Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

PRAWDA O NIEMIECKIM PIEKLE W OBOZIE EBENSEE.


 

Zajmując się utrwalaniem pamięci o byłych ofiarach niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, otrzymałem poniższy list od Pana Ryszarda Dubilisa, w którym jego autor przypomina o gehennie jaką więźniowie przeżywali w hitlerowskim obozie koncentracyjnym na terenie Austrii – w Ebensee, będącym jednym z wielu podobozów KL Mauthausen. Jego treść, uzupełniona cytatami z książek napisanych przez byłych więźniów tego podobozu, jest wstrząsająca, o czym uprzedzam bardziej wrażliwych Czytelników.

Oto treść listu Pana Ryszarda Dubilisa, który jest zatytułowany:

PRAWDA O NIEMIECKIM PIEKLE W OBOZIE EBENSEE.

Zakłamywanie prawdy i zatarcie śladu po obozie Ebensee to trwająca do teraz polityka kolejnych Rządów Państwa Austriackiego. Stojąc na straży pamięci o Ofiarach – Więźniach niemieckich i austriackich obozów koncentracyjnych jako Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, przekazujemy poniższe informacje. To trudne informacje. To dwie bezimienne relacje byłych więźniów KL Ebensee zamieszczone w książce „WSPOMNIENIA Z NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH” wydanej w Ebensee w 1946 r.

Cytuję: „EBENSEE. Głód – dziki, nieposkromiony. Ludzie szkielety, ludzie pół zwierzęta. Zimno. Od dwóch tygodni pada uporczywie deszcz ze śniegiem. Prawie wszyscy chorują. Głód dokucza nieludzko. Trzy razy dziennie woda. Obierki od kartofli. Brudne – nie myte, bez odrobiny tłuszczu. Za kotłami z jedzeniem, które niosą z kuchni, snują się ludzie z łyżkami w rękach. Podbierają krople zupy uronionej z nieszczelnych kotłów. Jedzą wraz z ziemią. Widok ludzi jedzących przyprawia o szał. Bójki i morderstwa na porządku dziennym. Powiesili kolegę, który ukradł kromkę chleba. Jak dzikie zwierzęta przemykają się cienie ludzi między barakami, szukając odpadków. Skrobią korę z drzew, jedzą trawę. Obgryzają jakieś kości. Niedopalone. Opowiadał mi kolega, że to kości z krematorium. Nie wierzyłem, że do tego może doprowadzić głód. Śmiertelność wzrosła do nieprawdopodobnych rozmiarów. Krematorium nieczynne, nie ma węgla. Droga prowadząca do krematorium zapchana ludźmi. Ludźmi jeszcze żywymi, którzy znoszą swych umarłych kolegów na plac przed krematorium. Na placu góra trupów. Około 1500. Zauważyłem przemykającego między stosem człowieka. Przystanął. Oglądał się trwożliwie na wszystkie strony. Przykucnął przy jednym trupie. Wyjął coś z kieszeni. Wykonywał jakieś ruchy. Ze względu na odległość nie mogłem dojrzeć, co on tam robił. Zbliżyłem się na kilka kroków. Zauważył mnie. Poderwał się z ziemi i uciekł. Podszedłem do trupa. Na ciele dziury wycięte nożem. Dziury w których brak mięsa. Zrozumiałem!!!. Wypadki kanibalstwa były na porządku dziennym. Na placu, przed umywalnią, szczęśliwcy kupowali za papierosy gotowaną wątrobę i mięso. Podobno końskie. Ja, po tym, co na placu widziałem, nie wierzyłem. Znałem pochodzenie”.

DRUGA RELACJA – cytuję:

„EBENSEE. Blok nr 26 – 1700 ludzi. Właściwie to już nie ludzie, lecz szczątki ludzi. Żywe kościotrupy. Głód nieprawdopodobny. Cały blok nie pracuje i dlatego dostaje tylko pół porcji żywności. Co dzień, specjalnie opłacani ludzie, wynoszą do krematorium 60 – 80 trupów. Krematorium nie pracuje, brak węgla. Zwały trupów leżą przed budynkami. Widok makabryczny. Na bloku służba znalazła podczas sprzątania, trupa obdartego z ciała. Widać cięcia nożem. Straszna tajemnica została wyjaśniona. Ktoś powiedział: Całą noc gotowali mięso!. Myślałem, że okradli kuchnię. Głód, bród, wszy, zabójcza praca, kanibalizm – to wydanie niemieckiej i austriackiej kultury”.

Na koniec tego tragicznego artykułu pragnę jeszcze zacytować Państwu:

„Hołd pamięci złożony pomordowanym i tym, którzy przeżyli, i nam Polakom żyjącym teraz w Polsce: wszystkim bezimiennym bohaterom i męczennikom, którzy tu, na wygnaniu, z dala od ojczyzny i rodzin, złożyli w ofierze swe życie za wielką sprawę – Polskę, składam cześć i hołd. Niechaj przelana krew niewinnych ofiar niemieckiego hitleryzmu nie pójdzie w niepamięć. Choć serca nasze pokryte purpurą męczeńską naszych braci, nie zapominajmy, że świat do żywych należy i że nam w udziale przypadła rola budowy wielkiej i niepodległej Polski. To mając na uwadze, idziemy w życie, ufni i pełni wiary, byśmy się kiedyś za siebie wstydzić nie potrzebowali. Michał Stanisław Dziatlow – były więzień polityczny obozu KL Mauthausen – Wiedeń – Ebensee, Nr obozowy 104303. Napisano w Ebensee 12 października 1945 r.

Proszę Państwa! To słowa autora M. St. Dziatlowa – byłego więźnia, napisane 12 października 1945 r. – to słowa skierowane do nas – Polaków na dzisiaj i jutro.

Ryszard Dubilis – syn Wacława Więźnia KL Ebensee nr oboz. 39298 – ostatniego obozu KL w jego więzienno- obozowej tułaczce. 5 maja 2019 r. Poznań.

*

Do treści otrzymanego listu, pozwolę sobie dołączyć kilka osobistych uwag, tym bardziej, że 6 maja mija rocznica wyzwolenia tego obozu:

KONZENTRATIONSLAGER EBENSEE (filia KL Mauthausen) powstał w listopadzie 1943 r., był usytuowany w malowniczej miejscowości Ebensee w Górnej Austrii – w austriackich Alpach i w niedalekiej odległości od jeziora Trausee. U podnóża Alp pracą tysięcy więźniów tego podobozu, drążono system sztolni, w których hitlerowcy planowali uruchomienie doświadczalnego ośrodka rakietowego – przeniesienie takiego ośrodka z Pennemünde do rejonów bezpiecznych od bombardowań. Niestety, działania wojenne na froncie wschodnim pokrzyżowały zamiary Niemców – więc w wydrążonych tunelach umieszczono rafinerię ropy naftowej i fabrykę części do czołgów Styer-Daimler-Puch AG. Praca więźniów przy drążeniu tuneli była jednak bezwzględnie egzekwowana, była katorżniczą pracą pod ziemią, przy wyjątkowo tragicznych warunkach bytu więźniów. Nędzne obozowe zaopatrzenie przyczyniło się do zupełnego wycieńczenia, głodu, chorób i śmierci tysięcy więźniów. Z około 27 tys. więźniów, z tego 30% pochodzenia żydowskiego, do momentu wyzwolenia w dniu 6 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie życie straciło około 8,5 tys. osób.

Byłem w Ebensee w czerwcu 2007 r. W tym Miejscu Pamięci, widok na teren po byłym podobozie rozpoczyna się i kończy na zarysie łuków bramy – gdy obóz był czynny, a którym, wchodzili i wychodzili więźniowie do pracy w sztolniach. Władze austriackie zaraz po wojnie dosyć szybko uporały się z zatarciem śladów po byłym obozie. Teren po nim sprzedawano za bezcen prywatnym osobom i udostępniano tak dogodne kredyty budowlane, że na miejscu, gdzie kiedyś stały baraki obozowe, w bardzo krótkim okresie powstały wille i domki jednorodzinne.

Do jakże smutnego listu Pana Ryszarda, dopiszę jeszcze kilka zdań, gdyż w sprawie podobozu poddałem w wątpliwość (po powrocie z Ebensee w czerwcu 2007 r.), czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych słyszało o takiej miejscowości jak Ebensee w Austrii, gdzie mieścił się jeden z podobozów KL Mauthausen. Moja wątpliwość wynikała stąd, że były więzień Ebensee, a wcześniej więzień Auschwitz i Mauthausen – Władysław Żuk, nr obozowy 52099, po wyzwoleniu Ebensee, nie mając nikogo z rodziny w Polsce (ojciec zginął podczas bombardowania Warszawy, matka zginęła w KL Auschwitz), po wyzwoleniu obozu osiadł na stałe w Ebensee. Założył tam rodzinę i opiekował się z własnej – podkreślam z własnej inicjatywy i na swój koszt miejscem, w którym tak tragicznie ginęli jego koledzy – współwięźniowie. Pozostawał w tym przedsięwzięciu sam i musiał dosłownie żebrać u polskich władz o jakąkolwiek pomoc – udzielaną zresztą bardzo niechętnie. Z inicjatywy Pana Żuka powstał cmentarz. Oprócz zwyczajnych grobów powstała także „Ściana Pamięci”, na której przymocowane zostały tabliczki wraz ze zdjęciami byłych więźniów – którzy zginęli w Ebensee, zaś w centrum miasta założył Muzeum – „Zeitgeschichte Museum Ebensee”. Miałem przyjemność poznać i osobiście rozmawiać z Panem Żukiem, podczas oprowadzania przez niego naszej „wycieczki pamięci”.

Do czasu otrzymania listu Pana Dubilisa, makabryczne informacje o warunkach bytu więźniów w Ebensee, znałem jedynie z książki Michała Rusinka – więźnia Ebensee, zatytułowanej „Z barykady w dolinę głodu”, której cytowany fragment bardzo mocno utkwił w mojej świadomości: „(,,,) kilka trupów przyniesionych do pieca miało wydarte serca”. Nieco dalej, jest kolejne, jakże makabryczne zdanie: „A dnia 24 kwietnia i akurat na 24 bloku, dziesięć metrów na przeciw naszego baraku, przyłapuję dwóch ludzi jedzących ciepłe jeszcze krwawe pośladki”. Dodam, że więźniowie często spali na kamiennej posadzce w sztolni, po której ciekła woda wypływająca na zewnątrz sztolni.

Można by zakończyć tak makabryczną relacją o tym obozie, ale dręczy mnie pytanie, które wyjątkowo głośno wypowiadam: Jaka musi być znieczulica u osób odpowiedzialnych za pamięć o ludziach, którzy przechodzili takie piekło – by tak opieszale zajmować się problematyką pamięci o byłych obozach koncentracyjnych, by nie angażować się w pomoc takim opiekunom, jakim był przykładowo Władysław Żuk z Ebensee, zmarły 12 sierpnia 2016 r.

Dodam jeszcze, że w byłym obozie koncentracyjnym w Mauthausen, w którym zginęło tak wielu Polaków, w 2007 r. film o historii tego obozu wyświetlany był w wersjach: włoskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej. Nie było tłumaczenia na język polski. Brak było również w Muzeum KL Mauthausen książek o martyrologii Polaków w tym obozie. Nasze przedstawicielstwa zagraniczne wyjątkowo słabo interweniowały w sprawie zmiany tej sytuacji, i zadbanie o właściwą obsługę tych miejsc oraz o pomoc przybywającym do nich pielgrzymom z Polski.

Minister Piotr Gliński podczas uroczystości, związanej z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych Mauthausen i Gusen (informacja z portalu wpolityce.pl. z 5 maja 2019 r.) mówi jakże wzniośle: „Mauthausen-Gusen to drugi Katyń i my o tym nigdy nie zapomnimy”, „Naszym obowiązkiem jest pamiętać”, „pamięć jest nierozerwalnie połączona z historią”, „naszym moralnym obowiązkiem jest stać na straży pamięci wszystkich niewinnych ofiar”, – „ofiar obozów systemu Mauthausen”, „jako przedstawiciele kolejnych pokoleń Polaków mamy obowiązek wobec ofiar reżimu III Rzeszy Niemieckiej dbać nie tylko o Ich pamięć, ale również strzec prawdy historycznej”.

PYTAM, dlaczego minister Piotr Gliński z taką samą dbałością nie przestrzega pilnowania pamięci o ofiarach KL Auschwitz – POLAKACH, lekceważy wręcz i nie reaguje na kierowane do niego listy, donoszące o demolowaniu eksponatów i lekceważeniu rodzin po byłych więźniach KL Auschwitz przez dyrektora tego Miejsca Pamięci, dr. Piotra M.A. Cywińskiego?

Przypominam z Twistera: Wicepremier @PiotrGlinski w Mauthausen: jako przedstawiciele kolejnych pokoleń Polaków, mamy obowiązek wobec ofiar reżimu III Rzeszy Niemieckiej, dbać nie tylko o Ich pamięć, ale również strzec prawdy historycznej. Nie możemy dopuścić do relatywizacji przeszłości. #RememberGusen 10:31 AM – May 5, 2019

Galeria zdjęć z byłym więźniem Ebensee Jerzy Michnolem

Jerzy Klistała

Artykuł opublikowany za zgodą autora.

*

Ilustracja tytułowa: W obozie KZ-EBENSEE (filia KL Mauthausen) zginęło ponad 8 000 osób. Fot. Jerzy Klistała.

*

Przeczytaj więcej artykułów Jerzego Klistały na naszym portalu > > > TUTAJ.

==================

NASZA PAMIĘĆ ….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,952,609 hits
May 2019
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: