Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Heksagram


Okultystyczny Symbol Syjonizmu Rothschildów

___________________

W XIX wieku sześcioramienna gwiazda stała się herbem rodu Rothschild, wpływ rodziny Rothschild i ich znaczące wsparcie finansowe dla ruchu syjonistycznego i Izraela doprowadziły do zaadoptowania pogańskiego heksagramu tzw. Gwiazdy Dawida jako symbolu całego narodu żydowskiego.

rothschildschieldandflag

Heksagram został przedstawiony żydom przez Salomona, kiedy on zwrócił się ku czarom i bałwochwalstwu po tym jak poślubił córkę Faraona w roku 922 p.n.e. W okultyzmie symbol ten jest określany jako Pieczęć Salomona. Salomon oddał się wyznawaniu kultów pogańskich i wznosił ołtarze Ashtoretha i Molocha. Sześcioramienna gwiazda znajduje się w centrum Większego Klucza Salomona i jest wykorzystywana w magii, kabale i alchemii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99kszy_Klucz_Salomona

Heksagram nie był publicznie używany jak symbol żydowski przez 2600 lat, aż do XIX wieku,  kiedy trudniący się lichwą niemieccy żydzi wykorzystali go do oznaczenia własnego rodu. Symbol Heksagramu został użyty przez Mayer’a Rothschilda do oznakowania jego domu, a sześcioramienna gwiazda stała się herbem Rothschildów.

W 1873 roku po raz pierwszy użyto heksagramu poza zbudowanym przez klan Rothschildów imperium bankowo-finansowym, tego właśnie roku Heksagram jako Gwiazda Dawida została przyjęta jako symbol żydowski przez American Jewish Publication Society (Amerykańskie Stowarzyszenie Publicystów Żydowskich).

Przez wieki Heksagram pozostawał w użyciu w okultyzmie i pojawiał się często w rytuałach pogańskich  druidów, astrologów, a także masonów i wyznawców new-age oraz kultu Wicca.

Są dowody na to, że symbol ten był używany przez króla Salomona po tym jak zwrócił się on ku pogańskim bóstwom i okultyzmowi pod koniec swego życia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Salomon_(kr%C3%B3l_Izraela)

Głównym celem masonów i żydowskich kabalistów jest odbudowanie Świątyni Salomona – chodzi o okultystyczną budowlę wybudowaną wybudowaną przez Salomona na cześć pogańskich bóstw.

Książka Masonów pod tytułem „Druga Mila” – wydana przez Eastern Star ujawnia, że sześcio-ramienna gwiazda jest  starożytnym symbolem i jednym z najpotężniejszych symboli magicznych, wykorzystywanym do tworzeni astrologicznych horoskopów.

„Sześcio-ramienna gwiazda jest używana przez magików i alchemików,  reprezentuje ona ślad specjalnej odmiany demona nazywanego Trued, używanego w ceremoniach zarówno przywoływania demonów jak i odpędzania demonów” – O.J. Graham „Sześcioramienna gwiazda”, wyd. New Puritan Library 1988, str. 35

Lemegeton lub Mniejszy Klucz Salomona

XVII-wieczna grimoire to jedna z najbardziej popularnych demonologicznych ksiąg, zawiera ona Klucz Salomona czyli magiczny krąg i magiczny trójkąt niezbędny do ewokowania demonów, był on wykorzystywany m.in przez Aleistera Crowleya, jego autorstwo  przypisuje się królowi Salomonowi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemegeton

Bill Schnoebelen, były satanistał:

„Dla czarnoksiężnika heksagram jest potężnym narzędziem służącym do przywoływania szatana, słowo hex – oznacza klątwę i pochodzi od słowa (j.angielski) hexagram”

Jeśli przyjrzymy się bliżej tak zwanej Gwieździe Dawida (heksagramowi) odkryjemy coś zaskakującego. Ma ona 6 punktów, tworzy sześć trójkątów równobocznych, a jej środek tworzy sześciościan – w ten sposób symbolizując numer opisany w apokalipsie św. Jana, jako numer bestii antychrysta – 6 punktów, 6 trójkątów, 6 ścian heksagramu – 666.

six-pointed-star666

Ta starożytna okultystyczna figura jest również pogańskim symbolem płciowego zjednoczenia. Trójkąt skierowany ku dołowi reprezentuje żeńskie organy płciowe, a trójkąt skierowany ku górze reprezentuje męskiego członka. Pokazane razem jako heksagram reprezentują zjednoczenie płciowe, w pogaństwie i okultyzmie jest to zjednoczenie aktywnych i pasywnych sił natury takich jak ognia i powietrza, lądu i wody. Heksagram był częścią seksualnych rytuałów oraz ceremonii związanych z kultami: Baal, Semiramis, Astarte, Venus (Afrodyta) i Bacchus.

shem-water-fire

Dawid J. Meyer były okultysta, obecnie wydawca chrześcijańskiego newslettera „The Last Trumpet”:

„W chwili gdy męski trójkąt penetruje żeński trójkąt powstaje sześcio ramienna gwiazda Salomona lub tzw. heksagram, najbardziej zdrożny symbol w czarnej magii”

 

Heksagram był używany przez starożytnych pogan w Egipcie jako narzędzie do komunikacji z duchami  zmarłych. Oczywiście wiemy z Biblii,  że są to demony udające zmarłych.

Księga Powtórzonego Prawa 18, 10-12

„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (…) pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni”

Księga Kapłańska 20, 27

 „Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie” 

Pierwszy męczennik wiary chrześcijańskiej św. Szczepan w swojej obronie przeciw Sanhedrynowi ostrzegał naród żydowski, wspominając historię Izraela.

Dzieje Apostolskie 7:41-43.

„Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.  Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków:
Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Izraela?
Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon.”

Moloch, Chiun i Remphan to imiona bogów związanych z kultem gwiazdy Saturn, której symbolem jest sześcio-ramienna gwiazda stworzona z dwóch trójkątów. Saturn był czczony jako główne bóstwo Kaledończyków. Wspomniana w przepowiedni Amosa (Amos 5:26)  gwiazda była powiązana z seksualną deprawacją, i oddaniu się fałszywym bogom.

Księga Amosa 5:21-27

„Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje!
Czyż nie składaliście Mi żertw i ofiar pokarmowych na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela,
a [zarazem] obnosiliście Sikkuta, waszego króla, i Kijjuna, wasze bożki, gwiazdę ‹waszego boga›, któreście sobie uczynili? Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi Pan, Bóg Zastępów – to imię Jego.”

W jaki sposób okultystyczny heksagram, potępiony w Biblii stał się symbolem Izraela?

Odpowiedzieć można na to jednym słowem: Salomon. Salomon po tym jak został królem Izraela, pogwałcił wszystkie instrukcje Boga.

Salomon pogwałcił specjalne przykazanie dane przez Boga królom żydowskim,  można je odnaleźć w Księdze Powtórzonego Prawa 17, 17:

„Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota”

Salomon stał się poinowatym Faraona – władcy Egiptu, pojął za żonę córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawida. Córka Faraona, króla Egiptu miała znaczny wpływ na swojego męża była najbardziej wyzwolona i egzaltowana wśród wszystkich jego żon.

Salomon, który wielbił Boga na początku swojej władzy z biegiem lat jak wzrastał w bogactwo i wpływy poślubił pogańskie żony i odwrócił się od Niego.

Pierwsza księga Królów 11:4-9

„Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec.  Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi ohydzie Ammonitów.  Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.”

Salomon czcił pośród innych bogów Ashtoretha (Eastarte, Isis, Venus, Afrodytę), Milcoma, Molecha oraz Chemosh. Te okultystyczne rytuały zawierały składanie ofiar z ludzi, magię, a także orgie seksualne. Salomon wybudował  świątynie i ołtarze ku czci tych pogańskich bóstw, dla wszystkich swoich pogańskich żon i towarzyszył im w obrządkach składania ofiar i palenia kadzideł ku czci pogańskich bogów. Bez wątpienia to Salomon, a nie Dawid stosował heksagram, który stał się znany jako Pieczęć Salomona lub Tarcza Salomona.

lesser_ritual_of_the_pentagram_by_arsadraoi

W 1882 roku baron Edmond James de Rothschild zaangażował się w kupowanie ziemi w Palestynie. Rodzina Rothschild zakupiła duże tereny ziemskie w Izraelu od turków i arabów i stali się największymi siłami wspierającymi ruch syjonistyczny w pierwszych dekadach istnienia tego kraju. W 1924 roku założył Żydowskie Stowarzyszenie Kolonizacji Palestyny (ang. Palestine Jewish Colonization Association, PICA), które kupiło prawie 51 tys. ha ziemi i umożliwiło rozwój wielu przedsięwzięć biznesowych. Szacuje się, że Rothschild przeznaczył ponad 50 mln $ na rozwój osadnictwa żydowskiego w Palestynie.

israel-500-shekels-1982-edmond-de-rothschild

Profesor Simon Schama, brytyjski historyk i autor książki „Two Rothschilds and the Land of Israel”(1978)  udowodnił,  że Rothschildowie są właścicielami 80 procent powierzchni Izraela, także  budynek  Izraelskiego Sądu  Najwyższego, który został przekazany Izraelowi  w 1992 roku był wybudowany na ziemi należącej do Rothschildów. Izraelici  umieścili  wizerunek lorda Edmonda Benjamina Jamesa de Rothschild na banknocie 500 szeklowym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmond_James_de_Rothschild

Wpływ rodziny Rothschild i ich znaczące wsparcie finansowe dla Izraela, doprowadziło to do zaadoptowania Heksagramu, tzw. Gwiazdy Dawida jako symbolu całego narodu.

Ryszard Kaczmarek, Dallas (USA)

================================

https://www.nwo.report/nwo/heksagram-okultystyczny-symbol-syjonizmu-rothschildow.html

 

+++++++++++++++++++++++++++++

 

precz-s-syjonizmem

One comment on “Heksagram

  1. Z PRZEDWCZESNEGO ŚWITU : “W kolejnej UTOPII to jest z wiarą w WOLNY RYNEK liberalizm eksportuje WOJNY SPRAWIEDLIWE w imię obrony DEMOKRACJI.”
    Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA,którą opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.Narzędziem okazał się być KULT HOLOCAUSTU dla ograniczania ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu.
    Dziś doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem.
    Klasyk od oryginalnego podziału na CYWILIZACJE Feliks Koneczny przestrzegał przez CYWILIZACYJNĄ MIESZANKĄ,a szczególnie pod znaczącym wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,czyli ŻYDOWSKIEJ,jak ją nazwał ten polski katolicki filozof.Zamieścił tam rozdział EKONOMIA ŻYDOWSKA,która sprzyja wywoływaniu kryzysów aby na nich zarabiać w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.
    Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,206,683 hits
December 2016
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wolna Polska – Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Vanishing American II

OURSELVES AND OUR POSTERITY

%d bloggers like this: