Czyli Polska dla Polaków.

„Polska dla Polaków.  Jest to hasło budzące kontrowersję i oburzenie zwłaszcza wśród tzw ucywilizowanych z zachodu i wybrańców według tzw „polskich” mediów. A co w tym tak kontrowersyjnego ? Czy Gospodarz we własnym domu/gospodarstwie nie jest gospodarzem?  Czy to takie dziwne aby dany naród  mógł sam o sobie decydować na swojej własnej ziemi, zwłaszcza na ziemi na której żyje od min ponad 10 tysięcy lat ?  Co w tym złego?  Czego Ci wszyscy cudzoziemcy  z zachodu chcą od Polski i narodu Polskiego ? Odpowiedź jest prosta i oczywista, ale większość rodaków już dawno zapomniała o pewnych ważnych rzeczach pod wpływem cudzoziemskiej propagandy. Jeżeli Polska nie dla Polaków dla kogo?

Ale dlaczego i na jakiej podstawie w ogóle cudzoziemcy sobie uzurpują prawa do czegoś co im się nie należy i nie wywodzi się od nich? Państwa zachodu i tzw samozwańczy  „naród wybrany ” zachowują się z coraz większą bezczelnością i zniewagą wobec narodu Polskiego. Z coraz większymi zapałami roszczą sobie prawa do ziemi i narodu Polskiego i elementów naszego jestestwa  ingerując i znieważając naszą świętość i prawo do niej, czyli suwerenność , wolną wolę , wolność myśli i słowa ! A to zniewaga i zamach na naród Polski. Dlaczego ? Bo to są sfery tylko i wyłącznie narodu Polskiego, których żadne inne państwo czy naród nie powinien naruszać ani podważać. Czy Polska  się wtrąca w  sprawy innych narodów ? Czy negujemy jakieś prawa do suwerenności izraela czy niemiec ? Nie ! A z drugiej strony ich obywatele nie mają szacunku do Polski, żadnego. Mało tego ! Na terenie Polski uzurpują sobie prawa do suwerenności i do ziemi Polskiej sobie, pozbawiając tych praw ich prawowitych posiadaczy Polaków. Nagonka na naród Polski nabiera coraz to większego rozpędu. Dochodzi do tego, że cudzoziemcy chcą pozbawić nas prawa do posiadanie własnej opinii!  Stosują technikę podwójnych standardów. Za pomocą takich narzędzi jak „poprawność polityczna” , czy „mowa nienawiści ” , ” tolerancja” chcą pozbawić głosu narodu Polskiego. Wprowadzić wywrotowość, gdzie nazywanie rzeczy po imieniu takimi jakimi są jest obraźliwe i niedozwolone co umożliwi im dalsze kamuflowanie się i  żerowanie jako „święte krowy”. Żądają bezpodstawnie tolerancji i poszanowania wymyślanych przez nich ich praw i przyznawania im specjalnych przywilejów nie szanując naszych praw ! Za tą całą otoczką forsują swoje plany  rozbieżne z dobrem narodu Polskiego. Co w przyszłości doprowadzi do niekorzystnych sytuacji dla wszystkich z ich winy. Mało tego pod płaszczykiem pomawiania o specjalnie wykreowane otoczki co do znaczenia słów chcą przeforsować sobie prawa większe niż powinni mieć. Dlatego tak nie powinno być.

Żyjemy w Polsce Słowiańskim kraju, z tak bogatymi dziejami, tradycjami i kulturze wszechmądrej. Pokażcie chociaż jeden pomnik naszych bohaterów, muzea, ośrodki kultury nawiązujące do naszych dziejów i tożsamości narodowej… Nie ma. Wszystko zostało zniszczone przez cudzoziemców.Tych samych cudzoziemców roszczących sobie prawa dziś do wielbienia ich. Cudzoziemcy mogą sobie budować za nasze pieniądze ich symbole, pomniki, muzea zupełnie niezwiązane z narodem Polskim i żądają upamiętniania tego lub czczenia ich świąt. Natomiast wszelakie pomniki , pamiątki narodu Polskiego będą uznawane za niebywały akt rasizmu i wulgaryzmu. Nawet kultywowanie naszej tradycji słowiańskiej przez cudzoziemców będzie nazwane obrazą i zakazane.  jak myślicie kto tu kogo próbuje z butów wykopać ?

Jak powinna wyglądać  sytuacja w Polsce jako zdrowego kraju ?

Polacy to są Słowianie, czyli ściśle określony naród poprzez geny, krew, mentalność,naturę danego narodu, psychomatrycę, układ energetyczny , sumienie, duszę i język. To jest nasze jestestwo. To są świętości. Przejaw tych elementów, cech i wartości, czyli jestestwa w świecie materialnym jest kulturą danego narodu. W naszym przypadku kulturą słowiańskoaryjską zwaną wedyjską. Tak żyli nasi przodkowe jako wolne suwerenne istoty o określonych cechach, wartościach , które są dziedzictwem każdego z nas dziś i przejawem w tym świecie. Naszym naturalnym i prawowitym ustrojem wywodzącym się z przejawu naszego jestestwa czyli naszej kultury słowiańskiej jest Samostanowienie Narodu Polskiego. Kopne prawo, samozarządzanie regionalne, lokalne i państwowe poprzez wiece ( układ fraktalny ) oraz samoorganizacja oddolna na ” wybieraj dziesiątaka” . Jako naród mamy prawo do samostanowienia o sobie po naszych naturalnych prawach wynikających z naszego Jestestwa. Ale są narody pochodzące z innego drzewa genetycznego o zupełniej innej naturze, mentalności i uosobieniu do życia np pasożytnicze. Zupełnie innych priorytetach i celach życiowej egzystencji , o zupełnie innych dążeniach do sensu życiowego. W dziejach sięgających znacznie dalej niż wmawiane nam kilka tysięcy lat przez okupantów, cudzoziemskie narody doszły do wniosku, że nie są w stanie nas pokonać w otwartej konfrontacji w celu zniewolenia i zniszczenia nie tylko naszego narodu, ale planety ziemi , bo czym jest NWO. Zaczęli się kamuflować i używać kłamstwa, intryg, manipulacji np religii i wojny poprzez zniszczenie narodu od wewnątrz. Sprawić aby nie mógł żyć w swojej naturze, a w narzuconych zasadach i systemach władzy i kontroli przez cudzoziemców. Osłabić poprzez otumanienie. Otumanić naród poprzez odcięcie mu korzeni i podłożeniu cudzych nie służących mu przekonań i wartości, a raczej ich braku czyli demoralizacji. Tworzących wyimagowaną realność. Świat podwójnych standardów. Otumanić go poprzez zmianę jego natury, czyli ograniczenie jestestwa narodu i jego zniszczenie. Tworzą pole, na którym mogą nas zwodzić , władać nami i niewolić narody. Te obce właśnie narody zabraniają nam żyć po swoich prawach i we własnych warunkach w naszym własnym domu na naszej ziemi. Dlatego cudzoziemcy wywodzący się z innych narodów nie powinni decydować o losie i życiu narodu, z którego się nie wywodzą. To normalne, sprawiedliwe  i oczywiste dla każdego człowieka o zdrowym rozumie.  Czy widzieliście w przyrodzie sytuację gdzie watahą wilków dowodzą kozy, słoniami żyrafy, a orkami czy delfinami  szczupaki ? Nie trzeba wyjaśniać co się dzieje gdy harmonia i natura w przyrodzie zostaje naruszona i zachwiana? Dlatego czy to murzyn, żyd , niemiec czy inny cudzoziemiec nie powinien mieć prawa ani przywilejów bycia w sejmie narodu Polskiego ! Cudzoziemiec Nie może mieć większych przywilejów niż krajan tej ziemi rodak z narodu Polskiego, czyli członek wywodzący się z danego narodu z praw natury , czyli Boskich. A obywatel to nie rodzimy mieszkaniec i  nie członek danego narodu !  Bo obywatelstwo to można i psu przyznać, co nie zmienia faktu, że pies ma nagle decydować o losie narodu Polskiego i kierować jego Jestestwem. Ci cudzoziemcy mają swoje narody z których pochodzą, swoje państwa jak chcą się udzielać i wprowadzać swoje porządki uwarunkowane i  wynikające z przejawu ich jestestwa oraz natury bycia  to niech wracają do swoich państw. Naszym nadrzędnym Polskim Narodowym Prawem jest samostanowić o sobie i jest to najwyższe prawo naturalne przysługujące każdemu narodowi i żadne przepisy, konstytucje czy inne wymysły   i żadni żydzi i niemcy nie powinni się wtrącać do tego, tak jak my nie jeździmy do ich państw i nie wtrącamy się do ich spraw! ! Dlatego cudzoziemcy powinni zostać odsunięci od władzy , a wszystkie nazwiska w sejmie dokładnie prześwietlone. Bo raz już dopuściliśmy mniejszość żydowską i niemiecką do sejmu skończyło się to upadkiem i rozbiorami Polski pod koniec 18w. Każda ich działalność dywersacyjna stłumiona jak np dziś min KOD. Każde ich gospodarcza inicjatywa niszcząca naszą gospodarkę ograniczona.  Polski Gospodarz powinien być gospodarzem we własnym Polskim domu. Wszelakie dobra, owoce gospodarstwa i zapasy  należą do gospodarza i jemu służą. Ale wtedy nadużywający gościny cudzoziemcy  wielce się oburzą i zacznie się szczucie gospodarza przez cudzoziemców od antysemitów, ksenofobów,nazistów, rasistów , faszystów i innych mających na celu ubezwłasnowolnić gospodarza, zabrać mu przywileje gospodarza i przypisać je cudzoziemcom, którzy będą pasożytować na gospodarstwie , wyjadać zapasy, brać córki gospodarza jako nałożnice niszcząc geny, a synów niewolić. Czy czegoś wam ta sytuacja nie przypomina ? Polacy czy tego chcecie, stracić swoją przestrzeń życiową?

Cudzoziemcom nigdy nie będzie zależało na dobru innego narodu , tak jak obcemu gościowi na gospodarstwie gospodarza.  Jedynie może pożądać tego co posiada gospodarz, a więc to co mu się nie należy, a czego sam nie potrafi osiągnąć. I obcy gość zaczyna stosować wtedy rozmaite sposoby aby odebrać gospodarzowi to co sobie gospodarz wypracował i to co dziedziczy po swoich przodkach. Czy uważacie , że to w porządku i tak powinno być ?

Polska , a sprawa imigrantów.

Sam pomysł przyjmowania imigrantów już jest niebywałym znieważeniem narodu Polskiego. W kontekście przyjmowania, a raczej zmuszania Polski przez państwo, które nie ma żadnego poszanowania dla Polski i chcące nas unicestwić w II wś  przyjęcia imigrantów  na naszą ziemię, sam fakt wymieniania tam Polski jest zniewagą narodu Polskiego wobec naszych dziejów, naszych przodków i przelanej krwi w szaleńczej walce w obronie naszego Jestestwa, odzyskanie  suwerenności i wolności, które te obce państwa w zmowie chciały nam odebrać. Samo przyjęcie imigrantów na ziemię Polską  wiąże się z cofnięciem państwa i zastopowania jego rozwoju , a wypracowane dobra będą przejadane przez imigrantów mających gdzieś państwo, w którym są.  Zatem podłożenie nam imigrantów przez państwo niemieckie z ramienia UE , które przez większość swojej historii jest naszym wrogiem wiąże się raczej z osłabieniem Polski. Jest to  nawiązanie do  kontynuacji idei ” świętego przymierza” przeciw narodowi Polskiemu oraz z przejęciem narodu Polskiego i zniszczeniem  naszego Jestestwa.  Mamy prawo chronić się przed tym, a nie zostawać wyzywani od  nazioli itp pustych sloganów, za którymi nie ma żadnych sensownych argumentów jedynie ugodzenie w dobro narodu Polskiego i zwiększenie wpływów i przywilejów cudzoziemców kosztem osłabienia narodu Polskiego.  Więc stanowcze NIE na przyjmowanie imigrantów.

Dziś w tej chwili, gdzie cudzoziemcy próbują zniszczyć i odebrać nam każdy element naszego  Jestestwa powinniśmy z jeszcze większą mocą przejawiać naszą jedność narodową i wspierać się wzajemnie aby nasi potomkowie mieli gdzie żyć i się rozwijać, a nas historia  nie określiła pokoleniem miernot, które oddało wszystko w ręce obcych o co poprzednie pokolenia walczyły i chroniły. Dobro narodu Polskiego wartością wyższą niż prywatne zachcianki. „Bo najpierw trzeba mieć dom aby móc na jego ścianie powiesić obraz. Nie na odwrót. Bez domu, gdzie powiesisz obraz ? „Więc albo będziemy starali się odradzać własna kulturę słowiańską, która jest dla nas niezbędna do życia jak woda, by żyć na podstawie własnych elementów życia u źródła, czyli własnych prawideł  we własnym kraju, albo będziemy tymi parobkami bez własnej tożsamości i prawa myśli, których cudzoziemcy zaganiają do roboty, aby harowali na ich luksusowe życia.

W jedności Siła jak mawiali nasi przodkowie.

Źródła:

http://ligaswiata.blogspot.ru/2012/01/dlaczego-polska-pada-z-koncem-xviii.html             http://wazne-sprawy.pl/rozwiazac-tajne-stowarzyszenia/                                                                    https://www.facebook.com/PolscyPatriociPrzeciwNWO/photos/a.723229131142310.1073741829.708028819329008/742762499188973/?type=3&theater

http://lechistanpl.blogspot.se/2015/02/alternatywna-historia-cywilizacji_3.html?spref=fb   https://www.youtube.com/watch?v=ruYNJZCGYEs

https://vk.com/simvol_roda                                                                                   https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Przymierze”

=============

https://indianchinook.wordpress.com/2015/12/28/slowiansko-aryjska-polska-czyli-polska-dla-polakow/?fbclid=IwAR3HhpD4EuJwQwBOOT2-q0xpSaEcA6BYdL0aSiObn6pmOOOxX3ALjlBM6sM