Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan Bogdan Wrzesiński

Prokurator Okręgowy we Wrocławiu, ul. Podwale, 30 50-950 Wrocław

Dotyczy:

I. Zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r., we Wrocławiu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przestępstwa z art. 133 Kodeksu karnego – „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” – przez użycie sformułowania „polska tradycja antysemicka” w ustnym uzasadnieniu do wyroku, który wydał w sprawie przeciwko Panu Piotrowi Rybakowi skazanemu za podpalenie w dniu 18 listopada 2015 r., we Wrocławiu kukły Żyda.

II. Zawiadomienie, że zostałem znieważony użytym przez sędziego Marka Górnego sformułowaniem „polska tradycja antysemicka”.

III. Wiosek o rozpoznanie sprawy jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.

IV. Wniosek o:

1. nadanie mi statusu pokrzywdzonego w sprawie jak w pkt. I,

2. doręczenie mi – jako pokrzywdzonemu – postanowienia, które prokurator wyda w sprawie, jak w pkt. I.

V. Zawiadomienie, że:

1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl,

2. kopia postanowienia wydanego w sprawie jak w pkt. I – lub zawiadomienia o wydaniu postanowienia – zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W ustnym uzasadnieniu zaprezentowanym w dniu 21 listopada 2016 r. do wyroku skazującego Pana Piotra Rybaka za podpalenie w dniu 18 listopada 2015 r. we Wrocławiu kukły Żyda sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Górny powiedział m.in. „(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.”

Sędzia Marek Górny znieważył Naród Polski – w tym mnie – przez użycie sformułowania „polska tradycja antysemicka”.

Sformułowanie to znieważa nas, Naród Polski, w tym mnie, albowiem nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, w tym przeczy stanowiskom w kwestii relacji polsko-żydowskich prezentowanym od lat przez przedstawicieli organizacji żydowskich, a także stanowisku, które w lipcu br. zaprezentował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Przypomnę, że gdy w kwietniu 2009 roku rabin Zalman Melamed zaapelował do żydowskich uczniów, żeby nie przyjeżdżali do Polski:

„Polska jest krajem nieczystym, przesiąkniętym antysemityzmem” – powiedział cytowany przez dziennik „Jedijot Achronot” rabin Zalman Melamed. Zaapelował, aby żydowscy uczniowie nie przyjeżdżali do Polski.”

Źródło: „Rabin Melamed: Polska to kraj antysemitów”, „Rzeczpospolita”, 22 kwietnia 2009r., s. A10

przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlcik powiedział:

„Słowa rabina oburzyły polskich Żydów. – W każdym kraju są oszołomy. Takie poglądy to margines.

Stosunki polsko-żydowskie są świetne, a ja na polskich ulicach czuję się całkowicie bezpiecznie – powiedział „Rz” przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlcik. – Rabinowi Melamedowi przypominam, że to wśród Polaków jest najwięcej Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Źródło: „Rabin Melamed: Polska to kraj antysemitów”, „Rzeczpospolita”, 22 kwietnia 2009r., s. A10

Pomysłodawca zorganizowania w styczniu 2014 r. w Krakowie posiedzenia Parlamentu Izraela, Knesetu, przewodniczący fundacji „Z Głębin” /”From the Depths”/ Izraelczyk Jonny Daniels mówił:

„- Na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia z Polską powiem nawet,

że Polska dziś jest jednym z najlepszych miejsc w Europie, żeby być Żydem – powiedział Daniels.

Dodał, że gdy odwiedził Polskę, był zaskoczony: – Spodziewałem się czegoś zupełnie innego.

Zastałem kraj i naród, który ma szacunek dla judaizmu.”

Źródło: http://konflikty.wp.pl/kat,1020351,title,Inicjator-specjalnej-sesji-Knesetu-w-Auschwitz-to-nasza-ostatnia-szansa,wid,16084448,wiadomosc.html?ticaid=112071

Przed kilkoma miesiącami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział:

„Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. 1000 lat wspólnej historii i trwania razem – w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.”

Andrzej Duda, Kielce, 4 lipca 2016 r.

Używając sformułowania „polska tradycja antysemicka” sędzia Marek Górny zaprezentował pogląd odosobniony.

Wskazać należy i podkreślić, że sędzia Marek Górny znieważył Naród Polski publicznie, a czynność znieważenie nie była spontaniczna. Wręcz przeciwnie, była wcześniej zaplanowana i świadoma. Sędzia Marek Górny użył sformułowania „polska tradycja antysemicka” w ustnym uzasadnieniu do wyroku, który ogłosił w dniu 21 listopada 2016 r. po przerwie, którą zarządził po wystąpieniach prokuratora oskarżyciela Katarzyny Zagwojskiej oraz obrońcy Pana Piotra Rybaka.

Czyn popełniony przez sędziego Marka Górnego jest czynem o ogromnej szkodliwości społecznej.

Wskazać należy, że podczas spotkania w dniu 22 listopada 2016 r. w Izraelu z premierem tego kraju Binjaminem Netanjahu prezes Rady Ministrów Beata Szydło powiedziała:

„- Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu, bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu” – http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

Zło – i wyłącznie zło – wyrasta z każdej patologii, z antypolonizmu tak samo jak z antysemityzmu.

Fałszywy zarzut o rzekomej polskiej tradycji antysemickiej – „polska tradycja antysemicka” – przedstawiony Narodowi Polski przez funkcjonariusza publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marka Górnego nie tylko znieważył Naród Polski w chwili jego publicznie artykułowania, ale może mieć bardzo negatywne skutki w postaci eskalacji wrogości wobec Polaków ze strony Żydów polonofobów, tak samo groźnych dla relacji polsko-żydowskich co antysemici.

Użycie przez sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r. rażąco sprzecznego z rzeczywistym stanem faktycznym sformułowania „polska tradycja antysemicka” wyczerpuje znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 133 k.k.

Zbigniew Kękuś

===============================

Za:   https://kekuszsite.wordpress.com/2016/12/16/zawiadomienie-z-kekusia-o-popelnieniu-przestepstwa-przez-sso-marka-gornego/

===================

 

_____________________________

W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu