Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Odrodzony militaryzm i rewizjonizm niemiecko-żydowski zagraża Polsce i światu !


ScreenHunter_2576 Jun. 30 13.33

=========================

Suweren-Naród Polski tragicznie doświadczony skutkami napaści Niemiec na Polskę w czasie I i II Wojny Światowej ma moralne prawo i obowiązek stanowczo sprzeciwiać się jakimkolwiek działaniom zmierzającym do niszczenia Narodu Polskiego, innych narodów i państw !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wyrosły z bohaterskich  tradycji obronnych, rodowitych Polaków z Łowicza i okolic, członków  podziemnej  Armii Krajowej, walczących  z  okupantem niemieckim w czasie II Wojny światowej,  podejmuje nieustannie od ponad 4 lat działania  w obronie Narodu Polskiego i Polski, aby danina polskiej krwi na wszystkich frontach i bitwach ostatnich stuleci nie była daremna ! Z bagażem doświadczeń naszych przodków podejmujemy wielorakie działania aby drogą pokojową, poprzez powszechny bojkot okupanta  doprowadzić do wyzwolenia Polski z żydowskiego jarzma !

Przed Narodem Polskim i opinią światową ukrywany jest fakt, że wg obecnego statusu prawnego nielegalnym “państwem” jest spółka Bundes Republik Deutschland GMbH utworzona 1991r. z kanclerzem, Angelą Merkel i prezydentem Joachmem Gauk na czele. Z tego wynika, że wg prawa niemieckiego nielegalne są władze BRD a prawne jest państwo niemieckie z przed II Wojny Światowej  wraz z systemem prawnym, w tym granicami z 1938r. W świetle tych faktów prawnych Niemcy nigdy nie podpisały kapitulacji w 1945r. a zaledwie hitlerowska armia niemiecka na konferencji w Poczdamie. Utworzona przez Niemcy Unia Europejska jest podstępnym tworem dla odzyskania przez Niemcy terenów utraconych w wyniku II Wojny Światowej.

Międzynarodowym skandalem jest fakt, że nadal na terytorium Niemiec, zgodnie z prawem niemieckim, prawne jest państwo w granicach sprzed II Wojny Światowej.

Jest to zaprzeczeniem konsekwencji jakie najeźdźca niemiecki, sprawca II Wojny Światowej  powinien ponieść za szkody i krzywdy  państw napadniętych, zniszczonych i ograbionych, okupowanych przez Niemcy w latach 1939-1945.

Protestujemy przeciwko fałszowaniu historii i zmasowanej akcji inspirowanej przez uzurpatorskie władze żydowsko-niemieckie dla umniejszenia winy Niemiec; zamiany roli kata-Niemiec na ofiarę II Wojny Światowej, co jest niedopuszczalnym i skandalicznym manipulowaniem  światową opinią publiczną !

Żądamy od władz Rosji, USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii :

 • bezwzględnego  respektowania  praw Suwerena-Narodu Polskiego w Polsce, który sprawuje bezpośrednio władzę zwierzchnią w Polsce i wypowiedział z dniem 1.06.2015r. posłuszeństwo okupacyjnym władzom
 • niezwłocznego wycofania wszelkich obcych wojsk i służb z terytorium Polski
 • zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzane Polsce i Narodowi Polskiemu poprzez wypłatę odszkodowań i zwrot zagrabionych dóbr narodowych Polaków na przestrzeni ostatnich 100 lat.  Więcej w skardze do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze: link:” Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu w imieniu Suwerena-Narodu Polskiegow okolicznościach:

 • przejęcia władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski, na mocy Proklamacji z 02.11.2015r. i nakazie  aresztowania sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

 • wypowiedzenia z dniem 01.06.2015r.  posłuszeństwa wszystkim organom państwa

na mocy Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02.04.2015r.

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 • nielegalnej działalności  nielegalnych żydowsko-niemieckich władz na  terenie Niemiec pod szyldem Bundes Republik Deutschland GmbH, głównego podżegacza wojennego  w ramach Unii Europejskiej i NATO, pod złudnymi hasłami bezpieczeństwa, obrony pokoju, szerzenia demokracji

http://www.pravda-tv.com/2013/08/urteil-bundesverfassungsgericht-der-einigungsvertrag-ist-nichtig/

Potępia i protestuje przeciwko:

 • protestuje przeciwko podstępnemu  wepchnięciu Narodu Polskiego i innych narodów w żydowskie wojenne, militarne geszefty pod fałszywym szyldem obrony pokoju i demokracji w ramach nielegalnego, zbrodniczego paktu NATO i ONZ
 • protestuje przeciwko podstępnemu wciągnięciu  Narodu Polskiego i Polski oraz innych narodów  w faszystowskie struktury Unii Europejskiej,  stworzone  dla  przejęcia całej Europy i podporządkowania jej Niemcom i światowym elitom żydowskim!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz  publicznie w TV niemieckiej przyznaje, cyt.: “JEST TO PRYWATNA FASZYSTOWSKA EU – DYKTATURA – KONIEC ! “Es ist eine private faschistische EU-Diktatur – Ende !”

http://brd-schwindel.org/martin-schulz-die-eu-ist-eine-diktatur/

Takie stwierdzenie wieloletniego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dowodzi, że rozpad Unii Europejskiej jest nieuchronny w związku faktem ogłoszenia 25.12.2015r. upadku światowego  prywatnego  niewolniczego  systemu.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

 • protestuje przeciwko instalowaniu na terenie Polski baz militarnych dokonane  na zlecenie rządów obcych państw  tworzących nielegalny, zbrodniczy pakt NATO, baz  wymierzonych przeciwko Rosji i jednocześnie przeciwko Narodowi Polskiemu !
 • protestuje przeciwko sprowadzeniu  obecnie  na Polską Ziemię wojska niemieckiego, potomków żydowsko-niemieckiego agresora pod płaszczykiem “ bratniej pomocy” żydowskiemu okupantowi w Polsce do niszczenia Narodu Polskiego !
 • protestuje przeciwko udziałowi Córek i Synów Polskiej Ziemi w jakichkolwiek działaniach wojennych na obcych terytoriach, pod fałszywym szyldem “misji pokojowych” NATO czy ONZ.
 • protestuje przeciwko dyktatowi  nielegalnych władz niemieckich z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel, w strukturach Unii Europejskiej i NATO, na zlecenie światowych elit żydowskich

Większość ludzi prawie z nabożną czcią odnosi się do ONZ nie wiedząc o tym, że to też ponadnarodowa żydowska organizacja koordynująca wszelkie wojny na świecie ogłaszane w mendiach, jako “misje pokojowe” ! (komentarz lekarki demaskującej upadły światowy, prywatny, niewolniczy system)

http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut//c4/NYu7DsIwEAT_yBcLmtARWQhaGmI6x7GcA790uYSGj8cu2JWm2NHCE2q

T2dEbxpxMgBG0xdP0EVPcvXjljeoqVrSLo8UhryUHZHzDo11nJ2xOjhvZJc

ZKT4YziZKJQzMbUTUCZ9CdVEMnu3_ktx_V5aoPx17dhjuUGM8_hjpFJw!!/

Nieuchronne jest  osądzenie  wszystkich zbrodniczych elit żydowskich, niszczących naszą Planetę. Już zapadły pierwsze wyroki w Trybunale Prawa Naturalnego, który wydał min.wyrok na obecnego papieża  Franciszka  jak też na poprzedniego papieża Benedykta XVI .

http://itccs-polski.blogspot.

=============================

Poniżej odpis wyroku

Wyrok Sądu

Bruksela, 22 lipca 2014r.

W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (18072014/002)

Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

WERDYKT:

Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżył Jorge Mario Borgoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winniwszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci.Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym.

W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu. Sąd nakazuje natychmiastowe wykonania wyroku poprzez powołanie Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego.

Sąd nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa.

Autorytety publiczne i policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia od przeszkadzania wykonania tego WYROKU.

WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i “jus gentium” Prawa Narodów.

============================

Haniebne jest powstanie na terenie Polski baz militarnych z żołnierzami amerykańskimi i niemieckimi oraz  uzbrojeniem produkowanym  na terenie Niemiec na zlecenie prywatnej spółki Bundes Republik Dutschland  GmbH (z ograniczoną odpowiedzialnością), która zawłaszczyła sobie dla swoich haniebnych celów terytorium zamieszkiwane przez Naród Niemiecki. Określanie w mediach spółki BRD GmbH  jako państwo niemieckie czy Niemcy jest  nadużyciem i celową manipulacją. Spółka ta zarejestrowana jest w Waszyngtonie jako żydowski prywatny geszeft  z głównym odpowiedzialnym Joachimem Gauck, (obecny prezydent BRD) !  

Powstanie baz niemieckich i amerykańskich na terenie Polski jest  pogwałceniem porządku w Europie ustanowionego po II Wojnie Światowej na konferencji w Poczdamie 02.08.1945r.

Na tej konferencji ustanowiono strefy zdemilitaryzowane na terenie Niemiec pod protektoratem Rosji, USA, Wielkiej  Brytanii, Francji, które  zobowiązały się  do podjęcia wszelkich działań aby nigdy więcej nie odrodził się niemiecki militaryzm i nazizm  a Niemcy nigdy więcej nie zagrażały swoim sąsiadom ani  nie zagrażały utrzymaniu pokoju na świecie.

Oto cytat z dokumentu poczdamskiego w j.niemieckim

http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html

“Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann.”

Oto wersja w j.polskim,tłum.: M.Bejda

“Militaryzm niemiecki i nazizm zostaną wytępione, a alianci podejmą w porozumieniu ze sobą w teraźniejszości i w przyszłości, inne środki, które są konieczne, aby Niemcy nigdy więcej nie mogły zagrażać swoim sąsiadom lub  utrzymaniu pokoju na całym świecie.”

Zobowiązania konferencji poczdamskiej  nie zostały zrealizowane!  Wskazuje obecna napięta sytuacja polityczna prowadząca do rozpętania III Wojny Światowej. a głównym terenem działań wojennych miałaby być nie tylko Ukraina ale też Polska. Obecność w Polsce baz militarnych wojsk niemieckich , amerykańskich i innych pod szyldem NATO dowodzi złamania zobowiązań konferencji poczdamskiej.

Pod hasłami troski o nasze, Polaków bezpieczeństwo, dokonała się ponowna agresja Niemiec na Polskę, pomimo zapewnień że nigdy nie odrodzi się militaryzm niemiecki i nigdy nie będzie zagrażać swoim sąsiadom i pokojowi na całym świecie.

Jak na ironię spadkobiercy nazistów, zbrodniarzy wojennych przewodzą politycznym rozgrywkom nie tylko na Ukrainie ale także w wielu innych częściach świata.

Jest to doprowadzenie do sytuacji jaka istniała w czasie II Wojny Światowej. nowej formie, wprowadzona podstępnie, bez wypowiedzenia wojny,  pod pretekstem troski o nasze Polaków bezpieczeństwo.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2

https://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Streitkr%C3%A4fte

Oto wersja niemiecka wikipedii podająca stan posiadania polskiej armii dozbrajanej zdezelowanym sprzętem z terenu byłych Niemiec a obecnie BRD: Bundes Republik Deutschland GmbH, (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Truppenstärke und Ausrüstung[Bearbeiten]

Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 12. November 2009.

Polen modernisiert Teile seiner Waffenbestände; angesichts desKrieges in der Ukraine seit 2014 wird dies öffentlich thematisiert.[7][8]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname Bundesministerium der Verteidigung

L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil BUNDESMINISTERIUM VERTEIDIGUNG

L D-U-N-S® Nummer 344534870

L Geschäftssitz Stauffenbergstr. 18

L Postleitzahl 10785

L Postalische Stadt Berlin

Land Germany

W Länder-Code 276

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 03018242424

W Fax Nummer 03018248240

W Name Hauptverantwortlicher Ursula von der Leyen

W Tätigkeit (SIC) 9711

(“Ta jadowita pluskwa wojennych geszeftów “von der Layen” pochodzi z żydowskiej familii Albrecht – twórców geszeftu ALDI “.https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen , – komentarz lekarki demaskującej żydowskie ludobójcze geszefty )

Tu są wszystkie podjednostki :

► Home► Suchen

Trefferliste zur UPIK® Suche

Um zur Detailansicht der Geschäftspartnerinformationen zu gelangen, müssen Sie auf einen Unternehmensnamen klicken.

L Bundesministerium der Verteidigung  Niederl./Filiale Manching

L Bundesministerium der Verteidigung  Niederl./Filiale Klosterlechfeld

L Bundesministerium der Verteidigung Berliner Str. 115 Niederl./Filiale Eckernförde

L Bluecher Kaserne Stern Buchholz 16 Unternehmensstandort Schwerin

L Bundesministerium der Verteidigung Kasernenstr. 30 Niederl./Filiale Tauberbischofsheim

L Bundesministerium der Verteidigung Feldpost Niederl./Filiale Darmstadt

L Bundesministerium der Verteidigung Tiergartenstr. 58 Niederl./Filiale Siegen

L Bundesministerium der Verteidigung An der Neuen Bergstr. 102 Niederl./Filiale Pfungstadt

L Bundesministerium der Verteidigung Binger Str. 28 Niederl./Filiale Sigmaringen

L Bundesministerium der Verteidigung Peter-Strasser-Platz 1 Niederl./Filiale Nordholz

L Bundesministerium der Verteidigung Zeitzer Str. 112 Niederl./Filiale Weißenfels

L Bundesministerium der Verteidigung Fliegerhorst 513 Niederl./Filiale Köln

L Bundesministerium der Verteidigung Heidemannstr. 50 Niederl./Filiale München

L Bundesministerium der Verteidigung Bayerwaldkaserne Niederl./Filiale Regen

L Bundesministerium der Verteidigung Landshuter Str. 70 Niederl./Filiale Erding

L Bundesministerium der Verteidigung Heidestr. 245 Niederl./Filiale Köln

L Bundesministerium der Verteidigung Dez. Beschaffung/Az 76-3120 Niederl./Filiale Penzing

L Bundesministerium der Verteidigung Stauffenbergstr. 18 Hauptsitz Berlin

L Bundesministerium der Verteidigung Dimbacher Str. 75 Niederl./Filiale Volkach

L Bundesministerium der Verteidigung Suebenheimer Allee Niederl./Filiale Mannheim

L Bundesministerium der Verteidigung Daimler-Benz-Allee 2a Niederl./Filiale Laage

L Bundesministerium der Verteidigung Skagerrakstr. 10 Niederl./Filiale Aurich

L Bundesministerium der Verteidigung Rhön-Kaserne 3 Niederl./Filiale Wildflecken

L Bundesministerium der Verteidigung Cosimastr. 60 Niederl./Filiale München

L Bundesministerium der Verteidigung von-Seydlitz-Kaserne / Combined Air Operation Center 2 Niederl./Filiale Uedem

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pod pretekstem obrony przed zagrożeniem ze strony Rosji, sprowokowanym na Ukrainie przez światowe elity żydowskie, państwa NATO i Unii Europejskiej, w tym przez uzurpatorów z Polski , sprowadzane są do Polski nielegalnie wojska niemieckie i amerykańskie oraz inne obce służby w ramach nielegalnej ustawy  okupanta nr.1066 o udziale obcych służb do walki z Narodem Polskim.

Z mocy prawa Suwerena ustawa 1066 jest nieważna, bezskuteczna, nielegalna, bo ustanowiona na szkodę Suwerena przez okupacyjne władze, które nie posiadają dowodów na prawo do sprawowania władzy.

http://www.wprost.pl/ar/511324/Czolgi-i-artyleria-NATO-w-Polsce-Rosja-Agresywny-krok-ze-strony-USA/#.VYmNYSN3Aes.facebook

Uzurpatorskie, okupacyjne władze w Polsce poprzez bezprawne i wbrew woli Suwerena zaangażowanie w konflikt na Ukrainie doprowadziły do sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia działaniami wojennymi na całym terytorium Polski. Polska stała się nie tylko bazą dla obcych wojsk: głównie amerykańskich i niemieckich ale w Polskę zostały wykierowane rakiety wojsk rosyjskich jako odpowiedź na instalowane militarne NATO w Polsce  !

Polska stała się żywą torpedą, tarczą ochronną dla państw zachodnich dla uchronienia ich terenów  przed działaniami wojennymi. Jednocześnie odbywa się to na koszt i krzywdę Narodu Polskiego!

Oto jeden z dowodów na to, że uzurpatorskie organy państwa w Polsce stanowią żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie :

Zydowski geszeft :                                                                                                             UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SKARBU PANSTWA

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 426919651

L Geschäftssitz Ul. Krucza 36

L Postleitzahl 00 522

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 226959000

W Fax Nummer 226299838

W Name Hauptverantwortlicher Borowiec Grzegorz

W Tätigkeit (SIC) 9199

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Obywatelski Ruch Oporu poinformował  władze unijne, OBWE, rządy wielu państw na świecie o udowodnieniu przez Tadeusza Cichockiego faktu przejęcia terytorium Polski przez uzurpatorów wyłanianych w fałszowanych wyborach i jednocześnie działających wbrew interesom Polski i Narodu Polskiego, dopuszczających się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim. W wystąpieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia w imieniu Narodu Polskiego prosiliśmy o wzięcie pod uwagę powyższego faktu i o poinformowanie światowej opinii publicznej o udowodnieniu dokonania zamachu stanu w Polsce  przez obce wrogie Narodowi Polskiemu siły.

Jednak Zapanowała zmowa milczenia w świecie polityki i mediów !

link: “Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce.”

https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

Nie ma zgody Narodu Polskiego na oddawanie naszych synów  na tzw. “mięso armatnie” dla wojennych geszeftów żydowskich, zbrodniczych  karteli :  politycznego, bankowego, farmaceutycznego i religijnego na czele z Watykanem, prących do rozpętania III Wojny Światowej i zniewolenia ludzkości pod hasłem NWO: Nowego Porządku Światowego.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do nie odbierania korespondencji od okupanta w tym od wojskowych komisji uzupełnień oraz  powszechne odmawianie służby wojskowej w jednostkach, które stanowią żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie. Nakazem chwili jest wykorzystywanie do obrony przed poborem do wojska  faktu rejestracji Ministerstwa Obrony jako żydowskiego prywatnego geszeftu w Waszyngtonie.

W tych złożonych okolicznościach pozostaje nam Polakom tworzenie nowego systemu w każdej dziedzinie życia. Już następuje tworzenie od podstaw nowego systemu finansowego.

“Likwidacja światowych rynków finansowych… – Izabela Litwin – 7.05.2014”

https://www.youtube.com/watch?v=ufUbIauFO60

Niech każdy Polak z osobna przyjmie z satysfakcją i powagą, że w jego imieniu powstały dokumenty sankcjonujące jego prawa do równego udziału w podziale dóbr ! Stary system sztucznego kryzysu upadł 25.12.2012r. a obecnie znajdujemy się w nowej erze tworzenia od podstaw nowego systemu.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Do świadomości każdego Polaka niech dotrze ta pomyślna wiadomość !

Od naszej zbiorowej świadomości zaistniałej sytuacji zależy nasza przyszłość i przyszłość następnych pokoleń Polaków na Polskiej Ziemi ! Polacy poprzez zjednanie się wg wskazań Proklamacji i Dekretu Tadeusza Cichockiego mają szansę stać się  dla świata pionierem i najlepszym wzorem dla innych ciemiężonych narodów świata.

Naszym orężem niech będzie, niezwłoczne, powszechne zjednanie  się oparte na wielkiej  mocy naszych myśli skupionych na rozpoznawaniu zagrożeń i podejmowaniu działań ochronnych oraz konspiracyjnych w Oddziałach Obrony Koniecznej i w Trybunałach Ludowych.

Nie dajmy się zwodzić fałszywym obrońcom Narodu Polskiego podtykanym nam przez żydowskiego okupanta a zwłaszcza fałszywemu ruchowi  oporu z udziałem żydów, takich jak np..organizacja polska państwa podziemnego, polskie media niezależne, system global infoekspres.

Ten fałszywy ruch bezpodstawnie wykorzystuje nazwisko  Pana Tadeusza Cichockiego i znieważa autora najwyższych aktów prawnych pisanych w imieniu i interesie Narodu Polskiego. Jest to celowe działanie agenturalne obcych służb dla zdyskredytowania Pana Tadeusza Cichockiego, który jest niepodważalnym liderem a wydane przez niego dokumenty są pod względem prawnym nie do podważenia. Dają każdemu Polakowi prawo do powoływania się na zapisy tych najwyższych aktów prawnych, bo wydanych w imieniu i w interesie zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, Suwerena-Narodu Polskiego.

Wzywamy, aby Polacy masowo  odmawiali udziału w działaniach wojennych okupantów. Wzywamy aby swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywali  w akcjach przeciwko okupantom.

Apelujemy do rodowitych Polaków o unikanie kontaktów w osobami narodowości żydowskiej, osobami wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów, nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski żydów wysiedlić jako element szkodliwy.

http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Oto poniżej tekst naszego wystąpienia pt.: “Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiara spisku światowego !”

https://gloria.tv/?media=573146

=======================

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123814,zagraza-militaryzm-i-rewizjonizm-niemiecko-zydowski

===============

==========================

ScreenHunter_2583 Jun. 30 14.09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 30, 2015 by in Bezpieczenstwo Polski, Militaryzm and tagged , , , .

Archives

Blog Stats

 • 1,901,577 hits
June 2015
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: