Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Zdemaskowany ściśle tajny judaizm…


Żeby zrozumieć obecne wydarzenia na świecie i historię ludzkości na przestrzeni minionych 2.000 lat, musimy wkopać się głębiej w największe tajemnice judaizmu.

NWO = JWO [Żydowski Porządek Świata] Między nimi nie  ma żadnej różnicy.

Jak ujmuje to Elizabeth Dilling, to co zrobił Marks z Manifestem komunistycznym to tylko napisał Talmud dla Gojów.

Niektórzy nazywają to marksizmem – ja nazywam to judaizmem”

– The American Buletin, rabin S Wise, 5 maja 1935

Skąd taki fokus na Żydów we współczesnym społeczeństwie?

Dlaczego miał miejsce „holokaust” i dlaczego jest tak wielu potężnych Żydów?

Nawiasem mówiąc, kto jest Żydem?

Dlaczego Biblia tak bardzo beszta Żydów?

Czy Hitler był naprawdę przeciwko Żydom?

Tu zajmiemy się wszystkimi tymi sprawami. Dla jasności muszę stwierdzić, że w żaden sposób nie uważam się za antysemitę i szanuję Żydów tak samo jak innych.  Wolę patrzeć na czyny ludzi raczej niż słuchać ich słów, bo czyny są dużo bardziej prawdziwe niż słowa.

Nowoczesny judaizm i zniszczenie go przez zdrajców

Judaizm pojawił się około 3.000 lat temu i ich głównym pismem od 2.500 lat jest Tora, albo to co chrześcijanie ogólnie nazywają Stary Testament.

Więc w tym sensie Żydzi i chrześcijanie dzielą ten sam fundament wierzeń.

W tym piśmie ludziom mówi się, że powinni bać się Boga i są ostrzeżeni przed nieposłuszeństwem Bogu albo nie wierzenia Bogu. Oko za oko, ząb za ząb, i ręka za rękę – to dobrze znane zasady Tory.

Około 2.000 lat temu w Palestynie pojawił się Jezus i był bardzo krytyczny wtedy do żydowskiej religii. Udał się do świątyni i wypędził wszystkich kupców prowadzących w niej biznesy. Jezus powiedział: „Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców”.

W Apokalipsie św. Jan opisuje lud który uważa się za Żydów, a faktycznie to sataniści. Tu robimy dwie ważne obserwacje: pewni ludzie którzy nazywają się Żydami nie są naprawdę Żydami i w końcu czasów będą praktykować satanizm, zdaniem św. Jana. Jest to bardzo ważna informacja kiedy badamy współczesny judaizm.

W Biblii znajduje się wiele odniesień do fałszywych Żydów kierujących czarna religią:

Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem”. (Ap 3:9)

„Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”. (Ap 2:9)

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. (Jan 8:44)

W tym kontekście musimy zdać sobie sprawę z tego, że Biblia opisuje lud uważający się za Żydów, a potajemnie są czcicielami diabła. W tym artykule spróbujemy odsłonić tajemnice współczesnego judaizmu – religii którą jest bardzo trudno zrozumieć skoro informacje są trudno dostępne i poza tym każdy kto krytykuje judaizm ryzykuje byciem nazwanym antysemitą. To trzeba również uważać za dobrą obronę dla tych ludzi chcących czynić zło. Oni mogą łatwo uniknąć krytyki udając Żydów i krzyczeć antysemityzm. Jest to zapomniany problem z antysemityzmem.

Przede wszystkim musimy zrozumieć czym jest komunizm. Dla mnie prawdziwy komunizm, sowiecki komunizm, jest zasadniczo maską dla bolszewizmu, który jest maską dla judaizmu.

– Bobby Fisher

Historia Żydów – pierwszych i jedynych  globalistów

Od 70 AD kiedy gen. Tytus zmiażdżył Żydów w bitwie o Jerozolimę, Żydzi weszli w rozproszenie i byli rozproszeni po wszystkich krajach na świecie, w tym Indie, Chiny, Europa, Afryka itd.  To nie są fakty które poznajesz w szkole. Żydzi nie byli mile widziani w wielu miejscach i mieli bardzo złą reputacje – nie tylko za to, że byli czcicielami pieniądza, ale także za praktykowanie magii i bycie zdrajcami. Żydów wypędzono z Kartaginy w 250 AD, a potem ich wypędzanie trwało na całym świecie w ponad stu miejscach przez około 2.000 lat. Po utracie Jerozolimy na rzecz Tytusa Żydzi chcieli zemsty i ich rabini (żydowscy kapłani) zreformowali swoja ortodoksyjną religię.

Chińscy i hinduscy Żydzi wmieszali się w społeczeństwo. Żydzi mieszkają w całej Azji od tysięcy lat – Żydzi są jedynymi globalistami i w wielu krajach stali się bardzo bogaci.

Jest kilka unikalnych cech judaizmu w porównaniu z innymi religiami.

  • Judaizm nie zachęca do dzieł misyjnych i oni nie chcą nowych ludzi.
  • Żydzi zasadniczo uważają się za innych od wszystkich ludzi na świecie – naród wybrany.
  • Żydzi uważają się za naród globalny – jedyny globalny naród od rozproszenia w diasporze 2.000 lat temu. Oni nie są narodem, a ludźmi którzy współpracują.
  • Żydzi uważają, że mają prawo rządzić wszystkimi innymi narodami na świecie.
  • Talmud pozwala Żydom na kryminalne czyny, żeby obalać inne narody.

To jest istotna informacja kiedy patrzymy na współczesny program globalistów.

Jak Żydzi mogli odnosić takie sukcesy w biznesie i bankowości pomimo, że są tak małą grupą narodową?

Czy są zdolniejsi od innych, czy tylko dlatego, że są „narodem wybranym”, albo że mają sieć globalną?

Albo tak jest dlatego, że są kryminalistami i zdrajcami krajów zamieszkania na skale globalną?

Historia nie jest dobra dla Żydów, jak wielokrotnie są nazywani jako „najgorsi z ludzi”. Nie jesteśmy uprzedzeni, ale wiemy, że tak opisuje ich historia.

Talmud – fundament współczesnego judaizmu

Rozpoczniemy od badania Talmudu i także obejrzenia niektórych wywiadów prawdziwych Żydów na Youtube.  Tora pozostała, ale nowe werbalne pismo pojawiło się od rabinów zatytułowane około 300-500 AD. Musimy mieć wiedzę o księgach Talmudu – zestaw 63 ksiąg napisanych przez starożytnych rabinów, by zrozumieć istotę nowoczesnego judaizmu . Te księgi zawierają kodeks prawny, który jest podstawą współczesnego judaizmu i żydowskiego prawa.  W rzeczywistości judaizm talmudyczny jest przede wszystkim systemem prawnym w dosłownym sensie. To ma mało wspólnego z religią. Jest to bardziej starożytny polityczny kult grupowy z wielu zwolennikami, którzy nie są otwarcie Żydami.

Jest to duży zbiór 63 ksiąg, które opisują zasady życia Żydów. Słynna „Mishna” podzielona jest na 6 części:  Produkcie ziemi, Festiwale, Prawa i obowiązki kobiet, Szkody i urazy, Ofiary, Puryfikacja. Tu trzeba uważnie czytać, bo Talmud zawiera treści uważane za heretyckie i bezpośrednio kryminalistyczne na całym świecie. Poniżej kolekcja niektórych wybitnych fragmentów talmudycznych jakie krążą w internecie, o których wielu Żydów nie chce dyskutować ani potwierdzić. „Goj” oznacza „nie Żyda”.

Cytaty z Talmudu ze źródłami

„Jehovah stworzył Gojów w ludzkiej formie, żeby Żydowi nie musieli służyć zwierzęta. W rezultacie Goj jest zwierzęciem w ludzkiej formie, i skazany na służbę Żydowi w dzień i w nocy”. ( Midrasch Talpioth, s. 225-L)
* „Keśli Żyd zamorduje ‚Goja’, nie będzie kary śmierci”. (Sanhedryn 57a)

* „Co Żyd ukradnie ‚Gojowi’ może zatrzymać”. (Sanhedryn 57a)
* „Wszystkie dzieci ‚Gojów’ (pogan) są zwierzętami”.(Yebamoth 98a)
* „Goje nie są ludźmi. Oni są zwierzętami”. (Baba Mezia 114b)
* „Jeśli chodzi o poganina w czasach pokoju, można go krzywdzić bezpośrednio, np. usuwając drabinę kiedy wpadł w szczelinę”. (Shulkan Arukh, Yoreh De ‘ah, 158, tylko w wyd. hebrajskim)
* „Yashu (Jezus) został odcięty od narodu żydowskiego z powodu niegodziwości i braku skruchy”. (Sotah 47a)
* „Miriam (Maryja Dziewica) fryzjerka miała seks z wielu mężczyznami”. (Shabbath 104b, tylko w wyd. hebrajskim)
* „Ona która pochodziła z książąt i gubernatorów (Dziewica Maryja) grała nierządnicę z cieślami”. (Sanhedryn 106a)
* „Chrześcijanie którzy odrzucają Talmud pójdą do piekła i będą tam karani przez wszystkie pokolenia”. (Rosh Hashanah 17a)

Sanhedryn 69b podsumowuje: „Wszyscy zgadzają się, że związek chłopca w wieku 9 lat i 1 dnia jest prawdziwym związkiem, zaś ten młodszego niż 8 lat nie jest”.

Tak szokujące jak te stwierdzenia są, nie są to żadne bajki – te pisma naprawdę istnieją i nie powinienem oceniać tu ich znaczenia, to ludzie powinni sami je ocenić. Wielu Żydów twierdzi, że my „Goje” nie możemy ich zrozumieć, bo nie jesteśmy na tyle kompetentni, by zrozumieć wysoki poziom ezoterycznego znaczenia tych cytatów.  Mój żydowski przyjaciel mający doktorat mówi, że te cytaty są prawdziwe i że tak właśnie elitarni Żydzi myślą o nie Żydach.

Talmud miał być strzeżoną tajemnicą wśród Żydów i Sanhedryn 59a twierdzi: „Przekazanie czegokolwiek Gojowi o naszych relacjach religijnych będzie równe zabiciu wszystkich Żydów, bo gdyby Goje wiedzieli czego o nich uczymy, to otwarcie by nas zabili”.

Tu wydaje się być ważny powód tego, że mało jest znane o Talmudzie, bo Goje mogliby przyjąć taki ekstremalny rasizm przeciwko nie-Żydom. Wiemy, że Żydzi są wyjątkowo wrażliwi na antysemityzm. Dlaczego żaden Żyd nie wspomni ani słowa o rasizmie ich własnej religii wobec całego świata?

Czy współcześni Żydzi wierzą w te twierdzenia? Posłuchajmy wywiadu w Izraelu z prawdziwymi Żydami i ich odpowiedzi na niektóre z tych cytatów z Talmudu:

https://youtu.be/M60FUPVtq9k

Film: Religijni Żydzi pytani o Talmud

Szczególnie ok. 32 minuty, kiedy rabin wyjaśnia, że Żydzi uważają, że ich dusze pochodzą z bardziej świętego miejsca niż dusze innych.

Niektórzy inni religijni Żydzi w filmie ujawniają, że Goje (nie Żydzi) pracują dla nich by wytwarzać wszystko, zaś prawie żaden Żyd nie musi pracować. W przyszłości ci religijni Żydzi oczekują iż otrzymają 2.800 gojowskich niewolników każdy by służyć im, kiedy Żydzi będą otwarcie rządzić całym światem.

Zwykłych laickich Żydów nie wydają się ich obchodzić  i nie wierzą w nie, ale prawdziwym problemem jest to, że wspólnotą żydowską rządzą rabini. Ostatnia sprawą jest to, że w Jerozolimie oni ostrzegają ludzi przed oglądaniem hollywoodzkich filmów, bo one „niszczą rodzinę”. Czy nie dziwi to, że większość hollywoodzkich filmów produkują ludzie uważający się za Żydów? Czy Żydzi próbują zniszczyć „gojowskie” rodziny na całym świecie?

Historyczne reakcje chrześcijan na  Talmud

Reakcja chrześcijan na Talmud była powolna, ale tak szybko jak klerowi ujawniono jego tajną treść, katolicy zaczęli palić Talmud w całej Europie jako pismo heretyckie. Ta praktyka trwała przez około 500 lat, dotąd aż Kościół został osłabiony od wewnątrz.

Podsumowujemy, że judaizm stał się religią nienawiści i rasizmu około 1.500 lat temu, z pojawieniem się Talmudu. Tora jest ok. i Żydzi wyznający ją nie są problemem. Ale ogromną większość Żydów od wczesnych lat uczy się, że ich dusze są bardziej święte od innych dusz. To tak jak skrajny nazizm na skalę globalną, ale nikt o tym nie mówi. Żydzi niższej klasy mogą dowiedzieć się tych rzeczy, ale oni nie wydają się w je wierzyć.

Można widzieć, że są dwie klasy Żydów: elitarna z bankierami, oligarchami, rabinami, politykami itd., i zwykli Żydzi.

Ci ostatni są tacy jak wszyscy inni ludzie na świecie.

tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2016/11/top-secret-judaism-exposed.html#more, Wolna Polska

Opublikowano za: http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/100046-zdemaskowany-scisle-tajny-judaizm

==============

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/05/zdemaskowany-scisle-tajny-judaizm/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 31, 2018 by in Syjonizm, Uncategorized, Zydzi and tagged , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,859,242 hits
May 2018
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: