Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Za co Żydzi nienawidzą polskich naukowców?


Za antysemityzm?

Za prawdę?

 

Po dr Ewie Kurek określonej mianem idiotki i antysemitki przez J.Danielsa, po księdzu prof. Tadeuszu Guzie kolejny polski profesor został zaatakowany przez środowiska mające opinię antypolskich. Przyczyną był pozbawiony politycznej uległości (poprawności) wpis prof. Bartyzela na Facebooku.

“To, że nas Żydzi nienawidzą i opluwają, jestem w stanie przyjąć ze spokojem – w końcu czegóż można spodziewać się od tego plemienia żmijowego pełnego pychy, jadu i złości? Trzeba po prostu trzymać ich na dystans, tak wielki, jak tylko możliwe. W ogóle nawet inne próbować dyskutować czy przekonywać, bo to daremne; oni nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy” – napisał. “I w nosie mam też ile polskich drzewek “sprawiedliwych” będzie w Yad Vashem, może nie być nawet żadnego. Ale nie mogę mieć innego poczucia, jak bezbrzeżnej pogardy dla tych Polaków (z metryki), którzy kalają własne gniazdo, gorliwie przyłączając się do polakożerczej kampanii pomówień. Dla tych renegatów nie może być żadnego wybaczenia ani litości. Gdyby to ode mnie zależało, karałbym ich – nie więzieniem, bo po co obciążać podatników kosztami ich utrzymania w tych wygodnych pensjonatach, jakimi są dzisiaj zakłady penitencjarne – ale dożywotnią infamią narodową oraz cieleśnie: publiczną chłostą w sempiternę”

W jakiś czas po zamieszczeniu wpisu donosiciele zawiadomili żydowskie i niemieckie media w Polsce. Oficjalny donos z żądaniem ukarania prof. Bartyzela złożył Adam Leszczyński, publicysta i wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Najbardziej finezyjną robotę wykonał rabin Schudrich, który po skomplikowanych pomiarach stwierdził:

To jest stuprocentowy antysemityzm.

O jednym z donosicieli prof. Jacek Bartyzel napisał

_____________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/Twitter/dl

==============

Źródło:     https://www.ekspedyt.org/2019/02/27/za-co-zydzi-nienawidza-polskich-naukowcow-za-antysemityzm-za-prawde/?fbclid=IwAR20uh0Bh6krKnVUA7Mx__Ni5LnUL8EXjLNq0T9VzRIYwS1ss7dlfvbTeo0&cn-reloaded=1

===============

Znalezione w sieci

Niebezpiecznych wariatów się izoluje nie jak robi to USA hoduje .

Choroba umysłu przypadłość żydowska . Godna uwagi jest publikacja R. Czajkowskiego z 1927 roku swoista diagnoza nienormalności. Poniżej fachowe wyjaśnienie, sam fakt twierdzenia, że jest się kimś szczególnym – narodem wybranym dowodzi, że mamy do czynienia po prostu z wariatem, tylko dlaczego obłąkanym oddajemy stery rządów ? Choroby umysłowe odróżniają się, zarówno w silnej jak i łagodnej formie, kilkoma charakterystycznymi objawami:
1. Mania wielkości. Chorym zdaje się, że są ludźmi nadzwyczajnymi, królami, papieżami, nawet bogami. Jest to objaw silny. W słabszym stopniu to megalomania, uważanie siebie za człowieka doskonałego, któremu wszystko się należy, niesłychana pycha połączona z absolutnym brakiem wszelkiego krytycyzmu względem siebie samego i swoich postępków. W stosunku do drugich – to arogancja i wyzyskiwanie do ostateczności swojej przewagi. Nieliczenie się z drugimi i doprowadzanie ich do kroków rozpaczy. Już w tym opisie widzimy całego żyda. Każdy prawie żyd, choruje mniej lub więcej na manię wielkości.
2. Mania prześladowcza. Choremu zdaje się, że go ktoś chce zamordować, zniszczyć, zabić, jest w ciągłej naprężonej ostrożności i podejrzliwości. W słabszych objawach wyraża się ta choroba, jako ciągłe niezadowolenie z innych ludzi. Ciągle utyskiwania na złość ludzką, na krzywdy, które chory cierpi od innych. Wszędzie dopatruje się nienawiści i szkodliwych działań względem siebie. W głowie mu jednak nie powstanie myśl, że jego postępowanie może jest właśnie tą przyczyną, że go nie lubią. I tu widzimy całego żyda. Cała działalność polityczna żydów i ich prasy, to jeden chór nienawiści, potępienia i utyskiwania na tych, wśród których mieszkają. Lecz nawet na najlżejszą samokrytykę niema u nich miejsca. Mania prześladowcza jest u żydów chorobą niemal pogłówną.
3. Halucynacja. W cięższych objawach chory widzi widziadła, rozmawia z niemi itp. W lżejszych objawach jest to po prostu przekręcanie rzeczywistości realnej, w miarę swojego widzimisię, i to z najlepszą wiarą. Jest to krańcowy subiektywizm, nie liczący się z niczym. Chory, gdy chce wyjść na spacer, twierdzi, że deszcz nie pada – to stróże polewają ulicę; gdy niema ochoty wyjść na spacer, jedna kropla, spadła z balkonu przy podlewaniu kwiatków, już go odstrasza. Taki subiektywizm spotykamy u dzieci, tym subiektywizmem przesiąknięci są niemal w całości żydzi. Choroba ta jest bardzo rozpowszechniona, zdrowy jednak sens i zmysły Aryjczyka nie pozwalają mu się jej poddawać. Żyd, który żyje w abstrakcjach i wymyślonych przez siebie kategoriach, przekręca najoczywistsze fakty natury, aby w ten sposób pogodzić ich ze swoją halucynacją. Do tej kategorii należą także wszyscy doktrynerzy.
4. Idee fix (chorobliwe opanowanie umysłu jakąś myślą). Są to ubzdurane wyobrażenia, w które chory absolutnie wierzy i chce je per fas et nefas (wszelkimi dozwolonymi lub niedozwolonymi środkami) urzeczywistnić np. rozwiązać kwadraturę koła, wynaleźć perpetuum mobile itp. Idee te połączone z manią wielkości są bardzo niebezpieczne. Herostrates spalił świątynię. Taką też ideą fix ogarnięci są żydzi, twierdząc że są narodem wybranym, że inni ludzie to rodzaj dwunogiego bydła, że należy im się panowanie nad światem itp. Oczywiście nie przyjdzie żydom do głowy, skąd Pan Bóg z pomiędzy tylu narodów ziemi mógł sobie wybrać naród brzydki fizycznie, brudny, tchórzliwy, bez zdolności twórczych. Należałoby zwątpić w Boga.
5. Morał insanity (obłęd). Choroby umysłowe nazywają się w języku polskim niedokładnie, są to właściwie choroby duszy (duchowe, Geisteikrancheiten), Obłąkany to nie tylko człowiek pozbawiony zdrowego sądu i myślenia, ale przede wszystkim pozbawiony uczuć. Mianowicie uczuć wyższych, do których ludzkość doszła żmudną drogą cywilizacji. Uczucie wstydu, sumienia, uczucia sympatyczne, altruistyczne, łagodność obyczajów itp. Tego wszystkiego obłąkany jest pozbawiony, czasem więcej szwankuje rozum, czasem uczucie. To ostatnie nazywa się morał insanity, jest to właściwie idiotyzm uczucia, tak jak jest idiotyzm umysłu. Świetny opis człowieka, dotkniętego morał insanity, dał nam Jack London w swej powieści „Wilk morski”. Jego bohater kończy śmiercią na ostre zapalenie mózgu. Był to idiota uczuć. Otóż nie trzeba wielkiej obserwacji, żeby zaznaczyć, że większość żydów w znacznym stopniu, a reszta w mniejszym stopniu, dotknięta jest morał insanity, przynajmniej w stosunku do otoczenia aryjskiego. Zimny egoizm, okrucieństwo, brak wstydu, niewierność i zdradliwość. brak sumienia, rozpusta, zmysłowość-charakteryzuje w 90 procentach rasę żydowską.
6. Sumarycznie wyliczymy jeszcze kilka charakterystycznych objawów chorób duszy.
A) ciągłe podniecenie nerwowe, żywość nienormalna, bezustanna nienaturalna wesołość, usposobienie kpiące i cyniczne. Brak stałej powagi, którą się zastępuje wybuchami wściekłości nienawiści.
B) niesłychane zdolności naśladownicze, chytrość, podstępność, zdolności symulacyjne. Symulacja jest zasadniczą cechą histeryków i wpół obłąkanych. Szczególne zdolności symulacyjne widzimy u żydów.
C) zmysłowość i bezwstyd, wynikające już nie tylko z zepsucia, lecz wprost z braku uczucia wstydu. I w tym żydzi przodują. Cywilna odwaga żydów, ich arogancja i bezczelność pochodzą właśnie z braku poczucia wstydu, i braku poczucia, że narażają się na kpiny i śmieszność. Już powierzchowna znajomość psychiatrii wykazuje nam, że objawy chorób umysłowych, szczególnie ich formy łagodniejsze, są niesłychanie rozpowszechnione w ogóle, prym zaś w nich trzyma rasa żydowska. To samo dowodzi statystyka.

Żyd, jak każdy nienormalny, ma niesłychany perwersyjny spryt, oraz zdolności naśladowczej symulacyjne. W tym leży. cała jego siła. Nie umiejąc oddziaływać na przedmioty, na przyrodę, jego chory mózg stara się oddziaływać na umysły ludzkie. Na umysły, które nie pojmują niebezpieczeństwa. Temu należy położyć koniec. Gdy każde dziecko polskie i każdy młodzieniec będzie doskonale przestrzeżony przed żydami, gdy będzie on traktować żydów jako ludzi chorych i nieobliczalnych, gotowych go wszelkich szkaradzieństw, wtedy siła żydów upadnie.
Sławny psycholog-psychiatra Lombroso napisał dwa dzieła „Geniusz i obłąkanie” i „Zbrodniarz i obłąkany”. Otóż według niego żydzi w swej większości, są daleko bliżsi zbrodni, niż genialności. Trzeba niesłychanego splotu wypadków, nieprawdopodobnego zestrzelenia poszczególnych zjawisk, rasy. uzdolnień, wychowania ect., żeby mógł powstać geniusz. Tymczasem dla powstania zbrodniarza trzeba bardzo mało rzeczy. Dlatego rasa, stojąca na progu obłąkania, daje wielką ilość zbrodniarzy, a bardzo nikłą geniuszów. Podziw bierze, gdy się pomyśli, że naród, który od kilku pokoleń cieszy się całkowitym równouprawnieniem, który zebrał największe bogactwa świata, który zapełnia uniwersytety w niesłychanym procencie, tak mało wydał ludzi genialnych.

Dość porównać żydów ze Szwedami lub Norwegami. Za to włosy powstają na głowie, gdy się zajrzy do statystyki kryminalnej. Są przestępstwa, w których żydzi stanowią nie¬mal 100% wykonawców. Oszustwo, handel żywym towarem, fałszowanie pieniędzy, fabrykacja potajemna wódki. R. Czajkowski, Czynnik nienormalny (Żydzi), W-wa 1927 str.3-5,13-14.

Minęło ponad 130 lat, a tajemnica, która otacza postać mitycznego „Kuby Rozpruwacza”, trwa do dzisiaj. Przez cały ten czas różni śledczy próbowali ujawnić tożsamość tego zwyrodniałego mordercy, który w 1888r. zabił i okaleczył co najmniej pięć prostytutek w Londynie. Według badań DNA opublikowanych w 2019r. przez Journal of Forensic Sciences, winowajcą brutalnych zbrodni był Aaron Kośmiński polski Żyd, który przybył do stolicy Wielkiej Brytanii z Kłodawy.
Czyż nie jest celna ocena autora: „Dziś świat stał się jednym szpitalem wariatów, gdzie pacjentami są żydzi, a reszta ludzkości spełnia rolę personelu, który ich obsługuje. Obłąkani odznaczają się: chytrością, podejrzliwością, kłamliwością, symulacją, objawy znane też u żydów. Nie umieją z powodu swej nienormalności, oddziaływać bezpośrednio na przyrodę, żydzi oddziaływają na otoczenie, na psychikę swych bliźnich, sugestionują ich. Umysł ludzki prędzej da się oszukać niż przyroda. W ten sposób żydzi, z prawdziwą chytrością obłąkańców, wnieśli swemu otoczeniu aryjskiemu to wszystko, co im wychodziło na dobre”.
Kult złota, żądza użycia, pogoń za nowością, idiotyczne mody, bezsensowne oddawanie rządów w ręce głupich i ciemnych tłumów, wywłaszczania, komunizm, a najważniejsza to, że wmówili w społeczeństwa aryjskie płytki krótkowzroczny humanitaryzm, który każe się ceckać z każdym wariatem, z każdym zbrodniarzem, z każdym potworem i szukać w nich przyczyn uniewinniających.

Obłąkańcy pracują, aby kodeksy, najmniej ich mogły dosięgnąć. W ten sposób degenerują rasę i obniżają poziom zwyczajów moralnych. Niedawno jeszcze o urningach, pederastach, homoseksualistach mówiło się tylko na zebraniach medycznych, dziś mają oni swoje kluby, gazety i w ogóle traktuje ich się jak jaką dziwną, lecz zupełnie normalną rasę.
Człowiek normalny (a więc uczciwy), mając do czynienia z człowiekiem nienormalnym dotkniętym „morał insanity” musi ulec, stąd potęga żydów i ich prymat, traktuję się ich bowiem, jako normalnych, wywalcza całe prawa dla nich, których oni nie myślą szanować. Gentleman, walczący z opryszkiem, zawsze znajduje się w gorszym położeniu, trzyma on się bowiem pewnych reguł „fair play“, których opryszek nie myśli się trzymać ani szanować. Tylko niekonsekwencje ustrojów prawno-politycznych naszej cywilizacji są przyczyną, że obłąkani biorą górę, a normalni muszą im ustępować. Niebezpieczeństwo jest tym straszniejsze, że sugestia działa i coraz szersze kręgi białej rasy wpadają w szał, który całą ludzkość bądź wytępi, bądź zepchnie do stanu barbarzyństwa (komunizm).
Żydzi pałają nienawiścią ludzi chorych do nas i do naszego kraju. Jak furiat rzuca się na dozorczynie, która przynosi mu pożywienie, tak naród żydowski kąsa nas i chce zniszczyć. Za wszystkie krzywdy, które żydzi ponieśli od obcych i to setki i tysiące lat temu, my mamy zapłacić. Lecz żydzi, jak wszyscy nienormalni, mszczą się tam gdzie mogą, odbijają na słabszym. Wiemy co zrobili z Rosją. Obłąkani zniszczyli największe państwo na świecie, które mogłoby, przy pewnych reformach, przodować kulturze. Zniszczyli bez żadnej dla siebie korzyści, bo masy żydowskie musiały uciekać stamtąd w obawie zemsty ludności oraz faktu, że nie mieli już na czym pasożytować, nie mają środków do utrzymania się.

autor: Marysia Mikulska

====================

 

Podobne:

Żydowska nienawiść do Polski i Polaków

http://alexjones.pl/aj/aj-inne/aj-historia/item/13772-%C5%BCydowska-nienawi%C5%9B%C4%87-do-polski-i-polak%C3%B3w

4 comments on “Za co Żydzi nienawidzą polskich naukowców?

 1. Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  March 17, 2019

  ŻYDOWSKA MONOLATRIA to klasyka RASIZMU.
  ŻYDOWSKĄ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANĄ STRATEGIĘ GRUPOWĄ opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.Potwierdziło się,że narzędziem jest KULT HOLOKAUSTU dla ograniczania ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu.
  LUDY SEMICKO-JĘZYCZNE?!Czy aby odnoszenie pojęcia ANTYSEMITYZMU tylko do Żydów i żydów,to nie potwierdzenie tezy o RASIZMIE?!
  Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE w NASTĘPSTWIE WYBRAŃSTWA wyeksponował ŻYDOWSKĄ,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.Przestrzegał przed MIESZANKĄ.
  Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.Biskup pomocniczy w Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu ksiądz Andrzej profesor Siemieniewski ponad PRAWO KANONICZNE postawił PRAWO KOBIET.W nawiązaniu do tego dramatu płynie taki wniosek,że KOBIETA MA PRAWO do : ŚMIERTELNEGO PODŻEGANIA,ORGANIZOWANIA CEREMONIAŁU POGRZEBOWEGO Z ZAKŁAMANIEM PRZYCZYNY ŚMIERCI,DEWASTACJI NAGROBKA,KTÓRY WYKONAŁEM DLA MOICH RODZICÓW.

 2. Robert Jarosz
  November 30, 2020

  Żydzi bardzo często nakradli pomysły polskich i innych słowiańskich naukowców i wynalazców i przypisali je sobie. A najbardziej znienawidzili słowiańskiego geniusza wszech czasów, Serbo-Chorwata, Nikolai Tesla. W jego miejsce wciskają światu Alberta Einsteina, który nic nie wynalazł, a który miał za żonę rodaczkę Tesli, wybitną matematyczkę, Mileva Marić.

 3. Robert Jarosz
  November 30, 2020

  PSYCHOLOGICZNY PROFIL ŻYDA:
  ŻYDZI ZACHOWUJĄ SIĘ JAK DZIECI W PRZEDSZKOLU

  Żydzi tak przeciętnie zachowują się jak dzieci w przedszkolu, którym ograniczeni egoizmem rodzice wpoili, że są najładniejsze i najmądrzejsze. W zestawieniu z rzeczywistością okazuje się jednak, że nie są wybrańcami Boga, jak im wpajano, a ich zachowanie powszechnie nie jest akceptowane. To z kolei powoduje uzasadnioną frustrację i chęć złośliwego rewanżu. Poza tym inne dzieci w grupie w przedszkolu widzą, że ich żydowski kolega nie zrobi nic bezinteresownie, unika podziału obowiązków, wysiłek fizyczny ceduje przy każdej okazji na inne dzieci, a do tego demonstracyjnie nie asymiluje się z grupą, a co jest przecież niezbędne w grach zespołowych i kształtuje zachowania prospołeczne. A zatem przenosi się takiego dzieciaka z grupy do grupy lub zwyczajnie pozbywa z przedszkola. Efektem tego jest straszliwa trauma i poczucie krzywdy, które owocuje piętnowaniem innych dzieci i przypisywaniem im własnych win i wad. W związku z tym, że nikt ich nie lubi, postanowili zbudować własne przedszkole, wydzierając po kawałku z terytoriów innych przedszkoli. Przy tym pozostają w stanie ustawicznej wojny ze wszystkimi sąsiadami, jakich mają, siłą zmuszając ich do uległości i posłuszeństwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,950,266 hits
March 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: