Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Musimy walczyć z syjonizmem, a nie z faszyzmem i nacjonalizmem


W 2013r. dwie żydowskie, syjonistyczne, kreatury, Felix Marquardt (austro-węgiersko-grecko-amerykański Żyd z Francji) i  D. Cohn– nomen omen –Bendit (Żyd i pedofil z Francji i z NRF – przyjaciel niejakiego A.Michnika) opublikowały manifest „Precz z państwem narodowym”. Dlaczego Żyd tak bardzo boi się państw narodowych?

„Precz z państwem narodowym”http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,14543260,Precz_z_panstwem_narodowym.html

Powszechne żydowskie media oraz opanowana przez syjonistyczne elementy oświata żydo-reżimów Zachodu zafałszowują wiele pojęć. Przypisują im treści niezgodne z ich pierwotnym, rzeczywistym znaczeniem, ale zgodne z żydowskim szowinizmem zwalczającym wszelkie odruchy obronne narodów kolonizowanych przez żydowski imperialny kapitalizm. Do takich zafałszowanych pojęć należą m.in. faszyzm, nacjonalizm, narodowy socjalizm, które skutecznie przeciwstawiają się żydowskiemu szowinizmowi. Stąd potrzeba ciągłego przypominania prawdziwego znaczenia tych terminów.

D.Kosiur

_______________________

Syjoniści strwożeni nacjonalizmem i faszyzmem

tekst z lipca 2013r. usunięty z przejętej strony WPS: https://wiernipolsce.wordpress.com/2013/07/07/syjonisci-strwozeni-nacjonalizmem-i-faszyzmem/

 

To, co nam dziś zagraża, to nie nacjonalizm, nie faszyzm, i nie narodowy socjalizm. Zagraża nam totalitarny, imperialistyczny, zbrodniczy syjonizm z jego żydowskim kapitalizmem

Powód tej panicznej trwogi żydo-systemów Zachodu jest oczywisty. Zarówno nacjonalizm, jak i faszyzm (faszyzm w dużej mierze bazuje na nacjonalizmie) stawiały i stawiają sobie za cel suwerenny rozwój własnych narodowych państw. Nacjonalizm i faszyzm występowały przeciw żydowskim ideologiom liberalnego kapitalizmu oraz komunizmu, przeciw degeneracji narodowej kultury i moralności, przeciw społecznej niesprawiedliwości i przeciw kryzysotwórczemu, żydowskiemu kapitalizmowi, narzuconemu Europie po I wojnie światowej przez żydowską finansjerę świata anglosaskiego.

To dzięki faszyzmowi Włochy w okresie między wojennym stały się nowoczesnym, uprzemysłowionym państwem. Zlikwidowano powszechną biedę, bezrobocie. Dostęp do oświaty i ochrony zdrowia stał się udziałem wszystkich obywateli.

Podobnie hitlerowskie Niemcy, zaledwie w ciągu czterech lat od obalenia żydowskiej Republiki Weimarskiej (RW to największe w dziejach Niemiec afery korupcyjne), w czasie rządów A.Hitlera, zlikwidowały 26% bezrobocie. Niemcy stały się ponownie światową, gospodarczą potęgą. Nie, kto inny, tylko A.Hitler natychmiast po objęciu władzy w 1933r. zakończył wojnę celną z Polską, którą prowadziła z nami od 1919r. żydowska Republika Weimarska – tak przecież wychwalana za „żydowską demokrację” przez prof. J.Staniszkis i przez powszechne żydo-media.

 

Nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, doskonale udowodniły w praktyce, że gospodarczy rozwój – a jak pokazuje historia, rozwój wręcz dynamiczny oraz prawo do godnej egzystencji człowieka, są całkowicie realne, jeśli tylko odrzucimy żydowski kapitalizm i odsuniemy syjonistyczne żydostwo od władzy we własnych krajach.

 

Dzisiaj, przy niespotykanym w dziejach ludzkości postępie technicznym, możliwości rozwoju i zapewnienie godnej egzystencji obywatelom są praktycznie nieograniczone. Tymczasem narody świata żyją w pogłębiającym się kryzysie i poddawane są procesom depopulacyjnym przez syjonistyczny syndykat zbrodni, który opanował światowe finanse i władze w atomowych potęgach Zachodu.

 

Czy zatem, może dziwić, że nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, są wyklinane w powszechnych żydo-mediach, które nigdy nie potępiły panoszącego się zbrodniczego, żydowskiego syjonizmu i żydowskiego kapitalizmu?

 

Niemiecki nazizm bazował na nacjonalizmie i na faszyzmie. I te jego cechy były pozytywne, dlatego uzyskał ogromne poparcie narodu niemieckiego. Jednak zawierał w sobie także elementy skrajnie szowinistyczne – ideologię wybraństwa (germańska „rasa panów”) przeniesioną wprost z filozofii judaizmu i z syjonizmu i stąd brał się jego niewątpliwy rasizm i zbrodniczość szczególnie wobec nacji słowiańskich – (?). A przecież to właśnie tym nacjom żydostwo winne jest szczególną wdzięczność za swoje przetrwanie.

Z syjonistami z Wall Street łączyło III Rzeszę porozumienie w sprawie budowy na Bliskim Wschodzie Izraela, do którego mieli przenieść się Żydzi z Europy.

Niektórzy historycy uważają, że II RP od 1926r., pod dyktaturą J.Piłsudskiego, była państwem parafaszystowskim. Jest to pogląd całkowicie błędny. Niewielu wie, że zamach majowy w Polsce był inspirowany przez żydowską finansjerę z Londynu i z Wall Street, której delegacja w Polsce rozpoczęła się i zakończyła w ciągu kilkunastu minut na dworcu kolejowym w Warszawie w 1922r., – ale rządy mieliśmy wtedy ludowo-narodowe, a nie żydowsko-masońskie jak po 1926r. i współcześnie w III RP. To właśnie ta żydowska finansjera natychmiast po przewrocie majowym podyktowała Bankowi Polskiemu nowy niekorzystny dla Polski statut (podobnie jest dzisiaj – patrz art. 220 i 227 Konstytucji RP opracowanej przez agentów żydo-masonerii w 1997r.). Zawyżono wartość polskiego złotego wiążąc go jednocześnie z $ USA i w ten oto prosty sposób uniemożliwiono gospodarczy rozwój Polski, przeciwko powstaniu, której w 1918r. tak usilnie występowało międzynarodowe żydostwo.

Żydzi, żydowska światowa finansjera panicznie boi się nacjonalizmu i faszyzmu.

 

Żydowski prezydent Francji, F.Holland, w wywiadzie dla żydowskich dzienników, El Pais, The Gwardian, Gazety Wyborczej, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, w 2012r. obwieścił:

To, co nam zagraża, to nie naród, ale nacjonalizm

 

Z inspiracji brytyjskiego wywiadu (który w rzeczywistości obsługuje interesy żydowskiej finansjery Wlk.Brytanii) komuniści włoscy – zapewne wywodzący się z tej samej nacji, co komuniści w Rosji w 1917r. -, powiesili w kwietniu 1945r. B.Mussoliniego. Jego osoba i polityczne osiągnięcia są do dzisiaj dezawuowane.

Wśród społeczeństw chrześcijańskich proces deprecjonowania osoby polega na publicznym podkreślaniu braku moralności w postępowaniu. B.Mussolini miał – podobno – kilka kochanek. Ten sam sposób opluwania żydowska finansjera – ten syndykat zbrodni -, zastosowała wobec zamordowanego prezydenta JFK (chciał pozbawić żydowska mafię władzy nad obiegiem pieniądza), rozpowszechniając w swojej kolorowej prasie prymitywne plotki, jakoby zdarzało się, że żona zamordowanego prezydenta (jedyny katolik wśród prezydentów USA) znajdowała w ich małżeńskim łożu damskie majtki innych pań.

 

Syjonistyczny Żyd nie przebiera w środkach, gdy w grę wchodzą pieniądze i władza.

 

Całe niemieckie złoto znajduje się dzisiaj w bankach USA i Wlk.Brytanii !

Polskie złoto od przed wojny znajduje się w Londynie !

Czy będzie możliwe odzyskanie narodowej własności przez Niemców i Polaków?

Syjonistyczna finansjera robi wszystko, żeby utrzymać własność obiegu pieniądza i nie dopuścić do ponownego ustanowienia parytetu kruszcu w obiegu pieniężnym, bo to uniemożliwiłoby jej zadłużanie państw i narodów i stanowienie realnej władzy nad Zachodem.

Nie tak dawno żydowska finansjera z Londynu potrąciła sobie z naszego złota równowartość 28 mln funtów, za korzystanie przez polskich lotników z angielskich samolotów bojowych w czasie bitwy o Anglię w 1940r.

 

Ach te straszne nacjonalizm i faszyzm – czy odbiorą władzę międzynarodowej żydowskiej finansowej mafii?

Miejmy nadzieję, że tak.

 

To, co nam dziś zagraża, to nie nacjonalizm, nie faszyzm, i nie narodowy socjalizm. Zagraża nam totalitarny, imperialistyczny, zbrodniczy syjonizm z jego żydowskim kapitalizmem, z dążeniem do globalizacji, do NWO, czyli rządów syjonistów nad światem, a przez degenerację narodowych kultur, moralności, etyki, poprzez unifikację społeczeństw, przez upowszechnienie społecznej biedy i wykluczenia, realizację depopulacji ludności świata.

 

To właśnie nacjonalizm, faszyzm, narodowy socjalizm, mogą stanowić skuteczną obronę przed zbrodniczym syjonizmem i żydowskim kapitalizmem.


 

Panowie M.Piskorski, S.Marczewski, M.Marecki, czy jednak Żydo-PiS? A sprawa, bynajmniej nie jest błaha.

Oto, bowiem największa żydowska gadzinówka donosi:

 

Rząd PiS wysyła przedstawiciela, wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego, na organizowane pod patronatem prezydenta Rosji Władimira Putina Forum Ekonomiczne w Sankt Petersburgu bojkotowane przez rząd PO-PSL po inwazji na Krym.

(…) zmianę frontu tłumaczy resort wicepremiera Mateusza Morawieckiego? „Polska chce podejmować rozmowy o trudnych sprawach, zwłaszcza w tych obszarach, w których współpraca gospodarcza jest możliwa, niezależnie od uwarunkowań politycznych”.

Takie uzasadnienie stawia Polskę w gronie zwolenników tak zwanych pragmatycznych relacji z Rosją. A oddziela od sojuszników (martwią się w żydowskiej gadzinówce – D.Kosiur): państw bałtyckich, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Ich w Petersburgu reprezentować będą ambasadorowie.

za: http://wyborcza.biz/biznes/

 

No i co Państwo na to?

Wyjaśnienie wolty Żydo-PiS jest dość proste. Zacznę jednak od dominującego w żydo-mediach tematu – od Brexitu.

Oczywiście wynik referendum w Wlk.Brytanii, zostać, czy wyjść z UE, jest przesądzony od samego początku. Tak samo jak oczywista była akceptacja przez Duńczyków traktatu z Maastricht – i nie ważne, że przypieczętowana policyjnymi kulami w 1992r. Podobnie było z polskim dwudniowym akcesyjnym referendum, gdzie w ciągu zaledwie sześciu godzin do zamknięcia lokali wyborczych frekwencja urosła z 14% do 56% – ?

Wyborom w żydo-reżimach (czy to kapitalistycznych, czy żydo-bolszewickich) zawsze towarzyszą cuda nad urnami – było nie było, to w końcu chrześcijańska cywilizacja, dla której żydowskie cuda to nie pierwszyzna. Wynik referendum, Brexitu, jest tylko niewiadomą dla ludu, ale jego organizatorzy znają go od dawna.

 

Powody, dla których organizowane jest referendum w Wlk.Brytanii są dwa:

– światowa, czyli żydowsko-anglosaska finansjera (lub Międzynarodowy Żyd), chce postraszyć europejskie żydostwo wycofaniem się z Europy, co w oczywisty sposób może skutkować utratą władzy przez tzw. europejskich Żydów, jeśli nie podpiszą umowy TTIP, czyli nie wezmą na utrzymanie anglosaskiego żydostwa dysponującego systemem bankowym i siłą militarną USA,

– upadek żydowskiego kapitalizmu zmusza do wycofania się MŻ (USA, Wlk.Brytanii) z Europy.

Warto pamiętać, że Wlk.Brytania – czyli MŻ – zagwarantowała sobie w traktacie akcesyjnym pozostawienie własnej waluty oraz że brytyjską składkę do budżetu UE pokryją pozostali członkowie, w tym oczywiście Polska. Te dwa warunki brytyjskiego członkostwa w UE, która przecież jest projektem światowej żydo-anglosaskiej finansjery, świadczą o żydowskiej przezorności. W ten sposób MŻ chciał zabezpieczyć własne interesy na wypadek, gdy unijny projekt się nie powiedzie – wiele wskazuje na to, że żydowska przezorność zostanie wynagrodzona i żydowską UE szlag trafi. Zdechnie każdy organizm, którego jedynym przeznaczeniem jest żywienie pasoży(t/d)a.

 

Który z tych dwu wyżej wymienionych powodów ma znaczenie pierwszorzędne nie potrafię powiedzieć zwłaszcza, że każdy z nich związany jest z upadkiem żydowskiego kapitalizmu. W każdym razie to te powody stanowią główne źródło inspiracji dla żydowskiej polityki USA, która w państwach Europy środkowo-wschodniej usiłuje wzniecić antyrosyjską wojenną histerię. Nasze kraje według tej żydowskiej polityki mają stanowić dla Rosji barierę oddzielającą ją od Europy Zachodniej.

 

I tu dochodzimy do wyjaśnienia wolty Żydo-PiS.

Co by złego nie powiedzieć o J.Kaczyńskim, jednego zarzucić mu nie można: braku inteligencji.

"z16511587P"Żydo-reżim zdaje sobie sprawę, że w zmieniającej się sytuacji politycznej, gdy symptomy upadku żydowskiego kapitalizmu – USA – są coraz bardziej czytelne dla społeczeństw Zachodu, trwanie żydo-reżimowych rządów – zwłaszcza w naszej części Europy – jest kwestią czasu. Jest także kwestią czasu przeorientowanie polityki na inne bieguny polityczne. Osłabienie USA, czy Zachodu, to w oczywisty – logiczny – sposób wzrost znaczenia Rosji.

V żydowska kolumna w Polsce chcąc w takiej sytuacji nadal utrzymać władzę będzie próbowała wyeliminować wszystkich Polaków, którzy mają kontakty z rosyjskimi politykami i którzy w Rosji upatrują nie tylko strategicznego partnera, ale chcieliby przynajmniej nawiązania przyjaznych stosunków politycznych i gospodarczej współpracy. A jeszcze groźniejsi dla żydo-reżimu są ci, którzy oprócz prezentowania poglądów próbują politycznej działalności. Tacy Polacy stanowią oczywiste zagrożenie dla żydowskiego reżimu nie posiadającego przecież autentycznego poparcia społecznego, nie wspominając o fakcie braku prawnej, konstytucyjnej, legalności – jest on przecież w prostej linii emanacją stanu wojennego junty Jaruzelskiego i Kiszczaka, która dokonała pałacowego zamachu stanu w sierpniu 1980r.

Stąd żydo-medialna i agenturalna akcja łapania ruskich szpiegów, czyli dorabiania Polakom gęby zdrajców, gdy tymczasem, jak donosi żydowska gadzinówka, w buty ruskiego szpiega wszedł żydo-reżimowy minister z polecenia żydo-rządu PiS.

W ten to właśnie sposób żydo-PiS w imieniu całej V żydowskiej kolumny realizuje stare żydo-bolszewickie hasło: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy.

Ano, poczekamy, zobaczymy.

 

Dariusz Kosiur

________________________

PS

17.06.2016  Jak doniosła największa żydowska gadzinówka:

„Prezes Orlenu Wojciech Jasiński na imprezie Putina”

W czwartek na organizowanym pod patronatem prezydenta Rosji Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu prezes Orlenu Wojciech Jasiński podpisał kontrakt na zakupy ropy od rosyjskiego koncernu Rosnieft. – http://wyborcza.biz/biznes/

A więc w szeregach Żydo-PiS mamy kolejnego ruskiego szpiega. Tym razem jest to były minister w żydo-rządzie PiS z lat 2005-2007, a obecnie prezes Orlenu, W.Jasiński, który jako ówczesny minister negocjował z Rosją jak najwyższe ceny gazu dla Polski. Takie polecenie otrzymał od swojego szefa, J.Kaczyńskiego. A zatem i głównego aktora „dobrej zmiany” możemy uważać za ruskiego szpiega, który swoją działalność na rzecz Rosji rozpoczął przynajmniej od 2005r. i to prawdopodobnie na polecenie USA.

Ale się porobiło -?   – D.Kosiur

 

"z16583145Q,Wpis_Cejrowskiego"Z dumą zamieścił to zdjęcie na fb W.Cejrowski, Żyd, katolik, stypendysta G.Sorosa

” data-medium-file=”” data-large-file=”” class=”aligncenter size-full wp-image-7933″ src=”https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2013/07/images.jpg?w=594″ alt=”images”> Szef MSW, B.Sienkiewicz będzie walczył z nacjonalizmem i faszyzmem

"?yczenia

"images"


Wielkanoc jest w nierozerwalny sposób związana z symboliką i zwyczajami nawiązującymi do starosłowiańskich wierzeń i praktyk. U korzeni ludzkich kultur znajdują się symbole związane z narodzinami i śmiercią, które z czasem legły u podstaw religijnych wierzeń. Święta Wielkanocne w bezpośredni sposób nawiązują do największych tajemnic ludzkości, stąd słowiańska symbolika bardzo szybko została skojarzona z cudem Zmartwychwstania. Poza jajkiem oznaczającym nowe życie, ze świętami Wielkanocnymi związane są także symbole baranka, zajączka, kurczaka, palmy i oczywiście wody.

Baranek, który zajmuje centralne miejsce na stole w czasie świąt będących pamiątką Zmartwychwstania, symbolizuje Jezusa. Baranek to figura starotestamentalna, przypomina nam o nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu (tak mówi się o ucieczce żydów z Egiptu po ograbieniu przez nich Egipcjan – uciekali w obawie przed pogromami). Zajączek od starożytności był kojarzony z płodnością, przyrodą, odrodzeniem, ruchliwością oraz tchórzliwością. Dopiero w XVII wieku połączono ten symbol ze świętami Wielkanocnymi, a do Polski zwyczaj ten dotarł z Niemiec na początku XX wieku. Zajączek jest jednak raczej rekwizytem niż bohaterem obrzędu, chociaż to właśnie on dzieciom przynosi słodkie upominki.

Kurczak jest ściśle związany z symbolem jajka, a jego żółta barwa odwołuje się do motywów solarnych i oznacza wieczność, odrodzenie i słońce. Palmy czy też miotełki, bo ich nazwy są różne w zależności od regionu, wykonywane są zwykle z wierzby, która jest symbolem odrodzenia i przebudzenia z zimowego letargu.

Rolnicy umieszczali krzyżyki zrobione z poświęconych palm na swych polach, bo wierzyli, że uchroni ich przed suszą, szkodnikami czy gradobiciem. Gałązkami palmowymi próbowano także ujarzmić burzę – ustawienie ich w oknie domostwa chroniło dobytek oraz mieszkańców. Gałązki palmowe święci się w kościołach w Niedzielę Palmową, która jest nazywana również Niedzielą Różdżkową, Wierzbną oraz Kwietną. Z kolei bez wody trudno sobie wyobrazić Lany Poniedziałek, zwany też Śmigusem Dyngusem.

_______________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Wielkanoc chrześcijańska i żydowska pascha

Dwa tysiące lat temu Jezus uczył: nie możesz czcić Boga i Mammona, boga chciwości, dlatego został znienawidzony przez współczesnych mu ekonomistów i bankierów, a i dzisiejsi nie darzą Go przesadną sympatią.

Powrót do Kościoła Przedsoborowego (z przed Vaticanum II, 1965 r.) nie oznacza powrotu wyłącznie do mszy odprawianej w języku łacińskim – to jest kwestia najmniej istotna i może lepiej żeby język był dalej narodowy. Chodzi o rzecz znacznie ważniejszą, o odrzucenie posoborowego, ekumenicznego zrównywania katolicyzmu (całego chrześcijaństwa) z judaizmem mimo, że przecież wywodzi się wprost z judaizmu biblijnego. Judaizm inspirował liberalizm, żydo–bolszewizm nazywany komunizmem, nazizm i dziś neoliberalizm – społeczny darwinizm i procesy globalizacji.

W czasie Świąt Wielkiej Nocy chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Tego, który ofiarował się za nas – to najwyższy stopień altruizmu. Pascha żydowska ma ideę przeciwstawną: jest to nasze (żydów) zbawienie a ich (Egipcjan i Kananejczyków) śmierć. Oni powinni ofiarnie zginąć, dzięki czemu my (żydzi) będziemy żyć lepiej.

Ma to przełożenie na afirmację współczesnego liberalnego egoizmu (i oczywiście nie tylko Ż(ż)ydzi, jako jedyni ponoszą tu winę) i szerzącego się jak zaraza syjonizmu rządów Zachodu, które katolicy muszą odrzucić, jeśli chcą przeżyć, jeśli ma w ogóle istnieć nadal ludzka cywilizacja.

 

 

Dariusz Kosiur

 

========================

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/01/24/musimy-walczyc-z-syjonizmem-a-nie-z-faszyzmem-i-nacjonalizmem/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on April 3, 2018 by in Uncategorized, Zydzi and tagged , , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,993,563 hits
April 2018
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: