Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Państwo żydowskie w Niemczech?


swastica-mossad2

 

=======================

 

 

  Moim skromnym zdaniem rozczarowani obojętnością “boga” Jahwe (po inkwizycji, pogromach, hitlerowskiej zagładzie, w obliczu arabskiego terroru), “boga” któremu zawierzyli niegdyś swoje życie ludzie stojący dziś przed Ścianą Płaczu, nadal nie potrafią lub nie są świadomi, że mogą pozbyć się zniewalającego ich mentalnego implantu jakim jest “żydowskość” i świadomie, z premedytacją poszerzyć sobie horyzont świadomości do uniwersalnych, kosmicznych wymiarów. W stanie swej ograniczonej świadomości odbierają podszepty istot, które ponownie chcą się nimi posłużyć w celu ustanowienia państwa “żydowskiego” na terenie Turyngii. Stolicą tego państwa ma zostać miasto Weimar.

Oto co proponują inicjatorzy tego – genialnego ich zdaniem – projektu:

“Chcemy żeby Turyngia stała się centrum sztuki i feminizmu. Czego więcej można oczekiwać od państwa. Takie państwo leczy po urazie doznanym po rządach Adolfa Hitlera i II-giej wojnie światowej”.
Hitlerowcy (niemieccy narodowi socjaliści) widzieli w miastach Weimar i Drezno dwa najważniejsze ośrodki w Niemczech i snuli dla nich wielkie przyszłościowe plany. Pierwsza, ważna manifestacja NSDAP miała miejsce w Weimarze. Teraz w Turyngii ma zostać założone państwo żydowskie – zaiste plan nie z tej Ziemi (w przenośni i dosłownie).
Po II-giej wojnie światowej na terenie południowej Syrii zwanej “Palestyną” zostało założone państwo żydowskie. Z góry było wiadomo, że państwa arabskie nie zechcą ze względów religijnych tego zaakceptować mimo iż klan Rotschildów kupił Jerozolimę i inne ziemie.  http://romannacht.blogspot.com/2015/09/rotschild-kupi-jerozolime.html
Celem islamu jest podbój całego świata dla Allaha. T.zw. syjoniści służą jednak innemu “bogu” (przy czym nie jestem pewien, czy to nie to samo źródło szczucia na siebie “narodów”). Teraz “źródło” to inspiruje rezonujących ze “źródłem” do stworzenia identycznej sytuacji w Europie na terenie Niemiec, które w rzeczywistości są firmą o nazwie BRD GmbH; na terenie poddanym już procesowi islamizacji. Europa przeistacza się w prawdziwy kocioł celtycki. (Eintopfsuppe).
1/
Medinat* Weimar  –  ma zostać utworzone na terenie Turyngii, a jego stolicą ma być miasto Weimar.
2/
Medinat Weimar ma rozwiązać następujące problemy:
– pohitlerowski uraz żydowski,
– niemieckie poczucie winy,
– konflikt na Bliskim Wschodzie,
– depresję po NRDowską, a nawet
– inne problemy światowe.
[Medinat Weimar rozwiązuje wszystko naraz. To panaceum XXI wieku. RN]
3/
Medinat Weimar opierać się będzie na autonomicznym  statusie sztuki
i posłuży się środkami kampanii politycznej i politycznym aktywizmem w celu przekonania niemieckich obywateli, Unii Europejskiej, społeczności i gmin żydowskich w świecie jak i międzynarodowej opinii publicznej do utworzenia tego państwa.
[Co oznacza tu przymiotnik “żydowskie” państwo – Medinat Weimar. RN]?
4/
Przymiotnik ten nie odnosi się do krwi, DNA lub do pochodzenia, lecz do kultury i wyznania, do wspólnej historii i jedności w wierze. Żydzi pochodzenia europejskiego, Żydzi pochodzenia spoza Europy, Arabowie palestyńscy, Arabowie (muzułmanie i chrześcijanie) i wszystkie inne grupy, które czują się dotknięte działaniami dzisiejszego Izraela są zaproszeni do dzielenia wspólnego losu [w poddanej islamizacji Turyngii. RN].
5/
Medinat Weimar zaprasza ludzi z różnych środowisk i wszystkich narodowości
i zachęca ich do bycia aktywnymi członkami ruchu weimarskiego, aby wzięli udział w realizowaniu wizji nowego państwa o nazwie Medinat Weimar.
6/
Medinat Weimar może odgrywać ważną rolę w walce z pierwszorzędnym antysemityzmem, z drugorzędnym antysemityzmem wywodzącym się z poczucia winy i przeobrażającym się w samoobronę, a także w traktowaniu problematycznego filosemityzmu i przyczynić się do uzdrowienia etnicznej nienawiści do siebie samego oraz trwającego konfliktu między ugrupowaniami żydowskimi, arabskimi i muzułmańskimi.
7/
Medinat Weimar nie jest substytutem dla obecnie istniejącego państwa Izrael, lecz będzie kolejnym państwem “żydowskim”: państwem z aspiracją ożywienia wizji “światła narodów”, państwa, z którego wykwitnie nowy kulturowy
i duchowy renesans. Co więcej, to nowe państwo będzie spokojnym miejscem, które odwrotnie od nie zdającego egzaminu syjonizmu będzie dla ludności żydowskiej “normalnym” i bezpiecznym domem. [Nadal w morzu wojującego islamu. RN].
8/
Podstawą Medinat Weimar jest prawo ludzkości nie tylko do samostanowienia, ale także do wywalczenia sobie prawa do dokonywania zmian na drodze samostanowienia.
9/
Medinat Weimar jest niezgodne z wszystkimi ideologicznymi, kulturowymi
i religijnymi okopami dyskursu izraelskiego i niemieckiego.
10/
Ideologowie Medinat Weimar wierzą, że Turyngia z jednej strony ze względu na jej kulturalną pozycję jako miejsce klasycznej kultury niemieckiej, jej roli jaką odegrała w historii antysemityzmu i niemieckiego nacjonalizmu, dziedzictwa żydowskiego życia i kultury żydowskiej na jej terenie, a z drugiej strony ze względu na jej aktualne problemy jako kraju związkowego
o kurczącej się populacji oraz słabej gospodarce, stanowi optymalne miejsce do założenia nowego państwa żydowskiego.
Państwo żydowskie w Turyngii będzie oferować nie tylko rozwiązanie problemów świata żydowskiego, ale także rozkwit gospodarczy i kulturalny Turyngii z jej problemami jak nowy kraj związkowy (Bundesland) na terenie Niemiec wschodnich.
11/
Medinat Weimar oferuje jasną antyfaszystowską odpowiedź na wiele problemów, którym Turyngia musi stawić czoła jako nowy kraj związkowy
w Niemczech wschodnich i wnosi wiele do rozwoju i dobra wszystkich jej mieszkańców. Państwo żydowskie w Turyngii nie jest karą, lecz wyróżnieniem. W zamian za Turyngię proponujemy wszystkim Niemcom możliwość zadośćuczynienia i wyzwolenia się od duchów przeszłości.
12/
Medinat Weimar rzuca fundamentalne pytania:
– Co stoi w sprzeczności z obecnym odnowieniem projektów krajowych
w kontekście globalizacji gospodarczej i globalnej migracji?
– Jak można opisać kontrast między ponownym odkryciem religii jako środka identyfikacji polityczno-kulturowej a jednoczesnej globalizacji areligijnego kapitału? [Marzyciele ci nadal ignorują fakt, że główne systemy religijne judaizm, kościelne chrześcijaństwo i islam po prostu w ciągu minionych tysięcy lat nie zdały egzaminu. Ci, którzy budzą się do zdrowego życia widzą wokół siebie świat cofający się w mrok barbarzyństwa].
13/
Medinat Weimar nie jest praktycznym ruchem, lecz próbą dostarczenia specyficznych impulsów i zadawania prowokacyjnych pytań, które ujawniają sprzeczności antysemickich, neoliberalnych, nacjonalistycznych
i syjonistycznych argumentów obnażając ich wewnętrzną logikę
i absurdalność.
Wyciągamy dłoń do wszystkich ludzi w Turyngii, a także do przyszłego suwerennego ludu żydowskiego, który osiedli się w Turyngii z ofertą pokoju, dobrego sąsiedztwa, wzajemnej pomocy i współpracy w naszym ruchu.
Medinat Weimar jest gotowa wnieść swój udział we wspólnych wysiłkach na rzecz całego regionu.
[… a co w przypadku wybuchu III wojny światowej na terenie Europy? … a co … Tu powstrzymam się do komentowania. RN].
*) Medina – hebr. państwo

 

=======================

http://romannacht.blogspot.com.au/2016/07/medinat-weimar.html

4 comments on “Państwo żydowskie w Niemczech?

 1. Rob Veggett
  September 7, 2016

  The Jews also aspire for the Polish territory adjacent to Thuringia, Breslau (Wroclaw) and others, all former Slavic territories.

  ŻYDZI MAJĄ TEŻ CHRAPKĘ NA POLSKIE TERENY PRZYLEGŁE DO TURYNGII JAK WROCŁAW I INNE TERENY POPRZEDNIO TYPOWO SŁOWIAŃSKIE. NIGDY!!!

 2. ChwalaWPolsce
  September 8, 2016

  I have a few questions:

  1) What do you think about this video?

  2) Would you agree that German and Jewish behavior is one of the same? When I see a German, I see a German who looks white/European, but has the soul/behavior of a jew. To me, they are interchangeable.

  3) What do you think about Christianity? Is it a jewish con game/jewish mind virus to destroy the Slavic people as some people say?

  4) Would you agree with this quote:

  “Niemcy i Żydzi i Arabowie to jedna rodzina genetyczna ,ideologiczna,zlodziestwo i klamstwo mają we krwi dlatego tak dobrze sie rozumieja , współpracują szczegolnie gdy są mieszańcami. Zmieszani “szlachetni” i “cywilizowani” Niemcy zaczynają czuć się narodem wybranym jak ; Hitler, Himmler ,Goebbels, Heydrich “Lenin” , Swierdlow ,Trocki , pederaści , wszystko Chabadcko nawiedzone. Badania RNA i DNA robione w Anglii na populacji Europejskiej pokazaly że Niemcy nie sa w wiekszości Europejczykami to Medowie czyli blisko z mieszańcami mongolsko-tureckimi Żydami Aszkenazyjskimi . ”

  I hope the Polish/Slavic people free themselves, take control of their country again, and we get our land back (in central/eastern Germany).

  • HKW
   September 9, 2016

   Dziękuje za link i komentarz. Nie jestem historykiem i wciąż jeszcze się uczę. Moja misja jest wyszukiwanie, odkrywanie, ujawnianie i przekazywanie prawdziwej historii oraz wydarzeń. A przede wszystkim stawanie w obronie Polski. Zdaje sobie sprawę z ogromu zakłamywania i zniekształcania historii w obecnym czasie. Jestem przejęta losem oraz obecna sytuacja Polski i w tym celu wybieram żurnalizm jak i zarówno badania naukowe, które są udokumentowane i przekonywujące. Wielu Polaków wciąż jeszcze nie zdaje sobie sprawy z powagi krytycznej sytuacji światowej, która rzeczywiście jest tak skomplikowana, iż dla niektórych wprost niemożliwą do zrozumienia. Przebieg wydarzeń historycznych, w tym przypadku, musiałby być śledzony od lat, żeby zrozumieć co kryje się za i pod płaszczykiem pewnych politycznych schematów w celu kontroli nad światem.
   ChwalaWPolsce, piszesz w obydwu językach zadając pytania w języku angielskim. Jak mam na nie odpowiedzieć? Na to musiałabym poświecić czas na osobny artykuł także w obydwu językach, ponieważ uważam, iż czytelnicy w języku angielskim tez powinni być uświadamiani, choć nie jestem przekonana, ze w zupełności wszystko rozumia.
   Szczerze mówiąc; nie wiem co myśleć o Chrześcijaństwie. Czasem czuje się zagubiona. Powinniśmy jednak pamiętać, ze niezależnie od tego w jakim świecie, kraju czy systemie żyjemy wszędzie są dobrzy i źli ludzie, którzy na swój sposób będą wykorzystywać dany system. Nikt nie jest idealny. Często politycy zaczynają z dobrymi intencjami, ale później pod wpływem innych zmieniają siebie i kierunek jaki obrali. I tak jest wszędzie, również w kościele, czy to katolickim czy innym. Stad często się zniechęcamy do czegoś, co właściwie ludzie w tym systemie spowodowali a nie sam system. Wmawia nam się, ze żyjemy w demokracji, gdzie właściwie jej nie ma. Ale jeśli będzie nam to powtarzane wielokrotnie to w końcu uwierzymy. Nasze zachowanie jest w większości wynikiem naszego wychowania a potem uzależnione od sytuacji w jakiej się znajdziemy. Będąc bardzo rzetelna i obiektywna, choć czasem pobudliwa osoba wolałabym nie wypowiadać się na tematy co do których nie mam całkowitej pewności. Doprawdy, nie wiem czy Niemcy, Żydzi i Arabowie to jedna rodzina genetyczna. Jestem skłonna spekulować, ze Żydzi i Arabowie to kuzyni. Nie mogę tego z całym przekonaniem powiedzieć o Niemcach. Wiem natomiast, iż żyje w Niemczech duża grupa wpływowych żydów jak zresztą wszędzie na świecie. Nie sadze, aby Niemcy czuli się wcześniej tym narodem wybranym dopóki nie zaczęto im to powoli ‘wszczepiać’ do mózgu. To była celowa robota, aby pociągnąć za sobą naród niemiecki i przekonać ich do walki, poświęcając ich w wojnie tylko po to, żeby stworzyć państwo izraelskie. Takie pranie mózgów o wyższości nad innymi jest bardzo pochlebiające i świetnie zdaje egzamin. Za wszystkim jednak kryje się pewna polityka i dobrze ukartowana gra ‘władców’ świata, których nie obchodzi życie ‘maluczkich”. Jesteśmy dla nich jak mrówki albo pszczoły, nic nie znaczącym społeczeństwem, a jedynie narzędziem oraz ciałem wykorzystywanym dla ich pasożytniczego stylu życia. To wiem już z pewnością.
   Proszę podać link odnośnie badan RNA i DNA dokonanych w Anglii.
   W Polsce tez od wielu lat mieszkają ludzie różnych narodowości i z pewnością tez już wymieszanych. Ale tu chodzi o jedna, najważniejszą rzecz: o patriotyzm, o to, kto szczerze czuje się Polakiem. Na pewno nie wszyscy są typowymi Słowianami, ale miejmy nadzieje, iż czuja się przynajmniej Polakami i są wierni polskim tradycjom.
   Chrześcijaństwo w porównaniu do innych religii.
   Wszystko zmienia się z biegiem czasu. Jednakże barbarzyństwo niektórych pozostało. Proszę przyjrzeć się bliżej Izraelowi. ISIS to ponoć nic innego jak Mossad pod płaszczykiem Islamu. Izrael Secret Intelligence Security or Service. Juz dokładnie nie pamiętam.
   Teraz przypomnijmy sobie grecko-katolickich popów Ukraińskich podczas ostatniej wojny na Wołyniu. Tego nie potrafię zrozumieć. Ale należy tez pamiętać o tych, którzy zginęli broniąc i ukrywając Polaków. Tu wchodzi w grę kwestia myślenia i poglądów. Sa księża z prawdziwego powołania, ale są tez i słabi durnie. Ostatecznie, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Należy tu wiec zadać sobie pytanie; jak sam Pan Bóg na to patrzy ( o ile oczywiście ktoś jest wierzący). Ale czy my pamiętamy zadać sobie to pytanie w odpowiedniej sytuacji? Chyba raczej często zapominamy kierując się tylko emocjami. Bóg nie nakazuje. Ludzie sami wymyślają systemy, przepisy i regulacje. Piszą książki lub prowadza płacone dziennikarstwo. Czy Bóg nam coś dyktuje?
   To tylko od nas zależy jaka drogę życiową wybierzemy, co dla nas jest ważne oraz co sobą reprezentujemy poprzez nasze czyny i zachowanie. Zycie jest tylko jedno a gdy dobiegnie końca często jest za późno na rachunek sumienia….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on September 7, 2016 by in Uncategorized and tagged , , .

Archives

Blog Stats

 • 1,903,066 hits
September 2016
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: