Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Zapomniane zbrodnie hitlerowców


Ile Niemcy są nam winni za dziesięć tysięcy polskich wsi, które spacyfikowali, spalili, obrabowali?

============

============

Przeszło 10 tysięcy polskich wsi i osad zostało dotkniętych różnymi formami represji ze strony niemieckiego okupanta. W przeszło 900 miejscowościach niemieckie formacje bezpieczeństwa zamordowały od kilku do kilkuset mieszkańców. Ponad 440 wiosek w Generalnej Guberni i na Białostocczyźnie zostało spacyfikowanych, z tego ponad połowę spalono.

Walka z okupantem? Odruchowo myślimy o warszawiakach i powstaniu, o zbrojnych akcjach podziemia i partyzanckich potyczkach. O wiele zbyt łatwo przychodzi nam zapominanie, że przeciwko Niemcom występowała także Polska wieś. I to na ogromną skalę.

To ze wsi wywodziły się Bataliony Chłopskie, druga pod względem militarnym siła zbrojna polskiej konspiracji. Na wsi znajdowali również schronienie i zaopatrzenie ocalali członkowie oddziałów Wojska Polskiego, żołnierze Armii Krajowej oraz komunistycznej partyzantki: Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. I polska wieś zapłaciła niebagatelną cenę za to poświęcenie.

Przeszło 10 tysięcy osad zostało dotkniętych różnymi formami represji. W przeszło 900 miejscowościach niemieckie formacje bezpieczeństwa zamordowały od kilku do kilkuset mieszkańców. Ponad 440 wiosek w Generalnej Guberni i na Białostocczyźnie zostało spacyfikowanych, z tego ponad połowę spalono. Tylko między połową 1942 a połową 1944 roku w akcjach pacyfikacyjnych Niemcy zamordowali około 50 tysięcy Polaków, najwięcej na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, w miejscach, gdzie najaktywniej działały oddziały partyzanckie.

Pierwsze akcje odwetowe Niemcy przeprowadzili mszcząc się za działalność oddziału majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Odwet za Hubala

Pierwsze akcje pacyfikacyjne w okupowanej Polsce Niemcy przeprowadzili w odwecie za działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Ostatni walczący żołnierz Rzeczypospolitej po upadku Ojczyzny nie złożył broni. Operował wraz ze swoim oddziałem na terenie Puszczy Świętokrzyskiej, między Końskimi, Opocznem i Sulejowem. Oddział, korzystając ze wsparcia miejscowych chłopów, którzy zapewniali mu wyżywienie, drobne usługi rzemieślnicze i kwatery, gdy było trzeba, nękał Niemców, odnosząc nad nimi zwycięstwa w kilku mniejszych potyczkach.

Okupant zaangażował duże siły w wytropienie zgrupowania „Szalonego Majora”. Było to około 5–8 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu i SS. Pacyfikacje rejonu działalności „Hubala” rozpoczęły się 30 marca 1940 roku. Do 11 kwietnia na skutek brutalnych akcji niemieckich sił ucierpiało 31 polskich miejscowości, w których zginęło 712 mieszkańców. Dalszych kilkuset ludzi, często wcześniej potwornie torturowanych, aresztowano i zesłano na roboty przymusowe bądź do obozów koncentracyjnych.

Niemieckie represje objęły m.in. wsie: Adamów, Gałki Krzczonowskie, Hucisko, Królewiec, Mechlin, Małachów, Piekło, Smyków, Stadnicka Wola, Stefanków, Szałas Stary. Najbardziej bestialskiej zbrodni okupanci dokonali jednak we wsi Skłoby.

Dariusz Kaliński

================================

Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski

Czy można oszacować skalę krzywd wyrządzonych Polakom przez niemieckiego okupanta?Twierdzili, że zaprowadzą porządek wśród ludzi niezdolnych, by rządzić samymi sobą. Rozgłaszali, że podejmują sprawiedliwą wojnę o należne im i podstępem wykradzione ziemie. Wyśmiewali „słowiański rozgardiasz”, utrzymując, że podludzie ze Wschodu tylko od nich mogą nauczyć się prawdziwej kultury. Kłamali. Z Niemiec nie przynieśli cywilizacji, ale ludobójstwo.Sześć milionów polskich obywateli zabitych w toku działań wojennych, wyłapywanych ma ulicach i mordowanych jak zwierzęta, zagłodzonych, zesłanych do …

Halt! Polnische Banditen!

W nocy 11 kwietnia 1940 roku miejscowość została otoczona szczelnym kordonem niemieckiej policji i Selbstschutzu. Do mieszkańców Skłobów wcześniej dochodziły pogłoski o mającej się odbyć pacyfikacji, ale nie dawano im wiary, wciąż przygotowując się do Świąt Wielkanocnych. Niemcy zaczęli metodycznie przeczesywać zagrody, okrzykami „raus”, „schnell” i kolbami karabinów wyganiali z nich mieszkańców.

Mężczyźni byli z miejsca aresztowani. Kilku z nich schroniło się w zawczasu przygotowanych kryjówkach: pod stertami obornika, w piwniczkach czy na strychach budynków. Jeszcze inni próbowali uciekać ze wsi, nawet w damskich przebraniach. Paru chłopów wypuścili sami Niemcy, polecając im jak najszybciej oddalić się i ostrzegając przed rozstawionymi patrolami.

Zatrzymanych Polaków okupanci ulokowali w budynku szkoły w sąsiednich Chlewiskach. Tam, podczas „rozprawy sądowej”, zgromadzonym chłopom oznajmiono, że zostali skazani na śmierć za pomoc oddziałowi „Hubala”. Co ciekawe, niemiecki tłumacz ostrzegał wcześniej młodszych i niższego wzrostu Polaków, każąc im mówić, że mają po 14 lat. Jak się potem okazało, aresztowanych podzielono według wieku. Na rozstrzelanie mieli iść mężczyźni w wieku 15–65 lat.

Cmentarz, na którym spoczywają ofiary pacyfikacji wsi Skłoby.

Niemcy zawczasu przygotowali dwa miejsca kaźni: groby wykopane zostały w lesie pod pobliską wsią Stefanków oraz w okolicy stawów koło miejscowości Rzuców. Jan Pietras, jeden z wytypowanych do rozstrzelania, wspominał:

Wzięli nas dziesięciu i załadowali na samochód. Naszą eskortę stanowiło czterech żandarmów. Temu procederowi towarzyszył akompaniament niemieckich przekleństw i wyzwisk oraz uderzeń kolb i karabinów. Nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą. Samochód ruszył i zawieźli nas do lasu pod Rzucowem i tam wysiedli (…). Nam też kazali opuszczać samochód. Utworzyli z nas dwójkową kolumnę marszową. Dwóch Niemców szło z tyłu, dwóch z przodu. Tak szliśmy około kilometra. Zatrzymali nas i kazali patrzeć na Rzuców.

Byłem w środku tej kolumny. Nasza eskorta zatrzymała się i gwizdkiem przywołała tych, którzy czekali na nas i mieli rozstrzeliwać. Zanim się wykręciłem, żeby patrzeć tak, jak kazali na Rzuców, zobaczyłem żółty piach w odległości kilku metrów od nas.

 Poczułem jakąś chyba nieziemską siłę i otuchę. Jakaś nadzwyczajna nadzieja we mnie wstąpiła. Od eskortujących Szwabów czuć było wódkę. Zrozumiałem, że to chyba „koniec świata”. Skoczyłem przed siebie w stronę lasu. Z tyłu słyszałem słowa: „Halt! Polnische Banditen”. Również odezwały się strzały z broni maszynowej. Nie reagowałem na ich wrzaski i kule, tylko rwałem jak oszalały przed siebie, do lasu, byle dalej od tego piekła. (…)

W Skłobach Niemcy zamordowali 216 mieszkańców wsi. Niektóre źródła mówią nawet o 265 ofiarach. Na zdjęciu uroczystości na cmentarzu w Skłobach. Lata 60. XX wieku.

Czułem się jakoś dziwnie. Bolała mnie głowa, w uszach dzwoniły mi niemieckie „halt” i gwizd kul. A tam w lesie dopełniała się tragedia moich rodaków, długo słyszałem strzały.

Tego dnia Niemcy rozstrzelali 216 mężczyzn ze wsi Skłoby, choć niektóre źródła podają liczbę nawet 265 zabitych. Ale nie był to jeszcze koniec tragedii tej miejscowości. Podpalono ją, puszczając z dymem prawie wszystkie zabudowania. Na tlącym się pogorzelisku pozostali jedynie starcy, zrozpaczone kobiety i płaczące dzieci.

Zdarli ubranie, ściągnęli buty i zaczęli okładać go grubymi kijami

Niemieckie służby prowadziły również akcje prewencyjne, wykorzystując do tego różnej maści prowokatorów. Wiosną 1943 roku w okolicach przysiółków Gębice i Żuchowiec, będących częścią większej wsi Godów, pojawił się handlarz skórą o nazwisku Gierada z niedalekich Starachowic. Jako że surowca tego brakowało, zwłaszcza do reperacji zniszczonego obuwia, mężczyzna został przez miejscowych przyjęty życzliwie. Ludzie ciekawi byli również informacji o działaniach wojennych i partyzantach, którymi handlarz zawsze chętnie się dzielił. W krótkim czasie zdobył zaufanie mieszkańców wsi.

Prawda o horrorze niemieckiej okupacji w książce Dariusza Kalińskiego pod tytułem "Bilans krzywd". Już dziś zamów egzemplarz z rabatem w naszej księgarni.

Pewnego dnia Gierada pojawił się w towarzystwie kilku uzbrojonych mężczyzn. Ci, śpiewając przy dźwiękach harmonii pieśni partyzanckie, proponowali chłopom wstąpienie do leśnych oddziałów. Kilku ochotników rzeczywiście się znalazło. Mężczyźni obiecali wówczas, że wkrótce pojawią się i wcielą ich do grup partyzanckich.

W nocy 24 maja oba przysiółki zostały otoczone przez niemiecką żandarmerię. Krzykiem i kolbami karabinów Niemcy wypędzili chłopów z domostw, które następnie zaczęli podpalać. W niektórych palonych budynkach wciąż znajdowali się jeszcze domownicy. Mężczyzn okupanci popędzili w kierunku pobliskiej starej kopalni rudy, ograbiając ich po drodze z co cenniejszych rzeczy.

Nadzorującemu pacyfikację niemieckiemu oficerowi spodobały się zwłaszcza nowe buty i ubranie, jakie miał na sobie Jan Surma. Ten młody chłopak otrzymał wówczas polecenie rozebrania się. Kiedy odmówił, oprawcy siłą przewrócili go na ziemię, zdarli ubranie, ściągnęli buty i zaczęli okładać Surmę grubymi kijami do nieprzytomności. Potem jeden z nich nadepnął ciężkim, podkutym wojskowym butem na krtań chłopca i tak długo przyciskał, aż go udusił. Następnie, dla pewności, posłał mu jeszcze kulę w głowę. Pozostali mężczyźni zostali rozstrzelani na skraju głębokiego szybu kopalni, do którego wrzucono ich zwłoki.

Podpalona przez Niemców wieś na Kielecczyźnie.

Pięć miesięcy później Niemcy dokonali ponownej pacyfikacji Gębic i Żuchowca. W Święto Niepodległości 11 listopada 1943 r. okupanci podpalili resztę zabudowań, ocalałych po poprzedniej rzezi. Mężczyźni tym razem schronili się wcześniej w lesie. Pozostali tylko starcy, kobiety i dzieci.

Zginęło wówczas 27 osób, w tym 10 kobiet i 8 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 14 lat. Łącznie w obu pacyfikacjach zgładzono 136 osób. Handlarz Gierada, który okazał się niemieckim konfidentem, został zlikwidowany przez polskie podziemie.

***

==============

Za:    https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/08/26/zapomniane-zbrodnie-hitlerowcow-ile-niemcy-sa-nam-winni-za-dziesiec-tysiecy-polskich-wsi-ktore-spacyfikowali-spalili-obrabowali/

==================

Podobne

Wciąż zbyt mało mówimy o wymordowaniu polskiej inteligencji

Skala brutalności obu okupantów niemieckiego i sowieckiego wobec polskich elit była niespotykana w czasie całej II wojny światowej. Właściwie zarówno Moskwa jak i Berlin próbowały dokonać czegoś, co można nazwać dekapitacją, czyli takim pozbawieniem narodu polskiego jego głowy, a więc elit politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych, duchowych – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk.

Czytaj wiecej tutaj:   https://www.pch24.pl/prof–grzegorz-kucharczyk–wciaz-zbyt-malo-mowimy-o-wymordowaniu-polskiej-inteligencji-psi,75325,i.html

One comment on “Zapomniane zbrodnie hitlerowców

  1. Robert Jarosz
    April 27, 2020

    A teraz obecnie znowu największe restrykcje w Europie dotykają Polaków w związku z COVID-19. Poza tym zarówno Dys-Unia Jewropejska jak i USA znowu kolaborują i cisną nas najbardziej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,993,763 hits
April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: