Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ŻYDOKRACJA


Żyd to zbrodniarz

Mata Wata Hari

Znalezione w sieci

Żyd to zbrodniarz i jak każdy zbrodniarz popełnia zbrodnie na słabej ofierze lub bardzo majętnej – Polska jest i słaba i jest co kraść .
Międzynarodowy syndykat zbrodni i grabieży, którego fundamentem jest rasistowsko-faszystowsko-bolszewicka podstawa i działanie posiada postać Żyda, którego artykułuje Talmud. Talmud tworzy istotę żydostwa, a “żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym”, tak oświadczają rabini. Ks. Stanisław Trzeciak. W broszurze z początku XX w Żyda Emanuela Ginsberga pt. „Ściana Płaczu” znajdujemy znamienne słowa: Gdy nasi przodkowie przyszli do Kanaan, nosili nazwę „Habiri”, co znaczyło „bandyci”. Wtedy już to znamię było na naszym czole. 600 lat przed Chrystusem nasz pisarz Ezra fałszował historię… od tego czasu żyjemy kłamstwem.” Dzieje Kłamstwa. Dalej pan Ginsberg dowodzi, że cała historia żydostwa jest oparta na kłamstwie i gwałcie.

Wydaje się Tobie, że Polska to kraj demokratyczny ? jeżeli tak myślisz, to znaczy , że masz poważny problem z rozpoznaniem rzeczywistości ale jeżeli jesteś Polakiem to po zapoznaniu się z faktami zrozumiesz, że żyjesz pod rządami ŻYDOKRACJI o tym decydują fakty a nie deklaracje.

Polskojęzycznego żyda można poznać np. po tym, że obraża Polaków, Polskę i Polonię, chwali Izrael i inne państwa, używa obcego Polakom słowa “diaspora” oraz boi się endeków i Słowian (polonofobia i rusofobia), takim przykładem flagowym są dziennikarze Gazety Wyborczej czy sam Urban, Gross i im podobni nie licząc setek posłów ziejących nienawiścią do Polaków, wystarczy jedno słowo „Żyd” – to jak uderzyć w stół a nożyce się odezwą. Dlaczego na świecie jest nagonka na Polskę ? skąd nazwa “polskie obozy ” Żydzi ubzdurali sobie, że Polskę ograbią – nie wyszło w Sądzie USA – Wyrok Sądu Najwyższego USA 23 Marca 2006 roku – Sygnatura Docket Act 02-78-44 oddalił roszczenia Żydów, wyrok ten odrzucił raz na zawsze wszelkie roszczenia żydów wobec Polski. Wyrok jest prawomocny. Mimo tego wyroku, przestępcza grupa działająca pod wodzą Singera próbowała wyłudzić pieniądze od Polski. Przedstawiłem ich działalność do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywołanie ich do porządku prawa i w konsekwencji ludzie ci zostali usunięci ze Światowego Kongresu Żydowskiego.

Żydokracja – rządy terroru w celu wymordowania inteligencji narodu na którym żyd pasożytuje

Jest rok 1945 – Żyd Jakub Berman kładzie podwaliny pod nowy ustrój w Polsce ŻYDOKRACJĘ – i ten ustrój któremu obce są wszelkie ideologie poza jedną Talmudczaną obowiązuje w Polsce także obecnie. Żydokracja pomija i lekceważy jakiekolwiek prawa gojów – i np. tzw. Konstytucja Kwaśniewskiego z mocy prawa jest nieważna, ponieważ prawnie niedopuszczalna. Ale, że dla Żydów liczył się przede wszystkim przepis zawarty w art. 220 ust 2 („Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”) dlatego Talmudczanym prawem została usankcjonowana! Żyda obowiązuje Talmud – dlatego żydowskie władze stosują się do następujących praw Talmudu ;
“Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f. 21b. Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:
“Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.

Żydzi ze swym marksistowskim bolszewizmem mając doświadczenie na organizmie Rosji w jaki sposób można niszczyć narody i ich kultury to samo rozpoczęli robić w Polsce po 1945r. Obecnie gdy po prawie wieku wynieśli się z Rosji którą wyniszczyli zarówno w sile gospodarczej jak i ludzkiej swój element bolszewizmu wnieśli na rynek zachodni tworząc Unię Europejską, natomiast Polskę i cały układ postsowiecki zaprzęgli jako wkład niewolniczy w ten system pozornie inny niż w CCCP na ile tak jest pozostawiam każdemu do własnej oceny.
Ale aby to zrozumieć należy poznać fakty jak się to rozpoczęło. Prof. Antony C. Sutton poświęcił problemowi finansowania rewolucji bolszewickiej w Rosji przez elity bankierskie z Wall Street swoją pracę zatytułowaną “Wall Street and the Bolshevik Revolution”. Powstała ona w oparciu o liczne dokumenty rządowe i inne źródła, znajdujące się między innymi w archiwach Departamentu Stanu USA.

Badania Suttona pozwalają obalić także inną legendę mówiącą o tym, że Rosja 1917 roku była krajem bardzo zacofanym, co miało być jednym z decydujących czynników warunkujących wybuch rewolucji właśnie w tym kraju. Okazuje się, że już wówczas funkcjonowały setki średnich i wielkich przedsiębiorstw przemysłowych wokół Moskwy, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Samary czy Omska. Istotną rolę w gospodarce rosyjskiej odgrywały także ogromne bogactwa naturalne. Dla przykładu można podać, iż w 1900 r. pola naftowe Baku wydobywały więcej ropy naftowej niż Stany Zjednoczone, a w 1901 r. więcej niż połowę całego światowego wydobycia ( str. 149). Budżet państwowy z 1.200 mln w początkach panowania – wzrósł do 3,5 miliarda rubli. Wpływy budżetowe rosły systematycznie, rosły też państwowe rezerwy budżetowe. W ciągu 10 lat rezerwy te wyniosły ponad 2 miliardy rubli. Rezerwy złota banku centralnego z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. Podwoiła się długość kolei żelaznych i sieci telegraficznych. Znacząco rozwinęła się flota rzeczna. W owym czasie była to największa flota rzeczna na świecie. W 1895r. w Rosji było 2.539, a w 1906r. 4.317 statków.
Powyżej mamy faktyczne przyczyny rewolucji Rosyjskiej, krótko mówiąc było co kraść a żaden żyd nie przepuści takiej okazji. A jak rozpoczęto przygotowania do tego: „Pierwsze poufne spotkanie w który ustalono dyrektywy dotyczące sposobu rozegrania rewolucji bolszewickiej, rewolucji, która wstrząśnie światem, odbyło się 14 lutego 1916 roku w Nowym Jorku. Wzięły w nim udział 62 osoby, z których aż 50 było weteranami rewolucji z 1905 roku. Śmiało można powiedzieć, że inżynierami rewolucji bolszewickiej z 1917 roku byli: Jakub H.Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, M.L.Schiff, Max Breitung, Isaac Seligman, M.Guggenheim oraz Kuhn, Loeb & Co. Wiosną 1917 roku Jakub H.Schiff rozpoczął hojniej finansować Leivę Bronsteina-Trockiego. Jego inwestycja w rewolucję bolszewicką miała osiągnąć zawrotną sumę około 20 milionów dolarów.” Według “New York Journal-American” z 3 lutego 1949 r. wnuk Jakuba Schiffa, John Schiff, oceniał, że jego dziadek “utopił” około 20 milionów dolarów na rzecz ostatecznego triumfu bolszewików w Rosji (str. 164). Należy pamiętać, że wartość dolara była wówczas o wiele większa niż obecnie. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze suma ówczesnych 20 milionów dolarów odpowiadałaby mniej więcej jednemu miliardowi dolarów w dniu dzisiejszym. Tak więc przy analizowaniu podawanych w poniższym artykule dolarowych sum należy pomnożyć każdą z nich przez około 50 aby uzyskać choćby przybliżone odniesienie do czasów obecnych.
Trzy lata po listopadowym przewrocie władza Lenina i jego grupy ograniczała się zaledwie do kilkudziesięciu miast. Ale i w nich nie mogli liczyć na poparcie: do partii komunistycznej zapisało się zaledwie 2 proc. robotników. Gospodarka czwartej do niedawna potęgi przemysłowej świata skurczyła się kilkakrotnie. Piotrogród znajdował się w stanie upadku. Na ulicach na wysokość kilku metrów piętrzyły się sterty niesprzątanych od lat śmieci, a wszechobecne szczury przenosiły epidemie. Panował głód i bandytyzm. Prowincję kontrolowały wrogie bolszewikom grupy partyzanckie oraz „biali” generałowie. Szanse na przetrwanie reżimu wydawały się minimalne, jednak Lenin miał w ręku towar, który otwierał drzwi na całym świecie – zrabowane z bankowych skarbców i sejfów złoto. A także zaufanych ludzi, którzy byli gotowi wyprać je i upłynnić na giełdach w Nowym Jorku i Londynie.

========================
autor: Marysia Mikulska

 

Image may contain: 24 people, people smiling
================

ZBRODNIARZE ŻYDOWSCY


Fala patologicznych postępowań przeciwko osobom narodowości Polskiej jest jednoznacznym dowodem, że żydowski terror w Polsce przybrał na sile. Jeszcze nie tak dawno elementem komunistycznego aparatu terroru było też „sądownictwo”.
Jego pracownikiem była stalinowska „prokurator” i współpracownik UB Helena Wolińska czyli Fajga Mindla Danielak żona Włodzimierza Brusa.
Przykładem roli Żydów w komunistycznym aparacie terroru była Łódź. Żydzi łódzcy aktywnie włączyli się w tworzenie komunistycznego aparatu terroru. Szefem wojskowego sądu rejonowego w Łodzi został Leo Holhberger, jego zastępcą był Michał Salpeter (Mordka Meilech).
W procesach polskich patriotów oskarżał Feliks Apis.
W UB pracowali: Józef Czaplicki, Józef Krakowski, Bolesław Krzywiński (Bernard Schildhau), Mieczysław Baumac, Edward Szejnfeld, Aleksander Rozenblum, Michał Jachimowicz, Aleksander Dyrak, Tomasz Lampart (Dawid Fischer) późniejszy szef cenzury, Helena Rozmaryn, Dawid Międzyrzecki, Leonard Wojciechowski (Jakub Szmulowicz), Mieczysław Broniatowski, Józef Arski.
Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD.
Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum.
W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski.
Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj).
Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach.
Źródła m.in, Jan Bodakowski Bibliografia: „Biuletyn IPN” nr 11/58 „Żydzi i Polacy” Chodakiewicz, Fronda 2000 „Po zagładzie. Stosunki Polsko Żydowskie 1944-1947” Chodakiewicz, IPN 2008

autor: Marysia Mikulska
Kaci Polakow
********
Żydokracja – rządy terroru w celu wymordowania inteligencji narodu na którym żyd pasożytuje.
Pobieramy hit na rynku literatury, o tej książce marzyli Polacy od lat, to w niej w bardzo przejrzysty sposób podane znajdziemy odpowiedz na zasadnicze pytania dotyczące Polski oraz naszego fatalnego położenia jako Narodu Polskiego – pobierać proszę PDF z linka i koniecznie sobie drukować i korzystać ponieważ ten dokument zawiera wskazówki i treści które mogą każdemu pomóc jak się chronić i przewidywać atak naszych wrogów.
===============
Zyd okrada Polske
================

Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

OSTATNI DZWONEK I CZAS MOBILIZACJI

MYŚL, roztropność, umiejętność przewidywania skutków czynów i nie nabierania się na „złotouste”  zakłamane słowa – są SIŁĄ,  a nie bezmózgowa PIĘŚĆ. Dlatego polecamy przeczytanie i przeanalizowanie całego poniższego zestawu, poczynając od tekstu głównego, poprzez „mapę drogową” koniecznych działań, a na  załączonych artykułach i filmach na linkach kończąc. Zaoszczędzi to czytania co najmniej kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance mało ważnej prawdy i wielkich kłamstw.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,930,406 hits
May 2019
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: