Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

„Medycyna sądownie udowodniona”.


Medycyna oparta na dowodach, czy też na przymusie prawnym ?

 

Z cyklu: „P – 297, państwo istnieje formalnie”

Motto;
Pamiętaj:  Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną chorego.
Ustawy medyczne służą handlarzom i spec  – służbom,
w celu lepszego zniewolenia człowieka [politycznego/ekonomicznego]. – jj

 

Na początku lat 80 – ubiegłego wieku, przemysł farmaceutyczny wymyślił hasełko o medycynie opartej na dowodach. Rzekomo ta medycyna, oparta na dowodach naukowych, miała być lepsza od doświadczenia setek, czy tysięcy lat praktyki.
W pierwszym rzędzie powstał problem – co nazywamy dowodem naukowym?
Przykładowo:
od pokoleń wiemy, że węgiel medyczny można brać bez problemów w przypadku biegunki, podobnie jak małemu dziecku z biegunką,można bez żadnych dowodów naukowych podać ryż, czy marchwiankę.
Tak więc wiemy, że w/w sposoby eliminują biegunki, ale brak prac naukowych, przeprowadzonych z obecnie panującą modą, potwierdzających te doświadczalnie zdobyte informacje.
Starsi i mądrzejsi wymyślili więc i ustalili, że dowodem naukowym jest tylko to, co oni opublikują w swoich wydawnictwach.
I mamy pierwszy problem.
Okazuje się bowiem, że np. ponad 2450 tytułów naukowych, należy do jednego wydawnictwa –  Elsever, założonego  w 1954 roku w Holandii, w ramach programu MK – ultra.
O tym programie już pisałem i np: Nesweek, był pierwszym tytułem tego programu.
Wydawnictwo założył mąż królowej Holandii, wcześniej jeden z dyrektorów CIA, a przedtem członek elitarnej konnej gwardii SS. W późniejszym okresie, znany z łapówkarstwa przy zakupie samolotów Lockheda.
Tak więc, jest to pan z bogatym życiorysem.
Ważnym jest zrozumienie, że konieczność wywiadu naukowego, zmuszała do utrzymywania znaczącej liczby tłumaczy, śledzących wydawnictwa z poza żelaznej kurtyny. Obecnie, po zastosowaniu systemu punktacyjnego czasopism, np. tzw. listy filadelfijskiej, niepotrzebne są takie wydatki, ponieważ każdy naukowiec stara się publikować w tych lepiej notowanych czasopismach.
Oczywiście, zupełnym przypadkiem owe czasopisma są anglojęzyczne, a więc odpada konieczność trzymania tłumaczy. Każdy naukowiec, chcący być lepiej notowanym, musi przysyłać do wydawnictwa pracę, już w języku angielskim.
I o to chodziło.
Reszta była już prosta.
Posiadając monopol na wydawnia, skonstruowano zasadę, że naukowymi nazywamy tylko te prace, publikowane w „naszych” czasopismach.
W „naszych” czasopismach obowiązuje zasada, że nie wolno publikować niczego, niezgodnego z umowami działu reklamy.
Redaktor naczelny BMJ, już 30 lat temu publicznie stwierdziła, że  połowa lub nawet więcej prac naukowych, publikowanych w tych renomowanych czasopismach, jest fałszywa.
Koncerny farmakologiczne stwarzają nawet całkowicie fałszywe czasopisma, publikujące prace z sufitu, a reklamujące jakiś lek. Tak było np. z lekiem VIOXX. Dopiero opublikowanie statystyk, stwierdzających, że ponad 100 000 osób przyjmujących ten lek, zmarło, spowodowało wycofanie  go z rynku.
Podobnie było z innym lekiem – Talidomidem, rzekomo bardzo bezpiecznym dla kobiet w ciąży, który powodował zatrzymanie rozwoju kończyn u płodów. Pomimo wczesnych sygnałów o tym powikłaniu, przez kilka lat, lek znajdował się w sprzedaży.
To samo powtórzono ze szczepionką podawaną kobietom w Brazylii, co potem opisano jako wirusa Zika. Szczepionka była przeznaczona dla dzieci, powyżej 4 roku życia. Ministerstwo Brazylii zdecydowało się na eksperyment podawania tego preparatu kobietom w ciąży. Dzieci rodziły się z małogłowiem.
Oczywiście winnych nie było, a na wirusie można doskonale zarabiać.
Podobnie wyglądała sprawa czasopisma Lancet, posiadającego jak twierdzą, własnych niezależnych recenzentów. Po wydrukowaniu pracy dr Wakefielda, o występowaniu powikłań tj. stanu zapalnego jelit u dzieci po szczepionce  MMR i zakwalifikowaniu jej do druku, po 10 latach podano, że wycofano tę pracę.
O głupocie takiego postępowania świadczą poniższe punkty.
  1. Jeżeli praca była oceniana przez niezależnych recenzentów i dopuszczona do druku, to znaczy, że Lancet zatrudnia nie recenzentów, a kolesiów na stanowiskach recenzentów?
  2. Jeżeli praca przez 10 lat znajdowała się w obiegu, to na jakiej podstawie po 10 latach uznano ją za błędną?
  3. Jeżeli kilkanaście instytutów badawczych i klinik potwierdziło wnioski dr Wakefielda, łącznie z Klinką Pediatrii w Białymstoku, to na jakiej podstawie, mass media głównego nurtu dezinforamcji twierdzą  co innego?
  4. Jeżeli po kolejnych 10 latach, sądy przywróciły dobre imię autorom tej pracy, to na jakiej podstawie, media w Polsce nadal twierdzą, że praca była oszustwem?

 

I mamy pierwszy punkt, potwierdzający, że to nie medycyna oparta na dowodach, tylko  medycyna sądownie udowodniona, jest ważna.
Kolejnym takim dowodem wprost, że koncerny farmaceutyczne nie mogąc udowodnić swoich racji, opierają się na oszustwach prawniczych, jest sprawa sądowego likwidowania homeopatii w Polsce.
Przypomnę, homeopatia była tematem nauczania w Akademii Medycznej w Gdańsku, w latach 90-tych ubiegłego wieku oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Homeopatia opiera się na filozofii, że mała dawka jakiegoś preparatu, pozwala zwalczać chorobę wywołaną przez większą ilość tego środka, czyli: „Leczenie podobnego, podobnym”.
Nie „podobała” się ta zasada np. panom: Radziwiłłowi, pełniącemu funkcję Ministra, nie wiadomo dlaczego zwanego Zdrowia, oraz szefowi Naczelnej Izby Lekarskiej, p. Hamankiewiczowi.
Jeden i drugi dysponowali zarówno finansami jak i kadrami, które pozwoliłyby na przeprowadzenie badań, czy homeopatia ma wpływ na ludzki organizm w chorobie, czy też nie. Niestety, intelekt obu panów nie pozwolił im na przeprowadzenie odpowiednich prac badawczych.
Co robią owi Panowie?
Zgadłeś Szanowny Czytelniku, oddają sprawę do „niezależnego” sądu i oczywiście wygrywają. Homeopatia zostaje decyzją sądową, zakazana w Polsce.
A co to jest BAR?
Najważniejsza organizacja prawnicza na świecie, podlegająca bezpośrenio City of London Corporation.
A gdzie znajdują się siedziby koncernów farmaceutycznych?
Oczywiście, zgadłeś Dobry Człeku.Wszystkie koncerny mają swoje powiązania  z City of London Corporation.
A czy „nasi” Panowie tj. Radziwiłł i Hamankiewicz oraz inni z tego cyrku administracyjnego, opublikowali deklarację jawności, że nie brali wziątek od koncernów?
No, i znowu zgadłeś Szanowny Czytelniku, nigdy żaden z nich nie podał do publicznej wiadomości swoich związków z koncernami farmaceutycznymi.
A z drugiej strony, wprowadzili ustawowy przymus szczepień.
CO TO SĄ SZCZEPIONKI?
Są to preparaty, wg. filozofii wakcynologów, zawierające małe dawki wirusów, czy bakterii, które to, te małe dawki mają wytworzyć system odporności przeciwko dużym dawkom tychże wirusów, czy bakterii.
Czyli, filozofia działania jest dokładnie taka sama, jak  przy homeopatii. Jedna metoda tj. homeopatia, sądownie zostaje zakazana, a druga metoda tj. szczepienia, sądownie wprowadzana z całym systemem kar.
Powtarzam:
Żadna ze stron nie przedstawiła prac naukowych, będących dowodami na  skuteczność, czy to homeopatii, czy wakcynologi.
Jedno jest natomiast  w 100% pewne. Homeopatia nie powoduje powikłań.
Przykładowo, masowe szczepienia przeciwko Odrze, tylko w jednym okręgu spowodowały śmierć 108 dzieci. Odra w tym samym czasie nie spowodowała żadnego zgonu.
Podobnie wygląda sprawa odry jako choroby. Sąd Najwyższy Niemiec, a wiec państwa unijnego,  stwierdził, że wakcynolodzy nie udowodnili istnienia wirusa odry.
Proste pytanie: to co znajduje się w szczepionkach MMR?
I dlaczego sądy karzą rodziców za to, że nie szczepią dzieci?
Podobnie o problemach z rozumieniem tekstu pisanego, szczególnie naukowego, przez sędziów,  jest nagłaśnianie i operowanie pojęciem „Odporność stada”.
Ostatnio takie głupoty przytrafiły się p. Ulanie Suprun, ministrowi Zdrowia Ukrainy.
Otóż, ta Pani twierdzi, że trzeba koniecznie zaszczepić co najmniej 95% danej populacji i dopiero wówczas możemy mówić o zbiorowej odporności. W związku z faktem zaszczepienia dopiero 93%, p. Ulana Suprun wyprowadziła z kasy tego bankruta ekonomicznego, jakim jest Rząd Ukrainy, kilkadziesiąt milionów dolarów, na zakup 800 000 szczepionek MMR.
Jak to już podawałem, MMR jest szczepionką powodującą najwięcej powikłań i zawierającą coś, co nazywają wirusem odry, a jak twierdzi Sąd Najwyższy Niemiec, to coś wcale nie zostało udowodnione.
Naiwnym tłumaczeniem p. Minister, zresztą podobnie jak i polskich ministrów, jest konieczność doszczepienia tych 2 % dzieci.
Na czym polega problem?
Problem jest bardzo zasadniczy.
Nie tak dawno, bowiem w 2006 roku, wyszczepialność  przeciwko odrze na Ukrainie wynosiła, aż 98%.
W tymże roku 2006, Ukraina zanotowała największą epdemię odry, notując 42 742 przypadki tej choroby.
Jest to oczywisty dowód, że epidemia została spowodowana przez szczepienia.
Nie przeszkadza to sekcie wkacynologów uporczywie powtarzać, że tylko szczepienia zapobiegają chorobie.
I dlatego, coraz częściej  sądy mieszają się do nauki i wprowadzają ustawowe przymusy szczepień.
Również sądownie  usiłuje się odebrać prawo głosu tym wszystkim, którzy są przeciwni przymusowi np: szczepień.
W mojej sprawie, zawieszenia uprawnień przez Izbę Lekarską, Sąd np.: nie pochyla się na problemem, czy Izby Lekarskie mają prawo kontrolować wypowiedzi lekarzy, ale zastanawia się, czy data stempla pocztowego jest właściwa, czy też nie.
Czy przedstawiona dokumentacja medyczna jest właściwa, czy też nie?
No! i mamy problem – BAR
No! przecież City musi na czymś zarabiać.
A najlepiej zarabia się okradając narody kolonialne.
Przecież p. Premier Morawiecki publicznie stwierdził, że Polska jest własnością kogoś z Zachodu. Jako były pracownik tego kogoś, nie może przecież podać City of London Corporation.
Tak więc, powinno obowiązywać twierdzenie :
Medycyna prawnie, sądownie udowodniona”, zamiast obecnego – „ medycyna oparta na dowodach”.
Jak widzimy na przykładzie nieudowodnionego wirusa odry, hasło to będzie działało, oczywiście tylko w jedną stronę. Należy je więc odczytywać:
„Jak okradać chorego, pod pretekstem naukowej wiedzy, wzmocnionej sądowymi wyrokami”.
I to by było na tyle.
Napisano w dniu Błogosławionego Ludwika IV –  11.09.2018 r.
Ludwig IV urodził się w 1200 roku. Ożenił się z Elżbietą węgierską. Maił troje dzieci. Zmarł w 1227 roku z powodu malarii w Otrianto, przed wyruszeniem na 5 krucjatę.
Ludwig – imię starogermańskie, oznacza człowieka wybitnego. [ pl.wikipedia.org ]

 

Dr Jerzy Jaśkowski
Gdańsk, 11.09.18 r.
Kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu>    >    >  TUTAJ .

 

Dr Jerzy Jaśkowski na FB …

==========================

http://www.polishclub.org/2018/09/18/medycyna-sadownie-udowodniona/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

==============

Podobne:

Medycyna oficjalna jest globalnym oszustwem.

https://jarek-kefir.org/2012/06/25/medycyna-oficjalna-jest-globalnym-oszustwem-zamiast-leczyc-dobija-chorych/

Frakcja lobbystów farmaceutycznych wygrała jeśli chodzi o przymus szczepień w Polsce.

https://jarek-kefir.org/2015/07/27/polska-wprowadza-kolejne-przymusowy-szczepienia-w-tym-bardzo-drogie-i-szkodliwe-szczepionki-na-hpv/

przymusowe-szczepienia

 

===============

przymusowe-szczepienia1

=============

Zapraszam na ciekawe artykuły poświęcone medycynie, w tym tej naturalnej, zdrowiu, szkodliwości leków i szczepień:

Zanim kupisz suplement lub witaminę.. Lista tajemnic i oszustw koncernów farmaceutycznych
Czy kawa szkodzi? Jesteśmy okłamywani a szokujące skutki uboczne są ukrywane!
Niepokojące odkrycie: popularne leki i suplementy na zgagę rujnują zdrowie?!
Zanim sięgniesz po silne leki.. Niesamowity i wciąż szokujący wpływ litu na zdrowie
Leki na żołądek pogarszają objawy zamiast pomagać. Konsekwencje mogą być bardzo poważne
Dlaczego leki na depresję nie działają? Będziesz w szoku gdy to przeczytasz, ale lekarze naprawdę tego nie wiedzą!
Naltrexon: cudowny lek na choroby wobec których medycyna jest bezsilna
Nadmiar wapnia jest niebezpieczny! Koncerny trują nas od lat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on September 20, 2018 by in Uncategorized and tagged , , , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,952,621 hits
September 2018
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: