Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Zatomizowane bydło – koszerni koczownicy i ich klucz do zniewolenia gojów


 

zydowski-przewrot-komunistyczny


Od redakcji portalu „Myśli o Rosji”: W ciągu XIX wieku żydzi osiągnęli „zrównanie w prawach” w większości „cywilizowanych krajów”. Dostojewski okazał się, jednym z niewielu, genialnie przewidujących to, że zrównywanie żydów w prawach z rdzenną ludnością nieuchronnie doprowadzi do żydowskiego zniewolenia tejże rdzennej ludności.

a

I wskazał na przyczynę tego, że w ciągu całej swojej historii, w ciągu 40 wieków, żydzi żyli nie według praw krajów swojego zamieszkania ale według zasady „państwo w państwie” (Status in statu),to znaczy, że żydzi zostawszy „równymi” z rdzenną ludnością,  w rzeczywistości otrzymają dużo więcej praw niż rdzenna ludność.

Zwłaszcza z uwzględnieniem tego, że ideałem prowadzenia się żyda w stosunku do nie-żydów (gojów) jest „hutzpah”, bezgraniczna arogancja i okrucieństwo wobec nie-żydów. Byłoby to równoznaczne z równouprawnieniem bandziorów żyjących według swoich praw „maliny” wobec „frajerów” to znaczy wobec normalnych ludzi żyjących według praw krajowych.

Nie potrzeba wielkiej inteligencji żeby zrozumieć, że bandziory błyskawicznie podporządkowałyby sobie „frajerów”. Przy tym nie z powodu inteligencji albo innych wyższych cech ale po prostu z powodu kryminalnego wykorzystania przyznanych im praw do łamania prawa, co i żydzi uczynili w całym świecie, osiągnąwszy w ciągu minionych 2 wieków „równouprawnienie” a w istocie dominację nad rdzenną ludnością wszystkich krajów świata, które zapomniały o 11 regule VI Soboru Powszechnego zakazującą JAKICHKOLWIEK kontaktów z żydami.

W tym artykule krótko przedstawiono schemat zniewolenia Ameryki przez światowy kahał. Ale te same metody zniewolenia gojów stosowane są wszędzie, włącznie z Federacją Rosyjską. Dla zwięzłości liczne wyjaśnienia i szczegóły znajdują się pod linkami, włącznie z niektórymi w języku angielskim.

+  +  +

 ZATOMIZOWANE BYDŁO – ŻYDOWSKI KLUCZ DO ZNIEWOLENIA GOJÓW

Żydzi „od początku czasów” uwierzyli w to, że ich B-g (zgodnie z przepisami Talmudu żydzi nie piszą wszystkich liter w słowie „Bóg”) obiecał im, że oni będą rządzić wszystkimi narodami świata i władać ich majątkiem (Ks. Rodzaju 9:9-17; Ks. Powtórzonego Prawa 29:9-14). To, że to „przymierze zostało zniesione przez „Nowe Przymierze” Jezusa Chrystusa, już żydzi nie uznają. Ale dopiero w połowie XX wieku pojawiła się przed nimi możliwość realizacji tego „przymierza”.

Do XIX wieku żydzi, na długo przed ich mitycznym „wypędzeniem przez Rzymian”, rozjechali się po wszystkich krajach świata w celu jego podboju, wytrwale i konsekwentnie gromadząc środki, przechwytywali środki produkcji, media, prawdami (a głównie kłamstwami ) wkradali się w zaufanie „potężnych tego świata”, zwiększali swoje wpływy, itd., w celu potrzebnego im zniewolenia gojów. W ciągu tego okresu żydzi wytrwale i konsekwentnie niszczyli chrześcijaństwo.

W XVIII wieku Mayer Amschel Bauer, który przyjął nazwisko „Rothschild” albo „czerwona tarcza”, ponieważ nad drzwiami swojego kantoru wymiany pieniędzy powiesił czerwoną tarczę jako emblemat, w 1773 roku zaprosił dwunastu innych bogatych i wpływowych żydów na spotkanie z nim we Frankfurcie, w jego kantorze.

Celem jego było przekonanie ich, że jeżeli połączyliby swoje zasoby to zdołaliby finansować i kierować światowym ruchem rewolucyjnym i wykorzystywać go w celu osiągnięcia pełnej kontroli nad bogactwami, zasobami naturalnymi i siłą roboczą w całym świecie. Zabezpieczywszy się ich zgodą Rothschild przedstawił im swój rewolucyjny plan z którym czytelnik może zapoznać się TUTAJ (http://www.russia-talk.org/cd-history/fed/fed.htm#05).

Plan Mayera-Rothschilda, w postaci poszerzonej i uzupełnionej, dostał się w ręce gojów, dopiero w 100 lat po tym zebraniu, w postaci „Protokołów mędrców Syjonu”. Do połowy XIX wieku żydostwo osiągnęło znaczne sukcesy. „Dom Rothschilda” stał się bankiem światowym finansującym rządy gojowskie i, tym sposobem, zakulisowo dyktującym im swoją wolę.

Praktycznie we wszystkich europejskich, „cywilizowanych” krajach żydzi osiągnęli zrównanie w prawach z gojami i, jak przepowiedział nasz wizjoner Fiodor Dostojewski, działając na zasadach kryminalnej szajki, bardzo szybko zaczęli kontrolować kraje, które ich przyjęły. W drugiej połowie XIX wieku chrześcijaństwo otrzymało miażdżący cios w postaci teorii ewolucji, która przekonała byłych chrześcijan, że Boga nie tylko nie ma ale, że także nie jest On potrzebny bo materia może „ewoluować” i tworzyć dowolne żywe istoty bez ingerencji jakiejkolwiek Rozumnej Siły…

Na początku XX wieku światowy kahał przechwycił w swoje ręce kredyt i kontrolę emisji pieniędzy Ameryki, tworząc w 1913 roku prywatny bank pod zarządem „Domu Rothschilda”, nazywając go dla niepoznaki Bankiem Rezerwy Federalnej, co dało żydom praktycznie nieograniczone źródło środków do finansowania dowolnych swoich przedsięwzięć.

Do połowy XX wieku światowy kahał, twardo wziąwszy pod swoją kontrolę najpotężniejsze państwo świata, USA, i większość państw europejskich, poczuł, że jest gotowy do zakończenia realizacji swojego 40-to wiekowego marzenia o zniewoleniu całego świata. Jako absolutni panowie Ameryki, zaczęli oni ten proces od niej samej, „odwdzięczając” się za jej gościnność zniewoleniem jej.

Spełniła się przepowiednia Beniamina Franklina o tym, że jeżeli żydów nie przepędzi się z kraju to „za dwieście lat dzieci naszych dzieci zostaną niewolnikami”.

1965 – POCZĄTEK KOŃCA AMERYKI JAKO BIAŁEGO PAŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Do roku 1965 Ameryka była słusznie uważana za państwo chrześcijańskie ponieważ 90% ludności było białej rasy i wyznawało chrześcijaństwo. Ojcowie-założyciele Ameryki byli wszyscy białymi i chrześcijanami. Amerykańska Konstytucja oparta była na chrześcijańskich przekonaniach. Tak więc Deklaracja Niepodległości, która jest kamieniem węgielnym Konstytucji i całego prawodawstwa Ameryki, głosi: „Wychodzimy z oczywistej prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i obdarowani przez swojego Stwórcę określonymi, niezbywalnymi prawami, do których zalicza się życie, wolność i dążenie do szczęścia” (Redakcja „Myśli o Rosji”).

Oznacza to, że wszystkie prawa ludzi pochodzą nie od rządu albo innych ludzi ale od Pana Boga, który ich stworzył. Oznacza to, między innymi, że żaden rząd nie odważy się odbierać tych praw. Żeby jeszcze bardziej odkreślić rolę Boga w życiu społecznym USA, słowa „Ufamy Bogu” (In God We Trust) są wygrawerowane nad fotelem Przewodniczącego Izby Reprezentantów, drugiej osoby, co do znaczenia, Ameryki a także drukowane są na banknotach i bite są na monetach amerykańskich.

A 10 Przykazań Starego Testamentu wisi w większości sal sądowych USA w celu podkreślenia, że prawa amerykańskie opierają się na tych przykazaniach. W drugiej połowie XX wieku żydowska firma adwokacka „American Civil Liberties Union” (Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich – ACLU) wniosła wiele pozwów przeciwko umieszczaniu 10 Przykazań, scen ilustrujących narodzenie Jezusa Chrystusa, czytania Biblii w szkołach albo w innych publicznych budynkach i/albo na publicznej ziemi, itd.

Po faktycznym (ale utajnionym przed gojami) przechwyceniu władzy w Ameryce przez światowy kahał w 1913 roku drogą uzyskania nieograniczonej władzy nad pieniędzmi i kredytem kraju (utworzenie wspomnianego powyżej tzw. Banku Rezerwy Federalnej), Ameryka z rozpędu ciągle jeszcze żyła według chrześcijańskich tradycji. W ciągu minionego, od tamtej pory, półwiecza kahał zdołał naprawdę wziąć w swoje ręce dźwignie władzy i rozpocząć niszczenie Ameryki jako białego kraju chrześcijańskiego.

„PLURALIZM” , „WIELOKULTUROWOŚĆ” , „TOLERANCJA” , „RÓŻNORODNOŚĆ” TWORZĄ BYDŁO

Lata 60-te były punktem wyjścia do aktywizacji procesu niszczenia Ameryki. W 1963 roku w szkołach Ameryki zniesiono modlitwę a czytanie Biblii w szkołach stało się przestępstwem jako „niekonstytucyjne”. Jest rzeczą oczywistą, że ani modlitwa ani czytanie Biblii, same w sobie nie zapewniały zaszczepienia moralności chrześcijańskiej ale podkreślały ten fakt, że wartości chrześcijańskie stoją ponad świeckimi wartościami i są fundamentalne w Ameryce.

W tymże 1963 roku został zamordowany prezydent John Kennedy. Jego „grzechy” wobec kahału polegały na kategorycznym zakazie Izraelowi tworzenia broni jądrowej i na zamiarze zlikwidowania FED (Ban Rezerwy Federalnej), to znaczy na pozbawieniu kahału jego głównego narzędzia władzy nad Ameryką (i całym światem). A w 1965 roku kahał przepchnął w Kongresie USA „reformę imigracyjną” otwierającą na oścież drzwi do Ameryki dla obcych, pod każdym względem, imigrantów z krajów III Świata, z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej.

W ciągu DZIESIĘCIOLECI poprzedzających otwarcie granic w 1965 roku, wszystkie możliwe organizacje żydowskie i poszczególni żydzi, wykorzystując będące pod ich kontrolą media, chóralnie i świętoszkowato ględzili o tym, że nie powinno być żadnej dyskryminacji skierowanej przeciwko jakiejkolwiek grupie imigrantów i że „różnorodność” powinna odegrać pozytywną rolę dla Ameryki (a tak nawiasem zauważmy, że sam Izrael praktykuje otwarcie wściekły rasizm w stosunku do nie-żydów).

W samym Kongresie, w Izbie Reprezentantów, żydowscy kongresmeni Adolph Sabath, Samuel Dickstein i Emanuel Celler, rozpętali wojnę o nieograniczoną imigrację w czasie kiedy Herbert Lehman i, później, Jacob Javits, przepychali tę ustawę w Senacie (Javits w 1951 roku „wysmarował”artykuł we flagowej gazecie żydowskich mediów, „The New York Times”), zatytułowany „Rozewrzyjmy nasze wrota” (Let’s Open Our Gates” – The New York Times Magazine, 8.07.1951 rok, str.8).

Do 1965 roku w Ameryce obowiązywało prawodawstwo chroniące rasowe status-quo kraju, tzn. chroniące go jako białe państwo chrześcijańskie. Także ustawy imigracyjne z 1921, 1924 i 1952 roku przewidywały „kwoty” rasowe określane na podstawie istniejącego składu rasowego ludności Ameryki.

Tak więc jeżeli spis ludności pokazywał, że w kraju mieszka, powiedzmy, 20% Anglosasów, to kwota imigracyjna dla Anglosasów na rok następny określona była na poziomie 20%, to znaczy jeżeli w danym roku zakładano przyjęcie 1 miliona imigrantów to wśród nich mogło być 200 tysięcy Anglosasów.

Jeżeli takiej liczby Anglosasów pragnących zostać amerykańskimi obywatelami nie udawało się zebrać to brakująca część kwoty „przepadała”. Naturalnie, że żydzi skrupulatnie maskowali prawdziwe cele ustawy o „otwartej” imigracji z 1965 roku nazywając „otwartą” imigrację patriotyczną. W publicznych oświadczeniach dla gojów trąbili o tym, że „wielokulturowość”, „tolerancja”,  „różnorodność” i tym podobne zasłony dymne są korzystne dla USA.

„Swoim” mówili otwarcie, że „pluralizm” wspiera „legalizację zachowania kultury mniejszości pośród większości społeczeństwa-gospodarza” (patrz „A History of Jews in America” – Howard Sachar- – 1992). Psycholog społeczny Kevin McDonald w książce „A People That Shall Dwell Alone: Judaism As A Group Evolutionary Strategy” wskazywał, że większość ruchów „antysemickich” zwykle istnieje w etnicznie homogenicznych narodach i, że ” etniczny, religijny pluralizm służy zewnętrznym interesom żydostwa ponieważ żydzi stanowią zaledwie jedną z licznych grup etnicznych…i trudno jest, a nawet niemożliwym jest, dla nie-żydów tworzyć jednolite grupy zjednoczone w opozycji do judaizmu”.

To co żydzi rozumieją pod pojęciem „antysemityzmu” po raz pierwszy zostało nagłośnione w 2005 roku, po tym jak Departamentowi Stanu USA zostało nakazane przez Kongres USA w 2004 roku prowadzenie rejestru przejawów „antysemityzmu” we wszystkich krajach świata. Na żądanie Departamentu Stanu sprecyzowania co należy rozumieć za „antysemityzm”, Kongres USA nie znalazł nic lepszego jak wynajęcie „Anti-Defamation League” do opracowania szczegółowej definicji „antysemityzmu” (ja nie żartuję chociaż jest to równoznaczne z wpuszczeniem wilka do owczarni!).

Co i „Anti-Defamation League ” uczyniła jednocześnie wyrywając przyzwoitą kasę za swoje „prace”. Ogromna rola i wpływ żydów na życie Ameryki zostały niedawno podkreślone przez wiceprezydenta USA, Joe Bidena. Przemawiając w dniu 21 maja 2013 roku na przyjęciu Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej na cześć „Amerykańsko-żydowskiego miesiąca dziedzictwa” powiedział on w przypływie lizusostwa (i demonstrując swoją całkowitą nieznajomość istoty judaizmu) i rozpływając się w lokajskich pochwałach żydów:

„Żydowscy liderzy medialni w znacznym stopniu zapewnili przyjęcie (przez społeczeństwo – Red. Myśli o Rosji) „małżeństw homoseksualnych” w Ameryce. Uważam, że to co wpływa na rozliczne ruchy w Ameryce, to co wpływa na nasz światopogląd, jest takąż częścią kultury i sztuki, jak nic innego”.

Jako przykład wspomniał on sieci społecznościowe i komedię „Will and Grace”, uwypuklając rolę żydów w obu przypadkach. Założę się, że 85% nowości, czy to w Hollywood czy to w sieciach społecznościowych, jest wynikiem działań żydowskich liderów w tych sektorach” – powiedział Biden.

„Ich wpływ jest ogromny, naprawdę ogromny. I, mógłbym dodać od siebie, dobroczynny”. Wiceprezydent pochwalił także żydowski wkład w naukę, w reformę imigracyjną (1965 roku – Red. Myśl o Rosji), w ruch walki o prawa obywatelski, w sztuki, w prawa człowieka i feminizm.

„Uważam, że w znacznym stopniu nie doceniacie tego wpływu, który wywarliście na rozwój naszego kraju” – powiedział Biden. „Jesteśmy wielkim krajem dzięki waszemu wkładowi i, najważniejsze, dziedzictwu żydowskiemu i wartościom, które wnieśliście”.

Pochwały Bidena były tak obfite, że Jonathan Chait z czasopisma „The New York Magazine” uznał je za niebezpieczne, zauważając, że „biali rasiści” już postrzegają przemówienie Bidena jako dowód na „tajny spisek żydowski”.

A w Federacji Rosyjskiej wiodąca rola żydów w zniewoleniu narodu rosyjskiego, i innych rdzennych narodów Rosji, była podkreślona przez „samego” towarzysza Putina w dniu 13 czerwca 2013 roku kiedy wypaplał, że w pierwszym rządzie sowieckim w 1918 roku było „od 80% do 85% żydów” (zauważmy na marginesie, że w jego rządzie procent żydów jest taki sam).

ZATOMIZOWANE BYDŁO – FUNDAMENT ŻYDOWSKIEGO NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA ( NWO )

Żydzi i ich organizacje od samego początku chwiali filarami na których opierała się chrześcijańska Ameryka. Na przykład w 1913 roku została założona przez nich organizacja „Anti-Defamation League” z oficjalnie zadeklarowanym celem „powstrzymania oszczerstw przeciwko żydowskiemu narodowi i zapewnienia sprawiedliwości i sprawiedliwego traktowania wszystkich”.

Jednakże na portalu „Anti-Defamation Legaue” oświadcza się, że „w tej chwili ADL, będąc liderem w dziedzinie praw obywatelskich i praw człowieka, walczy z „antysemityzmem” i wszystkimi formami fanatyzmu, broni ideałów demokratycznych i broni praw obywatelskich dla wszystkich…spełniając swoją misję poprzez sieć 27 regionalnych i pomocniczych centrów w USA i centrum w Izraelu”.

Jak wyżej wspomniano, żydzi, we wszystkich krajach swojego zamieszkania, zawsze podjudzają i szczują rozliczne mniejszości na dominującą większość. W Ameryce – czarni i inne mniejszości szczute są przeciwko białym w celu osiągnięcia politycznego sukcesu (porównaj z Federacją Rosyjską gdzie mniejszości narodowe są szczute przeciwko Rosjanom).

W ciągu ostatnich dziesięcioleci głosowanie „czarnego bloku” było szczególnie ważne, przede wszystkim, dla polityków liberalnych (czytaj żydów i ich marionetki – Red. „Myśli o Rosji”). Wielorasowa Ameryka (a teraz Europa i Federacja Rosyjska) jest podobna do Babilonu, pracuje ona w interesie żydów.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że w podzielonym społecznie kraju najbardziej zwarta grupa dysponuje największą siłą (zespoleni bandycką solidarnością żydzi; jeden za wszystkich, wszyscy za jednego). W zanarchizowanym, kalejdoskopowym społeczeństwie, mniejszość żydowska z interesami wrogimi wobec interesów większości będzie zawsze zyskiwała przewagę w tym Babilonie.

Każdy cios, który niszczy solidarność chrześcijańskiej, białej większości pomaga wejściu żydów na szczyty władzy. Oczywiście ten proces ma miejsce nie tylko w Ameryce ale i w każdym kraju gdzie żydzi są rządzącą mniejszością. Oni konsekwentnie szukają sposobów osłabienia dominującej grupy w społeczeństwie, białych chrześcijan, ażeby zyskać możliwość zwiększenia swojej władzy.

Zniszczenie Ameryki opisane przez Theodore’a Herzla w książce „The Jewish State” (New York – Herzl Press, str. 33, 35, 36) znajduje swoje ucieleśnienie w tysiącach kopniaków i miażdżących ciosów wymierzonych w tradycje i wartości starego anglo-amerykańskiego świata.

Mogą to być Święta Bożego Narodzenia, przepędzone z miejskich placów, albo czysto męska Akademia Wojskowa przekształcona w instytucję oświatową dla obu płci, albo poranne programy radiowe przepełnione wulgarnymi rozmowami o funkcjonowaniu układu wydalniczego człowieka, albo stworzenie atrakcyjnego wizerunku dla narkotyków, dla rozpusty, pederastii, itd., w filmach i powieściach.

Jednym słowem ofensywa jest prowadzona wszędzie z towarzyszeniem bojowego bicia w bębny przez żydów, którzy, jak to jest wyłożone czarne na białym w „Szulchan Aruch”, chełpią się swoją antyludzką naturą. Ale ta melodia to marsz pogrzebowy dla Ameryki i całego zachodniego świata, w całości. Żydzi wyżerają i trawią białe europejskie korzenie zwiększając swoje wpływy i władzę, przenikają do wnętrza amerykańskiej struktury władzy i pozostają obcymi, całkowicie obcymi wobec białych, duchowych, kulturalnych i genetycznych wartości.

Jeżeli biali chrześcijanie nie znajdą w sobie sił ażeby przeciwstawić się temu atakowi to będą oni skazani na zagładę i wymarcie (co już obserwuje się w Federacji Rosyjskiej gdzie wymieranie odbywa się milionami w skali roku).

P. Budziłowicz

 

Nyack, New York State

Za: http://www.russia-talk.org/cd-history/bydlo.htm

Data publikacji: 20.07.2013

Przekład: RX

Źródło polskie: 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zatomizowane-bydlo-zydzi-ich-klucz-zniewolenia-gojow-2016-12

 

https://www.nwo.report/nwo/zatomizowane-bydlo-koszerni-koczownicy-klucz-zniewolenia-gojow.html

 

==================

 

Podobne:

https://hubalblog.wordpress.com/2016/09/10/republika-weimarska-i-iii-rp-pod-zydowska-jurysdykcja/

https://www.nwo.report/nwo/heksagram-okultystyczny-symbol-syjonizmu-rothschildow.html

 

https://palestyna.wordpress.com/2010/08/12/izrael-shamir-zydzi-i-protokoly/

 

 

 

precz-z-zydami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,992,027 hits
December 2016
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: