Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Kukiz publikuje listę Żydów zamordowanych w Katyniu!


Lista Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).
(*)
1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed
2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed
3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego
4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii
5. Berensztejn Fajwisz
6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed
7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów
8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari
9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy
10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed
11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed
12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed
13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal.
14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp.
15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed
16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego
17. Chodeńczuk Adolf, por.
18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed
19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy
20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed
21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia
22. Dienison Józef, ppor.
23. Dienstl Franciszek, ppor.
24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed
25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed
26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl”

 1. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii
 2. Edelman Bernard, por. rez., KMed
 3. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed
 4. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz.
 5. Engel Abram Adolf, kpt. rez.
 6. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL
 7. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed
 8. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed
 9. Falko Aleksander
 10. Familer Leon, kpt. rez., KMed
 11. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp
 12. Felten, kpt.
 13. Ferstenberg, por., lek. med.
 14. Ferszt Samuel, por. rez., KMed
 15. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed
 16. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed
 17. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed
 18. Frenkel Izaak Józef, por. rez.
 19. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp
 20. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp
 21. Fridzon Jakub, ppor. rez.
 22. Frym Henryk, por. rez., KMed
 23. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed
 24. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed
 25. Gallaj Salomon, ppor. rez.
 26. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941
 27. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP
 28. Glikman Leon, ppor. rez., KMed
 29. Goldberd Albert, por. rez.
 30. Goldlust Ignacy, kpt.
 31. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr.
 32. Goldstein Dawid, por. rez., KMed
 33. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed
 34. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed.
 35. Gołda Antoni, ppor. rez.
 36. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp

 37. Gotfried Hirsz, ppor. rez.

 38. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed.
 39. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed
 40. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp
 41. Gunman Izaak, ppor. rez.
 42. Guttman Szymon, ppor. rez.
 43. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed
 44. Halpern Lucjan, por. rez.
 45. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor.
 46. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed
 47. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed
 48. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed
 49. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed
 50. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed
 51. Huttman Szymon, por. (?)
 52. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed
 53. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia
 54. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed
 55. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp
 56. Judelman Bernard, ppor.
 57. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp
 58. Jurkiewicz Dawid
 59. Jurkowicz Dawid, mjr rez.
 60. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp
 61. Kafal Witold Roman, ppor. rez.,
 62. pp
 63. Kalkwary Samuel, por. rez., 85. pp
 64. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed
 65. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed
 66. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed
 67. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed
 68. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed
 69. Kapłan Baruch Jankiel
 70. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez.
 71. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap
 72. Kerner Jakub
 1. Kijak Natan, ppor. rez., KMed
 2. Klarner Józef, por. rez., KMed
 3. Kllein Edward, por.
 4. Klein Juliusz
 5. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW
 6. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr.
 7. Kon Simcha
 8. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor.
 9. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp
 10. Lachowicz, lek. med. (?)
 11. Landau Bernard
 12. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz.
 13. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez.
 14. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 15. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal
 16. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp
 17. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr.
 18. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia
 19. Leinweber, por.
 20. Lenkin Szmuel
 21. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal
 22. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp
 23. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed.
 24. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 25. Lewinson Szymon, ppor., KMed
 26. Liebe Henryk, ppor.
 27. Liliental Antoni Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc
 28. Lindenszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 29. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed
 30. Luxenburg Henryk, por.
 31. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr.
 32. Laszcz Feliks, por. rez., KMed
 33. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk
 34. Meissner Roman, por. rez.
 35. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr.
 36. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr.

 37. Najburg Ruwin Mojżesz

 38. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed
 39. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp
 40. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez.
 41. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW
 42. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr.
 43. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr.
 44. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed
 45. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed
 46. Perec Hilary, por. rez., 7. pp
 47. Perlitz Zygmunt, kpt. rez.
 48. Pircel Mieczysław, ppor.
 49. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez.
 50. Potascher Ignacy, por.
 51. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal
 52. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr.
 53. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez.
 54. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi
 55. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp
 56. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr.
 57. Reiss (Reise) Józef, ppor.
 58. Rogoziński Jerzy, mjr
 59. Rogoziński Mieczysław Roman, por.
 60. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez.
 61. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa
 62. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor.
 63. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr.
 64. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW
 65. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 66. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp
 67. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 68. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal
 69. Rubiner Emanuel, ppor. rez.
 70. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed
 71. Rubinstein Jerzy (?)
 72. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 73. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez.

 74. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal
 75. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor.
 76. Sandauer Aleksander, ppor. rez.
 77. Sawicki Witold, ppor.
 78. Scharchaft Dawid (?)
 79. Schetezberg Eliasz, ppor.
 80. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.
 81. Schliezberg Juliusz, ppor. rez.
 82. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 83. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW
 84. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr.
 85. Singer Ludwik, ppor.
 86. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 87. Słonimski Antoni, ppor.
 88. Stecki Leonard, por. rez.
 89. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP
 90. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.
 91. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 92. Szalenberg, por. rez. piech. (?)
 93. Szancer Maksymilian, ppor.
 94. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
 95. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr.
 96. Szmalewicz Baruch
 97. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa
 98. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 99. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez.
 100. Szper Izaak
 101. Sztein (Stein) Leon, por.
 102. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 103. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
 104. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed
 105. Tenebaum Jakub, ppor. rez.
 106. Tellerman Józef Icek, ppor., adm.,
 107. paplot
 108. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 109. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 110. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 111. Wajdenfeld Adam, ppor. rez.
 112. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech.,
 113. pp210. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez.
 114. Wajnryb Jerzy, ppor. rez.
 115. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 116. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez.
 117. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez.
 118. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
 119. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp
 120. Weinsztok, ppor.
 121. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed
 122. Weller Jakub
 123. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc.
 124. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW
 125. Windman, ppor.
 126. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 127. Wolcyniewicz Karol, ppor.
 128. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp
 129. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 130. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp
 131. Zusman Zygmunt (Ezechiel)
 132. Zwikelson, por. rez.
 133. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr.
 134. Zymcha (Symcha) Roch, ppor.

Lista Żydów oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Starobielsku, zamordowanych w Charkowie (5 kwietnia – 12 maja 1940 r.)
(*)
1. Adler Jerzy, ppor. rez., KMed
2. Alfer Józef, kpt. rez., 36. pp
3. Alterman Dawid, kpt. rez., rez. sztab.,4. Szp. Okr.
4. Altman Jerzy, ppor. rez. sztab., 7. pac.
5. Anisfeld Markus, ppor. rez., KMed
6. Aron Benno, ppor. rez., KMed

 1. Aschenberg (Aszenbergt) Apolinary, por. (zawodowy), 69. pp
 2. Baler Leon, kpt. rez., 19. pp

 3. Bannet Mieczysław, chor.

 4. Berencwajg Dawid, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 5. Berland Juliusz Eliasz, ppor., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr., członek Związku Żydowskich Weteranów Polskiej Wojny o Niepodległość

 6. Binensztok Alfred, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 7. Blan-Weisseberg Stefan, por. rez., wojsk. łacz., I OW

 8. Blankstein-Sawicki Seweryn, por. rez., 3. bsap

 9. Blatt Aleksander, por. rez., 5. kol. zaopatrz.

 10. Blumenfeld Gustaw Zygmunt, por. rez. piech., ofic. sztab. V OW

 11. Bok Tadeusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 12. Bokser Edward vel Ajzyk, ppor. rez., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 13. Borkowski Aleksander, por rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 14. Borowski Józef, ppor., KMed

 15. Brandt Salomon, ppor. rez.

 16. Brelau Leon, ppor. (?)

 17. Broch Łazarz Maurycy, por. rez., 10. kol. zaop.

 18. Bryk Jan (?)

 19. Brysz Benjamin vel Bolesław, por. rez., KMed

 20. Bursztyn Jakub, por. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 21. Bzurowski Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., Szp. Okr.

 22. Ceichner (Ceiszner) Leon

 23. Ciemiak (Cemach) Samuel

 24. Chachamowicz (vel Chachanowski) Marian, plut.

 25. Chwat Aleksander, ppor.

 26. Cukierman Ludwik

 27. Cymerman Henryk, ppor. rez., 2. pp

 28. Cyper, ppor.

 29. Czarnozyl Marian, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 30. Czerniawski Aleksander, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

 31. Czmykl Miron Emanuel, kpt., 39. pp

 32. Distenteld Izaak, kpt. rez.

 33. Ehrlich Seweryn

 34. Eisen Roman, ppor. rez.

 35. Eliszański Icchak

 36. Engliszer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

 37. Esman Roman

 38. Fechtner Edward, kpt. rez., wojsk. łącz.

 39. Federa Izaak vel Icchak, ppor. rez.

 40. Fell Leon, ppor. rez., KMed, III OW

 41. Fernebok Józef, ppor. rez., 24. pp

 42. Fiszer Karol, por. rez.

 43. Fiszhaut Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 44. Fiszner Zygmunt, mjr

 45. Fogelbaum Jakub Julian, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3? Szp. Okr.

 46. Frenkiel Jerzy, ppor.

 47. Fuchs Leon, por. rez.

 48. Gąbiński Hipolit, major, KMed, 83. pp

 49. Geisler Hipolit, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 50. Geller vel Heller Adam (Abraham), kpt.

 51. Ginsberg Pinkas, kpt. rez.

 52. Grochowski Jan, lek. med.

 53. Goldberg Alfred Berka, por. rez.

 54. Golde Jan, ppor. rez., 205. pp

 55. Gołąb Władysław, ppor., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 56. Gopenhajm Izaak, ppor. rez.

 57. Gorodecki Adolf

 58. Graf Jonasz, por. rez., 43. pp

 59. Gross Aleksander, ppor. rez.

 60. Grynwasser Józef, ppor. rez.

 61. Grynwasser Henryk, ppor. rez.

 62. Hamerman Arion, por. rez. sztab., I OW

 63. Hanak vel Hanac-Bloch Feliks, ppor. rez., KMed, 4. pk

 64. Hellman Wilhelm, por. zawod., IV plł 54. pp

 65. Hiszberg Karol

 66. Horowicz vel Horowitz Mieczysław, kpt. rez. adm.

 67. Hwat Samuel

 68. Idson Jerzy, kpt., lek. med.

 69. Iliński Aleksander, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 70. Jakubowicz, ppor.

 71. Jarecki Józef, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 72. Jelenkiewicz Natan, por. rez., KMed., rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 73. Jelszański Izaak, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 74. Jezierski Jerzy, lek. med.

 75. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp

 76. Kaczer Mendel, ppor. rez., 54. pp

 77. Kahan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 78. Kapłański Seweryn, ppor. rez.

 79. Karbowski Bronisław Berek, mjr rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 80. Karlsbad Edward, ppor. rez., 26. pal

 1. Karsz Maks, ppor. rez., KMed, 11. DAC

 2. Keilson Stefan, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 3. Kempner Jerzy Lucjan, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 4. Kępiński Witold, mjr rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 5. Klejson Abe, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

 6. Kierbel Stanisław, por.

 7. Klausner Emil, kpt. rez., 10. pac

 8. Klosenberg Seweryn, por. rez., KMed, 10. DAC

 9. Kofler Joachim, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 10. Kon Rachim, por.

 11. Konarski Adam vel Hersz Abraham, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 12. Kraków Jerzy, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 13. Krasuski Aleksander, ppor.

 14. Krieger Natan, ppor. rez., ofic. sztab. IX Korpusu OW

 15. Krumholc Natan (Nachum), ppor. rez., KMed, rez. sztab.

 16. Krynski Benjamin, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 17. Krzemień Roman, ppor. rez., 51. pp

 18. Krzywicki Leon, por. rez.

 19. Kuba-Piórnik, por. (? )

 20. Kulpiński Adam, mjr zaw., wojsk. inż., VIII OW

 21. Laks Leonard, ppor.

 22. Lapidus Abram vel Abraham, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

 23. Lebenbaum Dawid, por., pp

 24. Lewenfisz Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 25. Lewin Majer, ppor. rez., 86. pp

 26. Lichtenstein Wiktor, ppor. rez.

 27. Lipszyc-Lipski Wacław, kpt. rez., KMed., rez. sztab., 5. Szp. Okr.

 28. Lothe Noach, ppor. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 29. Machonbaumm Maks, ppor. rez., 8. pal

 30. Mamelok Adolf Karol, lek. med.

 31. Mandel Samuel Ber vel Bernard, mjr zaw., KMed

 32. Mariensztejn Zdzisław, por. rez., KMed

 33. Marks Jakub, ppor. rez., 26. pp

 34. Medyński vel Finkelstein Ignacy, ppor. rez.

 35. Meryn Henbryk, ppor. rez.

 36. Midler Michał, por. rez., KMed

 37. Moszkowicz Julian Izydor, ppor. rez., KMed

 38. Mutermilkch Jan, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 39. Nadel Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 40. Nenczycki Eugeniusz, kpt.

 41. Neugebauer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 42. Neuman Juliusz, por. rez.

 43. Nussenbaum Markus, por. rez. piech., rez. sztab., VI OW

 44. Oberlender vel Oberaendler Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

 45. Ojstrach Maeian, por.

 46. Pajchel Mieczysław Leon, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr., 27. pp

 47. Papp Leon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

 48. Peltys Jerzy, ppor.

 49. Piatnicki Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 50. Ponarski Mojżesz, sierż. sztab.

 51. Poznański Leon, por. rez., 31. pp

 52. Proner Mieczysław, ppor. rez.

 53. Puterman Lejb, ppor. rez.

 54. Rabiner Emanuel, ppor. rez.

 55. Reich Karol, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.

 56. Reich Władysław Zdzisław, kpt., lek. med.

 57. Romnajski Zygmunt, ppor.

 58. Rosenberg Herman, kpt. rez. piech., ofic. sztab. V Korpusu OW

 59. Rosenberg Josef, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

 60. Rosenberg Izydor Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

 61. Rosenberg Stanisław-Zygmunt

 62. Rosengarten Samuel vel Stanisław, ppor. rez., 18. pal

 63. Rozental Izaak Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 64. Różański Edward, ppor.

 65. Rubinfeld Maurycy, por. rez.

 66. Sandauer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 67. Schlaffenberg Murycy Henryk, mjr rez.

 68. Schrage Ignacy, mjr, 2. pac

 69. Schweig Rubin Leib, ppor. rez., 54. pp

 70. Siemiatek Abram, ppor. rez.

 71. Sieruczewski Mieczysław, wojsk. łącz., ppor. zaw. mar., dow. II oddz. II Flotylli Pińskiej

 72. Sigalin Roman Jakub, por. rez. art.

 73. Singer Zdzisław, ppor. rez.

 74. Sobol Władysław, ppor. rez. KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

 75. Sopenhejm I., ppor.

 76. Spiczak Wolf (Wacław), ppor.

 77. Spitz Józef Ludwik, ppor. rez. adm., KMed, 10. Szp. Okr.

 78. Spitzer Bernard, por.

 79. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin Wojska Polskiego przeniesiony z obozu w Kozielsku 24.12.1939 r.

 80. Stroch Szymon, kpt. rez. art., 9. pal

 81. Strassman Henryk, por. rez. art., 8. pal

 82. Streit Leon Marian

 83. Sygal Maurycy, pchor.

 84. Szaferman Julian vel Juda, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

 85. Szapiro Samuel, ppor. rez.

 86. Szenberg Leon, ppor.

 87. Sztajman (Henryk) Mordechaj, ppor.

 88. Tenenbaum Jakub, vel Jan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 89. Urbach Mieczysław, lek. med.

 90. Wajkselfisz vel Weikselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp

 91. Wajs Herman, ppor. Rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

 92. Warszawski Stefan Leon

 93. Wasserman Jakub

 94. Wattenberg Adolf vel Abram Efroim, kpt. rez., lek. wet.

 95. Wejmer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

 96. Wolfson Henryk vel Hirsz, por. rez. Piech., 88. pp

 1. Wolman Bernard, kpt. rez., KMed, rez. sztab., lek. wet.

 2. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

 3. Wyszogród Dawid, por. rez., KMed

 4. Zajdman Mieczysław (Mordka), ppor. rez., lek. med.

 5. Zandmer Mieczysław, lek. med.

 6. Zehngut Henryk, ppor. rez. piech.

Lista Żydów służących państwu polskiemu, jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w Miednoje (1 kwietnia – 19 maja 1940 r.)
(*)

 1. Czajkowski Emanuel
 2. Czerniak Samuel, urz. więzienia we Włodzimierzu
 3. Ćwiertnia Józef, kpr. PP
 4. Danielakn Danie
 5. Feldman Stanisław, urz. PP
 6. Felsenhard-Skalski Janusz, nadkom. PP
 7. Glikich Alfred, nadkom. PP
 8. Gryntmejer (Grunt-Majer)
 9. Grynglas Bolesław
 10. Klein Kiwa (Akiba), gł. insp. PP
 11. Kontorowica Jakub
 12. Kutzner Ignacy, urz. PP
 13. Milmajster Jakub
 14. Raw (Rab) Stanisław, kpt. WOP
 15. Szostak Włodzimierz
 16. Wec Michał, KG PP, Cen. Lab. w Warszawie
 17. Weinberg, sierż. PP
 18. Weis Walter
 19. Wilczyński Ludwik, urz. PP

sm

Źródło: Facebook

=============

http://m.telewizjarepublika.pl/kukiz-odpowiada-burmistrzowi-jersey-city-i-publikuje-liste-zydow-zamordowanych-w-katyniu,64556.html

6 comments on “Kukiz publikuje listę Żydów zamordowanych w Katyniu!

 1. Robert Jarosz
  May 12, 2018

  No właśnie, to potwierdzenie na to, że Żydzi mordowali Żydów w Europie w czasie 2 wojny światowej.

  • Agnieszka Korowajczyk
   April 4, 2019

   Jacy Żydzi? W Katyniu mordowali, przede wszystkim Rosjanie, choć nie tylko. Najgorszy Wasilij Michajłowicz Błochin.

   • HKW
    April 4, 2019

    Sa już ogólnie dostępne dokumenty o zydowskim udziale w tym mordzie. Proszę nie macic!

 2. joanna1
  May 13, 2018

  Siwak pisze, że ponoć były zeznania z ruskiej strony, że ci żydzi wkładali swoje dokumenty w ubrania zwłok zastrzelonych i uciekli do Rosji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 12, 2018 by in Historia, Katyn, Ludobojstwo, Uncategorized and tagged , , .

Archives

Blog Stats

 • 1,401,513 hits
May 2018
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wolna Polska – Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: