Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

W Jaworniku Ruskim odkryto szczątki ofiar UPA


Podkarpacka historia

 

14 ludzkich szkieletów odkryto w czasie ostatnich prac ekshumacyjnych, prowadzonych przez IPN,  w Jaworniku Ruskim na Podkarpaciu. Są to najprawdopodobniej szczątki osób zamordowanych w roku 1945 lub 1946 przez członków Ukraińskiej Powstańczej Armii. Brane pod uwagę są dwie hipotezy: są to szczątki cywilów z Pawłokomy lub wziętych do niewoli polskich żołnierzy .

Obecne odkrycie to efekt powrotu do umorzonego w 2007 roku śledztwa w sprawie porwania 23 stycznia 1947 roku siedmiu mieszkańców Pawłokomy polskiego pochodzenia, którzy zostali najprawdopodobniej zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu. Wówczas postępowanie nie przyniosło wyjaśnienia zagadki. Sprawa powróciła w grudniu 2015 roku, gdy do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie  wpłynęło ponownie zawiadomienie. Jedna ze składających je osób poinformowała o o znalezieniu w okolicach Jawornika Ruskiego kości najprawdopodobniej pochodzenia ludzkiego, które mogą należeć do osób uprowadzonych z Pawłokomy.

Szczątki w Jaworniku Ruskim

Zawiadamiający zeznał, że od nieżyjącej matki swojej teściowej uzyskał informację, że wczesną wiosną 1945 r. koło jej domu w Jaworniku Ruskim przysiółek Rybne prowadzono około 10 osób ubranych jedynie w kalesony i na bosaka, a powiązanych, przez członków UPA. Prowadzeni oni byli w kierunku lasu w Borownicy odległego około 600-800 metrów od jej miejsca zamieszkania. W pewnej chwili miała ona słyszeć serię z karabinu maszynowego, a następnie do jej domu przybyli ci członkowie UPA już sami na tzw. „gościnę”. Świadek ten oświadczył, iż wiąże te osoby z uprowadzonymi w styczniu 1945 r. z Pawłokomy. Nadto zeznał, że latem 2014 r. kiedy spacerował po lesie zauważył nad potokiem rozkopaną jamę. Kiedy tam zajrzał ujrzał jedną, jego zdaniem ludzką, kość. Wyciągnął ją i po obejrzeniu ponownie ukrył w tym samym miejscu. W późniejszym czasie świadek za pomocą tzw. wykrywacza metali ujawnił w pobliżu tej jamy metalowy krzyżyk na szyję oraz pociski i łuski. Świadek ten nadmienił, że on razem z rodzinami pokrzywdzonych z Pawłokomy prowadzą dalsze prace poszukiwawcze w kierunku lokalizacji innych miejsc pochówku tych uprowadzonych osób.

W związku z tym 6 kwietnia 2016 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wraz z biegłym sądowym lekarzem z zakresu patomorfologii oraz technikiem kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu udali się na teren posesji zawiadamiającego  w Jaworniku Ruskim. Następnie razem z nim udano się do lasu gdzie w odległości około 1 km marszu od tej posesji zawiadamiający na szczycie wąwozu pod drzewem wskazał jamę, o której zeznawał. Technik kryminalistyki po usunięciu gałęzi wszedł do jamy o głębokości około 1,5 metra i po ściągnięciu warstwy ziemi o grubości około 30 cm z dna jamy ujawnił kość. Biegły sądowy stwierdził, iż ujawniona kość jest kością ludzką  – kością udową, która leżała zakopana w ziemi przez czas powyżej  50 lat. Następnie z wykopu wydobyto kolejnych 9 kości udowych, a także fragmenty kości miednicy. Biegły lekarz stwierdził, że na pewno kości te pochodzą od co najmniej 3 różnych osób. Dalsze prace poszukiwawcze w wykopie wstrzymano z uwagi na niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi z wykopu oraz drzewa rosnącego na jego brzegu. Nadto do wykopu w sposób ciągły napływała woda z wód gruntowych znacznie utrudniająca ujawnianie i poszukiwanie ewentualnych dowodów. Ujawnione kości zostały przekazane do Zakładu Patomorfologii w Przemyślu celem oczyszczenia i wydania opinii zawierającej szczegółowe informacje o odnalezionych szczątkach ludzkich, a w tym stwierdzenia czasu i przyczyny śmierci tych osób, a także w kierunku oceny, czy będzie możliwe pobranie i zabezpieczenie materiału dowodowego w kierunku ewentualnych badań genetycznych.

Prace ekshumacyjne

26 kwietnia 2016 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie podjął na nowo śledztwo umorzone 29 sierpnia 2007 r.   15 czerwca 2016 r. uzyskano pisemną opinię biegłego lekarza sądowego, z której wynika, że ujawnione kości mogą być częściami minimum 3 szkieletów ludzkich. 4 lipca 2016 r.  dokonano ponownych oględzin miejsca w Jaworniku Ruskim z udziałem specjalisty archeologa w celu przygotowania do planowanych ekshumacji w tym wytyczenia obszaru poszukiwań i eksploracji oraz oceny uwarunkowań technicznych. W trakcie oględzin ujawniono przedmioty w postaci pocisków, guzików itd. (w tym 1 guzik od najprawdopodobniej płaszcza wojskowego z widocznym na jednej stronie zarysem skrzydeł orzełka). Na miejscu oględzin był obecny pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Postanowieniem z 11 lipca 2016 r. zarządzono ekshumację szczątków ludzkich na działce zlokalizowanej w Jaworniku Ruskim, której termin wyznaczono na 18 lipca 2016 r. O decyzji tej pisemnie zawiadomiono Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz właściciela działki.  Postanowieniem z 12 lipca 2016 r. powołano zespół biegłych składający się z  archeologów, biegłego z zakresu antropologii oraz biegłego z zakresu genetyki sądowej w celu przeprowadzenia prac ekshumacyjnych, archeologicznych i antropologicznych.   Nadto powołano zakład genetyki sądowej celem przeprowadzenia badań genetycznych oraz specjalistę archeologa – w celu oczyszczenia, konserwacji oraz zbadania przedmiotów ujawnionych na miejscu ekshumacji.

Ekshumację w Jaworniku Ruskim rozpoczęto w godzinach porannych 18 lipca 2016 r.  Tego dnia archeolodzy przygotowali teren, w tym wyznaczyli stanowisko archeologiczne, ustalili i wyznaczyli granice jamy grobowej i wyrobiska. Dokonano także przeszukania całego przyległego terenu w promieniu około 50 metrów od jamy grobowej. W trakcie tej czynności ujawniono liczne pociski, łuski i naboje pochodzące z różnych rodzajów broni. Koncentrację ich ujawnienia stwierdzono w odległości kilku metrów od jamy grobowej, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż mogło to być miejsce egzekucji.

19 i 20 lipca 2016 r. kontynuowane były prace ekshumacyjne już z udziałem wszystkich biegłych. 19 lipca 2016 r. ściągane były kolejne warstwy  ziemi z jamy grobowej. Stwierdzono , że miała ona regularny kształt prostokąta o wymiarach około 2 metry x 3 metry. Z uwagi na fakt, że jama była bardzo głęboka od 1,60 metra do 2,5 metra oraz konieczność wykonania rowu odwadniającego jamę (gdyż cały czas po usunięciu około 1,5 metra ziemi napływały wody gruntowe) tego dnia nie ukończono pracy. Następnego dnia od wczesnych godzin rannych prace były kontynuowane. Ujawniono warstwę starej, częściowo rozłożonej substancji, którą wstępnie oceniono na słomę. Pod tą warstwą stwierdzono 9 szkieletów ludzkich. Szkielety były ułożone nieregularnie tzn. jedne były na plecach, inne na brzuchu, a jeden na boku. Pod pierwszą warstwą, po jej usunięciu, stwierdzono w części jamy drugą warstwę szkieletów ludzkich w liczbie 5, ułożonych analogicznie. Po usunięciu szkieletów stwierdzono warstwę wyściółki ze słomy. Chaotyczność ułożenia szkieletów pozwala na wyciągnięcie wniosku, że ciała musiały być wrzucone do jamy grobowej na zasadzie „jak popadło”. Zastany stan i te stwierdzenia pozwalają na wnioskowanie, że za jamę grobową posłużyło najprawdopodobniej stanowisko obserwacyjne UPA, które w tamtym czasie było niezadaszone, a wyłożone jedynie warstwą słomy.

W trakcie ekshumacji przy dwóch szkieletach ujawniono szkaplerze. Jeden wykonany był ze srebra, a drugi najprawdopodobniej z cyny (brak zaśniedzeń). Napisy w języku polskim pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że ujawnione szkielety należały najprawdopodobniej do osób narodowości polskiej. Przy jednym szkielecie ujawniono w zaciśniętej dłoni pierścień typu sygnet z inicjałami, tj. w dużą literę H wpisaną literę K.

Hipotezy

W książce Grzegorza Motyki  „Tak było w Bieszczadach”  znajduje się informacja, że przed południem 24 lipca 1946 r.  oddział manewrowy WP pod dowództwem ppłk. Wygnańskiego rozpoczął przeszukanie lasów na północ od Jawornika Ruskiego.  W lesie napotkana została sotnia UPA dowodzona przez osobę o pseudonimie „Jar” , wzmocniona bieszczadzką czotą. W efekcie doszło do „zażartej walki”. Walki trwały do wieczora i zakończyły się odwrotem UPA. Straty polskie były „olbrzymie” – 11 zabitych, 17 rannych i 14 wziętych do niewoli, rozstrzelanych później przez sotnię „Hromenki”. Po stronie ukraińskiej było 9 zabitych i 16 rannych.

W tej samej książce znajduje się też informacja, że w styczniu 1945r. zostało uprowadzonych 9 Polaków, w tym 3 pochodzących z Dynowa, potem najprawdopodobniej zamordowanych. Zdaniem autora według Polaków winnymi byli miejscowi Ukraińcy, a według Ukraińców – ludzie ubrani w sowieckie mundury, ale nie należący do UPA. N obecnym etapie brane są pod uwagę obydwie wersje.  W zależności od wyniku ekspertyz, w pierwszej kolejności antropologicznej (stwierdzającej czy te 14 szkieletów pochodziły od mężczyzn i w jakim byli wieku) albo będą to ofiary walki z 24 lipca 1946 r. czyli żołnierze Wojska Polskiego, albo osoby uprowadzone z Pawłokomy lub ewentualnie innych miejscowości. Kategoryczną odpowiedź w tym zakresie będzie można uzyskać po wydaniu opinii z zakresu genetyki.

źródło: IPN Rzeszów, opr. saj

===============

http://www.polishclub.org/2016/07/30/jaworniku-ruskim-odkryto-szczatki-ofiar-upa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PolishClubOnline+%28Polish+Club+Online%29

 

=====================

 

NA Ukrainie zadaja od Polski zwrotu ziem

Ukraincy oskarzaja Polakow

 

Czytaj dalej: http://srokowski.art.pl/kresy.htm

 

Podobne:

Metody tortur UPA ( UWAGA! – DRASTYCZNE) :

http://dziennik.artystyczny-margines.pl/zestawienie-362-metod-tortur-stosowanych-przez-upa-na-polakach/

Metoda tortur UPA2

Metody tortur UPA

http://dziennik.artystyczny-margines.pl/zestawienie-362-metod-tortur-stosowanych-przez-upa-na-polakach/181-362-metody-tortur-upa-na-polakach/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Blog Stats

  • 1,928,368 hits
July 2016
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: