Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Programowanie posłusznego Społeczeństwa


Jak zaprogramować posłuszeństwo człowieka i oszukać jego postrzeganie świata czyli teza i antyteza władzy. Czy społeczeństwo chce być oszukiwanie , manipulowane i chce aby mówić mu to co chce usłyszeć?

Kaczyński vs Tusk (Teza vs anty Teza)
O czym wyborca nie ma pojęcia!

Kilka faktów, które musisz poznać aby łatwo i szybko analizować
i oceniać jakość Przywództwa i przewidywać skutki ich działań w stosunku do siebie i swoich bliskich.

Znajomość ludzkiej natury pozwala łatwo i szybko analizować i oceniać jakość przywództwa w tym pseudo przywództwa aktualnych liderów politycznych. Czy istnieje coś takiego jak uniwersalne cechy ludzkiej natury?

Gdybyśmy zadali to pytanie przeciętnemu, żyjącemu w dwudziestym wieku antropologowi, odpowiedziałby, że z pewnością – Nie. Przez większość czasu ostatniego stulecia antropologowie nieustannie starali się dowodzić, że każde społeczeństwo jest wyjątkowe i niepowtarzalne i nie istnieje coś takiego, jak uniwersalna ludzka natura.

Nie powinniśmy zakładać, że agresja jest wrodzoną i powszechną cechą charakteru – mówili, ponieważ na przykład w Kalahari żyje plemię !Kung San, którego członkowie tak bardzo kochają pokój, że w ich języku nie istnieje nawet słowo „morderstwo”.

Nie powinniśmy sądzić, że dla większości z nas jest naturalne, iż oczekujemy wierności małżeńskiej, ponieważ na przykład Samoańczycy są zadowoleni z tego, że mają kontakty seksualne z wieloma partnerami i nie znają pojęcia zazdrości. Z końcem wieku antropolodzy odkryli jednak, że te oczywiste anomalia obserwowane wśród członków plemienia !Kung San i wśród Samoańczyków były tylko złudnym wrażeniem.

Prawda była bardziej prozaiczna i na głębszym, ludzkim poziomie dobrze znana. Jak mówi neurolog Steven Pinker: „Samoańczycy mogą pobić lub zabić własną córkę, jeśli podczas nocy poślubnej okaże się, że nie jest dziewicą, młodzieniec, który nie potrafi uwieść dziewicy, może ją zgwałcić i zmusić do ucieczki, a rodzina męża, któremu żona przyprawiła rogi, może napaść i zabić cudzołożnicę.”

Kiedy antropologowie spędzili wśród nich wystarczająco dużo czasu, by zebrać odpowiednie dane, odkryli, że częstotliwość morderstw w plemieniu !Kung San jest większa niż w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach amerykańskich miast. Każdy lider, manager, polityk i Przywódca ma ogromny dług wdzięczności wobec antropologa Donalda Brown’a za to, że dostarczył nam pewnego surowca do opisania tego, co uniwersalne w ludzkiej naturze.

Zbadał on kiedyś ponownie wszystkie gromadzone przez wiele lat dokumenty ze swoich badań nad różnymi społecznościami i stworzył listę uniwersalnych cech ludzkiej natury. Było ich w sumie 372. Niektóre z nich są intrygujące. Na przykład żarty są wspólną cechą wszystkich społeczeństw, tak samo jak łaskotanie, dziecięca mowa i wysysanie ran. Wszyscy przeceniamy też swoją obiektywność. Wszyscy wykazujemy skłonność do słodyczy. Wszyscy tworzymy porzekadła zwięzłe i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem – podobnie jak opinie dotyczące !Kung San – nie tylko do stwierdzenia, że „wielkie umysły myślą tak samo”, ale i że „głupcy rzadko się od siebie różnią”.

Inne łatwiej jest przewidzieć. Strach przed wężami jest wspólną cechą wszystkich społeczeństw, nikt jednak nie boi się kwiatów. Każde społeczeństwo rezerwuje sobie oficjalny styl przemawiania na szczególne okazje. Każde społeczeństwo wychowując swoje dzieci uczy je higieny. W każdym społeczeństwie mąż na ogół jest straszy od żony. I w każdym społeczeństwie istnieje słowo określające ból. Analiza wspólnych lcech daje poczucie, że wszyscy ludzie mają jakieś wspólne doświadczenia, że wszyscy mają jakieś wspólne zasługi i jakieś słabości, a to z kolei rodzi pewne przypuszczenie, że jeżeli będziemy wystarczająco otwarci na drugiego człowieka i będziemy autentycznie wsłuchiwać się w jego potrzeby możemy się z nim skutecznie porozumieć.

Dla liderów i Przywódców lista wspólnych cech stworzona przez Brown’a zawiera konkretne wskazówki co do cech do których powinien odwoływać się i przez które może pozytywnie wpływać na innych ludzi skuteczny Przywódca.

Ta sama lista uniwersalnych cech stanowi dla nas – społeczeństwa cenną wskazówkę jak łatwo i szybko analizować i oceniać motywy i styl Przywództwa i przewidywać ich skutki dla nas i naszych bliskich. 5 wspólnych obaw i 5 potrzeb natury ludzkiej.

Głębsza analiza wspólnych cech natury ludzkiej prowadzi do wniosku, że możemy pogrupować je w pięć bardziej ogólnych kategorii ludzkich obaw, jak również konkretnych potrzeb ludzi związanych z tymi obawami.

Umiejętne wykorzystywanie tych obaw i dostarczanie ludziom odpowiadających im potrzeb stanowi klucz do skutecznego Przywództwa i wpływu na innych ludzi.

Przyjrzyjmy się bliżej podstawowym obawom i potrzebom natury ludzkiej i odpowiedzmy na pytanie do jakich obaw i potrzeb odwołują się poszczególni liderzy polityczni w naszym kraju.

5 wspólnych obaw i 5 potrzeb natury ludzkiej:

 1. Obawa przed śmiercią – Potrzeba bezpieczeństwa. W każdym społeczeństwie istnieje obawa przed śmiercią i rytuały z nią związane. W każdym społeczeństwie spotykamy instytucję małżeństwa, rodziny i nadawania silnej preferencji własnej rodzinie (nepotyzm). Niektóre z naszych podstawowych potrzeb biorą się zatem z chęci ochrony życia własnego i
  naszych bliskich.

 2. Obawa przed obcymi – Potrzeba życia w społeczeństwie. W każdym społeczeństwie dzieci boją się obcych. Wszystkie społeczeństwa żyją w grupach i ustanawiają zasady przynależności do grupy. Zawsze też mają skłonność do faworyzowania członków własnego społeczeństwa. Grupy tworzą prawo, którego celem jest określenie reguł przynależności do grupy. We wszystkich społecznościach istnieją również sankcje za naruszanie wspólnych reguł i zasad.

 3. Obawa o przyszłość – Potrzeba jasności. Każde społeczeństwo ma jakieś pojęcie przyszłości. W każdym społeczeństwie istnieje słowo określające nadzieję, przewidywanie i tzw. rozumowanie oparte na przypuszczeniu – „jeżeli zdarzy się to – najprawdopodobniej zdarzy się tamto. Każde społeczeństwo żyje również obawą o przyszłość. To właśnie sprawia, że w każdym społeczeństwie osoby posiadające zdolność przewidywania przyszłości (szamani, ekonomiści, jasnowidze) cieszą się w każdym społeczeństwie pewnym prestiżem.

 4. Lęk przed chaosem – Potrzeba autorytetów. Dwa bardzo powszechne zjawiska pokazują jak bardzo boimy się chaosu. Po pierwsze każde społeczeństwo wymyśliło własną wersję powstania świata przed którym był chaos. Po drugie każde społeczeństwo klasyfikuje rzeczy. Na liście Brown’a najdłuższa kategoria to te rzeczy, których potrzebę klasyfikacji odczuwa każde społeczeństwo: wiek, części ciała, kolory, fauna, flora, wnętrze człowieka itd. Z ludzkiej potrzeby porządku i lęku przed chaosem wynika naturalna potrzeba autorytetów i władzy. Gdy w grupie jest osoba za wszystko odpowiedzialna grupa posiada poczucie lepszego zorganizowania. Wymaga to oczywiście podporządkowania się takiej osobie jednak przez większość czasu jesteśmy zadowoleni z takiego ustępstwa, ponieważ daje to nam poczucie porządku. Co ważne, w każdym społeczeństwie istnieje słowo określające Przywódcę.

 5. Lęk przed utratą znaczenia – Potrzeba szacunku. Każde społeczeństwo przypisuje jednostce wartość odróżniającą ją od grupy. W każdym społeczeństwie istnieje słowo określające wyobrażenie o własnej osobie i każde społeczeństwo uważa, że wyższe poczucie własnej wartości jest lepsze od niższego. Każde społeczeństwo w mniejszym lub większy stopniu uważa też, że na nasze poczucie własnej wartości wpływ mają inne osoby. Zatem w każdym społeczeństwie poszukujemy szacunku i prestiżu.

Przeanalizujemy teraz w jaki sposób przywódcy wykorzystują i mogą wykorzystywać te wspólne cechy natury ludzkiej do skutecznego Przywództwa. A my w jaki sposób możemy łatwo i skutecznie oceniać motywy i jakość Przywództwa i do pewnego stopnia przewidywać ich skutki dla nas i naszych bliskich.

Zacznijmy od końca.

Nasza potrzeba szacunku zazwyczaj zaspokajana była i jest przed pośrednika. W dawnych czasach był to zazwyczaj duchowny, który starał się przekonywać, że bez względu na Twój ziemski status społeczny w oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. Ty jesteś dla niego kimś ważnym i jeżeli będziesz żył według jego nauki to masz szansę na zdobycie prestiżu i szacunku po swojej śmierci.

Obecnie w świecie zdominowanym przez pracę rolę pośrednika odgrywa właśnie lider – przywódca. To dlatego liderzy i przywódcy są tak cenni w naszych społeczeństwie, ponieważ wskazują innym wiele dróg, którymi można podążać w poszukiwaniu prestiżu i szacunku.

Potrzeba autorytetu wyjaśnia, że każde społeczeństwo potrzebuje i godzi się na przywództwo. Nie wyjaśnia jednak co Przywódca powinien zrobić, aby być skuteczny?

Wskazówek tych dostarcza analiza pozostałych trzech potrzeb: potrzeby jasności, życia w społeczeństwie i bezpieczeństwa.

Potrzeba bezpieczeństwa to bardzo mocna i elementarna potrzeba, którą za podstawę swoich działań wybiera wielu przywódców. Słusznie przyjmują oni, że przywódcy najłatwiej zyskać szacunek i uznanie gdy obieca zapewnienie ludziom i ich najbliższym bezpieczniejsze życie.

To stanowi wyjaśnienie dlaczego najszybciej można zyskać poparcie ludności jeżeli zapewni się im jedzenie, picie, elektryczność i skuteczną obecność policji. Strategię tą wykorzystał między innymi genialny Przywódca generał Douglas MacArthur w trakcie swojej misji okupacji Japonii, dzięki której zyskał autorytet i zaufanie Japończyków.

Druga potrzeba: potrzeba życia w społeczeństwie. Jak już wiemy w każdym społeczeństwie dzieci boją się obcych. Wszystkie społeczeństwa żyją w grupach i ustanawiają zasady przynależności do grupy. Zawsze też mają skłonność do faworyzowania członków własnego społeczeństwa.

Potrzeba życia w społeczeństwie i strach przed obcymi powoduje, że wielu Przywódców korzysta ze strategii „wspólnego wroga” kreując w świadomości społeczeństwa zewnętrznych wrogów i strasząc ich inwazją czy ich rządami. To tłumaczy dlaczego Bush podjął się wysiłku zdefiniowania wspólnego wroga tzw „osi zła”.

To tłumaczy dlaczego Przywódcy tak chętnie kreują i budują podziały społeczeństwa i narodów w oparciu o zdefiniowanego wroga. A co jeśli niema żadnego zagrożenia? Wielu przywódców nie cofnie się przed fabrykowaniem takowego, ponieważ ta strategia po prostu działa i jest skuteczna, ponieważ wynika z jednej z podstawowych i głęboko zakorzenionych obawach i potrzebach natury ludzkiej.

Omówiliśmy dotychczas 4 potrzeby natury ludzkiej i ich wpływ na ewentualne strategie Przywództwa. Należy powiedzieć, że każda z omówionych dotąd strategii może być skuteczna, jednak głównym ich celem jest zyskanie zwolenników i poparcia. Należy jednak powiedzieć, że zadaniem Przywódcy nie jest tylko zyskanie poparcia, ale tworzenie lepszej przyszłości i umiejętne prowadzenie ku niej ludzi i czy calowego narodu.

Zdobycie poparcia powinno być zatem środkiem, a nie celem do realizacji tego zadania. Spośród trzech pozostałych potrzeb tylko jedna ściśle odnosi się do przyszłości – jest to obawa przed przyszłością i potrzeba jasności.

Dwie pierwsze potrzeby (potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba życia w społeczeństwie) są z natury statyczne. Jeżeli Przywódca skoncentruje się wyłącznie na nich w najlepszym wypadku społeczeństwo może oczekiwać po takim Przywództwie zachowania status quo. Jeśli jednak Przywódca potrafi zawładnąć trzecią potrzebą – potrzebą jasności, jeśli potrafi zmierzyć się z obawą o przyszłość i w jakiś sposób ją zneutralizować przez wykreowanie porywającej wizji będzie mógł jako lider zdziałać naprawdę wiele.

Do tego wszystkiego jeśli opracuje skuteczną strategię realizacji tej wizji zacznie krok po kroku realizować ją dla dobra innych ludzi wtedy stanie się naprawdę WIELKIM Przywódcą na miarę Gandhiego czy Nelsona Mandeli. A Ty … Jak myślisz … Na czym opiera się Przywództwo naszych obecnych liderów politycznych? Spoglądając na uniwersalne cechy natury ludzkiej i mając w głowie 5 głównych obaw i potrzeb każdego społeczeństwa jak myślisz do jakich obaw i potrzeb odwołują się obecnie liderzy polityczni w naszym kraju.

Eioba

Źródło: Eioba.pl , 02/04/2014.

======================

http://www.polishclub.org/2018/07/27/programowanie-poslusznego-spoleczenstwa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

2 comments on “Programowanie posłusznego Społeczeństwa

 1. namiot88
  July 31, 2018

  Reblogged this on Iskierki blasku.

 2. Kalina Masarz
  October 11, 2018

  Depopulacja w toku a betony ludzkie w marazmie mentalnym i zobajetnieniu . jak sie do nich mowi to nawet trudno tlumaczyc , ze maja swoj rozum Mimi ze doktoraty robia w jezuickim europejskim nauczaniu to i tak im nie daja one free mind thinking
  Nie moge o sobie tego powiedziec bo od kiedy tutaj jestem to o tym nagminnie pisze i mowie . https://www.youtube.com/watch?v=imrb5tIkvbo&list=UUEfOCwvEhSmsyAXIrmlFiUw
  Dlaczego Europa i dlaczego Ameryka bo Rothschild i swita homocapensis manipulatorow nie chce zeby bylo zaduzo bogatej elity wsrod normalnych ludzi a te obszary sa dosyc zamozne .Depopulacja i sypanie trucizn metalow ciezkich moze zlimitowac i wykonczyc ekonomicznie tereny Europy i Ameryki .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on July 30, 2018 by in Polityka, Polska, Spoleczenstwo, Uncategorized and tagged , , .

Archives

Blog Stats

 • 1,969,414 hits
July 2018
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: