Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Słowianie – Wiara Przyrodzona


 

Boski Programista upomina błądzących historyków

genetyka-slowian-grafika
Współczesna nauka odsyła w bajeczną przeszłość, ukutą na potrzeby

Drang nach Osten”(niemiecki: „Parcie na Wschód”), propagandową teorię o prymitywnych Słowianach, którzy zajęli ziemie po cywilizowanych przodkach Niemców dopiero na przełomie Starożytności i Średniowiecza. Prawda ujawnia się po latach uprawiania propagandy przekonującej o tym, że przodkowie Polaków dopiero w VI wieku po Chrystusie zajęli ziemie między Odrą, a Bugiem – po odwiecznie obecnych tu Germanach, którzy poszli zdobywać Rzym.

Przełom rozpoczął się na polu, którego historycy sprzed XXI wieku nie mogli przewidzieć.

26 stycznia 2000 roku prezydent USA Bill Clinton oraz premier Wielkiej Brytanii Tony Blair ogłosili na wspólnej konferencji prasowej opracowanie wstępnej mapy pełnego ludzkiego DNA stwierdzając: „Zostajemy przeniknięci głębszym niż kiedykolwiek podziwem wobec złożoności, piękna, i niezwykłości najświętszego daru Bożego.” Okazało się bowiem, że człowiek jest istotą z zapisanym wewnątrz ciała programem, przerastającym skomplikowaniem wszelkie osiągnięcia informatyków.

slowianka1
Genetyka gwałtownie przyspieszyła. Naukowcy odkryli, że każdy człowiek ma zapisane w swoim organiźmie nie tylko własne, osobiste dzieje, ale również swoich przodków. Informacje te pozwalają nie tylko ustalić przodków w sensie biologicznym (oczywiście bez imion i nazwisk), ale również kiedy i gdzie przebywali oni w dalekiej przeszłości.

Polskie tysiąclecia

Dzięki postępom genetyki, w 2009 roku międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Petera A. Underhilla z Uniwersytetu Stanforda w USA ustalił, że znakomita większość dzisiejszych Polaków (niemal 60 proc.) należy do tzw. haplogrupy R1a1a7, dziedziczonej z ojca na syna. Co jednak ważniejsze, według naukowców z zespołu Underhilla, mieszkamy na naszych ziemiach od 10 tysięcy lat! Mało tego, poza Polską tę haplogrupę mocno reprezentują tylko Słowianie na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, ale już w mniejszej skali niż w Polsce. Za to najwięcej jej przedstawicieli jest wśród Serbołużyczan w Niemczech, którzy też od tysiącleci mieszkają między Odrą, a Łabą. Tak padł mit o Germanach, którzy do połowy pierwszego tysiąclecia po Chrystusie mieli tworzyć między Łabą a Wisłą wszelkie kultury, podczas gdy Prasłowianie siedzieli w ziemiankach kopanych wśród bagien nad Prypecią.

Kolejne badania doprowadziły innych specjalistów do wniosku, że kolebką tego rodu Prapolaków mogły być dzisiejsze Kujawy i stąd miała zacząć się ekspansja najpierw na Południe – na Bałkany, następnie na Zachód, a później na Wschód, aż do północnych Indii. Jednak nigdy wszyscy nie wywędrowali znad Wisły. Starożytność przodków Polaków na ich ziemi udowodniły też prace licznych genetyków amerykańskich, rosyjskich i polskich, m.in. prof. Tomasza Grzybowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który dla odmiany badał głównie geny dziedziczone w linii żeńskiej – z matki na córkę.

Źródło oryginalnego artykułu

stworzenie-adama-fresk

NA ZDJĘCIU: Stworzenie Adama – fresk autorstwa Michała Anioła, ukończony około 1511 roku, znajdujący się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie.

FOT: wikimedia.org

Ustalenia genetyków wsparli antropolodzy fizyczni, którzy badają szczątki ludzkie, pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Warto przytoczyć wyniki badań międzynarodowych zespołów koordynowanych przez prof. Janusz Piontka z uniwersytetu w Poznaniu. Stwierdzili oni, że ludność kultury przeworskiej i wielbarskiej – z okresu współczesnego Imperium Rzymskiemu – miała cechy wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich, a nie średniowiecznych społeczności germańskich.
Do wniosków wskazujących na odwieczną słowiańskość Środkowej Europy (w tym znacznej części dzisiejszych Niemiec) oraz Bałkanów doszedł wybitny językoznawca włoski prof. Mario Alinei, (m.in. były prezes Europejskiego Stowarzyszenia Lingwistyki), który odrzucając wymyślone przez nacjonalistów niemieckich teorie o późnym przybyciu Słowian oświadczył o pomysłach Niemców: „To totalny absurd, ta bajka o tak zwanym „późnym przybyciu” Słowian do Europy”. Prof. Alinei dowodził wręcz, że języki germańskie pojawiły się w Europie później od słowiańskich i powstały, korzystając z bogatszego słownictwa Celtów i Słowian.
Te odkrycia innych nauk, w tym przede wszystkim przyrodniczych, potwierdziły wcześniejsze dokonania części polskich humanistów takich, jak wybitni archeolodzy i historycy – profesorowie Lech Leciejewicz, Józef Kostrzewski czy Gerard Labuda, a także wielu innych.

Niemcy zdziwieni

Między Szczecinem a Berlinem (nad rzeką Dołężą/Tollense) odnaleźli pole bitwy sprzed około 3300 lat o rozmiarze nieznanym innym ówczesnym cywilizacjom.
„Nawet w starożytnym Egipcie, pomimo wielu opowieści o wielkich bitwach, nigdy nie znaleźliśmy dowodów archeologicznych podobnej liczby uczestników” – przyznał szef zespołu niemieckich archeologów Detlef Jantzen.
Jeszcze bardziej zaskakujący dla dotychczas wykładanej historii, okazał się skład walczących nad Dołężą. Genetyk Joachim Burger przyznał, że badania DNA zębów poległych dają obraz odpowiadający współczesnym mieszkańcom Europy Południowej i Skandynawii… oraz Polski.

Więcej o bitwie nad Dołężą – tu.

Wiedza znana od wieków

W pewien sposób współczesne dociekania naukowców uwiarygadniają przekazy staropolskich kronikarzy takich, jak biskup krakowski Wincenty Kadłubek czy ksiądz kanonik krakowski Jan Długosz. Trzeba przypomnieć, że duchowni w tamtych wiekach należeli do najwyższej elity intelektualnej i dysponowali wiedzą przerastającą znacznie im współczesnych. Obaj historię przodków Polaków na ziemiach nad Wisłą i Odrą wywodzili z odległej Starożytności. Według Kadłubka, a także innych kronikarzy, pierwszym naszym królem miał być Krak, żyjący w… IV wieku przed Chrystusem. Jego córką była słynna Wanda, której imię do dziś kojarzone jest z prawdziwą Polką.

======================

https://youtu.be/P_fOwlIjmTs?t=394

BRON KULTURY I JĘZYKA PRZODKÓW, GDYŻ TO TWÓJ ŚWIĘTY OBOWIĄZEK WOBEC NICH. CZCIJ PRZODKÓW TWOICH BO TO IM ZAWDZIĘCZASZ ZYCIE TWE.

tradycyjni-slowianie

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/09/01/boski-programista-upomina-bladzacych-historykow/

==============

Światły nasz Opiekunie , daj mądre przykazania Rodom ludzkim, potomkom Rodu niebieskiego  i rasy Wielkiej, żeby sprawiedliwość zapanowała na Midgardzkiej ziemi,
( autor. Być może chodzi o Midię miejsce góry Synaj ). A kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego i nie pozostało po nim nawet wspomnienie….

………………………………………………………………..

Odpowiedział Perun Gromowładny Mędrcowi wielce mądremu i wszystkim zebranym słuchającym Go: Poznawajcie ludzie przykazania moje, pouczeń słów moich słuchajcie;

Czcijcie rodziców swoich, i utrzymujcie ich w starości, bo jak wykażecie troska o nich, tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze….

Zachowujcie pamięć o wszystkich przodkach Rodów waszych i wasi potomkowie będą pamiętać o was…

Brońcie starych i małych, ojców i matek, synów i córek, gdyż to krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…

Wychowajcie w dzieciętach swoich miłość do świętej ziemi rasy, żeby nie łakomili się cudami zamorskimi, a mogli sami uczynić cuda wspanialsze i piękniejsze.

Ku chwale ziemi waszej…

Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,

A czyńcie cuda, dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…

Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy do was nieszczęście przyjdzie pomogą i wam bliźni wasi.

Czyńcie dzieła dobre ku chwale Rodu waszego i przodków waszych, a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych.

Pomagajcie ze wszystkich sił budować sanktuaria i świątynie, zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną.

Obmywajcie po pracach ręce wasze, bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę traci.

Oczyszczajcie się w wodach Irija gdzie płynie rzeka w świętej Ziemi by obmywać swoje ciało białe, poświęcić go Bożą siłą.

Utwierdzajcie na ziemi waszej Prawa Niebieskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi.

Czcijcie ludzie dni rusalskie,

Przestrzegajcie świąt bożych nie zapominajcie o Bogach waszych.

Wysławiajcie Bogów waszych paląc kadzidła i doświadczajcie łask Bogów waszych.

Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym, żyjcie z nimi w pokoju i harmonii.

Nie poniżajcie innych ludzi a nie będziecie poniżani.

Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary gdyż Bóg – Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami i nad wszystkimi Światami.

Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro, gdyż przekleństwo na siebie ściągniecie

i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty..

Brońcie ziemi waszej, a zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy.

Brońcie Rody Raszenów i Światorusów od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziemi waszych ze złymi planami i bronią.

Nie przechwalajcie się swoją siłą łapiąc za broń, lecz chwalcie  się sukcesami na polach bitwy…

Zachowujcie w tajemnicy mądrość bożą.

Mądrości tajnej cudzoziemcom nie dawajcie.

Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych…

Zachowujcie wasze sanktuaria i świątynie od pohańbienia przez cudzoziemców.

Jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy i Wiary przodków waszych nawiedzą was lata smutku , krzywd i cierpień…

Kto ucieknie z ziemi swej na  obczyznę w poszukiwaniu życia łatwego, ten odstępcą Rodu swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się bogowie od niego…

Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego, gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy, ten do siebie nieszczęście wzywa.

Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się z tych co was miłują a odpowiadajcie na miłość miłością by doświadczyć opieki Bogów waszych..

Kochajcie bliźniego swego jeśli  on tego godny…

Niech brat siostry swej za żonę nie bierze, a syn – matki swej, bo Bogów Rozgniewacie i krew Rodu zmarnujecie.

Nie bierzcie żon z czarną skórą, gdyż sprofanujecie dom i swój Rod zmarnujecie.

Biorąc żony ze skórą białą swój Ród rozsławicie i swój  Ród przedłużycie.

Żony odzień męskich nie noście gdyż kobiecość stracicie.

A noście to co wam polega na……

Nie naruszajcie więzów związków małżeńskich przez Bogów poświęconych..gdyż wbrew prawu Boga – Stwórcy postąpicie i szczęście swoje stracicie.

Nie zabijajcie dzieci w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu matki, ściągnie na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.

 

===================

http://zbawienie.forumotion.com/t213-wedy-slowianskie-vs-prawo-boze

===============

Podobne:

Pierwsze przykazanie lingwistyki: Zawsze ignoruj rdzeń słowiański!

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

2 comments on “Słowianie – Wiara Przyrodzona

 1. Rob Veggett
  March 3, 2017

  Nawet wielki wódz Wikingów Kanut Wielki (Cnut the Great) był Słowianinem. Był młodszym synem Swena Widłobrodego, króla Danii, Norwegii i Anglii. Jego matką była Sygryda Storråda (w historiografii brytyjskiej występuje pod imieniem Gunhilda Polska), najprawdopodobniej córka Mieszka I i Dobrawy. Oto dowód:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanut_Wielki

 2. Rob Veggett
  March 3, 2017

  Cnut the Great

  King Cnut the Great (Old Norse: Knútr inn ríki;[3] c. 995 – 12 November 1035), also known as Canute, was King of Denmark, England, and Norway, together often referred to as the Anglo-Scandinavian or North Sea Empire. After his death, the deaths of his heirs within a decade, and the Norman conquest of England in 1066, his legacy was mostly forgotten. The medieval historian Norman Cantor stated that he was “the most effective king in Anglo-Saxon history”, although Cnut himself was Danish and not a Briton or Anglo-Saxon.

  The Chronicon of Thietmar of Merseburg and the Encomium Emmae report Cnut’s mother as having been a daughter of Mieszko I of Poland. Norse sources of the High Middle Ages, most prominently Heimskringla by Snorri Sturluson, also give a Polish princess as Cnut’s mother, whom they call Gunhild and a daughter of Burislav, the king of Vindland.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Cnut_the_Great

Leave a Reply to Rob Veggett Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

 • 1,901,300 hits
March 2017
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: