Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Dwie zrealizowane umowy o odszkodowania za mienie bezspadkowe pomiędzy: Izraelem a RFN z 1952 r., i Izraelem a Polską z 1947 r.


Bezprawne odszkodowania za mienie bezspadkowe obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zostały co najmniej dwukrotnie wypłacone przez:

 • PRL za rządów żydokomuny na podstawie umowy z 1947 r. z Agencją Żydowską na rzecz Izraela, który powstał dopiero rok później (informacja o umowie na podstawie odtajnionego dokumentu CIA);
 • Republikę Federalną Niemiec z Izraelem z 1952 r.

Umowa między rządem żydokomuny w Polsce, a Agencją Żydowską, którą ujawnia odtajniony dokument CIA, zawiera obok zobowiązania wypłaty BEZPRAWNYCH ODSZKODOWAŃ ZA MIENIE BEZSPADKOWE, także  fundamentalny zapis: że nowo powstałe państwo Izrael przejmie na siebie wszelkie roszczenia cywilne osób pochodzenia żydowskiego, związane z II wojną światową z terenów należących do II RP jak i PRL-u. Było to zgodne z późniejszymi ustaleniami traktatu między RFN i Izraelem.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że gdy w okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego Izrael i organizacje żydowskie wystąpiły o restytucje mienia żydowskiego, Polska uznała jedynie za zasadne roszczenia zwrotu mienia należącego do żydowskich gmin wyznaniowych, czyli cmentarzy i obiektów sakralnych.

Z uwagi na to, że sytuacja uległa diametralnej zmianie po objęciu funkcji Prezydenta Państwa przez Lecha Kaczyńskiego i władzy przez PiS w 2005 r., należy postawić pytanie:

Czy i jakie zobowiązania były podejmowane przez braci Kaczyńskich podczas ich pobytów w USA i Izraelu przed oraz po objęciu władzy prezydenckiej przez Lecha Kaczyńskiego i państwowej przez PiS ?

W  związku z tym, obecne działania władz Polski wspólnie z władzami Izraela i USA, mają charakter, co najmniej trzeciej bezprawnej grabieży odszkodowawczej !!!

Prezentujemy poniżej trzy materiały:

 • umowę o odszkodowaniach między Izraelem a RFN;
 • DOKUMENT CIA z 1947 r ws. restytucji mienia żydowskiego [PL]
 • WŁADZE KOMUNISTYCZNEJ POLSKI WSPÓŁPRACOWAŁY Z IZRAELEM [wideo]

Redakcja KIP

 

Umowa o odszkodowaniach między Izraelem a RFN

Zgodnie z Umową, RFN musiała zapłacić Izraelowi za koszty „przesiedlenia tak wielu wygnanych i pozbawionych środków do życia uchodźców żydowskich” po wojnie. >> https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_Agreement_between_Israel_and_West_Germany

WYBRANE FRAGMENTY WIEDZY O IZRAELSKO NIEMIECKIEJ UMOWIE

W 1952 roku pierwszy izraelski premier David Ben-Gurion że żądanie reparacji było oparte na odzyskaniu jak największej ilości żydowskiej własności „aby mordercy również nie stali się spadkobiercami”. Jego drugim argumentem było to, że reparacje były potrzebne do sfinansowania absorbcji i rehabilitacji ocalałych z Holokaustu w Izraelu.

„ABY MORDERCY RÓWNIEŻ NIE STALI SIĘ SPADKOBIERCAMI”

Z tego zwrotu można wysnuć wniosek, „winni muszą zapłacić” , … czyli, wbrew faktom, Izrael robiąc z nas winnych, chce odebrać Polsce i Polakom prawa do spadku po bezpotomnie zmarłych obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego –  do tego sprowadzają się współczesne działania Izraela i wspierających go naszych amerykańskich „aliantów” : /

IMPLEMENTACJA UMOWY

Pomimo protestów [w Izraelu] umowa została podpisana we wrześniu 1952 r., a RFN zapłacił Izraelowi sumę 3 miliardów marek w ciągu następnych 14 lat, 450 milionów zostało wpłaconych na rzecz Światowego Kongresu Żydów. Płatności zostały przekazane państwu Izrael jako spadkobiercy ofiar których rodziny nie przeżyły Holokaustu. Pieniądze zostały zainwestowane w infrastrukturę kraju i odegrały ważną rolę w tworzeniu gospodarki nowego państwa. Izrael w tamtym czasie stał w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego i był w dużym stopniu uzależniony od darowizn od zagranicznych Żydów [nadal jest], a odszkodowania wraz z darowiznami pomogły Izraelowi stać się ekonomicznie niezależnym krajem.

PŁATNOŚCI ZOSTAŁY PRZEKAZANE PAŃSTWU IZRAEL  JAKO SPADKOBIERCY OFIAR,  KTÓRYCH RODZINY NIE PRZEŻYŁY HOLOKAUSTU

Patrząc na powyższe z punktu widzenia Polski, można powiedzieć, że państwo Izrael, które w latach II Wojny Światowej nie istniało, oddając mienie bezspadkowe obywateli polskich zmarłych w Holoka€ście [polskich Żydów] , Polska aby tak się stało ma się zrzec prawa do tego spadku na rzecz Izraela, … czyli Państwo Polskie, miało by współfinansować rozwój państwa Izrael  –  na to wychodzi w praktyce, jeśli chodzi o ustawę 447.  /   Aby to miało „moralny sens” trzeba z nas zrobić „morderców abyśmy [również jak Niemcy] nie stali się spadkobiercami” mienia po byłych obywatelach Polski.

We wcześniejszych notkach pisałem o tajnej umowie między Jewish Agency [poprzednika rządu Izraela] i polskimi komunistami, o denacjonalizacji polskiego mienia żydowskiego. /  Pieniądze z tej umowy zapewne też zasiliły budżet tworzącego się państwa Izrael, …  myślę, że jakieś archiwa na ten temat są, pytaniem jest gdzie?

KOMENTARZE

Umowa o odszkodowaniach między Izraelem a RFN

Zgodnie z Umową, RFN musiała zapłacić Izraelowi za koszty „przesiedlenia tak wielu wygnanych i pozbawionych środków do życia uchodźców żydowskich” po wojnie. >> https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_Agreement_between_Israel_and_West_Germany

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 23.02.2019 04:06:46

DOKUMENT CIA z 1947 r ws. restytucji mienia żydowskiego [PL]

czyli potajemnego zwrotu nieruchomości obywateli polskich [wtedy już rezydentów Palestyny], … w tym oddania nieruchomości obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych bezpotomnie w Holokauście. >> http://ziut.neon24.pl/post/147519,dokument-cia-z-1947-r-ws-restytucji-mienia-zydowskiego-pl [ publikujemy poniżej – red. kip]

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 23.02.2019 04:14:59

28.10.2017 Izrael wniósł oficjalną skargę ws ustawy [re]prywatyzacyjnej

28.10.2017 /// Agresja Izraela na Polskę staje się oficjalnym faktem: Już w 2005 r., izraelski rząd tajną decyzją „znacjonalizował” na rzecz Izraela roszczenia z restytucji całego mienia pożydowskiego w Polsce, 27.10.17 zgłosił Polsce swoje roszczenia oficjalnie. >>> https://ziut.neon24.pl/post/140782,izrael-wniosl-oficjalna-skarge-ws-ustawy-re-prywatyzacyjnej

*** W 2005 r., izraelski rząd „znacjonalizował” na rzecz Izraela wszystkie roszczenia z restytucji mienia pożydowskiego w Polsce, … a sprawy z tym związane miały się zakończyć w 2010 roku. >>> //ziut.neon24.pl/post/138938,sprawa-polska-a-prawo-zydowskie-government-decision-1250

28 grudnia 2003 r. rząd Izraela decyzją 1250 upaństwowił roszczenia do restytucji mienia pożydowskiego // Pierwotnie DECYZJA 1250 dotyczyła własności uchodźców żydowskich z ziem arabskich. 4 stycznia 2005 roku ambasada w Tel Awiwie doniosła do Waszyngtonu, że sprawa dotyczy też Polski>> https://wikileaks.org/plusd/cables/05TELAVIV45_a.html„>https://wikileaks.org/plusd/cables/05TELAVIV45_a.html

Jak można się domyśleć, tym samym sprawa prywatnych roszczeń spadkowych, dotycząca majątków pożydowskich, mających lub nie spadkobierców, stała się przedmiotem polityki zagranicznej Izraela.

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny23.02.2019 04:18:46

Templers – the German Protestant sect.

This religious society has its roots in the Pietist movement within the Lutheran Evangelical State Church in Württemberg. Called „Deutscher Tempel” by its founders, their aim was to promote spiritual cooperation to advance the rebuilding of the Temple in the Holy Land, Palestine, in the belief that this foundation will promote the second coming of Christ. >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Templers_(religious_believers)

Tempelkolonie Sarona: Einer der Stützpunkte der pietistischen „Tempelgesellschaft” in Palästina war die Siedlung Sarona, hier zu erkennen im Vordergrund an dem Kirchturm. Im Hintergrund ist die Hafenstadt Jaffa zu erkennen. Heute ist das gesamte Gebiet Teil von Tel Aviv. >>> http://www.spiegel.de/fotostrecke/nazis-in-palaestina-fotostrecke-108131-6.html

The Nine Lives of the Lorenz Cafe >>> https://www.haaretz.com/1.4981624

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 23.02.2019 04:24:38

https://ziut.neon24.pl/post/147839,umowa-o-odszkodowaniach-miedzy-izraelem-a-rfn

DOKUMENT CIA z 1947 r ws. restytucji mienia żydowskiego [PL]

czyli potajemnego zwrotu nieruchomości obywateli polskich [wtedy już rezydentów Palestyny], … w tym oddania nieruchomości obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych bezpotomnie w Holokauście.

W 1947 roku, tajną umową ekonomiczną z [PRZYSZŁYM] Izraelem, polscy „towarzysze żydowscy” zdenacjonalizowali [oddali izraelskim Żydom] mienie polskich obywateli żydowskich , oraz ich polskich zmarłych, … na zakup ziemi w Palestynie.

– wynika z odtajnionych informacji amerykańskiego CIA ! ! !

Dla Polski ta informacja jest warta „zaoszczędzone” miliardy. Nie musimy nic izraelskim Żydom spłacać. Trzeba aby odszukać w Polskich archiwach potwierdzające to dokumenty, … i rzucić im je w twarz! 

<>

DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf

Wygląda na to, że Polska współbudowała Izrael, … latami!

TAJNY DO DNIA 1999-09-08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

Źródło: Odtajnione archiwa CIA

Pozyskane od: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

 1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).

* Uwaga 1:Jewish National Found ma swoje „odnogi” w UK, USA i Izraelu, od 1901 r. Fundusz ten zajmował się wykupem ziemi w Palestynie pod osadnictwo żydowskie / Kto wie, czy teraz nie robi tego samego w Polsce?

 1. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >>i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

*  Uwaga 2:W tym drugim przypadku chodzi zapewne o „teraz sporne” mienie bezspadkowe.

 1. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowania za przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

* Uwaga 3:  „Dyskretna forma” nie powinna nikogo dziwić, … wszak polscy „towarzysze żydowscy” okupujący wtedy Polskę zwrócili nieruchomości tylko swoim współbraciom , okupantom Palestyny [rączka rączkę myje]:D

25X1A6a […] Gruenbaum ma […] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim, a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Ben Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuje, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

* Uwaga 4:  Tutaj warto zauważyć, że wcześniej przed tymi wydarzeniami doszło w Polsce do tzw. „pogromu Kieleckiego”, który nikomu tak bardzo nie był „na rękę” jak będącemu w trakcie tworzenia się, powstającemu państwu Izrael, który wtedy niczego bardziej nie potrzebował jak właśnie nowych obywateli.  —  Po „pogromie Kieleckim” Polskę opuściło ponad 100 000 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Żydzi uciekali wtedy z Polski w liczbie 700 osób dziennie, …czy umowa o denacjonalizacji ich mienia i „pogrom Kielecki” był „transakcją wiązaną”?/ Ciekawe pytanie. Po wojnie Polskę opuściło 90% z 500 000 „ocalałych” obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

 1. […] Konsulat Polski w Tel Awiwie przeniósł  na rzecz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, a własność sali wykładowej i kantyny przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywanej przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea …, sekretarz Achud Avody, udadzą się do Polski.
NIŻEJ WERSJA ORYGINALNA DOKUMENTU

CIA DOCUMENT APPOVED FOR RELEASE 1999/09/08 CIA-RDP8200457R00140008-1
SOURCE: Minor official of the Jewish Agency

 1. An economic agreement to provide for the denationalization Jewish-owned properties in Poland has reportedly been reached between the Polish Government and the Keren Keyemet 9Jewish National Found).
 2. It is belived that that the beneficiaries of the agreement will be Keren Kayemet and the Hebrew University. These institutions have allegedly undertaken the task of registering the properties according to the two categories provided for by the agreement; 1.e. properties owned by the Jews now residents of Palestine and properties owned by Jews who died in Poland.
 3. Lucsan Horowic, of the ministry of Trade andIndustry, and Isaac Gruenbaum, head of the Labour Department of the Jewish Agency, have allegedly been conducting the negotiations, which were evidentiallyinitiated by Greunbaum when he visited Poland in June and July 1947. It is belived that Gruenbaum was to have gone from Poland to Switzerland to continue negotiations and to find discreet form of transfer of reparations funds for the properties involved.
  25X1X6 [stil confidential mark?]

25X1A6a […] Gruenbaum is […] having dificulty becouse of his persistance in advocating terrorism suppression. He is said to have had a serious split with the Jewish Agency Executive, mainly with Ben Gurion, chairman of the Executive. Although Gruenbaum’s resignation from the Agency was rumored, the General Zionist organisation has given to the press information that Gruenbaum was not resining, wasdeparting for Europe to work in Displaced Person camps.
25X1X6

 1. […] the Polish Consulate in Tel Aviw has transferred to the Polish-Palestine friendship Society a lecture hall and cantieen at 96 Hayakorn Street, Tel Aviv, formerly used by the propaganda section. In connection with this transfer of property, two members of the Polish-Palestine Friendship Society, Anzelm Reiss and Dr. Chaim Drea…, secretary of the Achud Avoda are expected to go to Poland.

<>

TAJNY DO DNIA 1999/09/08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

ŹRÓDŁO: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

 1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).
 2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >>i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.
 3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

25X1A6a […] Gruenbaum ma […] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

 1. […] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, a sala wykładowa i cantieen przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywana przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea …, sekretarz Achud Avody, powinni udać się do Polski.

KOMENTARZE

DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND

>> https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r001000140008-1

pdf >> https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 03.02.2019 23:16:57

Poland and the Independence Declaration of the State of Israel of 14 May 1948

Israel’s Declaration of Independence was a broadly recognised event in Poland. In the conference room of the Warsaw’s National Council, the Polish-Palestinian Friendship Society organised a mass rally attended by representatives of all Polish political parties of that time: PPR, PPS, the Union of Peasants’ Self-Assistance and People’s Party, and the Democratic Party. A special address was delivered by Adolf Berman. A resolution was approved which stated that “the only redress for countless victims of the Jewish nation is a free and independent Jewish state.”

>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cOq9b9VHQS8

Polish newspapers of that time published numerous articles on the establishment of Israel. Even the provincial Życie Radomskie newspaper of 18 May published as many as three urgent pieces from the Middle East on its front page: “New President of State of Israel,” “State of Israel Seeks UN Membership,” and “Egyptian, Syrian, Transjordanian Troops Enter Palestine,” coupled with an individual photograph of David Ben Gurion. >> https://sztetl.org.pl/en/tradycja-i-kultura-zydowska/tradycja-i-kuchnia/polska-a-ogloszenie-niepodleglosci-przez-panstwo-izrael-14-maja-1948-roku

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 03.02.2019 23:19:01

WPS

https://www.jnf.org/

https://www.jnf.org/menu-3/our-history

https://www.facebook.com/jewishnationalfund/

https://electronicintifada.net/tags/jewish-national-fund

http://www.zionistarchives.org.il/en/Pages/Default.aspx

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Syjonistyczna

http://www.wzo.org.il/index.php?language=eng

stanislav 05.02.2019 12:39:37

http://ziut.neon24.pl/post/147519,dokument-cia-z-1947-r-ws-restytucji-mienia-zydowskiego-pl

WŁADZE KOMUNISTYCZNEJ POLSKI WSPÓŁPRACOWAŁY Z IZRAELEM

 [WIDEO] … i tak się jakoś dziwnie składa, że od pierwszych dni powojennych kolejni włodarze Polski, od Bieruta poprzez Gomółkę do nam współczesnych, z władcami „Wolnego Świata” włącznie bili czołem przed komunistycznym pomnikiem.

[ Uwaga do zapisu: Należy tu wyraźnie rozdzielić okres Komunizmu Wojennego 1944-1956 od okresu socjalizmu 1956 – 1980, a nawet do 1989 r., gdzie za Gomułki i Gierka Polacy systematycznie uzyskiwali przewagę we władzy w Polsce, przerywając dziedziczenie władzy przez żydowskich wdrożycieli komunizmu. I dlatego po wielu próbach: 1956, 1968, 1970, 1976  i wreszcie po udanej kolorowej rewolucji solidurnościowej w 1980 r., nastąpił powrót do władzy i jej dziedziczenia w 1989 r., przez potomków żydokomunistów. Nie było by to możliwe gdyby nie pełne poparcie hierarchii i większości kleru Kościoła Katolickiego, co potwierdził jeden z żydowskich przywódców KOR-u i Solidarności – Karol Modzelewski stwierdzeniem: „„(…) bez Kościoła czeka nas (czyli żydów ) w Polsce zgroza” – red. kip.]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cOq9b9VHQS8

https://youtu.be/cOq9b9VHQS8 

Jak to w ogóle możliwe, … czyżby była to jakaś „pomroczność jasna”?

Opublikowano za: http://ziut.neon24.pl/post/147685,wladze-komunistycznej-polski-wspolpracowaly-z-izraelem

Od Redakcji KIP:

PS 1.W związku z powyższym należy postawić cztery fundamentalne kwestie:

1) Na podstawie jakiego aktu prawnego ? jaki prezydent i który rząd oraz parlament ? zrzekł się suwerenności Polski i przekazał uprawnienia do ustalania przez Kongres USA norm obowiązujących dla Polski i Polaków ?

2) Z uwagi na  bezprawne żądania wypłaty żydom 330 miliardów USD ( 1 bilion złotych) w związku z ustawą 447 Kongresu Amerykańskiego, co jest kuriozalnym precedensem w skali światowej, APELUJEMY do RZĄDU NIEMIECKIEGO o upublicznienie: jakie odszkodowania wypłacił Polsce i kiedy, oraz aby zażądał od władz Polski rozliczenia tych odszkodowań, na co i komu zostały przeznaczone !!!

3) Żadna  z organizacji żydowskich, izraelskich i polskich nie przedstawiła żadnych legitymacji prawnych do działania w tym zakresie.

4) Dla zalegitymizowania tego typu działań, kilka lat temu Rada Rabinów Żydowskich w Izraelu przyjęła ustalenie, że: cokolwiek i kiedykolwiek należało do jakiejkolwiek osoby pochodzenia żydowskiego gdziekolwiek i kiedykolwiek na świecie, to taki fakt jest podstawą prawną wysuwania żądań restytucji takiego mienia bez względu na upływ czasu jaki od takiego faktu upłynął. 

Z TAKIM USTALENIEM NIKT NIGDY SIĘ NIE SPOTKAŁ I NIE WYSTĄPIŁ W HISTORII CYWILIZACJI LUDZKIEJ !!!!!!!!

PS 2. W uzupełnieniu do powyższych tekstów polecamy przeczytać opracowania na poniższych linkach ( zalecamy czytanie w poniższej kolejności), które dadzą wyczerpująca wiedzę na temat żydów jacy to byli „przyjaciele” i „bracia”  Polaków na przestrzeni wieków. Wiele z poniższych tekstów pozwoli ustalić tytuły roszczeń Polaków i Polski wobec żydów.

Przeczytanie poniższych tekstów zaoszczędzi czytania co najmniej  kilkudziesięciu tysięcy stron, zwłaszcza „gazetowej” i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda jest ukryta w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą. Zalecamy drukowanie i kolportowanie  różnymi sposobami.

 1. Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
 2. Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?
 3. Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica
 4. O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”
 5. Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej
 6. Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar
 7. POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!
 8. PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI
 9. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowieckim
 10. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/
 11. Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.
 12. Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę
 13. Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?
 14. Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?
 15. Judeopolonia – Paradissus Judeaorum
 16. Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.
 17. To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu
 18. “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”
 19. Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?
 20. Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust
 21. Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”
 22. ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO
 23. Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !
 24. 1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach
 25. Żydowskie obozy koncentracyjne
 26. Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.
 27. ŻYDOWSCY KACI NKWD
 28. Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane
 29. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!
 30. Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
 31. Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.
 32. Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?
 33. Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.
 34. Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.
 35. Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′
 36. Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!
 37. Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust
 38. Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”
 39. Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.
 40. Holokaust czy 99 procentowy mit?
 41. Dość kłamstw holokaustu
 42. ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]
 43. RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
 44. My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu
 45. Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?
 46. TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA
 47. RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski
 48. Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce
 49. WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
 50. Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem
 51. Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…
 52. ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
 53. PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”
 54. Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia
 55. To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!
 56. Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?
 57. Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?
 58. Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?
 59. Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?
 60. Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie
 61. ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU
 62. Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu
 63. Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku
 64. Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?
 65. Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP
 66. ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO
 67. Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną
 68. Marek S. Program eliminacji Polaków
 69. PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !
 70. Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…
 71. ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!
 72. MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę
 73. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?
 74. Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?
 75. LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!
 1. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

=====================

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/02/dwie-zrealizowane-umowy-o-odszkodowania-za-mienie-bezspadkowe-pomiedzy-izraelem-a-rfn-z-1952-r-i-izraelem-a-polska-z-1947-r/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,992,362 hits
February 2019
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: