Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Podejrzana adopcja dzieci


Wersja polska

http://civilfreedom.org/en/stop-inter-country-adoptions-of-children/

Ohydnym przestępstwem USA jest wykorzystywanie posiadanej przez nie siły politycznej i militarnej do organizowania porwań dzieci z kochających rodzin oraz z ich krajów, oraz do pozbawiania ich ochrony prawnej i społecznej celem ich dowolnego wykorzystywania w procederze zwanym “re-homing” w USA. Czyniono to dzieciom rumuńskim około 2001 r. i, jak to widać obecnie, w 2019 r., było to i jest czynione polskim dzieciom. W obu przypadkach Amerykanie oferowali swe polityczne i wojskowe wsparcie w zamian za pieniądze i dzieci. To jest nieludzkie. To jest również haniebne i stanowi zniewagę wobec narodów polskiego i rumuńskiego, narodów całego świata, a także wobec armii USA. To nie jest czyn zwyrodniałej mniejszości politycznej. Rządzący politycy w USA i w Polsce świadomie gwałcą prawo międzynarodowe przygotowane dla ochrony osób najbardziej narażonych przed wykorzystywaniem i tak zwanymi “wymuszonymi zaginięciami”.

PETYCJA: https://petitiongo.org/pl/petition/stop-inter-country-adoptions-of-children

Wzywamy zarówno Polskę, jak i USA:

(1) do niezwłocznego zatrzymania międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci;

(2) do ochrony wszystkich ofiar międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci, opartej o otwarte i uczciwe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z uczestniczących państw, rozpoczęte od kompleksowej niezależnej oceny prawnej i faktycznej wszystkich indywidualnych sytuacji wynikłych z międzypaństwowej adopcji lub przysposobienia dziecka, w których przy życiu pozostaje osoba adoptowana, rodzeństwo takiej osoby lub jej rodzic lub opiekun;

(3) do zapewnienia rekompensat lub odszkodowań dla wszystkich ofiar międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci, oraz do umożliwienia im odtworzenia wszystkich ich więzi z ich prawdziwymi rodzinami i ich ojczyznami;

(4) do pełnego ratyfikowania dwóch międzynarodowych konwencji ochronnych: Konwencji o prawach dziecka, oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, jak również do rozważenia zniesienia Konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego;

(5) ukarania wszystkich sprawców, włącznie z politykami i sędziami, przestępstw przeciwko dziecku lub rodzinie dziecka w postępowaniu dotyczącym międzypaństwowej adopcji lub przysposobienia dziecka, lub w związku z takim postępowaniem.

Jako że polityka została przemieniona w czystą grę o pieniądze i władzę, a demokrację przemieniono w teatr aklamacji, przyciągnęła ona ludzi nie spełniających norm moralnych, którzy są bardziej niż chętni do wykorzystywania każdego, kogo tylko mogą wykorzystać, ubogich, słabych, dzieci, kobiet. Jest to oczywiste w polityce w Polsce i w USA, jak również w polityce w Unii Europejskiej. Amerykańscy politycy są znani w świecie ze swego oddania organizowaniu wykorzystywania dzieci poprzez fałszowane międzypaństwowe adopcje lub przysposobienia dzieci z zagranicy, które przebywają za granicą pod dobrą zawodową opieką zastępczą lub mogą tam pozostać ze swymi prawdziwymi rodzinami z niewielką tylko pomocą gminy lub państwa.

Politycy udają troskę, ale w rzeczywistości oszukują ludzi oraz bardzo pomagają ludziom w samooszukiwaniu się, by wierzyli, że mają do swej dyspozycji prawo dla swej ochrony i dla ochrony osób najbardziej narażonych. Polska i USA nie ratyfikowały w pełni kluczowych międzynarodowych konwencji o ochronie dziecka: Konwencji ONZ o prawach dziecka, z 20 listopada 1989 r., oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, z 6 lutego 2006 r. Państwa te jednakże ratyfikowały tak zwaną “Konwencję adopcyjną”, Konwencję haską o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, z 29 maja 1993 r., która nie pełni żadnej roli ochronnej, gdy jest stosowana bez wyżej wspomnianych konwencji ochronnych skierowanych przeciwko wykorzystywaniu dziecka i wymuszonemu zaginięciu.

Amerykańscy i polscy politycy uczynili to celowo: Konwencję adopcyjną wykorzystują dla własnych korzyści do legalizowania międzypaństwowych adopcji lub przysposobień dzieci w państwach, w których takie adopcje lub przysposobienia są nielegalne jak w Polsce. Wiedzą, że wielką jest liczba zamożnych ludzi pożądających dziecka z wielu powodów i skłonnych płacić za dziecko znaczne kwoty pieniężne lub okazać swą wdzięczność w inny sposób. Gdy demokracja słabnie i zastępowana jest systemem aklamacjonizmu w Europie i USA, politycy zyskują coraz więcej narzędzi do bezkarnego popełniania swych przestępstw. W Polsce politycy nielegalnie obsadzali stanowiska sędziowskie, nawet w sądzie najwyższym, swymi nominatami lub byłymi komunistycznymi funkcjonariuszami sądowymi zwanymi “sędziami” w komunistycznej Polsce, którzy dla swych stanowisk robią wszystko, czego chcą politycy. Nielegalni polscy sędziowie przestępczo sprzedają dzieci za granicę, na wyłącznej i fałszywej podstawie Konwencji adopcyjnej. Dlatego konieczne jest niezwłoczne zatrzymanie wszystkich międzypaństwowych adopcji lub przysposobień, pełne ratyfikowanie dwu konwencji ochronnych: Konwencji o prawach dziecka, oraz Konwencji o ochronie wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, jak również rozważenie zniesienia okrutnej Konwencji adopcyjnej. Można to uczynić jedynie wspólnym wysiłkiem ludzi. Ofiary muszą otrzymać ochronę i zadośćuczynienia w jak najpełniejszym osiągalnym jeszcze zakresie. Sprawców należy ukarać. Politycy będą tylko udawali troskę. Oni są sprawcami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 12, 2019 by in Uncategorized and tagged , , , , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,432,897 hits
June 2019
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wolna Polska – Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: