Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Ujawniona tajna historia: Putin odegrał kluczową rolę po wcześniej zaplanowanym upadku ZSRR


Tłumaczenie: Ola Gordon

Dlaczego Oś Anglo-Amerykańska tak boi się Putina i postanowiła go obalić?

a

Żadnego światowego lidera zachód nie demonizował w ostatniej dekadzie tak jak prezydenta Rosji Władimira Putina.

Żadnego innego prezydenta czy premiera nie poddawano tak wielu skandalicznym osobistym atakom i bezlitosnym fałszywym oskarżeniom.

Jest jasne, że Władimir Putin stanowi prawdziwe zagrożenie dla Światowego Rządu Cieni [World Shadow Government = WSG] w sposób który bardzo niepokoi tych, którzy siedzą na szczycie światowej piramidy władzy.

Dlaczego tak się go boją?

Zanim odpowiemy na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć i dokonać analizy tajnej historii zaplanowanego wcześniej upadku ZSRR. Tylko po zrozumieniu prawdziwego kontekstu historycznego, w którym funkcjonował wtedy Władimir Putin, jego obecne działania i wypowiedzi nabiorą wielkiego znaczenia. Ta nieznana historia jest także dość ważna, jeśli chce się zrozumieć reakcje jego niezliczonych krytyków wśród przywódców Osi Anglo-Amerykańskiej [Anglo-American Axis = AAA]. Oto ona:

Super-tajny układ zawarty przed zorganizowanym upadkiem ZSRR po upadku muru berlińskiego

Jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic które przepowiedziały nieuchronny upadek sowieckiego komunizmu i późniejszy rozpad ZSRR jest to, że faktycznie odbył się w sposób wręcz odwrotny do starannie kontrolowanej rozbiórki. Tylko że w tym przypadku byli to bankierzy i politycy, brokerzy inwestycyjni i mocodawcy którzy naciskali guziki. Wszystkie plany wobec tego celu zostały skrupulatnie określone przez tych udziałowców, z których każdy miał największy interes w eksploatacji ogromnego bogactwa Rosyjskiej Ojczyzny.

Upadek muru berlińskiego i ZSRR nie były spontaniczną serią ważnych wydarzeń, w co masmedia [MSM] chciałyby byśmy wierzyli. Ani nie były rezultatem prośby prezydenta Ronalda Reagana: „Panie Gorbaczow, niech Pan zburzy ten mur„, mimo że jego hollywoodzkie maniery na pewno pokazały wielki (i przekonujący) teatr polityczny. „Pierestrojka” i „glasnost” były tylko słowami-wytrychami ścigającymi się by przedstawić wygląd zasadniczo zmienionego ZSRR. Ale Rosja stała się zliberalizowana zwłaszcza w porównaniu z sowieckim komunizmem, a tylko po to by zostać zneoliberalizowaną przez banksterów.

W rzeczywistości całe rozwiązanie ZSRR było produktem licznych bardzo tajnych spotkań jakie odbywały się z przedstawicielami ZSRR na bardzo wysokim szczeblu (najwyższym), Ameryki, Brytanii i innych czołowych krajów AAA i kontrolerów WSG. Ogólnie mówiąc, najważniejsze z tych spotkań dotyczyły precyzyjnie planowanych aspektów biznesowych i komercyjnych, bankowych i inwestycyjnych, koniecznych dla kontrolowanego rozpadu republik ZSRR i jego wschodnio-europejskich satelitów.

W 1989 wahadło władzy odwróciło się od tych którzy chcieli widzieć ZSRR i jej satelitów kontrolowanych przez komunizm, do tych którzy chcieli bezpośrednio kontrolować jej ogromne bogactwa naturalne, bazę przemysłową i inne narodowe aktywa, metodą nagiego drapieżnego kapitalizmu. W tym celu wielu notorycznych rosyjskich oligarchów wybrali i mianowali bankierzy zachodniej koalicji w celu nadzorowania jawnej kradzieży wszystkich głównych aktywów i zasobów naturalnych rosyjskiego narodu. Tę unikalną formę skorumpowanego drapieżnego kapitalizmu na początku ukrywano przed oczami opinii publicznej, kiedy ją wdrażano by ograbić z wszystkiego co wartościowe zarówno państwo jak i obywateli.

Ten wspólnie błogosławiony proces przejściowy był jedynym sposobem, na który Związkowi Sowieckiemu „pozwolono” by wyzwolić się od tych, którzy potajemnie kontrolowali jego los w ciągu prawie 75 lat sowieckiego komunizmu. Liderzy tacy jak Michaił Gorbaczow i Borys Jelcyn zostali wybrani po to by zatwierdzili całą koordynowaną przez państwo kradzież przez oligarchów. Skoro liderzy polityczni są zwykle trzymani w ciemności, żaden z nich, ani ich wewnętrzne kręgi, nie byli wtajemniczeni w szczegóły tego programu kradzieży rosyjskiego bogactwa. Byli jedynie słupami, których głównym zadaniem było rozpoczęcie procesu razem z okleiną legalności. Ale z uwagi na ich stanowiska we władzy politycznej i unikalne punkty widzenia, obaj mieli ponurą świadomość, że za ich plecami „zawarto umowę z diabłem„.

Największy ciężar z powodu czasu prezydencji spoczywa na Borysie Jelcynie, kiedy obserwował oligarchów kradnących wszystko co widzieli. Jego dobrze znany problem z piciem i choroba serca z pewnością były skutkiem godzenia się na tę całą szaradę. Niemniej jednak, on wiedział, że pod przyszłym przywództwem Władimira Putina – Rosja zostanie „ochroniona”. Bo kiedy kapitalistyczne sępy z Rosji i z zachodu realizowali swoje plany (i umowy) ograbienia Rosji ze wszystkiego, to super tajna grupa rosyjskich patriotów i narodowców, lojalnych polityków i urzędników rządowych zawarła jeszcze mocniejsze porozumienie by to wszystko odebrać… kiedy nadejdzie odpowiedni czas.

CIA WALLAPER BY STEELGOHST

Poniższy nagłówek pokazuje dokładnie co nie wydarzyło się przed rozpadem muru berlińskiego i późniejszym upadkiem Związku Sowieckiego: Dyrektor CIA przyznaje: CIA nie przewidziała sowieckiego upadku [Director Admits C.I.A. Fell Short In Predicting the Soviet Collapse – New York Times].

Czy ktoś może uwierzyć, że CIA próbowała pokazać się jako niezdolna przewidzieć ten monumentalny i niezrównany upadek, szczególnie skoro to Firma faktycznie pociągała dźwignie i naciskała guziki czegoś co istotnie było kontrolowaną rozbiórką?

CIA poszła nawet tak daleko, że przyjęła dużo złej prasy by przekonać Amerykanów (i świat), że ‚naprawdę’ w tej kwestii ponieśli żałosne fiasko. Taka była ich intencja ukrycia prawdziwego spisku zrealizowanego przeciwko narodowi rosyjskiemu, jak również przeciwko wszystkim byłym republikom tworzącym sowiecki blok, że CIA stała się tematem różnych dramatów politycznych wystawianych w całym ‚regionie teatralnym Waszyngtonu DC’ po to, żeby ukryć jakiekolwiek zaangażowanie Ameryki.

W końcu Firma jest bezpośrednio odpowiedzialna za dopilnowanie by dokładnie przestrzegać wszystkie międzynarodowe porozumienia AAA. W rzeczywistości, wymuszanie tego charakteru umów zawsze było głównym obowiązkiem CIA. Ale w przypadku Rosji ich długoterminowe szacunki i analizy strategiczne NIE WYPALIŁY. Popełnili taki błąd, że teraz mogą bezpiecznie powiedzieć, że to naprawdę CIA w końcu została oszukana. Może byli tam w CIA także ci na wysokich stanowiskach ‚demaskatorzy’, którzy uczestniczyli w grze by zaalarmować swoje rosyjskie odpowiedniki o różnych spiskach i szwindlach organizowanych od Petersburga do Władywostoku przez zachodnich banksterów.

Teraz powinno być jasne dlaczego wszyscy rosyjscy oligarchowie uciekli do Londynu, Tel Awiwu i Nowego Jorku.

Jaki jest lepszy sposób dla oligarchów by chronić się przed rosyjskimi aktami oskarżenia, niż szukanie pełnej protekcji przestępczego syndykatu CIA, MI6 i MOSSADU w AAA. Nawet uwolniony niedawno były prezes Michaił Chodorkowsky [1] z niedziałającego już Jukos Oil, spędził więcej czasu w dobrej starej Ameryce agitując za nową rosyjską rewolucją. Inna rosyjska roślinka CIA, były szachowy mistrz świata Gary Kasparow, również pracował w godzinach nadliczbowych by wyrugować Putina jako „protektora królestwa”, kiedy nieustannie opowiada amerykańskiemu establishmentowi politycznemu o ‚poważnym niebezpieczeństwie’ ze strony oświeconego przywództwa Putina.

Wydaje się, że żaden z tych zachodnich naiwniaków nie rozumie, że to nie jest rok 1917. I że Władimir Putin nie jest słynnym carem Mikołajem Romanowem. Nie zdają sobie też sprawy z tego, że wielu z ich kolegów oligarchów zagranicą, jak również polityczne pionki w kraju, spotkał katastrofalny los, takie są siły które zjednoczyły się z mistrzowskim planem Putina o silnej i suwerennej Rosji. Żaden z wielu oligarchów, działając z pobudek skrajnego własnego interesu, nie może nawet mieć nadziei na dotknięcie Putina teraz, kiedy władza państwowa nieodwracalnie skonsolidowała się by spełniać wolę Kremla.

Majdan albo główny plac w Kijowie, Ukraina, po katastrofalnym coup d’état kierowanym i finansowanym przez Amerykę.

Ukraina: kolejny koordynowany przez CIA coup d’etat … dla USA i Izraela

Co jest szczególnie zaskakujące, zważywszy bardzo dynamiczne ruchy grane na obecnej geopolitycznej szachownicy globalnej, jest to, że zachód jest tak przejrzysty, zarówno w odniesieniu do ich metody i motywu w kierunku osłabiania Rosji. Niedawny zamach w Kijowie i trwająca rewolucja na Ukrainie dają doskonały przykład kolejnego upadku narodu przeprowadzanego w historycznej orbicie Rosji. Tutaj znowu syjonistyczni oligarchowie z powiązaniami z USA, Brytanią i Izraelem zostali mianowani na wszystkie najważniejsze krajowe stanowiska kierownicze, jak również na gubernatorstwa wszystkich regionów znanych jako oblasti. Po raz kolejny, plan AAA został wykonany zgodnie z tym samym podręcznikiem jak ten wykorzystany w trakcie upadku ZSRR, z oligarchami-miliarderami przejmującymi całkowitą kontrolę nad bogactwem Ukrainy.

Większość tego nie wie, ale jest plan przygotowany przez nowoczesne państwo Izrael ustanowienia powrotu do jego oryginalnej ojczyzny na Ukrainie. Wschodnia Ukraina była kiedyś częścią królestwa Chazarii w czasie kiedy judaizm wybrał król na oficjalną religię państwową. Ci chazarscy wyznawcy judaizmu będą stanowić to co jest teraz znane jako żydostwo aszkenazyjskie. Przez wieki migracji przez Rosję, jak również emigracje do wszystkich części wschodniej, środkowej i zachodniej Europy, aszkenazyjczycy rozwinęli się w najbogatszą i najpotężniejszą politycznie grupę religijną w Eurazji.

W rzeczywistości Nowoczesne Państwo Izrael (MSI) utworzył ruch syjonistyczny, który swoją siłę i bogactwo czerpał ze światowego aszkenazyjskiego żydostwa. Ale eksperymentowi MSI nie wiedzie się dobrze. Większość tych Żydów którzy emigrowali z Rosji i Ukrainy, jak również wielu którzy uciekli z Europy przed prześladowaniami II wojny światowej, z chaosu po niej i aż do współczesnej niestabilności, teraz rozumieją, że z deszczu wskoczyli prosto pod rynnę.

Co więcej, wielu Żydów teraz rozumie, że ich kulturowe PTSD [2] wygenerowane przez I i II wojnę światową było celowo narzucone, żeby byli bardziej ulegli wobec zamieszkania na obcej działce pustynnej ziemi otoczonej przez narody arabskie i muzułmańskie, które zmuszono do oglądania jawnej kradzieży w biały dzień Palestyny od ich braci. Niedobry sposób na przeprowadzkę do sąsiedztwa, zwłaszcza kiedy sąsiedzi mogą bardzo łatwo wystrzeliwać na ciebie moździerze i rakiety.

I tu pojawia się spisek re-populacji Ukrainy. Większość Izraelczyków pochodzenia europejskiego naturalnie lepiej się czuje „na kontynencie”, całkowicie poza zasięgiem takich ataków moździerzowych i rakietowych. Dlatego Ukrainę wybrało syjonistyczne przywództwo jako nowe miejsce zamieszkania. To jest nie tylko bezczelny rasistowski reżim MSI nie do utrzymania w żadnym cywilizowanym świecie, pokazał się jako absolutnie łotrowski naród i przestępcze państwo jakim jest obecnie. W rzeczywistości MSI sromotnie wyróżnił się jako bezprecedensowy i nie mający sobie równych międzynarodowy parias.

Szczególnie w świetle niedawnego zniszczenia Gazy, Izrael zasadniczo przypieczętował swój los. W związku z tym, Bliski Wschód przekształcił się w ogromną beczkę prochu gotową wybuchnąć, gdy Izrael zdecyduje się przekroczyć zbyt wiele czerwonych linii po raz n-ty. Każdy normalny człowiek żyjący w tak niestabilnym środowisku chciałby tylko usunąć się daleko od takiej niepewnej sytuacji, i dlatego jest tam teraz bardzo spokojny ruch Żydów aszkenazyjskich wracających z powrotem na Ukrainę, do ich ojczyzny.

Koalicja USA-UK-EU-Ukraina od początku pokazywała swoje nierozważne intencje

Od samego początku zorganizowanej wojny domowej na Ukrainie, potęgi zachodnie ujawniły swoje zamiary utworzenia nowego „Europejskiego Izraela”. Usunięcie języka rosyjskiego i zastąpienie go hebrajskim jako drugi oficjalny język Ukrainy, to tylko jeden z dość wyraźnych ruchów w kierunku ustanowienia nowej izraelskiej enklawy. Cały czas AAA oskarża Rosję o zamiary utworzenia nowego regionu – Noworosji – znanej dosłownie jako Nowa Rosja.

Taki temat zastępczy osiągnął cel – nie wywoływania podejrzeń co do realnego spisku przejęcia Ukrainy, tak jak Palestyny pod koniec lat 1940. Ponadto, zobaczmy nadzwyczajne milczenie Izraela w kwestii całego awanturnictwa AAA na Ukrainie przed i podczas trwającej sfabrykowanej wojny domowej. Jego milczenie jest jeszcze bardziej ogłuszające w świetle faszystowskich neonazistowskich zbirów cynicznie wykorzystywanych do realizacji programu ludobójstwa Kijowa we wschodniej Ukrainie. Oczywiście ta strategia jest identyczna do powolnego ludobójstwa przez Izrael Palestyńczyków, jak również systematycznej i jawnej kradzieży ich ziemi.

a

Taki „Europejski Izrael” nie tylko dawałby bardzo strategiczne położenie geopolityczne, z którego mógłby kontynuować próby destabilizacji Rosji, AAA wykorzystałaby Ukrainę do wywoływania zakłóceń w całej Unii Europejskiej. Tak jak Izrael przyzwyczaił się do wywoływania niepokojów przez dekady na całym Bliskim Wchodzie, nowe państwo ukraińskie ustanowione dla osadnictwa Izraelczyków będzie spełniać podobną funkcję w całej strefie euro, która powoli staje się wroga wobec populacji żydowskich i ich interesów.

Kiedy neofaszystowska junta w Kijowie rozpuściła swoich bojowników na miejskie i wiejskie tereny wschodniej Ukrainy, stało się oczywiste, że tu chodziło o dużo większy program czystek etnicznych. Liczne wiarygodne raporty wskazywały na hurtową rzeź niewinnych cywilów, jak również chęć zniszczenia infrastruktury/miejsc kultu/domów/biznesów rosyjsko języcznej społeczności. Teraz jest jasne, że podstępny plan celowego ludobójstwa zorganizowano żeby zrobić miejsce dla wkrótce mających być przeszczepionych Izraelczyków, którzy rozumieją, że Izrael stoi na krawędzi swojego XXI-wiecznego Armagedonu.

Stare imperia muszą zginąć by zrobić miejsce dla PRAWDZIWEJ transformacji globalnej promowanej przez Putina

Jeśli AAA charakteryzuje się jednym dążeniem przede wszystkim, to jest nim niezaspokojona żądza ropy i gazu naturalnego. AAA jest tak uzależniona od paliwa węglowodorowego, że petrodollar szybko stał się walutą światowych zasobów. Siła tak stałego światowego popytu na ropę jako źródło energii, osiągnęła teraz punkt krytyczny. Obie – machina wojenna AAA i walec gospodarczy wymagają DUŻO ropy i gazu, by kontynuować swoją tyranię na całej planecie. AAA jest nie tylko strasznie rozrzutna i nieskuteczna w wykorzystywaniu tych zasobów energetycznych, które Rosja posiada w wielkiej obfitości, to zużywa znaczne ilości czasu i energii, pieniędzy i kapitału, w procesie dalszego nabywania potrzebnego paliwa węglowodorowego by utrzymać wyłączny status supermocarstwa.

I tu znajdują się zalążki jej własnej destrukcji, bo AAA nie może już ponosić kosztów koniecznych do zachowania imperium. Zakres na jakim opierały się wojna i inne formy konfliktu w celu zapewnienia dodatkowych źródeł ropy i gazu już nie robi sensu. Wszystkie kraje które szły tą drogą wiecznej wojny zostały zdemaskowane. Niektóre, jak Izrael, są uważane za przekleństwo przez przeważającą większość krajów na całym świecie. Podobnie Ameryka jest oczerniana na całym świecie jako rozrabiaka chcący autodestrukcji, dokładnie jak Brytania jest powszechnie znana przez jej bankstera MO z londyńskiego City.

W świetle tych powszechnie posiadanych spostrzeżeń, wskaźniki fortuny / losu zarówno BRICS jak i AAA gwałtownie rosną i spadają. Podczas gdy europejski-amerykański-japoński model gospodarczy nadal bankrutuje w czasie rzeczywistym, BRICS przygotowuje się przynajmniej do przyszłej koniunktury. Oczywiście trajektorie krajów BRICS są gotowe do strzału ku gwiazdom, podczas gdy zachodnie mocarstwa niebezpiecznie spadają ku bezprecedensowej „katastrofie i spaleniu”. Jak na ironię, tylko dzięki współpracy ze sprzymierzonymi z BRICS krajami, a zwłaszcza z Rosją, strefa euro i amerykańska strefa wpływów mogą się uratować od niemal pewnego załamania gospodarczego i finansowego.

Kiedy zaczną więdnąć pozory które określają tak dużo z zachodniego gospodarczego mirażu, kraje strefy euro będą bardzo żałować narzucenia na Rosję tak szkodliwych sankcji. To teraz dotknęły je ogromne konsekwencje gospodarcze, dokładnie w środku odradzającej się recesji, w wyniku dużo bardziej wyniszczających sankcji ze strony Rosji. Nawet osławiona lokomotywa ekonomiczna Europy – Niemcy – straciły swoją zdolność do pociągania reszty UE, wszystko dlatego, że postanowiły stanąć po stronie prawdziwych sprawców kijowskiego coup d’état.

Bitwa o Ukrainę nie jest tak bardzo o nieudanej zagrywce geopolitycznej AAA, jak testem lakmusowym dla tych którym pozwoli się dołączyć do prawdziwego ruchu globalnego określonego przez sprawiedliwość gospodarczą, równość społeczną i integralność polityczną. Ponadto, to uszanowania suwerenności narodowej – ponad wszystko – których Rosja Putina, Chiny Jinpinga i Indie Modiego oczekują od świata, jakie reszta świata powinna dostać od krajów BRICS.

Wkracza Władimir Putin, idealna szabla dla AAA

Najważniejsze jest by zrozumieć, że to nie tylko człowieka Putina oni się boją. To nawet nie Rosji jako narodu który przeraża AAA. To SIŁA za Putinem której nie widzieli na czołowym politycznym stanowisku od Johna F Kennedyego. Na pewno AAA musi się zastanawiać jak mogli dać się tak oszukać by uwierzyć, że Putin był w ogóle jednym z nich. W końcu był funkcjonariuszem KGB ze wszystkimi odpowiednimi referencjami, który, jak wierzyli, będzie z nimi grał w ich grę, tylko ich metodą i przez cały czas.

Ale tak jak JFK na początku lat 1960, kiedy Putin dokładnie zobaczył jak AAA prowadzi grę z narodami – WSZĘDZIE – odwrócił się od nich i nigdy nie obejrzał się za siebie. Ponieważ jego poprzednik Borys Jelcyn, który pomagał rosyjskim oligarchom w grabieży, rabunku i gwałcie rosyjskiej ojczyzny, dał stanowcze błogosławieństwo Putinowi jako politycznemu dziedzicowi, nikt nigdy nawet nie myślał że Putin zrobi taki radykalny obrót o 180°. Zarówno w formułowaniu polityki państwa jak i w administracji federalnego rządu, rozpoczął proces odbierania Rosji tym którzy zdefraudowali jej bogactwo. Jego konwersja przeciwko drapieżnym oligarchom była tak drapieżna, że teraz mówi się o nim jako o prawdziwej reinkarnacji Piotra Wielkiego, który również uratował Rosję przed wrogami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Bliski sojusz Putina z patriarchą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – Jego Świątobliwością patriarchą Kyryłem – stał się przyczyną zakochania się w nim bardzo religijnego i tradycyjnego rosyjskiego narodu. Jego społecznie konserwatywny program bardziej zgadza się z rosyjską wrażliwością, bo chroni rafinowaną kulturę która nie zgadza się ze swobodą obyczajów coraz bardziej brutalnego społeczeństwa zachodniego. W tej szczególnej dziedzinie rozbieżności, Rosja Putina służyła jako siła równoważąca dla modus operandi AAA – siania społecznego chaosu i zaburzeń politycznych gdziekolwiek postanowią działać. Propagowanie zbyt liberalnych norm społecznych jest ich strategią w tym zakresie, z czym wielokrotnie Putin się zderza.

Należy zauważyć, że Rosja którą odziedziczył Jelcyn była tą którą obiecano całkowicie skorumpowanym oligarchom. Inaczej mówiąc, emancypacja z komunizmu przyszła tylko dzięki porozumieniu, że rosyjscy oligarchowie dostaną pozwolenie na kradzież aktywów narodowych – zasobów naturalnych, fabryk i wszystkiego na czym mogli położyć swoje łapy. Ten mało znany fakt był powodem dlaczego Borys Jelcyn swobodnie przyznał się na końcu swojej kariery do pewnych błędów historycznych, zwłaszcza tych odnoszących się do systematycznego transferu rosyjskiego bogactwa do tych teraz niesławnych oligarchów.

Jelcyn wiedział, że to było kluczowe do ewentualnego wyzwolenia się Rosji od tych potęg zachodnich, które zorganizowały upadek muru berlińskiego w stosunkowo spokojny sposób.

Historia teraz pokazała, że Borys Jelcyn miał wielką zdolność przewidywania w wyborze Wladimira Putina na premiera. Jego ostatnie słowa do Putina kiedy był prezydentem były: „Zadbaj o Rosję„. Tłumaczono je również na „Chroń Rosję„. Putin był idealnym narzędziem które zagwarantuje spełnienie ostatniego życzenia Borysa Jelcyna. Putin sam wypowiedział następujące słowa na kilka dni przed pogrzebem Borysa Jelcyna:

„Zrobimy wszystko co w naszej mocy by upewnić się, że pamięć o Borysie Nikołajewiczu Jelcynie, jego szlachetne myśli i jego słowa „zadbaj o Rosję” posłużą nam jako moralny i polityczny punkt odniesienia”. [3]

Oczywiście, zrobienie tego oznaczało, że niekorygowalni oligarchowie albo pójdą do więzienia, albo na uchodźstwo.

I Putin postanowił dokładnie to zrobić, bez względu na zachodnie reakcje i/lub groźby ze strony wszystkich podejrzanych. Putin nigdy nie pozwoli drapieżnym kapitalistom zniszczyć Rosji. Dość celowo – pod przykrywką „bezpieczeństwa narodowego” – zainicjował cały konieczny legalny proces i procedury rządowe dla odzyskania tego co ukradziono rosyjskiemu narodowi. To posunięcie było szczególnie skuteczne i niezawodne, bo AAA używała tego samego pretekstu do przejmowania przez wieki dużych i małych narodów.

Niemniej jednak, zachód mógł tylko się wycofać w zupełnym szoku, że prezydent faktycznie chroni w ten sposób swój naród. Że Putin kładzie interesy Rosji i jej obywateli przed tymi bankierów… i przemysłowców… i potężnych oligarchów, postrzegano jako ostateczną zdradę. W końcu jego działania są sprzeczne z zakulisowymi umowami zawartymi przez prawdziwych mocodawców, którzy wynegocjowali „upadek muru”. Komunizm miał być zlikwidowany TYLKO wtedy, gdy oligarchom przyzna się nieograniczony dostęp do bogactwa Rosji. Więc oni byli… na razie.

Mało kto wie, że Borys Jelcyn – a zwłaszcza Władimir Putin później – oszukali ich wszystkich. Niestety, takie dobrotliwe oszustwa ostatecznie miały wielki wpływ na zdrowie Jelcyna w postaci śmierci na skutek choroby serca. Jako niezwykle patriotyczny i ofiarny rosyjski przywódca, Borys Jelcyn wiedział, że musiał grzecznie grać z przywódcami zachodnimi (i ich agentami-oligarchami), jeśli naród miał się uwolnić od ich drapieżnych szponów. W końcu wykonał wspaniałą robotę, w szczególności by zapewnić płynne przejście na Putina, na którego spadł ciężar łagodnej zdrady.

Głównym powodem pogardy zachodnich potęg wobec Władimira Putina jest to, że całkowicie ich oszukał na korzyść rosyjskiego narodu.

Nikt nie rozumie rosyjskiej historii XX wieku lepiej niż słusznie urażeni obywatele ZSRR. Ci ludzie cierpieli wielkie męki z rąk komunistycznych bandytów, których do władzy doprowadzili zachodni bankierzy i anglo-amerykańska klasa polityczna. Oni wiedzą dokładnie, co się stało z ich Ojczyzną na początku całkowicie fałszywej rewolucji bolszewickiej. Oni również dobrze wiedzą kto odpowiadał za taki katastrofalny kataklizm społeczny, gospodarczy i polityczny.

„Mówi się, że rosyjskie stepy urodziły wielu filozofów. Te wielkie połacie ziemi biegną na pozór zawsze z szeroko otwartym niebem i z nieprzerwanymi wiatrami które mieszają duszę … by poznać prawdę … i tylko Prawdę”. [4]

Tylko poprzez zrozumienie temperamentu tych rosyjskich narodów, które przeżyły katastrofę komunizmu, który narzucili na nich obcy agenci z tajnym programem, można właściwie zrozumieć siły stojące za Putinem. W związku z tym, to nie jest Putin, prezydent, z którym mają do czynienia mocarstwa zachodnie. Jest to dumny i patriotyczny rosyjski ruch, który powstał ze świadomości, że AAA odpowiadała za ich stracony wiek. Tej prawdy nie można wymazać z historii zamalowaniem kilku stron internetowych, które są kontrolowane przez CIA. Nie można też wielu ohydnych i dlatego niewygodnych faktów historycznych usunąć z rosyjskiej psychiki, kiedy tak dużo bólu i cierpienia narzucono na tak wielu.

Naprawdę, siły które popierają Putina w jego dążeniu do prawdziwej suwerenności narodowej są znacznie większe niż jakiegokolwiek prezydenta USA lub premiera Brytanii, naczelnego dowódcy NATO czy lidera Unii Europejskiej. W rzeczywistości, siłą za Władimirem Putinem jest sama Rosja, siła dość zdecydowana by nigdy nie być więzioną przez AAA. I żadne pogróżki z Waszyngtonu, czy terroryzm gospodarczy z UE, ani sabotaż finansowy londyńskiego City, nie zmienią tej determinacji.

Broń nuklearna ma sposób służenia jako wielka równoważnia

W przeciwieństwie do każdego innego kraju, który niedawno upadł z powodu gołej agresji AAA, Rosja w znacznym stopniu rozwinęła wiele technologii broni jądrowej w czasie zimnej wojny. Zachód nie wyobrażał sobie, że Rosja później wykorzysta perspektywę nie tylko technologii broni jądrowej, ale także znacznie bardziej zaawansowanej i destrukcyjnej broni, której nigdy nie wykorzystano na planecie Ziemi, jako silny środek odstraszający wobec niesprowokowanych działań wojennych AAA.

Ani ci sami zachodni drapieżni kapitaliści nigdy nie wyobrażali sobie, żeby najbogatszy człowiek w Rosji – Michaił Chodorkowski [3] – został uwięziony na 10 lat. Będąc ich zwiadowcą w dalszej grabieży rosyjskich rezerw ropy i gazu oraz powiązanych aktywów, cały błędny plan AAA dalszej grabieży Rosji poniósł całkowitą klęskę. Ale gdy oligarchowie zostali pozbawieni władzy, pieniędzy i wpływów, wszystkim na czym mógł polegać zachód, była brutalna siła, jaką w dalszym ciągu stosują z niezwykłą dzikości w takich miejscach jak na Ukrainie. Zastraszać i grozić, zniewalać i wyłudzać, to wszystko co AAA wie jak robić teraz, tak skuteczne były te taktyki w podbijaniu zupełnie bezradnych i / lub bezbronnych narodów na całym świecie od wielu dziesiątków lat.

Niemniej jednak, teraz kiedy Federacja Rosyjska ponownie oceniła zdolności ich broni jądrowej i ponownie rozmieściła krytyczne zasoby na ich zachodniej granicy, ich taktyczna reakcja i przygotowanie strategiczne nigdy nie były lepsze. Podczas gdy ta szczególna sytuacja stanowi wielką przeszkodę dla planu dalekiego zasięgu AAA w kierunku Nowego ‚Porządku’ Świata, Rosja i coraz liczniejszy Sojusz BRICS stanowi jeszcze większe wyzwanie dla ich pełnego wad planu realizacji.

a

Żądanie Rosji o poszanowanie suwerenności narodowej wyraża dużo większy ruch światowy

Do Rosji nie tylko dołączył Sojusz BRICS w jej dążeniach do wyrównania globalnego boiska, jest również wspierana przez wiele innych krajów bliskich i dalekich, Węgry są jednym, który wyłamał się z szeregów Unii Europejskiej. Z pewnością zubożała i zbankrutowana AAA ma bardzo trudne zadanie, gdy idzie przeciwko rosnącej liczbie krajów, których nie będzie się już traktować jak pasierbów. Gdy kraje takie jak Chiny i Rosja, Indie i Brazylia, RPA i Wenezuela, Boliwia i Ekwador, publicznie wyrażają swoje obawy wobec amerykańskiej hegemonii, cały świat zwraca szczególną uwagę. I to stanowi prawdziwą siłę za Władimirem Putinem.

Podręczniki historii pewnego dnia pokażą, że światowa społeczność narodów zebrała się wokół wyższości moralnej Władimira Putina w drugiej dekadzie nowego tysiąclecia. Nie tylko Rosjanie w pełni wspierają swojego prezydenta, ale ogromne populacje Chin, Indii i wielu innych narodów stoją solidnie za swoimi przywódcami przeciwko nieustannemu wtrącaniu się przez AAA. Wszechobecność internetu po prostu sprawiła, że zbyt łatwo dzielić się tym co naprawdę dzieje się na całym świecie, zwłaszcza gdy AAA działa tak energicznie przeciwko interesom zwykłych ludzi na całym świecie.

Władimir Putin, bez względu na to jakie intrygi i machinacje są wprawiane w ruch by zakłócić jego najlepsze intencje, został uznany przez swój naród. Oni wiedzą, że zrobił wszystko co mógł, by chronić Rosję. Wiedzą też, że w jego determinacji by zadbać o Rosjan, rozważa również najlepsze interesy obywateli każdego narodu, w tym tych, którzy bezlitośnie antagonizują Rosję i prześladują go przy każdej okazji. Ta nadzwyczajna postawa jest nie tylko dość rzadka wśród światowych liderów dzisiaj, to jest godna podziwu jakość w każdym stuleciu … i to jest tylko kolejny powód, dla którego tak nienawidzą mądrego i oświeconego przywództwa Władimira Putina.

„Zadbaj o Rosję” dosłownie stało się „moralnym i politycznym punktem odniesienia” Putina

Tylko poprzez rozporządzenie Boże podpułkownik KGB kończy spełnienie ostatniej woli swojego poprzednika, służąc na przemian zarówno jako prezydent i premier Rosji. Ale Władimir Putin podszedł do tej dyrektywy prezydenckiej tak poważnie, że teraz jest na celowniku najgroźniejszej machiny wojennej i molocha gospodarczego na Ziemi. Ale w przeciwieństwie do krótkiej kadencji JFK, która odbywała się w samym brzuchu bestii, Putin ma niezrównane wzniesione wokół niego zapory ochrony. Wiedział, że jeśli ostatnie życzenie Borysa Jelcyna miało być spełnione, to on i jego współpracownicy muszą być chronieni. W końcu drużyna AAA nigdy nie gra fair i zawsze łamie zasady.

W świetle postrzeganego przez Putina wycofania się z umowy, na którą w zasadzie zgodzili się jego poprzednicy, dla niego nie istniały moralne imperatywy do przestrzegania takiej nielegalnej i nieetycznej umowy. Na pierwszy rzut oka, on mógł być słusznie oskarżony o zdradę na najwyższym szczeblu, gdyby spełnił wymagania AAA. Tylko zdrajca mógłby dotrzymywać tak skandalicznej umowy, więc Putin wiedział, że zarówno prawo jak i naród staną po jego stronie, gdy on odwrócił się od oligarchów i ich zachodnich sponsorów. Niemniej jednak, robiąc to ściągnął na siebie i Rosję gniew Rotszyldów i Rockefellerów, Rady Stosunków Zagranicznych i Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg.

Będąc mądrą, starą duszą jaką Putin jest, wiedział, że jego kadencja będzie najważniejsza w nowoczesnej erze … zarówno dla Rosji jak i dla świata. On nie wycofał się z potrzeby tak trudnego przedsięwzięcia, w rzeczywistości, zdaje się być ośmielony przez to groźne wyzwanie. Ale on ma po swojej stronie naród rosyjski, jak również zdecydowaną większość narodów świata. Gdy siła ludzi na świecie zaczyna jednoczyć się wokół prawdziwych intencji, jakie reprezentuje i często wypowiada Władimir Putin, zmiana na którą wielu czeka przyjdzie szybko i wściekle. Naprawdę, transformacja globalna jest tuż za rogiem, prawdziwy nowy porządek świata naznaczony przez domniemane poszanowanie suwerenności narodowej i osobistej.

Przyszłość świata zależy od Putina

„Poprzez Rosję przychodzi nadzieja dla świata. Nie ze względu na to co czasem określa się jako komunizm albo bolszewizm – nie! Ale wolność – wolność! Że każdy człowiek będzie żył dla bliźniego. Tam powstała ta zasada. To zajmie lata by się wykrystalizować, ale z Rosji znów przychodzi nadzieja dla świata”. ~ Edgar Cayce

Oczywiście ta prorocza wypowiedź Edgara Cayce’a była zarówno prorocza jak i spostrzegawcza. Bo nie tylko stepy Azji Środkowej kuły serca i umysły Rosjan przez ponad stulecia, tyrania sowieckiego komunizmu okazała się tyglem, jak żaden inny. Rosja zawsze była narodem filozofów i pisarzy jak Tołstoj i Dostojewski formujący świadomość narodową od XIX wieku. Biorąc pod uwagę stosunkowo niedawne uwolnienie z nałożonego ateizmu, bezbożnego marksizmu, młodzi i starzy Rosjanie ponownie przyjęli mistyczne tradycje Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Biorąc pod uwagę te bardzo głębokie i ciągłe przemiany kulturowe, pojawia się nowa mentalność narodowa. Nie ulega wątpliwości, że ona nieuchronnie skłania się w kierunku bardziej konserwatywnego i tradycyjnego społeczeństwa, zwłaszcza takiego, które przechodzi w kierunku przeciwnym do społeczeństw zachodnich. Putin zdaje sobie sprawę z wrażliwości, które dominują w jego Ojczyźnie. On stara się nikogo nie urazić, ale jednocześnie nie pozwoli szaleńcom kierować azylem jak robi się w całej AAA. Ani nie pozwoli by wartości i zasady, zwyczaje i tradycje jakiejkolwiek mniejszości zdominowały rosyjską kulturę.

W świetle tego, co jest stawką zarówno dla Rosji Putina i Ameryki Obamy, to jest teraz jasne, że epicka bitwa szaleje w całym kraju. Najnowsza bitwa na Ukrainie jest tylko jedną spośród tych toczonych na całym Bliskim Wschodzie i poza nim. Zarówno Rosja jak i Chiny widziały swoje pozycje geopolityczne zaatakowane i osłabione wszędzie gdzie próbują ustanowić nowe rynki, albo angażować partnerów handlowych. Szczególnie tam gdzie zasoby energii są zagrożone, wojny stały się bardziej apokaliptyczne. Do tego stopnia, że wielu zastanawia się czy kończąca epokę III wojna światowa jest tuż za rogiem. Ale taki zaplanowany Armageddon można tylko narzucić wspólnocie narodów z udziałem wschodu i zachodu.

Na szczęście Rosja Putina nie da się sprowokować do scenariusza III wojny światowej. Ani Chiny Jinpinga, ani Indie Modiego. Z powodu niezłomnej determinacji Putina i silnego przywództwa w ramach Sojuszu BRICS, żaden z rutynowo atakowanych przez AAA krajów nie uruchomi wojny na pełną skalę. Cały świat powinien dziękować Władimirowi Putinowi za zdrowe i trzeźwe reakcje na tak wiele konfliktów i starć, ataków fałszywej flagi i najazdów przez proxy inscenizowanych przez AAA co tydzień na całej planecie.

Rosjanie doszli do poszanowania Putina jako lidera, który mocno broni ojczyzny. Całkiem zrozumiałe są porównania go do Piotra Wielkiego, którego chwalono „jako patrona przemysłu i wizjonera kultury, który zmienił swój kraj w potęgę europejską„. Pod przywództwem cara Piotra I „Rosji zaczęto się bać, ale również szanowali ją sąsiedzi, a on jest oficjalnym carem-bohaterem historii Rosji„. [6] Być może zamieszczony poniżej obraz rozpowszechniany przez media głównego nurtu w AAA by go poniżyć, pokazuje Putina w jego obecnej roli jako „protektora Rosji” i moralnego przywódcy wolnego świata.

State of the Nation – 5.11.2014

Uwaga od autora

W cyber-przestrzeni szerzy się ogromna ilość fałszywych informacji dotyczących Władimira Putina. Jednym z głównych kampanii dezinformujących jest wiązanie go z tymi oligarchami, którzy nadal pozostają na stanowiskach władzy w Rosji. Putin odziedziczył bezprecedensowy bałagan gospodarczy i katastrofę finansową po latach złego komunistycznego zarządzania. Musiał poradzić sobie z problemami politycznymi i wszechobecną endemiczną korupcją w rządzie z tej samej epoki. Cały czas musiał kierować krajem w czasie poważnej transformacji społecznej, filozoficznej i religijnej. W tym kontekście nie jest jasne czy musiał – początkowo – zdobyć jak najwięcej przyjaciół zanim zaczęły się wszystkie czystki?

Biorąc pod uwagę te realia, Putin zrobił to, co zrobiłby każdy uczciwy i pragmatyczny lider – zapoczątkował proces w tak gładki i bezbolesny sposób, jak tylko możliwe. Zdecydowana większość Rosjan już cierpiała strasznie…przez wiele dziesięcioleci. Dlatego zawsze starał się współpracować z tymi, którzy chcieli współpracować z nim. Niektórzy z oligarchów zobaczyli ostrzeżenie i robili wszystko by przekonać Putina do ich lojalności wobec odbudowy Rosji w pierwszej kolejności. Ci którzy opuścili ojczyznę nie wyrzekli się swoich złodziejskich metod. Ci którzy zostali znacznie bardziej dostosowali się do programu Putina niż mogą wskazywać ich wcześniejsze powiązania i zachowanie. Stojąc przed wyborem albo wygnania albo dołączenia dla dobra sprawy, była to dość łatwa decyzja dla tych oligarchów, którzy cenili swoje rosyjskie korzenie.

Jest też sprawa, która dotyczy tych, którzy twierdzą, że Putin musi mieć układ z Rotszyldami, zachodnią elitą, NWO, iluminatami, Światowym Rządem Cieni, FED (banksterzy), AAA, itp. Jako prezydent i premier wcześniej supermocarstwa, jak mógłby rozwiązać wszystkie normalne międzynarodowe relacje odbudowując kraj? Dopiero dzięki żywotnemu handlowi z Europą, a także zaspokajaniu potrzeb energetycznych tych i innych krajów, Rosja miała przypływ gotówki żeby przetrwać tę całą ciężką próbę. Tyle rosyjskiej gospodarki było (i jest) napędzane dochodami z ropy i gazu ziemnego, realia z jakimi Rosja będzie musiała zmierzyć się prędzej czy później. W trosce o przetrwanie, zawierano układy zawsze i wszędzie i z kimkolwiek było konieczne.

I na koniec, są tacy, którzy deklarują, że Putin jest nieświadomie wykorzystywany jako kontrolowana opozycja. Czy oni naprawdę myślą, że Putin nie wie o wielu grach toczonych przez rozległą sieć służb wywiadowczych AAA? Był w KGB, robi dużo więcej niż kiedykolwiek potwierdzą masmedia. Jego zaangażowanie na najwyższych szczeblach w teraz wszechobecnej Wielkiej Grze [Great Game]  dała mu wykształcenie, jakie może zapewnić tylko Komitet Bezpieczeństwa Państwowego [Committee for State Security]. W rzeczywistości, tylko bezcenne doświadczenie nabyte w ramach podstawowych agencji bezpieczeństwa Rosji (był również szefem FSB) mogło odpowiednio przygotować go do przyszłych wyzwań. Dlatego też, gdy wielu może zapytać, jak były oficer KGB może ewentualnie zrobić coś dobrego, to zastanówmy się, w jaki inny sposób Putin mógłby wykonać herkulesowe zadanie udanej rehabilitacji krajowej od 1999 … nie będąc usuniętym i zamordowanym!

Morał z tej historii: jedynie wyjątkowo dobrze powiązany były oficer KGB i dobrze poinformowany były dyrektor FSB mógłby zdobyć konieczne poparcie i czujną ochronę, która chroniłaby go przez ostatnich 15 lat jako głównego lidera Rosji i męża stanu.

Uwaga od redaktora: Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii o Rosji Władimira Putina. Część II jest zatytułowana:

PUTIN: Prezydent i siła(y) za nim

Tak jak JFK, Putin kroczy własną drogą

PUTIN: The President And The Power(s) Behind Him

Just Like JFK, Putin Goes His Own Way

Nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego, że Władimir Putin jest Johnem F Kennedym nowego tysiąclecia.

Addendum

Istnieją bardzo szczególne relacje między trzema wielkimi państwami BRICS. Prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Chin Xi Jinping i premier Indii Narendra Modi, wszyscy mają wyjątkową więź w postaci wzajemnego szacunku dla wzajemnej głębokiej religijnej orientacji innych. Przez cały czas trwania ich kadencji, każdy z tych przywódców dość widocznie ponownie przyjął religię(e) przeważającą w ich krajach w sposób nie widziany w nowożytnej erze.

Jak już wcześniej napisałem w tym artykule, prezydent Putin zrobił ogromne postępy w przywracaniu relacji między Rosyjskim Rządem Federalnym i Rosyjską Cerkwią Prawosławną. To celowe ponowne zaangażowanie nastąpiło po bardzo osobistej duchowej podróży Putina z powrotem do mistycznych tradycji własnej wiary. Podczas pogłębiającego się kryzysu na Ukrainie, odwiedził Monastyr Wałamski, święte miejsce rekolekcyjne na jeziorze Ładoga w pobliżu północno-wschodniej granicy rosyjskiej.

a

I podobnie premier Modi w czasie swojej kariery politycznej znany jest z hinduistycznej pobożności. Przeprowadził „rytuał modlitwy Hindu Ganga Puja w Dashaswamadeh Ghat nad świętą rzeką Ganges po wspaniałym zwycięstwie w wyborach 17 maja 1914 w Varanasi, Indie”. Jedną z pierwszych proklamacji Modiego jako premiera była zadeklarowanie oczyszczenia w ciągu 5 lat najświętszej rzeki Indii.

a

Prezydent Jinping już wyróżnił się jako lider Komunistycznej Partii Chin w uznaniu istotnej roli tradycyjnych religii narodu w odwróceniu jego upadku moralnego. Oświadczył, że „ma nadzieję iż ‚tradycyjne kultury’ lub religie Chin – konfucjanizm, buddyzm i taoizm – pomogą wypełnić próżnię która pozwoliła na rozkwit korupcji”. Nawet wypędzony duchowy lider tybetański – Dalaj Lama – mówił o wielkiej zmianie pod oświeconym przywództwem Jinpinga, szczególnie w odniesieniu do roli buddyzmu w zachowaniu chińskiej kultury.

a

Oto jak niedawno podsumował to jeden z geopolitycznych komentatorów:

„Trzej potężni liderzy zdeterminowani do nakreślenia nowego porządku świata. AAA może ich demonizować, ale nie może ich powstrzymać. Oni mogą dołączyć do tej trójki, czy nawet BRICS, ale to byłoby na równych prawach. I ci trzej rzucili wielkie wyzwanie Watykanowi i chrześcijańskim ewangelistom w Europie i Ameryce, o czym wspomniał szejk Imran w rosyjskim kontekście około 4-5 lat temu. Mamy tu trzech światowych liderów potwierdzających znaczenie tradycyjnej religii, wartości i moralności”. ~ Arun Shrivastava

Konsekwencje związane z bardzo publicznym duchowym zachowaniem tych trzech liderów – każdy z nich ze wschodu – są tak daleko idące, jak wstrząsające światem. Szczególnie w przeciwieństwie do niemoralności, bezbożności i / lub ateizmu wykazywanych przez zachodnich przywódców rządowych, Rosja, Chiny i Indie wydają się uczestniczyć w bardzo skoordynowany misji.

Niewątpliwie wysyłają bezprecedensowe przesłanie do całej ludzkości:

W świecie bez wiary i bez wiary w siłę wyższą nie ma pokoju i dobrobytu. Wzajemny szacunek dla religii ma więc ogromne znaczenie. Sprawiedliwe i cywilizowane społeczeństwo powstanie tylko wtedy, gdy pojawią się tolerancja religijna (rasowa i kulturowa). Putin, Jinping i Modi, oferując taki domniemany szacunek wobec siebie, pokazują sposób w jaki ich narody będą zachowywać się wobec siebie.

Przy kilku okazjach każdy z tych krajów BRICS publicznie prosił o to, że Ameryka musi przyjąć inną postawę w kontaktach z nimi. Prośba ta została złożona przez przedstawicieli wszystkich szczebli, zawsze po ofensywnym i niedopuszczalnym zachowaniu AAA. Ale nie było żadnej zauważalnej zmiany postawy, zwłaszcza ze strony Ameryki. Tam gdzie nie ma szacunku do samego siebie, bardzo trudno jest o szacunek wobec innych.

Poprzez ich zachowanie, zarówno oficjalne jak i osobiste, wydaje się, że wielu przywódców AAA [7] działa w bezbożnym wszechświecie. Rzeczywiście wydaje się, że oni zostali wybrani z uwagi na ich brak duchowości i / lub zaniedbywanie praktyk religijnych. Mam nadzieję, że będą uczyć się od swoich braci ze wschodu zalet zachowania zawsze świętego powiązania z boskością. Na tym polega prawdziwa moc Sojuszu BRICS. Naprawdę, przyszłość ludzkości bardzo zależy od ich jedności, tak jak losy planetarnej cywilizacji.

Przypisy:

[1] Prawdziwa zbrodnia M Chodorkowskiego [The Real Crime of M. Khodorkovsky] F William Engdahl

[2] Naród wybrany: Izrael, ‚chrześcijański syjonizm i kryzys na Bliskim Wschodzie [The Chosen People: Israel, ‘Christian’ Zionism and the Middle East Crisis] Revisionist Historians for World Peace

[3] BBC NEWS | Europe | Russian ex-president Yeltsin dies [Zgon byłego prezydenta Jelcyna]

[4] Anonymous Russophile

[5] Chodorkowski przekazał akce Jukosu Bankowi Rotszylda [Khodorkovsky passed Yukos shares to Rothschild Bank]

[6] Piotr Wielki [Peter the Great – Wikipedia]

[7] AAA – Oś Anglo-Amerykańską reprezentują przede wszystkim czołowe anglojęzyczne kraje świata: USA, W Brytania, Kanada, Australia, Izrael i Nowa Zelandia. Europejskie kraje członkowskie NATO takie jak Niemcy, Francja, Italia, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg i Holandia są również blisko powiązane z AAA, tak jak kraje skandynawskie. Tak samo kraje azjatyckie Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Filipiny. Światowy Rząd Cieni jest tajną, ponadnarodową organizacją, która całkowicie kontroluje AAA, jak również UE, NATO, pośród wielu innych bytów instytucjonalnych stanowiących Matrix Kontroli Globalnej.

Źródło: http://galacticconnection.com/secret-history-revealed-putin-played-critical-role-after-the-pre-planned-collapse-of-the-ussr/#sthash.UQexlHYX.dpbs

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ujawniona-tajna-historia-putin-odegral-kluczowa-role-po-wczesniej-zaplanowanym-upadku-zsrr-2015-05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on May 27, 2015 by in Putin Rosja.

Archives

Blog Stats

  • 1,856,460 hits
May 2015
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: