Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

NIENAWIŚĆ W NARODZIE ŻYDOWSKIM


NIENAWIŚĆ W NARODZIE ŻYDOWSKIM zajmuje fundamentalną cechę w zakresie jego rozpoznawalności, ale też i narzędzia do ogłuszania instynktów samoobronnych narodów atakowanych brutalnie przez żydów. Profesor Hebrajskiego Uniwersytetu Izrael Shahak, w swojej monumentalnej pracy z 1994 roku pt.”Żydowska historia, żydowska religia” (Pluton Press), również potwierdził nienawiść i rasizm zawarty w Talmudzie.

Ci Żydzi, którzy dementują faktyczne zawartości Talmudu są kłamcami (John 8:44; Tytus 1:14).

Rabin, Josef Scheinen, powiedział zaś, że „rasizm wywodzi się z Tory”. – Ziemia Izraela została przeznaczona dla ludu Izraela – powiedział, dowodząc, że w segregacji nie ma nic złego. – Świat jest wielki, a Izrael malutki. Bóg chciał, żeby Izrael należał do Żydów. Reszta ludzi nam tego zazdrości – dodał.
Nigdy w swej historii Żydzi i Izrael nie byli aż tak zdemaskowani i poniżeni. W Durbanie zaczęły się spełniać słowa proroka Jeremiasza. Po Durbanie Żydzi nie mają moralnego prawa przedstawiać się jako przeciwnicy rasizmu, a nawet krytykowania innych za rasizm czy pseudorasizm (co u nich często się zdarza, szczególnie w odniesieniu do oskarżeń o “antysemityzm”) .

“Nienawiść jest cnotą żydowską, ponieważ “nienawiść pozwala nam trwać w postawie obronnej” – wynika to z konkluzji artykułu pisma “First Things” (styczeń, 2004, str. 41 – 46) opublikowało ono artykuł p.t. “Cnota Nienawiści” (“The Virtue of Hate”) napisany przez Rabina Meir’a Y. Soloveichik’a.

Izraelczycy co roku biorą udział w narodowej pielgrzymce do grobu Simona ben Yohai, by szczycić rabina, który poparł wytępienie gojów. (Żydowska Prasa czerwca 9, 1989, p. 56B).

„Nie wypadkowa i częściowa, ale zasadnicza i ogólna nienawiść (żydów) do wszystkich narodów, w połączeniu z niezachwianym przekonaniem o swej świętości, takie są cechy historyczne żydów, a bezpośrednim ich owocem nie przebieranie w środkach dla wytworzenia i podtrzymania swój potęgi.

Narodowi „wybranemu” między innymi wszystko jest dozwolone dla dojścia do wielkości, a myśl utrzymania w czystości tak świętego plemienia, wyklucza najzupełniej chęć nawracania na swą wiarę, nawet gwałtownymi środkami; nakazuje owszem wytępić wyznawców Baala, Molocha i innych, ażeby ci nie narazili Izraela na pokusę gorszących religijnych zapożyczeń, Izraela, któremu często wysoka myśl jedynego Boga nie wystarczała, i który jak wszystkie narody pierwotne, lgnął do zrozumialszego dlań pogaństwa.(…) Te prawa nie tylko wykluczały miłość dla innych narodów, ale Boga czyniąc strasznym, nieubłaganym, nie wyradzały miłości do niego, ale strach i grozę; o wiele się go też więcej obawiali, niż miłowali żydzi. Takie bezwzględne wykluczenie cnoty miłości, było ciężkim historycznym spadkiem; naród nienawidzący i pogardzający drugimi, jest znienawidzony wzajemnie, a gdy go się obawiać już nie będzie potrzeby, do nienawiści przyłączy się i pogarda.” Studium o Żydach, Aleksandr Czarnowski, Warszawa 1880, s.49
Wypowiedz polskiego Żyda; „Nienawiść ta ukierunkowana na wszystkie narody gojów – jest niezależna od naszej woli, tkwi w naszych sercach i duszach, tkwi w naszej świadomości i nawet podświadomości. Na tego rodzaju stan pracowały tysiąclecia, znaczone pogromami i wielowiekową gehenną naszego narodu rozsypanego w diasporze. (…)Bo Żyd w Polsce nie jest – jeszcze raz powtarzam – odmianą Polaka, tylko odmianą Żyda. A żydostwo, to nie tylko język, obyczaj, religia – to charakter, styl osobowości i myślenia, poczucie wywyższonego wyodrębnienia ze społeczności ludzkiej. Ja też nie jestem obrzezany i chętnie jadam kotlet wieprzowy, ale niech kto zaczepi Żyda choćby na końcu świata – zaraz stanę po jego stronie choćby to był największy bandyta. (…)

Pan pisze i równocześnie ich miesza z błotem, obraża. Bo Pan, tak jak każdy prawdziwy Żyd w diasporze, nienawidzi narodu, w którym przyszło Panu żyć i nienawidzi jego języka, jego rodzimej kultury, jego obyczajowości. Będzie Pan zawsze przeciwko porządkowi w tym narodzie, przeciwko jego obyczajom.
autor: Marysia Mikulska

==========

Znalezione w sieci

===============

UWAGA ! – to ważne do wszystkich Polaków :  Zapamiętajcie !

Krytyka, negacja i dezaprobata dla żydów odnosi się do ich kultury NIGDY RASY – to zasadnicza uwaga – ponieważ antysemityzm w pojęciu naukowym to niechęć do rasy !

Żaden Policjant czy Prokurator niech Wam / Nam nie wmawia bredni o antysemityzmie – ponieważ antysemityzm nie podlega karaniu – to takie samo pojęcie jak antyfaszyzm i antybolszewizm !

Każdy normalny i zdrowy na umyśle jest antysemitą, ponieważ żydowska kultura jest kulturą mordu i grabieży i nikt poza takim jak Kaczyński nie może akceptować kultury opartej na nienawiści rasowej, skrytobójczym mordzie i grabieży – a żydzi to robią.

Na tym zbrodniarze świata uzyskali status ofiary pomimo, że kulturowo i powszechnie szerzą rasizm i terror światowy.

Kilka przykładów żydowskiej kultury w praktyce:

Rabin Yitzhak Ginsburg oświadczył; –  “Musimy uznać, że żydowska krew i krew goja nie jest tę samą rzeczą”. (NY Times, czerwiec 6, 1989, p.5).

Prof. Ehud Sprinzak z uniwersytetu w Jerozolimie opisał Kahane i filozofię Goldstein: “Oni wierzą, że jest wolą Boga, by stosowali przemoc przeciw ‘goyim,‘ (hebrajski termin dla gojów”.)

(NY Codzienne Wiadomości, luty. 26, 1994, p. 5). Zabójstwo pogan przez Żydów jest propagowane przez Talmud, mają być złożeni jako “Święte Ofiary” dla Boga (Zohar, III, 2276 i I, 38b i 39a).

Śmierć pogan przez ścięcie jest szczególnie zalecane (Pesachim, 49b).

Ayelet Shaked, znana posłanka izraelskiego parlamentu, „Matki wszystkich Palestyńczyków muszą zostać zabite”.

Moshe Yalon Szef sztabu armii izraelskiej: „Palestyńczycy są jak rak. Jest wiele sposobów na leczenie raka. Na razie stosujemy chemioterapię”. “Na dom goja patrzcie jak na zagrodę dla bydła”. Tosefta, Erubin VIII.
“Kiedy ktoś patrzy na zamieszkałe domy gojów, mówi ‘Pan zniszczy dom dumnego.’ A kiedy widzi się je zniszczone, mówi ‘ujawnił się Pan zemsty” The Babylonian Talmud, Beraszot 58,6.
“Ci którzy nie znają Tory i proroków muszą być zabici. Kto ma władzę by ich zabić, niech zrobi to otwarcie mieczem, a jeśli nie, niech użyje podstępu i skończy z nimi” Schulchan Aruch: Choszen Hamiszpat, 425,50.
Żyd może okraść goja, może go oszukać w rachunku, który winien być przez niego odebrany, inaczej byłoby zhańbione imię Boga” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 318.„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.”
„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343. „Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda” – Aboda Sarach 37a.

„ Żyd może gwałcić dziewczynę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić” – Gad. Sachs. 2,2. “Ciała gojów są pegarim, to jest w niczym nie różnią się od ścierwa zdechłych zwierząt” (Jore dea 337,1). “… a dusze do tego stopnia plugawe, że zanieczyszczają każdego, kto się do nich zbliży” (Zohar I 46b, 47a).

Izraelczycy co roku biorą udział w narodowej pielgrzymce do grobu Simona ben Yohai, by szczycić rabina, który poparł wytępienie gojów. (Żydowska Prasa czerwca 9, 1989, p. 56B).

Żyd – antycypując w pojęciu społeczno-socjologicznym, to mafijny syndykat zbrodni i grabieży – tak to wynika z prawa żydowskiego i praktyki. Praktyka kultury żydowskiej to aksjologicznie odwrócony wektor chrześcijaństwa. My Chrześcijanie – Polacy swoją kulturę opieramy na miłości o czym powszechnie i w kulturze i faktach natomiast żydostwo na odwrót, opiera swoją kulturę na nienawiści, skrytobójczym mordzie, terrorze i grabieży – dając takie owoce jak kulturowy rasizm (naród wybrany) a także bolszewizm z jego komunizmem czy obecnym wydaniem karykaturalnej formy demokracji włącznie z usankcjonowanym semickim apartheidem.
Antycypując;
Powszechna interpretacja, wyjaśniająca kategorię pojęcia antysemityzm jako nienawiść do rasy żydowskiej jest chybiona co do zasady, ponieważ w oparciu o rzeczowy stan faktyczny i fachową analizę przedmiotu antysemityzm jest pojęciem takim samym jak antykomunizm czy antyhitleryzmu. Co więcej brak takiej postawy u człowieka możemy uznać za poważny problem moralny danej jednostki albo znaczny stopień upośledzenia umysłowego. W poniżej przygotowanej analizie fachowej otrzymamy o tym zasadny dowód.
„Żyd nie umie żyć bez antysemityzmu – jeśli go nie ma, gotów jest go stworzyć (…) Głosi rewolucję, a jednocześnie pragnie dla siebie wszelkich przywilejów kapitalistycznych. Usiłuje zniszczyć nacjonalizm w innych ludziach, ale sam szczyci się tym, że należy do narodu Wybranego. Jak takie plemię może istnieć wśród obcych” ? Isaac Bashevis Singer (1904–1991) – pisarz polsko-amerykańsko-żydowski; laureat Nagrody Nobla
Żydzi stosując się do zasad Talmudu nigdy prawa narodu w którym pasożytują praktycznie uzyskali bezkarność zastraszając narody i korumpując łajdaków których osadzili i osadzają na urzędach.
Zabronione jest ujawniać sekrety prawa (Talmudu) Kto to czyni, staje się winnym tak, jakby zniszczył cały świat. – Jekut Chadasz 17, 3
– Jeśli goj studiuje Talmud, a żyd mu w tym pomaga, obydwaj zasługują na śmierć. – Sanhedryn 59 a.
Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas. – Libre Dawid 37.
Jeżeli Żyd wezwany jest do wyjaśnienia ksiąg rabinackich, powinien przekazywać tylko fałszywa wyjaśnienia. Ktokolwiek naruszy to rozporządzenia, winien być skazany na śmierć. – Libre Dawid 37.
autor; Marysia Mikulska

=========

Gdyby ktoś nie kumał skąd się bierze ofensywa niosąca demoralizację typu LGBT = Talmud w praktyce , Wolnomularze otworzyli swoje podwoje dla kobiet transpłciowych – lub mężczyzn – którzy przeszli operację zmiany płci.
Niesławne tajne stowarzyszenie wydało w tym tygodniu nowe wytyczne, mówiąc, że kobiety mogą teraz dołączyć do bractwa i nosić spódnice, jeśli sobie tego życzą.
Doniesienia Dailymail.co.uk: Masoni powiedzieli swoim 200 000 członkom, że „mason, który po inicjacji przestaje być mężczyzną, nie przestaje być masonem”.
Wytyczne dotyczące zmiany płci organizacji, które zostały wydane bractwu 17 lipca, również mówiły, że kobieta, która stała się mężczyzną, może zostać członkiem.

Jednakże kobiety, które nie przeszły operacji zmiany przypisania, nadal będą zwolnione z członkostwa w wolnomularstwie.

Talmud-kobiety uważa za coś gorszego; uważają płeć piękną za niezdolną świadczyć w sądzie, a to dlatego, że «Sara skłamała» (Gen. XVIII, 15). Sara bowiem miała być tak piękną, jakiej świat nigdy nie widział i nie ujrzy. I o mądrości kobiet rabinie nie zbyt wielkiego są wyobrażenia. Talmud krótko powiada, że «rozum u kobiet niewielki».

Nawet modlitwy kobiet uważane są za nic warte. «Kobiety modlące się świat pustoszą», powiada Talmud. Może ich milion się zebrać na modlitwę, mniej będą znaczyły od jednego trzynastoletniego chłopca. Nie masz nawet miejsca dla nich Synagodze, jeno w galeryach bocznych.
W końcu Talmud uważa kobietę za… trudno nawet wypowiedzieć, za zgniliznę, którą ciągle trzeba skrapiać pachnidłami. «Dlaczego, odpowiadają, że mężczyzna stworzony jest z ziemi, która nie gnije, a niewiasta z kości, która gnije…».
Skoro wedle nauki rabinów kobieta jest taką lichotą, nikt się dziwić nie będzie, że ci nakazują synom Izraela trzymać się od płci pięknej jak najdalej. Towarzystwo kobiet nigdy nie może wyjść człowiekowi na pożytek. «Kobieta jak palma i pies, nie może się znajdować w pośrodku dwóch innych przedmiotów (mężczyzn), ani w pośrodku dwóch kobiet – ktoś trzeci» bezkarnie. «Między dwiema niewiastami dyabeł zawsze się znajdzie».
Tak więc niewolno patrzeć na kobietę, bo z tego nic dobrego wyjść nie może. «Kto wlepia wzrok w niewiastę, powiada Talmud, w końcu wpada w grzech. Kto się przygląda piętom niewiasty, będzie miał dzieci wyrodne».
Niewolno przysłuchiwać się jej głosowi, bo jest nieprzyjemny, «skrzeczący». Stąd też naturalnym porządkiem wynika, że rabinie nie są wielbicielami i śpiewu kobiecego. «R. Józef mniema, że nieprzystojną jest rzeczą, aby niewiasty podchwytywały śpiew, rozpoczęty przez mężczyzn. Jeżeli zaś niewiasty rozpoczynają śpiew, a mężczyźni podchwytują, to jakbyś ogień podłożył pod suchy paździor».
Wreszcie niewolno wdawać się w długie gawędy z niewiastą. «Kiedy mężczyzna rozmawia z kobietą, sam krzywdę ponosi: albowiem najprzód zaniedbuje Torę, a później idzie do piekła». Na ulicy nawet z własną żoną rozmawiać uważa się za rzecz niewłaściwą. R. Samuel dowodzi,że z kobietą nawet witać się nie wypada.
https://newspunch.com/freemasons-open-transgender-women/…

 

===============

Teatr nienawiści

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/205335,teatr-nienawisci.html

https://naszdziennik.pl/mysl/205335,teatr-nienawisci.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,928,395 hits
May 2019
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: