Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Żyd demaskuje światowy spisek żydowski.


 Henry H. Klein – 1946 r.

Wymyślone przez Sanhedryn zniszczenie świata

(Teraz kiedy zakończyła się wojna dobrze byłoby wiedzieć kto ją wywołał i dlaczego. Dlatego napisałem ten artykuł – Henry H. Klein.)

2.000 lat temu Jezus próbował ratować żydowską cywilizację. Popierał prawo Boga i Mojżesza, prawo natury, prawo ograniczania – ograniczając prawem prywatne fortuny.

Żydowski sanhedryn składający się z pewnych najgorszych handlarzy gangsterów i oszustów politycznych w Palestynie, skazał Jezusa. Oskarżyli go o bunt przeciwko rzymskiemu rządowi i zmusili rzymskiego gubernatora do skazania go i zabicia. Palestyna była rzymską prowincją. To był początek końca żydowskiej i rzymskiej cywilizacji i początek cywilizacji chrześcijańskiej.

Przez ponad 30 lat popierałem prawo Boga i Mojżesza – prawo ograniczania. Opowiadałem się za podatkiem kapitałowym, ograniczającym nadmierne prywatne fortuny prawem. W tym czasie i od wydania mojej pierwszej książki „Standard Oil czy Naród” / Standard Oil or The People w 1914, słowo „ograniczenie” stosowane w nadmiernym bogactwie prywatnym, ukrywano przed opinią publiczną, mimo że ograniczanie odnosi się do wszystkiego w życiu, łącznie z samym życiem.

Przez ponad 50 lat ludzi czarowano ekonomią. Karmiono ich fałszywą doktryną taka jak komunizm, socjalizm i podatek żeby zmylić ich umysły i uniemożliwić proste myślenie. To jest zgodne z planem przedstawionym w słynnym czy niesławnym dokumencie znanym jako „Protokoły mędrców Syjonu”, wydanym po I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, Szwajcaria, w 1897. Czy kopię Protokołów ukradziono Teodorowi Herzlowi, znanemu jako „ojciec” syjonizmu, czy z teczek Kongresu, nie wiadomo dokładnie. Ani nie wiadomo czy Herzl czy Asher Ginsberg, wściekły syjonista wtedy je napisał. Pierwszy raz wydano je w Rosji w 1897 i znowu w 1905 przez Sergiusza Nilusa, rosyjskiego profesora. Egzemplarz Protokołów przekazano Brytyjskiemu Muzeum 10 sierpnia 1906.

Dlaczego ważna jest teraz treść Protokołów? Bo one pokazują szczegółowy plan zniszczenia chrześcijańskiego świata i podboju i kontroli przez garstkę Żydów znanych jako sanhedryn, i ponieważ większość jego już zrealizowano. Wszystko co pozostało by dokonać podboju jest żeby sanhedryn ogłosił swoją władzę nad wszystkimi rządami. Pierwszy krok w kierunku dokończenia podboju podjęto kiedy Kongres USA przyjął tzw. Kartę ONZ, która utworzyła światowy super rząd przedstawiony w Protokołach. Następny krok podejmie się kiedy inne narody zrobią to samo i zapewnią siły wojskowe dla tzw. Rady Bezpieczeństwa utworzonej przez kartę żeby uciskać i tłumić narody wszystkich krajów. Kiedy to się dokona, przywództwo sanhedrynu na świecie będzie kompletne. Ameryka, Brytania i Rosja już są pod kontrolą sanhedrynu, choć narody tych krajów tego nie wiedzą.

Czym jest Sanhedryn i kto wchodzi w jego skład? Sanhedryn to organ samo mianowanych i namaszczonych przez siebie Żydów, którzy rządzą wszystkimi żydowskimi sprawami i wszystkimi Żydami.

Jezus zakwestionował ich zarozumiałość i władzę w Jego czasach i poważnie zaingerował w ich status gdy wypędził lichwiarzy z jerozolimskiej świątyni. Ten czyn przesądził całą Jego karierę. Był oburzonym, gorliwym reformatorem. Sanhedryn osiągnął najniższy poziom korupcji. Mord Jezusa zakończył na pewien czas jego zbrodnicze panowanie. Żydzi jako masa nie rozumieli co się działo; ich wprowadzili w błąd sanhedryn i rabini. Sanhedryn składał się z 70 ludzi rządzących sprawami obywatelskimi. Wcześniej rządził sprawami kryminalnymi, i Rzymianie odebrali im tę władzę. Był jeszcze inny sanhedryn składający się z 20 ludzi, rządzący sprawami religijnymi. Jezus walczył z obu.

Sanhedryn dzisiaj składa się z ponad 70 mężczyzn. Walter Rathenau, rzekomo najbogatszy i najbardziej wpływowy Żyd w Niemczech zanim zamordowano go w 1922, jest cytowany iż powiedział, że 300 ludzi rządzi światem, i że wszyscy oni się znają.Benjamin Disraelli, jedyny Żyd premier W Brytanii, powiedział w książce „Conningsby” wydanej niemal 100 lat temu, że światem rządzą inni ludzie niż myślimy. To twierdzenie włożył w postać o imieniu „Sidonia”, którym rzekomo był Lord Rothschild. W 1803 Napoleon Bonaparte sprowadził przed siebie czołowych Żydów Francji by rozwiązać sprawy związane z tytułami do nieruchomości i obywatelstwa.

Skoro Sanhedryn jest siłą która rządziła światem w ostatnich 50 latach, to wszystko co się wydarzyło w tym okresie jest zrozumiałe. To zgodnie z planem zarysowanym w Protokołach obie rewolucje (1905 i 1917) wydarzyły się w Rosji, że mieliśmy 2 wojny światowe; że giełdy świata upadły w 1929, że mieliśmy światowy antysemityzm, i że nawet teraz grozi nam światowa rewolucja o której mówi rażący fałszywy socjalista Harold J. Laski z Londynu, kumpel Felixa Frankfurtera, który mówi, że rewolucja dojdzie do USA. Sanhedryn wtedy jest tylko inną nazwą „Mędrców Syjonu”, którzy wprowadzają wszystkie kroki w programie zarysowanym w Protokołach. Żydzi jako całość nic nie wiedzą o tym programie, ani nie wiedzą nic o Sanhedrynie.Protokoły mówią byśmy trzymali się w cieniu, Wszystko co naród żydowski wie to że spędzono ich razem jak barany, i że są poddawani każdej formie  wstrząsów jaki można wymyślić, i w ostatnich latach zostali mocno wstrząśnięci.

Program Sanhedrynu popierają bankierzy świata. Rotszyldowie byli za nim od początku. Popierali Herzla. Rockefellerowie i inni  bogaci we wszystkich krajach poszli ich śladem. Nawet dyrektorzy monopolu wielkich światowych mediów Sofina, musieli zgodzić się na wojnę kiedy ich człowiek, Chamberlain, musiał zrezygnować z premierostwa W Brytanii w 1940. Chamberlain chciał zachować pokój w Europie.

Dlaczego Sanhedryn jest tak potężny? Bo zgromadził ogromne bogactwo, i w swoim szaleństwie o władzę nad światem, jego członkowie nie powstrzymają się przed niczym. Wiele prominentnych osób w USA, którzy sprzeciwili się temu programowi, nagle umierali. Protokoły mówią, że zgładzimy każdego to nam się sprzeciwi; oni umrą jakby z przyczyn naturalnych.

Kiedy skończy się to światowe szaleństwo? Kiedy ludzie zrozumieją co się dzieje i to zakończą, albo, kiedy nie zostanie nikt kto ośmieli się sprzeciwić Sanhedrynowi. Protokoły odnoszą się do wszystkich jako „poddani” władzy Sanhedrynu, i do chrześcijan (Gojów) jako bydło. Cywilizacja okrążyła świat i doszła do najwyższego punktu  w naszych czasach i w naszym kraju. Nastąpi długi okres ciemności, taki sam jaki miał miejsce po zamordowaniu Jezusa, chyba że temu zapobiegniemy. Zepsucie znowu osiągnęło dno.

Zdałem sobie sprawę z szaleństwa Sanhedrynu kiedy reprezentowałem jako prawnik, jednego z oskarżonych w tzw. procesie o bunt w Waszyngtonie DC w 1944. Zrozumiałem, że rodowitych Amerykanów prześladowano bo ujawnili Protokoły, i żeby uniemożliwić ludziom zrozumieć, że naród potajemnie wciągano w wojnę.

W pierwszym dokumencie jaki złożyłem w sądzie za mojego klienta w styczniu 1944, dałem do zrozumienia, że prześladowanie powstało w mózgu „po brytyjsku myślącego Felixa Frankfurtera„. To Frankfurter trzymał Roosevelta pod kontrolą by działał dla Sanhedrynu. Roosevelt nie miał wyboru. Miał zbyt wiele “Panamas” (skandale finansowe) i „ciemnych plam” w karierze, a Protokoły mówią, że tylko osoby z „ciemnymi plamami” w życiorysie będą wybierane na wysokie urzędy publiczne, żeby można było trzymać je pod kontrolą albo zdemaskować jeśli odmówią wykonywania rozkazów.

W sprawie moich 18 zarzutów w oskarżeniu Roosevelta, które były w Kongresie od 23.01.1943, nie podjęto działań z powodu wpływu “Barneya” Barucha w Kongresie. Wpływ Barucha sięga też armii i marynarki.

Dlaczego wszystkim machinacjom Sanhedrynu udało się w tzw. niezależnej prasie? Żaden codzienny dziennik w USA nie jest wolny od kontroli Sanhedrynu, ani żaden wydawca dużych czasopism czy książek. 25 lat temu wydawcy Putnam chcieli opublikować Protokoły. Stanowczo im przypomniano, że jeśli to zrobią, to zostaną wyrzuceni z biznesu i zrujnowani. Płyty do książki które przygotowali sprzedano na złom. Od tej pory agenci Sanhedrynu wykupili wszystkie kopie Protokołów jakie można było znaleźć, wydrukowane w każdym języku. W Rosji za posiadanie Protokołów groziła kara śmierci za Karensky’ego w 1917. Egzemplarze po angielsku są rzadkie. Protokoły oryginalnie napisano po hebrajsku i francusku i przełożono na rosyjski, później na angielski przez brytyjskiego dziennikarza, który wiele lat spędził w Rosji jako korespondent. Były też przetłumaczone na niemiecki.

W 1935 w Szwajcarii podjęto próbę sądowego stłumienia Protokołów. Aresztowano 4 chłopców i oskarżono o sprzedaż literatury „obscenicznej”. Jedyną obscenicznością w Protokołach jest bezczelność autora, którego cynizm i nieludzkość przekraczają wyobraźnię. Protokoły twierdzą, że „mędrcy” kontrolują wszystkie publikacje w Europie i tę kontrolę poszerzyli na USA i inne kraje gdzie rządzą gang pieniądza i Sanhedryn. W Ameryce przez wiele lat dzienniki tłumiły ważne prawdy.  Sanhedryn i gang pieniądza nie mogą znieść prawdy w dziennikarstwie, ani uczciwości i niezależności pośród Żydów.

W jaki sposób Sanhedryn wywiera wielki wpływ na prasę? W większości poprzez kontrolę reklam i kredytów bankowych, czasem szpiegów i zdrajców w biurach dzienników. Putnam ignorował osobiste pogróżki dopóki nie był zagrożony ich kredyt bankowy; później wziął pod uwagę interesy swoich akcjonariuszy i poddał się by kontynuować działalność. Sanhedrynowy gang pieniądza kontroluje radio  i filmy i nikt nie dostranie się doń jeśli nie jest „prawy”, i żadnego filmu nie można pokazać bez aprobaty. Tłumienie prawdy i kontrola prasy jest jasno pokazana w 24 Protokołach, a zwłaszcza w Protokole 12, gdzie zarysowana jest kontrola prasy przez Sanhedryn.

Intrygowało wiele osób, w tym Jezusa, kiedy widzieli cały rozgłos o żydowskich sprawach w dziennikach. Od lat biura gazet zalewały artykuły propagandowe od setek tzw. prożydowskich agencji. Dziesiątki milionów dolarów zebrano od żydów i chrześcijan na dalsze głoszenie tego rozgłosu i programu. Większość tzw. prożydowskich organizacji to tylko agencje propagandowe. Są setki takich agencji rzekomo zwalczających antysemityzm, i setki z nich popierają syjonizm. Tak dużo bogactwa zgromadzono dla tych 2 rzekomych celów w ostatnich latach, że judaizm i syjonizm wydają się być najbardziej lukratywnymi biznesami w Ameryce, co może poświadczyć wielu poczciwych żydowskich biznesów. Musimy zachować przy życiu antysemityzm, mówią Protokoły, mimo że poświęcamy niektórych z naszych ludzi.

Odkąd występowałem jako obrońca jednego z oskarżonych w tzw. procesie o podburzanie, byłem celem żydowskiej wrogości, wywołanej przez agentów Sanhedrynu. Żydowskie dzienniki i czasopisma nazywały mnie nienawistnikiem i podgryzaczem Żydów i uznały mnie za anty-Żyda. Nawet sfałszowali moją kliczącą 66-lat karierę, z której wszystkie oprócz pierwszych  2 lat spędziłem w Nowym Jorku, i szkalowali mnie tak bardzo, że otrzymywałem dziesiątki pogróżek pocztą, przez telefon i telegram. Jedna Żydówka z Brooklynu napisała, że chciałaby poderżnąć mi gardło, i jeden z czołowych Żydów napisał z hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, że mój los już „przewidziano”. Tekst tego listu złożyłem w sądzie w Waszyngtonie.

Nie tylko mi grożono, ale były 3 próby fizycznego zlikwidowania mnie w ostatnich 2 latach i wiele prób otrucia mnie. Tak bezduszne są dekrety Sanhedrynu, że członkom mojej rodziny zabroniono kontaktów ze mną, mimo że wychowałem ich od dzieciństwa. Ten dekret jest zgodny z Protokołem 17, zacytuję tu klika jego linijek: „Podobnie jak dziś (50 lat temu) bracia nasi pod odpowiedzialnością osobistą obowiązani są denuncjować przed Kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu, tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku”. (Hitler był tylko imitatorem). Słowo Kahał pochodzi od hebrajskiego Kehillah. Jest to lokalna filia Sanhedrynu w każdej społeczności gdzie mieszkają Żydzi, przez którą są kontrolowani bez ich wiedzy.

Nie tylko grożono mi śmiercią, ale i ostracyzowano od rodziny, ale nawet wymazali mnie z żydowskich  szeregów tacy aroganccy Żydzi jak rabin Stephen S Wise w Nowym Jorku, i inni uważający się za „właścicieli” Żydów.

Wise nawet wykreślił mnie z Żywickiej „partii” (jest czynnym politykiem) i ze swojego tygodnika “Congress Weekly” należącego do Amerykańskiego Kongresu Żydów, opublikował artykuł opisujący mnie jako „nowoczesnego renegata” jak Johann Pfierfferkorn, kilkaset lat temu, zdaniem artykułu, został chrześcijaninem i „zdradził żydowski tajemnice”. Nie wiedziałem, że Żydzi mieli jakieś tajemnice. Uważałem, że wszystko było jawne i uczciwe. Jeśli tymi „tajemnicami” są Protokoły, to mogę zrozumieć. W każdym razie pozywam do sądu Wise’a i Kongres i żydowskie i angielskie dzienniki za oszczerstwa, i będę mógł się dowiedzieć co to za tajemnice. Dowiedziałem się jednego, że judaizm i syjonizm wykorzystują profesjonalni Żydzi i niektórzy chrześcijanie do robienia pieniędzy.

Oczywiście stałem się celem kiedy przeszkodziłem im w działaniach. Syjonizm polityczny zastąpił syjonizm kulturowy i duchowy i przyniósł duże sumy pieniędzy tym którzy nim manipulowali.

Co stało się z całym tym bogactwem? Protokoły mówią, że w ciągu 2 dni możemy wyprodukować wystarczającą ilość złota na każdy cel.

Jest coś złowrogiego w całej tej prożydowskiej propagandzie.Szczerzy syjoniści nie oczekiwali tego, że garstka syjonistów będzie ukrywać spisek o kontroli świata. O tym nie myśleli ci, którzy popierali Palestynę jako ojczyznę chcących tam żyć Żydów. Taki był ideał syjonizmu, ale ruch przeszedł ten etap. On zdecydowanie wiąże się ze spiskiem Sanhedrynu o rządzenie światem. Deklaracja Balfoura z 1917 nie rozważała utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie. Ona mówi, że Brytania przychylnie patrzy na ustanowienie tam ojczyzny dla Żydów. Każda dalsza próba ustanowienia żydowskiego państwa w Palestynie niewątpliwie napotka na gwałtowny opór tamtejszych Arabów, którzy uważają się za dziedziców tego kraju, szczególnie skoro ich samostanowienie i ochronę gwarantowała W Brytania w 1915.

Setki milionów dolarów zebrano od Żydów z całego świata dla Palestyny w ostatnich 50 latach. Co stało się z tą ogromną sumą? Część wydano tam na ziemię i budowę, część na koszty ogólne, część na cele prywatne, dużą część na propagandę by podtrzymać agitację i przepływ złotego strumienia, i część na łapówki. „Powrót do Syjonu” to magiczne hasło wśród Żydów, i Morze Martwe w Palestynie jest magicznym miejscem, które przyniesie Golkondę bogactwa, które dalej wzmocni wysiłki w kierunku światowej władzy. Wartość minerałów i substancji chemicznych w M Martwym szacuje się na tryliony dolarów. Część ich już wydobywają czołowi syjoniści i inni.

Sanhedryn wierzy w siłę. Protokoły mówią, że siła rządzi światem. Bomba atomowa jest szczytem siły. Czy jest to symbol siły Sanhedrynu? Czy uda się plan Sanhedrynu? Żydzi sprzedali się za pomysł, że oni są narodem wybranym. Wybranym do czego? – prowadzić świat do zniszczenia? Do tej pory Żydzi sami „prowadzili się do zniszczenia”. Czy Sanhedryn jest flecistą prowadzącym Żydów do zagłady?

Henry H. Klein, 1946 r.

Tłum. Ola Gordon

https://archive.org/details/KleinHenryH.AJewExposesTheJewishWorldConspiracy/page/n1

===============

Za:   https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zyd-demaskuje-swiatowy-spisek-zydowski-henry-h-klein-1946-r-2019-09

2 comments on “Żyd demaskuje światowy spisek żydowski.

 1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  September 25, 2019

  ŻYDOWSKA MONOLATRIA to klasyka RASIZMU

 2. Robert Jarosz
  October 1, 2019

  Monika Adamczyk-Garbowska and Antony Polonsky, “Caught in Half-Sentence’: Polish-Jewish Writing before World War 1 and in Interwar Poland,” Jewish Studies 42 (2003-2004): 17-44

  https://www.academia.edu/35861905/Monika_Adamczyk-Garbowska_and_Antony_Polonsky_Caught_in_Half-Sentence_Polish-Jewish_Writing_before_World_War_1_and_in_Interwar_Poland_Jewish_Studies_42_2003-2004_17-44?auto=download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,972,230 hits
September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: