Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

„Cicha wojna” z ludzkością


Prawda od razu staje się prostsza i bardziej wiarygodna, niż można uwierzyć. Szokujący dokument zatytułowany „Silent Weapons for Quiet Wars” [Cicha broń dla cichych wojen] potwierdza, że kult satanistyczny z siedzibą w Nowym Jorku trzyma ludzkość w niewoli poprzez stosowanie broni psychologicznej.

a

„Opinia publiczna nie rozumie tej broni i dlatego nie wierzy, że jest przez nią atakowana i ujarzmiana” – mówi dokument.

Jego autorzy to czciciele Lucyfera i są zdecydowani na przedefiniowanie rzeczywistości i na rządzenie naszą planetą. Gdybyś posiadał niestosowną część bogactw świata, czy dzieliłbyś się nią z nieokrzesaną masą? Czy nie nauczałbyś, że Boga nie ma, i że prawda i sprawiedliwość są pojęciami czysto subiektywnymi? Czy nie chciałbyś spróbować wykazać, że człowiek jest niczym innym jak zwierzęciem nadającym się albo na oswojenie, albo na zniszczenie?

Satanizm przeniknął do masonerii i wielu religii, instytucji i grup. Ukryci sataniści kontrolują środki nacisku władzy: kredyt, media, szkolnictwo, rząd i kościół. Występują jako liberałowie, socjaliści, konserwatyści, syjoniści, neokonserwatyści, naziści itd. Wielu z nich to chrześcijańscy hipokryci chcący nas oszukać.

Kult ten stopniowo korumpuje, odczłowiecza i przygotowuje nas do zaakceptowania państwa policyjnego (nowy porządek świata). Oni usypiają i rozpraszają nas i równocześnie odbierają nam wolność i przygotowują do represji, posługując się fałszywym pretekstem – ‘terroryzmem’.

Aldous Huxley w wykładzie który miał miejsce w 1961 roku, opisał państwo policyjne jako „ostateczną rewolucję” i „dyktaturę bez łez”, w której ludzie „kochają swój status niewolników”.

Mówił, że ‘szczepionki medycyny behawioralnej’ mogą przyspieszyć przejście dziecka z mającej zniknąć rodziny do ‘kontrolowanego przez państwo szkolnictwa i państwowych placówek opieki dziennej nad dziećmi’.

Jak mówi Huxley, celem jest tu stworzenie „pewnego rodzaju bezbolesnego obozu koncentracyjnego dla całych społeczeństw po to, by odebrać ludziom wolność… ale… ich uwaga zostanie odwrócona od jakiejkolwiek chęci buntu poprzez propagandę i pranie mózgu… wzmocnione metodami farmakologicznymi”.

Wśród środków farmakologicznych rozpoznajemy Ritalin, Prozac i Viagrę, które stosują zdrowi mężczyźni w celu zapewnienia sobie sukcesów seksualnych. Lekarze to elitarni dilerzy, a ich rolą jest spowodowanie uzależniania, oszukiwania i znieczulania społeczeństwa.

 Szczegółowy plan działania satanistów

Pochodzący z maja 1979 roku dokument ‘Cicha broń dla cichych wojen’ (Instrukcja Techniczna SW7905.1) znaleziony został w 1986 r. w kopiarce IBM, zakupionej na wyprzedaży. Jest to produkt należący do dziedziny ‘Badań Operacyjnych’ powstały w czasie drugiej wojny światowej w celu zaatakowania wroga przy pomocy narzędzi takich jak inżynieria społeczna i wojna psychologiczna.

Według tego dokumentu, ‘międzynarodowa elita’ zdecydowała w 1954 r. wypowiedzieć ‘cichą wojnę’ Amerykanom w celu przeniesienia bogactwa z rąk ‘wielu nieodpowiedzialnych’ do rąk ‘niewielu odpowiedzialnych i na nie zasługujących”.

„Według prawa naturalnej selekcji uzgodniono, że państwo lub świat ludzi, którzy nie potrafią posłużyć się inteligencją, nie są lepsi od zwierząt które nie posiadają inteligencji. Tacy ludzie są zwierzętami jucznymi i stekami podawanymi na stół (!) z wyboru i za ich zgodą”.

a

Jego celem było ustanowienie gospodarki ‘całkowicie przewidywalnej i dającej się manipulować.’ Masy ludzkie będą ‘ćwiczone i przypisywane do obowiązków… od bardzo młodego wieku…’

W celu osiągnięcia takiego przyzwolenia, ‘koniecznym będzie rozłożenie rodziny poprzez zwiększanie zawodowych zainteresowań rodziców i ustanowienie rządowych ośrodków dziennych dla dzieci osieroconych przez zawodowe zaangażowanie rodziców.’

To będzie osiągnięte przez użycie ‘cichej broni’ (propaganda i inżynieria społeczna) aplikowanej przez media i placówki oświatowe.

„Kiedy ta cicha broń stosowana jest stopniowo, społeczeństwo przyzwyczaja się… do momentu kiedy nacisk staje się zbyt duży i następuje załamanie… tak więc ta cicha broń jest rodzajem broni biologicznej… atakuje… ich źródła naturalnej i społecznej energii, siły fizycznej, umysłowej i emocjonalnej…”

Mimo, że pozostaje nienazwane, tą cichą bronią jest feminizm promujący lezbianizm, który udaje obrońcę kobiet.

Dokument mówi, że ojciec musi zostać ‘udomowiony’. Reklamy postarają się by albo podporządkował się żonie, albo będzie pozbawiony życia seksualnego. Kobieta „kieruje się najpierw emocjami, potem logiką…”, jest za bardzo romantyczna by zauważyć (jej dziecko będzie już potrafiło), że staje się albo mięsem armatnim bogatego mężczyzny, albo źródłem taniej niewolniczej pracy.

Autor dochodzi do wniosku, że „bezmyślna szkoła meduzy, ojciec, matka, syn i córka, stają się pożytecznymi zwierzętami jucznymi…”

 Zmiana kierunku strategii podstawowej

Dokument mówi o ‘zdobywaniu kontroli nad społeczeństwem’ poprzez trzymanie go jako ‘niezdyscyplinowane, nie posiadające wiedzy, zdezorientowane, zdezorganizowane i zdekoncentrowane’:

– Odwracanie uwagi społeczeństwa od prawdziwych problemów społecznych, a zainteresowanie go sprawami nieistotnymi. Sabotaż myślenia poprzez stałe bombardowanie medialne seksem, przemocą i wojnami, tzw gwałt umysłowy i emocjonalny. Dać ludziom ‘niezdrową pożywkę dla umysłu’ i pozbawić ich wszystkiego czego potrzebują, szczególnie edukacji. Utrzymywać rozrywkę na poziomie szóstej klasy podstawówki.

– Praca: trzymanie ludzi ciągle zajętych, nie dawać czasu na myślenie, powrót na farmę do innych zwierząt

– Zniszczenie wzajemnego zaufania Amerykanów

– Zasada główna: korzyści osiąga się poprzez dezorientację; im więcej dezorientacji, tym więcej korzyści. Wniosek – najlepszym sposobem jest stwarzanie problemów i następnie oferowanie ich rozwiązań.

 Państwo opiekuńcze jako broń strategiczna

„Społeczeństwo pragnie by rząd ‘uwiecznił ich rolę zależnego dzieciństwa”, czyli chce by ludzki bóg wyeliminował z jego życia wszystkie ryzyka, pogłaskał po głowie, ucałował rany, położył kurczaka na obiad na każdym stole, otulił kołderką i zapewnił, że wszystko jest w porządku.

Ten ‘ludzki bóg’ to polityk, który składa światu przyrzeczenia, ale nic nie daje. Zachowanie społeczne to ‘poddanie się ze strachu, lenistwa i konieczności. To jest podstawą państwa opiekuńczego jako broni strategicznej, przydatnej obrzydliwemu społeczeństwu.

Brakiem oporu społecznego jest znak, że człowiek jest – „dojrzały do poddania się i wyraża zgodę na zniewolenie i podległość prawną”. Dobrym… wskaźnikiem pory zbioru jest ilość obywateli płacących podatek dochodowy, pomimo zauważalnego braku odwzajemnionego i uczciwego traktowania nas przez rząd.

 Przykłady cichej broni

Ktoś może pomyśleć, że ten dokument jest jeszcze jedną fałszywką. Ale ludzie myślący mogą zobaczyć w nim program, który już został wcielony.

Przykładem tej cichej broni jest promocja homoseksualizmu pod przykrywką ‘tolerancji’ i ‘równości’.

Zrównanie partnerstwa homoseksualistów z małżeństwem heteroseksualnym jest bezczelnym odrzuceniem unikalności heteroseksualizmu. Podczas gdy prawią nam o prawach człowieka, wściekle atakują zdrowie i szczęście 97% społeczeństwa.

Różnica między hetero- i homoseksualizmem to jeden wyraz: DZIECI. Homoseksualiści nie mają biologicznych dzieci. Rodzicielstwo jest podstawowym krokiem w rozwoju heteroseksualnym. To wymaga stałej wzajemnej więzi, oraz stanowi o naszej unikalności.

Homoseksualiści mogliby mieć specjalną formę małżeństwa ze wszystkimi takimi samymi prawami i obowiązkami. Ale oni są przyzwyczajeni do dezorientowania większości społeczeństwa w taki sposób, byśmy nie odczuwali tych więzi i nie cierpieli z powodu naszego rozwoju.

Innym przykładem jest feminizm. Odrzucając swoją zdrową, naturalną i heteroseksualną rolę, kobiety uzurpują sobie miejsce mężczyzn odpowiedzialnych za dobro rodziny i mają mało dzieci, lub nie mają ich wcale.

Mężczyźni mają być niepotrzebni lub stać się ‘żonami’. W ten sposób niszczy się rodziny i destabilizuje społeczeństwo.

 Inna cicha broń

Środki masowego przekazu wprowadzają w błąd, manipulują, rozpraszają uwagę i zniekształcają. Nazywają to ‘gwałtem umysłowym i emocjonalnym’. Podczas gdy dostarczają nam wiele materiału, nasz umysł i dusza nie dostają prawdy.

Jesteśmy warunkowani by myśleć o bzdurach lub nie zajmować się rzeczywistością. Nie zezwala się nam na debaty w celu zdradzieckiego rozwoju światowego rządu i zniszczenia niezależnych państw.

Ponieważ nie będziemy mieli ani prawdziwej narodowości, ani demokracji, młodych nie naucza sie historii i cnót obywatelskich. Promuje się seks jako życiową obsesję. Pornografia w rozkwicie. Nie wolno nam myśleć o poważnych sprawach np. jaki świat odziedziczą nasze dzieci.

Kiedy obejrzałeś film, który czegoś cię nauczył lub zainspirował? Który zawierał rozpoznawalne sytuacje i emocje? Który mówił o naszych prawdziwych problemach? Który rozgrzał ci serce i spowodował, że cieszysz się z życia? Kiedy jakiś film pokazał bohatera, który mógłby stać się dla ciebie przykładem?

Ludzkość jest na tyle mądra by stworzyć wspaniały świat. Sabotuje się nas. Wyznawcy szatana są odpowiedzialni za liczne mordy na prezydentach i innych przywódcach, za kryzys, ludobójstwa i wojny, łącznie z wymyśloną ‘zimną wojną’ i jej następczynią – ‘wojną z terroryzmem’. Wszystkie wojny są przeciwko ludzkości i organizowane przez ten satanistyczny kult.

Jego siedzibą jest Chatham House w Londynie, a jego filia w Pratt House w Nowym Jorku. Ta sieć kontroli sięga poza banki Rockefellerów i Rothschildów, poza fundacje, korporacje, doradztwa, sieci wywiadowcze i rządy. Symbole wielu ogromnych korporacji, łącznie ze środkami masowego przekazu, zawierają elementy masońskie.

Nasi ‘przywódcy’ polityczni, ekonomiczni i kulturowi sprzedali swoje dusze i zdradzili społeczeństwo. Oni są prawdziwymi sługami szatana. W przeciwnym wypadku nie tolerowaliby tego, że obaj prezydenccy kandydaci są członkami tajnego stowarzyszenia satanistycznego, Czaszki i Piszczeli. Nie tolerowaliby oszustwa jaki miało miejsce 11 września. Oni wyobrażają sobie, że w nowym porządku świata będą uprzywilejowani. Ale historia pokazuje, że każdy z nas jest do jednorazowego użytku.

 Wnioski

Nazywamy siebie ‘postępowymi’, ale to jest kolejny przykład hipokryzji. ‘Postęp’ jest dokonywany, ale przez Illuminati.

Kiedy człowiek stworzony był na obraz Boga, życie ludzkie było święte. Kiedy zgodziliśmy się na to, że Boga nie ma, staliśmy się jednorazowi. I dlatego autor ‘Cichych wojen’ mówi o nas jako o ‘zwierzętach jucznych’ i wykorzystuje ‘darwinowską walkę’ do usprawiedliwienia zniewolenia i ludobójstwa.

Szatana nie zadowoli zniszczenie nas fizycznie. On założył się z Bogiem. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga czy nie? By wygrać, będzie musiał udowodnić, że jesteśmy tylko niemymi zwierzętami.

Brak oporu z naszej strony wskazuje na nasze przyzwolenie. Jesteśmy ‘postępowo’ demoralizowani i omamiani. Musimy otrząsnąć się z odrętwienia i pokazać, że nie jesteśmy meduzami ale ludźmi, którzy będą walczyć o swoje boskie prawo do życia.

To jest bitwa, której ludzkość nigdy nie uniknie. Im dłużej będziemy ją odkładać, tym trudniej będzie ją wygrać.

Dr Henry Makow

The „Quiet War” Against Humanity

Źródło: http://www.henrymakow.com/000504.html

Tłumaczenie Ola Gordon

==============

 

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/cicha-wojna-ludzkoscia-2018-10?fbclid=IwAR2L4RKFScs8pky0f_eFHBtcsUZAaPUdiTYhBIWBX7nqOhixw0KpRgzZqP8

 

One comment on “„Cicha wojna” z ludzkością

  1. Rob Veggett
    October 22, 2018

    Izrael grozi Rosji i całemu światu – Super Fakty – 6 X 2018

    Gościu super mówi w 7:30 Żydzi nie są tym biblijnym Izraelem! To Żydolandia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,883,964 hits
October 2018
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: