Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

BARBARZYŃCY ze WSCHODU i ZACHODU !!!


Znalezione w sieci

W nocy z 20 na 21 sierpnia 1942 roku warszawiacy musieli drżeć o własny los, tym razem jednak nie z powodu Niemców. Nad miasto nadleciały, nie po raz pierwszy w tej wojnie, sowieckie bombowce. W czasie nalotu ucierpieli głównie niewinni cywile – ok. 200 z nich zginęło, 800 odniosło rany. To była zapowiedź kolejnych tragicznych w skutkach bombardowań.
Pierwsze sowieckie bomby spadły na Warszawę już w pierwszy dzień napaści III Rzeszy na Związek Sowiecki. Nadlatujące bombowce 23 i 24 czerwca 1941 roku wzbudziły zaciekawienie mieszkańców miasta, którzy obserwowali nalot z okien, balkonów i dachów.
Dla Warszawy naloty sowieckie były takie same, jak niemieckie, dokonane 1 września 1939 roku.
W czasie pierwszego nalotu ucierpiały m.in. zabudowania Okęcia i Śródmieścia, w tym gmach Teatru Wielkiego. Były ofiary śmiertelne. „Podczas pierwszego nalotu bombowców sowieckich na Warszawę zabito i raniono kilkadziesiąt osób. Pisał niemiecki „Nowy Kurier Warszawski”. Przez kolejne pięć miesięcy spadły bomby w rejon Placu Zawiszy.
W sierpniu „od bomb i samolotów – wybaw nas Panie” – tymi słowami zaczynała się częsta modlitwa warszawiaków, schowanych w piwnicach kamienic w nadziei na przeczekanie nalotów. Tekst litanii odzwierciedla ówczesne lęki i niepokoje – w czasach, gdy każdy dzień był walką o przetrwanie, modlono się m.in. o wybawienie od śmierci w gruzach. Przychodziła niespodziewanie, tak jak sowieckie bombardowania..


„Bombami burzącymi trafionych zostało około 50 budynków mieszkalnych, bomby zapalające wznieciły 40 pożarów. W związku z uszkodzeniem jednego z pawilonów Domu ks. Boduena przy ul. Nowogrodzkiej 75 ewakuowano 200 dzieci do przytułku w Górze Kalwarii. Liczbę zabitych Niemców oblicza się na około 60, rannych na niemal 300. Ludność poniosła straty sięgające około 200 zabitych i 800 rannych” Śmierć poniósł m.in. znany fizyk prof. Józef Patkowski.
Bilans sierpniowego nalotu przyniósł 1000 ofiar, w tym 200 straciło życie. Śmierć poniosło tylko 60 Niemców. Według źródeł konspiracyjnych, ucierpiało ok. 130 domów mieszkalnych.
Tydzień po bombardowaniu lotnicy Armii Czerwonej znowu opanowali niebo nad Warszawą. Kolejny nalot przeprowadzili w nocy z 1 na 2 września – trzy lata po agresji na Polskę. Fizyczna i psychiczna wytrzymałość społeczeństwa polskiego stanęła na krawędzi wyczerpania” Warszawiacy, w obawie o swój los, rozpoczęli ewakuację z miasta. Nalot z 1 na 2 września 1942 przyniósł poważne zniszczenia w infrastrukturze, najbardziej ucierpiały Wola, Powiśle i Praga. Z raportu „Biuletynu Informacyjnego” (10 września) wynika, że sowieckie samoloty zrzuciły na miasto ok. 300 bomb burzących. „Najskuteczniej zbombardowano Pl. Kercelego, na którym spłonęło ponad 1000 straganów i kramów. Wartość towarów spalonych na Kercelaku obliczają według cen dzisiejszych na 200 do 300 milionów złotych. Poza tym zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 100 budynków mieszkalnych”
„W nocy nalot, w dzień łapanka”

Kolejne bombardowanie, ostatnie w 1942 roku, przeprowadzono 13 września 1942. „Bombardowania (…) miały świadczyć, że Związek Radziecki nie tylko broni się gdzieś tam, w Stalingradzie, ale i atakuje, i to na głębokość kilku tysięcy kilometrów. Z drugiej jednak strony Polacy zadawali słuszne pytania: dlaczego Rosjanie właśnie nas bombardują? Dlaczego Warszawę, a nie Berlin, Królewiec czy inne niemieckie miasta? Można byłoby to jeszcze zrozumieć, gdyby bombardowano mosty, tory kolejowe, dworce i stacje towarowe, ale bombardować miasto ze sterroryzowaną ludnością cywilną?!” – pyta Tadeusz Konecki
Coraz częstsze naloty, konieczność ukrywania się i drżenia o byt, przyczyniały się spadku morale wśród warszawiaków. Rozlegające się co jakiś czas wycie syren alarmowych budziło czujność, a te negatywnie wpływało na psychikę. Społeczeństwo było na wyczerpaniu trzema latami okupacji. Kolejne miesiące jeszcze spotęgowały ogólne uczucie przygnębienia. Nawet okupacyjny humor zawierał nawiązania do śmiercionośnych bombardowań. Jeden z wersów popularnej piosenki „Siekiera, motyka” brzmi: „w nocy nalot, w dzień łapanka”.

Rok 1943, pod względem strat wywołanych przez sowieckie naloty, okazał się najkrwawszy i najtragiczniejszy. Warszawiacy na długo zapamiętali zwłaszcza noc z 12 na 13 maja, gdy zbudził ich odgłos nadlatujących samolotów i huk zrzucanych przez nie bomb. Były to między innymi bombowce B-25 „Mitchell” produkcji amerykańskiej, przekazane Związkowi Sowieckiemu przez które spora część zabudowy miasta obróciła się w ruinę. Najbardziej ucierpiały Śródmieście (Place Zbawiciela i Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie), Wola i Okęcie; bombardowania sięgały Grochowa po prawej stronie Wisły. Atakowano magazyny, hale targowe i targowiska, gmachy kultury i użyteczności publicznej, ciągi kamienic. Najwięcej ruin odnotowano wzdłuż ulic: Koszykowej, Marszałkowskiej, Grójeckiej i Alej Jerozolimskich. Nastąpił paraliż ruchu, stanęły tramwaje. Pożary w różnych częściach Warszawy dogaszano cały następny dzień. Kilka bomb Sowieci rzucili na teren getta dobijając żydowskie powstanie. Ludzie w getcie i poza gettem. Wszyscy poukrywali się w piwnicach i bunkrach. Podczas wielogodzinnych sowieckich nalotów, nikt nie wychodził na zewnątrz. Niemcy stłumili powstanie znacznie później i zakończyli wysadzeniem Wielkiej Synagogi przy ul. Tłomackie.

Nikogo nie byli w stanie wygonić i wyciągnąć spod gruzów. W ataku na getto brały udział sowieckie załogi w amerykańskich samolotach. Niemcy zakończyli powstanie wysadzeniem synagogi, spaleniem i wyburzeniem getta. Jeden ze świadków tych dramatycznych chwil, Ludwik Landau, zanotował w „Kronice lat wojny i okupacji”, że niektóre ulice „wyglądem swym przypomniały obraz z dni wrześniowych: porwane przewody tramwajowe, od czasu do czasu nie uporządkowane jeszcze gruzy i pogorzeliska, wszystko pokryte pyłem, jadące ulicą w zastępstwie tramwajów doraźnie uruchomione furki z pasażerami, czasem i wózki z rzeczami pozbawionych nagle domu”. Skala zniszczeń i ofiar była ogromna – to głównie efekt zastosowania przez sowieckie lotnictwo śmiercionośnych bomb burzących i odłamkowych, zakazanych przez międzynarodowe konwencje, była zbrodnią ludobójstwa.
Oficjalny komunikat sowiecki tłumaczył, jakoby nalot miał za zadanie obrócenie w ruinę ważnych strategicznie obiektów wojskowych. Ta infrastruktura, jednak nie była niszczona, choć atakowano całe godziny. Według Stefana Przesmyckiego, autora książki „Bombardowanie polskich miast przez lotnictwo sowieckie” (podaje datę nalotu – z 13 na 14 maja), komunikat o celach bombardowania był jedynie „zasłoną dymną”. Rzeczywistym zamiarem Sowietów było zastraszenie i „wywołanie możliwie największych strat wśród ludności cywilnej i zniszczenia jej dobytku”.
„Należy odrzucić tezę jakoby lotnicy sowieccy nie uzyskali trafień z powodu miernych kwalifikacji lub słabego sprzętu. (…) Z treści pism skierowanych do przywódców państw koalicji wynika jednoznacznie. Po ujawnieniu ludobójstwa sowietów, Stalin zaczął traktować ludność cywilną i rząd polski jako wroga. W tej sytuacji decyzję o zbombardowaniu Warszawy należy uznać za akt politycznego odwetu”. Sowiecki dyktator – miał „powody”, by się mścić. Niedawno (13 kwietnia 1943 roku) Niemcy poinformowali o odkryciu grobów katyńskich, po czym rozpoczęli międzynarodowe śledztwo w sprawie mordu na polskich jeńcach wojennych, którzy trafili do sowieckiej niewoli po 17 września 1939 roku. Stalin nie zwlekał – już 25 kwietnia zerwał stosunki z polskim rządem w Londynie. Decyzję o nalocie na Polskę podjął w momencie przestoju w walkach na froncie wschodnim, gdzie kolejną ofensywę, w rejonie Łuku Kurskiego, wyznaczono na lipiec 1943 roku. O wyjątkowej perfidii dyktatora – pisze Przesmycki – świadczy treść ulotek, jakie zrzucano z samolotów w czasie nalotu. Na jednej stronie wydrukowano odezwę „Narodzie Polski!”, w której napisano: „Zbliża się czas zemsty za wszystkie zbrodnie i okrucieństwa niemieckie wobec narodu polskiego. Na drugiej stronie ulotki znalazły się nie mniej oburzające słowa samego Stalina, będące odpowiedzią na pytanie korespondenta „New York Times’a” (list dyktatora z 4 maja 1943 roku): „Rząd ZSRR pragnie widzieć silną i niepodległą Polskę po klęsce hitlerowskich Niemiec”.
Po bombardowaniu, 14 maja, w wielu miejscach miasta rozplakatowano obwieszczenie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. Landau, Fischer „apelując do poczucia konieczności obrony przed nalotami bolszewickimi, ochrony życia i mienia własnego i współobywateli, wzywa się do denuncjowania bez jakichkolwiek skrupułów moralnych, żydowskich komunistów” Odpowiedź, na pytanie, który żyd jest komunistą mogli udzielić tylko żydzi. Po likwidacji żydowskiego getta w Łodzi. Wyspecjalizowana żydowska łódzka komórka stworzyła kryminalną policję do wyłapywania żydów w Warszawie.


Rozpoczęły się łapanki, terror i odwet na ludności miasta.
Aktywność lotnictwa bombowego ZSRR w latach 1942-1943 nie tylko zwraca uwagę na problem traktowania Polski – będącej ogniwem koalicji antyniemieckiej – przez Stalina, ale i każe się zastanowić nad tragedią Powstania Warszawskiego. W 1944 roku, gdy Sowieci będą potrzebni, lotnictwo radzieckie przestanie istnieć. A armia sowiecka przepadnie, jak kamień w wodzie i ze świeczką będzie można jej szukać. Dojdzie do niepisanego rozejmu, bratania się komunistów z nazistami, honorowego zawieszenia broni i pomocy w mordowaniu i burzeniu Warszawy.
Pałac wysokiej Kultury. Stalin spokojnie będzie czekał aż Hitler wymorduje i zrobi swoje. Zakaże swojemu lotnictwu dokonywania nalotów nad miasto a nawet podejmie współpracę z nazistami. Żołnierze Berlinga przejdą na drugi brzeg Wisły, po zasięgnięcie informacji a po rozpoznaniu, informacje z infiltrowanej Warszawy dziwnym trafem zostaną użyte przez siły niemieckiego sztabu. Zakaże lądowania na swoim terytorium samolotów wojsk sprzymierzonych. To nie jest jedyny alians. W czasie postoju wojsk sowieckich na drugiej stronie Wisły. Sowieci przerzucą znaczną ilość oleju napędowego na stronę nazistowskich Niemiec z którymi rzekomo walczą. Sowieckie bombowce pojawią się nad Warszawą, po rozkazie Hitlera, zrównania Warszawy z ziemią. Sowiecką obecność w tym terminie należy traktować jako współsprawstwo w wyburzeniu stolicy Polski. Fakt sowieckich nalotów i współpracy komunistów z nazistami jest świadomie przemilczany przez media. W innym przypadku pokryłyby to, wieczną hańbą, obóz zwycięzców na równi z obozem pokonanych i posadziło na ławie oskarżonych.

źródła

• W. Bartoszewski, 1859 dni walczącej Warszawy, Kraków 2008.
• K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w latach 1939-1945, Warszawa 1984.
• R. Jabłoński, Sowieckie bomby na stolicę, „Życie Warszawy”, 26 II 2009.
• Sz. Kazimierski. Nieudolność czy zbrodnia?, „Kurier Galicyjski”, 18-28 I 2013.
• B. Kobuszewski, Naloty lotnictwa Armii Czerwonej na Warszawę, 23 czerwca 1941 – 12 maja 1943 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2006, r. 7, nr 2.
• T. Konecki, Stalingrad, Warszawa 2003.
• L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji, Warszawa 1962.
• S. Przesmycki, Bombardowanie polskich miast przez lotnictwo sowieckie, Lublin 2007.
• T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 2010.
• R. Szubański, O sowieckich nalotach na Warszawę, Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2007, r. 8, nr 1


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on August 24, 2019 by in Uncategorized and tagged , , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,840,982 hits
August 2019
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: