzej jak zwierzęta. Wszystkie religie w mniejszym lub tym samym stopniu, zostały stworzone do przeciwstawiania się prawom naturalnym i narzucają tzw. boską – upadłych Elochim i ich licznej hybrydowej progenitury woli i interesów. To Oni właśnie według religijnych mitów są władającymi tym światem Aniołami i Demonami, stworzyli w tym celu piramidalną, sekretną organizację i wysługują się najemną hybrydową progeniturą i dawno temu wybraną w tym celu nacją –>
https://www.youtube.com/watch?v=JWR2SzpR3yg&t=193s

45 zasad zniewolenia – (Odpis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta) – Instrukcja NK/003/47 /Ściśle tajne / AA/OC113 / Moskwa, 3.IV.1947 r. – LINK

mapa Gomberga z 41 roku plan powojennego podziału świata – to wiele wyjaśnia – LINK

Song Hongbing w drugiej części Wojny o pieniądz pokazuje że to najprawdopodobniej Victor Rothschild przekazał Stalinowi schemat konstrukcji bomby atomowej.

Są opinie że Rothschildowie sponsorowali Marksa, Lenina, później współpracowali ze Stalinem a nawet Mao Tse Tungiem.

Chazarzy nie tylko wtedy rządzili Polską, rządzą do dzisiaj prawie całym światem. Ta wiedza jest dostępna od dawna tyle że pod szyldem – ściema i główny nurt o tym nie mówi (jak zresztą o większości wartościowej wiedzy). Mają w swoich łapach banki centralne, największe dwie światowe agencje prasowe, ogromną cześć nieruchomości, złota, tzw, fundacji, a w UE mnóstwo przekupionych polityków w tym tych najważniejszych. Należy do nich również wiele światowych koncernów powiązanych z hitlerowcami np BASF i inne korpy farmaceutyczne, chemiczne (w tym sporo niemieckich), GMO jak Monsanto itd. Wystarczy szukać alternatywnej wiedzy. Nie skreślać bez przemyślenia tzw. teorii spiskowych (bo trudną prawdę jakże często się wyśmiewa i wrzuca do wiadra z napisem teoria spiskowa, a ludzi tą trudną wiedzę głoszących się wyśmiewa od świrów.

Wywiad Zibi Sz twierdzi ze 29 listopada – 1 Grudzień 1943 r amerykański prezydent Franklina Delano Roosevelt największy sprzymierzeniec Polski w Teheranie zgodził się na oddanie terytorium Polski w władanie Stalina .Potwierdził to również Winston Churchil drugi sojusznik. Ta zdrada była większa i bardziej krwawa niż napaść Niemiec na Polskę.Hitler był oficjalnym wrogiem Polski a nasi Alianci potajemnymi współpracownikami Stalina którzy wymyślili nam również 29 listopada w Teheranie 1943 Powstanie warszawskie i Akcja Burza – Powstanie miało na celu wyeliminowanie Armii Krajowej największej w Europie organizacji bojowej liczącej ponad 300,000 tys żołnierzy .Dla Stalina taka armia byłaby utrudnieniem na ziemiach polskich więc wydano rozkaz o przygotowaniach do powstania.i akcji Burza. Wykrwawienie się AK było najlepszym rozwiązaniem a Brytyjczycy dodatkowo przekazali dokumenty stronie rosyjskiej – dane osobowe- adresy- komórek AK działających w Polsce. W tym przypadku Rosjanie szli jak po sznurku i docierali do zakonspirowanych Ak-owców Najdziwniejsze jest to ze wszystkie akcje polskich żołnierzy na froncie zachodnim po 1 XII 1943 były obłożone wielkim stratami – Polskie dowództwo nie wiedziało o zdradzie Aliantów w Teheranie a kierowani byli do samobójczych zadań. Postawieniem kropki nad I była śmierć – morderstwo Gen Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 w dzień niepodległości USA prezent dla prezydenta USA – do dziś obwiane jest tajemnicą a na miejsce Sikorskiego wstawiono swojego poplecznika Sosnkowskiego którego też się pozbyli po krytyce Brytyjczyków za brak pomocy Powstańcom warszawskim.Wszystkie działania aliantów miały na celu wyeliminowanie armii polskiej na zachodzie Europy aby uniknąć buntu po zakończeniu II wojny światowej a co najważniejsze jak to wytłumaczyć polskiemu dowództwu ze oddali nas w ręce Rosjan bez naszej wiedzy i w dodatku wielcy sprzymierzeńcy Polski.

Warto pamiętać o tym iż 70% Kadry naukowej i biznesowej w USA to była III Rzesza którą po wykonaniu zadania sprowadzono w bezpieczne miejsce do USA gdzie stworzyli takie służby jak FBI, CIA, NSA, w tym celu aby destabilizować sytuacje w USA w ramach wojny hybrydowej o czym mówi minister obrony Kanady oficjalnie – LINK

Wszędobylskie Chazarskie elyty dualnym fortelem zarządzają polską fermą niezmiennie manipulowanych i oszukiwanych tubylczych OWIEC i to dosłownie od samego prezia do nadzwyczajnego psora. Naturalnie części z nich jest absolutnie świadoma uczestnictwa w spisku przeciwko bezwolnym stadom i w swej aktywnej lub rzadziej zachowawczej, bezwolnej postawie, zwykle pomaga je dalej niewolić, strzyc i depopulować. Używają do tego celu kilku starych jak świat trików i podstępów np. zastępując odpowiedzialność jednostki odpowiedzialnością partyjną, tworząc wzajemnie, popierające się sitwy, organizacje, uprzywilejowane kasty, manipulując wynikami wyborów, których rozstrzygnięcia są początkowo modelowane, a po sfałszowaniu wyników uwiarygadniane przez wcześniej ogłaszane przez media głównego nurtu licznie powtarzane sondaże. Działają według typowych, dualnych standardów, niby ze sobą twardo i zaciekle walcząc, jednak w rzeczywistości reprezentując zawsze obie strony wszelkich sporów i konfliktów i dzięki temu selektywnie je wygrywają, sterując tymi wynikami z górnych poziomów swej piramidalnej władzy. OWCE są w tej sytuacji kompletnie bezwolne, gdyż kompletnie nie posiadają swojej własnej nie skorumpowanej i asertywnej wobec wilczych i pasterskich kłamstw reprezentacji, która byłaby na tyle silna, liczna i otrzaskana w technikach zwodzenia, aby przeciwstawić się Chazarskiej najemnej, zwykle pasożytniczej armii. Przede wszystkim OWCE są od młodości programowane w fałszu i durnocie, naturalnie do niewolniczej pracy na rzecz swych elyt, które broniąc swych przywilejów, niezmiennie trzymają je w od wieków w totalnej ciemnocie. Systemy i resorty szkolnictwa, nauki, zdrowia, religii w tym polityka, media, sądy i służby opanowane są w całości przez ten spisek i przede wszystkim jemu służą. Polaryzowane ciągłymi politycznymi awanturami, ustawkami OWCE łażą na wybory, swymi oddanymi raz na jednych, innym razem na drugich ( od tzw. BANDY do BANDY ) uwiarygadniają ich później realizowane niszczycielskie programy i pogromy bezpardonowo niechybnie wymierzone w wiadome stado. Znikają ludzie, owce, pieniądze, dochody, ziemie, budynki ( nawet wielorodzinne ), tzw. prawa obywatelskie, rosną podatki, obowiązki, opłaty, ceny, długi, roszczenia, ect.
JAK W TAKICH RAZACH POSTĘPOWAĆ?
Tworzyć i zacząć społecznie finansować owcze organizacje grupujące i wspierające istniejące, własne wypróbowane, asertywne i inteligentne elity.

Michał Żulikowski

=============

Za: https://nwk24.pl/2020/08/28/wywiad-usa-po-drugiej-wojnie-swiatowej-zydzi-wymordowali-polakow-i-przejeli-wladze-w-polsce/

=============

Audio;

2 comments on “Po drugiej wojnie światowej żydzi wymordowali Polaków i przejęli władzę w Polsce.

  1. Pingback: Po drugiej wojnie światowej żydzi wymordowali Polaków i przejęli władzę w Polsce. — Justice4Poland.com – komp13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on November 29, 2020 by in Antypolonizm, Historia, NKWD, Polska, Zydowski rasizm, Zydzi, żydokomuna and tagged , .

Archives

Blog Stats

  • 1,993,566 hits
November 2020
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: