Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

„Samowybrańcy” i „błękitnokrwiści” boją się jak „ognia” obudzenia potęgi ducha i siły pokoleniowo-genetycznej Słowian ( Ariów), w tym Lechitów ( PoLachów).


Żydzi i Słowianie

Kraje Zachodu opanowane zostały przez tajne organizacje czarnej szlachty wywodzącej się z Babilonu  w sojuszu chazarską judeo-satanistyczna mafią, także czcicielami szatana. Chazarzy podszywający się pod tożsamość żydowską i pochodzenie z terenów Izraela i Palestyny, są w istocie ludem pochodzenia turko-mongolskiego. Sięgając dalej w przeszłość wywodzą się z terenów starożytnego Sumeru, a następnie Babilonu, czyli m.in. obecnego Iraku, gdzie było w zamierzchłych czasach wielkie laboratorium genetyczne.

Podboje kolonialne prawie całego świata przez kraje ( Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niderlandy,  Wielka Brytania, Francja i USA) opanowane przez wymieniony sojusz zajęły im jedynie kilka wieków od odkryć geograficznych Kolumba.

Natomiast nie udało się im podbić i skolonizować  Ziem Słowian/ Ariów ( czy znanych pod innymi nazwami, Wielkiej Lechii, Wielkiej Tartarii, Wedrusów itd. ) przez Egipt, Grecję i Rzym w starożytności.

Ani nie udało się tego w pełni dokonać przez wymienione kraje kolonizatorów w II tysiącleciu, mimo częściowych sukcesów. Historia Słowian jest jedną z największych białych plam fałszowania historii Świata przez tajne organizacje judeo- satanistyczne i „błękitnokrwiste” z Watykanem na czele.

W związku z powyższym zadawaliśmy sobie od dłuższego czasu pytania:

 1. Jakie są przyczyny, że narody Słowiańskie nie dały się do tej pory w pełni podbić i skolonizować, a jedynie częściowo, mimo usilnych starań wymienionych tajnych organizacji „błekitnokrwistych”, judeo-satanistycznych i Watykanu przez ponad 2 tysiące lat ?
 2. Dlaczego Słowianie, w tym zwłaszcza Lechici/PoLachy są tak metodycznie od co najmniej czterech wieków eksterminowani, zwłaszcza w dwóch ostatnich wojnach i cichymi metodami, także obecnie: ekonomicznymi, medycznymi, zatrutą żywnością, chemtrails i innymi, podczas tzw. transformacji  ustrojowej ostatnich 30 lat ?
 3. Co wiedzą o Słowianach, w tym Lechitach i Rosjanach te tajne judeo-satanistyczne organizacje, czego my nie wiemy ?

W dużym stopniu odpowiedzi na te pytania udzielił w poniższej wypowiedzi  Menachem Mendel Schneerson Rabin chasydzki, filozof żydowski, kabalista, ostatni przywódca ortodoksyjnego odłamu Chabad – Lubawicz ( zmarł w 1994 r.).

Schneerson to bardzo ważna postać wtajemniczona w działalność i wiedzę wymienionych w zarysie tajnych organizacji Zachodu. Należy tu przypomnieć jeden epizod z życia jego teścia – Józefa Izaaka Scheersona, poprzedniego lidera Chabad Lubawicz,. [ za: marcin says: 19/03/2018 at 09:34 (Edit) ]

Józef Izaak w 1939 roku trafił do warszawskiego getta, chyba właśnie wtedy, kiedy zaczęto budować jego mur. To oczywiście nie musiało się dobrze skończyć i zorganizowane żydostwo podjęło wysiłek ewakuacji Schneersona z getta, angażując do tego najwyższych dostojników Rzeszy.

 Wyjazd lidera Chabad Lubawicz z Warszawy do Nowego Jorku był nadzorowany przez samego admirała Wilhelma Canarisa szefa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego III RzeszyAbwehry, (https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Isaac_Schneersohn), co – zdaniem żydów – pozwala na nazwanie Canarisa „sprawiedliwym” (http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Chabad-Make-Nazi-commander-a-righteous-gentile).

To oznacza że:

Po pierwsze –  Józef Izaak Scheerson poprzedni lider Chabad Lubawicz był kimś bardzo ważnym w strukturach tajnych organizacji rządzących światem.

Po drugie  – kontakty między tajnymi organizacjami zlokalizowanymi na terenach obu walczących stron trwały swobodnie przez całą wojnę światową.

Zaznaczyć należy, że prawie przez cały okres II Wojny Światowej na terenie Berlina oficjalnie rezydowali przedstawiciele światowych organizacji żydowskich (syjonistycznych) utrzymujący kontakty z władzami III Rzeszy,  w tym tych, które koordynują obecnie oskarżenia wobec Polaków o organizację, udział i współudział w Holocauście.

Należy także zwrócić uwagę, że holocaust realizowany wobec Żydów przez III Rzeszę odbywał się przy pełnej milczącej aprobacie tych wszystkich struktur Syjonistycznych i Żydowskich,  które oskarżają Polaków o wszelkiego rodzaju przewinienia dotyczące  realizacji programu Holocaustu.

Chabadski przywódca Sanhedrynu Rebe Menachem Mendel Schneerson ujawnił pod koniec swego życia, a więc w latach  93-94 XX wieku, strategiczny plan tajnych judeo-satanistycznych organizacji zawarty w stwierdzeniu:

„A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…”

I zdradził więcej szczegółów Planu „samowybrańców Boga”:
 1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza.
 2. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy.
 3. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa.
 4. Słowianie, a wśród nich Rosjanie to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie.
 5. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności .
 6. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji.
 7. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ.
 8. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia.
 9. Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas.
 10. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd.
 11. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe.
 12. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. chaosu, zamętu ), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich. Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo.
 13. Do świadomości Słowian, profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie , antysemita”. Słowo, ˜Żyd” będą wymawiać szeptem. Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja , przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskiego super wywiadu Mosadu za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z Żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami,“ na granicach, gdzie Żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów , to „Haniebne wyrodki”, 2009 rok)

Za: Monika S  https://jewishdeathcamps.com/#section-home

https://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm

Pod koniec życia Rabina Menachema Mendela Schneersona, czyli w 1994 r. ten długookresowy na wiele pokoleń plan wobec Słowian był zaawansowany w realizacji w wielu państwach, w tym w Polsce i w Rosji.

Podobnie postępowały wobec podbijanych ludów w Ameryce, Afryce, Azji i Australii europejskie  kraje kolonialne rządzone przez te tajne judeosatanistyczne: chazarskie, „błękitnokrwiste” i  Watykańskie organizacje.

Najpierw szli do tych ludów misjonarze z misjami nawracania na wiarę ( stąd częste wśród podbijanych ludów stwierdzenia: co misjonarz to agent imperialistów) i badacze naukowi, a następnie pozyskaną głównie przez nich wiedzę wykorzystywano do skłócania tych ludów, aby ze sobą walczyły i osłabiały się, tak jak w czasach współczesnych w byłej Jugosławii, obecnie na Ukrainie, a także między słowiańskimi krajami Polską, Ukrainą, Łotwą, Estonią i Litwą, a Rosją.

Kiedy narody i ludy zostały skłócone i rozbite na mniejsze państwa, to łatwo kraje kolonialne je uzależniały  w sposób pokojowy lub  podbijały zbrojnie.

Taki sam proces trwa od co najmniej 2 tysięcy lat wobec Słowian, szczególnie intensywnie w ciągu czterech wieków, a najbardziej za pomocą dwóch ostatnich wojen światowych, których celami była: eksterminacja Słowian i podział świata na tylko 16 państw według mapy w bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych sporządzonej pod koniec 1941 r. przez żyda Gomberga ( następny artykuł to przypomni).

Istnienie takiego wielowiekowego planu wobec Słowian potwierdził pośrednio Adolf Hitler w raporcie do Himlera z dnia 4 marca 1944 r. gdzie napisał m.in. tak:

„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem.
Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.”

Na podsumowanie powyższej analizy przytaczamy stwierdzenie  wybitnego pisarza angielskiego  Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936):

 „Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…)
Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół.
Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa.
Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski.
Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów
– i metoda okazała się niezawodną.”

 

 

Redakcja KIP

================

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/samowybrancy-i-blekitnokrwisci-boja-sie-jak-ognia-obudzenia-potegi-ducha-i-sily-pokoleniowo-genetycznej-slowian-ariow-w-tym-lechitow-polacho/


„A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…”

– Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, chabadskiego przywódcy.

Ta wypowiedź Schneersona została opublikowana w Wołogodskiej gazecie “Sławianin” N-4 (32) w 2001 roku. Po publikacji sąd nie zdołał „przyszyć” redaktorowi W. F. Popowowi 282-go artykułu, ponieważ operował on faktami i bronili go rosyjscy naukowcy akademik J. K. Biegunow i doktor prawa O. G. Korotajew. Powinniśmy rozpowszechniać prawdę o planach okupantów Rosji.

Mowę tę wygłosił ten czciciel diabła w 1994 roku. Można dużo dyskutować o jej wiarygodności, tak jak kiedyś spierano się o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezspornym jest fakt, że praktycznie wszystkie postawione przez Żydów cele i zadania, przedstawione przez Schneersona, dzisiaj są już zrealizowane.

Plan „wybrańców Boga”….

Czytaj dalej tutaj:   https://gazetawarszawska.com/index.php/historia-2/2701-a-slowianskie-bydlo-wypedzimy-daleko-na-polnoc

2 comments on “„Samowybrańcy” i „błękitnokrwiści” boją się jak „ognia” obudzenia potęgi ducha i siły pokoleniowo-genetycznej Słowian ( Ariów), w tym Lechitów ( PoLachów).

 1. Rob Veggett
  March 25, 2018

  Jak udowodnił Aleksandr Sołżenicyn, ci chazarscy zwyrodnialcy zamordowali 60 milionów Rosjan w latach 1917-57.

 2. Rob Veggett
  March 25, 2018

  Dokładnie tak jest jak Hitler powiedział o Polakach. Ta metoda gnębienia Polaków wyszła tylko na dobre ogólnej inteligencji narodu, ale za to grupa społeczna, która najbardziej ucierpiała w obu wojnach swiatowych, to była głównie polska inteligencja, a teraz stworzyli nam względny “sztuczny dobrobyt” polityczno-ekonomiczny, aby uśpić polski rozsądek życiowy i polską inteligencję. Kto wie, co ci degeneraci jaką gehennę ci degeneraci nam szykują. Ciekawe czy dopuszczą do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w tym roku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,992,359 hits
March 2018
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: