Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Żydowska nienawiść do Chrześcijaństwa i Białych Europejskich narodów


Zawsze mówiliśmy, że jeśli ludzie w pełni chcą zrozumieć etniczną i religijną motywację kulturowego marksizmu, to muszą przyznać, że Chrześcijaństwo jest jednym z głównych celów. Nie musisz być Chrześcijaninem, aby to zrozumieć, ale musisz zrozumieć, dlaczego Chrześcijaństwo jest brane na cel. Żydowska etniczna i religijna motywacja, aby podkopać i zniszczyć Zachodnią cywilizację, wiedzie przez historyczne urazy, nienawiść i strach do Europejskich narodów i Chrześcijaństwa.

Widzą oni Zachodnią cywilizację i Chrześcijaństwo w szczególności, jako jedną długą historię żydowskiego cierpienia. Oczywiście nigdy nie zadając pytania, dlaczego żydzi mieliby być wypychani z jednego narodu po drugim, przypisali winę patologicznej genetycznej i nielogicznej nienawiści do żydów bez żadnego jakiegokolwiek powodu, a nawet próbowali dowieść to jako naukowy fakt. Gdybyś za każdym razem, wychodząc gdzieś był bitym z powodu swoich działań, czy nie zatrzymałbyś się i powiedział sobie, że może twoje zachowanie jest tym, co doprowadza do tego, że jesteś atakowany zamiast winić tego, kto cię atakuje. Jeśli twoje zachowanie było problemem, wtedy zaprzeczanie temu i winienie innych jest nie tylko potęgowaniem problemu, ale z pewnością sygnałem prawdziwej patologii.
Kulturowy marksizm, który ma korzenie w prowadzonym przez żydów ruchu intelektualnym Szkoły Frankfurckiej, skoncentrowanym na tym co uważali oni za Chrześcijańskie podstawy Zachodniej cywilizacji, z rodziną jako jedną z najważniejszych z nich. Rodzina była przez większą część wynoszona i centralizowana wokół Chrześcijańskich wartości, edukacji, tradycji i moralności. Gdyby rodzina mogła zostać rozbita i Chrześcijaństwo podkopane, wtedy korzyści z tego dla żydów były ogromne. To również dlatego naciskali oni na sekularyzację narodów i rozdział kościoła od państwa. To dlatego stoją za promowaniem homoseksualizmu, feminizmu, pornografii i wszystkich innych wywrotowych ruchów do zaatakowania Zachodniej rodziny. To wszystko jest wymierzone w końcu w coś, co nazywają oni „anty-semityzmem”, ale co w rzeczywistości jest metodą do usunięcia największej wobec nich opozycji tak, aby działali swobodnie bez zagrożenia wystąpienie przebudzenia u Europejczyków. Chcą dominacji i kontroli dla zbicia korzyści dla siebie i zrobią cokolwiek będzie potrzebne, aby to osiągnąć.
Chrześcijaństwo było infiltrowane i zwracane przeciwko sobie, a teraz stało się to częścią problemu. Marsz uniwersalistycznego egalitaryzmu jest powszechną cechą dzisiejszego Chrześcijaństwa. W istocie Chrześcijaństwo stało się numerem jeden na internacjonalistycznej liście religii, która nie uznaje prawa Europejczyków do życia jako Europejczycy w ich własnej części świata. To nie jest atak na Chrześcijaństwo, to tylko stanowienie oczywistego, co przyznaje wielu nacjonalistycznych Chrześcijan.
Żydowscy intelektualiści Szkoły Frankfurckiej byli skoncentrowani na wyjaśnianiu „anty-semityzm” jako rezultatu Zachodniego modelu rodziny opartego na nauczaniach Chrześcijańskich. Ponadto widzieli go jako genetyczną Europejską cechę, mówili, że faszyzm i nacjonalizm narodziły się z autorytarnej Chrześcijańskiej patriarchalnej organizacji rodziny, i że dzieci zostały ukształtowane do zaakceptowania autorytetu, stąd powstanie faszyzmu i narodowego socjalizmu. Ponownie, nigdy nie zwalali jakiejkolwiek winy na siebie za wrogość wobec nich, zawsze to byłą wina kogoś innego. Ponadto nigdy nie wspomnieli, że patriarchalny i etnocentryczny świat żydowski, był zamknięty i dziwnie mógł być zaetykietowany jako „anty-semicki”, jeśli by został poruszony przez nie-żyda.
Za tymi ideami opowiedziano się w książce pod tytułem „Autorytarna osobowość” napisanej przez Theodore Adorno, żydowskiego członka Szkoły Frankfurckiej zobowiązanego zakończeniu „anty-semityzmu”. Ta książka była wymierzona szczególnie w Zachodnią rodzinę, opisując ją jako mikro-faszystowską organizację, która doprowadziła do pojawienia się faszyzmu jako narodowego ruchu, który był, jak mówili, „anty-semicki”. Dodatkowo usiłowali opisać Zachodnią rodzinę jako psychopatologię [manifestację umysłowych lub zachowawczych zaburzeń]. Wszystko, co dzisiaj identyfikujemy jako przeciwne rodzinie, ma swoje korzenie w tej książce. Nie powinno być niespodzianką dowiedzieć się, że książka była sponsorowana przez „Komitet żydów amerykańskich”, ta książka jest manifestem etnicznej i kulturowej wojny przeciwko Europejskim narodom napisanej i sponsorowanej przez zewnętrzną grupę zamierzającą wesprzeć swoją własną, specyficzną grupę interesów.
Szkoła Frankfurcka po II Wojnie Światowej była w opozycji do Zachodniej cywilizacji głównie przez pragnienie zakończenia „anty-semityzmu”. Początkowo jej pierwotnym celem było zniszczenie cywilizacji Zachodu, ponieważ narody zachodu nie przyjęły rewolucji komunistycznej. Jest to ciągle czynnik motywujący, ale rozszerzył się on na włączenie zakończenia wrogości wobec żydów jako wrogiej grupy zewnętrznej. Powstanie narodowego socjalizmu w latach 30-tych XX wieku, który był ideologią wspierającą rasową świadomość, dumę i lojalność razem z czymś nazywanym „pozytywnym Chrześcijaństwem”, był największym zagrożeniem w ówczesnych czasach dla dominacji żydowskiej w narodach europejskich. To doprowadziło do sojuszu tak zwanych skrajnych opozycjonistów jeśli chodzi o ideologię, światy komunizmu i kapitalizmu zbliżyły, się aby pokonać narodowy socjalizm i zostało poczynione wszystko, aby zniszczyć Niemcy i ich naród. Następnie rasowa świadomość Europejczyków musiała zostać zniszczona poprzez masową imigrację, aby podważyć i osłabić rasową tożsamość. Uderzenia w bębny „rasizmu” stały się odtąd obecne w celu atakowania każdego, kto się sprzeciwiał temu demograficznemu atakowi na europejskie narody, gdziekolwiek na planecie żyli. Rasowe zaprzeczanie, równość, multikulturalizm i różnorodność stały się metodami, którymi osiągnięto podważenie europejskiej świadomości rasowej. Zachodnie instytucje były infiltrowane przez żydowskich akademików, którzy wykorzystywali etniczną sieć do pozyskania większej liczby żydów na wpływowe pozycje, a którzy mogli wtedy kontynuować przepychanie tych pseudo-intelektualnych idei, nie popartych naukowymi czy doświadczalnymi studiami, ale które opierały się na osiąganiu konsensusu pośród Zachodnich elit, i za tym całej Zachodniej cywilizacji, opartego na emocjonalnej manipulacji. Jakiekolwiek akademickie lub naukowe badania, które stały w opozycji do żydowskich kłamstw, były pomijane albo etykietowane jako „rasistowskie” czy „anty-semickie”. W zasadzie jest to powszechne cenzurowanie wszystkich przeciwnych opinii, kolejna forma markuzjańskiej opresyjnej tolerancji, tzn. żadnego forum dla alternatywnych niekonformistycznych poglądów.
Earl Raab, naczelny dyrektor emerytowany Instytutu Perlmutter Żydowskiej Grupy Nacisku, wspólnik ADL (Przeciw-zniesławieniowej Ligi B’nai B’rith), i pisarz dla Żydowskiego Biuletynu San Francisco, napisał:
„Biuro Statystyczne właśnie doniosło, że około połowa amerykańskiej populacji wkrótce będzie nie-biała albo nie-europejska. I oni wszyscy będą obywatelami amerykańskimi. Ukończyliśmy poza punktem, w którym nazistowska aryjska partia będzie mogła przetrwać w tym kraju”.
„Żywiliśmy amerykański klimat opozycji wobec etnicznej bigoterii przez ponad pół wieku. Ten klimat jeszcze nie jest udoskonalony, ale heterogeniczna natura naszej populacji zamierza uczynić go nieodwracalnym i czyni on nasze konstytucyjne ograniczenie przeciwko bigoterii bardziej praktycznym niż kiedykolwiek”.
Etniczna i religijna motywacja do atakowania i obalenia Chrześcijaństwa sięga wstecz do rewolucji bolszewickiej i przejęcia Rosji. Żydzi uważali Rosję i ortodoksyjne Chrześcijaństwo za „anty-semickie”, więc wykorzystali rewolucję komunistyczną do obalenia cara. W rezultacie zginęło miliony rosyjskich Chrześcijan. Fakt, że był to prowadzony przez żydów przewrót, może być zauważony we współpracy między żydowskimi komunistami i żydowskimi kapitalistycznymi bankierami, którzy finansowali bolszewicką rewolucję. Kulturowy marksizm jest jedynie odrostem od tego, ponieważ używa działalności wywrotowej zamiast gułagów i pocisków do osiągnięcia swoich celów.

Ivan Aksakow, przywódca Sławofilów w Rosji, widział żydów jako ambitne konkurencyjne zagrożenie zamierzające zniszczyć Chrześcijaństwo:
„Zachodnioeuropejski Chrześcijański świat w przyszłości stanie w obliczu, w takiej czy innej formie, walki na śmierć i życie z żydostwem, które dąży do zastąpienia uniwersalnego Chrześcijańskiego ideału innym, semickim ideałem, również uniwersalny, ale negatywnym i anty-chrześcijańskim”.
Poniższe cytaty pokazują, jak w swoim sednie żydowska napaść na Zachód rodzi się z głęboko zakorzenionej nienawiści i strachu przed Chrześcijaństwem jak i Europejskimi narodami:
„Żydzi wyłonili się ze średniowiecza wiedząc z pewnością, że- indywidualne wyjątki należycie odnotowane- najgorszym wrogiem, jaki kiedykolwiek mieli na świecie, jest Chrześcijaństwo: kościoły, w których było ono uosobione- czy to rzymsko-katolickie czy rosyjskie ortodoksyjne czy protesnatckie- i ludzie, którzy modlili się w nich i którzy przez nie zostali ukształtowani. To było wiadome, że żydowskie doświadczenie w nadchodzących wiekach zrobi niewiele, o ile w ogóle cokolwiek, aby pomóc przyszłym pokoleniom zapomnieć.”
– Dlaczego żydzi są liberałami? Norman Podhoretz.
Jest to pogląd podtrzymywany przez żydów, który prowadzi do nich, popieranie wszystkiego, co negatywnie wpływa na Zachód, czy jest to masowa imigracja nie-europejczyków, prawa gejów, feminizm, etc. Jest to, jak doktor Kevin MacDonald opisuje, grupowa żydowska strategia ewolucyjna, która narodziła się z żydowskich ruchów intelektualnych dwudziestowiecznej Szkoły Frankfurckiej.
Cel jest prosty, przeobrazić Europę i Zachód w żydowską konstrukcję prowadzącą do żydowskiej etnicznej dominacji, wolnej od europejskiej świadomości rasowej, narodowej tożsamości i religijnej przynależności. Zajęło wiele dekad to osiągnąć, ale jeśli spojrzysz na Zachód obecnie i jesteś spostrzegawczy na strategie, które uczyniły z niego to czym jest, wtedy zobaczysz jak odnoszą sukces.
Możesz również zobaczyć, jak rozpowszechniona jest hipokryzja w tym żydowskim anty-zachodnim, anty-białym i anty-chrześcijańskim światopoglądzie, jako że żydzi są najbardziej etnocentryczną grupą na jaką można się natknąć. Izrael jest wyjątkowo żydowskim państwem, które zabrania małżeństw mieszanych i jakiejkolwiek formy nie-żydowskiej imigracji. Sprzeciwiają się małżeństwom gejów i mają silne poczucie znaczenia żydowskiej rodziny. Wszytko to, podczas gdy wspierają dokładnie coś przeciwnego wśród Europejczyków w zachodnich narodach, i co było promowane na pierwszym planie dla mieszkańców zachodu, odrzucają od siebie jako żydów.
Większość z tego, co się dzieje na zachodzie nie byłoby nawet możliwe, gdyby nie propagowanie kluczowego „wydarzenia”, które mogłoby być używane jako pałka do bicia Europejczyków afiszujących się z rasową, narodową i kulturową dumą i świadomością.
Żydowska opowieść o prześladowaniu przez wieki z rąk Europejczyków i Chrześcijan w tak zwanym holokauście, stała się „moralnym usprawiedliwieniem” dla niszczenia Europejczyków i ich rodowych ojczyzn. Jakakolwiek forma nacjonalistycznego sentymentu jest niezwłocznie atakowana i ogłaszana jako „nazizm”. Idea, że nacjonalizm można powstrzymać przez ciągłe odnoszenie się do holokaustu, która trzyma ludzi przed zwróceniem się do idei nacjonalistycznych z powodu oficjalnej holokaustycznej narracji i spektrum zła, które się z nim wiąże, i która jest ciągle wymuszana przez hollywoodzką propagandę i edukację.
Kulturowy marksizm jest równy zatruwaniu zapasów zdrowej wody, w końcu dochodzi do skażenia trucizną każdego. To sabotaż na Europejskiej tożsamości i guz do zidentyfikowania jako narośl w Zachodniej cywilizacji.
Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o kulturowym marksizmie jest to, że nie jest to naturalne zjawisko czy naturalne przejście mieszkańców zachodu przez proces. Jest to głęboko nienawistna, wywrotowa i manipulacyjna ideologia wykorzystywana przez małą grupę żydowskich pseudo-intelektualistów i zasadzona w kulturowych instytucjach Zachodu. Stąd wyrosła jak wirus i stała się promowana przez tych samych ludzi, których zamierzała zniszczyć. Została ubrana w słowa, które nie odzwierciedlają jej prawdziwych intencji. Słowa takie jak tolerancja, wzbogacenie, miłość, równość i różnorodność.
Jedynym sposobem, aby ją pokonać, to zrozumienie, że jest zaprojektowana przez wrogą grupę do dzielenia i podbijania grupy nią objętej konkretnie dla korzyści grupy z zewnątrz.

Źródło: https://smashculturalmarxism.wordpress.com/2015/03/02/jewish-hatred-of-christianity-and-the-white-european-people/

====================

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowska-nienawisc-do-chrzescijanstwa-i-bialych-europejskich-narodow-2015-11

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on November 20, 2015 by in Uncategorized and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

  • 1,535,263 hits
November 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wolna Polska – Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: