Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Nauki Talmudu


Informacja historyczna – Marysia Mikulska

Wybrane informacje ze znanego portalu społecznościowego z profilu Marysia Mikulska.

Zgodnie księgą „Tanja”, dusze Żydów, których faktycznie jakoby jest 600 tysięcy, są cząstkami samego boga.
„Gorszą rzeczą jest kwestionować słowa rabinów niż słowa Tory. – Michna Sanhedryn 11, 3 „Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza. – Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.
„Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi.
Według Talmudu żydzi są rasą panów, a nie żydzi (goje), to podludzie stworzeni przez boga aby im służyć. Talmud czci rasizm jak świętość. Talmud w trzech miejscach (Yebamoth 61a.,Kerithoth 6b., Baba Mezia 114b.), powołuje się na proroka Ezekiela i Stary Testament, poucza Żydów “Wy zwani jesteście ludźmi, lecz niewierni nie mogą być zwani ludźmi” i precyzuje, że wszystkie dzieci gojów są zwierzętami (Yebamoth 98a.).
“Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. (12)
(12) por. Erubhin, f. 21b
Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b: “Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.

Żyd-Graetz ,,Krętactwa i oszustwa stały się zasadniczym rysem charakteru Żydów polskich. Poczucie prawa stało się im tak samo obcym, jak prostota i zrozumienie prawdy. Oszustwo wywołuje u nich radość zwycięstwa. Oczywiście, że wzajemnie Żydzi oszukiwać się nie mogli, znali siebie na to za dobrze, lecz otoczenie nieżydowskie, w którym żyli, odczuwało bardzo boleśnie tę „przewagę“ talmudycznego ducha Żydów polskich, Tym zdemoralizowaniem Żydów polskich zostało zarażone żydostwo w Europie zachodniej, dokąd Żydzi z Polski emigrowali, Żydostwo europejskie zostało w ten sposób niejako „spolonizowane“.

Graetz w “Historii Żydów” W-wa 1929 (T.V str. 27) mówi wprost: “Talmud stał się wyłącznym autorytetem w łonie żydostwa i wyparł niemal Biblię z świadomości narodu”. W “Wielkiej Literaturze Powszechnej” W-wa 1930 (T. I str. 331) inny Żyd mówi: “Talmud jest właściwie kodeksem kanonicznym, karnym i cywilnym, zbiorem ustaw dotyczących życia ob¬rzędowego, rodzinnego i osobistego”

Po I wojnie przed wskrzeszeniem II RP, żydzi w Ameryce zadecydowali po prostu stworzyć pożyczkę narodową w sumie olbrzymiej 400 milionów dolarów w celu ratowania żydowskiego handlu i przemysłu w Polsce, oraz wykupienia, jak najwięcej ziemi z rąk zrujnowanych Polaków. Żydzi amerykańscy pozwalając sobie na szczerość, zwrócili się z oświadczeniem do Kom. Obr. Naród, obradującego w N. Yorku, w styczniu 1917 r., z oświadczeniem, iż żądają od Polski przyszłej Uznania praw narodowych żydów, wprowadzenia żargonu do szkół, sądów, urzędów etc. słowem niedwuznacznie stworzenia państw a w państw i że w tym razie jedynie popierać będą interesy Polski wobec przyszłego kongresu międzynarodowego przed opinią świata.

Sprawa światowa żydzi, Polska a ludzkość, Stefanja Laudyn-Chrzanowska, Poznań 1923 s. 155

Ci z sejmu wyrobnicy żydów i żydzi nie chcą pokazywać faktów – o to Co jest w raporcie jak NIemcy napisali, że nawet jednego Polaka nie mogli pozyskać do współpracy za to żydów setki tysięcy – takie rzeczy co dnia proszę podawać
» Naród niemiecki nie zna podobnego zjawiska. Odwaga i gotowość do najwyższych ofiar nie są przy tym pustymi pojęciami lecz codziennie stosowanym przykazaniem. Tak więc mamy tu do czynienia nie z jakąś tam grą, lecz ze śmiertelnie poważną walką 20-milionowego narodu, który sądzi, że opór wobec Niemiec jest jego ultima ratio. Lata jakie upłynęły od 1939 r. dowodzą aż nadto wyraźnie, jakie sukcesy może osiągnąć opór tego rodzaju. Pomimo zastosowania najsurowszych metod policyjnych i wojskowych nie udało się nam powstrzymać lawinowego rozwoju polskiego zbrojnego ruchu oporu. (…) Załamanie Polski w 1939 r. tylko z pozoru miało charakter totalny, gdyż najważniejszy element w życiu narodów a mianowicie wola do pędzenia własnego bytu narodowego i państwowego nie zostały złamane. Z powstaniem wiążą się najlepsi, fascynuje ono cały naród, jest źródłem siły w chwili największego obciążenia i nadziei w sytuacjach bez wyjścia. (…) W związku z tym powstania (dopóki żyje naród) nie da się zlikwidować metodami policyjno-wojskowymi).
W miejsce osób, które odchodzą, pojawiają się nowi bojownicy. Powstanie trwa nawet wówczas, gdy nie mamy do czynienia z konkretnymi powstańczymi działaniami bojowymi. Nie są one bowiem samym powstaniem, lecz jedynie jego bojową kulminacją (…).
Ilekroć udawało się zlikwidować siły ruchu oporu a jego przywódców usunąć, wkrótce okazywało się, że opór trwa dalej i ponownie wkracza na pierwszy plan. Opór jest zakorzeniony w głębiach polskiej duszy narodowej i można go zlikwidować albo usuwając przyczynę pożaru, albo unicestwiając naród polski. W woli samo potwierdzenia Polaków dominują pewne elementy. Jest to przede wszystkim tęsknota za pełnią życia i za bogactwem form jej doznawania. Gdy ogranicza się Polakom owe możliwości, wybucha sprzeciw (…). Świadomość, że jest się zepchniętym do „drugiej kategorii” bytu ludzkiego, gdzie w porównaniu z Niemcami ma się ograniczoną wolność korzystania z pełni życia, drążyła Polaków o wiele bardziej niż utrata samodzielności państwowej. Dla polskiego ruchu oporu charakterystyczne są dwa zjawiska: konspiracja i powstanie. (…) Dzięki konspiracji można żyć własnym życiem poza jawną rzeczywistością, którą określa „okupant”. Konspiracja obejmuje wszystkie dziedziny życia państwowego i narodowego od nielegalnego aparatu państwowego do niepozornej podziemnej akcji opiekuńczej włącznie. (…)
Tak więc nie znalazła się żadna znana (namhafte) polska osobistość, która pozyskałaby swój naród dla roli partnera Niemiec w tworzeniu Nowej Europy. Przeciwnie, Polacy odczuwali głęboką satysfakcję z tego, że „wśród nich nie znalazł się żaden Quisling.
Opracowany tu materiał wskazuje, że naród polski ma bezwarunkową wolę samo potwierdzenia. W związku z tym identyfikowanie ducha oporu z li tylko hardością niektórych przywódców lub pewnych grup ludności było od samego początku błędem. Owa wola samo potwierdzenia ma swe korzenie w pierwotnych instynktach życiowych narodu, zawdzięcza im swą głębię, zaciętość i trwałość (…)”. Raport Gehlena.
Dokument wspomniany nosi tytuł Militärische und Nachrichtendienstliche Kräfte im Gesamtrahmen der polnischen Widerstandsbewegung (Siły wojskowe i wywiadowcze w ramach polskiego ruchu oporu) i jest datowany na 4 kwietnia 1945 r. Jest to obszerny, bo liczący 136 stron tekstu i 52 załączników, syntetyczny raport na temat polskiego ruchu oporu w okresie wojny. Omawia się tam powstanie ruchu oporu po wrześniu 1939 r., jego rozwój i strukturę. Generał major Reinhard Gehlen w okresie od l kwietnia 1942 r. do 9 kwietnia 1945 r. odpowiadał jako dowódca oddziału Fremde Heere Ost w niemieckim Sztabie Generalnym Wojsk Lądowych za rozpoznanie na froncie wschodnim. Jak wiadomo, fachowość Gehlena docenili w pełni Amerykanie umożliwiając mu kontynuowanie roboty wywiadowczej po II wojnie światowej.

TO HAŃBA dla tak starego narodu jakim są Polacy, żeby potomkowie tak wspaniałego i szlachetnego narodu Polskiego oddali pełnię władzy potomkom najnikczemniejszego, rasistowsko-faszystowskiego narodu grabieżców i skryto morderców na świecie. Jednak jeżeli uświadomimy sobie o skali ludobójstwa jakiego dokonano na narodzie Polskim rękami Niemców, sowietów i Żydów i przy tym uświadomimy sobie skalę wyniszczenia Polaków to aż trudno uwierzyć, że My Polacy przeżyliśmy.

My Naród Polski spadkobiercy Rzeczypospolitej Polskiej i jedyni legalni właściciele ziem Polski obecnych i zagrabionych właściciele dóbr wszelkich jakie ziemia Polska wydaje mamy prawo i obowiązek powstać i czynem wszelkim wyrwać ojczyznę z łap podstępnej wspólnoty polskojęzycznych grabieżców i morderców narodu Polskiego, którzy nie ustają w ograbianiu i wyniszczeniu Nas Polaków Narodu Polskiego wszelkimi dostępnymi metodami, czy to nakładając ornat czy urzędy wróg ten nie zaprzestanie hańbić, mordować i grabić, póki My Polacy nie powstaniem !!!

===============

Źródło :     https://rafzen.wordpress.com/2019/03/20/informacja-historyczna-marysia-mikulska/

=====================

TAJEMNICE TALMUDA CZYLI ZASADY ŻYDÓW WZGLĘDEM BOGA, WIARY I CHRZEŚCIJAN

https://archive.org/stream/TAJEMNICETALMUDACZYLIZASADYYDWWZGLDEMBOGAWIARYICHRZECIJANSKRELIDR.PROF.AUGUSTROHLINGCIESZYN1879/TAJEMNICE%20TALMUDA%20CZYLI%20ZASADY%20%C5%BBYD%C3%93W%20WZGL%C4%98DEM%20BOGA%2CWIARY%20I%20CHRZE%C5%9ACIJAN%20SKRE%C5%9ALI%C5%81%20%20DR.PROF.%20AUGUST%20ROHLING%20CIESZYN%201879_djvu.txt

 

4 comments on “Nauki Talmudu

 1. Jan Peczkis
  March 22, 2019

  Niektorze Zydowscy badaczy sami sie prszynawaja raszizmu w Talmudzie. Naprszyklad:

  https://www.goodreads.com/review/show/2495529692?book_show_action=true&from_review_page=1

  • HKW
   March 23, 2019

   Page not found

   • Mr. Jan Peczkis
    March 24, 2019

    Yes. No mystery. CENSORSHIP IN ACTION

    On March 21, GoodReads suddenly, and without explanation, removed all 1,290 of my GoodReads reviews. Last July, Amazon had removed nearly all of my 2,612 reviews.

    How much longer will freedom of speech exist at all?

   • HKW
    March 24, 2019

    Mysterious hands at work …!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,949,924 hits
March 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: