Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Przegląd rosyjskich mediów (18 stycznia-25 stycznia).


Rosyjska agresja informacyjna na Polskę

=============

 

Antypolski Putin

 

Jak można się było spodziewać spór polsko-rosyjski z historią w tle nie przygasł i był obecny w polskich i rosyjskich mediach także w ubiegłym tygodniu. W temacie szeroko pojętej II Wojny Światowej i kontekście antypolskim wypowiadali się m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, a także wielu publicystów i historyków. W związku z 5. Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie w dniu 23 stycznia, tematem przewodnim w stosunku do Polski było zarzucanie jej antysemityzmu, ale nie tylko – obecne były także inne wątki historyczne, np. mord w Katyniu, czy zajęcie obozu Auschwitz-Birkenau.

18 stycznia na łamach państwowej agencji informacyjnej RIA Nowosti prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, zapowiedział, że zamknie „ohydne usta” tym, którzy chcą przeinaczyć historię. Na spotkaniu z weteranami i przedstawicielami organizacji patriotycznych Władimir Putin miał powiedzieć: „Zamkniemy ohydne usta, otwierane przez niektórych działaczy zagranicą po to, by osiągnąć chwilowe polityczne cele, zamkniemy je prawdziwą gruntowną informacją”[1]. Putin zapowiedział powstanie centrum archiwalnego, które ma być dostępne dla każdego. Znaleźć mają się w nim dokumenty archiwalne, materiały filmowe i zdjęciowe. W notatce informacyjnej publikowanej przez RIA Nowosti wyróżniono w ramce jeszcze inny cytat prezydenta FR: „I zamkniemy usta tym, którzy próbują przeinaczyć historię, ukazać ją w fałszywym świetle i umniejszyć rolę naszych ojców i dziadów, naszych bohaterów, którzy ginęli, broniąc swojej ojczyzny i praktycznie całego świata przed brunatną zarazą, przed nazizmem” – cytuje agencja[2].

O powstaniu centrum informacyjnego Władimir Putin wypowiadał się w ostatnim czasie wielokrotnie. Niektórzy analitycy wskazują na pewną „toporność” obecnej kremlowskiej ofensywy historycznej, czego powodem ma być nieobecność w dyskursie czołowych rosyjskich historyków, jednakże nie można jej lekceważyć, bowiem ma ona charakter spójny i zmasowany, wsparty całą machiną państwową i propagandową. Jej cechą charakterystyczną jest stwarzanie wrażenia, że  zarzuty skierowane przeciwko Polsce i krajom bałtyckim oparte są na dokumentach archiwalnych, a Rosja walczy jedynie z historycznym rewizjonizmem. Zapowiedź budowy nowego centrum  umacnia tezę o rzekomej otwartości Rosji na archiwalia. Tworzy się  następującą narrację: Rosja opiera się wyłącznie na źródłach historycznych, a inne kraje – w tym oczywiście Polska – bazują jedynie na fałszywej wersji historii, nieznajomości dokumentów, politycznej koniunkturze, a nawet histerii. Oczywiście dobór dokumentów – nawet prawdziwych – jest selektywny i przez to zmanipulowany. Przedstawiane są tylko te materiały archiwalne, czy wypowiedzi, które pasują do kremlowskiej narracji; inne są po prostu pomijane.

Wspomnienia weteranów

Temu zabiegowi dezinformacyjnemu służą na przykład wywiady z weteranami, którzy traktowani są niczym źródła historyczne. Trudno polemizować z wypowiedziami weteranów, rzecz jasna brakuje w nich obiektywizmu. Izwiestia przytacza wypowiedzi weterana dotyczące „wyzwolenia Warszawy”. Cytowanego weterana Armii Czerwonej zadziwiły więc słowa premiera Mateusza Morawieckiego zamieszczone w Politico. Weteran dzieli się własnymi przeżyciami i dziwi się, że premier Morawiecki nie wie, iż Polskę wyzwoliła Armia Czerwona. Słowa premiera przedstawione są więc jako element polskiej propagandy. „Przed wami [stoi] żywy uczestnik działań wojennych na rzecz wyzwolenia Polski. Wszyscy wiemy, że za wyzwolenie Polski zginęło 600 tysięcy żołnierzy [radzieckich]” – mówi weteran.[3] W innym z cytatów żołnierz Armii Czerwonej sugeruje nawet, że wśród młodzieży szkolnej pojawia się tak absurdalna myśl, że Auschwitz wyzwoliła armia… amerykańska[4].

Podobny charakter ma oparty na źródle historycznym (tym razem pisanym) opublikowany 23 stycznia artykuł w Rosijskoj Gazietie. Sporo miejsca zajmuje  w nim „prawda kapitana Nikiforowa” dotycząca zajęcia obozu Auschwitz. Artykuł zawiera dwa główne wątki. Pierwszy mówi o pomocnikach zbrodni Holocaustu, czyli kolaborantach z krajów bałtyckich i Ukrainy; drugi o „wyzwoleniu przez Armię Czerwoną” obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Cytowane dokumenty, w tym wspomniana notatka kapitana Nikiforowa, mają udowodnić, że Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny. Artykuł kończą podziękowania prezydenta Izraela Szymona Peresa z 2010 r. „dla rosyjskiego narodu i Armii Czerwonej” za uratowanie narodu żydowskiego „i całej planety od nazistowskiego zła”[5].

Reakcje na artykuł premiera Morawieckiego zamieszczony w Politico

21 stycznia w renomowanym Politico ukazał się obszerny, wspomniany wyżej, artykuł premiera Mateusza Morawieckiego, który zawarł w nim kilka bardzo istotnych tez: np. o fałszowaniu i pisaniu na nowo przez Rosję historii II Wojny Światowej, sojuszu niemiecko-sowieckim w latach 30-stych, podwójnej okupacji Polski (nazistowskiej i stalinowskiej) i milionach ofiar komunizmu. „Podejmowane ostatnio próby odmalowywania Polski jako sprawcy, a nie ofiary, nie będą tolerowane” – napisał szef rządu.[6]

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jako pierwsza – jeszcze tego samego dnia – skomentowała słowa premiera Polski na swoim Facebooku rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej słowa oczywiście natychmiast zacytowały kluczowe rosyjskie media, w tym np. Izwiestia. Zacharowa określiła artykuł polskiego premiera jako próbę „napisania na nowo historii II wojny”. Tekst miał być oparty jakoby na „fałszywych tezach”, negować rolę ZSRR w wyzwoleniu Warszawy i Polski oraz podać „w wątpliwość wkład Związku Sowieckiego w uratowanie świata przed nazizmem”, co miało zostać przypieczętowane trybunałem w Norymberdze. O ile w swoim wpisie Maria Zacharowa odwołuje się do słów premiera Polski i podejmuje z nimi polemikę, o tyle kończy bardzo emocjonalnym i mało dyplomatycznym stwierdzeniem: „To nie artykuł, ale prawdziwe samobójstwo: cztery strony, którymi premier Polski zabił w sobie człowieka”[7].

Maria Zacharowa przytacza jak mantrę główne kremlowskie tezy, powtarzane przez całą rosyjską machinę państwową i naukową: Rosja pokonała nazizm, wyzwoliła Warszawę i Polskę, przyczyniła się do odzyskania ziem poniemieckich, odbudowała Polskę gospodarczo itp.

Notatka informacyjna z Izwiesti miała jeszcze dodatkowo wzmocniony przekaz, bowiem po słowach rzeczniczki MSZ zamieszczono komentarz zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Polityki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (MPGU), historyka Władimira Szapowałowa, który słowa premiera Morawieckiego nazwał „falsyfikacją historii”. „To, co obserwujemy teraz, to tylko przepisywanie historii, które jest przeprowadzane przez przedstawicieli Polski z sympatią, wsparciem i aktywną pomocą wielu państw zachodnich. W rzeczywistości na naszych oczach „czerń zamienia się w biel” i odwrotnie. Ten proces to nic innego jak rażące fałszowanie historii”[8].

W notatce przywołano się słowa Aleksieja Muchina, dyrektora prorządowej agencji prasowej Centrum Informacji Publicznej, który także dosadnie skomentował słowa polskiego premiera.

Aleksiej Muchin stwierdził, że „przez Europę kroczy wirus rusofobii i jest coraz bardziej powszechny wśród europejskich polityków”, natomiast politycy polscy są w fazie „aktywnej rusofobii”[9]. Muchin miał powiedzieć, że „Ludzie, którzy oferują propagandowe konstrukcje, popadają w polityczne zapomnienie. Wydaje mi się, że polscy politycy i władze kopią dla siebie wielką dziurę, w którą nieuchronnie wpadną w rezultacie tej dyskusji”[10].

Uzasadnianie Katynia

Najbardziej bodaj szokujące słowa o mordzie katyńskim i polskim antysemityzmie wygłosił natomiast Jewgienij Satanowski, jeden z kilku rozmówców w programie „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”. Program wyemitowany został w telewizji „Rossija 1” wieczorem 20 stycznia.

Słowa wypowiedziane przez Jewgienija Satanowskiego były cytowane także przez inne rosyjskie media, zyskując tym samym duży rozgłos. Zostały oczywiście zauważone także w Polsce.

Jewgienij Satanowski, przemawiający jako prezes Instytutu Bliskiego Wschodu, usprawiedliwiał rozstrzelanie jeńców w Katyniu, bowiem stwierdził we wspomnianym programie, iż żaden głównodowodzący armią, tak jak generalissimus Stalin, nie zostawiłby na swoich tyłach dobrze przygotowanej grupy oficerów wrogiej armii. „To życie, to historia” – stwierdził Satanowski o mordzie katyńskim.[11] (Zgodnie z logiką Satanowskiego, wszyscy dowódcy, łącznie z Hitlerem, ale poza Stalinem, popełniali wielki błąd nie nakazując masowego rozstrzeliwania wrogich jeńców wojennych. ) Satanowski stwierdza, że owszem Stalin miał krew na rękach, ale kto jej nie miał, pyta retorycznie – nawet Piłsudski. Sugeruje także, że Polacy byli antysemitami i mordowali Żydów. „Niemcy nie byli potrzebni. Polacy sami spaliliby żydowskich sąsiadów” – kończy swoją mocno antypolską wypowiedź prezes Instytutu Bliskiego Wschodu [12].

W programie kilkakrotnie powracał wątek domniemanego polskiego antysemityzmu – prowadzący program Sołowiow nawiązywał do „wstrząsającej” publikacji Jana Tomasza Grossa. Znany rosyjski reżyser Karen Szachnazarow zauważył, że wbrew sowieckiej narracji wojny z ZSRR nie prowadziły Niemcy, lecz Trzecia Rzesza – czyli stworzone przez Hitlera  europejskie imperium wspierane przez inne narody.[13] To bardzo znamienna narracja, otwierająca drogę do swoistej reinterpretacji wojennych win.

W programie pojawiły się też wypowiedzi Grigorija Amnuela, rosyjskiego reżyser-dokumentalisty, odrzucające jednostronną narrację Putina. Sam prowadzący Sołowiow wspomniał wprawdzie o polskich lotnikach, „jednych z najlepszych w Europie”, dzielnie walczących podczas Bitwy o Anglię, jednak już chwilę później zaciekle atakował Polaków, zarzucając im mordowanie Żydów w Powstaniu Warszawskim. Powoływał się przy tym na „ujawnione dokumenty”, które  w trakcie programu wyświetlano na telebimach. Jeszcze raz warto podkreślić miejscami bardzo emocjonalne wypowiedzi Grigorija Amnuela, który samotnie bronił prawdy historycznej i odrzucał te skarżenia.

Polski antysemityzm

21 stycznia RIA Nowosti opublikowała wywiad z izraelskim historykiem Holokaustu i współpracownikiem instytutu Yad Vashem, Aronem Shneyerem. Shneyer uważa, że niektóre narody wschodniej Europy nie chcą znać prawdy o II Wojnie Światowej i ukrywają swoją współpracę z nazistami, a kwestie historyczne wykorzystują do bieżących rozgrywek politycznych. Shneyer wprost nawiązuje także do „polskiego antysemityzmu”, twierdząc:  „Składamy hołd polskim uczestnikom ruchu oporu. Polacy, którzy walczyli z bronią w rękach przeciwko Niemcom … Ale były też inne strony. Było, i to prawda, i ja wielokrotnie to powtarzałem, a dokumenty potwierdzają to, niestety, udział Polaków w zbrodniach przeciwko Żydom … Zabijali Żydów, przekazywali Żydów, którzy uciekli z obozów podczas wojny, znane są powojenne pogromy”[14].

Wystąpienie Putina na V Światowym Forum Holocaustu

Wystąpienie prezydenta Putina w instytucie Yad Vashem 23 stycznia nie miało wprost antypolskiego charakteru, chociaż bez wątpienia przedstawiało rosyjską narrację historyczną. Putin nie wspomniał o np. roli Polski w zwycięstwie nad Niemcami. Przemówienie było szeroko komentowane – najbardziej aktywna na tym polu była, jak zwykle, polska filia Sputnika.

W Sputnik Polska zamieszczono m.in. wywiad, z politologiem Konradem Rękasem, związanym ongiś z prorosyjską partią Zmiana i często obecnym na łamach dziennika. Politolog i publicysta w swoim wywiadzie, pod nieco szokującym tytułem: „Putin twarzą polskiej polityki historycznej – takiej, jaką być powinna”, chwali przemówienie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Konrad Rękas sugeruje, że oczekiwanie na antypolski atak w Yad Vashem było wynikiem „politycznej paranoi” i chwali prezydenta Rosji np. za wypowiedź o słowiańskich, w tym także polskich, ofiarach wojny. Rękas stwierdził m.in., że „… w swoim wystąpieniu prezydent Putin zachował się jak przywódca słowiański, wskazując bardzo wyraźnie na martyrologię wszystkich narodów słowiańskich poddanych również eksterminacji przez niemieckich nazistów. I umówmy się: nigdy czegoś takiego nie uzyskałby w Izraelu, ani w międzynarodowych organizacjach żydowskich prezydent Duda. Polacy powinni być bardzo wdzięczni prezydentowi Putinowi za to, że tam był i wspomniał przecież również o polskiej tragedii. Prezydent Putin jest pierwszą twarzą polskiej polityki historycznej – takiej, jaką być powinna”[15]. Konrad Rękas, w swoim bez wątpienia prorosyjskim wywiadzie, krytycznie odniósł się nie tylko do decyzji prezydenta Dudy, aby nie jechać na V Światowe Forum Holokaustu, ale w ogóle do – według niego –  „antyrosyjskiej polityki uprawianej przez polityków III RP”.

„Polskiej klasie politycznej naiwnie wydawało się, że uda się wyhodować jakieś polsko-amerykańskie lobby żydowskie, które wykorzysta do wojenki przeciwko Rosji. Oczywiście, to się nie udało. Ten podział, który się pojawia w polskich mediach – na dobrych amerykańskich syjonistów i złych rosyjskich Żydów – sensu stricto nie istnieje”[16] – uważa publicysta.

Jego zdaniem „… Polska powinna być współkustoszem pamięci o II Wojnie Światowej, powinna być współgospodarzem tej pamięci, jako naród, od którego wojna się zaczęła, jako naród zwycięski, który wspólnie z narodami Związku Radzieckiego zatknął zwycięski sztandar w Berlinie. A Polska z tego dobrowolnie zrezygnowała. No, to teraz siedźmy sobie w domu i liżmy rany. Bo takie są skutki wielu lat błędów polityki i historycznej, i polityki zagranicznej. Zresztą w Polsce politykę historyczną zastąpiła polityka histeryczna”[17] – kończy wywiad Konrad Rękas.

Należy dodać, że w artykule o znamiennym tytule: „Putin „rozczarował” Polskę swoim wystąpieniem w Izraelu?” Sputnik Polska zawarł tezy dwóch polskich historyków i komentatorów sugerujących,  że z pozoru wyważone słowa prezydenta Putina miały „drugie dno”, były „zmyłką” i „przyjętą taktyką”. Nie oznaczają one bynajmniej końca polsko-rosyjskiej wojny historycznej, a wręcz przeciwnie. Zacytowano słowa prof. Pawła Kowala z Instytutu Nauk Politycznych PAN, który uważa, że prezydent Putin „wykorzysta wszelkie rocznice, by propagować swoją wersję historii”[18].

23 stycznia, już po przemówieniu Władimira Putina, uwagę o Polsce wygłosił via Twitter senator Aleksiej Puszkow. Mimo, iż w rosyjskich mediach przewija się narracja polska, implementowana tam z mediów polskich, że przyczyną nieobecności prezydenta Dudy w Jerozolimie była m.in. niemożliwość publicznego przemówienia, Puszkow zasugerował, jakoby absencja prezydenta Polski związana była z niechęcią przyznania, że Auschwitz i Polskę wyzwoliła Armia Czerwona. „Minister spraw zagranicznych Izraela [Israel Katz] osobiście podziękował Putinowi za wyzwolenie Oświęcimia [Auschwitz]. A Duda bał się przyjechać. W przeciwnym razie musiałby wyjaśnić, dlaczego Warszawa nie chce za to podziękować Rosji. Jak i za wyzwolenie Polski, w której hitlerowcy zabili 6 milionów ludzi” – napisał Aleksiej Puszkow. Senatora cytowała m.in. „Izwiestia” z wiele mówiącym i dość krzykliwym nagłówkiem „Puszkow wyjaśnił strach Dudy przed wyjazdem do Izraela na forum pamięci Holokaustu”[19].

23 stycznia rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała o rozpoczętej przez Polskę w stosunku do Rosji „kampanii dezinformującej” w temacie II Wojny Światowej. Elementem dezinformacji, zdaniem Marii Zacharowej, był wspomniany wyżej wywiad polskiego premiera w „Politico”. Zacharowa kończy stwierdzeniem, że Rosja będzie z każdym i wszędzie walczyć o „historyczną prawdę o II Wojnie Światowej i Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”[20].

24 stycznia w rosyjskich mediach (Izwiestia, RIA Nowosti etc.) pojawiły się krótkie notatki informacyjne o artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej” (Michał Szułdrzyński: Polska porażka w Jerozolimie). Powtarzana jest w nich główna teza wspomnianego tekstu, iż V Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie było polską porażką. Prezydent Putin nie tylko mógł wygłosić swoje przemówienie, ale także był mile widzianym gościem, podczas gdy polski głos z oczywistych powodów nie wybrzmiał. Izwiestia, jako komentarz do polskiego artykułu, przytoczyła m.in. słowa Marii Zacharowej, iż Polska od wielu lat podważała „i pracę ekspertów, i dwustronne stosunki”[21].

WNIOSKI

– Można spodziewać się dalszych antypolskich ataków, w tym także poszerzania pola rażenia, poprzez wprowadzanie nowych wątków  historycznych i współczesnych  (jeńcy bolszewiccy w Polsce w latach 20-stych, mord w Katyniu, niszczenie symboli radzieckich w Polsce itp.)

– Dyskusja zatacza coraz szersze kręgi, włączają się do niej kolejni komentatorzy i publicyści, w tym przedstawiciele rosyjskiej nauki, politolodzy, historycy i filmowcy

– Strona rosyjska zapowiedziała i będzie to zapewne realizować, że przeniesie własną narrację na nowe pola, także w sferze międzynarodowej (politycznej)

– Kreml, w tym Władimir Putin, powołując się na dokumenty cały czas budują narrację sporu jakoby opartego na wywodach naukowych i interpretacji faktów

– Do prowokacji rosyjskich należy podchodzić z dystansem, bowiem nadmierna reakcja może zostać wykorzystana przez Kreml, jako rusofobiczna, czy histeryczna

– W mediach rosyjskich Polska nadal atakowana jest na równi z krajami bałtyckimi.

– Rosyjska narracja historyczna skupia się na atakowaniu innych krajów europejskich oraz budowaniu pomnika Armii Czerwonej, jako niosącej wolność wyzwalanym krajom, czyli broni mitu Wojny Ojczyźnianej

– Rosyjscy intelektualiści wykazują tendencję do racjonalizowania zbrodni Stalina, wyciągając wniosek, że były one czasami uzasadnione w ramach wojennej logiki

– Coraz częściej pojawiający się zarzut współudziału Polaków w zbrodniach popełnionych na Żydach stanowi oś rosyjskiej propagandy w stosunku do Polski. Celem jest skonfliktowanie Polski z Izraelem i środowiskami żydowskimi w USA, a także osłabienie wizerunku Polski na świecie.

– Relatywnie wyważona przemowa prezydenta Putina w Jerozolimie nie musi oznaczać deeskalacji sporu i końca ataków na Polskę (i inne kraje, np. nadbałtyckie, czy Ukrainę) – wręcz przeciwnie

………

Maria Zacharowa – rzeczniczka rosyjskiego MSZ
Aleksiej Puszkin – senator FR
Jewgienij Satanowski, prezes Instytutu Bliskiego Wschodu, prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów (2001-2004)
Władimir Szapowałow, historyk, dyrektor Instytutu Historii i Polityki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (MPGU)
Aleksiej Muchin, szef Centrum Informacji Publicznej (agencja prasowa powiązana z Kremlem)
Grigorij Amnuel – rosyjski reżyser-dokumentalista, dyrektor Otwartego Klubu Dialogu Międzynarodowego w Moskwie
Karen Szachnazarow – rosyjski reżyser
Grigorij Amnuel, rosyjski reżyser-dokumentalista, dyrektor Otwartego Klubu Dialogu Międzynarodowego w Moskwie,
Konrad Rękas – polski publicysta, polityk, samorządowiec

[1] https://ria.ru/20200118/1563581123.html?in=t

[2] https://ria.ru/20200118/1563581123.html?in=t

[3] https://iz.ru/966928/2020-01-21/veteran-vov-prokommentiroval-statiu-polskogo-premera

[4] https://iz.ru/966928/2020-01-21/veteran-vov-prokommentiroval-statiu-polskogo-premera

[5]     https://rg.ru/2020/01/23/kto-vo-vremia-holokosta-ubival-evreev-evropy-i-kto-osvobodil-osvencim.html

[6] https://www.politico.eu/article/moscows-holocaust-revisionism-world-war-russia-auschwitz-nazi-germany-soviet-union/

[7]     https://iz.ru/966860/2020-01-21/zakharova-prokommentirovala-statiu-premer-ministra-polshi-ob-aushvitce

[8]     https://iz.ru/966860/2020-01-21/zakharova-prokommentirovala-statiu-premer-ministra-polshi-ob-aushvitce

[9]     https://ria.ru/20200121/1563658200.html

[10]   https://ria.ru/20200121/1563658200.html

[11] https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/2238967/video_id/2263725/viewtype/picture/

[12] https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/2238967/video_id/2263725/viewtype/picture/

[13] https://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/2238967/video_id/2263725/viewtype/picture/

[14]   https://ria.ru/20200121/1563658200.html

[15]   https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012311714681-konrad-rekas-putin-twarza-polskiej-polityki-historycznej-takiej-jaka-byc-powinna-sputnik/

[16]   https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012311714681-konrad-rekas-putin-twarza-polskiej-polityki-historycznej-takiej-jaka-byc-powinna-sputnik/

[17]   https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012311714681-konrad-rekas-putin-twarza-polskiej-polityki-historycznej-takiej-jaka-byc-powinna-sputnik/

[18]   https://pl.sputniknews.com/swiat/2020012311716893-putin-rozczarowal-polske-swoim-wystapieniem-w-izraelu/

[19]   https://iz.ru/967859/2020-01-23/pushkov-obiasnil-strakh-dudy-ekhat-v-izrail-na-forum-pamiati-kholokosta

[20] https://tass.ru/politika/7591981

[21]   https://ria.ru/20200124/1563834191.html

==================

Tekst ukazał się na:  http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/przeglad-rosyjskich-mediow-18-stycznia-25-stycznia-rosyjska-agresja-informacyjna-na-polske/

 

One comment on “Przegląd rosyjskich mediów (18 stycznia-25 stycznia).

  1. ROBERT JAROSZ
    January 29, 2020

    Przeciez zarówno Rosja jak i Niemcy złamały pakty o nieagresji podpisane z Polska, podpisane przez Polskę i Rosję w 1932r. i przez Polskę i Niemcy w 1934r, a po to m. in. aby oba te wrogie Polsce kraje mogły zawrzeć swój pakt o nieagresji ze sobą jako niesławny pakt Ribbentrop-Molotov !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,993,572 hits
January 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: