Zdaniem Ryszarda Czarneckiego i dziś prowadzimy taką samą nieodpowiedzialną i pozbawioną realizmu politykę, ignorowania zagrożeń ze strony ukraińskich nacjonalistów. Autor książki „Legenda Orląt” przyznał też, że Żydzi nie postrzegali niepodległości jako korzystnego dla siebie protestów (choć wśród Orląt Lwowskich było kilku bohaterskich Żydów).

 

Jak wskazuje wydawca pracy „Lwowskie Orlęta zostały otoczone wspaniałą legendą. Swym bohaterskim czynem stworzyły bowiem mit o zgodnym współdziałaniu Polaków w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Oprócz opisu krwawych zmagań Orląt, żołnierzy i oficerów Autor przedstawia losy ludzi, którzy po dramatycznej obronie Lwowa nie mogli w nim pozostać. Sugeruje też, aby odwiedzający Lwowski Panteon z czcią pochylili głowy pośród rzędów tamtejszych krzyży”.

 

Orlęta Lwowskie:

100 lat temu, w ostaniach dniach pierwszej wojny światowej, Lwów (zamieszkały w 62% przez Polaków, w 30% przez Żydów, i w 10% Ukraińców) został 1 listopada zajęty przez nowo powstałą armie ukraińską (złożoną z żołnierzy likwidowanej armii cesarstwa austro-węgierskiego, i podległą nowo powstałemu rządowi Ukraińskiej Rady Narodowej). Fakt ten zaskoczył polskich Polaków żyjących w złudnym przeświadczeniu o nie istnieniu narodu ukraińskiego (podobnie jak zbrodnie UPA na Wołyniu po dwu dekadach zaskoczyły Polaków na Kresach).

 

Działania Ukraińców wsparli Niemcy oraz Żydzi (w Galicji i na całym świecie). Żydzi w 1918 roku sprzeciwiali się powstaniu niepodległego państwa polskiego, na całym świecie prowadzili kampanie szkalowania Polaków. We Lwowie Żydzi zorganizowali swoją zbrojną milicje (która wspierała działania zbrojne Ukraińców – liczyła ona 200 osób wyposażonych w karabiny, i 100 osób obsługi medycznej oraz administracyjnej) i po zawyżonych cenach w czasie walk sprzedawali żywność Polakom (do głodującego w czasie walk Lwowa Ukraińcy wpuszczali tylko żydowskich handlarzy, którzy zawarli między sobą zmowę ceną).

 

Z ukraińską okupacją Lwowa walkę 6 listopada podjęła tylko polska młodzież i dzieci. Na początku walczyło tylko 80 młodych Polaków z 64 karabinami. W ciągu pięciu dni polskie dzieci i młodzież zdobyły pół miasta i 13 ciężkich karabinów maszynowych. Starsi Polacy nie wsparli młodzieży.

 

W czasie walk Ukraińcy mordowali polskich cywilów, w tym kobiety i dzieci, bili Polaków i rabowali ich mienie. Walki trwały do 20 listopada. W dniach następnych Polacy rozliczyli się z Żydami wspierającymi Ukraińców wrogami (zabito 150 osób, spalono 50 domów).

 

Jan Bodakowski

===============

https://prawy.pl/100352-bohaterska-walka-orlat-lwowskich-z-ukraincami-do-dzis-jest-wydarzeniem-przemilczanymi-i-wykreslanym-z-naszej-historii/?fbclid=IwAR1aWBRVSclb-mrTIRCKqoUL5vw79I_71Gh_MuUfYXDdRZJOEEyEkZShT9Y

=======