Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Publiczny akt oskarżenia!


Piętnaście milionów zamordowanych Polaków na terenach byłego ZSRR.

 

Czesc 1

Ja Polak, Chrześcijanin, osoba wyrażająca wartości wyższe oparte na miłości i szacunku do człowieka oraz praw natury domagam się:

 1. ścigania i karania ogółu żydostwa ponieważ grupa ta charakteryzuje się niepohamowanym rasizmem i szowinizmem na którym buduje swoją permanentną przestępczą działalność wyrażającą się w zadeklarowanej grabieży, mordzie i terrorze jaki urzeczywistnia nieprzerwanie nasilając i potęgując swój przestępczy proceder wobec nieżydów. Żydostwo jako zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym i terrorystycznym siejąca światowy terroryzm militarny oraz psychologiczny uzyskała statut ofiary pomimo, że w istocie jako ogół opierający się na doktrynie talmudu jest patologicznym przestępcą i zbrodniarzem.
 2. delegalizacji żydowskich związków, stowarzyszeń i gmin ponieważ te wprost zagroziły bezpieczeństwu państwowości Polski.
 3. natychmiastowego internowania i aresztowania żydów, których działalność wprost jest wymierzona w podstawy bezpieczeństwa Polski!

Talmud to ideologia i zarazem doktryna militarna gdzie żyd stanowi źródło wściekłego z nienawiści agresora – Nie można mierzyć tą samą miarą chrześcijan i żydów, którzy swą kulturę oparli na dokładnie przeciwnych wartościach czyli skrytobójczym mordzie, korupcji i fałszu jako podstawy ich istnienia – żyd z definicji talmudu nie może być dobry – a skoro mamy utajnione struktury żydów w ich przestępczych organizacjach oznacza to jedno, że tych obłąkanych opętanych rządzą nienawiści i grabieży niebezpiecznych psychopatów należy bezwzględnie internować z koniecznością zastosowania wobec nich prawem przewidzianych środków prewencyjno policyjnych – dokładnie takich samych jak do niebezpiecznych psychopatów wymagających izolacji do końca swych dni z uwagi na niepohamowane instynkty mordercze i przestępcze, innej drogi nie ma ! A co jest obecnie w Polsce ? Opętani nienawiścią, obłąkani w swym szowinizmie i rasizmie żydzi, którzy utajnili swoje struktury i członkostwo w celu zdobycia władzy i kierowania Polakami zarządzają już całkowicie Polską – czy to jest zgodne z prawem ? NIE zabrania tego art. 13 Konstytucji, czy to jest normalne – NIE ponieważ żyd stanowi zdeklarowany wrogi element wobec Polski i narodu Polskiego – czy nadal na to pozwolimy ? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami czy chcecie żyć jak „psy” we własnych kraju (słowo psy pochodzi wprost z Talmudu gdzie się tak nas określa) !

Żydzi – w pojęciu społeczno-socjologicznym, to religijno-kulturowa grupa mafijna o rasistowskich założeniach, to syndykat zbrodni i grabieży – tak to wynika z prawa żydowskiego i praktyki jaką żydzi oparli na totalitarno-rasistowskim prawie Talmudu, który stosują o czym w poniższym uzasadnieniu. Praktyka kultury żydowskiej to aksjologicznie odwrócony wektor chrześcijaństwa. My Chrześcijanie – Polacy swoją kulturę opieramy na miłości o czym powszechnie i w kulturze i faktach natomiast żydostwo na odwrót, opiera swoją kulturę na nienawiści, skrytobójczym mordzie, terrorze i grabieży – dając takie owoce jak kulturowy rasizm (naród wybrany) a także bolszewizm z jego komunizmem czy obecnym wydaniem karykaturalnej formy demokracji włącznie z usankcjonowanym semickim apartheidem.

Obecnie Żydzi odpowiedzialni za mordy ludobójcze na Polakach, grabieże wespół z zaborcami majątku polskiego i swoistą wściekliznę anty-Polską podjętą na początku ubiegłego wieku w celu uniemożliwienia odrodzenia się Polski i faktycznie okrojeniu jej granic domagają się od świata prawa do grabienia i znieważania narodu Polskiego i Polski. I o dziwo ogłuszeni smrodem zaklęcia antysemityzmu bezwolni i bezrozumni przedstawiciele władzy pomimo, że wielu w pojęciu żydów jest co najwyżej psami lub bydłem w swym samobójczym dziele kieruje oskarżenia przeciwko ofiarom żydowskiej nienawiści a nie faktycznym przestępcom uzbrojonym w broń medialną, propagandową i brutalne przejawy realnego terroryzmu finansowego wobec narodów świata.

Każdy Policjant, Prokurator czy Sędzia który prowadzi jakiekolwiek prześladowania nieżydów z inicjatywy żydowskich bandytów pod przewrotnym hasłem antysemityzmu i tzw. mowy nienawiści wykazuje albo kompletny brak wiedzy i instynkt samobójcy albo jest Żydem i świadomie uczestniczy w zbrodniczej działalności swego plemienia.

My Polacy jako ofiary i poszkodowani globalnej mowy nienawiści wyrażającej się wobec nas w formie rasistowskiej pogardy, oszczerstw i pomówień będziemy stanowczo i zdecydowanie wyrażać sprzeciw i działania obronne. Żydzi publicznie i nieprzerwanie wyrażają poglądy jakoby My Polacy (nie-żydzi) byliśmy czymś gorszym od żyda i nie mamy praw podmiotowych – co też ujawnia się w każdym publicznym postępowaniu przez odwrócenie ról jakie następują w przekazie publicznym i władzy ala-polskiej w wydaniu całej szajki pseudo-prawników w szczególności Sędziów i Prokuratorów. My Polacy narodu Polskiego domagamy się i wzywamy wszelkie organy państwa w szczególności Sędziów i Prokuraturę do zachowania się zgodnego z prawem w szczególności do poszanowania ślubowania jakie Prokuratorzy i inne organy składają odnoszącej się do wierności suwerenowi . Prawo implikuję ochronę takich osób jak MY Polacy narodu Polskiego natomiast powinnością władzy jest ściganie wszelkich oznak napaści na naród Polski narodu Polskiego jako jedynego prawowitego właściciela Polski zgodnie z testamentem i legatem praw natury – nigdy na odwrót !

W poniższym tekście zawarto w sposób naukowy i rzeczowy problem napaści i zbrodni jaki dokonali żydzi na narodzie polskim w tym na podstępnym przejęciu władzy w Polsce co jest sprzeczne z prawem zaś od władz wymaga natychmiastowych działań delegalizacyjnych członków tej utajnionej organizacji, której podstawą i źródłem etniczna przynależność !

W ocenie rzeczowej i obiektywnej władze w Polsce w istocie są na usługach żydowskiego Kahału, którego zalecenia nadzoruje radca tajny Jony Daniels !

Zasadniczym elementem terroru w Polsce jest urzeczywistnienie dyrektywy żydowskiego zbrodniarza Jakub Berman; Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

UZASADNIENIE

Międzynarodowy syndykat zbrodni i grabieży, którego fundamentem jest rasistowsko- faszystowsko-bolszewicka podstawa i działanie posiada postać Żyda, którego artykułuje Talmud. Talmud tworzy istotę żydostwa, a „żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym”, tak oświadczają rabini. Ks. Stanisław Trzeciak

Powyższa definicja rozwinięta w poniższych faktach antycypuje, że należy przystąpić do delegalizacji żydowskich związków, stowarzyszeń i gmin ponieważ te wprost zagroziły bezpieczeństwu państwowości Polski.

Obowiązkiem każdego Polaka jest wierność ojczyźnie oraz jej obrona w tym poprzez wyrażanie faktów i obligowanie społeczeństwa do samoobrony.

Chodzi o to, że należy powstrzymać eskalację żydowskiego rasizmu i nienawiści, który przejawia się:

„Nienawiść ta ukierunkowana na wszystkie narody gojów – jest niezależna od naszej woli, tkwi w naszych sercach i duszach, tkwi w naszej świadomości i nawet podświadomości. Na tego rodzaju stan pracowały tysiąclecia, znaczone pogromami i wielowiekową gehenną naszego narodu rozsypanego w diasporze. (…)Bo Żyd w Polsce nie jest – jeszcze raz powtarzam – odmianą Polaka, tylko odmianą Żyda. A żydostwo, to nie tylko język, obyczaj, religia – to charakter, styl osobowości i myślenia, poczucie wywyższonego wyodrębnienia ze społeczności ludzkiej. Ja też nie jestem obrzezany i chętnie jadam kotlet wieprzowy, ale niech kto zaczepi Żyda choćby na końcu świata – zaraz stanę po jego stronie choćby to był największy bandyta. (…) Nikt nie ma prawa narodu żydowskiego atakować ani ujawniać tajemnic jego wewnętrznej organizacji. Pamięta Pan, jak napadł Pan na polski serial telewizyjny, mieszając z błotem ten film i aktorów? Opluł Pan ten film dlatego, że pokazał on rąbek prawdy o przedwojennych polskich Żydach.” Izaak Mosze Goldberg Wałbrzych, 7.V.1981 list do Urbana

Jak ma wyglądać Polin ? Polacy będą żyć jak psy na obrzeżach żydowskich metropolii dokładnie tak jak jest to w Palestynie! To przesłanie wynika zarówno z praktyki jaką prowadzą żydzi w Izraelu jak i historycznych ich wizji np.; „Nie-żydzi muszą być wytrzebieni, a ta resztka, która zostanie na obrzeżach żydowskich granic, będzie „żyć jak psy” – (Moshe Dajan) Na stronach Gazety Warszawskiej opublikowano zapiski Żabotyńskiego i informacje o nim, z których wynika jasno, że – wg własnych deklaracji samego żyda Żabotyńskiego – jakakolwiek koegzystencja żydów z nieżydami na miejscu osadnictwa żydowskiego nie może mieć miejsca! Nie jest zaspokojeniem, jakichkolwiek aspiracji żydowskich nawet przywództwo polityczne żydowskie w takiej mieszanej wspólnocie, a musi to być teren czysty od nieżydów.

Żydzi nieformalnie faktycznie dokonali zamachu na państwo Polskie stając się kastą uprzywilejowaną. Fakt, że praktycznie zdominowali wszelkie agendy rządowe i medialne dowodzi, że działalność ta ma charakter mafijny czego dowodem jest chociażby ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 251 – Praktycznie nikomu nie znana ustawa w praktyce daje Żydom większe prawa niż Polakom, ponieważ sprowadza się do utrzymywania Żydów z podatków Polaków (szerzej na str. 6 – żydokracja) .

Wszelkie nieformalne grupy tu etniczna, które podstępem dążą do zdobycia władzy w Polsce – tutaj wręcz osiągnęły swój cel – są sprzeczne z art.13 Konstytucji „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Żydzi utajnili swe struktury i członkostwo zmieniając nazwiska oraz podstępnie przypisali żydowskie w istocie partie jako polskie, widoczne to jest dopiero w głosowaniach sejmu gdzie zawsze przedkładają interes żydów nad interesem Polaków. Żydowskie rządy hojnie wydają pieniądze na podgrzewanie nienawiści rasowej w tym propagowaniem fałszu historycznego np. Jedwabne, żołnierze wyklęci czy chociażby wyimaginowanych zbrodni Polaków wobec Żydów. To przecież z pieniędzy polskiego podatnika opłacano i opłacają takich jak Lebionka, Cała, Śpiewak czy chociażby zagranicznych kłamców jak Aleksijewicz – 40 tys. złotych nagrody dla pisarki oskarżającej Polaków o współudział w Holokauście Żydów! http://prawv.pl/57141-40-tvs-zlotych-nagrodv-dla-pisarki-oskarzaiacei-polakow-o- wspoludzial-w-holokauscie-zydow/ .

Obecnie bratanek pierwszego zbrodniarza PRL żyda Jakuba Bermana obecny senator Marek Borowski zajmuje się szczególnie gorliwie krytykowaniem ustawy w/s IPN dotyczącej przeciwstawienia się zniesławianiu Polski i narodu Polskiego, to dowód, że nie można lekceważyć powiązań rodzinnych i przynależności etnicznej. W rezultacie całe pokłosie po żydowskich zbrodniarzach czyli cała scena polityczna udająca Polaków z PIS (Prawo i Sprawiedliwość) na czele w trybie nadzwyczajnym i ekspresowo w czerwcu 2018r. zmienili ustawę w/s ochrony imienia Polski tak, że żydzi mogą nadal bezkarnie pluć na Polskę, szydzić i pomawiać nie ponosząc żadnych konsekwencji. Oczywiście już dzień po tym w całym Izraelu ze zdwojoną siłą żydostwo w każdy możliwy sposób oskarżyło Polaków o tzw. Holokaust! I tak zbrodniarze narodu Polskiego oskarżyli swe ofiary, odwracając kota ogonem. To wszystko dzieje się na naszych oczach nam Polakom się to wydaje niezrozumiałe, właśnie dlatego, że władzę w Polsce dzierży wroga Polakom etniczna mniejszość !

4 Menachem Begin, premier Izraela 1977-1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla: http://www.rense.com/general45/master.htm„Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”http://www.rense.com/general45/master.htm http://www.usopal.pl/publicvstvka/2069-przedstawiciele-qrasv-panowq-o-sobie-i-innych

Wspomniany na wstępie Begin z jego szałem nienawiści nie jest incydentem a normą ;

Rabin Yitzhak Ginsburg oświadczył, „Musimy uznać, że żydowska krew i krew goja nie jest tę samą rzeczą”. (NY Times, czerwiec 6, 1989, p.5).

Prof. Ehud Sprinzak z uniwersytetu w Jerozolimie opisał Kahane i filozofię Goldstein: „Oni wierzą, że jest wolą Boga, by stosowali przemoc przeciw ‚goyim,’ (hebrajski termin dla gojów”.) (NY Codzienne Wiadomości, luty. 26, 1994, p. 5).

Zabójstwo pogan przez żydów jest propagowane przez Talmud, mają być złożeni jako „Święte Ofiary” dla Boga (Zohar, III, 2276 i I, 38b i 39a). Śmierć pogan przez ścięcie jest szczególnie zalecane (Pesachim, 49b).

Ayelet Shaked, znana posłanka izraelskiego parlamentu, „Matki wszystkich Palestyńczyków muszą zostać zabite” http://ruch-obywatelski.com/polityka/izraelska-poslanka- matki-wszystkich-palestynczykow-musza-zostac-zabite/

Na Purim, 25 lutego 1994 roku izraelski oficer armii Baruch Goldstein, ortodoksyjny Khazar z Brooklynu, zmasakrował 40 palestyńskich cywili, włączając dzieci, podczas gdy klęczeli na modlitwie w meczecie. Goldstein był uczniem późnego Rabina Kahane, który stwierdził, że jego obraz Arabów jako „psów” pochodzi „z Talmudu”. (Por. CBS 60 Minut, „Kahane”).

Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć żydom”. – „Po co goje są tak naprawdę potrzebni? – Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie” – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita”.

Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć żydom „nie mieliby po co istnieć”. Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory, porównując takich ludzi do. osłów: – „Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda” – mówił rabin.

Przedstawiciele „rasy panów” (parchów) prowadzą globalną kampanię antypolską, propagandę kłamstw, oszczerstw i nienawiści – takich wypowiedzi można znaleźć w przekazie medialnym tysiące pod adresem Polski i Polaków, jednak nie można zaakceptować faktu, że po 89 roku praktycznie każda władza RP jest narzędziem żydowskiej polityki szykanującej Polskę i oskarżaniem Polaków o rzekome zbrodnie i długi, chociaż jest dokładnie wprost przeciwnie !

Wydaje się Tobie, że Polska to kraj demokratyczny ? jeżeli tak myślisz, to znaczy , że masz poważny problem z rozpoznaniem rzeczywistości ale jeżeli jesteś Polakiem to po zapoznaniu się z faktami zrozumiesz, że żyjesz pod rządami ŻYDOKRACJI o tym decydują fakty a nie deklaracje.

Żydzi odważnie postulują już, że to „Polacy w Polsce winni żyć w mniejszości” jako ich niewolnicy! Jakub Czupryński na żydowskim kongresie w Berlinie w/s szerokiego powrotu żydów do Polski, odważnie oznajmił, że Polska powinna przyjąć nie 3,3 mln żydów, lecz 16 mln – ponieważ to Polacy powinni znaleźć się w mniejszości !

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/iuz-nawet-nie-iiizvdo-rp-tylko-polin-tego- im-sie-chce/ I robią to na bazie swej religii na każdym polu czy to edukacji własnych dzieci czy szerokiej propagandy medialnej w myśl Talmudu który dla żyda oznacza to samo co do Chrześcijan dekalog, np.;

„Życie Goja i wszystkie jego siły fizyczne należą do żyda” (A. Rohl. Die Polem. s. 20).

„Tylko żydzi są ludźmi, nie-żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim -ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)

„Nie-żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225)

„Tam gdzie silni są żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. . .” Ibid (X,7)

Polskojęzycznego żyda można poznać np. po tym, że obraża Polaków, Polskę i Polonię, chwali Izrael i inne państwa, używa obcego Polakom słowa „diaspora” oraz boi się endeków i Słowian (polonofobia i rusofobia), takim przykładem flagowym są dziennikarze Gazety Wyborczej czy sam Urban, Gross i im podobni nie licząc setek posłów ziejących nienawiścią do Polaków, wystarczy jedno słowo „Żyd” – to jak uderzyć w stół a nożyce się odezwą.

Dlaczego na świecie jest nagonka na Polskę ? skąd nazwa „polskie obozy ” Żydzi ubzdurali sobie, że Polskę ograbią – nie wyszło w Sądzie USA – Wyrok Sądu Najwyższego USA 23 Marca 2006 roku – Sygnatura Docket Act 02-78-44 oddalił roszczenia Żydów, wyrok ten odrzucił raz na zawsze wszelkie roszczenia żydów wobec Polski. Wyrok jest prawomocny. Mimo tego wyroku, przestępcza grupa działająca pod wodzą Singera próbowała wyłudzić pieniądze od Polski. Przedstawiłem ich działalność do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywołanie ich do porządku prawa i w konsekwencji ludzie ci zostali usunięci ze Światowego Kongresu Żydowskiego.http://www.usopal.pl/publicvstvka/3663-koleina-proba-wvudzenia-z- polski-65-miliardow

Sąd Najwyższy USA odrzucił tym bandytom ich bezzasadne urojone roszczenia więc dzierżąc media całego świata wypowiedzieli wojnę Polsce i Polakom w której dopomaga im żydowska zakamuflowana V kolumna w rządach Polski – siejąc jadem i podsycając nienawiść do Polaków bzdurami typu Polacy to naziści albo antysemici ! STOP żydowskiej NIENAWIŚCI do POLAKÓW !!!http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-premiera-izraela-adolf-hitler-nie- chcial-zaglady-zydow

I co do zasady, Żyda nic nie łączy z religią Mojżeszową ponieważ kategorycznie ją odrzucili a wyznają religię talmudyczną, Talmud jest właściwie normą życia i podstawą etyki żydowskiej, bo żydzi wyznają religię talmudyczną, a nie Mojżeszową. „Baczniejszą uwagę zwracaj na słowa uczonych w Piśmie niż na słowa Zakonu (Tory). W Torze są przykazania i zakazy, kto zaś przestępuje słowa uczonych w Piśmie zasługuje na śmierć” Erubin 21b. A uczeni w piśmie wyrażają pogląd, że Żyd ma obowiązek;

„Każdy kto przelewa krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga tak jak ten kto składa Bogu ofiarę”. lalkut Simoni (245c. n. 772)

„Odbierz życie Kliphoth i zabij ich, i sprawisz taką samą przyjemność Bogu jak być ofiarował mu kadzidło”. Sepher Or Israel (177b)

Żydokracja – rządy terroru w celu wymordowania
inteligencji narodu na którym żyd pasożytuje

Jest rok 1945 – Żyd Jakub Berman kładzie podwaliny pod nowy ustrój w Polsce ŻYDOKRACJĘ – i ten ustrój któremu obce są wszelkie ideologie poza jedną Talmudczaną obowiązuje w Polsce także obecnie! Żydokracja pomija i lekceważy jakiekolwiek prawa goyów – i np. tzw. Konstytucja Kwaśniewskiego z mocy prawa jest nieważna, ponieważ prawnie niedopuszczalna! Ale, że dla Żydów liczył się przede wszystkim artykuł zawarty w art. 220 ust 2 („Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”) dlatego Talmudczanym prawem została usankcjonowana! żyda obowiązuje Talmud – dlatego żydowskie władze stosują się do następujących praw Talmudu ;

„Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f. 21b. Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:

„Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.

8 Żydzi ze swym marksistowskim bolszewizmem mając doświadczenie na organizmie Rosji w jaki sposób można niszczyć narody i ich kultury to samo rozpoczęli robić w Polsce po 1945r. Obecnie gdy po prawie wieku wynieśli się z Rosji którą wyniszczyli zarówno w sile gospodarczej jak i ludzkiej swój element bolszewizmu wnieśli na rynek zachodni tworząc Unię Europejską, natomiast Polskę i cały układ postsowiecki zaprzęgli jako wkład niewolniczy w ten system pozornie inny niż w CCCP na ile tak jest pozostawiam każdemu do własnej oceny.

Ale aby to zrozumieć należy poznać fakty jak się to rozpoczęło. Pierwszymi bolszewikami w Rosji byli; „Żydzi, Niemcy i kilku przekupionych Rosjan. Przyjechali w pierwszych dniach rosyjskiej rewolucji z Berlina do Piótrogrodu, w wagonach mocno przez Niemców strzeżonych, a to dlatego, aby przekonać Rosjan, iż to są ludzie, nie zasługujący na zaufanie Niemców. A przyjechali po to, aby korzystając z wolności słowa, przeprowadzić usilną agitację i przekonać ciemny lud rosyjski, przede wszystkim żołnierzy, iż Niemcy to nie wrogowie ale wielcy przyjaciele demokratycznej Rosji, i aby w ten sposób obałamucić żołnierzy, zniszczyć armię rosyjską, zawrzeć potem dogodny dla siebie pokój z Rosją, a wojska z frontu wschodniego przerzucić na front, zachodu, rozbić koalicję i być panami świata.” Po zmanipulowaniu oddziałów wojskowych hasłami pt, precz z wojną i podobnymi bolszewicy-agenci Niemiec w następnym kroku posyłają oni do Brześcia Litewskiego bolszewika żyda Joffe, który w imieniu całej Rosji zawiera z państwami centralnymi pokój, według którego Rosja zgadza się na wszystkie haniebne warunki. Co do Polski, to żyd Joffe przyznaje Niemcom prawo rozporządzenia się Polską tak, jakim się podoba, a tylko wojsko Polskie utworzone w Rosji, obiecuje w traktacie brzeskim rozbroić, bo tego Niemcy zażądali. (Zdemaskowali go ś. p. bracia Lutosławscy i za to z rąk żydów-bolszewików ponieśli śmierć męczeńską przez rozstrzelanie).

Po zawarciu pokoju żydowscy bolszewiccy agenci Niemiec tacy jak Bronsztejn-Trocki wydaje rozkaz demobilizacji całej armii rosyjskiej, a co do Polskich wojsk, to rozgłaszają żydzi w całej Rosji bezczelne kłamstwo, że w polskim wojsku, sformowanym w Rosji są wszyscy burżuje rosyjscy, oficerowie, żandarmi, uriadnicy, rozmaite bandy, co niezawodnie knują przeciwko wolności ludu roboczego i jako takich natychmiast i wszędzie rozbrajać i zabijać należy. I rozpoczęła się rzeź miedzy Polakami a bolszewikami. Choć dużo krwi Polskiej się wylało i zrosiło Ziemie Białoruskie i Ukraińskie, ale Polacy dali się poznać bolszewikom, że nie z byle kim mieli do czynienia. Gdy Niemcom w ten sposób nie udało się Polaków rozbroić rozbroili oni potem nasz pierwszy korpus na Białej Rusi, nazywając go bolszewickim, o czym nawet przekonali i naszą łatwowierną Radę Regencyjną. Niemcy nie mogli ścierpieć na Ukrainie drugiego korpusu Hallera i ten też rozbroili kosztem 7000 tysięcy zabitych szwabów!

Bolszewizm w istocie był dżumą jaką Niemcy zaaplikowali Rosji, cesarzami bolszewizmu byli Wilhelm i Karol, którzy po zawarciu pokoju z Rosją w Brześciu i po rozformowaniu całej armii rosyjskiej natychmiast wydali rozkazy swym agentom, mającym władzę nad „czerwoną armią” szerzyć straszny terror w Rosji, wojskom zaś swym każą iść w głąb Rosji i pod pozorem ratowania od tych mordów inteligencji i majątków obywateli . Jak można doszukać się w literaturze nawet polska Rada Regencyjna nie rozumiejąc ich podłości i podstępu, oficjalnie prosiła tych samych bandytów, co nas zabijają, aby wzięli pod swoją opiekę lud nasz na kresach. Zaś oni jednocześnie rabowali tam wszystko i wywozili do Prus i Austrii. Nie tylko wywozili z Rosji zboże, drzewo, węgiel, najrozmaitsze towary, ale i cale miliony złota. Żydowscy ich agenci tacy jak Bronsztejn-Trocki żarliwie wysyłali z Rosji wszelki dobytek do Niemiec. Strzeż się żydów i Bolszewików, M.A. Nowakowski 1918

Żydzi po rewolucji w Rosji nie dotrzymali żadnego z przyrzeczeń swoich. Najwyższe stanowiska komisarzy zatrzymali dla siebie, dla ludu rosyjskiego nie pozostało nic. Na 545 komisarzy bolszewickich, 447 komisarzy było Żydów, jest to 83 procent. Dochodziło jeszcze kilku Łotyszów i innych, a Rosjan było tylko 5%. Rząd robotników i chłopów nie składa się więc ani z robotników ani z chłopów — nie składa się nawet z Rosjan, Jak więc widzimy. Żydzi potrzebowali robotników do zniszczenia właścicieli chrześcijańskich. Kiedy to z pomocą robotników osiągali, zdobycz i rządy zatrzymali dla siebie. Robotnikom przed rewolucją nie przewodzili — uwodzili ich. W niewoli żydowskiej s.72

W tym miejscu mój czytelniku włączyły się Tobie żydowskie kody – typu „to bzdura”, dlatego wychodząc Tobie naprzeciw podam dowody, które jednoznacznie o tym świadczą i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że bolszewicy jak i cała rewolucja była żydowskim eksperymentem na narodzie Rosyjskim, zaś pośrednio przyczyniła się do wymordowania 15 milionów Polaków, czyżby znowu Ciebie zaszokowałem ? Ale o tym poniżej gdy o terrorze mowa będzie.

Leninowski a może trafniej żydowski ZSRR był państwem bezwyznaniowym, tak, ale przede wszystkim dla chrześcijan, ale nie dla Żydów. Jako dowód powyższego niech nam służy świadectwo głównego rabina miasta Mińska, który w odezwie do żydostwa światowego pisze: „Stwierdzam uroczyście, że rząd sowiecki okazał się jedynym rządem na świecie, który jawnie i szczerze walczy z najdrobniejszymi nawet objawami antysemityzmu. Już Lenin, szef partii komunistycznej i głowa państwa sowieckiego, wydał dekret, w którym ogłosił antysemitów za zdrajców i wrogów proletariatu. To jest świadectwem stosunku rządu sowieckiego do Żydów, że w czasach, gdy nawet Anglia nie potrafią zapobiec krwawym pogromom ludności żydowskiej w Palestynie, gdy w Rumunii i wielu innych państwach rządy zachowują się biernie wobec wystąpień elementów antysemickich i pozwalają na szerzenie agitacji antysemickiej — jedna jedyna Rosja sowiecka potrafiła zmobilizować całą opinię publiczną przeciw antysemityzmowi i nie za wahała się uciec do najostrzejszych represji wobec najsłabszych nawet przejawów takiego ruchu. ,,Z powodu naszych przekonań religijnych nigdy nie byliśmy narażeni w Rosji sowieckiej nawet na najmniejsze przykrości i uważamy za swój obowiązek uroczyście przed całym światem stwierdzić, że ani jeden rabin nie został w Rosji sowieckiej skazany na śmierć, ani na jakąkolwiek inną ciężką karę i że nawet żadną taką karą nic grożono żadnemu rabinowi. Tak samo od chwili powstania państwa sowieckiego, ani jeden rabin nie padł ofiarą ruchu rewolucyjnego”.

I dalej mój czytelniku powinieneś wiedzieć, że bolszewickie żydostwo zburzyło jedynie kościoły chrześcijańskie. Bóżnice żydowskie pozostały nie tknięte, pomordowali lub wtrącili do więzień jedynie duchowieństwo chrześcijańskie. Rabini żydowscy chodzili na wolności, byli nietykalni, W Rosji, za obchodzenie świąt chrześcijańskich, jak Boże Narodzenie, nie tylko po kościołach, lecz nawet za obchodzenie w gronie rodziny, rozstrzeliwano. Wystarczyło, że na Boże Narodzenie rodzina zebrała się pod ozdobioną świeczkami choinką, a rodzicom odebrano gwałtem dzieci i umieszczono je, każde osobno, w komunistycznych ośrodkach wychowania. Rodziców zaś zesłano na Sybir. W niewoli żydowskiej s. 40. Przypomnijmy, że według oficjalnego raportu Aleksandra Jakowlewa, od 1917 do 1985 r., zamordowano w Związku Sowieckim aż 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a dalsze 300 tysięcy uwięziono. W tej walce szczególnie mocno „wyróżnili się” różni żydowscy bolszewicy na czele z J. Jarosławskim (Miniejem Izrailewiczem Gubelmanem) przez wiele lat przewodzącym niebywale agresywnemu kilkumilionowemu Związkowi Bez­bożników. Przewodniczący komisji partyjnej badającej zbrodnie stalinowskie, były członek Biura Politycznego KC PZPR Aleksander Jakowlew ujawnił, że na czele 11 spośród 12 istniejących w Sowietach kompleksów łagrów stali Żydzi (12 miński, kierowany był przez Ormianina).

Rządy Żydów zamiast chleba w zamian przyniosły terror dokładnie jak to żydzi zaplanowali na swym sekretnym spotkaniu Sanhedrynu, czyli Najwyższej Rady Żydowskiej z przełomu XX wieku z 1896r w Protokóle Nr. 1 czytamy; „Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych. PRAWO POLEGA NA SILE, Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi ? Co kierowało dotychczas nimi? W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siłą, lecz zamaskowaną. Stąd wniosek, że według praw natury istota prawa jest siła.” W 1918 anarchista Lew Czerny twierdził, że wiara bolszewików (żydów) zasadza się jedynie na tym przekonaniu, że proletariat całego świata to żelatynowa masa, która się łatwo podda żydom pod warunkiem, że w każdym kraju inteligencja zostanie wyniszczona. Przyczyna Wrzenia Światowego „THE MORNING POST” Warszawa 1921

Zgodnie z żydowskimi planami żydzi ten sam terror jaki prowadzili w ZSRR przełożyli wobec Polaków; Charakterystyczny jest typ instrukcji wydawany przez kata Polaków żydówkę „Krwawą Lunę” – pułkownika NKWD Prajs – Brystigier, funkcjonariuszom na odprawach:„W istocie cała polska inteligencja jest przeciwna systemowi komunistycznemu i właściwie nie ma szans na jej reedukację. Pozostaje więc jej zlikwidowanie. Ponieważ jednak nie można zrobić błędu, jaki uczyniono w Rosji po rewolucji w 1917 roku, eksterminując inteligencję i w ten sposób opóźniając rozwój gospodarczy kraju, należy wytworzyć taki system nacisków i terroru, aby przedstawiciele inteligencji nie ważyli się być czynni politycznie. Brystiger z ramienia żydowskich zbrodniarzy Berii oraz delegata na Polskę Jakuba Bermana (bratanek Marek Borowski nadal działa SLD-obecnie senator) nadzorowała pierwszy etap śledztwa – osobiście katowała zatrzymanych, miała własne wyrafinowane metody znęcania się nad nimi np. biła pejczem mężczyzn po genitaliach i przycinała je szufladą.

Nie można pominąć w tym miejscu, że skala mordu i terroru była przerażająca w tym także ludobójstwa jakiego dokonali na narodzie polskim. W ramach tzw. polskiej operacji NKWD z lat 1937-1938 „pierwszym narodem ukaranym” wedle trafnej definicji Mikołaja Iwanowa, płacąc sowitą daninę krwi za to tylko, że byli Polakami. „Ukarani” – ale za co?! Za to, że byli Polakami? Przecież najczęściej byli to właśnie ci, bądź ich dzieci i wnuki, którzy tak głęboko wrośli w rosyjską glebę, iż nie zdecydowali się wrócić po pokoju ryskim 1921 roku do Odrodzonej Rzeczpospolitej, do historycznej Ojczyzny swych przodków. O tym m.in. znajdziemy w różnych informacjach czy to świadków czy badaczy problemu np. powołanej Komisji historycznej, która w oparciu o tajne dokumenty opracowała „Martyrologie Polaków w północnej i zachodniej części Rosji 1919-1953” [oryginalny tytuł: MapTMpo^or no^^KOB, rpawgaH CCCP Ha CeBepo-3anage Poccmm 1919 (1937-1938) 1953] liczyła 40 osób: w połowie Polaków żyjących w Rosji i w połowie z rodowitych Rosjan. Przewodniczącym komisji był Polak, ksiądz katolicki. W wyniku czego powstała książka, która przecież nie zawiera całokształtu i skali wyniszczenia Polaków na terenach całego ZSRR odnosi się do materiałów archiwalnych które zostały tej komisji udostępnione a ile dokumentów zniszczono, ile nie udostępniono – tego nie wiadomo. Ramy czasowe owej martyrologii Polaków podane są w tytule. Książka uwzględnia tylko część obszaru ZSRR, co ciekawe książka mogła powstać dzięki udostępnieniu materiałów stronie polskiej przez Władimira Władimirowicza Putina tłumaczonych w 2014r. Tytuł tego opracowania brzmi: „Martyrologia Polaków w północnej i zachodniej części Rosji 1919 -1953”, w niniejszym opracowaniu szacowano około piętnaście milionów zamordowanych Polaków na terenach byłego ZSRR, z tytułu wynikałoby, że dotyczy tylko części dokonanych mordów na Polakach na terenie Rosji. Autorzy uzyskali dostęp do tajnych rosyjskich archiwów. Znaczną część zespołu autorskiego stanowią Polacy na stałe mieszkający na terenie Federacji Rosyjskiej. Morderstw na Polakach dokonywało NKWD. W tym samym czasie to samo NKWD wymordowało około dwudziestu milionów Rosjan. W opracowaniu podawane są miejscowości kaźni, liczby osób zamordowanych i nazwiska decydentów.

Można się tylko domyślać, że celem tego opracowania jest pokazanie, że decydentami tych morderstw nie byli Rosjanie i że naród rosyjski nie ponosi odpowiedzialności za martyrologię Polaków na wschodzie. Holokaust Polaków według różnych źródeł szacowany jest od 12 do 15 milionów polskich ofiar!

https://intergalactic575.wordpress.com/2017/09/26/martvrologie-polakow-w-polnocnei-i-

zachodniei-czesci-rosii-1919-1953%E2%80%B3/

Oczywiście lata żydowskiego walca edukacji znowu włączą lampki wtresowanego opornika – typu to sowiecka propaganda. W takim razie znowu łamiemy opór edukacyjny i przytoczę nie „ruskiego” a żyda. Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 r. wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry. O prawdzie dowiadujemy się z wyznań polskiego żyda z Izraela niejakiego Abrahama Vidro. Abraham Vidro wyznał, że :

 1. ) Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli żydzi:

Raichman, Mierkułow, Urbanowicz

 1. ) Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU: Lew

Rybak, Chaim Finberg, Abraham Borisowicz

 1. ) Zbrodnię wykonali: Bogdan Zaharewicz, Kobulow, Begman, Elman, Estrin, Krongauz,

Lejbkind, J. Raichman, Abakumow, Milstein (transport), Sierow, Abram Borysowicz, Lew Rybak, Chaim Finberg, major Joshua Sorokin, kapitan Aleksander Susłow, kapitan Samyun Tichonow.

http://www.usopal.pl/publicystyka/1890-izraelska-gazeta-maariv-z-21-lipca-1971-r-wyjawia-kocowy-

sekret-katyskiej-masakry

„Żadna z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem! To wszystko była ta sama nacja, ci sami ludzie, którzy zaczęli mordować Polaków od czasu gdy objęli rządy nad tymi ziemiami. Bez powiedzenia tej prawdy, dalsze losy Polaków czy Rosjan są skazane na niepowodzenie! Zarówno Rosja jak i Polska skażona jest obecnością żydów i ich popleczników we wszystkich strukturach państwa. I to jest na pewno główną przyczyną konfliktów w polityce obu tych państw. Zbrodnie ludobójstwa: – Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszkowo, Kuropaty, Miednoje, Bykownia,                                Charkow. To żydowscy

komisarze strzelali bezbronnym polskim oficerom w tył głowy”!

 

Screenshot_18

„W tej sprawie była bardzo konkretna dyrektywa z Moskwy do komendantów obozów. W czasie egzekucji polskich oficerów enkawudziści Żydzi wkładali do ubrań zabitych swoje dokumenty, a zabierali polskie i komisyjnie niszczyli. Otrzymywali zaraz inne papiery na inne niż ich nazwiska. Takie operacje zostały potwierdzone w czasie przesłuchań w Moskwie i są udokumentowane w naszych archiwach. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska. Za kadencji Chruszczowa kontrwywiad otrzymał pilne zadanie przesłuchania wszystkich funkcjonariuszy NKWD, którzy wykonywali egzekucje polskich oficerów. Oni pod groźbą prawnych i karnych sankcji zeznawali nam prawdę. Ja przecież nadzorowałem te przesłuchania i wszystkie protokoły czytałem. Gdy wzięliśmy do niewoli wasze wojsko, to wśród Polaków byli też Żydzi. Ale w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku zgodnie z dyrektywą Berii, przeprowadzono selekcje i każdy Żyd natychmiast był zabrany. Umundurowany i uzbrojony wcielany był do NKWD.” fragment: „Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe” Tom 1, str 304-305, Warszawa 2009,Autor: Albin Siwak.

W Rosji, za obchodzenie świąt chrześcijańskich, jak Boże Narodzenie, nie tylko po kościołach, lecz nawet za obchodzenie w gronie rodziny, rozstrzeliwano. Wystarczyło, że na Boże Narodzenie rodzina zebrała się pod ozdobioną świeczkami choinką, a rodzicom odebrano gwałtem dzieci i umieszczono je, każde osobno, w komunistycznych ośrodkach wychowania. Rodziców zaś zesłano na Sybir. W niewoli żydowskiej s. 40

Mając chociaż minimum wiedzy już wiemy, że My Polacy zostaliśmy poddani wyjątkowo perfidnej polityce zniewolenia, po wyjściu wojsk sowieckich zostało pozostawione przez nich wrogie Polakom plemię katów i morderców narodu Polskiego, którego pokłosie jest obecne w dzisiejszej polityce, co gorsza po 1989 roku ten gad zmienił skórę czerwoną na czarną mamiąc bogobojnych Polków swą obłudą, tańcząc przy tym na grobach naszych ojców mieni się być ich następcą a nie oprawcą. Ale przy każdej okazji taki Duda (prezydent z ramienia PIS) odsłania maskę wściekłego żyda oskarżając nas Polaków o antysemityzm – to już jawny przejaw wrogości, chamstwa ale i oznaka terroru.

„Od czasu, gdy nasi ziomkowie tacy jak Kuroń, Modzelewski, Mazowiecki i inni członkowie KOR-u opanowali „Solidarność”, podporządkowując sobie jej głównych działaczy, w „Polityce”, która od dwudziestu lat jest przecież NASZYM ORGANEM, chociaż adresowanym do polskich goiów,(…) Uważny czytelnik, czy to nasz czy gojowski, wie dlaczego tak jest: to droga która prowadzi nas do objęcia władzy w Polsce. Ale z drugiej
strony – jest to także demaskowanie naszych planów i metod przed opinią tych mądrzejszych gojów polskich, którzy taktykę naszego narodu przejrzeli na wylot.”

„Pan wie dobrze, Panie Urban, że żadna siła nie jest w stanie odebrać nam naszego żydostwa w charakterze, w myśleniu, w postępowaniu. I dlatego, jeśli Pan pisze, że Pańskiej osobowości „nie współkonstytuuje żadna żydowska tradycja kulturalna, obyczajowa, religijna, czy językowa”, to Pan wie dobrze, że Pan i w tym miejscu kłamie, bo to jest nieprawda. To, że nie mówi Pan w domu po żydowsku, chociaż ten język nie jest Panu obcy, tak jak Pańskim dziadkom, to, że nie szanuje Pan szabasu, ani nie nosi kury do rzezaka wcale nie oznacza, że nie czuje się Pan Żydem, tak jak ja, tak jak wszyscy Żydzi w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie.”

„Pan przecież wie dobrze, Panie Urban, Co mówi na ten temat Talmud i co powiedział nie tak dawno Sąd Najwyższy naszego państwa Izrael: „zgodnie z żydowskim prawem wyznaniowym Żyd pozostaje Żydem praktycznie w każdej sytuacji, choćby nawet świadomie zmienił religię”. Wie Pan o tym doskonale, ponieważ zna Pan dobrze tych Żydów w Polsce, którzy sie dawno przechrzcili jak Jerzy Turowicz czy Tadeusz Mazowiecki, a będąc od lat działaczami i publicystami w ruchu katolickim pozostają nie tylko wierni więzom i nakazom swej krwi, ale mając dostęp do najwyższych czynników Kościoła działają zgodnie z uchwałami Sanhedrynu, Kahału i zgodnie z naszą narodową racją stanu”.

„Parę dni temu widziałem Pana w telewizji w dyskusji na temat, o którym Pan nie ma najmniejszego pojęcia. W dyskusji brały udział cztery (z Panem) osoby, w tym ani jednego goja. Czy to specjalnie po to, żeby tych gojów ze złości szlag trafił? Ja, Żyd, nie mogłem na to patrzeć i wyłączyłem telewizor. Bo to wyglądało jak prowokacja. Prowokacja nasza, żydowska przeciwko polskim gojom. I po co? – się pytam. Jest nas w Polsce może sto, może dwieście tysięcy Żydów. A jak sie popatrzy czasem w telewizję, wygląda tak, jakby nas było w Polsce kilkadziesiąt milionów”!

„Przecież my gojom wmawiamy, że nie jesteśmy Żydami, tylko Polakami pochodzenia żydowskiego. Więc po co te bajki o dwóch narodach? Po co przypominać gojom, że my Żydzi w Polsce od XIII wieku nie ulegliśmy asymilacji ? O tym, że Żydzi nie dadzą się zasymilować napisał wyraźnie w „Życiu Warszawy” nr 88 z 15.IV.81 w artykule pt. „Dzieci jednej ziemi” Stanisław Podemski. Napisał, że od XIII wieku do dziś żyją w Polsce dwa narody: polski i żydowski. (…) teraz, kiedy opanowaliśmy wiele ogniw państwowych i społecznych, stowarzyszenia twórcze, prasę, radio, telewizję, estradę, miliony Polaków zrzeszonych w „Solidarności” są sterowane przez naszych ludzi? Kiedy mamy szansę na IX Zjeździe partii zagarnąć całą władzę w Polsce? Pan jest nieodpowiedzialny, Panie Urban! Pan nie musi chodzić z wnukami do obrzezacza, ani z kurczakiem do rzezaka – z tego Kahał nie będzie Pana rozliczać. Ale nie wolno Panu przed gojami odkrywać planów naszego narodu, jego taktyki i zamysłów w dążeniu do objęcia władzy w krajach diaspory”! Izaak Mosze Goldberg http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/1264-list-otwarty-i-m-goldberga-do-jerzego- urbana

Doskonałym przykładem, że ochrzczony Żyd się nie asymiluje i jest tylko Żydem jest przykład m.in. z Arcybiskupem Ołomunieckim Kohnem, który był w ustawicznej rozterce ze swoim klerem i wiernymi, nie dowierzającymi mu wcale, bo się otaczał żydami, toteż kiedy się okazało, że chciał działać na szkodę Kościoła, Ojciec św. Pius X usunął go z arcybiskupstwa w r. 1903, a on umierając po wojnie zapisał swój majątek na gminę żydowską. Święty Papież Pius X wystąpił energicznie przeciw żydom, przekonawszy się, że wszelkie jego wysiłki w nawracaniu żydów, nie osiągają żadnego celu, bo żyd ochrzczony, nawet gdy był klerykiem czy kapłanem pozostawał w duszy żydem i potajemnie wykonywał praktyki rytuału żydowskiego.

Gdziekolwiek bowiem Żydzi się osiedli, stanowią oni zupełnie oddzielny naród w narodzie, a podlegając niby, lecz tylko pozornie prawom krajowym, słuchają jedynie rządu utworzonego przez siebie, który w każdej gromadzie żydowskiej reprezentowanym jest przez Khał (zarząd społeczny żydów) i przez Bet-Din (trybunał sądowy ustanowiony na podstawie praw Talmudu). To ujawnia Żyd Brafmann w swej książce z 1870 roku pt. Żydzi i Kahały.

W tej samej książce zawarł autor wręcz szokującą dla nas mowę rabina Reichhorna, wygłoszonej na zjeździe prowodyrów żydowskich nad grobem Simeona ben Juda, w Pradze w r. 1859…- Ta mowa to jeden rasistowski jazgot, sam Hitler poczułby się jak ograniczony gamoń. Żydzi wszystkich oskarżają o mowę nienawiści, dlatego należy za każdym razem przywoływać powyżej wskazaną mowę i co dnie przypominać ją całemu światu.

Bezwzględna jest konieczność włączenia powyższej książki w poczet lektur obowiązkowych w szkole średniej a także na wydziałach prawa wszelkich uniwersytetów. Obecnie możemy ją pobrać ze strony internetowej;

http://www.ojczyzna.org/zasoby_www/dokumenty/starodruki/zydzi_i_kahaly-brafmann_1914r/

Dzisiejszy stan faktyczny wygląda tak, że wszelkie kluczowe i decyzyjne posady obsadzone są praktycznie tylko przez żydów lub im podległymi pachołkami czy to z tytułu zależności małżeńskiej np. jak Komorowski, Duda czy też trzymani na korupcyjnej smyczy.

Talmudowcy począwszy od Bermana, Minza przez Balcerowicza i obecnie Morawieckiego uczynili z Polski pole do grabienia Polaków, dlatego Konstytucja Kwaśniewskiego była taka ważna a dokładniej; – to zapis art. 220 nielegalnej Konstytucji dał żydom możliwość grabieży Polaków i pomimo, że jest niewiążąca i bezprawna co implikuje też bezprawność decyzji o uznaniu ważności referendum w/s tej konstytucji, to właśnie w oparciu o Talmud żydowskie rządy zadłużały i zadłużają Polaków w żydowskich Bankach komercyjnych tak jakby rząd Polski nie mógł się zadłużyć w NBP ! Dlaczego ? Bo na zasadach prawa goyów to jest niedopuszczalne ale zgodne z Talmudem już tak ! Dlatego gdy jakaś osoba mówi o rządach prawa i demokracji w Polsce w sprzeciwie do stanu faktycznego to albo jest kompletnie nieświadoma albo jest pochodzenia żydowskiego ! Polak doskonale wie, że żyje w kraju okupowanym przez mniejszość żydowską !

Rządy oparte na przemocy i bezprawiu żydów nad goyami nazywamy ŻYDOKRACJĄ bo nie mają one żadnych cech prawa osadzonych w Polskiej kulturze i demokratycznym pojmowaniu relacji społecznych – opierają się one na prostej definicji ;

Żyd ma zawsze rację bez znaczenia mają tu usankcjonowane w prawie Polskim normy prawne !

Żydzi wprowadzili święto państwowe tzw. Chanuki – która oznacza wielkie zwycięstwo Żydów nad ? skoro pali się ją poza Izraelem tylko w Polsce to oznacza zwycięstwo na Polakami ! Według Żydów referendum o przyjęcie konstytucji Kwaśniewskiego było dla Polaków nieistotne – ponieważ tylko referenda o znaczeniu istotnym dla Polski muszą mieć ponad 50 % głosujących – typowy żydowski żargon sprzeczny z prawem i stanem faktycznym ale zgodny z Talmudem! Czyli ustrojem ŻYDOKRACJI! Żyd Jakub Berman tak to kreował; „Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. (…) Każdy żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.”

W Polsce wszystkie karty głosowań po wyborach są palone pozostają tylko spisy a czy one są weryfikowalne ? niby jak skoro dowody są niszczone ! taki stan jest sprzeczny ze wszelkimi prawami – tylko przestępca zaciera ślady !

Ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. w art. 9, ust. 1 stanowiła, iż wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Do referendum, o którym mowa dot. Konstytucji, przepisy art. 8 i 9 stosuje się odpowiednio art. 14 ust 5. Co oznacza bezwzględny wymóg minimum 50 % uprawnionych. Antycypując, żeby Konstytucja weszła w obieg prawny musiałyby być spełnione przesłanki z art. 9 i 13 równocześnie – wystarczy, że jedna z przesłanek nie została spełniona, żeby z pełną mocą prawną stwierdzić, że jest brak jakichkolwiek podstaw do uznania Konstytucji z 1997r za wiążącą.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950990487/OZD19950487.pdf W referendum w/s przyjęcia Konstytucji Kwaśniewskiego nie głosowała wymagalna 50% liczba uprawnionych do głosowania a jedynie 42,86 % – Czyli faktycznie będąca w obiegu Konstytucja jest bezprawnie stosowana od 2.04.1997r. Ale, że w systemie żydokracji prawo nie obowiązuje a Talmud, to też SN zgodnie z Talmudem orzekł w dniu 15 lipca 1997 r. (sygn. III SW 435/97) ważność referendum natomiast zatwierdziła ją rada żydowska pod nazwą dla goyów Zgromadzenie Narodowe posługując się przez siebie wykreowanym kłamstwem: „w związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi ustawami Konstytucja została więc przyjęta”. Ten debilny-dowolny sprzeczny z elementarną wiedzą prawną oraz ze stanem faktycznym wybieg stał się podstawą przyjęcia Konstytucji z kwietnia 1997r. Stało się, to wbrew społeczeństwu oraz obowiązującym normom prawnym.

I tym się różni demokracja od żydokracji w demokracji wyrażona jest wola narodu a w żydokracji nie ma znaczenia żadne prawo poza Talmudem, skład SN uznając konstytucję Kwaśniewskiego zastosował następujące prawo Talmudu;

 1. „Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa

Mojżesza. – Babbi Ismael. R. Chjamber i inni rabini.

 1. „Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f.

21b

Żydowskie, rządy nie powiedzą Tobie, że wszystkie wybory są nielegalne ponieważ nie spełniają wymogów prawa międzynarodowego które Polacy podpisali; Dokument Kopenhaski został podpisany 29 czerwca 1990 r. na konferencji KBWE w Kopenhadze, dotyczącej praw człowieka (ang. Conference on Human Dimension). http://jow.pl/podpisali- i-schowali-podpisali-w-imieniu-polski-zapomnieli-przetlumaczyc-na-polski/

W Polsce nie ma mowy o spełnieniu tych warunków. Prawo do efektywnego kandydowania do Sejmu przysługuje nielicznym, nie ma możliwości indywidualnego ubieganiu się o mandat, ten przywilej zastrzeżony jest dla ogólnopolskich partii, korzystających z ogromnych subwencji państwowych. Polska ordynacja wyborcza do Sejmu nie spełnia tych warunków.

Dlatego nie ważane na kogo gosujesz wybrany może być praktycznie tylko Żyd albo jego pachołek !

Polacy jako goye mają płacić podatek na przeprowadzkę 3,3 mln. żydów do Polski taki jest postulat Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce pkt. 2. Podatek „reintegracyjny” pokrywający koszty sprowadzenia 3.3 miliona Żydów do Polski. A w pkt. 3 Hebrajski jako drugi oficjalny język w Polsce. Ale już obecnie Polacy opłacają wszelkie hucpy żydowskie typu obrady żydowskiego Knesetu w Polsce – Podatniku jak długo dasz się grabić ? Przypomnij sobie co mówił twój dziadek i pradziadek o zdradzie Żydów ! Polska to ojczyzna

 

Polaków nigdy żydów oni otrzymali w Polsce gościnę, schronienie i chleb w zamian mordowali Polski naród a obecnie nie po raz pierwszy zamierzają odebrać Nam Polakom Polskę dokładnie tak jak Palestynę Palestyńczykom !

ROŻwP zaczyna bowiem nabierać, jak najbardziej bardzo realnych kształtów. Ruch od artystycznych fantazji szybko przeszedł do formułowania konkretnych postulatów. Liderem, podobnie jak w filmie jest Sławomir Sierakowski. Oto co lewacki ideolog pisze na stronie ROŻwP: Oto moje propozycje zmian w Polsce: 1. Polskie obywatelstwo dla wszystkich imigrantów. 2. Podatek „reintegracyjny” pokrywający koszty sprowadzenia 3.3 miliona Żydów do Polski. 3. Hebrajski jako drugi oficjalny język w Polsce. 4. Wypowiedzenie konkordatu. 5. Izba Mniejszości zamiast Senatu. Sierakowski podkreśla, że jego idea tylko pozornie jest utopijna. Wierzy, że z zaangażowaniem, wzajemnym zaufaniem i jednością, jego Ruch jest w stanie „dać marzeniom demokratyczny mandat”. Manifest Ruchu zaczyna się słowami: Chcemy wrócić! Nie do Ugandy, nie do Argentyny, nie na Madagaskar, nawet nie do Palestyny. Tęsknimy za Polską, ziemią naszych przodków. http://www.tvp.info/7905690/hebraiski-drugim-iezvkiem-urzedowym-w-polsce

Rozmawiać mogą ze sobą osoby posiadające poziom uznający poszanowanie drugiego człowieka – żyd a tych w Polsce są miliony jest szowinistą i rasistą – będzie siał zamęt i chamstwo, ponieważ w jego kulturze oraz religii wszyscy NIE-żydzi nie są ludźmi natomiast kłamstwo i wszelkie metody manipulacji w tym i zastraszenia są u żyda święte ! :

„Normą postępowania żydów i niejako zwierciadłem ich duszy jest Talmud. Nazwa ta oznacza naukę. „Talmud jest dla żydów religijną potrzebą życia. Już starzy nauczyciele stawiali jego słowa ponad słowa nauki Tory; ponieważ w nauce pisanej są liczne sprzeczności, które można rozwiązać tylko przy pomocy Talmudu — nauka pisana jest zbyteczniejsza niż Talmud, ponieważ on ją zawiera, a nie odwrotnie”… Toteż Talmud tworzy istotę żydostwa, a „żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym”. Tak oświadczają rabini na oficjalnej dyspucie z duchownymi katolickimi 1240 r. 25 czerwca, broniąc Talmudu od stawianych mu zarzutów.

Nic się tu pod tym względem nie zmieniło, bo także według dzisiejszych żydów Talmud „uczy najwyższych zasad etycznych”. Cfr. G. Wolt”, Das Tridentinische Concil und der Talmud — Wien 1885, s. 14″ ks. Stanisław Trzeciak

Maria Dąbrowska: żydzi obsadzili wszystkie stanowiska, łącznie z naukowcami, pisarzami, dziennikarzami i aktorami, którzy trwali na posterunku bez względu na zmieniających się polityków i twardo trzymali się obranego po wojnie kursu. Stąd właśnie mamy takich, nie innych powojennych sztandarowych poetów i pisarzy i taką, a nie inną narrację na temat Polski szlacheckiej i przedwojennej i takie jakie mamy ekranizacje wielkich dzieł narodowych; co więcej, sugerując się wyglądem aktorów – takie wyobrażenie o tym, jak wyglądają Polacy, zadziwiająco podobnie do hollywoodzkich aktorów, gdzie rej wodzi żydostwo, a przedstawiciele innych nacji są jak rodzynki w cieście.

Działo się tak NIE dlatego, że nie ma zdolnych, inteligentnych i nawet genialnych Polaków, ale dlatego, że Polacy zostali odsunięci od jakiejkolwiek roli mogącej decydować o losach Polski, a co zdolniejsi, albo bardziej aktywni zostali pomordowani, zesłani, albo szykanowani i niszczeni; wybić mogli się tylko zdrajcy albo naiwni.

Nawiasem mówiąc, żadne metryki nie są potrzebne, bo oni dzięki chowowi wsobnemu mają swoje metryki na gębach wypisane. Naucz się rozróżniać tych kilka charakterystycznych cech „urody” żydowskiej, a włosy ci dęba staną, jak popatrzysz na większość zdjęć ludzi, którzy w

17 Polsce cokolwiek znaczą. Gdyby ci wszyscy ludzie nie mieli złych zamiarów – nie zmienialiby swoich nazwisk i często nawet imion i nie podawałoby się za katolików, no ale „po owocach ich poznacie”, a owoce, jakie mamy, każdy widzi – Polska jest w ruinie (kosmiczny dług publiczny) i nierządem stoi; zaprzeczanie faktom, oczywistej prawdzie, że żydzi, którzy od 1945 roku obsiadają wszystkie wyższe stanowiska, pozycje, urzędy i synekury (dobrze płatne stanowiska nie wymagające żadnej pracy) występuje tylko u żyda lub głupca.

Rok 1989 nie przynosi zmian i wyzwolenia spod tzw. „żydo-komuny” ale iście żydowską przemianę tego samego gada, który czerwoną skórę zamienia na czarną pozostając w swej istocie tak samo wrogi dla Polaków i Polski jak ten z 1945 roku. „Analiza listy osobistości prawej strony okrągłego stołu daje obraz bardzo przygnębiający. Było tam ok. 51 Żydów i ok. 13 Polaków, co oznacza że Żydzi kontrolowali sytuację i zadecydowali o treści układu. Poszło im to tym łatwiej, że kolaborowali z nimi tacy Polacy jak Wałęsa, Woźniakowski i Wielowiejski, całkowicie podporządkowani ich interesom. Żydzi kontrolowali też Kluby Inteligencji Katolickiej, oraz Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. O takim składzie okrągłego stołu zadecydował sekretarz episkopatu Polski arcybiskup Bronisław Dąbrowski, Żyd. Dlatego właśnie nie było tam przedstawicieli prawdziwej opozycji prawicowej akowskiego podziemia niepodległościowego zesłańców i emigracji z Zachodu. Syjoniści wygrali okrągły stół i zaczęli rządzić Polską na spółkę z postkomuną. Zaczęła się w żydowski sposób rozumiana transformacja, której rezultatem jest dzisiejszy kryzys, wysprzedaż prawie całego majątku narodowego w obce ręce, ataki na Polskę i Polaków i wielka próba pozbawienia nas niepodległości przez zawleczenie nas do Unii Europejskiej.” śp. mec. dr Andrzej Reyman – założyciel i wydawca miesięcznika „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”, syn Stefana Reymanna, żołnierza Legionów Polskich, zamordowanego w Oświęcimiu, nr obozowy 10392.

https://archiwaipn.wordpress.com/2013/03/22/kto-iest-kim-okraglv-stol-iak-to-svionisci-polske-

dzielili/

W Polsce po wojnie przećwiczono żydowski manewr podszywania się pod Polaków jak zrobiono to w Rosji gdzie Żydzi podszyli się pod Rosjan oto przykładowa lista żydów bolszewików, którzy przybrali nazwiska rosyjskie i inne, i tak:                        Stiekłow to Nachamkes –

Ziwowjew to Apfelbaum – Trockij to Bronsztejn – Kamieniew to Rozenfeid – Suchanów to Gimmer – Gorjew to Goldman – Meszkowskij to Goldberg – Łaryn to Łurje – Czerewanin to Libkin – Firsow to Rozenblum – Ortodeks to Akselrod – Liber to Goldman – Korelin to Sztejnberg – Martow to Cederbautn – Kamkow to Kac – Szymkina to Jawejn – Dan to Gurewicz -Anskij to Rappaport – Wodzicki to Primo – Pelcer to Pilzner – Sołncew to Goldsztejn – Czernow to Liberman – Zwezdzicz to Fensztejn – Kaminskij to Hofman – Banakow to Fundamenckij -Riazanow to Goldenbach – Porwus to Gotdfab – Baranów to Berko,Joffe – Zagorskij to Krachmalnik – Radek to Sobelson – Leszczyński to Zynger – Suchanów to Chamer. Autor książki strzeż się Żydów i bolszewików który powyższy wykaz sporządził (s.6), tak to podsumował „Jasny masz dowód, że ci nikczemni pejsaci żydzi opłacani szwabskiem złotem nie mają śmiałości występować pod swoimi nazwiskami, bo cały naród rosyjski, gdyby o tym wiedział niewątpliwie tych fałszywych proroków i nauczycieli rozszarpał by na kawałki i rzucił to ścierwo na pożarcie psom. Wątpliwe i to bardzo, czy psy chcieliby pożreć cuchnące bolszewizmem ścierwo żydowskie !…”

Mają swoją Palestynę, czego chcą od nas ? Nie chcą tam jechać, bo żyd żyda nie może oszukać, zdradzić i ssać jeden drugiego, a na zasadzie talmudu muszą mieć ofiary z chrześcijan I tych wyzyskiwać i ssać bez miłosierdzia. Muszą żyć z obywatela ziemskiego,
włościanina i robotnika i dlatego zębami trzymają się Polski jak „wesz kożucha…” bo w Palestynie nie będzie , głupich goi”…

Czy Polak i katolik pozwoliłby na reaktywację wrogiej Polsce organizacji ?! Dlaczego Kaczyńscy deklarują chrześcijaństwo i hołdują żydowskim organizacjom, które na celu mają niszczenie chrześcijan ! W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia odrodziła się w Polsce organizacja Żydowska – B’nai B’rith – Loża Polin. Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego z 22 listopada 1938 roku, rozwiązujący antypolskie organizacje masońskie w Polsce.

Ponowna instalacja loży miała miejsce dokładnie w dniu 9 września 2007 r. za zgodą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego?! Nie pisały oczywiście o tym gazety, nie informowała również telewizja, ale wzmiankę na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ambasady USA w Polsce. Organizacja B’nai B’rith jest żydowską, nacjonalistyczną, syjonistyczną i masońską, a ze swej natury i celów całkowicie antychrześcijańską organizacją! W Polsce organizacja o nazwie „Niezależny Zakon Synów Przymierza” – Independent Order of B’nai B’rith reaktywowała swoją działalność 9 września 2007 po prawie 70 latach oficjalnej nieobecności. Specjalny list wyrażający radość z reaktywacji organizacji i z gorącymi życzeniami przesłała kancelaria Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, której sekretarzem była pani Ewa Juńczyk-Ziomecka, były konsul w Nowym Jorku, znana z wielu filosemickich poczynań. Jest ona członkiem walczącej z patriotyzmem polskim i ideami narodowymi państwa polskiego organizacji „Otwarta Rzeczpospolita” oraz członkiem stowarzyszenia „Żydowski Instytut Historyczny”. http://ojczyzna.org/list_p-rezydenta_rp_lecha_kaczynskiego_do_bnai- brith.html

fS IN POLAT?D

NOWA SILNA POLSKA)P

Mossad w Solidarności, czyli kilka uwag z okazji promocji nowej książki dr Cenckiewicza o Lechu Wałęsie „Amerykańskie fundusze, wyasygnowane na wspieranie ruchu Solidarności, zostały praktycznie wykorzystane na rozbudowę sieci wywiadu izraelskiego w Polsce” No i mamy bez rewolucji bez walk zbrojnych zamiast Niepodległej Polski – Judeopolonię. Ronald Reagan zaakceptował plan, który obejmował współpracę US National Security Council z Mossadem, Watykanem oraz amerykańską organizacją związkową AFL-CIO we wspieraniu ruchu Solidarności. Dyrektor CIA William Casey złożył w Tel Avivie wizytę szefowi Mossadu Ytzhakowi Hoffi’emu, który udostępnił CIA tajne informacje Mossadu dotyczące Polski. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/mossad-w- solidarnosci-2-2017-04

W 1981 roku cała granda „komandosów” tzn. synusiów „puławian” („puławianie” – to była frakcja obywateli polskich, ale żydowskiej narodowości w komunistycznym PZPR-e z lat 1944-1968) typu Michnik, Geremek, Mazowiecki itp. finansowani przez żydów amerykańskich, przygotowywali się latami i wyczekiwali na kolejny bunt sfrustrowanych polskich robotników przeciw kremlowskiemu reżimowi PRL-u, aby wykorzystać odpowiedni moment i zająć dogodne pozycje polityczne do kolejnego przejęcia władzy w Polsce. Pomagał im w tym Mossad.

Żydzi faktycznie dokonali napaści na naród Polski i zawłaszczyli Polskę w niewidzialnej wojnie pełzającego kroku, co polega na przejmowaniu małymi etapami wszelkich decyzyjnych posad i stanowisk w ich talmudczanym stylu. Czynili to za pomocą mordu (żydowski-UB), przekupstwa stawiając zawsze przed tym powszechną eskalację nienawiści wyrażanej w ciągłym instytucjonalnym pomawianiu narodu Polskiego o urojone niby zbrodnie na Żydach. W ten sposób budowali swoją pozycję ofiary której należy się szczególna uwaga i troska, chociaż mamy do czynienia ze szczególnym zbrodniarzem, obłąkanym z nienawiści do Polaków agresorem, którego cel dla myślących jest dokładnie taki sam jaki mieli w Palestynie. Obecnie żydowski po-pis za pieniądze Polaków sprowadził wojska USA i mosadu jednocześnie faktycznie rozbroili siły zbrojne Polski !

Żydzi po wojnie całkowicie rozbroili naród Polski chociaż u siebie w Izraelu każdy może posiadać broń automatyczną noszoną niczym biżuteria.

Dlatego jak trzeba być słabym umysłowo, żeby przyjmować żargon żydowskich zbrodniarzy, że Polacy nie mogą mieć broni bo się pozabijają! Tylko narody okupowane nie mają możliwości posiadania broni, ponieważ obowiązkiem każdego obywatela jest stanąć z bronią przeciwko wrogowi. Żydzi o tym doskonale wiedzą, dlatego stosują się jak zawsze do Talmudu i rozbrajają okupowane kraje jakim jest oczywiście Polska; „Uczono: że nie można

im sprzedawać ani broni, ani przyrządów broni, że nie można im broni ostrzyć, nie można im sprzedać ani kłody z kajdanami, ani łańcuchów na szyję, ani powrozów, ani żelaznych łańcuchów, ani gojom, ani Samarytanom. Dlaczego? Chciano powiedzieć, że są podejrzani o     rozlew krwi…     R.      Dimi b. Aba powiedział: jak      jest  zakazanym gojowi  broń sprzedawać, tak jest  zakazanym sprzedawać izraelskiemu bandycie 116.  „R. Ada b. Achaba powiedział: nie można im sprzedawać żelaznych płyt, bo mogą z nich sporządzić broń 117 i mogą żydów zabijać. Z tych to również względów polecono zachowywać wielką ostrożność przy jakiejkolwiek sty­czności z nimi, bo ich podejrzewano zawsze o złe i zbrodnicze zamiary”. Ksiądz profesor Stanisław Trzeciak,Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce

Jak żydzi obecnie oficjalnie poza przekrętami grabią Polaków ? Wystarczy prześledzić głosowania w sejmie w ostatnich 8 latach i tak np. tzw. emerytury dla Żydów za rządów PO wspólnie z PIS i całą resztą przegłosowano ustawę faktycznie grabiącą Polaków. Mało na tym, tacy zbrodniarze jak Morel mordercy narodu polskiego z UB mieszkających w Izraelu otrzymują „emerytury” od żydowskiego zaborcy wyłonionego po 89 roku takich jak UW, AWS, PC, Nowoczesna, PO i PIS nie licząc ich hybryd. Obecnie od 2015r. PIS dobra zmiana – ale dla żydów cd. A kto głosował za przyjęciem antypolskiej ustawy ? Wszyscy głosowali za nią jak jeden mąż. Także ci z PO i PiS oraz Solidarnej Polski. Nikt się nie wyłamał, a takiej dyscypliny w Sejmie nie było nigdy (no może z wyjątkiem Sejmu PRL). Tylko dwóch posłów było przeciw: Wojciech Szarama i Przemysław Wipler.

28 maja 2014r. na stronie internetowej izraelskiego dziennika „The Times of Israel”, pojawił się artykuł, którego autor, Raphael Ahren, informuje, że od przyszłego roku 50 tysięcy Izraelczyków, którzy przeżyli wojnę, może otrzymywać wypłacane przez Polskę emerytury w wysokości 100 euro miesięcznie (ok. 400 zł). „The Times of Israel”, opisując nowe regulacje, powołuje się na Sebastiana Rejaka, nazywając go pełnomocnikiem polskiego MSZ do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

„…do miesięcznych świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto urodził się jako obywatel polski, ucierpiał podczas wojny (sam fakt przebywania w getcie wystarczy) pod okupacją niemiecką bądź też ukrywał się. To samo dotyczy małżonka. To samo dotyczy kolejnej okupacji – sowieckiej – do roku 1956″.

„Do otrzymania świadczeń kwalifikuje się ten, kto ucierpiał podczas wojny w okupowanej Polsce lub w innym miejscu, był zmuszony opuścić Polskę lub też urodził się po wojnie w rodzinie, która została zmuszona do opuszczenia Polski, a więc jako dziecko miał udział w ich losach i prześladowaniach”.

Z tego wynika, że świadczenia w wysokości 100 euro, dostaną nie tylko bezpośrednie ofiary niemieckiego nazizmu czy radzieckiego komunizmu, ale również ich dzieci.

Dotyczy to Żydów o polskich korzeniach, którzy przeżyli Holocaust, bądź w inny sposób ucierpieli przez nazistowskie lub sowieckie represje do 1956 roku. Liczba osób nie mieszkających w Izraelu, a rozsianych po całym świecie, którzy mogą wystąpić o wypłaty, jest nieznana. Może to być znacznie więcej uprawnionych, zważywszy, że w Izraelu mieszka ok. 5,5 mln Żydów, a w diasporze ponad 7 milionów.

Wipler na swym Facebookowym profilu napisał: „- Tylko dwóch posłów (w tym ja!) głosowało przeciw przepisom, umożliwiającym wypłacanie przez ZUS specjalnych dodatków emerytalnych m.in. ofiarom niemieckiego totalitaryzmu! Znowu miałem racje, znowu byłem prawie sam – naprawcie to za rok!

A jak wygląda znowelizowana ustawa Dz.U. 1991 Nr 17 poz. 75 z dnia 24 stycznia 1991r.

 • kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w praktyce ? Praktycznie prawie każdy Żyd staje się uprawnionym :

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje się również do osób, które podlegały represjom wojennym

 • okresu powojennego. Represjami w rozumieniu ustawy są okresy przebywania:

2) z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach;

 1. Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia.

Znając Żydów ich patologiczny zmysł do grabieży to kto spr. pod kątem stanu faktycznego żydowskie wnioski, żydowskie rządy w Polsce ? Odpowiedz jest oczywista – Żyd pisze wniosek a Polacy płacą ! http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910170075

https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/placimy-240-mln-zlotych-na-emerytury-dla-

zydow/

Grabież majątku jest nieprzerwana pod różnymi pozorami w tym także przez opłacanie antypolskiej nienawiści jaką różne żydowskie agendy i osoby uprawiają przeciwko narodowi Polskiemu. Ale żeby było mało cały system sądowo-prokuratorski wyniszcza naród Polski – robili to w latach 1945-56 eskalując ludobójstwo na Polakach i robią to po 1989r, pod pozorem jak zawsze niby walki z antysemityzmem w istocie tylko wobec Polaków nigdy Żydów. Żydzi już jawnie nawołują do wyniszczania narodu Polskiego i pomimo, że takie sprawy trafiają do tzw. wymiaru „sprawiedliwości ” to zawsze z nakazem Talmudu są umarzane. Poniżej przykład agresywnej nienawiści żydów wobec Polaków:

Gdy Piotr Rybak na rynku we Wrocławiu w dniu 18.11.2015r spalił kukłę Żyda wyrażając dezaprobatę względem zbrodniczych poczynań Sorosa i mu podobnych żydów, cały system żydokracji wytoczył przeciwko jednemu Polakowi swe antypolskie instytucje i skazał faktycznie niewinnego człowieka za wyrażanie poglądów odrzucających żydowską antypolską wściekliznę na 10 miesięcy kary więzienia, żeby było mało, to sądy wbrew wszelkim zasadom penitencjarnym osadziły Rybaka w rygorze najcięższym tak jak najgroźniejszych zbrodniarzy!

Funkcjonująca konstytucja RP w teorii wyrażona w art. 54. 1. Brzmi : ” Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” Oznacza to, że zarówno forma jak i sposób ekspresji artystyczno-medialnej w celu wyrażenia swych poglądów tu dezaprobaty do żydowskich rasistowskich i zbrodniczych poczynań musi być poszanowana i wolna od wszelkich represji ! No tak, ale nie dla Polaków – terrorystyczne agendy żydokracji w sprzeciwie do norm które sami ustalili dokonały publicznej międzynarodowej inkwizycji na Piotrze Rybaku ! Sędzia skazując Piotra Rybaka w istocie za urojone przestępstwo brutalnie dopuścił się przestępstwa na narodzie Polskim publicznie nas znieważając. Sędzia Marek Górny w swym uzasadnieniu przekroczył zakres swych kompetencji oskarżając wszystkich Polaków o antysemityzm, użycie terminu polska tradycja antysemicka wprost obraża uczucia i godność Polaków ! Sąd posiada kompetencje tylko w zakresie ram prawnych – pomawianie Polaków i obrażanie ich oraz zastraszanie – nie mieści się w kompetencjach sądu i na takie czyny nawołujące do nienawiści wobec Polaków i Polski nie może być ani zgody ani żadnego marginesu akceptacji, wobec ewidentnych znamion przestępstwa nawet nie wszczęto wobec niego czynności prawnych. Czy nadal będziemy na to pozwalać? Gdy zaś Żyd wprost nawołuje do wyniszczenia Polaków, to co robi Prokuratura?

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie

Krucza 38/42 00-512 Warszawa

lei. 022-6284122, fax: 022-621385

e-mail: prokuratura.srodmiescie@warszawa.po.gov.pl

ZAWIADOMIENIE

o odmowie wszczęcia śledztwa

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2012 pod sygnaturą akt 1 Ds 378 / 12/AM odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie publicznego znieważenia Narodu polskiego poprzez rozpowszechnianie ulotek i rozwieszanie plakatu, podpisanych przez osoby przedstawiające się jako „Bojownicy Sjonu”, w bliżej nieokreślonym czasie w Warszawie, tj. o czyn z art. 133 kk.Mało na tym pod rządami PIS w grudniu 2017r. cały sejm włącznie z PO i całą szajką anty- Polaków – niby polscy posłowie znowu wszyscy głosowali przeciwko Polakom. Sejm przyjął ustawę dotyczącą przekazania z budżetu państwa 100 milionów złotych dotacji na fundusz wieczysty Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, z którego finansowane będą prace konserwatorskie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie. I po tym można tych Żydów poznać po owocach ich antypolonizmu, tym razem tylko 4 posłów było przeciw, co oznacza że procentowo Polaków w sejmie reprezentuje zaledwie 0.86 % głosujących. Czy to jest demokracja, czy mamy do czynienia z zawłaszczeniem państwa przez zbrodniczą mniejszość etniczną, która nie kryje swej nienawiści i wrogości do narodu Polskiego i Polski  https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,100-milionow-na-cmentarz-zydowski-sejm-przyjal- ustawe,248257.html

Za poprzedniej kadencji czyli rządów PO w latach 2007-2015 przelano 200 milionów złotych na Muzeum Historii Żydów Polskich. Kaczyńskich i ich wspólników należy oceniać po owocach one wydają jednoznaczne świadectwo wrogości wobec narodu Polskiego.

JERZY URBAN PALI POLSKI SZALIK – NIEWINNY!KUBA WOJEWÓDZKI MIESZA POLSKA FLAGĘ Z GÓWNEM – NIEWINNY! DAWID KARPIUK /NEWSWEEK/ NISZCZY GODŁO POLSKI – NIEWINNY! PIOTR RYBAK – PALI KUKŁĘ ŻYDOWSKIEGO ZBRODNIARZA – 3 MIESIĄCE WIĘZIENIA! I GDZIE TU JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ ???

 

W 2005 roku, Lech Kaczyński pełniąc obowiązki prezydenta Warszawy zadecydował o wkładzie finansowym Warszawy w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich, który wyniósł tylko w gotówce 40.000.000 złotych ale że żydom zawsze mało, to też Kaczyński kosztem Polaków darował działkę o powierzchni 12 929 m2 w centrum Warszawy – według cen działek w Warszawie wartej 130.000.000 złotych. Zasługi Kaczyńskiego do budowania Polin są nie do przecenienia: 1988r -uczestniczy w układach w Magdalence, 1989 – uczestniczy w obradach okrągłego stołu, 2001 – jako prokurator generalny zablokował ekshumację w Jedwabnem, 2005 – jako prezydent Warszawy zaproponował powołanie żydowskiego instytutu historycznego (który zieje nienawiścią do Polaków), 2006 – jako Prezydent RP zapoczątkował obchody Chanuki w pałacu Prezydenckim, 2007 – jako Prezydent RP podpisał traktat Lizboński, 2007 – jako Prezydent RP sygnował akt erekcyjny muzeum historii żydów Polskich, 2008 – jako Prezydent RP paradował w synagodze w jarmułce, oczywiście to nie wszystko.                               https://forumemiot.wordpress.com/2016/04/16/zaslugi-lecha-kaczvnskiego-dla-

muzeum-historii-zydow-polskich/

W jaki sposób Żydzi opanują świat ? Na to pytanie odpowiedz daje także Talmud!

Mieszanie Ras – ma na celu zbudowanie jednego bezwolnego ciała gojów. Obecna polityka mieszania ras i ofensywa ideologiczna w medialnym przekazie należącym do Żydów w istocie jest tylko nakreśloną ideologią Talmudu, w której zawarto, że Żydzi zapanują nad całym światem, gdy wszystkie narody świata się wymieszają i stworzą jeden naród tzw. globalizacja.

Henryk Pająk w książce „Dwa wieki polskiej Golgoty” str. 134 — przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa. W liście tym czytamy, cytuję:

„Naród żydowski w swym zbiorowisku jest mesjaszem. Będzie panował nad całym światem, — połączy rasy ludzkie, — zniesie granice, obali monarchie i stworzy światową republikę, która da obywatelstwo wszystkim żydom. W tej nowej organizacji ludzkości synowie izraela zdobędą świat. Synowie tej samej rasy, tego samego tradycyjnego wychowania — staną się bez żadnej opozycji elementem kierowniczym. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym przywódców żydowskich. W ten sposób, wraz ze zwycięstwem proletariatu — rządy narodów zintegrowanych w tej republice — przejdą łatwo w ręce żydów. Własność prywatna będzie zniesiona przez rząd rasy żydowskiej, która będzie administrować bogactwu publicznemu. Tak sprawdzą się OBIETNICE z TALMUDU, że – nadejdzie CZAS MESJASZA – i ŻYDZI będą mieli w SWOICH RĘKACH BOGACTWA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA.”

„Mesjasz przyjdzie dopiero wtedy, gdy Pan Bóg wyczerpie wszystkie dusze z zapasowego magazynu (Gif). Wtedy wszystkie narody połączą się w jeden i przyjmą wiarę żydowską. Izraelici zostaną panami całego świata. Niektóre narody, według innych rabinów, nie zechcą poddać się żydom dobrowolnie i stąd powstanie straszna wojna, z której żydzi wyjdą zwycięsko. Walka będzie trwała długo i zniszczy dwie trzecie narodów, zwycięzcy żydzi będą potrzebować 7 lat czasu na to tylko, ażeby spalić broń zdobytą. Resztki zwyciężonych zostaną niewolnikami żydów i będą musiały przyjąć ich religię, z wyjątkiem wszakże chrześcian, którzy tej łaski nie dostąpią, lecz będą całkiem wytępieni, jako dzieci diabła; każdy żyd będzie miał 2,800 niewolników i 310 światów (?). Bogactwa żydów będą tak wielkie, że potrzeba będzie 300 oślic do dźwignięcia kluczów od ich skarbów. Żydzi i Kahały s.197

Mieszanie ras jest narzędziem globalizmu, aby zniszczyć narody i państwa, zwłaszcza te zbudowane przez białego człowieka. Pan X czy Pani Y może sobie nie wierzyć w znaczenie czy nawet istnienie ras, ale Żydzi, którzy stoją za globalizmem, wierzą. Istnieją wypowiedzi bardziej i mniej znaczących Żydów – Morgenthau, Coudenhove-Kalergi, Freud, czy głośne w ostatnich latach wypowiedzi niejakiej Barbary Spectre i Noela Ignatieva, dostępne w internecie, w których wprost mówią o konieczności zniszczenia białej rasy jako jedynego realnego konkurenta Żydów do władzy nad światem lub o konieczności kolonizowania państw należących do białych ludzi za pomocą masowej imigracji przedstawicieli innych ras.

Otwieranie państw należących do białych ludzi na masową imigrację, to oprócz rewolucji seksualnej i feministycznej, główny postulat na wskroś żydowskiej i zarazem szowinistycznej Szkoły Frankfurckiej, sfinansowanej przez żydowskich krezusów oraz czołowe syjonistyczne organizacje żydowskie, a prowadzonej przez żydowskich intelektualistów; nie jakichś „lewicowców” bez żydowskiej świadomości, lecz autentycznych nacjonalistów czy wręcz szowinistów. Dla Żydów rasa ma znaczenie, co wynika jasno z ich wypowiedzi. Multikulturalizm nie jest „lewicową utopią”, jak wielu naiwnych mniema, ale jest przemyślanym narzędziem niszczenia białego człowieka, niszczenia chrześcijaństwa (czy się to komuś podoba, czy nie, to biały człowiek był na przestrzeni wieków rozsadnikiem chrześcijaństwa) i niszczenia suwerennych państw narodowych na rzecz postulowanego przez Żydów i ich masońskie psy jednego państwa światowego. W książce MacDonalda jest przytoczone określenie syjonisty z USA, niejakiego Bena Wattenberga, który życzy sobie, aby Amerykanie stali się pierwszym „narodem powszechnym” świata. Warto tu dodać cytat innego syjonisty z USA, niejakiego Earla Raaba: „Urząd statystyczny poinformował, że wkrótce kolorowi czy nie-Europejczycy będą stanowić mniej więcej połowę ludności Stanów Zjednoczonych. I wszyscy będą obywatelami amerykańskimi. Przekroczyliśmy granicę, poza która partia nazistowsko-aryjska nie będzie już mogła zwyciężyć w tym kraju. Od półwiecza [my, Żydzi] wspieramy amerykańskiego ducha sprzeciwu wobec dogmatyków. Duch ten nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, ale heterogeniczna natura ludności sprawia, że jego rozwój jest nieodwracalny – i dzięki temu mamy dziś pewniejsze zapory przed dogmatyzmem, niż kiedykolwiek przedtem”.

Jak widać z tego cytatu, niszczenie homogeniczności państw białych ludzi służy Żydom jako narzędzie trzymania tych ludzi w ryzach i do kontroli materialnych zasobów ich krajów).

Bo jak Euro-Amerykanie mają się teraz zorganizować i odwrócić to, co się stało w 1913 r. i później? W multikulturowym społeczeństwie jest to bardzo, ale to bardzo trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe. Tak więc Stany Zjednoczone nadal będą państwem-własnością Żydów (którzy stanowią zaledwie około półtora procenta ich populacji) i ich narzędziem dominacji nad resztą świata. A Euro-Amerykanie będą tylko ich nawozem, tak jak dotychczas. Izrael Szahak twierdził, że historię narodu żydowskiego cechują cykle koniunkturalne, które polegają na tym, że Żydzi w państwach nie-Żydów zdobywają sobie status, który polega na tym, że, w różny sposób, doprowadzają do wyniesienia w takim państwie przychylnych sobie władców lub skorumpowania tamtejszych elit i przy ich pomocy do nadania sobie takich praw, które pozwalają eksploatować masy ludzkie tego kraju.

Pio Baroja Nessi ( hiszpański powieściopisarz XX w.) : ” Żyd żywi głęboką nienawiść do Europy, wierząc, ze Europa go obraziła . I z zapałem przyłącza się do wszystkiego ,co mogłoby nasz kontynent skompromitować. Tak wiec widzimy go w teatrze i powieści, w kinie erotycznym i w kubizmie ,w fałszu i homoseksualizmie Freuda i jego zwolenników… Komunizm jest dziś potężną krucjata sterowana przez Żydów przeciwko europejskiemu światu i kulturze, dla swych własnych celów . Żyd, który rzadko kiedy jest wynalazcą, mężem idei, z entuzjazmem chwyta się komunistycznej teorii przedstawiciela tez samej rasy, Karola Marksa, i propaguje ja z wielkim artyzmem…Żyd wierzy ,ze jest przeznaczony do stworzenia potęgi zwierzchniej pośród innych ludów . Jest przekonany o swej wyższości, w stosunku do innych ludzi żywi głęboką pogardę i nie bawi się w skrupuły”.

Należy tu dobitnie przywołać fakty, które pokazują, jak Żydzi wbrew swym bredniom lansowanym po całym świecie postępują u siebie: Netanjahu nie bawi się w polityczną poprawność: „Nie pozwolimy, aby Izrael został zalany falą nielegalnych imigrantów i terrorystów”…. Premier Izraela Benjamin Netanjahu uprzedził, że jego kraj nie zgodzi się na zalanie imigrantami z Syrii i Afryki. Ogłosił też, że powstanie ogrodzenie na granicy z Jordanią. https://marucha.wordpress.com/2014/08/13/o-mieszaniu-ras-i-dlaczego-zydom- tak-na-nim-zalezy/

Niezaprzeczonym jest także, że dopóki trwać będzie i panować oficjalna władza żyda nad żydem i dopóki istnieć będzie oddzielne Talmudowe królestwo wraz z jego Kahałem, Bet- Din’em, faktorami, tajnymi prześladowcami… z jego Hazaka i Meropie (to jest prawem obdzierania i eksploatowania chrześcijan, nabytym za pieniądze od Kahału), dopóty średniowieczny żydowski porządek dochowa się w zupełnej nietykalności wobec wszelkich reform, zaprowadzonych przez władze rządowe administracyjne, sądowe lub policyjne. Życie moralne i materialne mas żydowskich będzie zawsze niewolniczym i paraliżowanym przez Kahał, jak się to dotychczas dzieje, kraj w którym zamieszkuje ludność chrześcijańska nie przestanie być przez nich uważanym, jak powiada Kulun, jako jezioro, w którym każdy żyd może śmiało zapuszczać sieci, gdy kupił od Kahału prawo Hazaka i Meropie. Na podstawie przez historię stwierdzonej żywotności organizacji kahalnej utrzymuję, że dopóki zniszczone nie zostaną odrębne instytucje żydowskie, istniejące pośród wielkich mas Izraela, zamieszkałych po miastach i miasteczkach, dopóki te masy próżniaków nic nie produkujących, nie zostaną użyte do uprawy roli, do pracy przy kolejach, kanałach i tym podobnych przedsiębiorstwach, dopóki trudnić się będą lichwą, kramarstwem i oszukaństwem wszelkiego rodzaju… dopóki kształcenie młodzieży żydowskiej odbywać się będzie jak dotychczas po chederach w fanatyczno-talmudowym duchu… dopóty starania rządów, mające na celu zamienić żydów na pożytecznych obywateli kraju, oraz życzenia oświeconych żydów przeprowadzenia w życiu faktycznego równouprawnienia, na zasadzie nabytych już cywilnych i politycznych praw, pozostaną, jak dotąd, czczym tylko „pium disederium (pobożnym pragnieniem). ”

Konkludując, żyd nie posiada żadnej ideologii on produkuje nieprzerwanie szelmowskie i zbrodnicze brednie takie jak komunizm, globalizacja, równość i braterstwo na potrzeby gojów – sam zaś niezmiennie trzyma się tylko jednego prawidła jakim jest Talmud i żadnego innego. Powyższe zdjęcie obrazuje równość i braterstwo żydów z sejmu i ich niewolników.

Trzykrotne potępienie żydów przez Jezusa Chrystusa:Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8:44). Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa (Mt 23:27). Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości (Łk 11:39).

Zadłużenie Żydów wobec Polaków

Zadłużenie Żydów wobec Polski to bilionowe kwoty wyrażone w dolarach USA, których żydzi nigdy nie zwrócili – obecnie ci grabieżcy za pomocą swoich zakonspirowanych ziomków chcą okradać Polaków;

Żydowskie kahały okradły polskie duchowieństwo i magnaterię na kosmiczną skalę !

Historyk Ludwik Glatman pisał w wydanych w 1906 r. „Szkicach historycznych”, iż z zapisków z 1739 r. widać, że Żydzi koronni wnosili do skarbu z pogłównego tylko 220 tys. zł rocznie, mogli zaś wnieść bez najmniejszego przeciążenia wraz z litewskimi Żydami 4 mln zł polskich. Wynika z tego, że przez wiele dziesięcioleci Żydzi dzięki swej nadzwyczaj skutecznej walce o zachowanie bardzo niskiego pogłównego okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodu na wiele milionów złotych.

Jak żydowskie kahały okradły polskie duchowieństwo i magnaterię

Wyjątkowy, jak na owe czasy samorząd żydowski, łącznie ze słynnym Sejmem Czterech Ziem – waadem załamał się w połowie XVIII wieku na skutek całkowitego gospodarczego i finansowego krachu kahałów.

Zadecydowały o tym ogromne, niespłacane przez kilkadziesiąt lat długi kahałów (pełniących rolę banków) wobec polskich wierzycieli, głównie duchowieństwa i magnatów.

Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem dla, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła (..) W roku 1764 wyniosły długi organizacji żydowskich w ogóle bajeczną na owe czasy sumę półtrzecia miliona (tj. 2,5 miliona ówczesnych złotych), z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii.

Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od czterech do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjałem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych. 2500000 złotych obiegowych jest równoważne 500000 polskich złotych czerwonych. Zawartość złota w 500000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500000złpc x 3,5g/(złpc) = 1750000 [g]. Jedna uncja zawiera 31,1 [g]

Liczba uncji w 1750000 gramach złota: 1750000 [g] /(31,1g/unc)=56270 uncji Cena złota 2018 05 11 o szóstej rano wynosiła 1320 USD/za uncję co odpowiada sumie 74,276,527 USD.         Pieniądze te pracowały dla Żydów przez przez (2018-1764)= 254 lata.

Wykorzystując te pieniądze Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przyniosło im to fortuny.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza sie za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to odsetki wynosiły 30-40 % a w jednym z lat po 1989r. około 80%.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daję sumę do spłacenia: 74276527x(1,05)exp254=1,79x10exp13 = 17,9x10exp12 = 17,9 europejskich bilionów . Fachowego adekwatnego wyliczenia oddającego wartość faktyczną długu Żydów wobec Polaków na ówczesny czas dokonał Pan Adam Bednarczyk z Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego.

Tego doliczyła się komisja sejmowa, wybrana do tego w roku 1764. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion czyli cały dług z roku 1764 wynosił 3,5 miliona (trzy i pół miliona ówczesnych złotych polskich. (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 344). Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. Obecnie według fachowych wyliczeń eksperta realny dług wynosi 25,06 (europejskich bilionów) USD. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju dzisiejszych piramid finansowych. http://ierzvrnowak.blogspot.com/

Żydzi zadłużali się wobec Polaków z pełnym przekonaniem, że długów nigdy nie oddadzą.

“ My zaś, dzierżąc prasę w naszych dłoniach, będziemy mogli zamienić prawość w nieprawość; bezcześć podnieść do prawdziwej części, będziemy mogli wstrząsnąć nietykalną dotąd instytucyą rodziny i rozbić jej członków na oddzielne cząstki…; będziemy mogli wykorzenić to wszystko, w co dotychczas wrogowie nasi wierzyli…,

będziemy mogli zrujnować kredyt, podburzyć drażniące namiętności, wydać wszystkiemu i wszystkim wojnę otwartą, narzucić sławę lub pogrążyć w otchłań bezcześci kogo i co tylko zechcemy!….” żydzi i kahały z objaśnieniem teodora jeske-choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914,str.17

„Żydzi muszą również stanąć wszędzie jako prawodawcy, aby znieść prawa Goimów (niewiernych grzeszników), wymierzone przeciw dzieciom Izraela.

My zaś z naszej strony, zostańmy wiernymi na wieki prawom, przekazanym nam przez ojców naszych, to jest: przechowaniu w sercach naszych nieprzebłaganej nienawiści dla wrogów i nieprzyjaciół Izraela… „Zresztą już nie potrzebujemy praw dla obrony naszej, bo takowe z tak zw. postępem cywilizacyi zostały prawie wszędzie w Europie już nam nadane. (…)

W obecnej więc chwili powinniśmy się starać o nabycie takich jeszcze praw, które wyłącznie mogą być korzystnymi dla naszego ludu, jak na przykład: łagodne prawo o bankructwie, uchwalone w celu humanitarnym, stałoby się w naszym ręku bogatszą kopalnią złota, aniżeli niegdyś owe nieprzebrane kopalnie Kalifornii.” żydzi i kahały z objaśnieniem teodora jeske- choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914s.15, http://www.oiczvzna.org/zvdzi-i-kahalv.html

Ksiądz profesor dr Stanisław Trzeciak woła do Nas za grobu – powstań narodzie uciskany ! „Co do Polski zaś, cały Naród musi podnieść głos i wołać przy pomocy bezwzględnego bojkotu i ustawodawstwa: Żydzi z Polski wyjść muszą! Jako żydów również traktować się musi wszystkich ich obrońców, bo to są sprzedawczycy i zdrajcy narodu.”

Od 1989 roku w Polsce żydowska szajka realizuje plan swych przodków a obecnie okrzepły żydowski PO-PIS kładzie podwaliny pod żydowskie państwo – brutalnie mamiąc jak kuglarz patriotycznymi tematami ale tylko dla pozoru i zawsze pod kontrolą tak, żeby o żydowskim spisku „Polin” się nie wydało za to co dnia usłyszycie o biednych żydach i polskich łajdakach!

„Powiadają, że mnóstwo żydów przystępuje do chrztu. To wcale nie szkodzi. Ochrzczeni posłużą nam właśnie i będą dla nas stopniami, po jakich wejdziemy na drogi nowo – odkryte, obecnie jeszcze nam nieznane; albowiem neofici trzymają się zawsze nas i pomimo chrztu ich ciała, duch i umysł zostają prawie zawsze żydowskiemi. żydzi i kahały z objaśnieniem teodora jeske-choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry Plac Warecki 4, rok 1914 str. 12

URZĄD BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO – To w istocie żydowska agenda mordu i terroru . Stalin z pełnym cynizmem powierzył władzę w Polsce etnicznym mniejszościom, umieścił kolaborujących z Sowietami Żydów na kluczowych stanowiskach w partii i administracji państwowej. Najważniejsze ministerstwa, w tym spraw zagranicznych, zostały obsadzone przez jej przedstawicieli. Był to wyrachowany zamysł socjotechniczny dla zniewolenia i podzielenia Polaków. Mniejszość poddawała się łatwej kontroli, była w opozycji do większości, spełniała wszystkie polecenia nowego okupanta. Ważne także były motywacje ideologiczne, tj. jej historyczne zauroczenie komunizmem.

„W r. 1935 w Warszawie na 4.000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90% żydów, a 10% Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja „Komunistycznej Partii Polskiej” liczyła 70% żydów, a 30% Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85% żydów, a 15% Polaków.”Stanisław Trzeciak, „Talmud o Gojach” s. 137

Zaplanowana eksterminacja Słowian przez Żydów o czym w poniższym opracowaniu była następnie realizowana wobec Polaków przez Żyda Jakuba Bermana i zastosowana przez żydowskich zbrodniarzy m.in. takich jak Goldberg-Różański, Helena Wolińska, Światło, krwawa luna – Julia Brystygier, Szechter-Michnik czy taki Stolzman, wreszcie monstrum makabrycznych mordów na Polakach Morel i wielu innych im podobnych Żydów ma postać permanentną. Począwszy od Ludobójczego mordu przez ekonomiczne upodlenie wypychające Polaków na emigrację przy jednoczesnym wydawaniu paszportów i obywatelstwa Żydom z Izraela oraz praw obywatelskich z natury swej wrogim Ukraińcom służy właśnie wynarodowieniu Polski z narodowości polskiej.

Zwykłe chamstwo, buta i arogancja to instytucjonalna norma Żydów obecna w przestrzeni politycznej i publicznej dnia codziennego, np.: Poniższy dokument to dowód, że Izrael prowadzi anty-Polską politykę, wspiera i propaguje ludobójstwo jakiego Żydzi dopuścili się na Polakach w żydowskim aparacie zbrodni i terroru jakim było UB, poniżej dowód ! (dokument nr 3 na stronie IPN)http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/647.Odpowiedz-Panstwa-Izrael-na- wniosek-o-ekstradvcie-Salomona-Morela-oraz-opracowan.html

Prezydent Izraela Wykupujemy Polskę

Alicja Cholewa-Zawadzka ul. Stolarska 3/4 43-190 Mikołów tel. 607 621 339

e-mail: alicia.zawadzka@interia.pl

podlegała ekstradycji do Polski z powodów wymienionych powyżej i ze względu na pogarszający się stan zdrowia. ——

Co więcej, w świetle faktów uważamy, it nie ma żadnych podstaw do przedstawienia Morelowi zarzutów popełnienia poważnych przestępstw, nie mówiąc już o „ludobójstwie’’ czy „zbrodniach przeciwko narodowi polskiemu”. Jeśli już, to wydaje się nam, że Morel i jego rodzina byli ewidentnie ofiarami zbrodni ludobójstwa popełnionych przez hitlerowców i Polaków ł nimi współpracujących.——

Jak napisaliśmy w piśmie z dn, 2. września 1998 roku, w którym odrzuciliśmy Państwa pierwszą prośbę o ekstradycję Morela, prośba o ekstradycję wzbudza wiele wątpliwości dotyczących wydarzeń w okresie po II wojnie światowej, kiedy to około 1000 Żydów zostało zamordowanych w Polsce przez polskich obywateli. Wiele zeznań świadków dowodzących takich zbrodni jest zarejestrowanych w Yad Vashem w Jerozolimie w Izraelu i w różnych instytucjach na całym świecie. Polskie władze prowadziły dochodzenia w sprawie wspomnianych wyżej morderstw na Żydach w okresie powojennym, ale wiele osób odpowiedzialnych za te zbrodnie nie zostało postawionych przed sądem. Wobec powyższego tła osobistego i historycznego niepokoi i smuci fakt, że ściganie Morela jest kontynuowane

oraz że Państwu Izrael przedstawiona została prośba o jego ekstradycję—–

Z poważaniem, ——

[podpis nieczytelny]—-

Ciał Lcvenov, prawnik, dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych—-

Ja, Alicja Cholewa-Zawadzka, tłumacz przysięgły języka angielskiego, stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z kserokopią oryginalnego dokumentu w języku angielskim, w dowód czego przykładam swoją pieczęć urzędową i składam swój podpis.

Mikołów, 6. lipea 2005 roku Repertorium nr 7/2005

Ilość znaków: 6272 – 6 stron rozliczeniowych Pobrano wynagrodzenie w wysokości: 138,00 zł

3

Wymownym komentarzem do tej sytuacji może być fragment uzasadnienia sporządzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela z 5 czerwca 2005 r., odmawiającego zgody na ekstradycję do Polski Salomona Morela: „…uważamy, iż nie ma żadnych podstaw do

przedstawienia Morelowi zarzutów popełnienia poważnych przestępstw, nie mówiąc już o ludobójstwie czy zbrodniach przeciwko narodowi polskiemu. Jeżeli już, to wydaje się nam, że Morel i jego rodzina byli ewidentnie ofiarami zbrodni ludobójstwa popełnionych przez hitlerowców i Polaków z nimi współpracujących”. Ludobójstwo na narodzie Polskim jakiego dopuścili się Żydzi nie tylko, że jest przemilczane to jeszcze delikatnie mówiąc akceptowane zarówno przez żydowskie władze okupacyjne jak i sam Izrael! Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk. Autor jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.

Polakom historia jest niepotrzebna wystarczy uczyć ich o holokauście Szymon Peres o konieczności ograniczenia nauki historii. Przecież goye w Polsce nie powinni wiedzieć, że Żydzi dokonywali na Polakach ludobójstwa!

To wszystko wpisuje się już w jawny atak na naród Polski i bezpardonową politykę wskazywania Polaków jako odpowiedzialnych za tzw. holokaust z którego Żydzi uczynili religię posługując się praktycznie manipulacją i brutalnym kłamstwem. Żydzi przypisali sobie Polskie ofiary jako własne i na tym zbudowali tzw. przedsiębiorstwo holokaust !

Faktem jest współudział Żydów w szeroko zakrojonej zagładzie Polaków, której skala pod liczbą ludobójczego mordu jak i zwyrodniałego horroru w szlachtowaniu Polaków pozostawia cieniem ofiary żydowskie pomiędzy 1939 a 1945 r. W marcu 1940 roku szef SS, Heinrich Himmler: „Wkrótce wszyscy Polacy znikną z tego świata. Konieczne jest, aby wielki naród niemiecki uznał wyeliminowanie wszystkich Polaków jako główne zadanie . „Na III Konferencji Gestapo – NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., w obecności agentów angielskich i amerykańskich, została „przyjęta do akceptującej wiadomości” przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego poprzez fizyczną eksterminację polskich elit. To wtedy przyjęto program tzw. katyńskich mordów. Polskę zamieszkiwało przed wojną 35,1 mln osób. Wynik pierwszego powojennego spisu powszechnego z końca 1946 roku (23,6 mln) i powojenny trend demograficzny (według „Atlasu” wydanego we Wrocławiu w 1981 roku „Historical Atlas od Poland” pod red. W. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego w chwili następnego spisu powszechnego w 1950 roku Polska liczyła 25 mln mieszkańców) pozwala oszacować zaludnienie Polski w 1945 r jako 23,2 mln. Stad liczba rzeczywiście utraconych w czasie wojny przez Polskę obywateli to co najmniej 11,5 mln (za „Atlasem”) albo nawet 12,6 mln, co stanowi 35% polskiej ludności z 1939 roku. Liczbę te należałoby powiększyć o wymordowaną przez najeźdźców mniejszość narodową polską, żyjącą poza przed wojną poza granicami RP – na wschodzie i zachodzie… Należy podkreślić, że w sentencji Wyroków Norymberskich w 1946 roku określono polskie straty jako 1/3 (33%) przedwojennej populacji Polski. Tylko na terenach sowieckich wymordowano około 15 milionów Polaków w latach 1919 do 1953 roku. Richard Lukas podkreślił, że napisał „Zapomniany Holocaust”, książkę o losach Polaków pod okupacją niemiecką, ponieważ na Zachodzie tragiczne losy naszego narodu są niemal w ogóle nie znane. Według historyka wynika to ze specyficznego podejścia amerykańskich naukowców do tematu Polski w czasie II Wojny Światowej – jest ona bowiem wyłącznie tłem dla

najważniejszego wydarzenia, jakim był według nich Holocaust. – Cała historia Polski XX w. jest na Zachodzie pisana z perspektywy cierpienia Żydów, tak jakby Polacy nie istnieli.

Sędzia Żyd – Prawo Żyda nie dotyczy

Istotą żydostwa jest Talmud i to on określa zasady i sposób postępowania, wszelkie inne prawa gojów są dla Żydów śmieszne do tego stopnia, że powszechnie przedstawiają Talmud w odmiennym znaczeniu niż to, co on faktycznie przedstawia. W 1994, Rabin Tzvi Marx, kierownik Stosowanej Edukacji w Shalom Hartman Institue w Jerozolimie, znacząco przyznał się do tego, że Żydzi w przeszłości wydali dwa zestawy tekstów: autentyczne talmudyczne teksty i komentarze, którymi nauczają ich własną młodzież w talmudzkich szkołach (kollels) i „skrytykowane i poprawione” wersje, które oni rozsiewają do łatwowiernych gojów dla publicznej konsumpcji.

Udając „polskich patriotów” Żydzi często „walczą” z innymi Żydami, ale tak by, broń Boże, nie zrobić im żadnej krzywdy, zaś walkę kierują tak, by nie dotknąć istoty problemu. Czyli wpuszczają naiwnych w maliny.

„w interesie naszym trzeba się starać przyjąć udział, a nawet uzyskać kierownictwo w reformach, które stoją na porządku dziennym, to jest: polepszeniu bytu materyalnego klas roboczych i ubogich. „Powinniśmy więc przyjąć udział w tym ruchu, ale tylko POZORNIE; bo w rzeczy samej starania nasze powinny dążyć do skierowania całego prądu tychże reform, czyli podziału pracy na drogę polityczną.

” Masy same przez się głupie i ślepe dają się zawsze powodować i prowadzić krzykaczom . . . a któż lepiej i głośniej od żyda hałasować i blagą omaniać potraf i ? .

żydzi i kahały z objaśnieniem teodora jeske-choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914,str.18

„Żydzi muszą również stanąć wszędzie jako prawodawcy, aby znieść prawa Goimów (niewiernych grzeszników), wymierzone przeciw dzieciom Izraela. My zaś z naszej strony, zostańmy wiernymi na wieki prawom, przekazanym nam przez ojców naszych, to jest: przechowaniu w sercach naszych nieprzebłaganej nienawiści dla wrogów i nieprzyjaciół Izraela… „Zresztą już nie potrzebujemy praw dla obrony naszej, bo takowe z tak zw. postępem cywilizacyi zostały prawie wszędzie w Europie już nam nadane. W obecnej więc chwili powinniśmy się starać o nabycie takich jeszcze praw, które wyłącznie mogą być korzystnemi dla naszego ludu, jak naprzykład: łagodne prawo o bankructwie, uchwalone w celu humanitarnym, stałoby się w naszem ręku bogatszą kopalnią złota, aniżeli niegdyś owe nieprzebrane kopalnie Kalifornii.” żydzi i kahały z objaśnieniem teodora jeske-choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914s.15

Żyd nigdy nie przyłoży reki do potępienia swoich, choćby przedstawiono mu niezbite dowody zbrodni. Będzie zawsze, bezwarunkowo popierał swych współplemieńców, idąc w zaparte wbrew faktom lub pokrętnie tłumacząc je na ich korzyść, w typowo żydowski sposób odkręcając kota ogonem. Talmud;

„Jeśli Żyd doniesie do władz gojowskich, że drugi Żyd ma dużo pieniędzy, i ten drugi Żyd poniesie jakieś straty pieniężne z tego powodu, Żyd donosiciel powinien mu te straty wynagrodzić. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 388

Nakazy Talmudu (cytowane w Macy Syjonu): Jeśli Żyd powie coś, co może krzywdzić naród żydowski, powinien zostać bezlitośnie zabity; bo taka jednostka przysparza mu hańby; Talmud nie pozwala mu żyć. . . Każdy kto stawia w niekorzystnej sytuacji religijnej towarzysza swoimi deklaracjami na rzecz obcego [„obcy” wyraźnie oznacza „nie-Żyda”], wydaje oświadczenie przeciwko niemu dla rządu kraju, które może sprowadzić grzywnę, karę cielesną lub śmierć, sam zasługuje na śmierć. Taki zdrajca nie ma nadziei na inny świat. . . i jeśli tylko pozna się intencję wydania takiego oświadczenia, jego miejsce lub najmniejszy szczegół, od tego momentu jest winien śmierci, a ci obecni są odpowiedzialni za zabicie go lub zrobienie wszystkiego co mogą, by zmarł, zanim spełni swój zamiar – księga religii, Kethim.

„Każdy więc Izraelita powinien nieść pomoc drugim. Skoro tylko jeden kroczy naprzód niechaj ciągnie i innych za sobą, a jeżeli mu się noga poślizgnie, niechaj wszyscy biegną mu na pomoc. Jeżeli który z naszych jest pociągnięty przez sad chrześcijański za przekroczenie praw kraju w jakim zamieszkuje, inni żydzi powinni mu dopomagać, lecz tylko w takim razie, jeżeli obwiniony postępował zgodnie z prawami, jakiemi się rządził lud Izraelski”. żydzi i kahały z objaśnieniem Teodora Jeske-Choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry Plac Warecki 4, rok 1914,str.17

Talmud: „Jeżeli nie ulega wątpliwości, że ktoś trzykrotnie zdradził żydów, lub stał się przyczyną, że ich pieniądze przeszły do nieżydów, starać się należy o sposób i radę mądrą, aby go sprzątnąć (Choszen Hamiszpat § 388 art.- 15). – Na koszty, które poniosła gmina celem usunięcia zdrajcy, musi łożyć każdy” (Choszen Hamiszpat § 163 art. 1).

Co robił Żyd Kieres w IPN ? Dlaczego żyd Morel i jemu podobni nie zostali nigdy skutecznie ścigany ?

Żyd nigdy nie kieruje się Prawem ponieważ związany jest Talmudem! Nie ma polskiego żyda, greckiego żyda itd. Żyd nigdy nie asymiluje się – w takim razie żadna osoba narodowości żydowskiej nie może być Sędzią w demokratycznym państwie!

Dlaczego w Polsce Żydzi są sędziami ? prawo polskie nie dopuszcza takiej możliwości np. KPC art. 49 , KPK art. 41 „Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. „ Prawo i religia żydowska dobitnie wykazują, że żaden Żyd nie będzie bezstronny !!!

Dlatego żydowski sędzia będzie się stosował do następujących zasad :

„Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f. 21b powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:

 • Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa.
 • Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza.
 • Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.
 • Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi
 • Gdy żyd i goj przyjdą do sądu, a możesz go uwolnić wedle prawa Izraela, uwolnij go; gdy goj

się będzie skarżył, powiedz: nasze prawo tak chce. Jeżeli możesz go uwolnić wedle prawa ludów ziemi, uwolnij go i powiedz: wasze prawo tak chce. A gdy nie jest możliwe ani jedno, ani drugie, postępuj przeciw niemu chytrze                                                                              (Baba Kamma 113                 a).

 • Jeżeli goj zabił goja lub żyda, to odpowiada, a jeżeli żyd zabił goja, to nie odpowiada (Tosefta, Aboda Zara VIII. 5).

-Kto zabił goja, wolny jest od sądu ludzkiego, a sąd nad nim pozostawia się niebu (Mechilta Miszpatin do Exodusu XXI, 14

 • Jeżeli nieżyd żąda od żyda, by świadczył przeciw żydowi w sądzie, gdy winien mu pewną sumę (chodzi o sąd nieżydowski, w którym na podstawie jednego świadka trzeba płacić) i żyd mógłby świadczyć sprawiedliwie, niewolno mu tego czynić (Choszen Hamiszpat § 28 art. 3). Ale jeżeli żyd żąda od żyda, by w takiej sprawie świadczył przeciwko nieżydowi, to może (art.4).

„Nauka mówi: Gdy Izraelita i goj przyjdą na sąd, jeśli możesz uwolnić go (żyda) według praw Izraela, uwolnij; skarżącemu zaś gojowi powiedz, że tak nakazują nasze prawa. Jeżeli zaś (można uwolnić żyda) według praw narodów ziemi, uwolnij i powiedz: takie są wasze prawa. Jeżeli ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, niech działa przeciw niemu (gojowi) podstępnie, jak chce r. I s z m a e l Rabbi A k i b a zaś utrzymuje, że nie należy działać podstępnie, aby przypadkiem nie znieważyć Imienia (Boga Błogosławionego, gdyby żyd został przyłapany na podstępie).” „Nie ma wcale znieważenia Imienia (Najwyższego), kiedy (goj) nie zauważy, że on (żyd) kłamie.” A nieco dalej, Talmud, traktat Baba kamma 113b, Tosefta „Nie ma profanacji Imienia (Boga), gdy np. (żyd) kłamliwie mówi spadkobiercy (gojowi): „dałem (jakąś rzecz) twemu ojcu; on zaś umarł” (ty przeto mi ją oddaj); byleby tylko goj nie wiedział, że (żyd) wyraźnie kłamie.”

 • Można donosiciela żydowskiego zabić, wszędzie, nawet obecnie. Wolno go zabić, nim doniesie. Skoro tylko powiedział, że chce komuś szkodzić na życiu lub majętności, choćby szkoda była mała, sam na siebie wydał wyrok śmierci. Trzeba go jednak przestrzec i powiedzieć: nie wyjawiaj. Gdyby jednak odparł czelnie: nie, jednak wyjawię, należy go zabić, a kto pierwszy to uczyni, ten większą będzie miał zasługę (Choszen Hamiszpat § 388 art. 10).

Z tego powodu Żydzi-politycy, czy sędziowie zapewnili sobie wszelkie immunitety nietykalności i braku odpowiedzialności za wszelkie matactwa i oszustwa.

Dalej należy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie czy osoba narodowości żydowskiej może piastować w ogóle urzędy publiczne takie jak sędzia, prokurator, rzecznicy i podobne decyzyjne w Rzeczypospolitej Polskiej, czy taka osoba daje podstawy do zagwarantowania niezawisłości i bezstronności, czy daje rękojmie lojalności wobec suwerena jakim jest Naród Polski ? ;

Odpowiedz jest oczywista a wyraża ją kilkusetletnia praktyka historyczna; Żyd nigdy się nie asymiluje i zawsze jest Żydem , co oznacza, że osoba narodowości żydowskiej będzie się zachowywać w zgodzie z prawem i religią żydowską, której fundamentem jest TALMUD, w takim stanie rzeczy obsadzanie urzędów przez obywateli RP narodowości żydowskiej jest niedopuszczalne na bazie obowiązującego prawa oraz szeroko rozumianego doświadczenia życiowego ponieważ prowadzi to do konfliktu interesów gdzie Żyd zawsze będzie lojalny interesom szerokorozumianym – Żydom nigdy Polakom !! Ta ocena braku asymilacji jest zauważalna od wieków w całym świecie np. Arabowie, pokrewny żydom szczep semicki, uznają, że chrześcijanin, który przyjmie mahometanizm, staje się od razu prawowiernym, podczas gdy nawrócenie się żyda na islamizm uważane jest za szczere dopiero w czterdziestym pokoleniu. W niewoli żydowskiej, Poznań 1937 H. Wildecki

Antysemityzm zaklęcie do bezkarności

Powszechna interpretacja, wyjaśniająca kategorię pojęcia antysemityzm jako nienawiść do rasy żydowskiej jest chybiona co do zasady, ponieważ w oparciu o rzeczowy stan faktyczny i fachową analizę przedmiotu antysemityzm jest pojęciem takim samym jak antykomunizm czy antyhitleryzmu. Co więcej brak takiej postawy u człowieka możemy uznać za poważny problem moralny danej jednostki albo znaczny stopień upośledzenia umysłowego. W poniżej przygotowanej analizie fachowej otrzymamy o tym zasadny dowód.

„Żyd nie umie żyć bez antysemityzmu – jeśli go nie ma, gotów jest go stworzyć (…) Głosi rewolucję, a jednocześnie pragnie dla siebie wszelkich przywilejów kapitalistycznych. Usiłuje zniszczyć nacjonalizm w innych ludziach, ale sam szczyci się tym, że należy do narodu Wybranego. Jak takie plemię może istnieć wśród obcych” ? Isaac Bashevis Singer (1904­1991) – pisarz polsko-amerykańsko-żydowski; laureat Nagrody Nobla

Żydzi stosując się do zasad Talmudu nigdy prawa narodu w którym pasożytują praktycznie uzyskali bezkarność zastraszając narody i korumpując łajdaków których osadzili i osadzają na urzędach.

Zabronione jest ujawniać sekrety prawa (Talmudu) Kto to czyni, staje się winnym tak, jakby zniszczył cały świat. – Jekut Chadasz 17, 3

 • Jeśli goj studiuje Talmud, a żyd mu w tym pomaga, obydwaj zasługują na śmierć. – Sanhedryn 59
 • Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas. – Libre Dawid 37.
 • Jeżeli Żyd wezwany jest do wyjaśnienia ksiąg rabinackich, powinien przekazywać tylko fałszywa wyjaśnienia. Ktokolwiek naruszy to rozporządzenia, winien być skazany na śmierć. – Libre Dawid 37.

Jest rzeczą zrozumiałą, że Żydzi boją się jak ognia uświadomienia ludów o właściwej ich roli, jaką wśród narodów grają. Wiedzą dobrze, że z chwilą , kiedy się narody na nich poznają, kiedy zrozumieją, dokąd Żydzi zdążają, plany ich zostaną pokrzyżowane, a wygodne ich stanowisko pasożyta wśród tych narodów skończy się. Kiedy narody poznają się na dążnościach Żydów, poznają w nich burzycieli swego domowego spokoju, niszczycieli swego bytu, którzy im wszędzie stają na drodze do rozwoju — staną do obrony, będą trzymać Żydów zdała od siebie, a to oznacza kres panowania żydowskiego. Żyd przyłapany na

zbrodni, grabieży czy kłamstwie przybiera postawę napastliwego ataku krzycząc zaklęcie „ANTYSEMITYZM” i o dziwo większość gojów ulega tej agresywnej i brutalnej napaści !

Już wręcz powszechne stało się zaklęcie antysemityzm na arenie międzynarodowej ! Prym w tym wiedzie Polska i jej żydowskie rządy – żydzi w Polsce mogą grabić, łamać prawo, działać na szkodę Polski nic im nie grozi ( Morel, Michnik, Mazowiecki, Balcerowicz, Geremek, Pinior, Gronkiewicz – Walc, Kwaśniewski, Śpiewak, Gross czy Schudrich, który publicznie znieważył Polaków nazywając nas faszystami itd. itp. )

Była minister Izraela bez ogródek mówi jak to się robi, to jest tzw. zastosowanie triku holocaustu, ujawnia jak Izrael używa zaklęcia antysemityzmu w celu powstrzymania krytyki Żydów ;

Prof Wolniewicz: Żydzi poniżają Polaków, ponieważ wielu z nas boi się oskarżeń o „antysemityzm”

Renan w swym dziele „Antichriste” stwierdza, że niechęć do żydów była już w świecie starożytnym zjawiskiem powszechnym. Dalej w „Historii Izraela” pisze: „Antysemityzm nie jest wynalazkiem naszych czasów i nigdy nie był bardziej płomienny, jak w ostatnim wieku przed Chrystusem. W Aleksandrii, w Antjochii, w Małej Azji, w Cyrenajce, w Damaszku, walka między Żydami a nieżydami była rzeczą stałą. Nie można zaprzeczyć, że te objawy nienawiści były zazwyczaj prowokowane przez Żydów”. (w niewoli żydowskiej. s.61) Uczciwsi z pośród Żydów przyznają to też. Bernard Lazare np, pisze: „Naturalnie że nie popieram antysemityzmu, jednakże próbuję go wytłumaczyć. Nie powstał on bez winy Żydów, Przecież pogląd tak rozpowszechniony jak antysemityzm, który powstał w najrozmaitszych miejscach już w czasach przed nar, Chr. w Persji, Arabii, Syrii, Rzymie, a w Europie od czasów średniowiecza przetrwał do dziś, nie może być rezultatem złej woli, lecz powstanie jego musi mieć przyczyny, sięgające głęboko. ,,Gdyby nienawiść i wstręt okazywał Żydom tylko jeden naród, byłoby to zrozumiałe. Jednakże Żydzi na nienawiść tę byli narażeni zawsze i od wszystkich narodów wśród których żyli. Ponieważ wrogowie Żydów należeli do najróżniejszych narodów, narody te żyły w krajach bardzo od siebie odległych, wyznawały religie inne, miały inną kulturę i inne prawa, przyczyny antysemityzmu tkwią w Żydach, a nie w narodach wśród których żyją „.)

Zachodzi więc pytanie, dlaczego tak jest? dlaczego tylko w stosunku do żydów istnieje podobna niechęć? Przyczyna tego kryje się w samych żydach, przyczym powierzchowność żyda i jego zewnętrzne właściwości odgrywają tutaj podrzędniejszą rolą. Głównym źródłem jest „neszome Jud”, to jest „dusza żydowska” i jej cechy. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej tej duszy żydowskiej wraz z jej właściwościami i wartościami. Zmarły na jesieni 1921 r. Andrzej Niemojewski w swem znakomitem dziele p. t. „Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu” (obowiązkiem każdego Polaka jest książkę tę przeczytać) pisze: „Nazywanie religii naszych żydów „mozaizmem”, a żydów „ludźmi wyznania mojżeszowego”, albo „starozakonnymi”, jest właściwie błędne i nie wytrzymuje krytyki, bowiem żydzi, zachowując tylko cześć dla Starego Testamentu, oparli się na Talmudzie”.

Ale, żeby mieć żer do jego stosowania Żydzi sami tworzą prowokacje np.:

„W najbogatszej XVI dzielnicy Paryża na dwudziestu samochodach wymalowano antysemickie napisy. Wszystkie tropy wskazują na to, że autorem tych napisów jest Żyd, który później zgłaszał je na policję. Sprawa bardzo szybko stała się głośna, donosiły o niej nawet izraelskie media. Okazało się, że autorem napisów jest sześćdziesięcioletni Żyd, Pierre B., znany policji, ponieważ wcześniej dwukrotnie przybywał na komisariat informując o antyżydowskich aktach”. http://www.pch24.pl/zyd-malowal-antysemickie-graffiti,33945,i.html „Piszę dziś aby przeprosić publicznie za wszelkie szkody jakie wyrządziłem, ponieważ moja historia z czasów drugiej wojny światowej, jest opisem życia kogoś innego.” napisał 86 letni Joseph Hirt w liście wysłanym do lokalnego dziennika LNP w tym tygodniu. „Nie byłem tam więźniem, nie chciałem umniejszać ani przyciemniać wydarzeń, które naprawdę się tam wydarzyły, twierdząc że byłem tam osobiście … Myliłem się, że czynie dobrze. Proszę o przebaczenie. Zdecydowałem w tym momencie zrobić wszystko co w mojej mocy, aby zapobiec utracie prawdy o wojennym życiu i śmierci w obozie Auschwitz.”https://www.nwo.report/nwo/zyd-joseph-hirt-przyznal-ze-klamal-temat- swego-pobytu-auschwitz-biznesu-holocaust-kolejna-odslona.html

Żydowskie przedsiębiorstwo holokaustu wyłudziło od Niemców ponad 100 mld $USA odszkodowań, ale nawet promil tej kwoty nie dotarł do tych Żydów, którzy przeżyli obozy koncentracyjne i dzisiaj mieszkają w Izraelu.

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/23/dosc-klamstw-holokaustu-potrzebny-film-o-

ludobojstwie-zydow-na-polakach/

Hasbara (hebr. wyjaśnienie), czyli żydowski jad kłamstw pod płaszczem dyplomacja publiczna, to szerokie pospolite ruszenie, skupiające wiele organizacji walczących na świecie o dobre imię Izraela. Stała się głośna również w polskim internecie jako element odwiecznego żydowskiego spisku. Jednak stanowi po prostu jeden z programów, które realizuje rząd Izraela. Eli Aflalo, minister ds. intergracji imigrantów: W ostatnich latach ministerstwo zainwestowało sporo środków w rozwój działalności w cyberprzestrzeni, rozumiejąc że internet jest kluczem do przyszłości. Postanowiliśmy odpowiedzieć na wyzwanie i spróbować stworzyć zasób komentatorów, którzy w różnych językach będą w stanie polepszyć PR Izraela w przestrzeni wirtualneji odpowiedzieć siejącym nienawiść wrogom Izraela.

http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=657 Wszelki handel związany z wyjątkowo ohydnymi sprawami takimi jak handel ludźmi, ludzkimi organami jest wręcz monopolem żydowskim. Talmud uczy ;

„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.

„Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda” – Aboda Sarach 37a.

„ Żyd może gwałcić dziewczynę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić” – Gad. Sachs. 2,2. „Ciała gojów są pegarim, to jest w niczym nie różnią się od ścierwa zdechłych zwierząt” (Jore dea 337,1).

„… a dusze do tego stopnia plugawe, że zanieczyszczają każdego, kto się do nich zbliży” (Zohar I 46b, 47a).

W samym Tel Awiwie znajduje się ponad 400 domów publicznych, które 90% prostytutek mieszkających w nich ma pochodzenie słowiańskie! W większości przypadków zostają porwane przez ulice „rosyjską” mafią żydowską lub zwabieni do Isreal z powodu fałszywego poczucia nadziei na lepszy standard życia. To oczywiście nie stwarza przeszkody dla tych typów Żydów – którzy są w pełni świadomi swojej desperacji w ucieczce od zubożałej społeczności – manipulować nimi wierząc, że wszystko, czego potrzeba, aby ich wymarzony ruch stało się rzeczywistością, musi być chętna do pracy w pewnej egzotycznej lokalizacji. http://wolna-polska.pl/slowianskie-niewolnice-w-rekach-zydowskich-panow/niewolnictwo- seksualne-rosnacy-handel-w-izraelu

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=QEEbH7ANBOE

Na terenie Stanów Zjednoczonych wyprano miliony dolarów brudnych pieniędzy, pochodzących z Izraela za pośrednictwem rabinów. Oczywiście, władze amerykańskie nigdy nie odważyły się przeprowadzić śledztwa w sprawie udziału Izraela w tych brudnych transakcjach. Śledztwo kryminalne dotyczące „sprzedawcy nerek” zaprowadziło Dweka do rabina Levy’ego Izhaka Rosenbauma z Brooklynu w dniu 13 lipca 2009 r. pod pretekstem zakupu nerek. (Większość dorosłych mężczyzn ze środowisk ortodoksyjnych Żydów zarejestrowana jest tam jako „rabini,” aby uniknąć w ten sposób płacenia podatkówj

Rabin Rosenbaum podjął się sprowadzenia nerki z Izraela za 160 tys. dolarów, z czego 50% miało być zapłacone z góry. Powiedział, że część tych pieniędzy zostanie przekazana lekarzom w Izraelu a część zostanie wypłacona dawcy. Kwota jest wysoka, ponieważ w tej transakcji uczestniczy wielu pośredników i należy zapłacić wiele łapówek.

Ostatnio FBI przeprowadziło tajną operację, w wyniku której wykryto nielegalny handel ludzkimi organami oraz pranie brudnych pieniędzy, w co zamieszanych było kilku talmudycznych rabinów z Nowego Jorku i z New Jersey oraz obywatele Izraela. FBI wykorzystało informatora, ortodoksyjnego Żyda Solomona Dweka, który dotarł do środowiska Żydów syryjskich, mieszkających w nowojorkiej dzielnicy Brooklyn oraz w zamożnym Boro Deal w New Jersey. Derek, z zawodu deweloper, został oskarżony w 2006 roku o zdefraudowanie 50 mln dolarów z Banku PNC, za co groziło mu do 30 lat więzienia. W 2007 roku podpisał zgodę na współpracę z FBI, której celem było rozpracowanie nielegalnych transakcji, jakie rabini przeprowadzali pod przykrywką organizacji charytatywnej. Na przestrzeni dwóch lat Derek kupował od rabinów nerki oraz ukrył 3 mln dolarów na kontach prowadzonych przez nich organizacji charytatywnych jako kwotę wolną od podatku. Derek przekonał rabinów, że musi to robić, aby móc normalnie żyć. Część tych pieniędzy była przeznaczona bezpośrednio dla nich. Rabin Nahum doradzał mu, że będzie bezpieczniej, kiedy te sumy będą rozdzielone na większą liczbę rabinów. Na taśmach nagrano spotkania jakie Derek przeprowadzał w różnych miejscach jak parkingi, boczne alejki, kotłownie, itp., mając ze sobą pudełka po płatkach owsianych, z upchanymi w środku dolarami, które następnie przekazywał rabinom. Wśród aresztowanych byli: naczelny rabin Shaare Zion Synagogue z Brooklynu – Saul Kassin, naczelny rabin Congregation Ohel Yacoob z Deal (NJ) – Eliahu Ben Haim, Edmond Nahum z Deal Synagogue, Mordehai Fish z Cogregation Sheves Achim na Brooklynie oraz Lavel Scwartz, brat Fisha.

Poza podstawionym agentem FBI, rabini dokonywali podobne nielegalne transakcje prania brudnych pieniędzy z niezliczoną liczbą innych klientów, wykorzystując organizacje charytatywne powiązane z ich synagogami. Jako przykład można podać ukrywanie pieniędzy ze sprzedaży podrabianych markowych torebek damskich marki Gucci. Duża część z wypranych w ten sposób pieniędzy trafiała bezpośrednio do Izraela. Rabin Kassin, oskarżony o wypranie ponad 200 tys. dolarów brudnych pieniędzy za pośrednictwem Dweka, wykorzystywał pośredników z Izraela i Szwajcarii.

Rabin Eli Ben Haim korzystał z usług obywatela Izraela, który pobierał od niego 1,5% prowizji, współpracując z ortodoksyjnym przyjacielem, który prowadził agencje pośrednictwa. Ben Haim przyznał się, że w jednym roku wyprał 8 mln brudnych pieniędzy, z czego na rękę dostał około 1 mln dolarów.

W taki sposób na terenie Stanów Zjednoczonych wyprano miliony dolarów brudnych pieniędzy, pochodzących z Izraela za pośrednictwem rabinów. Oczywiście, władze amerykańskie nigdy nie odważyły się przeprowadzić śledztwa w sprawie udziału Izraela w tych brudnych transakcjach. Śledztwo kryminalne dotyczące „sprzedawcy nerek” zaprowadziło Dweka do rabina Levy’ego Izhaka Rosenbauma z Brooklynu w dniu 13 lipca 2009 r. pod pretekstem zakupu nerek. (Większość dorosłych mężczyzn ze środowisk ortodoksyjnych Żydów zarejestrowana jest tam jako „rabini,” aby uniknąć w ten sposób płacenia podatków.)

Oczywiście można udawać niewiedzę i wypierać problem jakim jest mordowanie ludzi i handel ich organami, na świecie robią to miliony ludzi uważają siebie za tzw. porządnych ludzi – właśnie milczenie i bierność tych porządnych czyni ich wspólnikami tego procederu – Ty też się do nich zaliczasz, dlaczego ? Na to pytanie odpowiedz sobie sam !

Derek przybył na spotkanie z Rosenbaumem w towarzystwie agentki FBI, która podawała się za jego sekretarkę. Powiedziała, że jej wujek, cierpiący na polycystic disease, poddawany jest dializie i czeka na przeszczep nerki, co może trwać dość długo. Chciałaby mu pomóc i zapewnić mu wcześniejszą operację. Rosenbaum powiedział Dwekowi, że jest już dziesięć lat w biznesie sprzedaży i zakupu ludzkich organów i może pomóc jego sekretarce. Ponieważ jest to nielegalne, trzeba wyłożyć pewną sumę pieniędzy za czas jaki poświęci na pośrednictwo. Jak ujawniła gazeta Washington Post, niestety bardzo lakonicznie, cały biznes odbywa się na czarnym rynku, gdzie działają izraelscy pośrednicy, mający powiązania z L. Greenberg Institute of Forensic Medicine, który jest wydziałem Ministerstwa Zdrowia Izraela. Instytut ten, współpracujący z Uniwersytetem w Tel Avivie, prowadzi badania około 2,5 tysiąca ciał rocznie. Instytut przeprowadza głównie sekcje zwłok osób, które zginęły w sposób nagły, czyli bez wątpienia są to „palestyńscy terroryści.”

Jakkolwiek ultra-ortodoksyjni Żydzi oficjalnie mają zastrzeżenia religijne co do transplantacji organów, to talmudyczni rabini amerykańscy i ich współpracownicy w Izraelu nie mają „pieniężnych” oporów, aby zarabiać miliony dolarów na czarnym rynku nerek, serc oraz innych ludzkich organów. Pytanie, skąd Rosenbaum i inni handlarze ludzkich organów biorą swój „towar”?

Fakt aktywnego zaangażowania rządu Izraela w cały proceder handlu ludzkimi organami został potwierdzony przez byłego oficera armii izraelskiej, którego aresztowano w Brazylii w 2004 roku pod zarzutem przeprowadzania takiej nielegalnej transakcji. Oskarżony zeznał w sądzie brazylijskim, że „rząd Izraela finansuje pośrednictwo w handlu organami ludzkimi w obcych państwach poprzez krajową służbę zdrowia.” Z angielskiego tłumaczył Ron Sendecki (San Francisco).https://rgrunholz.wordpress.com/2013/09/13/nowoiorscv-zydzi-handlowali-organami-i- prali-brudne-pieniadze/ Zawww.realzionistnews.com/?p=417

„Konkluzja wynikająca z naukowego terminu antysemityzm to; wszelkie postawy obronne nie pozwalające Żydowi na grabienie i niewolenie NIE-Żyda. I taka postawa w Polsce jest karalna art. 256 KK – według Talmudczanej praktyki w Polskim prawie należy każdego Polaka albo zniewolić albo karać w przypadku gdy nie chce być ofiarą Żyda. Co więcej oficjalnie i powszechnie władza w Polsce czy to każdy Prezydent a obecny szczególnie włącznie z premierem deklarują walkę z antysemityzmem – co to oznacza ? Że każdy kto nie podda się Żydowi zgodnie z Talmudem zresztą jako ofiara ten będzie karany. Nadal uważasz, że żyjesz w wolnym kraju ? A jak naprawdę brzmi pojęcie naukowe antysemityzm i jaka jest jego geneza ? Oczywiście nie w slangu żydowskiego jadu służącemu zatajaniu żydowskich zbrodni. Pojęcie antysemityzm określało obronę ekonomiczną przed talmudycznym żydowskim handlem opartym na kłamstwie, oszustwie i wyzysku ” Wobec patologicznego zachowania się żydów około r. 1880 został rozbudzony ruch obronny przed żydowskim oszustwem, który zaczęto nazywać antysemityzmem. I tak warszawski ruch obronny (antysemityzm) zadał spiskowi żydowskiemu dotkliwą klęskę, zwracając uwagę szerokich mas chrześcijańskich na konieczność obrony ekonomicznej. Jego to dziełem powstały liczne sklepy, sklepiki, stowarzyszenia i kasy, założone wyłącznie dla ludności rdzennej.” Od tamtej pory każda postawa obronna przed żydowską grabieżą, mordem i eskalacją nienawiści przybrała postać zaklęcia „antysemityzm” O tym w Tygodniku Powszechnym z 1905r. str.169 http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum content/pdfs/1905/87.pdf

Teodor Herzl pisze: „We wszystkich państwach antysemityzm potęguje się, wzrasta z dnia na dzień i będzie wzrastał, ponieważ przyczyna antysemityzmu istnieje nadal”. Słusznie też na rolę żydostwa w Europie zwracał uwagę Fichte, pisząc: ,,We wszystkich krajach Europy z ukrycia rządzi potężne, wrogo usposobione państwo,, które ze wszystkimi narodami toczy nieustanną wojnę i ciąży straszliwie na narodach tych: jest to żydostwo. Staje się ono dlatego tak straszliwym, ponieważ tworzy odrębne i tak silnie zespolone państwo w państwie, oraz dlatego, że państwo to zbudowane jest na nienawiści do całej ludzkości nieżydowskiej”. Nie dziw przeto, że „W państwie, w którym żaden król, żaden władca nie śmiałby nam zabrać chaty naszej lub ziemi ojcowskiej, w państwie, w którym i na najpotężniejszego ministra znajdzie się prawo, pierwszy lepszy Żyd obrabuje nas z ojcowizny naszej bezkarnie, ,,Widzimy to wszyscy, nie możemy tego zaprzeczyć, a jednak zamiast się zabrać do stanowczej obrony słusznych praw naszych, deklamujemy o tolerancji, o prawach obywatelskich”. file:///H:/fb/żydzi/PRASA/w-niewoli-zydowskiei.pdf Theodor Herzl „Der Judenstaat”, Fichte„Urteile uber die franzosische Revolution”.

Zaklęcie do fałszowania PRAWDY – antysemityzm – w istocie oznacza wszelkie postawy obronne przed rasistowsko-faszystowską propagandą i religią żydów wobec wszystkich Nie- żydów. Każdy kto się broni przed brutalnym żydowskim gwałtem i ujawnia zaprzysiężoną zmowę nienawiści żydów do NIE-żydów piętnowany jest jako antysemita – już używanie tego słowa świadczy , że mamy do czynienia z agresywnym napastnikiem, który chce za wszelką cenę zatrzymać fakty PRAWDY o zbrodniach i łajdackich poczynaniach żydów !! Polacy to szlachetny naród, zamieszkały obok nas ludy z całej Europy w tym i przepędzani przez cały świat żydzi. Dzisiaj za dom, gościnę i serce żydzi płacą Polakom wyjątkową podłością w postaci zdrady, grabieży i mordu.

W monumentalnym dziele żydowskiego historyka Barnetta Litvinoffa „The Burning Bush. Antisemitism and World History”, (London 1988, s. 92) czytamy ,że : „Prawdopodobnie Polska ocaliła Żydów przed wytępieniem, ocaliła od zupełnego zaniku”. (Podkr.- J.R.N.) .

Oskarżenia Polaków o rzekomy tradycyjny „antysemityzm” przeczą historycznym faktom, które niegdyś przyznawali nawet zajadli wrogowie Polski. Np. twórca potęgi militarnej Prus feldmarszałek Helmut von Moltke pisał w XIX wieku, że „Przez długi przeciąg czasu przewyższała Polska wszystkie inne kraje swoją tolerancją (…)

Czy ktokolwiek słyszał o tradycyjnej rasistowsko-szowinistycznej nienawiści Żydów do Polaków ? Żydzi budują wizję fałszywych oskarżeń w celu odwrócenia uwagi od swych zbrodni oraz agresywnie usiłują zacierać fakty świadczące o ich perfidnej grze w rzucaniu oszczerstw.

W „Gazecie Warszawskiej” nr. 284 z 17. X. 1919 roku wydrukowana została odpowiedź Władysława Reymonta, której „L’Humanite” na swych łamach umieścić nie chciało:

„Żydzi wytoczyli kampanię prasową przeciwko H. Gibsonowi, posłowi Stanów Zjednoczonych w Polsce, oskarżając go jako antysemitę za to, że podpisał razem z płk. Walterem C. Bailey’em, naczelnikiem amerykańskiej misji Czerwonego Krzyża w Polsce, oraz z dr. Borysem Bogenem, tłumaczem, raport adresowany z Wilna do rządu Stanów Zjednoczonych, zawierający następujące ustępy:

1.) „Dnia 5 maja nie było w Wilnie rozruchów antysemickich, wbrew wiadomościom, pochodzącym z Kowna, w niedzielę Wielkanocną, gdy wojsko polskie wkroczyło do miasta, poległa pewna ilość Żydów, bądź to podczas walk ulicznych, bądź też wskutek tego, że wielu żołnierzy padło od strzałów, które były dane z domów zamieszkanych wyłącznie przez Żydów”.

 1. ) „Od czasu zajęcia miasta przez Polaków nic się tu nie wydarzyło nigdy takiego, co by bodaj z daleka mogło się wydawać pogromem, ani nawet nic takiego, co by było podobne do mordu popełnionego z premedytacją…”

Na całym świecie Żydzi są zamieszani w najohydniejsze zbrodnie; W Rzymie, w 2000 roku włoska policja zlikwidowała pierścień powiązań jedenastu czołowych gangsterów żydowskich. Okazało się, że byli oni odpowiedzialni za porwania gojów nie-żydowskich dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat z domów dziecka, dzieci te były gwałcone a następnie mordowane. Te nikczemne zbrodnie zostały nagrane na żywo w filmie i sprzedawane na całym niesławny globalnej „snuff film” przemysłu. Ponad 1700 klientów zapłacił aż 20.000 $ na film aby zobaczyć małe dzieci są zgwałcona i zamordowana. Zarówno agencje Associated Press i Reuters poinformowały o tych ohydnych zbrodniach w dniu 27 września 2000 (patrz także Rzym Observer, 1 października 2000).

Gdy we włoskiej telewizji nadawano sceny aresztowań tych zboczeńców snuff film w prime time do ponad jedenastu milionów widzów, urzędnicy żydowscy oszaleli ze wściekłości. Twierdzili, że to „oszczerstwo krwi”, zażądali oni, żeby elita żydowska, która zasiadała w radzie dyrektorów włoskiej sieci telewizji ukarała osoby odpowiedzialne za nadanie tej wiadomości w publicznym przekazie.     Kierownictwo TV zwolniono.

http://www.rense.com/general45/master.htm,https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://ww w.rense.com/general45/master.htm&prev=search

Rasizm i szowinizm jako fundament żydostwa

Izraelczycy co roku biorą udział w narodowej pielgrzymce do grobu Simona ben Yohai, by szczycić rabina, który poparł wytępienie gojów. (Żydowska Prasa czerwca 9, 1989, p. 56B).

Talmud, traktat Pesachim 49b: „Powiedział r.Eliezer: naród ziemi dozwala się zabijać w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu. Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz raczej ofiarować. Na to im odpowiedział: Bynajmniej przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś nie ma potrzeby modlitw.” Że w ogóle należy prostaków zabijać jak zwierzęta, ujawnia księga Zohar, część II, 119a: „I śmierć ich niech będzie z zamknięciem gęby jak bydlęcia, które zdycha, bez głosu i bez słowa.”

„Protokółach Mędrców Syjonu”; ,,Musimy wszelkimi sposobami dążyć do zmniejszenia wpływu Kościoła, który zawsze był naszym największym wrogiem, W tym celu musimy siać w dusze wiernych idee wolnomyślne, zwątpienia, musimy budzić spory religijne, „ Staramy się stale zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić wpływ jego na lud. Wpływ ten bardzo nam przeszkadza w osiągnięciu celu naszego . „Wolność sumienia głoszą teraz nawet goje sami. Więc lata tylko dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze łatwiej, „Na razie jednak nie zwalczamy Kościoła jawnie, zwalczamy go podstępnie, szerząc pomiędzy młodzieżą brak wiary.

„Kiedy już będziemy królować, istnienie innej religii obok naszej będzie dla nas niepożądane. Jesteśmy narodem wybranym przez jedynego Boga i tylko nasz Bóg będzie panował nad narodami świata. Dlatego też powinniśmy burzyć wszystkie inne religie. ,,Uczeni nasi będą omawiali wszelkie braki wiary gojów, lecz nikt nie będzie krytykował wiary naszej, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nie ośmielą się zdradzić jej tajników. Popieramy współczesnych bezbożników, lecz tylko do czasu.

Według Talmudu Żydzi są rasą panów, a nie żydzi (goje), to podludzie stworzeni przez boga aby im służyć. Talmud czci rasizm jak świętość. Talmud w trzech miejscach (Yebamoth 61a.,Kerithoth 6b., Baba Mezia 114b.), powołuje się na proroka Ezekiela i Stary Testament, poucza Żydów „Wy zwani jesteście ludźmi, lecz niewierni nie mogą być zwani ludźmi” i precyzuje, że wszystkie dzieci gojów są zwierzętami (Yebamoth 98a.).

„Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. (12)

(12) por. Erubhin, f. 21b

Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:

„Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.

zgodnie nauką „Tanji”, bóg stworzył świat wyłącznie dla Żydów: „Królestwo jego jest jedynie dla narodu Izraela … „ (hl. 41, str. 241 księgaa Tanja).

Zgodnie księgą „Tanja”, dusze Żydów, których faktycznie jakoby jest 600 tysięcy, są cząstkami samego boga.

„Gorszą rzeczą jest kwestionować słowa rabinów niż słowa Tory. – Michna Sanhedryn 11, 3 „Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza. – Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.

„Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi.

„Życie Goja i wszystkie jego siły fizyczne należą do żyda” (A. Rohl. Die Polem. s. 20).

„Wycinajcie istoty ludzkie, gdyż narody świata nie są ludźmi, lecz zwierzętami” Baba Mecia 114,6.

„Tylko Żydzi są ludźmi, nie-Żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim -ludzkie bydło) (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)

„Nie-Żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” — (Midrasch Talpioth 225)

„ Tam gdzie silni są żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. . .” Ibid (X,7) „Odbierz życie Kliphoth i zabij ich, i sprawisz taką samą przyjemność Bogu jak być ofiarował mu kadzidło”. Sepher Or Israel (177b)

„Każdy kto przelewa krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga tak jak ten kto składa Bogu ofiarę”. lalkut Simoni (245c. n. 772)

„Ci którzy nie znają Tory i proroków muszą być zabici. Kto ma władzę by ich zabić, niech zrobi to otwarcie mieczem, a jeśli nie, niech użyje podstępu i skończy z nimi” Schulchan Aruch: Choszen Hamiszpat, 425,50.

„Jedyną wymaganą ofiarą jest usunięcie spośród nas nieczystych”. Zohar (III,227b) Good Pastor

„Dobytek Goyim jest jak pustynia bez właściciela, i każdy (Żyd) który go przejmie, posiadł go” – (Talmud IV/3/54b)

„Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

„W czasie święta Cholhamoed zabronione jest dokonywanie spraw biznesowych. Ale dozwolone jest wtedy oszukać goja, ponieważ oszukiwanie gojów podoba się Bogu w każdym czasie. Schulcha Aruch Orach Chaim 539.

„Każdemu Żydowi wolno wykorzystywać kłamstwa i krzywoprzysięstwo, by doprowadzić do ruiny nie-Żyda” – (Babha Kama 113a)

„Ciała gojów są pegarim, to jest w niczym nie różnią się od ścierwa zdechłych zwierząt” (Jore dea 337,1).

„… a dusze do tego stopnia plugawe, że zanieczyszczają każdego, kto się do nich zbliży” (Zohar I 46b, 47a).

„Nie-Żydów należy się wystrzegać, nawet bardziej niż chore świnie” – (Orach Chaiim 57, 6a) „Nie jedz z bałwochwalcami, nie pozwalaj im czcić ich bożków, bo jest napisane: nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości (Pwt rozdz. VII, 2). Albo odciągniesz ich od bożków, albo ich zabijesz”. Hilkhoth Akum (X, 1)

„Osioł oznacza nie-żyda, który ma być odkupiony przez poświęcenie baranka, który przedstawia rozproszone owieczki Izraela. Ale jeśli odmówi odkupienia, zmiażdż mu

czaszkę. . . Oni powinni zostać usunięci z księgi żywych, bo o nich jest napisane: Tego kto grzeszy przeciwko mnie usunę z księgi życia”. Zohar (II, 43a),

„Na dom goja patrzcie jak na zagrodę dla bydła” Tosefta, Erubin VIII.

„Kiedy ktoś patrzy na zamieszkałe domy gojów, mówi ‚Pan zniszczy dom dumnego.’ A kiedy widzi się je zniszczone, mówi ‚ujawnił się Pan zemsty” The Babylonian Talmud, Beraszot 58,6. „Żyd może okraść goja, może go oszukać w rachunku, który winien być przez niego odebrany, inaczej byłoby zhańbione imię Boga” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 318.

„Gdyby goj któremu Żyd jest winien pieniądze zmarł i jego potomkowie nie wiedzieli o długu, Żyd nie ma obowiązku go spłacić” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 283,1.

„Syn Noego, który ukradłby grosz powinien być skazany na śmierć, ale Izraelita może zrobić krzywdę gojowi, gdyż jest napisane nie zrobisz krzywdy sąsiadowi, ale nie jest powiedziane nie zrobisz krzywdy gojowi” Miszna, Sanhedryn, 57.

„Rzecz zgubiona przez Goja może nie tylko być trzymana przez tego kto ją znalazł, ale jest zakazane by ją zwrócić” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat. 266,1.

„Kto złożył przysięgę w obecności Gojów, rabusiów i urzędnika celnego nie jest za nią odpowiedzialny” Tosefta Szebnot, 11.

Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich polskich organizacji, a także sami zakładają rożne organizacje, jako niby „Polacy zatroskani o społeczeństwo”. To stąd biorą się rożne „Otwarte Rzeczypospolite”, „Nigdy Więcej” Razem, Nowoczesna, obywatele RP albo „Związki Walki z Polskim Faszyzmem”. Tymi organizacjami kierują Żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich organizacji jest po prostu szkalowanie Polski i Polaków.

Widoczny jest w Polsce dobór wszelkich stanowisk i posad urzędowych z klucza narodowościowego nie na zasadach prawa a żydowskiej Halachy dlatego po 89 roku każdy minister finansów był Żydem lub szabas gojem. Żyd ministrem finansów to jak lis pilnujący kur w kurniku, Żyd Balcerowicz doprowadził do całkowitej zapaści gospodarczej i niewyobrażalnego zadłużenia Polski i ten sam Żyd obecnie wykrzykuje, że Polska jest zadłużona – typowe żydowskie zachowanie.

Poniżej link do filmu który powinien obejrzeć każdy Polak, posłuchaj Polaku jak żyd kłamie w oczy Papieżowi i wymusza na nim usunięcie Krzyża z obozu! Rabin pluje jadem nienawiści na chrześcijańskie ofiary pomordowane w Auschwitz, obóz zbudowany do eksterminacji przede wszystkim Polaków! Obecnie już nie ma żadnych nawet symboli chrześcijańskich w Auschwitz tak jakby tam nie zabili żadnego Polaka, pomimo, że mordowano tam przede wszystkim chrześcijan a nie Żydów. Dla Żydów obozem był Birkenau.

Pod ścianą śmierci w Oświęcimiu (Auschwitz) mordowano przede wszystkim Polaków – Dzisiaj Polacy nie mogą się pomodlić w miejscu kaźni Polaków bo im żydzi zabraniają! KRZYŻ MA WRÓCIĆ NA MIEJSCE KAŹNI POLAKÓW! A obóz pod kierownictwo władzy Polskiej bo w obozach niemickich mordowano różne narodowości nie tylko Żydów!

Profesor Hebrajskiego Uniwersytetu Izrael Shahak, w swojej monumentalnej pracy z 1994 roku pt.”Żydowska historia, żydowska religia” (Pluton Press), również potwierdził nienawiść i rasizm zawarty w Talmudzie. Ci Żydzi, którzy dementują faktyczne zawartości Talmudu są kłamcami (John 8:44; Tytus 1:14). Rabin, Josef Scheinen, powiedział zaś, że „rasizm wywodzi się z Tory”. – Ziemia Izraela została przeznaczona dla ludu Izraela – powiedział, dowodząc, że w segregacji nie ma nic złego. – Świat jest wielki, a Izrael malutki. Bóg chciał, żeby Izrael należał do Żydów. Reszta ludzi nam tego zazdrości – dodał.

Nigdy w swej historii Żydzi i Izrael nie byli aż tak zdemaskowani i poniżeni. W Durbanie zaczęły się spełniać słowa proroka Jeremiasza. Po Durbanie Żydzi nie mają moralnego prawa przedstawiać się jako przeciwnicy rasizmu, a nawet krytykowania innych

za rasizm czy pseudorasizm (co u nich często się zdaża, szczególnie w odniesieniu do oskarżeń o „antysemityzm”) https://palestyna.wordpress.com/2010/12/29/durban-rasizm- zydowski-zdemaskowany/

Czy to przypadek czy norma wśród Żydów ? Od wieków handlem ludźmi zajmowali się Żydzi, chociażby już w średniowieczu handel słowiańskimi niewolnikami praktycznie należał do Żydów, którzy Słowian wywozili na bliski wschód. Podczas zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 3 marca 2016 r. prezydent A. Duda powiedział m.in., że jest to „piękna ekspozycja pokazująca 900 udokumentowanych lat wspólnej historii, poczynając od wyprawy do Polski Ibrahima ibn Jakuba”. Wychwalany przez Dudę jako przykład „wspólnej historii” Ibrahim ibn Jakub” był żydowskim kupcem handlującym chrześcijańskimi niewolnikami, w tym polskimi. Podawanie właśnie jego jako przykładu wspólnej historii to coś takiego jak mówienie o wspólnocie d… z batem. Warto przypomnieć, że Świętego Wojciecha uwieczniono na drzwiach katedry gnieźnieńskiej w scenie, jak wykupywał chrześcijańskich niewolników od żydowskiego handlarza niewolnikami, w obecności władcy polskiego. http://jerzyrnowak.blogspot.com/

Międzypaństwowa konferencja, która się odbyła w roku 1909, stwierdziła między innymi, że z Galicji wyrusza rocznie 12—15 tysięcy dziewcząt żydowskich, by zapełnić zachodnioeuropejskie i amerykańskie lupanary. Podróżnik Joest w ten sposób charakteryzuje „drogi handlowe” i główne punkty, gdzie handel kobietami się odbywa. „Z Hamburga wysyła się dziewczęta do Ameryki Południowej. Część pozostaje w Bahja, Rio de Janeiro, większa część zaś płynie dalej do Montevideo i Buenos-Ayres, pozostała reszta, przeprawiona przez cieśninę Magielana — kres wędrówki swej znajduje w Yalparaiso. Inna droga prowadzi przez Anglię, albo też wprost do Ameryki Północnej; Czterech mężczyzn i jedna kobieta stanęło 21.02.2018r przed sądem w Westminsterze, z oskarżeniami o pranie pieniędzy zarobionych na handlu lekami podrabianymi, a także dostępnymi w innych państwach lecz niedopuszczonymi do obrotu na terenie Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że przez ich konta przeszła zawrotna suma 19 milionów funtów brytyjskich. Wszyscy oskarżeni wywodzą się z rodzin żydowskich z Londynu i okolic. Fakty historyczne jak i obecne życie społeczno polityczne są wręcz nacechowane Żydowskim anty-Polskim jadem nienawiści do tego stopnia, że zaczęto fabrykować rzekome winy Polaków, które mają przykryć eskalację żydowskiej zbrodni ludobójstwa, grabieży i zdrady jakiej żydzi dopuścili się na Polakach, dlatego uknuto prowokacje Jedwabnego, Kielc i o dziwo pomimo, tej fali medialnej zbrodni – nie udało się żydostwu zatruć polskości.

Dlaczego nikt nie zada sobie pytania kim był – jakiej narodowości morderca Piotrowski (anatomiczny wygląd Piotrowskiego wskazuje na żydowskie rysy) ! Żaden Polak nawet ateista nie będzie torturował i mordował księdza !!! To żydowska norma pastwić się nad księżmi, tak było np. z księdzem Kaczmarkiem którego Żydzi z UB torturowali w Kielcach po zaplanowanym przez żydowskie UB pogromie w 1946 roku Biskup kielecki Czesław Kaczmarek, był nieobecny w Kielcach 4 lipca 1946, ale wkrótce po „pogromie” był aresztowany i torturowany głównie przez Żydów w Urzędzie Bezpieczeństwa. W urzędzie tym biskup Kaczmarek podpisał podsunięte mu fałszywe zeznanie, po wybiciu mu w czasie tortur 19 zębów.

https://vk.com/doc493916742_476409984?hash=21989a6380fb04bba1&dl=1948f08ac6c2360317

=================

Publiczny akt oskarżenia! cz. 1

===============

Publiczny akt oskarżenia! cz.2/2

https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/3021-publiczny-akt-oskarzenia-cz-2-2

Related:

Ks.Popiełuszko był przez tydzień bestialsko torturowany w bunkrze przez funkcjonariuszy WSW!

https://gloria.tv/article/KgeGmoywat714CmTbs2mosM4c

 

 

One comment on “Publiczny akt oskarżenia!

 1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  July 15, 2019

  Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI opisał ŻYDOWSKĄ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANĄ STRATEGIĘ GRUPOWĄ.Potwierdziło się,że narzędziem jest KULT HOLOKAUSTU dla ograniczania ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu,
  Michael E.Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO ETNOCENTRYZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.Trzeba zatem mówić o procesie od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,930,162 hits
July 2019
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: