Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Kulturowa nienawiść żydów


Znalezione w sieci

 

Każdy w miarę inteligentny czytelnik po zapoznaniu się z treścią mojej książki na bazie własnych wartości aksjologicznych wyciągnie dla siebie konieczne wnioski i zapewne będą one zasadniczo odmienne od tych, które posiada w tej chwili.

Ponieważ przedmiot niniejszej lektury stanowi w zasadniczym znaczeniu wyświetlenie dokładnie odmiennej, sprzecznej kultury moralnej i aksjologicznej niż nasza Słowiańska (Chrześcijańska) dlatego uprzedzam już tutaj, żebyś czytelniku nie starał się zrozumieć kultury żydowskiej w pojęciu wartości jakie zostały nam wpojone. Ponieważ nie prawda a fałsz stanowi sedno kultury żydowskiej, której znakiem rozpoznawczym w obliczu bezsprzecznie udowodnionych faktów jest żydowskie zaklęcie: antysemityzm, rzekomo, nieprawda itp.

Już na początku należy wyzbyć się wtresowanych hamulców pt. „to nie może być możliwe” – niestety nie dość, że to jest możliwe, to co gorsza powszechnie wokół nas w praktyce stosowane.

Żyda determinuje Talmud do tego stopnia jak w następujących cytatach: „zwykła rozmowa rabinów, ma być uważana zarówno, jako cały Zakon, Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“

Polak musi poznać umiejętnie etykę żydów talmudycznych, aby być gospodarzem na swej własnej ziemi, aby ta ziemia była jego.

Kult żyda jest nachalnie wpajany tam gdzie Żydzi (w istocie patologia ludzkości) przejęli rządy, a jak to jest w Polsce ? Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“ : „jeżeli rabin do ciebie rzecze (mówi): twoja prawa ręka jest lewą? a lewa zaś prawą, to nie powinieneś odstępować od słów jego, tym bardziej jeśli ci powie: że prawa jest prawą, a lewa, lewą.“

Maimonides zwany „orłem synagogi“ mówi : Bojaźń rabina jest bojaźnią Boga”.

===========

https://vk.com/doc491566428_515063023

Marysia Mikulska

============

Wielka operacja żydostwa mająca zgładzić wszystkich Polaków !

Tak, celem II wojny światowej było wymordowanie Narodu Polskiego – Co w dużej mierze się żydom udało. Z oficjalnych danych wielokrotnie powtarzanych przez Hitlerowców zagładzie mieli ulec wszyscy Polacy, ale nie Żydzi którzy byli wspólnikami Hitlera i Stalina. Żydowscy wspólnicy Hitlera i Stalina mordowali Polaków, czyli Żydzi w mundurach niemieckich formacji wojskowych żydzi z NKWD, żydowscy kaci siedzący za biurkami żydowskich instytucji i żydowska policja, stanowią klucz do rozumienia dziejów zagłady Narodu Polskiego.

Faktem jest współudział Żydów w powszechnej eksterminacji Polaków, których skala pod liczbą ludobójczych morderstw i zdegenerowanych horrorów podczas rzezi Polaków pozostawia cień ofiarom żydowskim w latach 1939–1945.

30 styczeń 1933, Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemieckiej Rzeszy. Kiedy obejmował władzę otoczony był przez czterech kluczowych doradców i sponsorów finansowych. Stał za nim Henry Ford, Hjalmar Schacht, rabin Leo Baeck oraz Franz von Papen.

Rabbi Leo Baeck (Maj 23, 1873 – Listopad 2, 1956) mason szkockiego rytu, 33 stopień, promotor agendy Syjonizmu. Gerd Schmalbrock pisał: „Dr. Leo Baeck był masonem 33 stopnia, liderem niemieckiej konferencji rabinów i naczelnikiem niemieckiego oddziału żydowskiej loży B’nai B’rith. W celu propagowania głębszych mądrości narodowych socjalistów, sam Hitler uczynił go prezydentem Deputacji Rzeszy (Reichsdeputation) niemieckich Żydów.”

Adolf Hitler przedstawił wyższym dowódcom Wehrmachtu , zebrane w Obersalzberg 22 sierpnia 1939 r., cele wojny z Polską: „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem.

Celem nie może być osiągnięcie określonej linii, ale zniszczenie siły żywej […] I poda propagandzie jakiś powód wybuchu wojny, bez względu na to, czy będzie ona wiarygodna, czy nie.

Zwycięzca nie jest pytany, czy powiedział prawdę, czy nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i przebiegiem wojny nie jest to prawo ale zwycięstwo decyduje. ”

W marcu 1940 r. w okupowanym Poznaniu na spotkaniu dowódców obozów zagłady dowódca SS Heinrich Himmler oświadczył:„ W naszym przemyśle zbrojeniowym powinni zostać zatrudnieni wszyscy profesjonaliści polskiego pochodzenia. Później wszyscy Polacy będą znikać ze świata. […] Konieczne jest, aby naród niemiecki widział swoje główne zadanie w zniszczeniu wszystkich Polaków„. Dr Janusz Kurtyka, prezes Instytutu w Pamięci Narodowej Polskiej Zagłady Akcja AB – Katyń Warszawa 2009.

Na 3. Konferencji Gestapo – NKWD w Zakopanem 20 lutego 1940 r. w obecności agentów angielskich i amerykańskich koncepcja zniszczenia Narodu Polskiego przez fizyczną eksterminację została zaakceptowana  przez mocarstwa zachodnie. Wtedy to tak zwane masakry katyńskie.

Żyd Abraham Vidro będąc już w Izraelu informował, że w czasie drugiej wojny światowej pracował dla rosyjskiego rządu. W tym czasie spotkał trzech żydowskich oficerów z NKWD. Jednym z nich był major Joszua Sorokin, który poinformował Vidrę, że brał osobiście udział w likwidacji 15 600 Polaków w Katyniu. Ci Polacy byli intelektualną elitą tej części Polski, która zajęta została przez Rosjan w 1939r. Stalin chciał tę wiodącą warstwę polskiego narodu zlikwidować, żeby zapobiec powstaniu oporu w przyszłym państwie komunistycznym. Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94 Aleksander Klugman z Tel Awiwu: “Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii, jaka kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu. Za te zbrodnie odpowiada naród żydowski. Rozkaz wydało dwóch [tak w oryginale!] Żydów: Stalin i Beria. O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950r David Wieseman w piśmie “The Bnai-Brith Message” – jest to więc źródło super wiarygodne i typer koszerne.

Przed wojną w Polsce mieszkało 35,1 miliona ludzi. Wynik pierwszego powojennego spisu powszechnego pod koniec 1946 r. (23,6 mln) oraz powojennego trendu demograficznego (według „Atlasu” opublikowanego we Wrocławiu w 1981 r., „Historycznego atlasu z Polski” pod red. W. Czaplińskiego i T. Ladogórskiego przy kolejnym spisie ludności) Polska, która w 1950 r. Liczyła 25 mln mieszkańców, szacuje populację Polski w 1945 r. na 23,2 mln, stąd liczba faktycznie utraconych przez Polskę obywateli w czasie wojny wynosi co najmniej 11,5 mln (po “Atlas ”) lub nawet 12,6 miliona, co stanowi 35% populacji polskiej od 1939 r. Liczbę tę powinna zwiększyć polska mniejszość narodowa zamordowana przez najeźdźców, którzy żyli przed wojną poza Rzeczpospolitą Polską – na wschodzie i zachodzie.

Należy podkreślić, że w wyroku wydanym w Norymberdze w 1946 r. Polskie straty określono jako 1/3 (33%) ludności przedwojennej Polski. Tylko na terytoriach radzieckich w latach 1919–1953 zamordowano około 15 milionów Polaków.

Richard Lukas podkreślił, że napisał „Forgotten Holocaust”, książkę o losach Polaków pod okupacją niemiecką, ponieważ tragiczny los naszego narodu na Zachodzie jest prawie nieznany. Zdaniem historyka wynika to ze specyficznego podejścia amerykańskich naukowców do tematu Polski podczas II wojny światowej – jest to jedynie tło dla najważniejszego wydarzenia, którym według nich był Holokaust.

– Cała historia Polski XX wieku jest pisana na Zachodzie z perspektywy cierpienia Żydów, jakby Polacy nie istnieli.

https://www.cda.pl/video/361530476

========

“Hitler nie chciał dokonać eksterminacji Żydów, chciał ich wygnać” – premier Izraela, Benjamin Netanjahu, te słowa padły na 37 Światowym Kongresie Syjonistycznym w Jerozolimie w 2015 roku.

 

=========

 

Wawrzyniec Lewandowski – polski ksiądz katolicki, stracony podczas Powstania Styczniowego.

W 1864 roku w okolicach Kamieńca został rozbity oddział powstańczy. Część koni powstańców pozostało w polskim majątku. W międzyczasie dwór zajął i majątkiem zaczął zarządzać Żyd, rotmistrz rezerwy armii rosyjskiej, który pacyfikował polskie dwory, mordował Polskich posiadaczy ziemskich i wywoził na Sybir. Żyd (Litwak) pod nazwiskiem Teodora Rudnickiego, podawał się za Polaka.
Ksiądz Wawrzyniec wysłał w dobrej wierze dwóch posłańców, aby zabrali pozostawione w majątku konie. Na miejscu okazali kartkę od księdza Wawrzyńca, by wydane zostały konie „Szanowny obywatel i właściciel Kamieńca ma mieć u siebie dwa konie po powstańcach. Proszę posłańcom wydać.” Żyd zatrzymał posłańców księdza. Wezwał sołtysa aby nad zatrzymanymi ustanowił wartę. Ksiądz przybył do majątku i prosił ŻYDA o uwolnienie, oznajmiając, że ci ludzie są mu dobrze znani i nic złego nie zrobili. Wawrzyniec zwrócił się do pilnujących, którzy uwolnili skrępowanych ludzi.
Wtedy Żyd doniósł na księdza do naczelnika powiatowego armii rosyjskiej. Ksiądz został pojmany.


Zeznanie księdza:


„W nocy z soboty na niedzielę usłyszałem stuk w okno. Kto stukał nie wiem, doszło tylko mych uszu wołanie: prosimy zaraz jechać do Kamieńca, bo tam jest konieczna kapłańska pomoc. Ponieważ nie było czasu na zakładanie konia, przysiadłem konia wierzchem i pomknąłem na nim do Kamieńca, gdzie właśnie ujrzałem dwóch związanych, którzy przed paru dniami byli u mnie u spowiedzi. Poznałem ich dobrze i będąc pewnym, że są to dobrzy chrześcijanie, czułem się w obowiązku ręczyć za nich i istotnie prosiłem, aby ich zwolniono na moją odpowiedzialność”.
Po tych słowach i oskarżeniach Żyda, skazano księdza Wawrzyńca Lewandowskiego na śmierć przez powieszenie. Wyrok został wykonany publicznie w 1864 roku. Ciało wrzucono do dołu, mogiłę stratował oddział Kozaków, żeby parafianie nie wiedzieli, w którym miejscu został pochowany. Tak Żydzi walczyli z Niepodległą Polską.

==========

cyt. ” Każda wojna, każda rewolucja, każda polityczna i religijna zmiana zbliża nas do owej chwili, gdzie my osiągniemy najwyższy cel, do którego dążymy. „Rabin o gojach”, według stenograficznego protokółu austriackiego parlamentu na XVII posiedzeniu 22 sesji w dniu 13 marca 1901 r., str. 1282

„Im więcej gromad i zebrań , tym więcej powodów do niezadowolenia, a lenistwa do pracy , z czego koniecznie musi nastąpić zubożenie ludu i poddanie go tym, którzy władają groszem, czyli dźwignią do pomnożenia proletariatu. Wszelki ruch, mający na celu zmianę , wzbogaca nas, rujnując drobne majątki , które muszą brnąć w długi”.
żydzi i kahały z objaśnieniem Teodora Jeske-Choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914,str.18
Demonizacja nazizmu i jego mitologizacja jako całość były również konieczne, ponieważ Holocaust służył jako główne usprawiedliwienie dla stworzenia i istnienia państwa Izrael.” Segev, Tom, The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust, New York: Hill and Wang, p. 514, 480. Segev wyjaśnia niewiarygodne okrucieństwo i nieludzkość, z jaką izraelscy żołnierze zabijają nieuzbrojone palestyńskie dzieci, starców, kobiety, lekarzy i dziennikarzy: “Nikt nigdzie na świecie nie może głosić moralności naszym ludziom. (…) zbyt wielu żołnierzy uważało, że Holocaust usprawiedliwia wszelkie haniebne działania.

O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950r David Wieseman w piśmie “The Bnai-Brith Message” – jest to więc źródło super wiarygodne i typer koszerne.

Dziadek Adolfa Hitlera był Żydem. Tak sugerują badania naukowców,
Hans Frank – prawa ręka Hitlera, minister Rzeszy i gubernator generalny w okupowanej Polsce – twierdził, że odkrył prawdziwe pochodzenie Führera.

II wojna światowa spowodowała śmierć lub zaginięcie około 12 milionów Polaków – nie żadne 6 milionów ! TAK to wynika ze spisów ludności ! Polskę zamieszkiwało przed wojną 35,1 mln osób. Wynik pierwszego powojennego spisu powszechnego z końca 1946 roku (23,6 mln) i powojenny trend demograficzny (według “Atlasu” wydanego we Wrocławiu w 1981 roku “Historical Atlas od Poland” pod red. W. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego w chwili następnego spisu powszechnego w 1950 roku Polska liczyła 25 mln mieszkańców) pozwala oszacować zaludnienie Polski w 1945 r jako 23,2 mln. Stad liczba rzeczywiście utraconych w czasie wojny przez Polskę obywateli to co najmniej 11,5 mln (za “Atlasem”) albo nawet 12,6 mln, co stanowi 35% polskiej ludności z 1939 roku.

Faktem jest współudział Żydów w szeroko zakrojonej zagładzie Polaków, której skala pod liczbą ludobójczego mordu jak i zwyrodniałego horroru w szlachtowaniu Polaków pozostawia cieniem ofiary żydowskie pomiędzy 1939 a 1945 r. 15 marca 1940 r. w okupowanym Poznaniu, na naradzie komendantów obozów zagłady, dowódca SS Heinrich Himmler oświadczył: „Wszyscy fachowcy polskiego pochodzenia winni być wykorzystani w naszym przemyśle zbrojeniowym. Później wszyscy Polacy znikną ze świata. […] Dlatego jest konieczne, aby wielki naród niemiecki widział swoje główne zadanie w unicestwieniu wszystkich Polaków”. dr hab. Janusz Kurtyka Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Zagłada polskich elit Akcja AB – Katyń Warszawa 2009. Na III Konferencji Gestapo – NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., w obecności agentów angielskich i amerykańskich, została „przyjęta do akceptującej wiadomości” przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego poprzez fizyczną eksterminację polskich elit. To wtedy przyjęto program tzw. katyńskich mordów.

Prasą jest ucieleśnieniem wolności mówienia. Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych (ŻYDOWSKICH) rekach. Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je ze strumienia krwi i łez”. Dyrektywa z protokółu Nr 2 Mędrców Syjonu.

===========

No photo description available.
Image may contain: 1 person

Marysia Mikulska to Polska to MY Rdzenni Polacy nigdy goście !!

Żydowski mord ludobójczy Słowian zatajany i nawet obecnie bagatelizowany przez żydowskie władze Rosji, Polski, USA i całego świata Chrześcijańskiego.
Ludobójstwo Słowian XX wieku to skala przekraczająca grubo ponad 100 milionów ofiar – o tym nie możemy milczeć – domagajmy się międzynarodowego trybunału do osądzenia tych żydów !

Na 545 komisarzy bolszewickich, 447 komisarzy było Żydów, jest to 83 procent. Dochodziło jeszcze kilku Łotyszów i innych, a Rosjan było tylko 5%. Rząd robotników i chłopów nie składa się więc ani z robotników ani z chłopów — nie składa się nawet z Rosjan
Aleksander Jakowlew ujawnił, że na czele 11 spośród 12 istniejących w Sowietach kompleksów łagrów stali Żydzi (12 miński, kierowany był przez Ormianina).
Żydowscy bolszewicy przed utratą władzy zabezpieczyli się młotem propagandowym pt. Antysemityzm, który został dobitnie wpisany do sowieckich książek prawniczych jako przestępstwo podlegające karze śmierci.

Prof. Antony C. Sutton poświęcił problemowi finansowania rewolucji bolszewickiej w Rosji przez elity bankierskie z Wall Street swoją pracę zatytułowaną “Wall Street and the Bolshevik Revolution”. Powstała ona w oparciu o liczne dokumenty rządowe i inne źródła, znajdujące się między innymi w archiwach Departamentu Stanu USA. Badania Suttona pozwalają obalić także inną legendę mówiącą o tym, że Rosja 1917 roku była krajem bardzo zacofanym, co miało być jednym z decydujących czynników warunkujących wybuch rewolucji właśnie w tym kraju. Okazuje się, że już wówczas funkcjonowały setki średnich i wielkich przedsiębiorstw przemysłowych wokół Moskwy, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Samary czy Omska. Istotną rolę w gospodarce rosyjskiej odgrywały także ogromne bogactwa naturalne. Dla przykładu można podać, iż w 1900r. pola naftowe Baku wydobywały więcej ropy naftowej niż Stany Zjednoczone, a w 1901r. więcej niż połowę całego światowego wydobycia ( str. 149). Budżet państwowy z 1.200 mln w początkach panowania – wzrósł do 3,5 miliarda rubli. Wpływy budżetowe rosły systematycznie, rosły też państwowe rezerwy budżetowe. W ciągu 10 lat rezerwy te wyniosły ponad 2 miliardy rubli. Rezerwy złota banku centralnego z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. Podwoiła się długość kolei żelaznych i sieci telegraficznych. Znacząco rozwinęła się flota rzeczna. W owym czasie była to największa flota rzeczna na świecie. W 1895r. w Rosji było 2.539, a w 1906r. 4.317 statków.
Powyżej mamy faktyczne przyczyny rewolucji Rosyjskiej, krótko mówiąc było co kraść a żaden żyd nie przepuści takiej okazji.

„Pierwsze poufne spotkanie na którym ustalono dyrektywy dotyczące sposobu rozegrania rewolucji bolszewickiej, rewolucji, która wstrząśnie światem, odbyło się 14 lutego 1916 roku w Nowym Jorku. Wzięły w nim udział 62 osoby, z których aż 50 było weteranami rewolucji z 1905 roku. Śmiało można powiedzieć, że inżynierami rewolucji bolszewickiej z 1917 roku byli: Jakub H.Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, M.L.Schiff, Max Breitung, Isaac Seligman, M.Guggenheim oraz Kuhn, Loeb & Co. Wiosną 1917 roku Jakub H.Schiff rozpoczął hojniej finansować Leivę Bronsteina-Trockiego. Jego inwestycja w rewolucję bolszewicką miała osiągnąć zawrotną sumę około 20 milionów dolarów.” Według “New York Journal-American” z 3 lutego 1949r. wnuk Jakuba Schiffa, John Schiff, oceniał, że jego dziadek “utopił” około 20 milionów dolarów na rzecz ostatecznego triumfu bolszewików w Rosji (str. 164). Należy pamiętać, że wartość dolara była wówczas o wiele większa niż obecnie.

Bolszewicy – żydzi rabowali wszystko i wywozili do Prus , Austrii i USA. Nie tylko wywozili z Rosji zboże, drzewo, węgiel, najrozmaitsze towary, ale i cale miliony złota. Żydowscy ich agenci tacy jak Bronsztejn-Trocki żarliwie wysyłali z Rosji wszelki dobytek do Niemiec. Strzeż się żydów i Bolszewików, M.A. Nowakowski 1918. Według rosyjskiego generała A.Gulewicza: „Pan Bachmetiew, były ambasador Cesarstwa Rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych mówi nam, że bolszewicy po zwycięstwie przelali pomiędzy rokiem 1918 a 1922 około 600 milionów rubli w złocie na rzecz Kuhn, Loeb & Co. [firmy J.Schiffa]” Żydzi po rewolucji w Rosji nie dotrzymali żadnego z przyrzeczeń swoich. Najwyższe stanowiska komisarzy zatrzymali dla siebie, dla ludu rosyjskiego nie pozostało nic.

„Żydzi całego świata poparli władzę sowiecką i milczeli w obliczu jakiejkolwiek krytyki ze strony opozycji”. Według Atlantic, Wrzesień 1991, s. 14: „W 1919 r. trzy czwarte personelu Czeki w Kijowie stanowili Żydzi, którzy starali się oszczędzać innych Żydów.
Leninowski a może trafniej żydowski ZSRR był państwem bezwyznaniowym, tak, ale przede wszystkim dla chrześcijan, ale nie dla Żydów. Jako dowód powyższego niech nam służy świadectwo głównego rabina miasta Mińska, który w odezwie do żydostwa światowego pisze: „Stwierdzam uroczyście, że rząd sowiecki okazał się jedynym rządem na świecie, który jawnie i szczerze walczy z najdrobniejszymi nawet objawami antysemityzmu. Już Lenin, szef partii komunistycznej i głowa państwa sowieckiego, wydał dekret, w którym ogłosił antysemitów za zdrajców i wrogów proletariatu. To jest świadectwem stosunku rządu sowieckiego do Żydów, że w czasach, gdy nawet Anglia nie potrafią zapobiec krwawym pogromom ludności żydowskiej w Palestynie, gdy w Rumunii i wielu innych państwach rządy zachowują się biernie wobec wystąpień elementów antysemickich i pozwalają na szerzenie agitacji antysemickiej — jedna jedyna Rosja sowiecka potrafiła zmobilizować całą opinię publiczną przeciw antysemityzmowi i nie za wahała się uciec do najostrzejszych represji wobec najsłabszych nawet przejawów takiego ruchu. ,,Z powodu naszych przekonań religijnych nigdy nie byliśmy narażeni w Rosji sowieckiej nawet na najmniejsze przykrości i uważamy za swój obowiązek uroczyście przed całym światem stwierdzić, że ani jeden rabin nie został w Rosji sowieckiej skazany na śmierć, ani na jakąkolwiek inną ciężką karę i że nawet żadną taką karą nic grożono żadnemu rabinowi. Tak samo od chwili powstania państwa sowieckiego, ani jeden rabin nie padł ofiarą ruchu rewolucyjnego”.
I dalej mój czytelniku powinieneś wiedzieć, że bolszewickie żydostwo zburzyło jedynie kościoły chrześcijańskie. Bóżnice żydowskie pozostały nie tknięte, pomordowali lub wtrącili do więzień jedynie duchowieństwo chrześcijańskie. Rabini żydowscy chodzili na wolności, byli nietykalni.
Przypomnijmy, że według oficjalnego raportu Aleksandra Jakowlewa, od 1917 do 1985r., zamordowano w Związku Sowieckim aż 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a dalsze 300 tysięcy uwięziono. W tej walce szczególnie mocno „wy¬różnili się” różni żydowscy bolszewicy na czele z J. Jarosławskim (Miniejem Izrailewiczem Gubelmanem) przez wiele lat przewodzą¬cym niebywale agresywnemu kilkumilionowemu
Rządy Żydów zamiast chleba przyniosły terror dokładnie jak to żydzi zaplanowali na swym sekretnym spotkaniu Sanhedrynu, czyli Najwyższej Rady Żydowskiej z przełomu XX wieku z 1896r w Protokóle Nr. 1 czytamy; „Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych. PRAWO POLEGA NA SILE, co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi ? Co kierowało dotychczas nimi? W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siłą, lecz zamaskowaną. Stąd wniosek, że według praw natury istotą prawa jest siła.” W 1918 anarchista Lew Czerny twierdził, że wiara bolszewików (żydów) zasadza się jedynie na tym przekonaniu, że proletariat całego świata to żelatynowa masa, która się łatwo podda żydom pod warunkiem, że w każdym kraju inteligencja zostanie wyniszczona. Przyczyna Wrzenia Światowego „THE MORNING POST“

Tylko jeden Żyd, Łazar Kaganowicz, osobiście ponosił odpowiedzialność za zabicie dwudziestu milionów ludzi. To on stał na gruzach kościoła chrześcijańskiego i głosił: „Matka Rosja została zrzucona! Oderwaliśmy jej spódnice! ” Oprócz Kaganowicza byli inni Żydzi, którzy przyczynili się do masakry chrześcijan w najokrutniejszych okolicznościach: Ilya Ehrenburg, Natalfy Frenkel, Mathias Berman, Genrikh Jagoda (zboczeniec bielizny), i wreszcie Lavrenti Beria był nie tylko masowym mordercą chłopów, ale także żądnym krwi maniakiem seksu i pedofilem, który pochował dzieci w swojej piwnicy – prawdopodobnie żywcem. „W żadnym innym momencie w historii świata kraj nie był tak nasycony wpływami żydowskimi, jak w latach 1917–1953 w Związku Radzieckim: czas wielkich gułagów i bezlitosna rzeź chłopów”.
Telegramy armii amerykańskiej dotyczące roli Żydów w komunizmie. Służba wywiadowcza armii amerykańskiej miała swoich agentów w Rosji w czasach rewolucji komunistycznej, a żydowska natura tej rewolucji jest dokładnie odzwierciedlona w tych raportach. Amerykański podkomitet senacki prowadzący dochodzenie w sprawie rewolucji rosyjskiej usłyszał dowody, zamieszczone w protokole kongresowym, że „(I) w grudniu 1919r., Pod przewodnictwem człowieka o imieniu Apfelbaum (Zinowjeff) … z 388 członków bolszewickiego rządu centralnego tylko 16 było prawdziwymi Rosjanami, a cała reszta (z wyjątkiem Murzyna z USA) była Żydami ”(Dokument Senatu USA 62, 1919). Oba te telegramy pochodzą z oficjalnych amerykańskich archiwów narodowych: górny, dokument Departamentu Stanu 861.00 / 1757 został wysłany 2 maja 1918 r. Z Moskwy przez amerykańskiego konsula generalnego Summersa. Niższy, dokument Departamentu Stanu 861.00 / 2205, został wysłany z Władywostoku 5 lipca 1918 r. przez amerykańskiego konsula Caldwella. Oba opisują dominację bolszewickich komunistów przez Żydów, używając słów: „Pięćdziesiąt procent rządu radzieckiego w każdym mieście składa się z Żydów najgorszego typu …” Kopie dokumentów z amerykańskich archiwów narodowych są swobodnie dostępne dla każdego z Washington DC, USA, biuro. Raporty wywiadu armii amerykańskiej potwierdzają rolę żydowską w rewolucji sowieckiej i komunizmie jednak żadne z cytowanych powyżej autorytetów nie odważył się użyć języka amerykańskiego oficera wywiadu wojskowego kapitana Montgomery’ego Schuylera, który wysłał dwa raporty do Waszyngtonu w marcu i czerwcu 1919r., opisując graficznie szczegółowo żydowską rolę w rewolucji rosyjskiej. Oba te raporty zostały odtajnione dopiero we wrześniu 1957 r

Obecne rządy na świecie czy to jest Polska,UE, USA czy Rosja wręcz rażąco ogłuszają smrodem antysemityzmu swych obywateli. Antysemityzm to rodzaj łajna do obrzucania Prawych Ludzi! W przekazie medialno-społeczno-prawnym nie ma większej formy nienawiści jak właśnie wyrażanie pojęcia antysemityzm – który w istocie jest terrorystycznym nawoływaniem do linczu na goju który się odważył zdemaskować żyda – ten krzyk ukazuje nam jednoznacznie, że w każdym takim przypadku żydzi dokonują na nas wolnych ludziach swej rasistowskiej, terrorystycznej napastliwej i bezprawnej mowy nienawiści.

 

 

==========

Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków

Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków (0) inspiracja do napisania i spis treści

 

Antysemita wg zydow

 

2 comments on “Kulturowa nienawiść żydów

 1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  September 28, 2019

  ŻYDOWSKA MONOLATRIA to klasyka RASIZMU.

 2. Jacek Szajewski
  November 28, 2019

  Ciekawe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,992,223 hits
September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: