Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wasyl Kuk zdrajca OUN


Prawie wszyscy schwytani przywódcy OUN-UPA zgodzili się na współpracę z komunistami, na przykład Wasyl Kuk. Mimo to Wiatrowycz usiłuje gloryfikować zdrajcę OUN jako „niezłomnego”.

Autorką poniższego tekstu jest Mirosława Berdnik, ukraińska blogerka i znawczyni ukraińskich archiwów. Ponieważ zawiera interesujące informacje historyczne, polecamy go uwadze czytelników, zainteresowanych historią OUN-UPA oraz mitologią Wiatrowycza. Wiatrowycz – to człowiek, który swoją pseudo-historyczną działalnością dostarcza wielu historykom zajęcia przy demaskowaniu jego fałszerstw. Jak się okazuje, demaskowanie Wiatrowycza jest łatwe, ale czasochłonne, wymaga bowiem pójścia do archiwum, odszukania dokumentów i wskazania w nich dowodów obalających kolejne kłamstwa apologety banderyzmu. W sprawie Kuka Mirosława Berdnik rozprawiła się z „wołyńskim kłamcą” po mistrzowsku.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=751027058682880&id=100013267772922

Wiatrowycz napisał łzawo-emocjonalny, zakłamany od początku do końca post na temat „ostatniego dowódcy UPA” Wasyla Kuka. Zafałszowany choćby dlatego, że Kuk NIGDY NIE BYŁ dowódcą UPA – już Szuchewycz usunął nazwę UPA, ponieważ w powojennych warunkach – o jakiej „armii” siedzącej w schronach można było mówić – i organizował zbrojne podziemie OUN na ZUZ – zachodnio-ukraińskich ziemiach.

Jeśli chodzi o Wasyla Kuka, to jest on „białym krukiem” w galerii działaczy OUN. Po zwołaniu III. Nadzwyczajnego Wielkiego Zgromadzenia OUN, na którym rzekomo przyjęto platformę demokratyczną organizacji, ale w rzeczywistości zrealizowano tylko pilną potrzebę „odsunięcia” „urzędującego prowidnyka” Mykoły Łebed’a. Z inicjatywy Kuka wybrano kierownicze „biuro” składające się z trzech osób – Szuchewycza („pierwszego między równymi”), „Tarasa” i „Dniprowego”.

W rzeczywistości Szuchewycz okazał się nie lepszy od Łebed’a, i w 1944 r. grupa członków Centralnego Prowodu OUN odcięła się od niego, tworząc Narodowo-Wyzwoleńczą Rewolucyjną Organizację (NWRO) z Wasylem Kukiem na czele.

Jej platforma była rzeczywiście demokratyczna i została wymyślona w intencji przyciągnięciu wschodnich Ukraińców. Dlaczego? Ponieważ wschodnia Ukraina odrzuciła ideologię Doncowa.

Doszło nawet do tego, że Kuk nakazał rezygnację z pozdrowienia „Chaj żywe Taras Czuprynka”. Podobnie w lipcu 1950 r. wydał dyrektywę w sprawie usunięcia nazwiska Bandery z haseł podziemia i zakazu nazywania się banderowcami. Wkrótce NWRO zostało rozwiązane, a na jego miejscu utworzono UHWR, Ukraińską Główną Wyzwoleńczą Radę, reprezentującą rzekomo wszystkie siły Ukrainy walczące z „bolszewizmem moskiewskim”. W rzeczywistości także w niej ta sama OUN decydowała o wszystkim. Po wojnie UHWR szybko trafiła pod opiekuńcze skrzydełka amerykańskich służb wywiadowczych.

Po rozłamie OUN-Bandery na Zakordonne Czastyny OUN i „dwójkarzy”, w latach 1948-1950 na polecenie Bandery w różnych ogniwach OUN-B przeprowadzono „czystkę”, usuwając zwolenników Łebed’a i innych opozycjonistów. „Czystkę” przeprowadzili szefowie Służby Bezpieczeństwa Matwijejko i Kaszuba. Agent sowieckiego wywiadu „Zorjanyj” poinformował, że dla przysłuchań podejrzanych i ideologicznych przeciwników została wyposażona specjalna sala tortur w koszarach Jäger w pobliżu miasta Mittenwalde. Część delikwentów, która przeszła przez tę salę, otrzymała anonimowe groby pod betonową podłogą lub w ścianach koszar (Informacja SBU nr 113//W/cz E-6251, sygnatura 11780, T. 1, ark. 117).

W lipcu 1950 r. przywódca podziemia OUN na Ukrainie Wasyl Kuk z goryczą pisał za granicę: „Ukraiński partyjny obóz polityczny przedstawia sobą bardzo ponury i odpychający obraz. Dominujący ton – to spór partyjny, najgorszego charakteru przekleństwa, oczernienie każdego, nie uznawanego za swego” (Mudryk-Mecznyk S., Zakordonni Czastyny OUN: sprawy wewnętrzne i działalność na emigracji, Lwów, 1996, s. 36.). W tym samym roku Kuk „Łemisz” wydał dyrektywę w sprawie usunięcia nazwiska Bandery z haseł podziemia i zakazu nazywania się banderowcami (GDA SBU, F. 2, op. 70, spr. 3, ark. 180.//„Pojedynek bez kompromisów”), Kijów, 2007 r.), co, nawiasem mówiąc, świadczyło o prawdziwym stosunku większości miejscowej ludności do banderowców.

Ponadto w tym czasie Wasyl Kuk, główny prowidnyk zbrojnego podziemia OUN na ZUZ, jeszcze zanim zaczął pracować dla radzieckich służb specjalnych, zgodził się współpracować i dostarczać Amerykanom informacje wywiadowcze nie za pośrednictwem Zakordonnych Czastyn OUN Bandery, ale przez Zakordonne Przedstawicielstwo UHWR.

W poście Wiatrowycza uwagę przykuwają następujące frazy:

24 maja 1954 r. organom MGB udało się jednak schwytać swego nieuchwytnego wroga – Wasyla Kuka i jego żonę wzięto do niewoli w wyniku prowokacji. Następnie – długie lata przesłuchań, próby wciągnięcia do współpracy, obietnice, groźby. Dopiero w 1960 roku Wasyl Kuk wyszedł „na wolność”. Piszę w cudzysłowie, ponieważ jego wolność – to życie w małym mieszkaniu na obrzeżach Kijowa, pod stałą kontrolą KGB, i tak aż do 1991 r.

O tym, że Kuk z obopólnym zadowoleniem współpracował z MGB i mieszkał w specjalnej willi, oraz że napisany przez niego list pokutny szeroko rozpowszechniany na Zachodzie doprowadził bardzo wielu oszukanych Ukraińców w diasporze do podjęcia decyzji o odejściu z OUN, napiszę w osobnym poście.

Natomiast tutaj zamieszczam wywiad z Kukiem w ukraińskiej gazecie partyjnej, w którym Kuk z dumą pokazuje dziennikarzowi (robiącemu fotoreportaż o przydziale mieszkania przez rząd radziecki skruszonemu „ostatniemu dowódcy UPA”) mieszkanie otrzymane za ten pokutny list.

W przypadku pobrania skan z gazety jest doskonale czytelny.

Jak obiecałam w poprzednim poście (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=751027058682880&id=100013267772922) o mieszkaniu otrzymanym przez „ostatniego dowódcę UPA” Wasyla Kuka za owocną współpracę z MGB, publikuję jego list pokutny. Oczywiście jest on dostępny w sieci. Ale ja publikuję interesujący rarytas – pierwszą publikację tego listu pokutnego pana Kuka, opublikowanego w serii „Komitetu powrotu do Ojczyzny”, która ukazała się w nakładzie setek tysięcy egzemplarzy.

Przyjaźniłam się z dwoma weteranami radzieckich służb specjalnych, którzy walczyli z banderowszczyzną i byli bezpośrednio zaangażowani w operację schwytania Kuka, a następnie przez kolejne 7 lat wykorzystywali go w grach operacyjnych z głównym przeciwnikiem – amerykańskimi służbami specjalnymi. Aż do momentu, gdy nie uznali za bardziej opłacalne od demonstrowania fałszywych legendowanych prowodów podziemia OUN właśnie opublikowanie listu pokutnego, który spowodował na Zachodzie efekt wybuchającej bomby.

Podczas przesłuchań Kuk od razu złożył obszerne zeznania na temat struktury OUN, działalności jej referatów, scharakteryzował przywódców OUN, w tym także z ośrodków zagranicznych, a także złożył szczegółowe zeznania na temat ich związków ze służbami wywiadowczymi Anglii i Stanów Zjednoczonych. Napisał ponadto swoje przemyślenia na temat likwidacji resztek podziemia, a w listopadzie 1954 r. wskazał miejsce na terytorium obwodu Rohatyńskiego, w którym ukryto puszki z szyframi, adresami i kodami korespondencji z zagranicznymi ośrodkami, agencjami wywiadowczymi USA i Anglii. Tam też znaleziono kwestionariusze od Łebed’a wysłane przez niego do Kuka w celu zebrania informacji o sowieckim potencjale wojskowym.

Za takie „wzorowe” zachowanie pozwolono mu zamieszkać z żoną w tej samej celi, KGB urządzało im imprezy, świętowało urodziny żony i Nowy Rok. Regularnie ofiarowało Ulianie słodycze, w celi zainstalowało telewizor i radio, a także dostarczało świeże gazety. Jego krewnym, w tym także rodzicom, pozwolono wrócić z zesłania,. W lutym 1955 r. został zabrany na miesiąc do Moskwy, a 4 maja 1955 r. Kuk napisał „Deklarację w sprawie politycznego uznania zwycięstwa władzy radzieckiej nad podziemiem”.

Codziennie przydzielano im kieszonkowe na drobne wydatki oraz pieniądze na zakup dietetycznego jedzenia i odzieży. Ulianę wożono do sklepów, aby mogła zrobić zakupy. Małżonkowie byli regularnie badani przez lekarzy, w razie potrzeby przeprowadzano specjalistyczne leczenie.

Stopniowo zaczęto ich zabierać do kina, na wycieczki do zoo, mogli zwiedzać kołchozy, elektrownię wodną w Dniepropietrowsku, fabrykę traktorów w Charkowie, zakłady i kopalnie w Donbasie, muzea, Ławrę, „Sofię”, a nawet „Askanię Nową”. W rezultacie w ramach wycieczek turystycznych odwiedzili praktycznie wszystkie regiony Ukrainy. Następnie Kuk i jego żona osiedlili się w domku jednorodzinnym na Niwkach, oczywiście pozostawali pod obserwacją. W takich oto warunkach spędził te sześć lat.

14 lipca 1960 r., w związku z wnioskiem KGB Ukraińskiej SRR, dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Kuk i jego żona zostali ułaskawieni z jednoczesnym zwolnieniem z odpowiedzialności karnej. Zostali objęci dekretem PWS ZSRR z 1955 r. „W sprawie amnestii obywateli radzieckich, którzy współpracowali z okupantami podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej [II wojny światowej]”.

Już 21 lipca podpisano dekret o zwolnieniu małżeństwa Kuków z aresztu, zwrócono im pieniądze i rzeczy skonfiskowane podczas aresztowania. 19 września Kuk odczytał na antenie radiowej swój słynny „Apel”, a jednocześnie pracownicy sowieckich służb specjalnych ogłosili, że przez te wszystkie lata prowadzili gry operacyjne z Zakordonnymi Czastynami OUN i Zakordonnym Prowodem UHWR, dezinformując je w imieniu nieistniejącego podziemia. Przedstawiciele MI-6, CIA i ich pomocnicy z OUN byli zszokowani tymi oświadczeniami.

Kukowi przydzielono osobne mieszkanie, ofiarowano 1000 rubli na zagospodarowanie i inne związane z tym wydatki. W 1964 r. KGB pomogło mu zdobyć dyplom – ukończył zaocznie studia na uniwersytecie w Kijowie w specjalności nauki historyczne – i załatwiło mu pracę w charakterze starszego pracownika naukowego w Centralnym Archiwum Historycznym w Kijowie, a następnie na takim samym stanowisku w Instytucie Historii Akademii Nauk Ukraińskiej SRR.

Rozumiem, że sympatycy banderowszczyzny mogą oskarżać mnie o fantazje i oszczerstwa. Ale najpierw radzę im poszukać informacji w aktach spraw karnych i archiwalnych Kuka znajdujących się w archiwum SBU (adresy archiwalne tych spraw: GA SBU, fond 2, opis 4, sprawa 12, tomy 1-5 i fond 6, sprawa 51895).

Na fotografii 1 – Wasyl Kuk i jego żona Uliana podczas spotkania z przewodniczącym MGB.

Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji schwytaniu Wasyla Kuka, a następnie na temat jego współpracy z MGB, zobacz mój stary artykuł napisany dla tygodnika „2000” o dokumentach archiwalnych Потерявшие память

===========

Za:    http://suozun.org/warto-obejrzec-i-przeczytac/i_wasyl-kuk-zdrajca-oun/

One comment on “Wasyl Kuk zdrajca OUN

  1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
    September 23, 2019

    W trakcie walki ZŁA ze ZŁEM to jest NAZIZMU z KOMUNIZMEM brakiem lojalności wobec Polski,a szczególnie na kresach,Wołyniu,wykazały się MNIEJSZOŚCI NARODOWE:ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA.
    Michael E.Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.Stąd proces od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on September 22, 2019 by in Uncategorized and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,949,929 hits
September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: