Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Projekt rezolucji w sprawie przymusu szczepień.


 Z cyklu: S- 156, 52 stan z prawami dla tubylców.
Motto:
Państwo, a dokładniej mówiąc partia, frakcja partyjna, stronnictwo, sekta, człowiek, który zawiaduje nim w danej chwili – może nadać nauczaniu publicznemu kierunek, jaki mu się podoba i kształtować wedle swojej woli umysłowość poprzez sam mechanizm nadawania stopni naukowych.
Nadajcie jakiemuś człowiekowi prawo przyznawania stopni naukowych, a okaże się, że nawet pozostawiwszy wolność nauczania – szkolnictwo popadnie w istocie w uzależnienie”.

Frederic Bastiat 1950r.

==========

Już przed kilku miesiącami, prasa niszowa doniosła o projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przymusu szczepień. Okazuje się, że Komisja Środowiska i Zdrowia Parlamentu Europejskiego – ENVI, przygotowuje projekt rezolucji  „ w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie”.
Przedstawiciele wszystkich grup parlamentarnych poparli projekt.
I mamy problem.
Już sama nazwa „komisarze”, bardzo brzydko kojarzy się z NKWD i innymi tego rodzaju pojęciami z niesławnego okresu budowy komunizmu, czyli rothschildizmu.
Przypomnę.
Wbrew temu, co podają w czasie  edukacji prowadzonej w państwowych powszechnych, ośrodkach tresury młodych ludzi, zwanych szkołami, cały system tzw. komunizmu czy socjalizmu został wymyślony przez ludzi opłacanych przez konsorcjum Rothschilda.
Wyjaśnię, Konsorcjum Rothschilda, to konsorcjum książąt niemieckich, po zmianie nazwy w 1806 roku Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Dyrektorem wykonawczym został bowiem p. Rothschild. Jeszcze w almanachu z 1896 roku, jego nazwisko figurowało jako  Raskol – kupiec.
A było to tak.
Konsorcjum opłacało zarówno Marksa, jak i cały ten zjazd komunistów w Londynie w 1848 roku, kiedy to opublikowali słynny Manifest.
Ten Manifest, to był po prostu przepisany tekst Komunistycznej Partii Niemieckiej, także finansowo utrzymywanej przez owe Konsorcjum.
Pojęcie Komunizm, wprowadzili na specjalnym zjeździe w Nowym Jorku w połowie XIX wieku ludzie, sprowadzeni tam przez owe Konsorcjum, w celu stworzenia jednej organizacji. Wszyscy ci lewacy, anarchiści itd.
Cały czas, owo Konsorcjum działa na podobnej zasadzie tworzenia tzw. piramidy.
Na samym szczycie siedzą bankierzy, którzy opłacają odpowiednio wybranych trolli do mniej, lub bardziej mokrej roboty.
Przykładem jest fakt utrzymywania Lenina – Goldmana w Szwajcarii, czyli najdroższym kraju na świecie. A głupiemu ludkowi wmawia się po dziś dzień poprzez podręczniki, jak to Lenin – Goldman,  wraz z towarzyszami, ciężko pracował wymyślając swoje dzieła, omawiające poprawę losu ludu pracującego miast i wsi, w najdroższym kraju na świecie.
Nikt nie zadaje sobie prostego pytania?
A kto opłacał tego darmozjada w tej Szwajcarii?
A kto opłacał drukowanie jego wypocin w tym najdroższym na świecie państwie?
Dzieci jak to dzieci, przyjmują w swojej naiwności to, co nauczyciel mówi.  Potem zapominają o sprawie w nawale obowiązków i walki o utrzymanie.
Ale problem zostaje. Kto ponosił koszty utrzymania tej bandy darmozjadów przez tyle lat?
A potem, dziwnym trafem, wywiad Cesarstwa Pruskiego pakuje tych agentów do pociągu i przewozi przez kraj, w czasie wojny, spokojnie do Rosji. I nikt nie zadaje prostego pytania, jak to się stało, że pociąg ze Szwajcarii do Petersburga, przez linię frontu swobodnie przejechał?
Podobnie jak w Polsce, nikt nie zadaje pytania jak to się działo, że  pracownik Lenina – Goldmana, niejaki Ginet – Selama – Piłsudski, pracujący w Łodzi, w wydawnictwie”Robotnik”, którego redaktorem naczelnym był właśnie ów Lenin – Goldman, drukowanym przez City of London Corporation w Londynie, miał na to wszystko pieniądze?
O tym, w jakiej nędzy żyli robotnicy wyzyskiwani przez fabrykantów, opisują zarówno Żeromski jak i Konopnicka jak i cała masa innych pisarzy owego okresu.
I co? I nic!!!.
Wytresowane Roboty Biologiczne nie umieją dokonać prostego porównania faktów.
Jak już zrobił co trzeba taki agent robotniczy, czyli Lenin – Goldman, to go zamordował ten sam osobnik, który zlikwidował Cara Rosji wraz z rodziną. A  plebsowi podano, że to zrobiła prawie niewidoma Żydówka, jakaś Klara ze wzrokiem 8 dioptrii.
Wszystkie tzw. ruchy socjalistyczne, były finansowane przez owo konsorcjum. Opisuje to doskonale Maria Rodziewiczówna, podając jak to do jakiegoś działacza robotniczego przywożą paczkę z 50 000 rubli ze Szwajcarii. W owym czasie majątek ok. 2000 ha dawał dochód roczny w wysokości ok. 1000 rubli rocznie.
Nikt z Robotów Biologicznych nie dziwi się, skąd ów działacz dostał owe 50 000 rubli.
Podobnie jak nikt nie dziwił się, skąd niektórzy działacze tzw. Solidarności, dostawali dolary po 1981 roku. Taki np. p. Buzek alias Docent, w czasie aresztowania działaczy na Śląsku, wyniósł paczkę z ponad 10 000 dolarami, a dolar wtedy był ponad 100 złotych, i słuch po niej zaginął. Nikt, nigdy nie zadał pytania: co się stało z pieniędzmi i co robili policjanci wypuszczając tego jednego faceta z obławy, z paczką dolarów z blokady?
Działacz robotniczy, np: Lenin – Goldman, mógł owe pieniądze dowolnie wydawać na działalność rewolucyjną, czyli sianie zamętu na terenie caratu. Do pilnowania tych działaczy, powołano specjalną organizację do mokrej roboty, o nazwie Kidom.
Lenin Goldman, w pierwszym roku tzw. rewolucji wysłał do Szwajcarii na swoje konto ok. 90 000 marek w złocie.
To oni załatwiali te zamachy na cara, czy urzędników carskich w Rosji. Potem posłuszna prasa opisywała to jako protesty robotnicze.
Proszę zauważyć, że takich akcji – zamachów, nie było np: w Cesarstwie  Pruskim. Walka robotników była głównie w Rosji Carskiej.
Tak więc wszystko wskazuje na to, że jak nie udało się za pomocą komunizmu opanować Europy, to robi się to za pomocą tzw Unii. Przecież cała idea unii, pochodzi także z konsorcjum niemieckiego.
Parlament EUROPEJSKI APELUJE, ABY KOMISJA EUROPEJSKA, CIAŁO nominowane, a nie wybieralne, czyli samozwańcze bez akceptacji wyborczej, odebrała ludziom i mediom wolność słowa i możliwość jakiejkolwiek kontroli działań przemysłu farmaceutycznego. W zamian wprowadzając dalszą tresurę, czyli indoktrynację, lub odwrotnie.
Przypomnę, Światowa Organizacja Zdrowia, rzekomo powołana przez ONZ, jest „dofinansowywana” przez np. B. Gatesa i producentów szczepionek.
Szczepienia wmuszane przez państwowe systemy  przymusu prawnego, są bardzo dochodowe dla producentów. Co do tego, nie ma żadnych wątpliwości. W okresie od 2001 do 2014 roku, cena pakietu szczepień wzrosła 68 razy.
Tak, tak, nie żadne tam 68 procent, tylko 6 800 %.
Pomyśl sobie Dobry Człeku, gdyby Tobie w okresie ok. 14  lat podnieśli wynagrodzenie o  ok. 7000 % ?.
A tutaj, z Twoich przymusowo zabieranych z wynagrodzenia, pod pretekstem poprawy zdrowia i walki z wyimaginowanymi chorobami pieniędzy, aż o ok. 7000 % zwiększyli sobie prowizje.
Oczywiście, robią to za pomocą użytecznych trolli lokalnych. Taki np. p. Radziwiłł robiący przez dwa lata za ministra, wyprowadził na nikomu do niczego niepotrzebne szczepienia przeciwko XIX wiecznej chorobie, aż ok. 270 milionów złotych.
To się nazywa interes.
Oczywiście nie zrobił tego sam. Pomagali mu w tym inni urzędnicy, także z IZB Lekarskich np. p.  Hamankiewicz, Wrona itd.
Ta akcja jest potwierdzeniem słów p. Premiera Morawieckiego, że Polska jest własnością kogoś z Zachodu.
Jedynym państwem posiadającym 98 % całego kapitału na kuli ziemskiej, jest City of London Corporation.
infantyliźmie tych komisarzy świadczą akty prawne, wydawane z Brukseli. Już nie wspomnę o tych ogórkach czy ślimakach.
W omawianym dokumencie, powołują się np: na wzrost zachorowań na odrę w Europie i wiążą to ze spadkiem szczepień.
O  głupocie takiego rozumowania pisałem już kilkakrotnie. Odra to wg. podręczników, nawet dla średnich szkół medycznych, choroba nie wymagająca leczenia. Innymi słowy, owe dokumenty opracowują ludzie o przygotowaniu poniżej średniego medycznego.
I dziwisz się, że ludzie o takim poziomie wiedzy, muszą posługiwać się przymusem, w celu okradania Ciebie, z Twoich ciężko zarobionych pieniędzy?
Innymi słowy, ów punkt F rezolucji to nic innego, jak oszustwo mające na celu osiągnięcie określonych korzyści materialnych.
Przypominam, jak przed kilku laty pisałem, że wprowadzanie takiej liczby osób z różnych kontynentów wymaga kwarantanny. Jeżeli Komisarze są przekonani o celowości i skuteczności szczepień, to te kilka milionów młodych nieszczepionych ludzi, zwanych uchodźcami, powinni obligatoryjnie w obozach kwarantanny zaszczepić na te same choroby, jak szczepi się dzieci w Europie.
Tego nie zrobili, ponieważ musieliby wydawać pieniądze, które wyciągnęli z kieszeni społeczeństwa europejskiego. A przecież te pieniądze już podzielili między siebie.
Proszę zauważyć,
 że wynagrodzenie, zarówno komisarzy jak i parlamentu europejskiego jak również innych posłów, jest załatwiane przez nich samych.
Nie ma żadnych ustaw, które regulowałyby wynagrodzenie tych ludzi np. dwukrotna średnia w danym kraju.
Jest to jedyny na świecie przypadek, że pracownik sam sobie ustala wynagrodzenie. A reszta, morda w kubeł.
W tym samym punkcie F rezolucji,  znajduje się jeszcze kilka podpunktów, świadczących o braku przygotowania merytorycznego ludzi tworzących tego rodzaju akty prawne.
Punkt 3 zawiera twierdzenie, że zgodnie z WHO, szczepionki  przechodzą rygorystyczne testy  na wielu etapach badań klinicznych.
Takie głupoty może powtarzać infantylny aktor sceny politycznej, podobnie jak aktor w teatrze grający wg. napisanego scenariusza.
Proszę trochę pomyśleć, to nic jeszcze nie kosztuje.
Jeżeli owe szczepionki przechodzą rygorystyczne testy, to dlaczego nie publikuje się owych testów?
Dopiero w 2011/ 2013 roku, Sąd Włoski ujawnił utajnione dane z protokołów testowania szczepień GSK – 1271 stronicowy, w którym stoi jak wół, że szczepionki mogą powodować autyzm.
Dlaczego pomimo ujawnienia tego Raportu, nadal się ignoruje wyniki tych badań?
Dlaczego Komisja Europejska nie przeprowadziła badań, co dzieje się z dziećmi otrzymującymi 10 – 16 szczepionek w okresie niemowlęcym?
Czy mord sądowy Alfiego Evansa nie jest wystarczającym dowodem, że szczepionki w ogóle nie przechodzą odpowiednich badań medycznych, a te, które się wykonuje  nie są rzetelne?
Poniżej inny przykład ogłupiania ludności szczepionkami i rzekomymi badaniami.
Normalne testowanie leków trwa kilka czy nawet kilkanaście lat, aby sprawdzić jak to działa np: na kobiety w ciąży i rodzone przez nich dzieci.
Tymczasem proces przygotowania szczepionki przeciwko grypie, trwa kilka miesięcy. Na początku roku, pracownicy CDC jadą do Azji, w celu szukania wirusa potencjalnego sprawcy sezonowej grypy. Po kilku tygodniach wracają do Atlanty i rozpoczynają produkcję szczepionki. Po ok. 6 miesiącach szczepionka jest gotowa i zostaje rozprowadzana w Ameryce. Po następnych kilku miesiącach, trafia do Europy, czyli w sumie, po ok. 8-10 miesiącach od rozpoczęcia produkcji.
 Szczepionka jest przygotowywana na zarodkach jaj kurzych i wirus ulega bardzo szybko mutacji.
Nikt nie bada, jaki to wirus po tych 10 miesiącach trafia do Europy.
Efekt?
Wartość szczepionki jest taka sama jak mycie rąk, a czy weźmiemy szczepionkę za kilkadziesiąt dolarów czy też nie, ręce nadal musimy myć.
Do tej pory, nikt nie opisał powikłań po myciu rąk.
Następny punkt tej rezolucji, punkt 5: o wspólnym zakupie  szczepionek przez Unię.
Od samego początku o to właśnie chodzi.
Jak się będzie rozmawiało do ręki z jednym urzędnikiem, to koszty wprowadzenia będą zdecydowanie niższe, aniżeli w każdym z państw europejskich oddzielnie. Poza tym, producenta nic nie obchodzi czy szczepionka działa, czy też nie.
A to wszystko jest możliwe, ponieważ Unia Europejska i City of London Cooperation też są europejskie.
O to, że chodzi tylko i wyłącznie o forsę świadczy fakt, że Komisarze chcą wydać nie swoje pieniądze na zaszczepienie, aż 447.8 miliona ludzi w Europie [całość to 508,2 miliona].
Komisarze żądają przymusu szczepień wszystkich pracowników Służby Zdrowia w całej Unii, ale nie Komisarzy i członków Parlamentu Europejskiego?
Komisarze opierają się na prywatnej organizacji B. Gates GAVI. Od razu widać o co chodzi [punkt 14].
Celem całości jest nie tylko zysk dla producentów, ale i depopulacja Europy.
Dowód znajdujemy w punkcie 15 owego dokumentu.
Komisarze żądają przymusu szczepień przeciwko HPV, czyli szczepionce odpowiedzialnej za deformacje dróg rodnych u dziewczynek i bezpłodność. Udowodniły to liczne badania.
Już obecnie, w większości krajów europejskich, dzietność kobiet spadła poniżej 1.5,  a w dużej części wynosi ok 1.3. Do utrzymania rozwoju danej populacji niezbędna jest dzietność kobiet rzędu 2.2.
Innymi słowy, takie kraje jak Polska, o dzietności poniżej 1.3 skazane są w okresie ok. 3 pokoleń na eliminację. Uszkodzone drogi rodne uniemożliwią „naprawę” tego stanu rzeczy.
I to jest bezpośredni dowód potwierdzający wypowiedź p. Premiera Morawieckiego o tym, ze jesteśmy własnością kogoś z Zachodu. Właściciel musi mieć tylko skończoną liczbę niewolników, a  nie, nieskończoną.
Proszę pamiętać, że WHO już w 2011 roku, rozpoczęła inwigilację ruchów przeciwnych szczepieniom.
Na pewno odpowiednie wnioski już opracowali!

Dr Jerzy Jaśkowski

jerzy.jaskowski@o2.pl
Gdańsk, 1 czerwca 2018 r.
===============

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 3, 2018 by in Spoleczenstwo, Unia Europejska and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,929,380 hits
June 2018
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: