Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Protest polskich więźniów Auschwitz przeciwko dyskryminacyjnym praktykom obecnego dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau


Niemcy stworzyli KL Auschwitz w 1940 r. dla Polaków! Duda zapomniał! Muzeum ma swoją koncepcję polityczną …

Syn więźnia KL Auschwitz nr ob. 111912, nawiązuje do listu dr Barbary Wojnarowskiej-Gautier

Po przeczytaniu na stronie internetowej Muzeum – Listu otwartego byłych więźniów oraz opiekunów Miejsca Pamięci w sprawie słów dr Barbary Wojnarowskiej-Gautier, zastanawiam się, do jakich niegodziwości można się posunąć podpisując ten list i jakie to wykroczenie Pani Barbara popełniła wobec poczynań gospodarzy Muzeum.

Zaskarżony o zniesławienie Muzeum oraz Dyrektora Muzeum (wytoczono mi sprawę sądową), więc nie mogę używać dosadniejszych uzasadnień w tej sprawie, a zatem posłużę się analogicznym przykładem z przeszłości, gdy przeszkodą było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, tak jak obecnie Komitet którego przewodniczącą jest Pani Barbara.

Ponieważ – jak widać, skleroza niektórych pracowników Muzeum jest daleko posunięta, to może przypomnę fakty z jaką to: pełna atencją, ciepłem i życzliwością byli więźniowie są zawsze przyjmowani w Muzeum”.

Cytuję za źródłem: „Serwis Informacyjny BIBUŁA”.

Aktualizacja: 2010-01-27

=================

W łaskawości swojej media zauważyły protest byłych więźniów KL Auschwitz, zrzeszonych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich. Ponieważ chodzi o osoby i instytucję, z którymi współpracuję, pozwalam sobie odnieść się do ich oświadczenia.

Zanim jednak przejdziemy do komentarza, przedstawiam tekst, który zarząd ChSRO przesłał do mediów wczoraj. Warto zapoznać się z nim w pełnym brzmieniu, czyli bez cenzorskich skrótów dokonanych przez panów redaktorów. A więc do rzeczy:

W imieniu byłych więźniów i ich rodzin zrzeszonych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec aroganckiej i skandalicznej postawie Piotra Cywińskiego, Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Dyrektor Cywiński jako urzędnik państwowy, który powinien w sposób służebny, pełnić rolę strażnika tego szczególnego miejsca, notorycznie lekceważy nasza wolę, wysiłek i pracę na rzecz pamięci o KL Auschwitz. Od 12 lat my moi obozowi koledzy wspomagamy naszych młodszych przyjaciół w społecznej pracy w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich na rzecz rzetelnej pamięci o KL Auschwitz, między innymi poprzez działalność edukacyjno – wychowawczą młodego pokolenia, czy utrwalanie zachowanych jeszcze śladów z czasów ludobójstwa narodów i martyrologii Polaków. Przeciwdziałamy zakłamywaniu historii, co prowadzi do powstawania niegodziwych i nieprawdziwych oskarżeń wobec Polski i Polaków o współudział i odpowiedzialność za Zagładę.

„Przyzwyczailiśmy” się do kolejnych wyczynów Dyrektora Cywińskiego począwszy od wypominania nieodpłatnie użyczanych krzeseł na uroczystości, nieudostępniania nagłośnienia pod „Ścianą Śmierci”, aż po wymazywanie i zniekształcanie informacji dotyczących 14 czerwca 1940 roku tj. deportacji pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz (ustanowiony na wniosek ChSRO jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych) oraz organizowanych przez ChSRO obchodów rocznicowych. Gdyby tą energię p. Cywiński skierował na sumienne wypełnianie swoich obowiązków służbowych, to z pewnością nie doszłoby do skandalicznej kradzieży symbolu tego miejsca.

Dyrektor Cywiński nie uznając za stosowne zaproszenie Zarządu ChSRO – na organizowane pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego uroczystości związane z 65. rocznicą oswobodzenia KL Auschwitz wymierzył nam kolejny policzek. Tym samym Dyrektor Cywiński nie przestrzega podstawowych obowiązków wynikających ze statutu Muzeum w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, lekceważąc w sposób jawny nasze stowarzyszenie i nas samych. Chcielibyśmy tą drogą przestrzec p. Cywińskiego przed traktowaniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jako własnego podwórka, na którym brak jest merytorycznej dyskusji, a rządzi samowola urzędnika państwowego i ignorancja utrudniająca realizacje wartościowych projektów społecznych. Nie wspominamy tutaj o fakcie, że tym postępowaniem pozbawiono uczestniczenia w tegorocznych uroczystościach naszych opiekunów!

Dyrektor Cywiński poprzez swoje cyniczne i niegodne postępowanie zmusza nas byłych więźniów KL Auschwitz, starych ludzi, stojących już nad grobem, do smutnego dla nas kroku w postaci bojkotu tegorocznego wydarzenia i rezygnacji z uczestnictwa w organizowanych przez Dyrektora uroczystościach!

(podpisano)

Jerzy Bielecki – były więzień KL Auschwitz nr 243

Józef Stós – były więzień KL Auschwitz nr 752

Władysław Szepelak – były więzień KL Auschwitz nr 168061

Edmund Szewczyk – były więzień KL Auschwitz nr 1498

Parę słów. komentarza. Pewne fakty chwilowo zachowam dla siebie – a to ze względu na brak odpowiedzi dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na moje pismo z 30 listopada 2009 r., w którym pytałem, czy PMA-B popiera ideę europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem oraz czy przyjmie zaproszenie do grona instytucjonalnych uczestników akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” ( skan listu dostępny pod adresem www.michaltyrpa.blogspot.com ).

W kontekście dzisiejszej uroczystości i oświadczenia ChSRO, trudno nie zadać pytania, jak to możliwe, że instytucję obywatelską zrzeszającą byłych więźniów Auschwitz i ich rodziny Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau zamiast wspierać, zwalcza.

Czy stosunku Piotra M. A. Cywińskiego wobec byłych więźniów Auschwitz nie zawdzięczamy w jakiejś mierze temu, że Panowie Jerzy Bielecki, Józef Stós, Władysław Szepelak, Edmund Szewczyk, Kazimierz Piechowski, a także prezes ChSRO – Grzegorz Rosengarten, angażują swój autorytet w takie przedsięwzięcia, jak nasza wrześniowa petycja do europosłów i listopadowy list do włoskiej „La Repubblica”?

Jak zauważyli byli więźniowie, Piotr M. A. Cywiński przy okazji niedawnej kradzieży napisu „Arbeit macht frei” wykazał się nieudolnością. Od wielu lat ten urzędnik państwowy, utrzymywany z naszych podatków, robi co w jego mocy, aby wyrugować z powszechnej świadomości datę 14 czerwca 1940.

Dodając do tego moje skromne – dwuletnie – doświadczenia z kontaktów w dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau doszedłem do wniosku, że naprawdę nie ma powodu, aby w dalszym ciągu tolerować tę osobę na obecnie zajmowanym przezeń stanowisku.

Dlatego w dniu dzisiejszym zwróciłem się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o usunięcie Piotra M. A. Cywińskiego z funkcji dyrektora PMA-B.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej: powiedzmy STOP urzędniczej arogancji.

========

Za: http://www.bibula.com/?p=17649

===============

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

===============


PROTEST w sprawie Listu Otwartego PMAB do Pani Barbary Wojnarowskiej-Gautier z dn. 03.03.2020 r.

Jako członkowie Społecznego Komitetu Obchodów 14 czerwca wyrażamy swoje oburzenie działaniami Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, które trudno odebrać inaczej niż próbę zdyskredytowania w oczach władz i obywateli naszej przewodniczącej, byłej więźniarki obozu, ofiary eksperymentów osławionego dr Mengele – Pani Barbary Wojnarowskiej-Gautier, nr obozowy 83638. Wykorzystanie wypowiedzianych, pod wpływem emocji i przeżytych doświadczeń, słów w taki sposób, że zniekształcony został cały sens wypowiedzi, jest niedopuszczalne, a publiczny lincz na byłej więźniarce Auschwitz, który na tej podstawie organizują pracownicy państwowej instytucji uważamy za akt nie tylko haniebny, godny najwyższego potępienia, ale i bardzo groźny w swych konsekwencjach.

Jeśli bowiem coś takiego – wyłącznie za wyrażenie niewygodnej opinii – spotyka byłych więźniów, to do jakiej niegodziwości może się posunąć kierownictwo Muzeum w stosunku do innych krytyków?

Dodatkowo przykre jest dla nas to, że pracownicy Muzeum znaleźli czas na zapoznanie się z refleksjami Pani Barbary dotyczącymi jej jakże osobistych odczuć, znaleźli go na zorganizowanie haniebnej akcji i włączenie w nią innych więźniów, nie znaleźli go jednak by udzielić odpowiedzi na kilka pism wystosowanych w ostatnich miesiącach przez nasz Komitet w sprawie organizacji obchodów 14 czerwca.

Metody działań Muzeum od dłuższego czasu wzbudzają nasz niepokój. Pozwy do sądu za jakąkolwiek krytykę działań dyrektora Piotra Cywińskiego, publiczne oskarżenia o kłamstwa przy braku możliwości dialogu, a teraz organizacja publicznego ataku na byłą więźniarkę, domagającą się równego i sprawiedliwego traktowania. Ten stan rzeczy wymaga interwencji osób sprawujących nadzór nad Muzeum Auschwitz, szczególnym miejscem naszej pamięci.

Oczekujemy również zdecydowanego stanowiska władz w sprawie udziału w organizacji i obchodach 80. rocznicy pierwszego transportu tych środowisk i organizacji społecznych, które przystąpiły do Społecznego Komitetu Obchodów 14 czerwca.  Przygotowaliśmy wiele projektów i inicjatyw. Ze strony Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau spotykamy się dotychczas wyłącznie z aktami złej woli. Mimo wielu naszych prób, popartych oczywiście pismami, zlekceważono tam naszą inicjatywę, nie odpowiadając na żadną prośbę o spotkanie. Ta zwłoka może uczynić część naszych inicjatyw niemożliwymi do realizacji.  Czy o to chodzi?

Chcemy godnie – i zgodnie z wolą zmarłych już więźniów I Transportu – uczcić pamięć o zamordowanych i męczonych w Auschwitz Polakach.

Liczymy na wsparcie i pilną pomoc.

W imieniu Społecznego Komitetu Obchodów 14 czerwca

Członkowie Konwentu

=================

Wobec treści listu jw. należy postawić proste pytanie: Jak ograniczona jest pamięć niektórych pracowników Muzeum, skoro nie są zdolni do zapamiętania wcześniejszych faktów np. tych z 2010 r. i z 2015 r. i wcześniej?

Przypominam tą atencję i życzliwość Dyrektora Muzeum okazywaną byłym więźniom, gdy na uroczystościach rocznicy 14 czerwca (pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz), dyrektor skłócony z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Rodzin Oświęcimskich nie brał w 2015 r. udziału w tych uroczystościach! Nie przybył na uroczystość by współuczestniczyć w niej razem z przybyłymi byłymi więźniami w bardzo zaawansowanym wieku. Zaznaczam gospodarz obiektu!

KL Auschwitz-Birkenau, nabożeństwo w intencji zamordowanych – otwarcie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, 14 czerwca 1947. Fot. za YouTube

Wówczas ów „bardzo wrażliwy” na krzywdę ludzką pracownik Muzeum nie zbierał podpisów pod listem otwartym o zdjęcie ze stanowiska takiego gospodarza Muzeum? Wystarczyło na miejscu zbierać takie podpisy bez konieczności wyjazdu do Warszawy (na czyj koszt?). No ale lizusostwo wówczas nie było jeszcze tak dobrze rozwinięte przez zastraszenie utratą pracy, lub wytoczenie sprawy sądowej – jak obecnie!

Dodam jeszcze, że te ofiary KL Auschwitz, które przelały krew w imię ideałów „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” w najskrytszych myślach nie dopuszczały do siebie faktu, że ta Ich przelana krew będzie kiedyś tak nisko wyceniona. Że ktoś za kilka „srebrników” sprzeda swój honor i godność – byle nie stracić profitów w postaci zachowania miejsca pracy lub zarabianie na oprowadzaniu po tym mieści kaźni za (niemałe) pieniężne profity.

O co ten bój?

„Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów.”

(Ustawa w dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.)


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (…)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, oraz polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu.

(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady)

Na 31 posiedzeniu w 2007 r., Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął następujące Orzeczenie Znaczenia miejsca (31 COM 8B.8):

„Obóz Auschwitz-Birkenau był głównym i najbardziej znanym z sześciu obozów koncentracyjnych i zagłady założonych przez nazistowskie Niemcy w celu realizacji polityki ostatecznego rozwiązania, która miała na celu masowe wymordowanie Żydów europejskich. Został on zbudowany w okupowanej przez Niemców Polsce, początkowo jako obóz koncentracyjny dla Polaków, później także dla jeńców radzieckich, a następnie również dla więźniów wielu innych narodowości. W latach 1942–1944 stał się on głównym obozem masowej zagłady, gdzie torturowano i zabijano Żydów za ich tzw. pochodzenie rasowe. Obok ponad miliona zgładzonych masowo żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci oraz kilkudziesięciu tysięcy Polaków, w Auschwitz zamordowano również z przyczyn rasowych tysiące Romów i Sinti, a także więźniów z innych państw Europy.

Ogrodzenia, druty kolczaste, bocznice kolejowe, perony, baraki, szubienice, komory gazowe i krematoria obozu Auschwitz-Birkenau pokazują w sposób jednoznaczny, jak przebiegał Holokaust i realizowana przez nazistowskie Niemcy polityka masowych mordów i pracy przymusowej. Zbiory zgromadzone na terenie miejsca przechowują pamięć o tych, których z premedytacją mordowano, i obrazują systematyczny mechanizm, za pomocą którego się to odbywało. Przedmioty osobiste znajdujące się w zbiorach stanowią świadectwo życia ofiar przed przywiezieniem do obozów zagłady, a także świadectwo cynizmu, z jakim wykorzystywany był ich dobytek oraz szczątki ich samych. Ze względu na staranną konserwację oryginalnych dowodów, przeprowadzoną bez zbędnych rekonstrukcji, miejsce oraz jego otoczenie cechuje wysoki poziom autentyzmu i integralności.

Powyższe fragmenty Orzeczenia – określają Wyjątkową Uniwersalną Wartość tego miejsca i powinno stanowić podstawę dla wszystkich przyszłych decyzji i działań związanych z zarządzaniem dotyczących miejsca Światowego Dziedzictwa.

W nawiązaniu do transmitowanych na cały świat uroczystości 27 stycznia 2020 r. – wyzwolenie obozu, wysłuchałem z wielkim zainteresowanie przemówienia Przewodniczącego Światowego Kongresu Żydowskiego Pana Ronalda Laudera. Mówił dla Żydów których jest reprezentantem. Zabrał także głos Prezydent Polski Andrzej Duda, – któremu niestety, nie przeszło przez gardło głośne stwierdzenie, że obóz KL Auschwitz był stworzony w 1940 r. dla Polaków i najpierw ginęli tam Polacy, a dopiero od 1942 roku przywożeni byli więźniowie z okupowanych krajów Europy. Po tym wystąpieniu pozostał wstyd i niesmak!

Jerzy Klistała
Syn więźnia KL Auschwitz nr obozowy 111912.

Artykuł opublikowany za zgodą autora.

Tytuł zewnętrzny artykułu pochodzi od redakcji PCO.

Ilustracje wykorzystane w artykule – wg.PCO

================

Źródło:  https://www.polishclub.org/2020/03/06/niemcy-stworzyli-kl-auschwitz-w-1940-r-dla-polakow-duda-zapomnial-muzeum-ma-swoja-koncepcje-polityczna/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

==============

Kiedy władzę w Polsce przejma syjoniści

============

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,992,231 hits
March 2020
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: