Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael.


Polska po „rozmowach” W. Jaruzelskiego z prezesem Światowego Kongresu Żydów.

 Treści odtajnionych „Pilnych notatek” K. Skubiszewskiego z dnia 21 grudnia 1989 r., a w szczególności z 06 marca 1990 r., których skany pierwszych ich stron widzimy poniżej, ujawniają nam politykę wobec Izraela realizowaną przez kolejne rządy RP. Politykę oczekiwaną przez Izrael i Światowy Kongres Żydów wytyczoną po „rozmowach” W. Jaruzelskiego w 1985 r. i 1990 r. z Edgarem Bronfmanem prezesem tegoż ŚKŻ.
Ujawniają one realizowaną politykę, o której Prezydent RP Lech Kaczyński 11 września 2006 r. w Izraelu powiedział: I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie
, to polityka wobec Izraela się nie zmieni. – (Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach)

Zaś aktualnie urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz rząd PiS-u politykę tę nadal realizują. Politykę, którą Jarosław Kaczyński nazwał testamentem Lecha Kaczyńskiego, który musi być zrealizowany. No i jest realizowana pod osłoną przeróżnych wywoływanych zadym odwracających uwagę społeczeństwa.

3-msz-polska_izrael_notatki_1989_1990-1000-w 

 Treści tych „Pilnych notatek” odsłaniają nam korzenie tego co się w Polsce wydarzyło – i nadal się dzieje – po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak walnie przyczynili się do obalenia Polski z wykorzystaniem do tego usłużnego Lecha Wałęsy, który rzekomo obalił w Polsce komunizm – jak to sam mówi. Polska za osłonę aparatu PRL Kiszczaka i Jaruzelskiego – można by powiedzieć.

Zaraz na wstępie zauważmy, że po rozmowach w 1985 r. W. Jaruzelskiego z Edgarem Bronfanem (prezesem Światowego Kongresu Żydów)  już w maju 1988 r. (tj. przed magdaleńskimi układami i słynnym okrąglakiem) G. Soros oficjalnie rozpoczyna swą działalność w Polsce (Fundacja im. Stefana Batorego), o której to fundacji czytamy:

„Fundacja została założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80. Zarejestrowana w maju 1988 roku, na początku swojego istnienia angażowała się w przygotowywanie nowych kadr dla demokracji i gospodarki rynkowej oraz wspomaganie reform ustrojowych. Połowę swojego budżetu Fundacja przeznaczała na dofinansowywanie działań podejmowanych przez inne instytucje. W 1991 roku powołana została Rada Fundacji.” – https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_im._Stefana_Batorego

Potwierdzenie daty rozpoczęcia działalności w Polsce tej fundacji mamy w KRS pod
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-im-stefana-batorego-krs-96302.html

zdjecia-z-jaruzelskim-wznowienie-stosunkow-dyplomatycznych-z-izraelem-600-w

W tym miejscu przypomnijmy niektóre rocznice jakie miały miejsce począwszy od 2015 r.

 1. W 2015 r.:

  • 35 rocznica powstania ponad dziesięciomilionowego NSZZ „Solidarność” (1980 r.) i 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez W. Jaruzelskiego,

  • 30 rocznica spotkania W. Jaruzelskiego z prezesem Światowego Kongresu Żydów Edgarem Bronfanem (1985 r.) po dojściu do władzy w ZSRR M. Gorbaczowa (1985 r.),

  • 29 rocznica opuszczenia Polski przez O. Tadeusza Rydzyka /nie powrócił z wycieczki do Włoch/ (1986 r.),

  • 27 rocznica zarejestrowania w Polsce Fundacji Batorego G. Sorosa (1988 r.),

  • 26 rocznica powstania atrapy NSZZ „Solidarność” liczącej w 2009 r. wg wciąż spadających zawyżanych danych ok. 700 tyś. (1989 r.),

  • 26 rocznica tzw. ‘okrągłego stołu” (1989 r.)

  • 25 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polska a Izraelem (27 luty 1990 r.),

  • 24 rocznica podpisania zabójczego dla Polski Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. i 23 rocznica niepostrzeżenie przepchania go przez sejm i senat pod osłoną tzw. „Nocnej zmiany”,

  • 18 rocznica ustanowienia przez KEP Dnia Judaizmu w polskim Kościele katolickim (1997 r.),

  • 10 rocznica wykładów Lecha i Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji Batorego G. Sorosa (2005 r.),

  • 10 rocznica rozprowadzenia PiS-u przez O. Tadeusza Rydzyka i wytworzenia korowskiego wahadła – raz PiS, raz PO (2005 r.).

  • 6 rocznica ratyfikowania przez Lecha Kaczyńskiego Traktatu z Lizbony (10.10.2009 r.) i 5 rocznica katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 innymi osobami.

 2. W 2016 r.:

  • 1050 rocznica chrztu Polski (966 r.),

  • 40 rocznica powstania KOR (1976 r.),

  • 25 rocznica powrotu O. Tadeusza Rydzyka do Polski i powstania Radia Maryja (1991 r.),

  • 10 rocznica kilkudniowej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu (2006 r.),

  • 10 rocznica wprowadzenia Chanuki do Pałacu Prezydenckiego przez Lecha Kaczyńskiego (2006 r.),

  • 3 rocznica owacyjnego powitania w izraelskim Knesecie delegacji Konferencji Episkopatu Polski przebywającej w Izraelu na oficjalne zaproszenie państwa Izrael (7-14 marca 2013 r.),

  • Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Z treści „Pilnej notatki” z dnia 21.12.1989 r. dowiadujemy się, że w tej sprawie były sporządzone wcześniejsze „Pilne notatki” ze spotkań zapewne w bardzo wąskim gronie zaufanych osób, których treści nie znamy. Z pewnością na tę okoliczność były sporządzane też i inne zapiski, tzw. trzymania, a może i jakieś pisemne zapewnienia gwarancji.  Faktem jest, że Wojciech Jaruzelski (+ 25.05.2014 r.) i Czesław Kiszczak (+ 05.11.2015 r.) do końca życia byli praktycznie nietykalni.  Czy dokonane po ich śmierci przeszukania ich mieszkań w 2016 r. miały m.in. na względzie  poszukiwanie ewentualnych materiałów dotyczących spraw związanych z tymi i innymi wcześniejszymi „Pilnymi notatkami”?

Treść „Pilnej notatki” z 06.03.1990 r. wyznacza fundament i główny kierunek działania  pod żywioł żydowski w Polsce. No i jawi się przy tym zalecany pod to podział ról prezydenta i rządu w  przyszłej Konstytucji RP. To też listę otrzymujących tę notatkę rozszerzono (z 50 na 51 osób) o Bronisława Geremka późniejszego głównego machera od Konstytucji RP z 1997 r., a i ministra spraw zagranicznych Zwróćmy uwagę na to kto otrzymał te notatki, a przecież wówczas było 460 posłów i 100 senatorów. Ilu z nich znało treść tych notatek? Dlaczego tym notatkom nadano klauzulę POUFNA i dlaczego odtajniono je dopiero po 20 latach, a udostępniono je ogółowi po 25 latach od ich sporządzenia? Ilu posłów i senatorów RP obecnej kadencji zna treści tych notatek?

Obie notatki odtajniono 4 maja 2011 r.  tj. po śmierci ich autora tj. Krzysztofa Skubiszewskiego (08.02.2010 r.) i po wspólnym posiedzeniu członków rządu RP i członków rządu Izraela w Jerozolimie w dniach 23-24 luty 2011 r., kiedy to na powitanie premiera Donalda Tuska premier Izraela Benjamin Natanyahu powiedział:  Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość

Ta „wspólna przyszłość” została bardzo solidnie zaprojektowana dużo, dużo wcześniej i to na wielu różnych polach, co wynika z treści ujawnionych notatek. Potem to już była – i nadal jest –  konsekwentna realizacja – przez wszystkie ekipy rządzące Polską – tej zaprojektowanej „wspólnej przyszłości”.

Notatki udostępniono ogółowi 4 lata później tj. 27 lutego 2015 r. tj. po oficjalnej wizycie przedstawicieli KEP w Izraelu (7-14 marca 2013 r.) i po śmierci: Czesława Kiszczaka (05.11.2015 r.), Wojciecha Jaruzelskiego (25.05.2014 r.), Tadeusza Mazowieckiego (28.10.2013 r.), Krzysztofa Skubiszewskiego (08.02.2010 r.). Najwidoczniej uznano, że sprawy tak daleko już zaszły, że już jest bezpiecznie, a tym bardziej, że w promowanie Andrzeja Dudy na Prezydenta RP dziarsko włączyły się media O. T. Rydzyka, które posiadały już wcześniejsze duże zasługi na polu otwierania drogi do realizacji celów zawartych w omawianych „Pilnych notatkach” – rozprowadzenie KOR-owskiego PiS-u, utrącanie polskich inicjatyw – np. „Domu Ojczystego” w 2005 r.
Z resztą – kto by tam zaglądał w załączniki dotyczące powoływania ambasadorów i to z 1990 r.

„Przywrócenie stosunków dyplomatycznych doprowadziło do rozbudowy politycznych, wojskowych, gospodarczych, kulturalnych oraz międzyludzkich kontaktów bilateralnych. Dialog polityczny między obydwoma krajami został podniesiony do poziomu konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem szefów rządów. Podsumowując mijające ćwierćwiecze owocnej współpracy, Polska i Izrael wyrażają zadowolenie ze swoich przyjacielskich i bogatych relacji. Obydwa kraje zobowiązują się jednocześnie do dalszego wzmacniania ich współpracy dwustronnej oraz utrwalania wyjątkowych więzów łączących obydwa społeczeństwa. Więzy te oparte są nie tylko na prawie tysiącletnich relacjach pomiędzy Polską a Narodem Żydowskim, ale wynikają również z dzisiejszej wspólnoty interesów.”  napisano w komunikacje z okazji 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem, ujawniając przy tym ogółowi omawiane tutaj „Pilne notatki” Skubiszewskiego.

 Pora zatem na zaprezentowanie niektórych tylko fragmentów z „Pilnej notatki” MSZ z dnia 6 marca 1990 r.

W notatce mamy poruszoną m.in. sprawę klasztoru Karmelitanek w Oświęcimiu ze wskazaniem na kardynała Macharskiego – poniżej fragment str. 14 „Pilnej notatki” MSZ z 06.03.1990 r.  W późniejszym okresie czasu różne siły usiłowały (i usiłują) wnotować w to Papieża Jana Pawła II.

1990_03_06-pilna-notka-msz-karmelitanki-str_14-wc-opis-724-ww

W tym miejscu zauważmy, ze stosownego działania zgodnego z duchem notatki, ale już na dużo szerszą skalę i w długim horyzoncie czasowym, podjęli się hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce – za co w 2013 r. pochwalił ich Prezydent Izraela Szymon Peres. Nie zapominajmy, że wizyta ta odbyła się pod rządami koalicji PO-PSL.

2013_izrael_peres_kep_notka-wc-opis-723-w

 Źródło: http://embassies.gov.il/warsaw/Relations/ProjectActivities/Pages/news/Wizyta-polskich-biskupow-w-Izraelu.aspx

Całość treści notatki zanurzona jest w tle pierestrojki dokonującej się z ZSRR pod wodzą Michaiła Gorbaczowa. Prezydent W. Jaruzelski w pewnym momencie usprawiedliwia poczynania Gorbaczowa przed Mosze Arensem ministrem spraw zagranicznych Izraela. Zaś premier RP Tadeusz Mazowiecki prosi Arensa „o wyrozumiałość”, o „wykazanie zrozumienia” dla władzy w Polsce, prosi o moralne i polityczne poparcie przez państwo Izrael. Notatka obejmuje rozmowy z: Jaruzelskim (w obecności Czyrka i Skubiszewskiego), Mazowieckim, Balcerowiczem, Skubiszewskim. W aspekcie tych notatek, a i wcześniejszych, których treści nie znamy, staje się oczywistym skąd się wzięło Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”, „odpieprzcie się od pana generała”, no i Wałęsy „wzmacnianie lewej nogi”.

msz-skubiszewski-polska_izrael_notatka_1990_zl_fr1-600-w

Kwestię kolejności do unicestwienia [patrz fragment notatki pw.], chociaż Polacy pierwsi padli ofiarą hitlerowskich Niemiec i ich obozu w Oświęcimiu, pozostawmy na boku.
W notatce ważne jest to, że cienie w stosunkach z Żydami odrzucamy. Po co zaglądać tam, gdzie cienie? Mogło by się wówczas okazać, że z tą aktualnie forsowaną „Rzeczypospolitą Przyjaciół” nie było tak różowo. No i co wówczas?

Przypomnianą przez Jaruzelskiego sugestię (czyją?) budowy w Warszawie muzeum kultury żydowskiej zrealizował Lech Kaczyński, a zaczął to realizować już jako prezydent Warszawy.
Nie kwapił się on do budowy pomnika ofiarom obozu KL-Warschau, w którym zginęli głównie Polacy w liczbie ponad 200 tyś.

„Pomnika do dziś nie ma, a temat obozu zagłady Polaków w Warszawie jest tematem tabu w oficjalnych mediach. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne dlatego, że nie chcą ujawnienia prawdy Niemcy, Izrael i Rosja. Niemcy nie chcą wracać do swej niechlubnej historii, Izrael chce mieć monopol na Holokaust, zaś Rosjanie dlatego, że w barakach obozu, po „wyzwoleniu” Warszawy więzili przeciwników nowej władzy komunistycznej, a więc jest to kolejna niewygodna dla nich prawda.” –
http://solidarni2010.pl/2823-dlaczego-sp-sedzia-maria-trzcinska-przez-3-miesiace-nie-mogla-byc-pochowana.html

Co do obecności Żydów na polskiej ziemi w notatce podaje się „ponad 700 lat” ze stosownymi do tego punktami odniesienia i z zachowaniem stosownej do tego narracji. Ta narracja do chwili obecnej cały czas jest zachowywana i ubogacana, a z 700 lat w międzyczasie zrobiło się już „ponad 1000 lat”. W ostatniej chwili przed otwarciem muzeum kultury żydowskiej zmieniono jego nazwę na „Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” i w ten sposób do obiegu weszło dla Żydów POLIN w miejsce Polska, którym to POLIN posługuje się teraz prezydent Andrzej Duda.

W notatce mamy poruszono sprawę rent i emerytur należnych obywatelom Izraela.
Ostatecznie w styczniu 2017 r. podczas pobytu w Izraelu premier Beaty Szydło sprawę poszerzono i kompleksowo załatwiono z bardzo dużą nawiązką.

Mamy też tam i inne pożądane przez Izrael obszary współpracy z władzami RP z docelową wizją, która obecnie jest realizowana pod szyldem „dobrej zmiany”.

1990_03_06-pilna-notka-msw-str_13-wc-zn-opis-ww

Zauważmy, że jest to rok 1990, kiedy to na bazie EWG postępuje szybki proces tworzenia Unii Europejskiej po rozpadzie bloku sowieckiego. W tym czasie trwają prace nad zabójczym dla Polski „Układem Europejskim”, który w tajemnicy przed Polakami zostaje podpisany 16 grudnia 1991 r. i przepchany przez sejm i senat pod osłoną burzy lustracyjnej z czerwca 1992 r.

I właśnie w takich okolicznościach strona izraelska mówi o zawarciu w przeszłości pomiędzy Polską a Izraelem układu na wzór EWG najprawdopodobniej przewidując rozpad UE po wcześniejszym unicestwieniu polskiej gospodarki.

To właśnie ten kierunek współpracy, zasygnalizowany w notatce przez stronę izraelską, nabiera (po wepchnięciu Polski do UE w 2004 r.) szybkiego tempa za rządów PiS (rok 2005 – 2007) i prezydentury Lecha Kaczyńskiego, następnie pod rządami PO-PSL z prezydenturą Lecha Kaczyńskiego, a potem Bronisława Komorowskiego, a obecnie zwieńczany jest niepodzielnym władztwem PiS z prezydenturą Andrzeja Dudy i tzw. „Planem Morawieckiego) przy jednoczesnym ubezpieczeniu tegoż na przyszłość skonsolidowanymi siłami PO, KOD-u, Nowoczesnej – do której to konsolidacji dostarczył pożywki sam PiS wszczynając awanturę o Trybunał Konstytucyjny,  a ostatnio zawieruchą w sejmie przy okazji uchwalania budżetu państwa. Przy czym tuż przed wyjazdem prezydenta Andrzeja Dudy z wizytą do Izraela (16.01.2017 r.) wszystko ucichło.
Wytworzony ponad rocznymi zawieruchami i zadymami ostry podział polskiego społeczeństwa na zwolenników PiS i zwolenników PO z przystawkami jest wystarczającym na tym etapie zabezpieczeniem kursu obranego już dawno temu.

W notatce mamy też ślad węgierski teraz tak mocno eksponowany.
Od 1991 r. działa w Budapeszcie uniwersytet Central European University, o którym czytamy:

„CEU powstał w 1991 na fali przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ideą przewodnią założycieli uniwersytetu było powołanie do życia instytucji naukowej, która poświęciłaby się badaniom nad wyzwaniami niesionymi przez współczesne systemy demokratyczne, upowszechnianiu fenomenu społeczeństwa otwartego, ułatwianiu współpracy międzyregionalnej oraz szkoleniu przyszłych liderów procesów demokratyzacyjnych we wszystkich regionach świata.” –  https://pl.wikipedia.org/wiki/Central_European_University

Na realizację czeka sugestia Jaruzelskiego dotycząca zebrania istniejących w Izraelu pamiątek po armii gen. W. Andresa i udostępnienia ich polskiej społeczności.
Anna Andres 15 stycznia 2016 została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego – za https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Anders
Czy tę sugestię Jaruzelskiego zrealizuje teraz Anna Anders?
Z sugestii Jaruzelskiego pozostaje jeszcze do zrealizowania film o dziedzictwie polsko-izraelskim.

W tym miejscu powróćmy do okresu czasu tuż po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Poniżej fragmenty z książki „VICTORY CZYLI ZWYCIĘSTWO – tajna historia świata lat osiemdziesiątych. CIA i „Solidarność””, autor: Peter Schweizer, 1994 r.

William Casey to szef ówczesnej CIA.
Zdano sobie sprawę z tego, że „Solidarność” przetrwa bez pomocy finansowej USA, ale wówczas za niedługo kto inny będzie rozdawał karty w Polsce. Do przerzutu pieniędzy użyto kanałów działającego w Polsce izraelskiego wywiadu Mossad. Usiłowano w to wmontować jako przykrywkę Watykan i Jana Pawła II. Jednakże Watykan elegancko, ale stanowczo odmówił użycia Kościoła do takiej tajnej operacji.
Kto daje pieniądze, a tym bardziej tajnie, to potem stawia warunki i żądania, a te pieniądze brano i to nie mało. Pieniądze te zasiliły atrapę Solidarności po wypchaniu  z Polski z biletem w jedną stronę ludzi wiernych Polsce i ideałom sierpnia 1980 r. Potem poszło już gładko – co też widzimy i doświadczamy.

victory_str_86-wc1-zn-w-600

victory_str_87-wc1_2-zn-w-600

A teraz trochę informacji o rozmówcy Wojciecha Jaruzelskiego z 1985 i 1990 roku oraz o autorze notatek Krzysztofie Skubiszewskim.

edgar_bronfan-wc-opis-584-w

 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_M._Bronfman

swiatowy_kongres_zydow-wc-zn-opis-600-ww

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Kongres_Żydów

Słów kilka o Krzysztofie Skubiszewskim autorze „Pilnych notatek” MSZ.

e01-krzysztof_skubiszewski-wc-zn-opis-600-w

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Skubiszewski

A tak o Krzysztofie Skubiszewskim napisano po jego śmierci.

 newsweek_skubiszewski-wc-zn-opis-618-w

Źródło: http://www.newsweek.pl/polska/prof–krzysztof-skubiszewski–biografia,53362,1,1.html

Treść omawianych powyżej „Pilnych notatek” K. Skubiszewskiego w załączniku pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2017/02/081_zalacznik
_01_do_tajne_pilne_notatki_skubiszewskiego-polska_izrael.pdf
 

Lektura uzupełniająca.

PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie 
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/

Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach. 
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/03/30/wizyta-w-2006-r-w-izraelu-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego-w-obrazkach/

Lizbońskie tragiczne 13 grudnia 2007 r. – O tym Polakom nie wolno zapomnieć!!! 
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/12/11/lizbonskie-tragiczne-13-grudnia-2007-r-o-tym-polakom-nie-wolno-zapomniec/

Tusk (i PO) dla Izraela. Izrael dla Tuska (i PO) – ALBUM zdjęciowy dla naiwnych, a i na wszech czasów pamiątkę 
https://jozefbizon.wordpress.com/2013/02/01/tusk-i-po-dla-izraela-izrael-dla-tuska-i-po-album-zdjeciowy-dla-naiwnych/

Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają. 
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/09/24/wielokulturowosc-jest-piekna-zydzi-nas-polakow-ubogaca-juz-ubogacaja/

Opracowania_MATRIX_UE_2002 
https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/

Nocna zmiana – czy nocna zdrada? 
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%e2%80%93-czy-nocna-zdrada/
————————————————

Boguchwała, A.D. 05 luty 2017 r. – Józef Bizoń

=============================

https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/


Podobne:

Tematy Tabu, o których nie wolno mówić

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/tabu-%e2%80%93-o-tym-nie-wolno-mowic-pisac/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,883,997 hits
April 2017
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: