Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Do Posłów z Sejmowej Komisji Finansów w sprawie projektu bezczelnej lichwy


ScreenHunter_2570 Jun. 30 10.00

====================

=========================================

ScreenHunter_2566 Jun. 30 09.53

Wojciech Sawicki

BEZCZELNOŚĆ jako określenie w polskim języku rozwiązań w przesłanym do Sejmu projekcie zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym nie oddaje istoty rzeczy. Bardziej adekwatne jest tu słowo HUCPA wzięte ze słownictwa żydowskiego. To co opisuje Autor w poniższym liście do każdego z Posłów Sejmowej Komisji Finansów ( wykaz poniżej) i w sąsiednich na stronie tekstach pt. „PROBLEM OSZUSTWA LICHWY” i „BANKOWY NADZÓR NAD POLSKĄ” pokazuje skalę przemocy finansowo – prawnej nad Polakami. Autor udowadnia na podstawie swojej konsekwentnej wielokrotnej korespondencji do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kwestię działalności kredytowej i nadzoru nad nią, że tego nadzoru w Polsce nie ma. Wręcz przeciwnie, banki zagraniczne sprawują nadzór nad Polską i jej obywatelami i bezczelnie ich grabią. Niezbędne jest dokonanie analizy aktów prawnych uchwalonych od początku roku, zwłaszcza związanych z finansami, a następnie wstecz aż do 1997 r. Wiele osób odpowiedzialnych za ten stan powinno stanąć  przed Naczelnym Trybunałem Narodowym.

Natomiast takie instytucje jak Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinny być zlikwidowane za to, że są narzędziem ponadnarodowych korporacji finansowych w przestępczym niszczeniu obywateli polskich. Pracownicy tych instytucji powinni mieć zakaz pracy przez 5 lat, coś w rodzaju „wilczego biletu”.

To co pisze Autor jest jedynie przysłowiowym czubkiem góry lodowej mechanizmu pieniądza wystającym na powierzchnię. Natomiast cały mechanizm pieniądza niczym część góry lodowej zanurzonej pod powierzchnią wody jest znacznie większym kosmicznym przekrętem, o którym można znaleźć na naszej stronie kilka tekstów i będą też następne.

Wojciech Sawicki jest członkiem Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.

Redakcja KIP

=======================

Wojciech Sawicki

Do Posłów z Sejmowej Komisji Finansów

Zwracam się z apelem o nie przyjęcie rozwiązania, o czym piszę poniżej i z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Do Premiera, do Szefów NIK, NBP, KNF, UOKiK, RzPO, FK oraz do Ministra Finansów.

Dnia 2 czerwca 2015 r. został przesłany do Sejmu projekt zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jednym z elementów tych zmian jest wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim wzoru, który ma określać: ’Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu’’, co ma zahamować lichwę, niczym nie ograniczoną i panującą od chwili poprzedniej nowelizacji tej ustawy w 2011 r. kiedy to usunięto limit dopłat i koszty pożyczek stały się dowolne.

Ośmielam się oświadczyć, że PRZEDSTAWIONA PROPOZYCJA JEST SKANDALEM.

Przypomnę, że 8 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu tych zmian. Interweniowałem pisząc do MF 13 maja, bo podane parametry tego limitu kosztów wychodziły absurdalne i po podstawieniu do wzoru konkretnych danych RRSO było wielo-miliardowe.

Odpowiedź z MF dostałem dopiero po interwencjach w Kancelarii Premiera, 31 października. I wymuszone wyjaśnienie zmieniało to co wynikało z tych błędnych założeń RM z 8 maja.

Dodano następujące zdanie dotyczące tego limitu kosztów pozaodsetkowych: „- z zastrzeżeniem, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekroczyć 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania”. Z całą mocą oświadczam, że tego nie było w materia-łach publikowanych po decyzji RM, a bez tego to był totalny absurd, teraz jest trochę mniejszy.

Zrobiłem ponowną analizę rachunkową tego limitu, która znowu dowodzi, że wcale nie ogranicza to kosztów, ani lichwy i tym samym grabieży Narodu, a tylko będzie łudzić społeczeństwo, że nad tym się panuje. I nie ma wątpliwości, że przedstawiona (nawet teraz z tym uzupełnieniem) propozycja, jest działaniem antyspołecznym i w interesie banków.

Interweniowałem do MF listem 19 listopada 2014 r., przesłanym do Wszystkich w kopiach tj. MF, KNF, NBP, UOKiK, NIK, RzPO, FK – i cisza – – żadnej reakcji nie było. Apelowałem dalej w imieniu rozsądku i uczciwości i po raz kolejny przesyłałem propozycję, jak to limitowanie lichwy należy rozwiązać – tak jak jest to stosowane i sprawdzone na całym świecie. Ten tekst ponownie tym Wszystkim, a teraz Posłom – załączam do przemyślenia.

I zmowa milczenia, aż teraz, znalazło się to w Sejmie. Z przykrością i z oburzeniem dodam, że wśród załączników do tego dokumentu nie znalazła się moja opinia przesłana na ręce Pani Małgorzata Hirszel – Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, która przyjmowała te opinie. A jest tam za to bardzo wiele opinii parabanków i można zrozumieć, o co tu chodzi.

I zobaczmy. Cytuję wzór i jego opis z przesłanego projektu zmiany ustawy o kredycie konsumenckim Art. 36a. 1. Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być wyższa od sumy: 1) 25% całkowitej kwoty kredytu oraz – 2) 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej W STOSUNKU ROCZNYM (- podkreślenie moje).2. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w ust. 1, oblicza się według wzoru:MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/R × 30%), gdzie poszczególne symbole oznaczają:MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,K – całkowita kwota kredytu, n – okres spłaty wyrażony w dniach, R – liczba dni w roku.3. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

(pkt. 2 jest tym uzupełnieniem po mojej interwencji z 13.V.2014 r. a pkt. 3 dodano po mojej interwencji z 19.XI.2014)

Wprowadza się tu pojęcie kredytu ‘’W STOSUNKU ROCZNYM , nie znanego w ekonomii i nawet zapytałem autora tego określenia, ile ma żon w stosunku rocznym. Teraz podano o co tu chodzi i mamy – np. kredyt 100.000 zł na 30 lat w stosunku rocznym to 3.000.000 zł., a nie 3.333 zł. i od 3 milionów liczony jest limit kosztów w drugim członie wg wzoru (z dodanym poza RM ograniczeniem). A dla 1000 zł na miesiąc to w tym stosunku rocznym 82,19 zł., a nie 12.000 zł. Bez komentarza…

Więc policzmy (ta analiza to to samo, co podałem w liście z 19 listopada 2014 r. (Minimalnie zmieniają się podane wartości, z uwagi na inny obecnie limit maksymalnego oprocentowania).

Dla pożyczki 1000 zł na 1 miesiąc, maksymalny koszt pozaodsetkowy wyniesie:

1000 x 25 / 100 + 1000 x 30 x 30 / 100 / 365 = 250 + 24,66 = 274,66 zł

Więc dla kredytu 1000 zł z takim kosztem pozaodsetkowym, RRSO = 1814,16%, a kwota do zapłaty = 1285,28 zł, a równoważny temu kredyt miał by oprocentowanie 342,34%. I obliczam, że koszt dopłat pozaodsetkowych jest 32,25 razy wyższy od odsetek od kredytu bez tych dopłat.

Dla kredytu 1000 zł na 30 lat, maksymalny koszt pozaodsetkowy wyniesie:

1000 x 25 / 100 + 1000 x 30 x 365 x 30 / 365 / 100 = 250 + 9000 = 9250 zł

Ale mamy ograniczenie tego kosztu do wysokości samego kredytu, czyli wyniesie to 1000 zł., więc dla kredytu 1000 zł z takim kosztem pozaodsetkowym, RRSO = 23,17%, a kwota do zapłaty = 6319 zł, co oznacza, że to ponad 6x więcej od kwoty pożyczonej. A równoważny temu kredyt miał by oprocentowanie 33,36% gdyby to były raty malejące, lub 21% w ratach równych.

I to anarchia, to kilkakrotnie drożej niż w ofertach banków i parabanków i to prezent dla nich. A w liście z 19 listopada napisałem nawet: I wygląda to gorzej jak sławny przekręt Jakubowskiej.

Dodam jeszcze, że dla pożyczki na rok RRSO = 166,66%, a na 5 lat RRSO = 56,34% i są to wartości abstrakcyjne, bo taki kredyt dostajemy z RRSO poniżej 10%. No i żeby było wesoło, podam, że dla pożyczki na jeden dzień, z dopuszczalnym tym wzorem kosztem pozaodsetkowym

– RRSO = 1.3558885852873160561397911766864e+35 i niestety nie wiem jak się nazywa liczba z taką ilością cyfr przed przecinkiem, wiem za to, że ten limit, znajdzie się w Księdze Guinessa.

Jest jeszcze jedna uwaga. Przedłożony projekt nie podaje (!), czy te określane limitem i wzorem pozaodsetkowe koszty, to mają być koszty wraz z odsetkami naliczonymi od nich, czy nie. Powyższe rachunki wykonałem w zrozumieniu, że te limitowane dopłaty, są kredytowane, jak to jest przyjmowane w praktyce bankowej. Ale gdyby te koszty pozaodsetkowe miały być traktowane wraz z odsetkami, to rachunek staje się niezwykle trudny do wykonania i nie możliwy do sprawdzenia przez kredytobiorcę. I sam ten fakt, jeszcze dodatkowo dyskwalifikuje projekt. Jest oczywiście mniej – dla jednego miesiąca RRSO = 1811,42%, zamiast 1814,16%. Dla dłuższych okresów ta różnica jest większa, ale to i tak nic nie zmienia.

Ludzie – Ratunku, co się dzieje !

Czy to ma być ograniczenie kosztów kredytów i lichwy, co jak wielokrotnie podawałem, w różnych wysokościach obowiązywało nieprzerwanie w ustawach od 1635 r., do haniebnej decyzji w 2011 r. I dzięki tej swobodzie, braku nadzoru i obojętności Rządu, mamy ponad 2x droższe kredyty od przeciętnej światowej, a roczne dochody banków to ok. 16 miliardów zł, co jest znaczącą pozycją w budżecie i to hamulec rozwoju gospodarczego Kraju.

I adresatów zapytuję, jak określić i ocenić Dyrektorów MF- Piotra Piłata i Panią Agnieszkę Wachnicką, (jako odpowiedzialną za ustawę w dokumentach sejmowych), a z którymi to właśnie korespondo-wałem. I niewyobrażalna jest dla mnie ich postawa odmawiająca kontaktów, podczas gdy to dzięki moim apelom do banków, tak wiele już poprawiono. Również tak i UOKiK się ocknął z kontrolą PKO bp (30.12.2013 r., na skutek mojej skargi do Komisji Europejskiej), wskazując wreszcie na nieprawidłowości, o które uparcie walczyłem od 2011 r. Dumny jestem z tego, ale na tych zmianach jak widać współ-adresatom listu, nie zależy, choć parę razy otrzymywałem od Nich słowa uznania. I gdyby do Pani Premier dotarła informacja o tym bezprawiu kredytowym, to było by wiele następnych abdykacji.

Z wyrazami nadziei

Wojciech Sawicki

W załączeniu (teksty obok na stronie KIP):

  • Tekst dot. ograniczenia lichwy (ozn. jako Zał. 3)

  • Podsumowanie tragedii kredytowej (ozn. jako Zał. 7)

(dla MF, NBP, KNF, UOKiK i wielu innych – to już uparcie po raz kolejny!)

  1. I z całą powagą podaję, że przedstawiony tu problem ograniczenia lichwy, to drobna część tej tragedii kredytowej i problemów do załatwienia, o co walczę. I w zgłoszonym teraz do Sejmu projekcie żaden z tych tematów nie istnieje (!!!). To np. nieprawdopodobny fakt, że w Polsce nie ma Nadzoru nad działalnością kredytodawców (nie wypełniony art. 20 Dyrektywy) i Wszyscy – MF, KNF, UOKiK, NBP oświadczają, że tego nie pełną. To np. odstępstwa od tej Dyrektywy, czy błędy w ustawie i casus, że nie ma oferty nie łamiącej prawa i bez oszustwa. I Wszyscy na to pozostają bierni i piszą mi, że to nie ich sprawa. NIK też. Zainteresowanym prześlę dokumentację dowodową.

WOJCIECH SAWICKI 22 czerwiec 2015 r.

p.o. Rzecznika Praw Kredytobiorcy

w.sawicki@op.pl, tel. 601361861

http://www.sawicki.cc/kredyty

Lista Posłów Sejmowej Komisji Finansów, którzy otrzymali indywidualnie listy Wojciecha Sawickiego

Komisja Finansow Publicznych

 (okres działalności: 17-11-2011 – )

Aktualny skład Komisji – 56 posłów

=================

=========================

Zydowski lichwiarz wyciaga lape

====================

ScreenHunter_2573 Jun. 30 10.09

==========================

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/06/wojciech-sawicki-do-poslow-z-sejmowej-komisji-finansow-w-sprawie-projektu-bezczelnej-lichwy/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 30, 2015 by in Uncategorized and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,877,014 hits
June 2015
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: