Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Apel żydowskich społeczności i organizacji Ukrainy


 

Hrojsman Poroszenko i Jaceniuk

Zydowska jarmulka ukrainska

 

W tym liście my, przedstawiciele żydowskich organizacji i społeczności Ukrainy, chcemy wyrazić naszą wspólną opinię w kwestiach ważnych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i harmonii na Ukrainie. Szanujemy i uznajemy prawo każdego narodu i każdej nacji  do pisania własnej historii. Szanujemy prawo Ukrainy do upamiętniania swojej historii, wolnej od mitów i kłamstw. Historycznie tak się złożyło, że Ukraina jest wspólnym domem nie tylko dla Ukraińców, ale także dla dziesiątków narodów i narodowości, w tym Żydów. Ukraina jest naszym domem już od tysiąca lat. Dlatego zupełnie naturalne jest, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się w naszym wspólnym domu.

W związku z tym chcielibyśmy wyrazić naszą nieufność i poważne zaniepokojenie uporczywymi próbami zniekształcania naszej wspólnej historii, podejmowanymi ostatnio przez aktywistów pod egidą Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP). Odnosi się to w szczególności do nieodpowiedzialnych działań UINP i jego kierownictwa, które wraz z innymi instytucjami i organizacjami, niektórymi mediami, instytucjami akademickimi stara się wymazać z naszej wspólnej historii tragiczne stronice związane z antysemicką działalnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej przywódców.

Antysemickie ukierunkowanie tej działalności przyczyniło się do śmierci tysięcy ukraińskich Żydów i jest sprawdzonym faktem historycznym, potwierdzonym przez tysiące zeznań, dokumentów, badań naukowych. Także my, Żydzi ukraińscy, jako ludzie skrzywdzeni, w tym również na skutek działalności OUN i UPA, dobrze znamy te fakty.
Uważamy, że próby przepisywania historii, przemilczanie i negowanie antysemickiej ideologii i praktyki tych organizacji są niczym innym jak znieważaniem pamięci ponad miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i miejscowych kolaborantów, a co więcej, negowaniem Holokaustu. Odnosi się to również do zmiany nazw ulic na nazwiska ludzi, wywołujące dreszcz zgrozy i odrazy nie tylko u Żydów, ale także u wielu innych narodów świata. Uważamy za niestosowne zrealizowaną decyzję Rady Miasta Kijowa o zmianie nazwy jednej z ulic na Stepana Bandery i istniejący plan zmiany nazwy jednej z ulic na Romana Szuchewycza.

 

Zydo-banderia

 

Wywołuje zaniepokojenie również ten fakt, że Ukraina, pomimo licznych zaproszeń od państw członkowskich i petycji społeczeństwa, jak dotąd odmawia przystąpienia do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście i pozostaje jednym z ostatnich krajów w Europie, które nie są członkami Sojuszu. Kochamy i cenimy naszą Ukrainę, niepodległą i niepodzielną! Zwracamy się do Rady Najwyższej, Rady Miasta Kijowa, do rządowych, narodowych i międzynarodowych instytucji  z prośbą o wspieranie międzyetnicznego pokoju na Ukrainie. Apelujemy również do wszystkich Ukraińców, aby wysłuchali naszej opinii. Przed nami wszystkimi stoją wielkie wyzwania na szlaku budowy nowego, europejskiego państwa. Realizacja takich planów wymaga wspólnych przemyślanych wysiłków. Dlatego my wszyscy i każdy z nas musimy mieć pewność, że jesteśmy szanowanymi i pełnoprawnymi obywatelami swego kraju.

Żydowska Konfederacja Ukrainy Borys Fouksman
Żydowskie Forum Ukrainy Arkady Monastyrski

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Kijowie Ołeksandr Lewin
Ukraiński Komitet Żydowski Ołeksandr Feldman

Związek Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy Jewhen Ziskynd
Wszech-Ukraińskie Stowarzyszenie Żydów-Byłych Więźniów Gett i Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych Borys Zabarko
Holocaust Muzeum Holokaustu m. Odessa Paweł Kozłenko
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Ukrainy Sofia Jarowa
Tarnopolska Obwodowa Gmina Żydowska Igor Banzeruk
Żydowska Organizacja Praw Człowieka Faina Joffe
Gmina Żydowska Białej Cerkwi Ołeksandr Podolski
Czerkaska Gmina Postępowego Judaizmu „Hawer” Hałyna Polska
Czerkaska Obwodowa Fundacja Charytatywna „Hesed Dorot” Dmitrij Spiwakowski
UWK „Mycwa-613″ w. Biała Cerkiew Natełła Andrjuszczenko
Czerkaska Zjednoczona Gmina Żydowską Dawid Letyczewski.
Dnieprzańska Obwodowa Gmina Żydowska Borys Pesin
Wołyńska Religijna Gmina Judaizmu Postępowego Ilja Myrecki
Mikołajowska Obwodowa Gmina Żydowska Mychajło Goldenberg

Instytut Żydowskiej Pamięci Narodowej Nadia Lipes
Chmielnicka Judejska Gmina Wyznaniowa Ihor Ratuszny

Gmina Żydowska Obwodu Iwano-Frankowskiego Izaak Fefer
Czerniowicka Miejska Charytatywna Gmina Żydowska Ilja Hocz
Mirgorodska Miejska Gmina Żydowska Mychajło Ruthajzer
Równieńska Gmina Żydowska Giennadij Faejerman
Mydrasza Cyonyt Elisza Henkin

Opublikowano za: https://rishonim.info/zvernennya-evreyskih-gromad-ukraini/

Od redakcji KIP: Musi budzić głębokie zdziwienie i zaniepokojenie, że dopiero po Uchwale Polskiego Sejmu z dnia 22 lipca o uznaniu dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej,  żydowskie społeczności i organizacje na Ukrainie wystosowały powyższy apel, w sytuacji, kiedy mają w pomajdanowej Ukrainie pełnię władzy i wspierały odrodzenie banderyzmu, o czym świadczą m.in. następujące wypowiedzi przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, a obecnie premiera, Wołodymyra Hrojsmana:

  • „UKRAIŃCY RÓWNIEŻ MUSZĄ UZNAĆ PRZODUJĄCĄ ROLĘ ŻYDOWSKIEJ NACJI W ROZWOJU PAŃSTWA NARODOWEGO !!!
  • Nie należy upokarzać się przyznając do bycia Ukraińcem!
  • Dla wszystkich i tak jest oczywiste, że jesteśmy potomkami proroków Izraela, to nasze korzenie.
  • Na Ukrainie, najwyższe urzędy publiczne, partie polityczne, duże przedsiębiorstwa i instytucje finansowe należą teraz do Żydów, bo Żydzi to mądry i pracowity naród, a to potwierdza wybraństwo Boże i wyjątkowa pozycja Żydów na Ukrainie.
  • Prezydent P. Poroszenko, Prezes Rady Ministrów A. Jaceniuk, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa O. Turczynow – Żydzi i każdy z nich powinien być dumny z bycia Żydem.
  • Ukraińcy również muszą uznać przodującą rolę żydowskiej nacji w rozwoju państwa narodowego.”

 

Ukrainscy zydzi2

 

Znając pokrętność i zakłamanie wyznawców tej religii, należy zadać pytanie, czy apel ten nie zmierza w kierunku uznania zbrodni ludobójstwa na żydach, a następnie wystąpienia z roszczeniami do wypłaty odszkodowań za utraconą przez żydów własność, jako obywateli II RP,  od obecnego Rządu  Polskiego ?

To pytanie jest w pełni zasadne, ponieważ żydzi domagają się wypłaty od Polski 60  miliardów dolarów, a ostatnio w liście 46 amerykańskich kongresmenów do sekretarza stanu Johna Kerry’ego podwyższyli stawkę do 230 miliardów za… ludobójstwo i straty własności spowodowane przez Niemców w II Wojnie Światowej.

Natomiast prywatnie występują po raz drugi, a nawet 3 o zwrot nieruchomości lub odszkodowań za mienie pozostawione i znacjonalizowane na terenie kraju, za które zostały już  wypłacone  w latach 1948-1971 przez Państwo Polskie w ramach tzw. umów indemnizacyjnych z 12 państwami, nawet na Ziemiach Zachodnich. Umowy te obejmowały ponad 22 tysiące nieruchomości w całym kraju, w około 90 procentach dla Żydów. Po wypłacie odszkodowań mienie to stało się własnością Polski, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie zagraniczne rządy. Tylko dla samych Stanów zjednoczonych Polska wypłaciła do roku 1960 – 40 miliardów dolarów.

Albo też chodzi o to, aby Polacy otworzyli „furtkę” zwrotu własności z obszaru obecnej Zachodniej Ukrainy, która w okresie II RP była w granicach Polski Małopolską  Wschodnią. Tylko że Polacy tej własności nie odzyskają, tak jak niewiele odzyskują na obszarze obecnej Polski, a co gorsze może dojść do utraty Ziem Zachodnich i Północnych na rzecz Niemiec. Układanka z wielu „puzli” faktów i działań zdaje się na to wskazywać.

W Apelu środowiska żydowskie stwierdzają: Antysemickie ukierunkowanie tej działalności przyczyniło się do śmierci tysięcy ukraińskich Żydów i jest sprawdzonym faktem historycznym, potwierdzonym przez tysiące zeznań, dokumentów, badań naukowych”. Dlaczego dopiero teraz to stwierdzają, kiedy w pełni rządzą Ukrainą po Majdanie, a jednocześnie nie zauważają, że w elitach przywódczych OUN/ UPA było bardzo dużo żydów ze Stefanem Banderą na czele. Czyżby odrodzenie neo-żydo-banderyzmu, było kontynuacją wcześniejszej polityki ?

W innej części Apelu piszą tak: „… próby przepisywania historii, przemilczanie i negowanie antysemickiej ideologii i praktyki tych organizacji są niczym innym jak znieważaniem pamięci ponad miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i miejscowych kolaborantów, a co więcej, negowaniem Holokaustu.” Pomijają słowo Niemcy, a odnoszą się do jakichś nazistów. Gdzie w Europie było państwo nazwane Nazizm ? Jednocześnie zapominają, że w armii niemieckiej służyło co najmniej 150 tysięcy żydów, a większość najważniejszych członków władz III Rzeszy Niemieckiej, z Adolfem Hitlerem na czele, miało korzenie żydowskie.

A może Apel, jest także spowodowany zaawansowanymi procesami  rozpadu: politycznego, gospodarczego, społecznego i humanitarnego pomajdanowej Ukrainy, której ludność od Majdanu zmniejszyła według różnych szacunków z 54  do 41 milionów. Czyżby środowiska banderowskie były przygotowywane do roli przysłowiowego „kozła ofiarnego”, na którego można będzie obecnie wszystkie niepowodzenia zwalić i „umyć ręce’ ?

Na zakończenie o tym co się wydarzyło na Majdanie i kto przejął władzę objaśnił 2 lata temu  ukraiński generał.

Ukraiński generał: Ukrainą rządzą syjonistyczni żydzi i masoneria

Oświadczam tym, którzy będą to oglądać, że Turczynow, Jaceniuk, Tiahnybok i inni im podobni, oświadczam otwarcie i wiem, że to jest fakt. Że są oni sponsorowanymi agentami CIA z USA. Co więcej, Jaceniuk jest pierwszym zastępcą szefa masonerii na Ukrainie. A głową masonerii jest, jeśli o tym nie wiecie, Pinczuk. Kuzyn Kuczmy. I wszystkie te kłamstwa jakie miały tu miejsce, i te wszystkie rozkazy, Janukowycz był tylko marionetką w rękach Pinczuka, Kuczmy i Krawczuka. To oni go sprzedali. To oni dali mu rozkaz użyć czy nie użyć Berkutu, dać im pozwolenie na atak czy też nie. I w końcu gdy ludziom pozwolono wziąć broń do ręki, zostali pogardliwie sprzedani.

Jest to głównie zasługa Krawczuka i Kuczmy. To jest ich robota. Ponieważ, jak większość z was nie wie, Kuczma po tzw. zwycięstwie pomarańczowej rewolucji, nie został nawet tknięty, dzięki Pińczukowi. Amerykanie zwrócili mu pieniądze, które zostały zabrane z konta w momencie aresztowania i teraz on sobie spokojnie żyje. A to, że sprzedali Janukowycza, choć nie jestem jego zwolennikiem, nie twierdzę, że jest dobry, nie jest dla mnie kobietą, którą miałbym kochać lub nienawidzić, nie był w porządku w wielu sprawach, choć rzeczywiście pozostaje legalnym prezydentem. Czy tego chcemy, czy też nie. Czy ci śmierdzący banderowcy tego chcą czy też nie.

Męczy mnie już to wysłuchiwanie, każdy może obrażać osobę, ale przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić jaki jest motyw tego wszystkiego, co jest przyczyną. Niewiele ludzi wie, że sprawcą głównych zamieszek są Akhmetov, Rinat Leonidowicz, Kołomojski, głowa Światowego Kongresu Żydów. Firtasz i inni im podobni. Ci oligarchowie.

Na początku wyglądało to jakby dwa klany walczyły o posadę, tak jak to było w 2005 roku. A teraz jest to po prostu bezpośrednia okupacja Ukrainy przez USA przez podstawionych agentów. Nie boję się tego, nie mam nic by się obawiać. Dzięki Bogu mam siłę by to wytrzymywać. Ale moja żona tu została (w Kijowie), i nie tylko żona.

Wiele ludzi chce się przyłączyć do Rosji, bardzo wielu oczekuje tylko od niej pomocy by oczyścić Świętą Ruś z inwazji czerwono-brązowej plagi i amerykańskich syjonistów.

Nie jestem antysemitą, broń boże, jestem internacjonalistą. Jestem człowiekiem wyrosłym w duchu radzieckiego internacjonalizmu. Niech ludzie nie myślą, że czuję nienawiść wobec zwykłych żydów. Nie można ich za wszystko winić, oni także cierpią z rąk swoich magnatów, tzw. Orotodoksyjno – judaistycznych organizacji Hasydów, w szczególności Chabadu (Lubawicz), który kieruje tą czarną ucztą. Tak więc nikt nie może mnie oskarżyć o antysemityzm.

I na koniec mogę wam powiedzieć jak to się mówi w Odessie, kto jest semitą, a kto antysemitą – semici to są ci, którzy piją przed 19-tą, a antysemici to ci, którzy piją po 19-tej. Tak się mówi w Odessie, uwielbiam ten odeski humor, prawdziwy stary odeski humor.

Ale nienawidzę to co się tu stało, jak sceny na Majdanie, gdy protestowali przedstawiciele kościoła Greko-katolickiego, przedstawiciele kościoła Autocefalów – samoświatów, z którego wierni chodzili i pokazywali Niemcom rodziny, których synowie walczyli na froncie czy też byli w partyzantce. A także przedstawiciele tzw. kijowskiego pseudo-patriarchatu, którego Papież nawet nie uznał. Są oni pod wodzą Michała Denisenko, który z jakichś powodów każe się nazywać Filaretem, na którego rzucono klątwę za grzechy wobec kościoła – matki. Teraz on próbuje, … w szczególności połączył się z Prawym Sektorem, w szczególności ze Swobodą, którą jest organizacją faszystowską, a jej nazwa tylko parawanem. Jej prawdziwa nazwa to Socjalistyczno–Nacjonalistyczna Partia Ukrainy, wszyscy o tym wiedzą. Używają tej nazwy, bo wiedzą, że z prawdziwą nie mogli by wejść do polityki.

 

Ukrainski znak bandycki

 

Ukrainskie zbiry

 

Wtedy wprowadzili przepisy … jest taki zastępca, Bryginiec, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale wiem to na 100%, że mieli zakazać działania Patriarchatowi Moskiewskiemu, mieli wprowadzić zakaz mówienia po rosyjsku pod rygorem kary kryminalnej. To wszystko jest dzieło tych ultra-prawicowców z pomocą Amerykanów. Faszystów, gdyż inaczej ich nazwać nie mogę. Światowych imperialistów. To wszystko.

Na podstawie:

http://svoboda.org.ua/news/events/00109741/

http://reporters.pl/1632/na-ukrainie-zadaja-od-polski-zwrotu-ziem-ambasador-oskarza-polako…

Za: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukraincy-twierdza-ze-wschodnia-polska-okupowana-zachodnia-ukraina

_________________________________

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/apel-zydowskich-spolecznosci-i-organizacji-ukrainy/

Polecam podobne:

https://forumemjot.wordpress.com/2015/05/03/ukraina-zydzi-wstepuja-do-syjonistycznego-pulku-azow-polecam/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on August 4, 2016 by in Uncategorized and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,882,752 hits
August 2016
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: