Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Żydowska okupacja coraz groźniejsza dla Polski


11947616_678318705632034_5224803277431173008_n_jDzisiejsza IIIRP jest rezultatem zamachu stanu, który w sierpniu 1980r. dokonała żydowska V kolumna. Nie powiodły się Żydom wcześniejsze próby powrotu do utraconej w 1956r. władzy: w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r.

Nieudane próby pozwoliły Żydom zdobyć doświadczenie i dopracować nową metodę przejmowania władzy, która otrzymała później nazwę „kolorowych rewolucji”.
Jednak i w 1980r. nie zdołaliby dokonać zamachu stanu i zapoczątkować okresu demontażu PRL (zresztą całego bloku państw socjalistycznych) bez finansowej pomocy i agenturalnego zaangażowania Zachodu.

Ten żydowski, syjonistyczny, plan przejęcia władzy w Polsce rozpoczął się na dobre w latach 1970., gdy żydowskie finansowe instytucje Zachodu oraz zachodnie żydo-reżimy zaproponowały ekipie E.Gierka udzielenie kredytów na gospodarczy rozwój kraju. Udzielenie kredytów wiązało się oczywiście z wymuszeniem przyjęcia przez władzę PRL warunku liberalnego traktowania opozycji – ma się rozumieć opozycji żydowskiej. Polska opozycja (opozycja złożona z Polaków) nie tylko nie posiadała form organizacyjnych, ale po prostu nie istniała, o co skutecznie zadbały zbrodnicze żydowskie władze PRL do 1956r., mordując resztki polskich elit, które uszły niemieckiej i żydo-bolszewickiej okupacji (między rokiem 1944 a 1956, tylko na obszarze PRL, wymordowano od 300 tys. do 600 tys. Polaków – to są oczywiście szacunki, ponieważ nie wolno prowadzić badań żydowskiego ludobójstwa na Polakach).

Artur Sandauer: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów”.http://nwonews.pl/pdf/forum/post-21792.pdf
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zapomniany-wywiad-z-geremkiem-2013-12

Scenariusz demontażu bloku wschodniego był projektem ostatniego etapu „zimnej wojny”. Zachód, czyli żydowska światowa finansjera, nie pogodziła się z faktem, że tak duży obszar Europy od 1945r. znajduje się poza kontrolą i poza możliwością czerpania z niego zysków przez żydowskie korporacje finansowe. Jak wiemy Polska była ważnym, ale tylko jednym z elementów tej gry.
Przyjęte przez ekipę W.Gomułki plany gospodarcze na lata 1970-75 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miał pojawić się wyż demograficzny – ok. 3 mln nowych pracowników. (1 mln nowych miejsc pracy wydaje się dzisiaj być liczbą kosmiczną, gdy do roku 2004 żydowskie reżimy zlikwidowały ponad 10 mln miejsc pracy.) Podstępny sabotaż został przygotowany przez syjonistyczne elementy w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (rząd IIIŻydo-RP w ogóle nie posiada takiej komórki, bo też i nie planuje się żadnego rozwoju!), którego celem była kompromitacja nie tylko W.Gomułki, ale i samego systemu socjalistycznego – powstałoby bezrobocie w systemie socjalistycznym.

Stworzyło to asumpt do uruchomienia przez element żydowski rozruchów w grudniu 1970r. i do obalenia rządów W.Gomułki. Żeby jednak zapobiec przejęciu inicjatywy przez Polaków, zarówno po stronie władz z PZPR, jak i po stronie społeczeństwa, jeśli powołałoby niezależne organizacje, bandyci wydali rozkaz strzelania do idących do pracy stoczniowców, gdy uruchomione przez Żydów rozruchy zakończyły się wcześniej niż zakładano – do dzisiaj nie wyjaśniono, kto wydał rozkaz strzelania do Polaków. Dlaczego? – to pytanie jest raczej retoryczne.
Oczywiście w grudniu 1970r. winę przypisano ekipie W.Gomułki, który władzę utracił. Jednak Żydzi jeszcze tym razem przejąć jej nie zdołali.
Żydowski podstęp kredytowania polskiego rozwoju w latach 1970. był banalny – dzisiaj jest doskonale znany, ponieważ tę samą metodę zastosowano wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki. W pewnym momencie żydowskie instytucje finansowe oraz żydo-reżimy Zachodu (część kredytów była rządowa) wstrzymały kredytowanie blokując tym samym sfinalizowanie inwestycji produkcyjnych i rozpoczęcie spłat kredytów. Przełożyło się to na pogorszenie materialnego poziomu życia w Polsce i co oczywiste, na wzrost społecznego niezadowolenia. A właśnie takiego wsparcia potrzebowali Żydzi do ponownego uruchomienia strajków w 1976r. i w sierpniu 1980r.

„W stanie wojennym w jego mieszkaniu (w mieszkaniu P.Glińskiego, dzisiaj ministra Kultury w rządzie PiS – D.Kosiur) zbierała się grupa osób, która dzieliła pieniądze przychodzące z Zachodu na drukowanie podziemnych wydawnictw.”http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,149545,19241281,minister-z-czarnym-pasem.html

Pieniądze dla „Solidarności” przekazywał także Kościół polski pośrednicząc między CIA i Żydami z „S”. On także dążył do demontażu PRL. Został za to sowicie wynagrodzony przy okazji wspierania integracji Polski z UE – Kościołowi zwrócono ogromne obszary ziemi (znacjonalizowane po 1945r.), co jest równoznaczne z prawem do pobierania przez Kościół unijnych dopłat, na które składają się polscy podatnicy (polska składka do budżetu UE wynosi 1,1% PKB, a są i inne płatności).

Na razie IIIŻydo-RP, ale co dalej?

W świetle historycznych dokumentów dotyczących obydwu wojen światowych polityka Zachodu – czyli światowej żydowskiej finansjery (Międzynarodowego Żyda), bo to jej głos był zawsze znaczący -, wobec Polski nie pozostawia złudzeń. Żydzi byli i są przeciwni istnieniu suwerennego Państwa Polskiego.
Od 1990r. możemy z bliska przypatrywać się żydowskiej polityce likwidacji nie tylko suwerenności (nawet tej częściowo ograniczonej w czasach PRL – choć to ograniczenie można dyskutować), ale w ogóle państwowego bytu Polaków. Żydzi chcą zbudować państwo UE na trupach państwach narodowych i w tym mają także wsparcie Kościoła (2015r. abp S.Gądecki: „Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu”).

Żydzi z Waszyngtonu wyznaczają Polsce rolę kundla obszczekującego Rosję. Jednocześnie syjonistyczne kreatury, tak z PO, jak i z PiS, domagają się atomowych baz NATO w Polsce, co jest równoznaczne z nuklearnym atakiem na Polskę w przypadku wywołania przez Żydów z USA konfliktu z Rosją.
Żydzi stosują ulubioną przez siebie taktykę wyniszczania społeczeństw, narodów, ludów ich własnymi rękoma: Słowianie przeciw Słowianom, Europejczycy przeciw Europejczykom, Arabowie przeciw Arabom, Afrykanie przeciw Afrykanom.
Czyż nie jest zastanawiająca zbieżność, że już X wieków temu Słowianie byli (są nadal) obiektem podboju Kościoła, a dzisiaj, poczynając od I wojny światowej, a może od czasu rozbiorów lub Kongresu Wiedeńskiego 1815, są obiektem podboju Międzynarodowego Żyda?

Któż zatem jest naszym sprzymierzeńcem, a kto wrogiem?
Czy do naszych wrogów zaliczymy Rosję, która jest atakowana przez USA, przez cały Zachód, czyli przez Międzynarodowego Żyda dysponującego militarną potęgą USA, przez Kościół, który marzy o „ewangelizacyjnym” podboju Rosji, a póki co instaluje tam swoje placówki „nawracania”?
Czy jednak naszym wrogiem jest V żydowska kolumna, Kościół i międzynarodowy Żyd, czyli Zachód, którego przedstawiciele w 1945r. domagali się, żeby Polska, w zamian za Ziemie Odzyskane, dostarczała zboże zniszczonym przez wojnę Niemcom? Gdy tymczasem ZSRR wysyłał do Polski własne zboże, choć w tym samym czasie na Ukrainie ludzie umierali z głodu i zdarzały się przypadki kanibalizmu (na podst. stenogramu rozmów W.Gomułka, N.Chruszczow z 19.10.1956r., referenta Wydziału KC PZPR, J.Dzierżyńskiego – http://wyborcza.pl/1,135424,19033328,awantura-z-chruszczowem.html).

Po 25 latach demontażu państwa Polaków, degeneracji kultury i obyczajów, niszczenia gospodarki i przedsiębiorczości Polaków, realizowanych w ramach IIIŻydo-RP, coraz częściej i coraz śmielej odzywają się w żydowskich powszechnych mediach głosy zachęcające do rewizji ustaleń konferencji jałtańskiej i poczdamskiej. Żydzi uruchamiają proces pozbawiania Polski jej Ziem Odzyskanych. Chcąc jednak być w zgodzie z prawdą nie należy zapominać, że pierwszymi byli tu biskupi polscy, którzy w trakcie obrad SVII w 1965r. wystosowali słynny już list do biskupów niemieckich: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” Temu procesowi służy likwidacja polskiego przemysłu na Śląsku oraz sądowa rejestracja Ruchu Autonomii Śląskiej z jego żydowskim przewodniczącym J.Gorzelikiem. To nie Niemcy nakręcają tę propagandę, robią to wyłącznie Żydzi po dwu stronach granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Żydowska gadzinówka Michnika – na razie jeszcze nieśmiało podważa naszą granicę z NRF:
„Przyszli historycy z pewnością uznają, że największym sukcesem ojców założycieli III RP: Mazowieckiego, Geremka, Skubiszewskiego, Bartoszewskiego, było nadspodziewanie świetne i skuteczne ułożenie polskich stosunków z Niemcami. Pozwoliło to nam wejść do Unii i NATO. Fakt, że jesteśmy dziś bardzo bliskim i cenionym sojusznikiem Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, to jedna z największych niespodzianek historii.”
I dalej:
„Przypomnijmy, że nasza granica zachodnia spadła nam z nieba niczym gwiazdka w Jałcie i Poczdamie. Jej prokurentem w kształcie ostatecznym był Stalin, który za Wilno i Lwów był skłonny płacić nam nie swoimi Śląskiem, Gdańskiem, Pomorzem i Mazurami. Do tego rachunku wbrew brytyjskiemu premierowi dorzucił jeszcze Wrocław ze Szczecinem.
(…) premier RP na uchodźstwie Tomasz Arciszewski wraz z całym rządem londyńskim – chciał dla Polski nie Wrocławia i Szczecina, lecz Wilna i Lwowa. Na Arciszewskiego, warto pamiętać, powoływał się z kolei przez lata kanclerz RFN Konrad Adenauer, uznając jego wypowiedź za głos wolnej Polski.” – autor: J.Rolicki –  http://wyborcza.pl/1,75968,19282875,kaczynskiemu-wolno-mniej-niz-orbanowi.html

Granicę na Odrze dla suwerennej Polski po zakończeniu I wojny światowej projektował car Mikołaj II. Ten projekt pokrywał się z niezależnymi planami Obozu Wielkiej Polski dla etnicznego państwa polskiego. Tę samą granicę zaproponował J.Stalin. Jest to jednocześnie granica zachodnia Słowiańszczyzny (pamiętajmy, że Słowianie pierwotnie sięgali aż za Łabę). Granica wschodnia Polski została ustalona (sfałszowana) przez antypolskiego Żyda, Lewisa Bernsteina-Namiera, który jako specjalista od spraw polskich w brytyjskim MSZ zaproponował ją jeszcze w Wersalu. I tę granicę przyjęli alianci w 1944r. i 45r. Pamiętajmy także, że zbolszewizowani Żydzi widzieli Polskę jako republikę ZSRR.

 

W związku z tym, iż światowa sytuacja polityczna staje się dla Międzynarodowego Żyda coraz mniej przewidywalna i odbiegająca od jego szowinistycznych marzeń, a USA, które doprowadził do gospodarczej ruiny, mogą w każdej chwili utracić swoją – głównie propagandową już – moc i wycofać się z Europy, proces pozbawiania Polski Ziem Odzyskanych i powrót do granicy z 1937r. zacznie nabierać szybkości. Nie bez znaczenia dla tego przyśpieszenia może być tu także ewentualny, ponowny podział wpływów między Zachodem i Rosją, której Międzynarodowy Żyd chce zostawić jak najmniejszy obszar Europy, czyli odrzucić Słowian jak najdalej na wschód.
Pozbawianiu Polski Ziem Odzyskanych sprzyjać będzie także członkostwo IIIŻydo-RP w UE (bo Polska do UE nigdy nie wstąpiła).
Żydowskie władze UE i IIIŻydo-RP mogą zaproponować któregoś dnia Polakom mieszkających na Ziemiach Odzyskanych referendum na temat: gdzie chcą wpłacać podatki, do polskich, czy do niemieckich stolic euroregionów? Wszak w „jednym europejskim organizmie” rzecz o tyle ma znaczenie, że lepiej znaleźć się sferze oddziaływania bogatszej stolicy. Łatwo więc przewidzieć, jakiej odpowiedzi udzielą indoktrynowani kosmopolityzmem i pauperyzowani od 25 lat Polacy. A nie zapominajmy, że żydo-reżim dysponuje nieograniczonymi możliwościami fałszowania referendów i wyborów.

Żydowskie partie, PO i PiS oraz żydowskie powszechne media fundują nam dzisiaj medialny spektakl w odcinakach pt. „Trybunał Konstytucyjny”. Oczywiście zabiegi wokół TK są przejawem walki politycznej w łonie żydowskiej władzy i opozycji. Dowodzą jednak niezbicie, że funkcjonowanie TK oraz sejmu (i całego żydo-reżimu) nie ma żadnego związku z literą prawa, czy z interesem Państwa Polskiego (to ostatnie chyba nie tylko mnie może wydać się śmieszne), a jedynie z partykularnymi interesami żydowskich partii, bo przecież chodzi o obsadzenie funkcji swoimi ludźmi, którzy zinterpretują prawo zgodnie z potrzebami aktualnie rządzących.
Spektakl pt. „TK” pełni jednak ważną i pożądaną przez żydowskie Po i PiS rolę: atomizuje polskie społeczeństwo wokół problemu, na który i tak nie ma ono żadnego wpływu, a rezultat sporu, niezależnie od jego wyniku, będzie i tak przeciw społeczeństwu.
Do czego bowiem, potrzebna jest Polakom instytucja TK, która, obsadzona przez żydo-reżimowe władze, potwierdziła zgodność traktatów akcesyjnego i lizbońskiego z Konstytucją RP. Traktatów stojących w jawnej sprzeczności zarówno z prawem – i to tym stanowionym w IIIŻydo-RP -, jak i z żywotnymi interesami narodu i państwa polskiego.
Do czego potrzebny jest Polakom TK oraz cały system partyjno polityczny państwa IIIRP, które wychodzą na przeciw interesom światowej, syjonistycznej, żydowskiej międzynarodówki, a stają w jawnej opozycji względem Państwa i Narodu Polskiego – zawsze przeciw jego interesom.
Żydowska gadzinówka Michnika w swoim czwartkowym dodatku „Duży Format” zamieściła poniższe zdjęcie obrazu „Sztuczne fiołki” – Jean-Baptiste Joseph Pater (1695-1736).

z19282408V,Jean-Baptiste-Joseph-Pater--1695-1736---malarz-fra

Czym różni się współczesna hucpa żydowskiej hołoty, jej nienawiść do Polski i Polaków, od opisywanych przez B.Prusa w „Warszawskich kronikach” żydowskich manifestacji na początku XXw., urządzanych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdy Żydzi maszerowali niosąc hasła „precz z białą gęsią”, „precz z krzyżem”.

 

petycja-w-sprawie-imigrantow

Takiej emigracji potrzebuje Europa, żeby na powrót stać się Europą cywilizacji białego człowieka.

Dariusz Kosiur

===============

Zrodlo:   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/12/07/zydowska-okupacja-coraz-grozniejsza-dla-polski/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on September 12, 2019 by in Uncategorized and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,992,897 hits
September 2019
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: