KTOŚ JESZCZE MA WĄTPLIWOŚCI CO DO ZABORCZYCH i AGRESYWNYCH TENDENCJI NARODU NIEMIECKIEGO ?