Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Yom Kippur


 

Żydowski Yom Kippur obchodzony jest w tym roku 11 – 12 Października

Jom Kippur, ta wspaniała orgia rabinicznego samozadowolenia.

“Pobożni żydzi” błagają Boga o przebaczenie, dążą do sprawiedliwości i, w okresie poprzedzającym dzień święty, przenoszą swoje grzechy na kurczaki.

Przygotowania ortodoksyjnych żydów do Jom Kippur w Izraelu

Po zakończeniu kaparot voodoo, rozpoczyna się ceremonia krzywoprzysięstwa: w Jom Kippur dokonywany jest rytuał Kol Nidre, prawie zawsze wyjaśniany światu jako święty rytuał błagania Boga o przebaczenie za przysięgi które naruszono, kontrakty które złamano, i obietnice których nie dotrzymano w ciągu ubiegłego roku.


http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kaparot-kol-nidre-voodoo-krzywoprzysiestwo-w-jom-kippur-2-2014-01


Kol_Nidrei

Yom Kippur i liturgia kłamstwa

W 2016 r. Yom Kippur zacznie się we  wieczór, 11 Października, a zachodni świat z podziwem będzie oglądał w żydowskich mediach, jak to „pobożni żydzi” rzekomo będą „błagać Boga o przebaczenie” i modlić się podobno o „dążenie do uczciwości”. Nie ulega wątpliwości, że papież z Rzymu i szefowie protestanckich kościołów fundamentalistycznych przekażą żydom wyrazy swego szacunku w dzień uroczystości Yom Kippur, gdyż ten cyrk odbywa się w wykonaniu „ludu Bożego”.

Yom Kippur, czyli „Dzień Pojednania”, jest świętowany przez cały świat żydowski, przez tzw. wierzących i tzw. nie-wierzących żydów, ale jak zwykle, podczas tego wydarzenia panuje powszechna cisza o podstawowym i najważniejszym elemencie tej „uroczystości”: o przysiędze nieważności wszystkich ślubów i obietnic, jakie będą dokonane przez żydów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Ten niesamowity fakt nie jest już tajemnicą i został publicznie wyjawiony przez żydowskie źródło. Słynny żydowski „zdrajca”, Benjamin Freedman, wygłosił przemówienie, w którym wyjaśnił sens i znaczenie modlitwy Kol Nidre.

Kol Nidre – fragment przemówienia Benjamina H. Freedmana z 1961 roku

W czasie żydowskich modłów, jakie prawie zawsze reklamowane są przez kontrolowane media, jako „błogosławiona ceremonia”, ten pobożny obrazek jest zupełnie fałszywy.

Tak naprawdę, Kol Nidre jest ceremonią:

1. dającą uprawnienie do popełnienia każdego krzywoprzysięstwa w nadchodzącym roku, i

2. dającą uprawnienie do złamania wszystkich zawartych umów w nadchodzącym roku, i

3. dającą uprawnienie do złamania wszelkich obietnic w przyszłym roku,

a sami żydzi są rozgrzeszeni z góry bez kary w niebiosach dzięki wzięciu w niej udziału.

Przed zachodem słońca w przeddzień Yom Kippur, we wszystkich synagogach otwierana jest „Arka” (w której przechowywane są święte księgi żydowskie), a dwie osoby wyjmują z niej dwa zwoje Tory. Potem stają po dwóch stronach kantora, a ta trójka (symbolizująca Beth Din lub sąd rabiniczny) recytuje w następujący sposób:

“Mocą władzy nadanej przez Sąd na Wyżynach i przez sąd tu, na ziemi, za pozwoleniem tego, Który Jest Wszędzie, i za pozwoleniem tego zgromadzenia, które zebrało się w zgodzie z prawem, aby modlić się z grzesznikami„.

Następnie kantor intonuje początek modlitwy Kol Nidre i powtarza po trzykroć następujące słowa (nusach Ashkenaz):

„Wszystkie [osobiste] śluby, jakie być może poczynimy, wszystkie [osobiste] przysięgi i obietnice, jakie prawdopodobnie złożymy między tym Yom Kippur a następnym Yom Kippur, publicznie teraz się ich wyrzekamy. Niech wszystkie one stracą ważność i wniwecz się obrócą, niech będą nieważne, niewiążące i zobowiązań nie czyniące. Niech nasze [osobiste] śluby, obietnice i przysięgi będą brane nie za śluby, ani za obietnice, ani za przysięgi„.

Lider oraz zgromadzenie razem powtarzają trzy razy: „Pan powiedział: „Przebaczę im ich własne słowa„. Potem zwoje Tory są chowane, a wieczorem zaczyna się zwyczajowa nasiadówka żydów w synagodze.

Wszystkie żydowskie encyklopedie i autorytatywne prace na temat Kol Nidre zawsze twierdziły, że nie oznacza ona, iż wszystkie śluby wobec Gojów mogą zostać złamane, lecz w jaki inny sposób ta modlitwa może zostać zinterpretowana?

Taka jest rzeczywistość obrzędu Kol Nidre w Yom Kippur, i to jest jeden z najważniejszych powodów, dlaczego Yom Kippur jest najbardziej uczęszczaną przez żydów ceremonią judaizmu w synagodze. Talmudyści lubią mieć przewagę, a podczas Yom Kippur, starają się wplątać Boga, jako partnera, w swoje zbrodnicze machinacje.

Ale prawda o liturgii Kol Nidre jest negowana przez rabinów i ich propagandowe media jako „obrzydliwy antysemicki paszkwil„. Rzucają to kłamliwe oskarżenie w oczekiwaniu, że społeczeństwo będzie tak bardzo zastraszone etykietką „antysemickości”, że nie zapozna się z dokumentacją i dowodami, a zamiast tego przyjmie za dobrą monetę słowa „szlachetnych rabinów” i zawsze prawdomównych mediów.

Żydowscy rasiści twierdzą, że modlitwa Kol Nidre stosuje się „wyłącznie” do przysięgi złamanej wobec siebie lub wobec Boga. Więc, dlaczego, na przykład, witryna about.com Judaizm mówi, że „Kol Nidre dosłownie oznacza – wszystkie ślubowania. Prosi Boga, aby unieważnił śluby, jakie możemy poczynić (przed Bogiem) w przyszłym roku, albo z własnej woli albo pod przymusem„.

hqdefault

Z książki Michaela Hoffmana „Judaism Discovered”, str. 912-916:

Amerykańskie media z szacunkiem prezentują pobożne szaleństwo Yom Kippur z faryzejską modą eksponowania pokuty i oczyszczenia, postu i modlitwy, które mają świadczyć o rzekomym specjalnym związku, jakim cieszą się talmudyści z Bogiem. Ten dość jaskrawy pokaz hipokryzji składa się z przyznania do grzechów, Viduy, zawierającego Ashamnu i Al Het, katalogu grzechów, który jest bez znaczenia jako forma samooskarżenia, gdyż judaizm recytuje całą tę litanię, niezależnie od tego, czy ktoś jest faktycznie winien każdego wymienionego tam przestępstwa, czy też nie.

Po recytacji każdego przewinienia, należy uderzyć lewą stronę piersi prawą ręką. Następnie idzie modlitwa błagalna, Avinu malkenu i Alenu, tzw. „kadysz żałobnika”.

Wszystko to tworzy imponujący akompaniament od wigilii Yom Kippur aż do zaklęć łamania przyrzeczeń, Kol Nidre, i pokazuje, że te ceremoniały, zamiast zbliżać żydów do Boga, przenoszą wyznawców judaizmu coraz dalej od niego, a z Boga czynią współsprawcę oszustwa i łamania przysiąg, a wszystko otoczone jest kabotyńskim pokazem pobożności i pokuty.

Talmud w Miszna Hagigah 01:08 (a) przyznaje, że nie ma podstaw biblijnych dla obrzędu Kol Nidre.

Rabin Mojżesz Majmonides potwierdza, że obrzęd Kol Nidre nie jest w żaden sposób powiązany z Biblią: „zwolnienie od przysięgi nie ma jakichkolwiek podstaw w pisanej Torze„. (Miszne Torah, Sefer Haflaah, Hilkhot Shevuot 06:02).

Talmudyczne prawo dotyczące Kol Nidre jest następujące:

A kto chce, żeby żaden z jego ślubów poczynionych w roku nie był ważny, niech na początku roku wypowie: „Każda przysięga, jaką złożę w przyszłości, niech będzie nieważna„. (Talmud Babiloński: Nedarim 23a i 23b).

Należy pamiętać, że Talmud stwierdza, że działanie znoszące śluby ma być podjęte na początku roku i w odniesieniu do obietnic złożonych w przyszłości. Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ jest to sprzeczne z tym, co twierdzą oszuści, że jest to pokuta i prośba o przebaczenie za obietnice złamane w przeszłości, a nie tym, czym naprawdę jest: unieważnieniem z wyprzedzeniem ślubów i przysiąg, jakie dopiero będą złożone (i celowo złamane z poczuciem bezkarności).

Ten „zaliczkowy zapis” nazywa się bitul tenai i jest podstawą judaistycznej koncepcji rozgrzeszenia się z góry za łamanie przysiąg w przyszłości, lub żeby użyć rabinicznego żargonu prawniczego: „oświadczenia woli o złożonym z góry zastrzeżeniu unieważnienia przyszłych przysiąg”.

Odpowiada to talmudycznemu nauczaniu, że Bóg nagradza sprytnych kłamców (Kallah 51a).

Trzeba współczuć ludziom uwikłanym w tak brudną farsę z mieszaniem Boga w swe własne nędzne oszustwa.

Talmud często mówi, że Gojów można wprowadzać w błąd i oszukiwać.

W tym świetle nie-żydzi powinni być świadomi, że uroczystości Yom Kippur mają zupełnie inne znaczenie dla żydowskich rasistów niż jest to przedstawiane przez syjo-media. Korporacyjne media będą pławić się w panegirykach o Yom Kippur, bo jest to część cwanej maskarady, za pomocą której judaizm wznosi swój krwawy łeb ponad świat Zachodu, a jego wyznawcy spadają coraz niżej w otchłań moralnej podłości.Censorship3

Do tych spośród „chrześcijan”, którzy zamiast ubolewać nad ratowaniem żałosnych judaistów, którzy są z wyboru w niewoli tego systemu zinstytucjonalizowanej religii nieuczciwości, i których należy zostawić samym sobie, możemy tylko powiedzieć, żeby Bóg miał litość nad wami za to, że jesteście częścią tej znienawidzonej gry, bowiem współpracujecie z ortodoksyjnymi rabinami i umożliwiacie im, aby kolejne dusze zostały utracone po wieczność dla Ojca wszelkiego Kłamstwa.

To proste: nigdy nie kłam komuś, kto ci ufa, i nigdy nie ufaj komuś, kto kłamie przed tobą.

Czytaj również:

Kol Nidre: licencja judaizmu na kłamstwa

źródła:

Yom Kippur and the Kol Nidrei Liar’s Litury by Michael Hoffman

Kol Nidre: The Core of Yom Kippur

przygotował: stophasbara

=======================

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kabala-zbrodni-2013-09

 __________________________

Tematy podobne:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/realna-grozba-uzycia-opcji-samsona-2013-10

—————-

Jak wiadomo okultyści wszystko odwracają i przez to ukrywają znaczenie. Tak więc wystarczy odwrócić kolory na fladze Izraela i jest widoczne do kogo należy ich lojalność.
 
„To, co było to będzie, a co się stało to się stanie; zatem nie ma nic nowego pod słońcem.”Księga Kaznodziei Salomona 1,9

a5

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/biblia-ostrzega-tzw-gwiazda-dawida-czyli-heksagramem-2016-10

 

******************

Podczas rozmowy Chrystusa z żydami Jezus  oznajmił:  „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Chrystus mówił o wyswobodzeniu z grzechu, ale Żydzi oszuści odpowiedzieli: “Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?”(Ew. wg św. Jana 8:33) Wiemy z Jeremiasza 24, że Juda był w niewoli. Oni otwarcie przyznali, że nigdy nie byli zniewoleni, udowadniając, że nie są potomkami Judy. To są oszuści, którzy twierdzą, że są z plemienia Judy jak Chrystus ostrzegał w Objawieniu 2:9 i 3:9.

5-15 Wasz Ojciec Diabeł
Jana 8:44: “Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on October 9, 2016 by in Uncategorized and tagged , .

Archives

Blog Stats

  • 1,837,156 hits
October 2016
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: