Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

LISTA ŻYDÓW W POLSCE


Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest prawdziwy.

Pochodzenie i przynależnosc tożsamościowa wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy także wszystkim Polakom potwierdzającym te dane.

Ścisłość danych kartoteki o osobach pochodzenia żydowskiego wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą, mającą prawo do władzy i nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego żydzi są zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo do rządzenia Polakami. Wielu z was oportunistów i ignorantów potraktuje tę listę z “przymrużeniem oka”, albo nawet oburzy się …widelec wam w oko, …poprzednie pokolenia w ten sam sposób traktowały fakty i prawdę…, i wystarczy uważnie prześledzić prawdziwą historię Polski, by dowiedzieć się jak na tym wyszli, jak skończyli… i kto ich uśmiercił i ubezwłasnowolnił.

18.054.2014.

Infonurt2: Otrzymuje krytykę tej listy, gdyż są Polacy o tych nazwiskach i czuja się pokrzywdzeni zgłaszając brak zaufania do nas.

O to właśnie Żydom także chodzi, aby skłócić Polaków co obecnie a  szczególnie w ostatnich 25 latach widać – “Wojna Polaków z Polakami”- ku radości chazarskiej “żydowskiej” hołoty. Należy wiec sprawdzić kod w PESEL.

Nie jest to ostateczność, ponieważ po odkryciu tego kodu  przez panią dr. Halinę Wróbel*, Żydzi na pewno wstawiają go teraz wielu Polakom! Należy w każdy możliwy sposób pomagać odkrywcy, dr. Halinie Wróbel,  gdyż została zaatakowana przez GW Michnika , a lokalna władza robiła jej trudności z utrzymaniem licencji na gabinet lekarski!

Pamiętajmy ze w podobny sposób zamordowali Żydzi  sp. dr.Dariusza Ratajczaka. ; a zaszczuli go “koledzy naukowcy z Uniwersytetu w Opolu”.

odkrywca kodu Żyda w PESEL-u

Kod Żyda :

Lista żydów i osób pochodzenia żydowskiego, o oryginalnych, rodowych, i zmienionych nazwiskach w Polsce:
żydostwo żydo-lewactwo żydokomuna

I Rzeczypospolita
II Rzeczpospolita    1918-1944
PRL         1944-1989
Żydopospolita PRL-bis 1989 – po dzień dzisiejszy
[czyli …kto jest kto … w chorobliwie zażydzonej, zniewalanej i indoktrynowanej Żydopospolitej Polsce – PRL-bis ]
na liście znajdują się nazwiska zmienione i oryginalne
lista jest ciągle uzupełniana o nowe nazwiska, oraz opisy ‘dokonań’ animatorów Polski zniewalanej, …a jest to tylko nikły procent żydostwa
w miarę możliwości lista będzie uzupełniana o nazwiska osób żyjących w I-wszej i w II-giej Rzeczpospolitej,  oraz w PRL-u  i obecnie – w Żydopospolitej – PRLu-bis    (III Rzeczpospolita jeszcze nie powstała, )
Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,
Czy ten, co mówić o tym nie pozwala?
” – Cyprian Kamil Norwid
“Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to PRAWDA” – Talleyrand
Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1). Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW
(nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa)
2). Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3). Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.
4). Dane i fakty dotyczące pochodzenia wyszukane w źródłach oficjalnych i niezależnych, z książek, dokumentów, wywiadów, felietonów i artykułów prasowych.
5). Dane, narodowość, pochodzenie zdemaskowane, ustalone z postawy, działalności i wypowiedzi.
Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest prawdziwy.

Pochodzenie i przynależność tożsamościowa wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy także wszystkim Polakom potwierdzającym te dane.

Ścisłość danych kartoteki o osobach pochodzenia żydowskiego wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą, mającą prawo do władzy i nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego żydzi są zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo do rządzenia Polakami. Wielu z was oportunistów i ignorantów potraktuje tę listę z “przymrużeniem oka”, albo nawet oburzy się …widelec wam w oko, …poprzednie pokolenia w ten sam sposób traktowały fakty i prawdę…, i wystarczy uważnie prześledzić prawdziwą historię Polski, by dowiedzieć się jak na tym wyszli, jak skończyli… i kto ich uśmiercił i ubezwłasnowolnił

Ponad 800 lat zażydzania Polski, …to Polski najgroźniejsza i najcięższa choroba, nieszczęście, gangrena, rak złośliwy i przekleństwo,,
są wśród nich zdrajcy, polonofobi, dywersanci, oszczercy, kpiarze, oprawcy, mordercy i zbrodniarze, kaci UB, kurwy moralne, intelektualne i polityczne, agenci obcych i wrogich Polsce sił i mocodawców, fałszerze, oszuści, lichwiarze i złodzieje, rozkradający tysiącletni dorobek setek pokoleń Polaków, okupanci i zniewoliciele Wolnej i Niepodległej Polski, niszczyciele polskiego katolicyzmu i patriotyzmu, truciciele ducha polskiego Narodu, zniewalający, zatruwający umysł i ducha, upodlający i upokarzający Polaków w ich własnej Ojczyźnie, plugawiący wszystko co jest prawe, Polskie, patriotyczne, narodowe i katolickie… od setek lat niedopuszczający do odrodzenia wolnej i niepodległej Polski …Ojczyzny Polaków

oni byli i są wśród nas …i mają się …z pokolenia na pokolenie bardzo dobrze…   nie twierdzimy, że tylko żydzi są winni, NIE!  …są też rodzimi zdrajcy, dywersanci, wyrodne kanalie, kurwy, prostytuować moralne, intelektualne i polityczne, masoni, donosiciele, agenci i kolaboranci …itd.

Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią;” – [Obj. sw.Jan 3,9] – Apokalipsa Sw. Jana

Dlaczego Polacy wszędzie widzą żydow? …no właśnie,             …Dlaczego?

Odpowiedź jest niezwykle prosta,…  dlatego, że wszędzie są żydzi, …są wszędzie tam gdzie jest pieniądz, władza i słabość ofiary, …

Polacy są prostodusznymi, nie wgłębiającymi się w szczegóły, łatwowiernymi ignorantami, niezwykle skłonni do skrajnych zaniechań i połowicznych działań, a żydostwo jest wszędzie tam gdzie jest słabość, na której może żerować.

Im większy upadek ofiary, tym większe Eldorado żydo-hieny.

Przypatrzcie się, kto jest obrzydliwie bogaty w bardzo źle rządzonej Żydpospolitej, … i dlaczego Polacy żyją w Polsce XXI wieku w nędzy?

Tylko w złych rządach, tylko w tych krajach, gdzie próżniacy mają obronę i trzymają pierwszeństwo bezrządne, tylko tam żydzi obfitują, gnieżdżą się i mnożą.

Stanisław Staszic “Przestrogi dla Polski” 1790 r.

 Od czasu do czasu pisza do nas biedne i nic nierozumiejące ofiary żydokomunizmu, rażone zarazą żydopropagandy i żydotolerancji, zarzucając nam napastliwość w stosunku do żydów, “co wy chcecie od żydów?” , “żyd też czlowiek” , “kogo to obchodzi kto jest żydem”   itd. …itp. …nie przeszkadza wam, tak jak nowotwór złośliwy nie przeszkadza pacjentowi, który nie wie o jego istnieniu… lub po prostu ignoruje tan fakt.

Żyd, żydzi, żydostwo to od zarania rak złośliwy wszystkich cywilizacji, to od wielu stuleci gangrena Polski, to przekleństwo i najgorsza z plag, roznosząca wszelkie najgorsze, najokrutniejsze i najbardziej zwyrodniałe idee,… to najzłośliwszy, najzawziętszy, najprzebieglejszy i najpodlejszy ze wszystkich wrogów i pasożytów…  

Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych”  Antystenes z Aten (ok. 440-366 r. p.n.Ch.)

fragment ze stenogramu z Tajnego przemówienia Jakuba Bermana do żydów w Polsce, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku.
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur.

Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad.

Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości.

Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.

W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu.

W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.”      Bronisław Geremek: (…) cały ruch społeczny, który tworzymy oraz ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.” – fragment z niepublikowanego wywiadu z Bronisławem Geremkiem – Lewartowem całość wywiadu =>>  http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm

Żydowski pisarz Artur Sandauer uważa to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił żydowską przemoc i dominację:”W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy.

Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce – mówi Sandeuer – to żydowska głowa nałożona na polski tułów.

Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.”

Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.

Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi – pisał Sandauer – a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – pouczał żyd Artur Sandauer.

Ileż ten cyniczny żyd okazał wobec Polaków pogardy i kpiny, tłumacząc w ten sposób żydowską dominację nad Polakami, osiągniętą krwawymi zbrodniami jego rodaków.

Ale czyż nie miał racji …?

Jedna uwaga, …ta żydowska głowa, …ten łeb, …to nie jest własny łeb, … i nie nasz łeb, …to łeb obcej i nienawistnej hydry!

Z pełną powagą, odpowiedzialnością i przekonaniem stwierdzamy, że w Polsce nie istnieje jako-taka polska inteligencja, ponieważ prawdziwie polska inteligencja zginęła, została wymordowana podczas II wojny światowej, [podczas okupacji, w części okupowanej przez Niemcy hitlerowskie przez zbrodniarzy niemieckich, a  w części okupowanej przez Związek sowiecki przez żydo-bolszewickie hordy zbrodniarzy sowieckich, ukraińskich, litewskich i białoruskich], oraz w kolejnych latach, po wojnie, w okresie stalinizmu, przez żydo-komunistycznych zbrodniarzy z pod znaku MBP, PZPR, UB, SB.

owa “elita” zwana obecnie “inteligencją” to w ponad 90% ydzi i osoby pochodzenia żydowskiego,   w Polsce, w brew kłamliwym statystykom, jest przypuszczalnie około 50-65% katolików, a nie jak się to od wielu lat podaje [od czasów stalinowskich] 90% – to wielkie kłamstwo żydo-komunistów   „Dużo nas zginęło, to prawda, ale tych co zostali wystarczy, aby wami (Polakami) rządzić” [Problem antysemityzmu, „Kultura” nr 1-2/1957, Paryż]   David WarszawskiGebert stał się czołowym wyrazicielem żydowskiego nacjonalistycznego triumfalizmu w Polsce, przekonania, że mniejszość żydowska powinna odegrać rolę dominującą. Jakże wymowne pod tym względem były jego uwagi zamieszczone na łamach amerykańskiego miesięcznika „Moment” w 1998 roku w artykule pt. „By 2050 Poland will become an economic powerhouse with Polish Jews as its drawing force” (Przed 2050 Polska będzie ekonomiczną potęgą z polskimi Żydami jako jej siła napędową). Warszawski pisał tam m.in.: Do roku 2000 Polska będzie miała społeczność żydowską liczącą około 30 000 osób, sześć razy większą niż w 1989 r., kiedy to żydowskie odrodzenie rozpoczęło się na serio (…) W swej determinacji przystąpienia do Unii Europejskiej i wyzbycia się przekonań politycznych, które czyniły naród polski zakładnikiem historii przez 2000 lat, młodzi Polacy porzucili zarówno złe, jak i dobre tradycje. Wolą uczyć się niemieckiego niż historii wojen z Niemcami (…) Antysemityzm został zmarginalizowany do księżycowych peryferii. Zarazem całe połacie tożsamości narodowej i tradycji zostały zapomniane (…) W roku 2010 żydowscy profesorowie zdominują wydziały polskiej historii i tradycji na uniwersytetach (podkr. – J.R.N.) (…) Polskie lobby żydowskie wkrótce wzrośnie w siłę powiązaną z zadziwiającym rozwojem polskiej gospodarki (…). W połowie przyszłego wieku Polska stanie się kontynentalną potęgą gospodarczą, a polscy Żydzi, w całej Europie, będą jej siła przewodnią  (podkr. – J.R.N.) (cyt. za: T. Pająk „A Naród śpi!”, wyd. II, Tomaszowice 2002, s. 291-292).
Zbrodnie ludobójstwa na Narodzie Polskim dokonane przez zbrodniarzy żydowskich

1. powszechna współpraca, dywersja i zdrada, denuncjacje, donosy na Polaków do NKWD i Gestapo

2. zbrodnia ludobójstwa: Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszkowo, Kuropaty, Miednoje, Bykownia, Charków – to żydowscy komisarze strzelali bezbronnym polskim oficerom w tył głowy

3. zamordowanie w zamachu gen. Sikorskiego

4. spowodowanie wybuchu “Powstania Warszawskiego” – w wyniku czego zginał kwiat patriotycznej młodzieży polskiej i 200 000 Warszawiaków – choć źle przygotowane, bardzo słabo uzbrojeni powstańcy – w Komendzie Głównej AK było zadziwiajaco wielu żydów, i wielu z nich przeżylo…

5. po wojnie w strukturach przemocy, zbrodni i bezprawia: MBP / UB / SB / PZPR  masowo prześladują, niszczą, znęcają się i mordują Polaków, Patriotów, katolików i polskich kapłanów, oficerów i żołnierzy AK , WiN , ZWZ, Nie ,   poniżej lista pseudoelit politycznych i intelektualnych – łeb obcej hydry …zdradzanej, sabotowanej, indoktrynowanej, okradanej i zniewalanej od stuleci Polski:

lista uzupełniana i aktualizowana:  Styczeń – 13 A. D. 2007   LISTA
Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.: “UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków“.

27 maja 1956 r. Maria Dąbrowska pisała: “Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów oprócz Anny i Bogusia. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni – bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie ‘kluczowe pozycje’ życia Polski: prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii, redakcje, film, radio itp.”     “Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy ich uważać za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie, to pozostaje tajemnica duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym.”  Zofia Kossak-Szczucka
Nadejdzie czas, że żydzi ponownie zapłacą za fałszowanie historii, perfidię, obłudę, zdrady i dywersję, zbrodnie, ludobojstwa, manipulacje i wyrządzone innym narodom zło.   Jak dotąd żydzi nie przeprosili Chrześcijan i nie naprawili im krzywd, ale sami ciągle dopominają się pieniędzy i przeprosin – iście piekielna podłość, perfidia, zachanność i przewrotność.     Słynny socjolog J. Nordman napisał w 1860 roku:

Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta“.

“Żydzi stają się inspiratorami prześladowań chrześcijan i Chrześcijaństwa

Show Details

Message body

Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest prawdziwy.

Pochodzenie i przynależnosc tożsamościowa wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy także wszystkim Polakom potwierdzającym te dane.

Ścisłość danych kartoteki o osobach pochodzenia żydowskiego wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą, majacą prawo do władzy i nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego żydzi są zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo do rządzenia Polakami. Wielu z was oportunistów i ignorantów potraktuje tę listę z “przymrużeniem oka”, albo nawet oburzy się …widelec wam w oko, …poprzednie pokolenia w ten sam sposób traktowały fakty i prawdę…, i wystarczy uważnie prześledzić prawdziwą historię Polski, by dowiedzieć się jak na tym wyszli, jak skończyli… i kto ich uśmiercił i ubezwłasnowolnił

Ponad 800 lat zażydzania Polski, …to Polski najgroźniejsza i najcięższa choroba, nieszczęście, gangrena, rak złośliwy i przekleństwo,,
są wśród nich zdrajcy, polonofobi, dywersanci, oszczercy, kpiarze, oprawcy, mordercy i zbrodniarze, kaci UB, kurwy moralne, intelektualne i polityczne, agenci obcych i wrogich Polsce sił i mocodawców, fałszerze, oszuści, lichwiarze i złodzieje, rozkradający tysiącletni dorobek setek pokoleń Polaków, okupanci i zniewoliciele Wolnej i Niepodległej Polski, niszczyciele polskiego katolicyzmu i patriotyzmu, truciciele ducha polskiego Narodu, zniewalający, zatruwający umysł i ducha, upodlający i upakarzający Polaków w ich własnej Ojczyźnie, plugawiący wszystko co jest prawe, Polskie, patriotyczne, narodowe i katolickie… od setek lat niedopuszczający do odrodzenia wolnej i niepodległej Polski …Ojczyzny Polaków

oni byli i są wśród nas …i mają się …z pokolenia na pokolenie bardzo dobrze…   nie twierdzimy, że tylko żydzi są winni, NIE!  …są też rodzimi zdrajcy, dywersanci, wyrodne kanalie, kurwy, prostytuty moralne, intelektualne i polityczne, masoni, donosiciele, agenci i kolaboranci …itd.

Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią;” – [Obj. sw.Jan 3,9] – Apokalipsa Sw. Jana

Dlaczego Polacy wszędzie widzą żydow? …no właśnie, …Dlaczego? Odpowiedź jest niezwykle prosta,…  dlatego, że wszędzie są żydzi, …są wszędzie tam gdzie jest pieniądz, władza i słabość ofiary, …Polacy są prostodusznymi, nie wgłębiającymi się w szczegóły, łatwowiernymi ignorantami, niezwykle sklonni do skrajnych zaniechań i połowicznych działań, a żydostwo jest wszędzie tam gdzie jest słabość, na ktorej może żerować.  Im większy upadek ofiary, tym większe Eldorado żydo-hieny.   Przypatrzcie się, kto jest obrzydliwie bogaty w bardzo źle rządzonej Żydpospolitej, … i dlaczego Polacy żyją w Polsce XXI wieku w nędzy?     Tylko w złych rządach, tylko w tych krajach, gdzie próżniacy mają obronę i trzymają pierwszeństwo bezrządne, tylko tam żydzi obfitują, gnieżdżą się i mnożą.” Stanisław Staszic “Przestrogi dla Polski” 1790 r.     od czasu do czasu pisza do nas biedne i nic nierozumiejące ofiary żydokomunizmu, rażone zarazą żydopropagandy i żydotolerancji, zarzucając nam napastliwość w stosunku do żydów, “co wy chcecie od żydów?” , “żyd też czlowiek” , “kogo to obchodzi kto jest żydem”   itd. …itp. …nie przeszkadza wam, tak jak nowotwór zlosliwy nie przeszkadza pacjentowi, który nie wie o jego istnieniu… lub po prostu ignoruje tan fakt   żyd, żydzi, żydostwo to od zarania rak złośliwy wszystkich cywilizacji, to od wielu stuleci gangrena Polski, to przekleństwo i najgorsza z plag, roznosząca wszelkie najgorsze, najokrutniejsze i najbardziej zwyrodniałe idee,… to najzłośliwszy, najzawziętlejszy, najprzebieglejszy i najpodlejszy ze wszystkich wrogów i pasożytów…

Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych”  Antystenes z Aten (ok. 440-366 r. p.n.Ch.)

fragment ze stenogramu z Tajnego przemówienia Jakuba Bermana do żydów w Polsce, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku.
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.”      Bronisław Geremek: (…) cały ruch społeczny, który tworzymy oraz ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzic do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.” fragment z niepublikowanego wywiadu z Bronisławem Geremkiem – Lewartowem całość wywiadu =>>  http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm
Żydowski pisarz Artur Sandauer uważa to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił żydowską przemoc i dominację:”W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy.

Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce – mówi Sandeuer – to żydowska głowa nałożona na polski tułów.

Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.”

Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.

Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi – pisał Sandauer – a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – pouczał żyd Artur Sandauer.

Ileż ten cyniczny żyd okazał wobec Polaków pogardy i kpiny, tłumacząc w ten sposób żydowską dominację nad Polakami, osiągnietą krwawymi zbrodniami jego rodaków.

Ale czyż nie miał racji …?

jedna uwaga, …ta żydowska głowa, …ten łeb, …to nie jest własny łeb, … i nie nasz łeb, …to łeb obcej i nienawistnej hydry! z pełną powagą, odpowiedzialnością i przekonaniem stwierdzamy, że w Polsce nie istnieje jako-taka polska inteligencja, ponieważ prawdziwie polska inteligencja zginęła, została wymordowana podczas II wojny światowej, [podczas okupacji, w części okupowanej przez Niemcy hitlerowskie przez zbrodniarzy niemieckich, a  w części okupowanej przez Związek sowiecki przez żydobolszewickie hordy zbrodniarzy sowieckich, ukraińskich, litewskich i białoruskich], oraz w kolejnych latach, po wojnie, w okresie stalinizmu, przez żydokomunistycznych zbrodniarzy z pod znaku MBP, PZPR, UB, SB, a owa “elita” zwana obecnie “inteligencją” to w ponad 90% żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego,   w Polsce, w brew kłamliwym statystykom, jest przypuszczalnie około 50-65% katolików, a nie jak się to od wielu lat podaje [od czasów stalinowskich] 90% – to wielkie kłamstwo żydokomunistów   „Dużo nas zginęło, to prawda, ale tych co zostali wystarczy, aby wami (Polakami) rządzić” [Problem antysemityzmu, „Kultura” nr 1-2/1957, Paryż]   David WarszawskiGebert stał się czołowym wyrazicielem żydowskiego nacjonalistycznego triumfalizmu w Polsce, przekonania, że mniejszość żydowska powinna odegrać rolę dominującą. Jakże wymowne pod tym względem były jego uwagi zamieszczone na łamach amerykańskiego miesięcznika „Moment” w 1998 roku w artykule pt. „By 2050 Poland will become an economic powerhouse with Polish Jews as its drawing force” (Przed 2050 Polska będzie ekonomiczną potęgą z polskimi Żydami jako jej siła napędową). Warszawski pisał tam m.in.: Do roku 2000 Polska będzie miała społeczność żydowską liczącą około 30 000 osób, sześć razy większą niż w 1989 r., kiedy to żydowskie odrodzenie rozpoczęło się na serio (…) W swej determinacji przystąpienia do Unii Europejskiej i wyzbycia się przekonań politycznych, które czyniły naród polski zakładnikiem historii przez 2000 lat, młodzi Polacy porzucili zarówno złe, jak i dobre tradycje. Wolą uczyć się niemieckiego niż historii wojen z Niemcami (…) Antysemityzm został zmarginalizowany do księżycowych peryferii. Zarazem całe połacie tożsamości narodowej i tradycji zostały zapomniane (…) W roku 2010 żydowscy profesorowie zdominują wydziały polskiej historii i tradycji na uniwersytetach (podkr. – J.R.N.) (…) Polskie lobby żydowskie wkrótce wzrośnie w siłę powiązaną z zadziwiającym rozwojem polskiej gospodarki (…). W połowie przyszłego wieku Polska stanie się kontynentalną potęgą gospodarczą, a polscy Żydzi, w całej Europie, będą jej siła przewodnią  (podkr. – J.R.N.) (cyt. za: T. Pająk „A Naród śpi!”, wyd. II, Tomaszowice 2002, s. 291-292).
Zbrodnie ludobójstwa na Narodzie Polskim dokonane przez zbrodniarzy żydowskich

1. powszechna współpraca, dywersja i zdrada, denuncjacje, donosy na Polaków do NKWD i Gestapo

2. zbrodnia ludobójstwa: Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszkowo, Kuropaty, Miednoje, Bykownia, Charków – to żydowscy komisarze strzelali bezbronnym polskim oficerom w tył głowy

3. zamordowanie w zamachu gen. Sikorskiego

4. spowodowanie wybuchu “Powstania Warszawskiego” – w wyniku czego zginał kwiat patriotycznej młodzieży polskiej i 200 000 Warszawiaków – choć źle przygotowane, bardzo słabo uzbrojeni powstańcy – w Komendzie Głównej AK było zadziwiajaco wielu żydów, i wielu z nich przeżylo…

5. po wojnie w strukturach przemocy, zbrodni i bezprawia: MBP / UB / SB / PZPR  masowo prześladują, niszczą, znęcają się i mordują Polaków, Patriotów, katolików i polskich kapłanów, oficerów i żołnierzy AK , WiN , ZWZ, Nie ,   poniżej lista pseudoelit politycznych i intelektualnych – łeb obcej hydry …zdradzanej, sabotowanej, indoktrynowanej, okradanej i zniewalanej od stuleci Polski:

lista uzupełniana i aktualizowana:  Styczeń – 13 A. D. 2007   LISTA
Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.: “UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków“.

27 maja 1956 r. Maria Dąbrowska pisała: “Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów oprócz Anny i Bogusia. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni – bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie ‘kluczowe pozycje’ życia Polski: prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii, redakcje, film, radio itp.”     “Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy ich uważać za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie, to pozostaje tajemnica duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym.”  Zofia Kossak-Szczucka
Nadejdzie czas, że żydzi ponownie zapłacą za fałszowanie historii, perfidię, obłudę, zdrady i dywersję, zbrodnie, ludobójstwa, manipulacje i wyrządzone innym narodom zło.   Jak dotąd żydzi nie przeprosili Chrześcijan i nie naprawili im krzywd, ale sami ciągle dopominają się pieniędzy i przeprosin – iście piekielna podłość, perfidia, zachłanność i przewrotność.     Słynny socjolog J. Nordman napisał w 1860 roku:

Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta“.

“Żydzi stają się inspiratorami prześladowań chrześcijan i Chrześcijaństwa jako takiego poprzez pogan rządzących ówczesnym światem. To oni spowodowali okrutne prześladowania najpierw w Palestynie, a później w całym cesarstwie rzymskim, a to głównie w czasach rządów Nerona.”   (…)   “walczą o władzę rzeczywistą a nie reprezentacyjną, co dokładnie pokrywa się ze słynnym tajnym przemówieniem Jakuba Bermana na spotkaniu z elitą żydowską po wojnie: nie pchać się na stanowiska, stać z tyłu i rządzić wszystkimi.

Siedzą przede wszystkim w ministerstwach spraw zagranicznych prawie wszystkich krajów, siedzą w bankach i finansach, siedzą w agencjach informacyjnych i w redakcjach wielkich dzienników, aby urabiać opinię publiczną, siedzą w redakcjach prawie wszystkich wielkich swiatowych czasopism politycznych i gospodarczych i bardzo często zajmują katedry uniwersyteckie nauk politycznych.

“Są bardzo zainteresowani w dokładnych studiach nad rzeczywistoscią społeczno-polityczną i starają się nią manipulować. Siedzą prawie we wszystkich partiach politycznych (…) zawsze będą związani z taką grupą polityczną, która dochodzi do władzy…”  – ks. prof. Michał Poradowski,  były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, założyciel i główny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i Drugiego Korpusu, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

A

• Magdalena Abakanowicz    –    (artystka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, autorka monumentalnych gobelinów, tzw. abakanów. 3 maja 1998 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Jan Abgarowicz    –    (dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska)   • Łukasz Abgarowicz – Abgner    –    (polonofob, dywersant, był członkiem NSZZ “Solidarność”; W latach dziewięćdziesiątych zasiadał w Radzie Gminy Warszawa-Centrum, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Działał w organach samorządu gospodarczego, m. in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-RPA i Polskim Stowarzyszeniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 1997-2001 był wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. Poseł na Sejm IV i V kadencji PO (od 2001). W 1990 działał w Ruchu Obywatelskim Akcji Demokratycznej, a następnie w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 2001 działacz Platformy Obywatelskiej. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowieckiego i członkiem Rady Krajowej PO)   • Leszek Abrahamowicz    –    (aktor)   • Gerard Abramczyk    –    (dywersant, urodzony w USA; Od 1986 r. mieszka w Polsce na stałe; Obywatel Polski od sierpnia 1999 r. Był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations [2002-2003]. Konsultant zydomasonskiej Global Society for Organizational Learning (06.2005).)   • Chaim Abramowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Elżbieta Abramowicz    –    (Członek Rady Usług Pocztowych przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty [10.2002). Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury (10.2002).)   • Lesław Abramowicz    –    (dywersant, był naczelnikiem Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Krakowiego Zjednoczenia Budownictwa. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych [1980-1991]. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Szpitalu im. Rydygiera [1995-2001]. Był dyrektorem w Biurze Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Był Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia [09.03-07.09.2004])   • Marta Abramowicz    –    (polonofob, dywersant, lesbija; wiceprezes Kampania Przeciw Homofobii – stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów)   • Mieczysław Abramowicz    –    (pisarz żydowski)   • Janina Abramowska    –    (dywersant, prof. dr hab. literaturoznawca)   • Paweł Abramski    –    (Były członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego; Były Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie IV kadencji. Senator IV kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu Olsztyńskiego. Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży [1995-2001). Był członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Programu Liberalnego w Sejmie w Sejmie I kadencji. Były Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Przygotowania Ustawy Lustracyjnej w Sejmie I kadencji. Były członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie I kadencji.)   • Anna Achmatowicz-Schwendimann    –    (redaktor naczelny miesięcznika ‘Twój Styl’  [03.2002-12.2004])   • Waldemar Achramowicz    –    (polonofob, dywersant, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (11.2004). Członek Związku Byłych Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego)   • Stanisław Ackerman    –    (Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego)   • Monika Adamczyk-Grabowska    –    (polonofob, dywersant, prof. Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie, autorka książek o żydach, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i  światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona w Nowym Jorku, fundator i założyciel żyd, mason, globalista, międzynarodowy spekulant giełdowy George Soros, nowojorski “finansista” (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego; fundacja Batorego współpracuje i jest finansowana przez inną instytucję żydomasońską założoną przez George’a Sorosa “Open Society Institute” i …”Fundacją Sorosa”.)   • Jerzy Adamkiewicz    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Włodzimierz Adamkiewicz    –    (naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Zagraniczynych (MSZ); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jerzy Adamski    –    (krytyk literacki i teatralny, od 1984 r. był także wykładowcą w Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR.)   • Andrzej Adler –    (polonofob, dywersant, współwłaściciel kontrolnego pakietu udziałów gdańskiej spółki DGT (24,2 proc.). Firma powstała w 1991 r. Produkuje cyfrowe centrale telefoniczne przeznaczone dla sieci publicznej oraz wojska i policji, systemy dyspozytorskie wraz z cyfrowymi terminalami, modemy cyfrowe, stacje zasilające i inne urządzenia telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne, wykorzystujące najnowsze techniki i technologie cyfrowego przesyłania głosu i danych. W roku 1999 spółka DGT testowała w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli centralę DGT 3450. Eksperci sojuszu potwierdzili kompatybilność central DGT z natowskimi systemami łączności. Obecnie centrala DGT 3450 jest dominującym systemem w sieci łączności polskiej armii. Andrzej Adler wraz z Markiem Antoszem i Andrzejem Kassem (właściciele pakietu kontrolnego), którzy początkowo stanowili zarząd firmy, przeszli do rady nadzorczej i zajmują się planowaniem strategicznym. Adler jest prezesem, a pozostali wiceprezesami. W firmie pracuje ok. 200 osób, przy czym 40 proc. z nich ma wyższe wykształcenie. W 1999 r. przychody DGT wyniosły mniej więcej 125 mln zł. W 2000 r. na 88. pozycji listy 100 najbogatszych żydaków tygodnika “Wprost”.)   • Mariusz Agnosiewicz    –    (polonofob, dywersant, mason, założyciel, redaktor naczelny i publicysta Racjonalisty – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, oraz tradycyjnych czasopism (publikował m.in. w Tygodniku Przegląd, marksistowskim miesięczniku Dziś, kwartalniku Bez Dogmatu). Ukończył studia prawnicze na UWr. Działa w ruchu humanistyczno – wolnomyślicielskim, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.)   • Romuald Ajchler    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec, komunista, 1991-2004 Sojusz Lewicy Demokratycznej, od 2004 w Socjaldemokracja Polska)   • Andrzej Ajnenkiel –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, prof. dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego (09.1999-06.2001); członek tzw. “komisji Michnika” – [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku;  były pracownik UOP-u, “antysemita” M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas…” tak pisał:„ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (…) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współ­pracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członko­wie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do ma­teriałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW”.  W lutym 2000 r. odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.)   • Mojżesz Ajzner    –    (przed 1939 r. agent sowiecki;   odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Jerzy Albin    –    (Były pracownik Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie. Były Dyrektor Generalny Sp. z o.o. AD NOVUM w Warszawie [1990-1993]. W latach 1994-1996 był Dyrektorem i Prezesem w prywatnych firmach konsultingowo-usługowych. Główny Geodeta Kraju – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [05.12.2001-03.2004).)   • Jerzy Albrecht – Finkelstein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski;  W latach 30-tych działał w środowisku młodzieży komunistycznej, podczas okupacji w konspiracji. Od 1942 członek PPR, był sekretarzem Komitetu Warszawskiego. 1945-1948 I sekretarz Komitetu Warszawskiego i członek Komitetu Centralnego PPR, 1947-1948 członek Sekretariatu PPR. 1948 był członkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz kierownikiem kolejno Wydziału Propagandy i Prasy oraz Działu Propagandy, Kultury i Oświaty KC PPR. Od 1948 działacz PZPR, pozostał kierownikiem Działu Propagandy, Kultury i Oświaty, tym razem KC PZPR, a także członkiem Biura Organizacyjnego KC (do 1954). 1948-1968 wchodził w skład KC PZPR, 1956-1961 sekretarz KC PZPR.

1950-1956 przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, 1955-1957 członek, a 1957-1961 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. 1960-1968 był ministrem finansów.

1945-1969 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1952-1956 przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 1952-1956 był także członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego.)   • Przemysław Alexandrowicz    –    (Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Senator VI kadencji. Wybrany w wyborach 25 września 2005 roku.)   • Maurycy Allerhand    –    (prof., członek Komisji Kodyfikacyjnej RP; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Andrzej Almert    –    (Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego dla Krakowa Śródmieście (02-03.2002).)   • Antoni Alster – Nachym Alster    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, członek KPP, PPR, KC PZPR, funkcjonariusz PRL-owskich organów bezpieczeństwa, m.in. od 10 grudnia 1954 roku pierwszy zastępca Władysława Dworawskiego, następnie Edmunda Pszczółkowskiego, sprawujących kolejno funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie od 11 grudnia 1956 roku podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odwołany 4 maja 1962 roku; kolaborant sowiecki 1939-41;   odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Wojtek „Fokus” Alszer    –    (raper, członek zespołu Pokahontaz)   • Paweł Althamer    –    (rzeźbiarz, twórca instalacji, filmów video)   • Helena (Chaja) Altenberg    –    (przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki 1939-41;  odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Paweł Althamer    –    (“artysta”)   • Henryk Altman    –    (historyk stalinowski; od 1945 był wielokrotnie delegowany przez rząd w rozmaitych misjach państwowych za granicę. Od 1948 członek PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Jolanta Ambrosewicz-Jacobs –    (polonofob, dywersant, magister filologii polskiej – UJ; dr. Instytut Europejstyki – Uniwersytet Jagielonski; specjalistka od socjotechnik, “tolerancji”; Simon Wiesenthal Center w Nowym Jorku – 1997; The Rabbi Marc Tannenbaum Foundation, New York – 1998; The Soros Foundation 1998-2000; red. autorka książek o żydach)   • Katarzyna Amkieh    –    (Była rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (09.2003).)   • Stefan Amsterdamski – Saul Henrykowski    –    (polonofob, dywersant,  filozof, prof., Rektor Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk;  brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD stalinowca Tadeusza Mazowieckiego)   • Andrzej Ananicz    –    (Były Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy [1995]. Był ambasadorem RP w Turcji (10.2003). Szef Agencji Wywiadu [11.08-11.2004).)   • Janusz Anderman    –    (dywersant, prozaik, scenarzysta, tłumacz)   • Jerzy Andrzejewski –    (polonofob, dywersant, prozaik, publicysta, stalinowiec; w latach stalinowskich 1952-1954 redaktor naczelny żydokomunistycznego “Przeglądu Kulturalnego”; w latach stalinizmu 1952-1957 poseł na Sejm; członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])   • Leon Andrzejewski – Lajb-Wolf Ajzen    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, wicedyrektor IV, III Departamentu – zbrodniarz UB)   • Alfred Angiersztajn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, przed 1939 r. agent sowiecki, wysokiej rangi aparatczyk, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Andrzej Anklewicz –    (polonofob, dywersant,  komunista, SB-k, absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO, a od 1982 r. pracował w MSW. Zajmował się m.in. rozpracowywaniem opozycji. Po 1989 r. był wicedyrektorem gabinetu Andrzeja Milczanowskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych. Kierował zespołem doradców premiera Józefa Oleksego, a po tym, jak Oleksego oskarżono o rzekome związki z rosyjskim wywiadem, został wiceministrem w MSW. Od stycznia do listopada 1997 r. był szefem Straży Granicznej. W 2001 r. został szefem Generalnego Inspektoratu Celnego.)   • Krzysztof Anuszkiewicz    –    (Tajny współpracownik, agent SB, Akcja Wyborcza Solidarność, Suwałki)   • Agnieszka Arnold    –    (reżyser)   • Katarzyna Arnhold    –    (kompozytor)   • Stanisław Arski – Apfelbaum   • Stefan Arski – Artur Salman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, komunista, członek Czerwonego Harcerstwa, Związku Niezależnej Młodzieży od 1931r, PPS, współzałożyciel pisma „Płomienie” przewodniczący Rady Głównej wileńskiej „Wolności” 1939-1940; W latach wojny prowadził działalność agenturalną na rzecz Sowietów wśród polonii w USA. Potem główny twórca “czarnej” legendy emigracji i Polonii; zastępca redaktora naczelnego „Robotnik Polski” w USA 1941-1943, redaktor naczelny „Robotnika”; – “Robotnik” dziennik wyd. od 1944, początkowo w Lublinie, od 1945 w Łodzi, następnie w Warszawie; organ prasowy tzw. odrodzonej PPS; XII 1948 połączony z „Głosem Ludu” w „Trybunę Ludu” – oficjalny organ KC PZPR; dziennikarz “Nowej Kultury” i wyższy urzędnik PZPR, przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy;   Jego żoną była Magda Hertz.)   • Grzegorz Artman    –    (aktor)   • Szymon Askenazy    –    (historyk, dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • * nowość * Feliks Aspis    –    (płk. prokurator Prokuratury Generalnej, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Halina Aszkenazy-Engelhard    –    (autorka książek, np. “Warszawa – Paryż – Tel Awiw”)   • Łukasz Atowski    –    ()   • Andrzej Aumiller    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec, świnia Orwell’owska, działacz socjaldemokratyczny; mandat poselski z ramienia koalicyjnej Unii Pracy od 2001 (był również posłem w latach 1989-1991 oraz 1993-1997). Członek sejmowej komisji skarbu państwa i zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 2001-2005 był członkiem Unii Pracy. W lipcu 2004 został wiceprzewodniczącym, a w kwietniu 2005 przewodniczącym sejmowej komisji śledczej powołanej do zbadania tzw. afery Orlenu. W lipcu 2005 roku odszedł z Unii Pracy i został członkiem [oddelegowany do] Samoobrony RP.)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

B

• Kamilla Baar    –    (aktorka)   • Zbigniew Bachman    –    (Dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (10.2003 – 05.2004))   • Bronisław Baczko – Gideon    –    (podpułkownik, politruk (tzw. oficer pol-wychu) – został oddelegowany na Wydział Filozofii. Na tym wydziale jako profesor ponosi lwią część odpowiedzialności za stalinizację prac nad polską filozofią i myślą społeczną doby powstań (wg A. Walickiego, Umysł zniewolony po latach); historyk idei i myśli społecznej; Do 1968 roku był jednym, obok m. in. Leszka Kołakowskiego, uczonych z kręgu tzw. warszawskiej szkoły historyków idei, profesorem historii filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego wychowankowie z lat 1966-1968 odgrywają do dziś istotną rolę w polskiej humanistyce.

W 1968 r. został usunięty z Uniwersytetu wraz z Leszkiem Kołakowskim, Włodzimierzem Brusem, Zygmuntem Baumanem, Marią Hirszowicz i Janiną Zakrzewską. Objął go ścisły zakaz publikacji. Opuścił Polskę w 1969 r.)   • Jerzy Baczyński    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, redaktor naczelny “Polityki”. Podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, Jan Bijak, odpowiedzialny za rolę odgrywaną przez “Politykę” jako jednego z czołowych centrum lobby filosemickiego w prasie, za ciągłe podważanie i ośmieszanie polskich tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich.)   • Karol Bader    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Bogusław Bagsik –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.

Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w październiku – po wpłaceniu 2 mln zł kaucji – oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 października 2000 skazano go na 9 lat więzienia.

Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie – 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)   • Jerzy Bahr –    (dyplomata, od 21 stycznia 2005 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Cieszy się opinią znawcy zagadnień regionu Europy Wschodniej; Był konsulem generalnym RP w Kaliningradzie. Był radcą ds. politycznych w ambasadzie RP w Moskwie [1991-1992]. Był ambasadorem RP na Ukrainie [1996). Był ambasadorem RP w Turkmenistanie. Był ambasadorem RP na Litwie [04.2001-12.2004). Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego [20.01.2005).)   • Magdalena Bajer    –    (Przewodnicząca Rady Etyki Mediów (08.1999-02.2006).)   • Władysław Baka    –    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i “okrągłego stołu”)   • Henryk (Chaim) Bal    –    (od 1945 w PPR. W pierwszej połowie 1946 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie, członek Rady Naczelnej ORT. W latach sześćdziesiątych pracownik personalny Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu “Ruch”)   • Edward Balawejder    –    (Dyrektor Muzeum na Majdanku (05.2000).)   • Artur Balazs    –    (Pełnił funkcję ministra ds. warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; W 1997 r. wraz z Aleksandrem Hallem doprowadził do powstania Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 1999 do 2001 r. był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Do obecnego Sejmu wszedł z listy Platformy Obywatelskiej, ale nie został członkiem jej klubu parlamentarnego. W styczniu 2002 r. objął funkcję prezesa SKL-Ruch Nowej Polski.)   • Jacek Balcer    –    (Był rzecznikiem prasowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta (07.2002). Rzecznik prasowy BPH PBK (07.2003-07.2005). Dyrektor Biura Marketingu Banku BPH PBK (02-10.2004).)   • Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek PZPR od 1969, mason, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, główny “rabin” żydolichwy w Polsce; Od 1995 do 2000 roku był przewodniczącym Unii Wolności. Od grudnia 2000 roku jest prezesem NBP. Od 1 maja 2004 wszedł z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego; członek globalnej organizacji “Grupa 30” założona w 1978 r. przez żyda, masona i globalistę Geoffreya Bella z iniciatywy Fundacji Rokefellera; obecnie prezydentem jest mason, żyd Alan Greenspan, prezydent Banku Centralnego Rezerw Federalnych USA)     wiecej informacji znajdziesz tu  => >  http://www.polonica.net/Balcerowicz.htm • Zuzia Balcerzak    –    (Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Marek Balicki –    (polonofob, dywersant, libertyn, lewak, zwolennik liberalizacji prawa aborcyjnego, świnia Orwell’owska;  Po 1989 był członkiem ultra lewicowego ROAD, później UD i UW; współzałożyciel Socjaldemokracji Polskiej w marcu 2004r.; W latach 1998-2001 był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.)   • Dariusz Baliszewski    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski i polskich patriotów)   • Joanna Bałaban    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)   • Piotr Bałtroczyk    –    (dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy, kpiarz)   • Hanna Banaszak    –    (piosenkarka)   • Aleksander Bardini    –    (reżyser, aktor; związany z teatrami warszawskimi; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie)   • Zygmunt Baranek    –    (malarz)   • Stanisław Barańczak    –    (polonofob, dywersant, członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];   poeta i krytyk, jeden z ulubionych idolów michnikowców; mieszka w USA)   • Janusz Bargieł    –    (polonofob, dywersant, komunista, członek ZSMP, PZPR, SLD)   • Józef Barski – Józef Gitler    –    (Od 1922 zajmował kierownicze stanowiska w Joincie i Centosie, od 1923 w KPP. W getcie warszawskim działacz PPR i Centosu, 1943-1945 w Bergen-Belsen, 1945-1950 sekretarz generalny Jointu w Polsce, 1950-1953 dyrektor naczelny PKO, w 1953 aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, po uwolnieniu dyrektor zakładów przemysłowych im. 22 lipca. Wieloletni członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego)   • Antoni Bartkiewicz    –    (dyrektor TV POLONIA, rada Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce)   • Maksymilian Bartman    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Edyta Bartosiewicz    –    (piosenkarka)   • Hanna Bartoszewicz    –    (redaktorka “Gazeta Wyborcza”, dzial “Dziecko” i “Kobieta”)   • Zofia Bartoszewska    –    (wydawca)   • Władysław Bartoszewski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  mason, senator, świnia Orwell’owska, znawca i piewca tematyki żydowskiej, minister spraw zagranicznych w postkomunistycznym rządzie Józefa Oleksego, związany z redakcją katolewackiego “Tygodnika Powszechnego” od bardzo długiego czasu, jak i filosemickiej elitki PEN-Clubu, od 1972 r., gdy Bartoszewski został sekretarzem generalnym tej organizacji;  członek Klubu Krzywego Koła – który skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych – [Jan Józef Lipski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Aleksander Małachowski, Adam Michnik]” Wsławił się” niechlubnym “donosem na Polskę” w przemówieniu w izraelskim Knesecie (mówił w nim o antysemickich “ciemniakach” na polskiej prowincji, dziwnie zapominając o antypolskich wypowiedziach “jaśnie oświeconych” premierów Bergina i Szamira. Został Honorowym Obywatelem Izraela;  członek rady programowej „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Jacek Bartyzel    –    (polonofob, dywersant, był współzałożycielem i rzecznikiem Ruchu Młodej Polski, kierowanego przez Aleksandra Halla. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej [katolewica] w Łodzi oraz w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jest honorowym członkiem i przewodniczącym Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Publikuje w kwartalniku “Pro Fide Rege et Lege”.)   • Jarosław Bauc –    (polonofob, dywersant,  ur. w Łodzi; Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu Łódzkiego – rocznik 1982. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1990 r. Ukończył kursy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i finansów w London School of Economics i w 1991 r. w University of Vienna; W 1995 r. konsultant Banku Centralnego Estonii. W 1996 r. na zlecenie USAID był doradcą ministra finansów Mongolii, gdzie zaprojektował reformę systemu podatkowego. Współpracował z Centrum Badań i Promocji Biznesu ‘Ecorno’ w zakresie restrukturyzacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych [1993-1997]. Był doradcą ministra finansów Rumunii [02.1997); przewodniczący Rady Banku PKO BP (11.1999); sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (10.01.1998-12.06.2000); minister finansów w rządzie Jerzego Buzka [06.2000-28.08.2001]; Stały współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [1992-08.2001).)   • Marzena Baum    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)   • Adam Bauman    –    (aktor)   • Krzysztof Bauman    –    (aktor)   • Zygmunt Bauman –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, specjalista od stalinizacji nauki, zbrodniarz PZPR, PRL; w czasie wojny inspektor milicji w Moskwie, później w Polsce oficer “wojska ubeckiego”, jak nazywano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Doszedł tam do rangi majora. Zwolniony z KBW w 1953 r., przeszedł do nauki. Zrobił karierę jako profesor socjologi;  felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Leon Baumgarten    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Jerzy Baumritter    –    (zastępca redaktora naczelnego “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)   • Renata Beger    –    (dywersant, posłanka na Sejm z listy Samoobrony;  W latach 1976-1988 z przerwami była kierownikiem sklepu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”. W latach 1979-1980 była kierownikiem punktu skupu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Od 1988 prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 1992 roku została wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Rolników Samoobrona. Od 1993 r. jest wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Samoobrony RP. Od 2001 roku jest posłanką na Sejm RP z ramienia Samoobrony. W Sejmie IV kadencji uczestniczyła w komisjach: Etyki Poselskiej, gdzie była zastępcą przewodniczącego, Finansów Publicznych oraz w komisji badającej sprawę Rywina – 3.12.2003 została z niej wykluczona. 26 listopada 2003 zrzekła się immunitetu poselskiego. Na początku 2004 postawiono jej zarzut sfałszowania wyborczych list poparcia przez własnoręczne dopisanie wielu osób lub zlecenie tego innej osobie. Za oszustwo wyborcze grozi jej kara do 3 lat, a za posługiwanie się nieprawdziwymi danymi – do 5 lat więzienia.  W 2005 została ponownie wybrana do Sejmu z listy Samoobrony.  30.06.2006 – Na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd Rejonowy w Pile za fałszerstwa wyborcze posłankę Samoobrony Renatę Beger.)   • Ewa Bem    –    (piosenkarka)   • Ryszard Bender – Fajwisch Berenstein    –    (historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, działacz i prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1973 – 1977 bezpartyjny radny Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie. W latach 1977 – 1981 i 1985 – 1989 bezpartyjny poseł na Sejm PRL. W latach 1991 – 1993 senator RP. W latach 1993 – 1997 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczący w latach 1993 – 1994. Od 1998 do 2005 radny Sejmiku województwa lubelskiego. Od 2005 roku senator z ramienia LPR.

Jest postacią kontrowersyjną. Przez wielu uważany za fanatyka religijnego i antysemitę, głównie za sprawą swoich wypowiedzi [tzw. kłamstwa oświęcimskie])   • Edwin Bendyk    –    (publicysta, tygodnik “Polityka”)   • Ewa Berberyusz    –    (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkfilant, dziennikarka “Tygodnik Powszechny” , “Gazeta Wyborcza”)   • Leon Berenson    –    (był w latach 1920-23 radcą prawnym poselstwa polskiego w Waszyngtonie)   • Eleonora Bergman    –    (polonofob, dywersant, dr., Z-ca dyrektora, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Oskar Berkowicz    –    (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Aleksandra Berłożecka    –    (polonofob, dywersant, promocja i reklama żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Adolf Abraham Berman    –    (od stycznia 1944 kierownik referatu żydowskiego KRN. 1945 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów Polskich)   • Jakub Berman –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, KC PZPR, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski;  wój Marka Borowskiego; komunista.

Współorganizator Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR (1944), w latach 1944–1956 członek Biura Politycznego PPR, następnie PZPR, 1952-1954 członek Prezydium Rady Ministrów, 1954–1956 wicepremier. W latach 1949–1954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego; współodpowiedzialny za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Karierę polityczną zakończył w ramach “odwilży październikowej” 1956, w 1957 usunięty z PZPR. W 1983 odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej.)   • Marek Bernard –      • Marek Beylin    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  publicysta “Gazeta Wyborcza”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • S. Bialer    –    (zaciekły syjonista, były pracownik naukowy Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR i PAN oraz lektor KC PZPR, uciekinier z Polski w 1968 r.)   • Robert Biedroń    –    (polonofob, dywersant, polityk SLD i działacz gejowski; prezes Kampania Przeciw Homofobii – stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów, pedal)   • Czesław Bielecki –    (polonofob, dywersant, prezes liberalnego Ruchu Stu, świnia Orwell’owska, tak mówił o swoich rodzicach: “Wyrastałem w rodzinie zasymilowanej inteligencji żydowskiej; Ojciec, z wykształcenia matematyk, był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Oświaty w latach pięćdziesiątych. Wyleciał z tego stanowiska razem z Władysławem Bieńkowskim, gdy Gomułka “zwijał” Październik. Matka była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym, zajmowała się demografią. Rodzice komunizowali jeszcze przed wojną” (E. Boniecka, Bliżej polityków, Toruń 1996))   • Jan Krzysztof Bielecki – Izaak Blumenfeld    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, libertyn, świnia Orwell’owska;  poseł na Sejm w latach 1989-1993. Jeden z założycieli (1990) a w latach 1991-1993 przewodniczący rady politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). Premier od stycznia do grudnia 1991 desygnowany przez Lecha Wałęsę.

Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną, w Unii Wolności. W gabinecie Hanny Suchockiej piastował tekę ministra ds. integracji europejskiej. Od listopada 1993 w dyrektor i przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Po secesji liberałów z Unii Wolności w styczniu 2001 przeszedł do Platformy Obywatelskiej.  Od 1 października 2003 jest prezesem zarządu Banku Pekao SA; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego)   • Bolesław Bierut – Rotenschwanz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, agent sowiecki NKWD, 1szy – 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu; polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, z jego osobą wiązal się kult jednostki; Realizował program pełnego uzależnienia Polski od ZSRR.  Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce – stalinizm;  od 1918 w KPP [Komunistyczna Partia Polski]. W latach 30. aktywnie działał w Kominternie i był tajnym funkcjonariuszem NKWD. Więziony przez władze sanacyjne w Rawiczu (dzięki czemu udało mu się “przeczekać” stalinowskie czystki). W czasie II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 roku został przerzucony do Polski, gdzie wszedł w skład Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej [władza utworzona przez komunistów w czasie II wojny światowej]; uczuciowo związany był m.in. z Wandą Górską. Wzorem Józefa Stalina lubił pokazywać się z dziećmi [na jednej z fotografii trzyma na rękach Agnieszkę Holland];  syn Jan Chyliński)   • Maria Bigoszewska    –    (pisarka)   • Anna Bikont    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Wilhelm Billig    –    (od 1956 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Polsce)   • Halina Birenbaum    –   (poetka, przeżyła getto w Warszawie, była więźniarka obozu w Auschwitz, od 1947 roku mieszka w Izraelu)   • Joel Mojżesz Birnbaum    –   (zbrodniarz i zwyrodniały sadysta, szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Dariusz Bitner    –    (powieściopisarz, autor opowiadań, szkiców literackich i książek dla dzieci)   • Maciej Bitner    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, stały publicysta żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Marek (Mejlech) Bitter    –    (pochodzenia robotniczego, członek KPP od 1928, związany z Centralną Techniką, zabezpieczał przejazdy i przerzuty graniczne (m.in. B. Bieruta i M. Fornalskiej). W czasie wojny w warszawskim getcie, potem więzień Majdanka, bandyta w lasach zamojskich. Po wojnie członek CKZP, 1951-1956 pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego m.in. jako dyrektor Departamentu Inwestycji, w latach sześćdziesiątych pracował w Zakładach Elektronicznych im. F. Zubrzyckiego w Warszawie)   • Marta Bizoń    –    (ur. Wadowice, piosenkarka, aktorka, grała w antypolskim filmie ‘Lista Schindlera’ Stevena Spielberga)   • Paweł Blajer    –    (“Rzeczpospolita”)   • Małgorzata Blicharz    –    (skarbnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Berek Blinnenkranz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Augustyn Bloch    –    (kompozytor, organista)   • Jan Bogumił Bloch – Jan Bogumił Gotlieb    –    (“król kolei żelaznych”, budowniczy kolei w Królestwie Polskim i w Rosji. Finansista w 1865 (wraz z innymi żydami M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, Władysławem Laskim i Lesserem Levym) wziął udział w gruntownej reorganizacji i judeizacji istniejącego od 1828 r Banku Polskiego.)   • Grzegorz Bloch    –   (stylista, pracuje z największymi gwiazdami “polskiego” kina i muzyki)   • Seweryn Blumsztajn –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  dziennikarz, “Gazeta Wyborcza”, redaktor naczelny dodatku “Gazeta Stołeczna”; W młodości jeden z komunistycznych walterowców z “czerwonego harcerstwa”. Później jeden z przedmarcowych “komandosów” z grupy Michnika. Autor polakożerczych napaści i stwierdzeń.)   • Jan Błoński    –    (polonofob, dywersant, prof. historyk literatury; współzalożyciel Fundacji Judaica, przewodniczący rady fundacji)   • Artur Bodnar    –    (polonofob, dywersant,  komunista, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i “okrągłego stołu”)   • Teresa Bogucka    –    (polonofob, dywersant,  komuch, publicystka, oszczerca i paszkwilant żydokomunistycznego szmatławca”Gazety Wyborczej”; Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Była aresztowana za udział w wydarzeniach marca 1968 r. Współpracowała z żydotroksistowskim KOR-em – Komitetem Obrony Robotników;  członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – ‘fundacja’ założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Alef Bolkowiak – Alef Gutman    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski;  [źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92])   • Michał Boni – Jakub Bauer    –    (polonofob, dywersant, agent SB, Tajny współpracownik SB pseudonim “Znak”;  świnia Orwell’owska, członek Unii Wolności, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W roku 1991 pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1997–2001 był szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej Longina Komołowskiego w rządzie Jerzego Buzka. W pierwszej kadencji Sejmu był posłem z ramienia Kongresu Liberalno–Demokratycznego.)   • Jerzy Boniecki    –    (uciekinier z getta, dywersant, współpracownik antykatolickiej, żydolewackiej paryskiej „Kultury” i działacz Amnesty International, był zamieszkałym w Australii biznesmenem, poetą i koncesjonowanym “działaczem polonijnym”.)   • Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg    –    (polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, dyktator nad prasą i wydawnictwami w czasach stalinizmu, brat zbrodniarza UB płk. Józefa Różańskiego, był dyktatorem prasowym – był m.in. redaktorem naczelnym dziennika “Rzeczpospolita” (organu PKWN), prezesem Społdzielni Wydawniczej “Czytelnik” i pełnomocnikiem rządu ds. “Ossolineum”.)   • Jerzy W. Borejsza – Goldberg    –    (historyk, profesor Instytutu Historii PAN, jest synem zmarlego w roku 1952 komunistycznego dyktatora w dziedzinie kultury, Jerzego Borejszy)   • Bernard Borg    –    (przed wojną pracownik firm handlowych, od 1926 członek ZMK, od 1931 w KPP, kilkakrotnie aresztowany; przed 1939 r. agent sowiecki; 1946-1949 pracował w CSW “Solidarność”, następnie w polskim ruchu spóldzielczym. Członek ZG TSKŻ; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Marek Borowski – Szymon Berman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, lewicowiec, świnia Orwell’owska, syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD;  W 1967 roku wstąpił do PZPR, jednak po roku opuścił szeregi partii, ponieważ w marcu 1968 roku zaangażował się w protesty. W 1975 roku ponownie wstępuje do PZPR i jest w niej az do konca 1990 r. , jest jednym z założycieli Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polski w styczniu 1990 roku. W październiku 1991 został wybrany posłem. Funkcję sprawuje do teraz. W 1992 roku po rozwiązaniu się SdRP, został członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którym pozostał aż do 2004 roku. Wraz z 30-osobową grupą działaczy i posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Izabella Sierakowska, Jolanta Banach, Andrzej Celiński) oraz Unii Pracy (Tomasz Nałęcz) 26 marca 2004 utworzył nową lewicową formację polityczną o nazwie Socjaldemokracja Polska.  ….po więcej informacji zapraszamy tu->> http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm)   • Wiktor Borowski – właśc. – Aron Berman    –    (polonofob, dywersantzbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, ojciec Marka Borowskiego; przed 1939 agent sowiecki, w roku 1944 był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym “Życia Warszawy” do 1951, a w latach 1951-1967 – zastępcą redaktora naczelnego “Trybuny Ludu”; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Halina Bortnowska    –    (polonofob, dywersant,  redaktorka katolewackiego miesiecznika “Znak”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Bogdan Borusewicz –    (polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, koncesjonowany przez SB i PZPR ‘opozycjonista’, został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń liceum plastycznego – za druk i kolportaż ulotek w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydotroksistowskiego KOR-u – Komitetu Obrony Robotników;  członek UW, obecnie ‘Demokraci’; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  jeden z oskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego)   • Barbara Borys-Damięcka    –    (reżyser, dyr. teatru “Syrena” w W-wie)   • Zofia Borzymińska    –    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Tadeusz Boy-Żeleński    –    (polonofob, dywersant, pisarz, rewolucyjny liberal, stalinowiec, nihilista, kpiarz;  głosiciel liberalnych poglądów, beszczeszczenie i szarganie świętości narodowych; krytykowany za nadmierną służalczość względem komunistycznych władz, jest m.in. autorem kilku tekstów gloryfikujących Stalina. W październiku 1939 sowieckie kierownictwo Uniwersytetu powołało go na kierownika katedry historii literatury francuskiej na lwowskim uniwersytecie. W okresie okupacji sowieckiej Lwowa działał w “Związku Literatów ‘Polskich'”, publikował artykuły w Czerwonym Sztandarze, brał udział w propagandowych imprezach, za co był oskarżany przez Polaków o kolaborację z sowieckim okupantem;  kuzyn Kazimierza Przerwa-Tetmajera)   • Mojzesz Bradersan    –    (ZPP – stalinowski Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Roman Brandstaetter    –    (pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz, znawca Pisma Świętego. Urodził się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter; kilka miesięcy po wybuchu II wojny światowej udaje się do Jerozolimy, tam nastepuje przełom w jego życiu, gdyż wtedy przeszedł na wiarę katolicką.)   • Kazimierz Brandys    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista,  stalinowiec)   • Marian Brandys    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista, stalinowiec)   • Krystyna Bratkowska    –      (polonofob, dywersant,  skarbnik członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Stefan Bratkowski – Blumstejn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  oszczerca, paszkwilant, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski;  Jad nienawiści do “narodowców” i prawicy, tropienie rzekomych “antysemitów” idzie w parze u Bratkowskiego z konsekwentnym rozgrzeszaniem twórców stanu wojennego i działań postkomunistów, ciągłym wybielaniem ich intencji.)   • Kazimierz Braun    –    ()   • Michał Breitenwald    –    (aktor)   • Jerzy Breitkopf    –    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i “okrągłego stołu”)   • Wojciech Brochwicz    –    (Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Od 1988 roku jest radcą prawnym. Był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Był dyrektorem w UOP, Zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji za kadencji premiera Jerzego Buzka. Wojciech Brochwicz, wiceszef MSWiA w gabinecie Jerzego Buzka, wcześniej funkcjonariusz UOP, skontaktował Annę Jarucką z Konstantym Miodowiczem.)   • Szymon Broda    –    (Centrum Analiz Rynku Pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)   • Stanisław Brodzki – Bronstejn lub Bronsztajn    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)   • Joanna Brodzik    –    (aktorka)   • Adam Bromberg    –    (były oficer polityczny w marynarce wojennej. Skierowano go na stanowisko szefa Państwowego Wydawnictwa Naukowego, którego ster dzierżył przez wiele lat; dyrektor PWN [Państwowe Wydawnictwo Naukowe – encyklopedie, słowniki] (lata stalinowskie 1953-1965))   • * nowość *  Zygmunt Broniarek    –    (polonofob, dywersant, komuch, felietonista, dziennikarz;  Od 1950 roku (okres stalinizmu w Polsce) pracował jako korespondent organu KC PZPR “Trybuny Ludu”.   Odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.)   • Michał Broniatowski –    (szef polskiego oddziału agencji Reutera, syn zbrodniarza pułkownika UB, SB, Mieczysława Broniatowskiego)   • Mieczysław Broniatowski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zbrodniarz, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, pułkownik UB, od roku 1945 był dyrektorem Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego w Łodzi, a nastepnie dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW.)   • Abraham Brumberg    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Eugenia Brun    –    (polonofob, dywersantstalinowiec, komunistka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, w okresie międzywojennym agent sowiecki, politruk; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Włodzimierz Brus –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersantstalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  zbrodniarz PRL PZPR; w wieku dwudziestu paru lat jako oficer polityczny został majorem WP, a po oddelegowaniu na uczelnię w wieku zaledwie 28 lat (w 1949 r.) błyskawicznie został profesorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki;  mąż ppłk. Heleny Wolińskiej-Brus – Ochsmann, zbrodniarki – ludobójczyni, prokurator i morderca sądowy, zbrodniarz UB; na stałe obydwoje od lat 60-tych mieszkają w Angii, …i otrzymują wysokie emerytury z Polski za zbrodnie popełnione na Polakach)   • Ernest Bryll    –    (poeta, pisarz, dziennikarz i tłumacz; w latach 1991-95 Bryll był Ambasadorem RP w Republice Irlandii)   • Julia Brystygier – Julia Brustiger    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)   • Jan Brzechwa – Jan Wiktor Lesman    –    (poeta, bajopisarz; Stryjeczny brat innego poety, Bolesława Leśmiana; współpracował z systemem stalinowskim i komunistycznym)   • Leszek Bubel    –    (dywersant, mason, koncesjonowany “antysemita” i “prawicowiec”)   • Alfred Budner    –    (poseł na Sejm z listy Samoobrony)   • Celina Budzyńska – Brun    –    (wykładowca Centralnej Szkoły KC PPR, PZPR)   • Piotr Józef Buechner –    –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, Na początku lat 90. uchodził za cudowne dziecko “polskiego” kapitalizmu, dziś słychać o nim tylko przy okazji konfliktów z załogami kontrolowanych przez niego fabryk. Studiował w Polsce i Szwajcarii. W latach 70. był szefem marketingu w koncernie Rhone-Poulenc, a od 1975 r. prowadził w Bazylei własną firmę (doradztwo i handel farmaceutykami). Po powrocie do Polski w 1979 r. został szefem oddziału szwajcarskiej firmy Solco Basel. Obecnie jest prezesem zarządu i współwłaścicielem Metalexportu, w którym za pośrednictwem firmy Mex-Invest kontroluje 90,8 proc. akcji. Metalexport stał się spółką holdingową (ma handlowe firmy w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, biuro w Moskwie), zajmującą się sprzedażą wyrobów zależnych od niej fabryk. Część z nich jest poważnie zadłużona. We wrześniu 2004 r. Metalexport sprzedał zagranicznemu inwestorowi Haco znajdującą się w upadłości Odlewnię Koluszki (za 15 mln zł), ale nabywcy wciąż nie może znaleźć zadłużona na 100 mln zł spółka Metalexportu – Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial w Białymstoku. Przychody firm z grupy Metalexport w 2004 r. wyniosły około 450 mln zł. Büchner i zależna od niego spółka CLiF Investment mają też 65 proc. akcji Centrum Leasingu i Finansów SA. W grudniu 2001 r. sąd ogłosił upadłość tej spółki leasingowej, ale Sąd Najwyższy w maju 2003 r. uznał, że decyzję o upadłości podjęto z naruszeniem prawa. Dziś CLiF walczy w sądach o 150 mln zł od banków, które doprowadziły do jego upadłości. Spółka pozwała skarb państwa za bezprawne ogłoszenie jej upadłości, domagając się 98 mln zł odszkodowania. CLiF usiłuje też wznowić przerwaną na ponad rok działalność gospodarczą (w 2004 r. spółka zanotowała 5 mln zł zysku netto). Büchner najczęściej przebywa w Szwajcarii, którą podaje jako oficjalne miejsce zamieszkania. 74 na liście 100 najbogatszych zydaków tygodnika “Wprost” z majątkiem 220 mln zł.)   • Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld    –    (polonofob, dywersant, “socjaldemokrata”, libertyn, świnia Orwell’owska, były przewodniczący Unii Pracy)   • Zbigniew Bujak –    (polonofob, dywersant,  lewy syn rabina Małachowskiego, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski; członek Rady Politycznej Unii Wolności – Partia Demokratyczna;  W 1990 roku jeden z przywódców skrajnie ultralewicowego ugrupowania dawnej lewicy laickiej ROAD. Polityczny wychowanek Kuronia, wyróżniał się skrajną gorliwością w tropieniu rzekomego “polskiego antysemityzmu”, nacjonalizmu, ksenofobii etc. Typ działacza-papugi, o poglądach stanowiących lustrzane odbicie poglądów Kuronia, Geremka i Michnika; sprzedał legitymację “Solidarności” na aukcji, zorganizowanej przez żonę gen. Czesława Kiszczaka; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, zalożona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W dziennikach byłego premiera PRL Mieczysława F. Rakowskiego (pod datą 5 listopada 1984 r.) znalazł się taki zapisek: “Informacja od Urbana. Resort spraw wewnętrznych wie, gdzie jest Bujak, ale nie zdejmuje go, ponieważ służy za kanał do przerzucania naszych agentów. Nie wiem, jak to robią, ale tak właśnie mi powiedział”.)   • Michał Bukojemski    –    (polonofob, dywersant, reżyser, tematyka żydowska, współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym)   • Juliusz Burgin    –    (polonofob, dywersant, komunista, kolaborant sowiecki 1939-41, pułkownik zbrodniarz UB, MBP – Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego; Od czerwca 1945 r. do czerwca 1947 r. był on naczelnikiem Wydziału II Samodzielnego w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), potem przez rok redaktorem naczelnym organu KC PPR “Głos Ludu”, aby od 15 lipca 1948 r. wrócić do bezpieki jako dyrektor gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Benjamin Bursztejn    –       (polonofob, dywersant,  syjonista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, działacz Poalej Syjon w Wilnie; powiedział prasie litewskiej, że „przyłączenie Wilna do Litwy to triumf idei sprawiedliwości historycznej” [Piotr Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985])   • Tomasz Busz    –    ()   • Jerzy Buzek –    (polonofob, dywersant, agent SB, mason, świnia Orwell’owska, ‘europejczyk’, ojciec przedwojenny komunista i internacjonalista – ówczesny globalista, mason w latach II Rzeczpospolitej;  Jerzy Buzek uważa, że “nikt nie udowodnił”, iż doszło do nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU największego polskiego ubezpieczyciela.)   • Andrzej Byrt    –    (Tajny współpracownik, agent SB, w latach 80. dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich, później radca handlowy w Belgii i wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą; w latach 1995-2001 po raz pierwszy był ambasadorem w Niemczech, po powrocie do kraju został doradcą prezydenta Kwaśniewskiego, następnie wiceministrem spraw zagranicznych, w 2002 r. powrócił na placówkę do Berlina. W oświadczeniu lustracyjnym przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

C

• Cabaj    –    ()   • Alina Cała    –    (polonofob, dywersant, dr., historyk, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Wojciech Cejrowski    –    (podróżnik, osobowość telewizyjna, dziennikarz radiowy, kpiarz)   • Stanisław Celmer    –    (Dyrektor Departamentu Reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.2004).)   • Grzegorz Cenkier    –    (Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Współpracy z Zagranicą Poczty Polskiej (08.2001).)   • * nowość *  Katarzyna Cerekwicka    –    (piosenkarka)   • Anna Chaber    –    (sekretariat żydowskiego Ośrodka “Brama grodzka” w Lublinie)   • Ferdynand Chaber    –    (w 1945 roku został skierowany do pracy w cenzurze PRL. Został Kierownikiem Wydziału w Centralnym Biurze Kontroli Prasy w II Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wkrótce został przeniesiony do pracy w Komitecie Centralnym PPR, jako zastępca kierownika Wydziału Propagandy)   • Jakub Chabik –    (polonofob, dywersant, lewak, “europejczyk”, prowokator, pisuje “donosy” na siebie, fanatycznie i zajadle nienawidzi Patriotyzmu, Polskości, Polaków i Polski;  absolwent Informatyki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-1994 był stypendystą na Staffordshire University, Wielka Brytania. Od 1996 pracuje w poznańskiej firmie Dantek sp. z o.o., tworzącej systemy biblioteczne na rynki skandynawskie. Od 1995 roku współpracuje z tygodnikiem “Computerworld”. Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.)   • Józef Chajn    –    (polonofob, dywersant, zastępca dyrektora Żydowski Instytut Historyczny ;syn stalinowskiego zbrodniarza Leona Chajna;  sekretarz wpływowej Sorosowskiej Fundacji Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego globalistę i hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Leon Chajn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41; polakożerca, trzesacy Ministerstwem Sprawiedliwosci w dobie stalinizmu, zwyrodniały zbrodniarz MBP i UB, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, komunista, publicysta, mason; od 1928 w KZMP, od 1933 w KPP; 1944 w zsowietyzowanej Armii Pol. w ZSRR, zast. kier. resortu sprawiedliwości PKWN; skierowany przez kierownictwo PPR do SD (sekr. generalny: 1944–45 ZG, 1945–61 Centr. Kom., 1961–65 jego wiceprzewodniczący); 1945–49 wicemin. sprawiedliwości; 1953–57 wicemin. pracy i opieki społ.; 1957–65 czł. Rady Państwa; 1944–47 poseł do KRN, 1947–69 — na sejm; 1965–76 Nacz. Dyr. Archiwów Państwowych.; został członkiem SD na polecenie władz PPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92; ojciec Józefa)   • Zygmunt Chajzer    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz,  ob. ‘Na zawsze razem’ TV Polsat; Przez 15 lat był dziennikarzem „Sygnałów Dnia”, później przez 8 lat kierował redakcją „Czterech Pór Roku”. Podczas imprez plenerowych „Lata z Radiem” tworzą z Romanem Czejarkiem zgrany duet. Prowadził również programy telewizyjne: „Idź na całość” (Polsat), „Ananasy z mojej klasy” (TVN) oraz „Chwila prawdy” (TVN).)   • E. Charęza    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • August Chełkowski – Dawid Cnajbaum    –    (ur. w Telkwicach, Prusy Wschodnie, fizyk, działacz polityczny, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1982-1985 oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, marszałek Senatu RP II kadencji w latach 1991-1993.)   • Kamila Chilińska – Halpern   • Hubert Chłopicki    –    (Forum Żydów Polskich)   • Tomasz Chmal    –    (polonofob, dywersant, prawnik, od 2000 r. pracuje w kancelarii prawnej White & Case w Warszawie. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz postępowaniach sądowych. Zajmuje się obsługą firm sektora energetycznego (regulacja, finansowanie projektów). Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendysta Boeing Corp. studiował prawo na Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie. Odbył staże zawodowe w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie oraz kancelarii prawnej Hogan & Hartson LLP w Waszyngtonie. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (elektroenergetyka) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (strategie biznesu); członek – “Klub 01”)   • Beata Chmiel    –    (redakcja “Ex Libris”, krytyk literacki, wydawca)   • Daria Chmielewska    –    ()   • Joanna Chmielewska – właśc. Irena Kühn    –    (autorka powieści sensacyjnych i satyrycznych)   • Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn    –    (agent SB,  TW pseudonim “Spółdzielca”;  W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. W czasach PRL współpracownik prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca prawa. Od 1980 doradca NSZZ “Solidarność”, współautor statutu “Solidarności”.

W 1989 był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, prezes Zarządu Głównego ZChN w latach 1989-1994. Od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 roku pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Marszałek Sejmu I kadencji w latach 1991-1993. W roku 1992 jego nazwisko znalazło się na tzw. “liście Macierewicza”, która miała przedstawiać byłych tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL. W latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność. 3 maja 2005 został odznaczony przez prez. A. Kwaśniewskiego-Stoltzmana Orderem Orła Białego.)   • Stefan Chwin    –    (pisarz)   • Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum   • Michał Cichy    –    (polonofob, dywersant,  paszkfilant, kierownik działu kultury w “Gazecie Wyborczej”.)   • Henryk (Chaim) Cieszyński    –    (wiceprezes WKŻ w Katowicach. 1948-1953 instruktor KW PZPR w Katowicach. Od 1953 członek Prezydium ZG TSKŻ)   • Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, komunista, agent SB, TW pseudonim “Carex”, świnia Orwell’owska;  Był m.in. członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej w latach 1968-1973 oraz Zrzeszenia Studentów Polskich, w którym w 1972 wybrany został na stanowisko przewodniczącego tej organizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971, aż do rozwiązania w styczniu 1990 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas swojej pracy na uczelni był sekretarzem komisji uczelnianej partii.

W 1989 roku wystartował po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i został wybrany posłem do Sejmu X kadencji z ramienia PZPR (Polskiej Zjednoczonej Parti Robotniczej). Marszałek Sejmu RP III kadencji od 5 stycznia 2005.

Sprawował funkcje: wicepremiera i ministra sprawiedliwości– prokuratora generalnego w rządzie Waldemara Pawlaka (1993-1995), premiera rządu RP i przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej (1996-1997), ministra spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera (2001-2004) oraz Marka Belki (2004-2005).    …po więcej informacji zapraszamy tu  =>>  http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.htm)   • Adam Cioch    –    (polonofob, dywersant, publicysta, redaktor oraz sekretarz żydokomunistycznego tygodnika “Fakty i Mity”.)   • Ewa Cofalik – Dobosz    –    ()   • Ludwik Cohn    –    (polonofob, dywersant, członek-założyciel KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])   • Bernard Cukier – Kolski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, zbrodniarz UB)   • Dariusz Cychol    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Nie”)   • Jacek Cygan    –    (autor piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych.)   • Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman    –    wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, (polonofob, stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, agent NKWD i KGB, zbrodniarz i oprawca PRLu;  doprowadził do połączenia PPS i PPR na warunkach podyktowanych przez stronę komunistyczną. 1948-1954 członek Biura Organizacyjnego i sekretarz KC, 1948-1971 członek Biura Politycznego KC;  W latach 1947-1952 i 1954-1970 premier PRL. Następca Edwarda Osóbki-Morawskiego na stanowisku premiera PRL w latach 1947-52. W 1952 roku musiał zrzec się tego stanowiska na rzecz Bolesława Bieruta. Został wicepremierem w jego rządzie. Ponownie premierem mianowano go w 1954 roku i funkcję tę sprawował już do czasu wypadków Grudnia ’70.

W 1956 roku nakazał wojsku brutalnie stłumić robotnicze powstanie w Poznaniu. Zasłynął wówczas cynicznym stwierdzeniem kto podniesie rękę na władzę ludową niech wie, iż władza ludowa mu tę rękę odrąbie. 1948-71 członek KC i politbiura przy PZPR. Po odejściu z czynnej polityki zaangażował się w ruchu [o ironio] “walki o pokój” przyjmując w 1973 roku funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, później spotkał go awans na członka Prezydium Światowej Rady Pokoju w Sztokholmie, był nim do 1986 roku. Jego drugą żoną była przez długi czas aktorka Nina Andrycz.)   • Izabela Cywińska –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, była minister kultury w rządzie T. Mazowieckiego. Po jego przegranej w kampanii prezydenckiej uznała Polskę za ten absurdalny kraj (por. “Gazeta Wyborcza” z 21 grudnia 1990). W rzeczywistości to jej kierowanie resortem kultury było jednym ciągiem absurdów, niekompetencji i nieudolności; wielu uważało ją za “grabarkę” kultury polskiej. Później, według NIK-u, odpowiedzialna za fatalne gospodarowanie finansami w Fundacji Kultury, z której prezesostwa odeszła w niesławie. Jeszcze będąc ministrem w rządzie Mazowieckiego popisała się wychwalaniem gen. W.Jaruzelskiego jako patrioty o ogromnej szlachetności (por. J. J. Skorupski: Zrozumieć Polaków, Warszawa 1990, s. 40). W swej polityce personalnej wyraźnie popierała różne osoby z lobby filosemickiego.)   • Dawid Jakub Czarnocha    –    (w okresie stalinowskim zajmował się dostawą żywności dla stalinowskich partyjniaków!; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Włodzimierz Czarzasty –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant; świnia Orwell’owska, do 1990 był członkiem PZPR, potem związany z SLD; powiązania ze starą PRL-owską, SB-cką, PZPR-owską nomenklaturą; Współwłaściciel, prezes i dyrektor naczelny Wydawnictwa Muza SA, był także członkiem rady nadzorczej spółki producentów Euromedia. Doradca ds. mediów b. premiera Cimoszewicza; b. przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia; jeden z liderów Stowarzyszenia Ordynacka. Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis.

Zeznania i wypowiedzi wielu osób czynią z niego jedną z wiodących postaci tzw. afery Rywina.)   • Janusz Czarzasty    –    (bł. zastępca prezesa Pekao SA)   • Marek Czekalski – Wachter    –    (b. prezydent Łodzi)   • Roman Czejarek    –    (polonofob, dywersant, prezenter telewizyjny i radiowy, dziennikarz, pisze do “Gazeta Wyborcza” , “Rzeczpospolita”, “Polityka” , “Przegląd Tygodniowy”, “Tygodnik Kulturalny”, “Spotkania”, “Żołnierz Polski”, studenckiego “itd”, “Zielony Sztandar”)   • Adam Czerniaków    –    (polonofob, dywersant,  prezes gminy żydowskiej w Warszawie; odbył w Krakowie w marcu 1940 roku konferencje z Niemcami, z której notatki wskazują na to, że w rozmowie z Niemcami, aby się im przypodobać, za wrogów Żydów uważał on nie Niemców, lecz Polaków [Stefan Nowicki, Wielkie nieporozumienie, Sydney 1970])   • Marek Czerniewicz    –    (stypendysta European Association for Jewish Culture w Londynie; kompozytor, za skomponowanie piesni o getcie nagrodzony przez E.A. for Jewish Culture; a oto pozostale utwory: “Maki Matki Boskiej” na chór zeński, “Mayn Weg” na zespól klezmerski (czytaj zydowski), “Ukrzyżowany równeż za nas” na orkiestrę, “Mayn yowl” na glos męski i zespól, “Miserere” – medytacja na wiolonczelę i smyczki)   • Rochel Joanna Czopnik    –    (Forum Żydów Polskich)   • Krzysztof Czyżewski    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

D

• Dariusz Dagiel    –    (Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (07.2003))   • Dorota Dancewicz    –    (ur. Łódź; nauczycielka; działacz związkowy OPZZ; SLD, Klub Parlamentarny)   • Paweł Dangel    –    (Absolwent Państwowego Instytutu Szkoły Teatralnej w Moskwie. Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. (10.2001). Prezes Towarzystwa Ubezpieczoniowego Allianz Polska S.A. (11.1999-03.2004).)   • Tadeusz Danielewicz – Izraelowicz    –    (MSZ)   • Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbraun    –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, kolaborant sowiecki 1939-41, specjalista od stalinizacji nauki, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, członek KC PZPR; dyrektor Szkoły Partyjnej KC PPR i PZPR. Kierownik Zakładu Historii Partii; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Henryk Dasko    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Sławomir Daszuta –    (polonofob, dywersantagent SB, TW – Tajny Współpracownik SB pseudonim “Sławek”, “Robert”; dzisiaj – Dyrektor generalny Forad sp. z o.o. w Gdańsku instalującej fotoradary na spółkę z “prawicowymi” samorządowcami. Kiedyś łapał wspólnie z SB. Teraz łapie wspólnie ze strażnikami miejskimi. Czasy się niby zmieniają, a łapacze ciągle ci sami.)   • Helena Datner    –    (polonofob, dywersant,  socjolog, przewodnicząca Warszawskiej Gminy Żydowskiej [11.1998-05.2001]; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Ewa Dąbroska    –    ()   • Waldemar Dąbrowski –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska,  były prezes Komitetu Kinematografii w randze wiceministra. Został nim we wrześniu 1990 roku dzięki poparciu minister Cywińskiej, zgodnie z tak modną wówczas polityką “grubej kreski”. W.Dąbrowski był w latach 70. i 80. “ulubieńcem komuny”, przyjacielem Świrgonia. Były działacz ZSMP, został w 1979 r. rekomendowany przez PZPR na stanowisko wicedyrektora Wydziału Kultury m.st. Warszawy. Według artykułu przewodniczącego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu w NSZZ “Solidarność” Jacka Weissa na łamach “Tygodnika Solidarność” Dąbrowski, “ulubieniec komuny”, po tym, jak został prezesem Komitetu Kinematografii przez cztery lata niszczył kinematografię. W raporcie NIK krytycznie oceniono ogromne wydatki Komitetu Kinematografii na akcję promocyjną “Listy Schindlera” Stevena Spielberga za Oceanem (2,5 mld starych złotych!!!). NIK w ogóle bardzo ostro oceniła lekceważenie prawa i nonszalancję w wydawaniu pieniędzy przez urzędników kierowanego przez Dąbrowskiego Komitetu Kinematografii. Kiedy Dąbrowski złożył na ręce premiera rezygnację ze swej funkcji (29 września 1994 r.) następnego dnia nagrodzono go z inicjatywy ministra przekształceń własnościowych Wiesława Kaczmarka nowym, bardzo dochodowym stanowiskiem prezesa zarządu Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych SA.)   • Witold Dąbrowski    –    (zastępca dyrektora żydowskiego Ośrodka “Brama grodzka” w Lublinie)   • Janusz Degler    –    (polonofob, dywersant, historyk literatury)   • Jacek Dehnel    –    (poeta, tłumacz, prozaik, malarz. Tłumaczył m. in. wiersze Osipa Mandelsztama)   • Małgorzata Dehnel-Szyc    –    (autorka książek;  matka Jadwiga Krystyna Weitzkorn, ojciec Władysław Dehnel,  dziadek David Joseph Weitzkorn i babka Olga Eichenkatz, mąż Andrzej Szyc)   • Maciej Dejczer    –    (reżyser)   • Kazimierz Dejmek –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  świnia Orwell’owska, reżyser, były minister kultury. Od pierwszego okresu po wojnie entuzjastycznie poparł nową władzę komunistyczną. Jako 25-latek został dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. Z całym zaangażowaniem wystawiał tam stalinowskie sztuki socrealistyczne, na czele z Brygadą szlifierza Karhana. Wstąpił do PZPR w najgorszym okresie polskiego stalinizmu – w 1951 roku. W 1968 roku nagle zyskał opozycyjną sławę dzięki politycznej roli, odegranej przez reżyserowane przez niego przedstawienie Dziadów Mickiewicza. Sądząc po wcześniejszych i późniejszych działaniach i wystąpieniach Dejmka, nieprawdziwe byłoby przedstawienie go jako twórcy przeciwnego komunistycznej władzy, był on raczej związany z jednym z odłamów PZPR-owskiej władzy – “puławianami”. Do dziś w pełni nie pokazano kulisów decyzji PZPR-owskich decydentów, którzy ochoczo zaakceptowali pomysł wystawienia sztuki o takiej, jak Dziady wymowie w stosunku do Rosji akurat na 50-lecie obchodów bolszewickiej rewolucji październikowej w 1967 roku, i nawet przyznali na nią specjalną dotację (5 mln złotych) (według “Res Publica”, nr 3 z 1988 r., s. 29). Sztukę oceniał, puszczając ją bez trudu – według Dejmka trzeciorzędny cenzor, w dodatku syjonista (tamże, s. 30), który wkrótce potem wystąpił o papiery emigracyjne.)   • Tadeusz Demel    –    (Wiceprezes Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego (10.1999).)   • Adam Dereziński    –    ()   • Krzysztof Deroń    –    (ur. w Łodzi; poeta, artysta fotografik, grafik komputerowy; członek zgierskiego koła Partii Demokratycznej [dawniej Unia Wolności])   • Tadeusz de Virion –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, adwokat, pod egidą Geremka był ambasadorem Polski w W.Brytanii 1990 r.; zupełnie nieprzygotowany (choćby pod względem znajomości języka) do pracy na takim stanowisku. Jak de Virion rozumie polskie interesy narodowe najlepiej świadczy pierwsza praca, jakiej się podjął natychmiast po zakończeniu ambasadorowania w Wielkiej Brytanii. Były reprezentant III Rzeczypospolitej został adwokatem Bagsika, usilnie zabiegającym o to, aby władze Szwajcarii nie wydały Polsce oszusta, który naraził na wielomilionowy uszczerbek polski majątek narodowy.)   • Herman Diamand    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jerzy Diatłowicki –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, socjolog, dziennikarz telewizyjny. Twórca cyklicznego programu “Rzeczpospolita druga i pół”, wyspecjalizowanego w konsekwentnym wybielaniu postaci z komunistycznego PRL-u od Rakowskiego aż po Szyra. Piewca złodziejskich zdolności oszustów, żydowskich hochsztaplerów Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Wilhelm Dichter    –    (urodził się w Borysławiu (dziś Ukraina), opuścił Polskę w roku 1968, mieszka w Tewkesbury w okolicach Bostonu;)   • Tadeusz Ditrich    –    (komunista, stalinowiec, długoletni członek PZPR; minister finansów PRL od 21 listopada 1952 do 28 lipca 1960)   • Ostap Dłuski – Adolf Langer    –    (komunista, stalinowiec, w latach stalinizmu 1945-1954 kierownik Wydziału Zagranicznego KC PPR/PZPR)   • Henryka Dobosz    –    ()   • Jan Dobraczyński – Gutmacher    –    (pisarz katolewicy, PAX, agent KGB)   • Lucjan Dobroszycki    –    (historyk łódzkiego getta)   • Anna Dodziuk    –    (Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Jan Doktór    –    (polonofob, dywersant, dr hab., “Żydowski Instytut Historyczny”; felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Ludwik Dorn – Dornbaum    –    (polonofob, dywersant; świnia Orwell’owska; członek  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.]; komuch; Ojciec Ludwika – Henryk Dornbaum, przed wojną członek partii komunistycznej. Po wojnie lektor marksizmu i leninizmu na Politechnice Warszawskiej.)   • Jan Dowgiałło    –    (spowinowacony z Komorowskimi,  bł. ambasador w Izraelu.)   • Andrzej Drawicz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersantfanatyczny stalinowiec, Tajny Współpracownik, agent UB/SB;  rusycysta, dziennikarz, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  były szef Radiokomitetu za rządów T. Mazowieckiego, pierwszy prezes TVP po 1989 r.; syn wyższego urzędnika przedwojennego MSW, rozstrzelanego przez Rosjan w 1941 roku w Łucku na Wołyniu. Uprawianie serwilistycznej antypolskiej publicystyki łączył ze żmudną pracą komunistycznego agitatora, który objeżdżał różne regiony Mazowsza, by zaagitować chłopów do tworzenia spółdzielni produkcyjnych.)   • Luba Drobnerowa, z. domu Hirszowicz    –    (polonofob, dywersant, odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Tadeusz Drozda –   (dywersant, satyryk, kpiarz)   • Karolina Dryzner –   (aktorka,  ukonczyla m.in. The Lee Strasberg Theatre Institute, Los Angeles; Warsztaty Teatralne im. Czechowa w Moskwie)   • Stefan Drzewicki – Bernard Mandelbaum    –    (w latach 1934-36 wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego)   • Andrzej Drzycimski – Abraham Engel   • Eugeniusz Duda    –    (dr., dyr. muzeum judaistycznego na Kazimierzu w Krakowie, współzałożyciel żydowskiej Fundacji Judaica)   • Bożena Dunat    –    (polonofob, dywersant, dziennikarka “Nie”)   • Kinga Dunin –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  ‘europejka’, świnia Orwell’owska, dziennikarka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski,  pracownik redakcji “Ex Libris”, dodatku do “Życia Warszawy”. publicystka, “Krytyka Polityczna”, Zieloni 2004; Fanatyczna feministka, tropicielka “polskiego antysemityzmu bez Żydów”, była autorką skrajnego ataku na Dzienniki powojenne Marii Dąbrowskiej za ich rzekomą antysemicką “ksenofobię”. W 48 numerze “Ex Libris” z 1994 r. wystąpiła za odrzuceniem całej literatury polskiej jako niepotrzebnego, bezużytecznego balastu, pisząc expressis verbis: (…) “przestańmy uważać, że literatura polska musi istnieć. Nie musi. Nawet jeżeli zniknie – i tak będzie w Polsce istniała jakaś literatura. Każdy będzie mógł sobie coś wybrać z ogromnej światowej oferty“.)   • Teodor Duracz    –    (działacz komunistyczny, adwokat; Od roku 1905 należał do PPS, potem do PPS-Lewicy i Komunistycznej Partii Polski. W roku 1905 był jednym z organizatorów strajku chłopskiego. W roku 1917 brał udział w rewolucji październikowej, potem w Charkowie. W roku 1918 wrócił do Polski. W latach 1918-1939 obrońca w procesach politycznych polskich komunistów i działaczy robotniczych. Był członkiem Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W roku 1941 w grupie “Proletariusz”, współredagował pismo “Przełom”. W roku 1942 w szeregach PPR, był jednym z czołowych działaczy i członkiem KC (kierownik Wydziału Informacji).)   • Krzysztof Dydo    –    ()   • Jacek Dymel    –    (polonofob, dywersant,  autor zakłamanych podręczników szkolnych)   • Irena Dziedzic    –    (konferansjer; w czasach PRLu prowadzila festiwal piosenki w Sopocie; w TV prowadzila program publicystyczno-rozrywkowy, Tele-Echo;  Tajny Współpracownik, agent UB/SB)   • Artur Dziurman    –    (aktor)         A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

E

• Dorota Edelman    –    (program “kawa czy herbata”)   • Marek Edelman    –    (ur. w Łodzi; W czasie II wojny światowej członek Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego (Bundu), w 1942 współzałożyciel Żydowskiej Organizacji Bojowej. Uczestnik powstania w getcie warszawskim, a po śmierci Mordechaja Anielewicza ostatni jego przywódca. Żołnierz Armii Krajowej i uczestnik powstania warszawskiego. Po wojnie, od 1946 na stałe zamieszkał w Łodzi.

Współzałożyciel KOR – Komitetu Obrony Robotników – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  działał w Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a obecnie jest członkiem Partii Demokratycznej;  ; odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Agniesza Egeman    –    (red. “Aktualności Filmowe” Magazyn dla kinomanów)   • Jakub Egit    –    (1945-1949 prezes dolnośląskiego WKŻ. Od 1950 redaktor “Jidysz Buch” w Warszawie)   • Ludwik Ehrlich    –    (prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, sędzia ad hoc Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Był synem Arnolda (adwokata) i Flory z Bernsteinów, bratem ciotecznym Jakuba Parnasa (profesora biochemii Uniwersytetu Lwowskiego), kuzynem Szymona Rundsteina.)   • Wojciech Eichelberger    –    (polonofobdywersant, psycholog, psychoterapeuta, pisarz, specjalista od socjotechnik, jeden z najsłynniejszych polskojęzycznych psychologów, specjalizujących się w psychologii relacji międzyludzkich; członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;  Jest współzałożycielem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Publikuje w prasie (m.in. „Zwierciadło”, „Twój Styl”), współtworzy programy telewizyjne popularyzujące wiedzę psychologiczną i refleksję egzystencjalną.  Praktykuje i zaleca buddyzm zen.)   • Grzegorz Eider    –    (Był członkiem zarządu wydawnictwa ‘Lupus’. Był członkiem zarządu wydawnictwa ‘Migut Media’. Był dyrektorem oddziału PAP Net. Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A. [19.01.2005).)   • Marian Eile    –    (redaktor naczelny “Przekroju” 1945 – 1969 [“Przekroj” żydokomunistyczne piśmidło-wentyl dla intelektualistów w PRLu])   • I. Einhorn    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Jerzy Einhorn    –    (urodził się w Częstochowie, od 1946 r. w Szwecji; był w kapitule decydującej, komu przyznać Nagrodę Nobla.)   • Artur Eisenbach    –    (historyk Żydów polskich; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; pod koniec życia wyemigrował do Izraela, aby złożyć w swojej prawdziwej ojczyźnie swe prochy)   • Jerzy Eisler –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, fałszerz uprawiający przekłamania faktograficzne, w ostatnich latach został skrajnie rozreklamowany przez “europejczyków”, stał się bowiem najbardziej panegirycznym piewcą frakcji “puławian” i Marca 1968 r.; maksymalnie przesadzający znaczenie i zasługi michnikowców; Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [30.10.2002-03.2004])   • Jakub Ekier    –    (poeta, tłumacz, eseista, redaktor)   • Andrzej Ekiert    –    (Był asystentem szefa sztabu do spraw operacyjnych w Kwaterze Głównej KFOR-2 w Prisztinie w Kosowie. Generał dywizji od 15 sierpnia 2003 r. 16 lutego 2005 r. awansowany do stopnia generała broni. Dowódca wielonarodowej dywizji Centrum-Południe w Iraku [18.07.2004). W lutym 2005 r. odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.)   • Mirosława Ekiert    –    (Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej (05.2004).)   • Wojciech Ekiert    –    (Członek Rady Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych (03.2003).)   • Rafał Ekwiński    –    ()   • Andrzej Eliasz    –    (dywersant,  prof.  Prezydent European Association of Personality Psychology [11.2002). Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (12.2002-05.2005);  czesty uczestnik Festiwalu Kultury Zydowskiej)   • Henryk Eljowicz    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Zbigniew Elszt    –    (Członek Zarządu Netii [09.2000).)   • Anna Engelking    –    (etnograf)   • Barbara Engelking    –    ()   • Barbara Engelking-Boni    –    (psycholog)   • Anna Engelman    –    (Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Irena Eris    –    ()   • Stanisław Estreich    –    (Członek Trybunału Stanu desygnowany przez Samoobronę RP [23.10.2001). Dziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Lublinie (11.2001).)   • Henryk Etłinger    –    (członek Komisji Kodyfikacyjnej RP; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Mieczysław Ettinger –   (sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jerzy Eysymontt    –    (Był wieloletnim pracownikiem Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w PRL; działał w “Solidarności”, od 1990 należał do Porozumienia Centrum, potem m.in. do Republikan. Od stycznia 1991 do lipca 1992 był ministrem-kierownikiem Centralnegu Urzędu Planowania w dwóch kolejnych rządach Bieleckiego i Olszewskiego. Pełnił mandat poselski w Sejmie I i II kadencji (1991-1997).)   • Maria Eysymontt –   (członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

F

• Markus Fajer    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie)   • Piotr Fajks    –    (Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu Telewizji Polskiej S.A. [03.11.2004-05.2005). Był dyrektorem programowym telewizji Polsat [09.2002-22.09.2004]. W telewizji Polsat pracował od 1993 r.)   • Lech Falandysz – Aaron Fleischman   • Michał Falzmann    –    (inspektor Najwyższej Izby Kontroli, który wykrył aferę FOZZ; Falzmann próbował przekazać najwyższym władzom, partiom politycznym i opinii publicznej informacje o grabieży zasobów finansowych Polski. We wtorek, 16 lipca 1991 skierował do Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie następujące pismo:

Działając na podstawie upoważnienia nr 01321 z dnia 27 maja 1991 Najwyższej Izby Kontroli do przeprowadzenia kontroli w Narodowym Banku Polskim proszę o udostępnienie informacji, objętych tajemnicą bankową, o obrotach i stanach środków pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, Warszawa, ul. Miła 2.

W kilka godzin po tym, tego samego dnia, Anatol Lawina, dyrektor Zespołu Analiz Systemowych NIK, przekazał mu polecenie Prezesa NIK, prof. Waleriana Pańki, o odsunięciu go od wszelkich czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół. Następnego dnia Michał Falzmann nie żył – zmarł w wieku 38 lat na zawał serca.

W opinii części osób ten zbieg okoliczności jak i fakt, że w aferę FOZZ były zamieszane służby specjalne świadczą o możliwości zabójstwa.)   • Wojciech Fangor    –    (malarz, grafik, plakacista, rzeźbiarz; Tuż po wojnie, w nowo tworzonym stalinowskim PRLu Wojciech Fangor był twórcą kanonicznych dzieł malarskich socrealizmu)   • Zbigniew Farmus    –    (asystent Szeremietiewa w rządzie Jerzego Buzka, podejrzany i oskarżony o korupcję)   • Zofia (Syma) Feder    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, działalność w kierunku oderwania Ziem wschodnich od Polski; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Maria Federowa    –      • Anna Fedorowicz    –    (artysta malarz)   • Jacek Fedorowicz    –    (dywersant, satyryk, kpiarz, publicysta, pseudo-opozycjonista)   • Anatol Fejgin –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, zbrodniarz MBP, MSW, UB;  urodzony w Warszawie w inteligenckiej rodzinie żydowskiej, syn Mojżesza i Marii z domu Kacenelenbogen, stalinowiec,   komunista, pracownik aparatu bezpieczeństwa; Od 1928 roku był członkiem Komunistycznej Partii Polski. W 1929 został skazany na karę 2 lat więzienia za działalność komunistyczną, a w 1932 ponownie na karę 4 lat więzienia. W późniejszym okresie był etatowym funkcjonariuszem KPP, do jej rozwiązania w 1938. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 ewakuował się do Lwowa, a następnie pozostał w ZSRR, gdzie pracował jako ekonomista, m.in. w zakładach zbrojeniowych. W maju 1943 wstąpił do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki nowo tworzonego Wojska Polskiego, gdzie został oficerem politycznym. Od lutego 1944 zajmował stanowisko szefa Wydziału Polityczno-Wychowawczego 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, a od stycznia 1945 – szefa Oddziału Personalnego w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym WP. Od maja 1945 był członkiem komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

Po wojnie, podjął pracę w polskim aparacie bezpieczeństwa, rozpoczynającym w tym okresie realizację polityki represji wobec społeczeństwa. We wrześniu 1945 na własną prośbę przyjęto go do Zarządu Informacji Wojska Polskiego, której szefa został zastępcą. Od października 1949 został przeniesiony do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, karierę zakończył na stanowisku dyrektora X Departamentu MBP. Został zawieszony w funkcji 5 grudnia 1953 po ucieczce na Zachód pułkownika Światły, następnie zwolniony z MBP 10 lutego 1954, po czym przeniesiony do rezerwy i usunięty z partii. W 1955 został aresztowany i następnie w dniu 11 listopada 1957 skazany na karę 12 lat więzienia za stosowanie niedozwolonych metod przesłuchań i łamanie prawa w procedurze zatrzymań. Zarzuty obejmowały bezprawne pozbawienienie wolności i spowodowanie szczególnego udręczenia co najmniej 28 osób, w okresie od 1950 do 1953 roku, w tym polecanie podległym funkcjonariuszom stosowania wobec niektórych z tych osób przymusu fizycznego i psychicznego. Został zwolniony z więzienia w 1964 na skutek ułaskawienia. “Trzeba zabić polską dumę, rozstrzelać patriotyzm” – zwykł mawiać zbrodniarz Anatol Fejgin w bliskim gronie partyjnych kolegów (wg tekstu M. Wyrwicha, Mord w kościele, “Tygodnik Solidarność” z 27 września 2002 r.)

W 1985 został przyjęty do ZBoWiD i uzyskał uprawnienia kombatanckie z tytułu służby wojskowej, lecz w 1990 roku, po postępowaniu weryfikacyjnym, decyzje te uchylono i odebrano Fejginowi uprawnienia kombatanckie z powodu stosowania niedopuszczalnych metod śledztwa podczas pracy w MBP.

Według opinii historyków, Anatol Fejgin jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za stosowanie represji w okresie stalinowskim w Polsce, wobec działaczy organizacji niepodległościowych oraz innych osób.)   • Anna Fejgin    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, komunistka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, członek stalinowskiego Związku Patriotów Polskich z Moskwy)   • Elżbieta Felcman    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy)   • Krystyna Feldman    –    (aktorka)   • Piotr Ferster    –    (dyrektor – “Piwnica pod Baranami” w Krakowie)   • Wojciech Fibak    –    (były tenisista, ‘przedsiębiorca’, stały uczestnik libacji w światku “elit” wraz z Romanem Polańskim; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego)   • Jerzy Ficowski    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Arkady Fidler    –    (publicysta, redaktor naczelny “Nowych Dróg”)   • Jerzy (Mojżesz) Fidler    –    (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Franciszek Fiedler   –   właśc. – Efroim Truskier    –    (profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, poseł na Sejm PRL, członek Komitetu Centralnego PPR i PZPR;  jeden z głównych ideologów komunistycznych PZPR, współtwórca stalinowskiej konstytucji PRL)   • Krzysztof Figielski    –    (polonofob, dywersant, redakcja, grafik żydowskiego pisma Midrasz)   • Lili Fijałkowska    –    ()   • Paweł Fijałkowski    –    (doktor historii, archeolog i historyk, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny, zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią protestantyzmu na ziemiach polskich do 1945 r. oraz homoerotyzmem w starożytnej Grecji i Rzymie.)   • Jan Maria Fijor    –    (polonofob, dywersant, ekonomista; członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, publicysta zydokomunistycznego “Wprost”, “Najwyższego Czasu”, “Życia Warszawy”, “Finansisty” i prasy polonijnej; wydawca (Fijorr Publishing). Były doradca finansowy Metropolitan Life Insurance Co.)   • Witold Filipowicz    –    (polonofob, dywersant, ekonomista; członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister administracji, studium podyplomowe integracji europejskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej szczebla centralnego, w tym na stanowiskach kierowniczych, specjalista z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania administracji. Autor szeregu publikacji, m.in. w marksistowskim “Dziś” M. Rakowskiego, Komentarze”, “Forum Akademickie”, “Obywatel” oraz na wielu serwisach internetowych publicystyki niezależnej, autor raportu “Służba cywilna III RP: zapomniany obszar”, prezentowanego i opublikowanego na stronach powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego w Programie Przeciw Korupcji.)   • Witold Filler    –    (polonofob, dywersant, pisarz, dziennikarz; komunista; długoletni członek i działacz PZPR. Aktor Teatru Dramatycznego 1952-1956 i Teatru Narodowego 1956-1962. Redaktor naczelny Redakcji Rozrywki Telewizji Polskiej (1963-1971); redaktor naczelny dwutygodnika “Teatr” (1972-1975), tygodnika “Szpilki” (1975-1984), długoletni dyrektor Teatru “Syrena” (1978-1990); uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Polonia Restituta przez rząd żydokomunistyczny.)   • Władysław Findeisen    –    (agent SB, TW pseudonim “Vikers”; b. senator woj. warszawskiego – UD; wyjechal do USA)   • Paweł Finder – Pinkus    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Marceli Nowotko, Małgorzata Fornalska, Jóźwiak – szabes goj, Ludwik Kalkstein]   W latach 1922-24 członek Komunistycznej Partii Austrii, następnie w latach 1924-28 – Francuska Partia Komunistyczna. W 1928 r. został wydalony z Francji za działalność komunistyczną i wrócił do Polski. Do 1934 r. był członkiem KPP, gdzie pełnił istotne funkcje (Śląsk, Warszawa, Łódź) – był m.in. członkiem Sekretariatu Krajowego KPP.

W 1934 r. został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia. We wrześniu 1939 r. opuścił więzienie (Rawicz) i trafił do ZSRR. 27 grudnia 1941 r. powrócił do Polski i został współzałożycielem PPR, pełniąc od stycznia do listopada 1942 r. funkcję jej II sekretarza, po śmierci M. Nowotki był I sekretarzem KC PPR (listopad 1942 – listopad 1943).)   • Julian (Eliasz) Finkelsztein    –    (funkcjonariusz CBKP, od jesieni 1945 do marca 1946 przedstawiciel KC PPR w Moskwie. Po powrocie do kraju zastępca kierownika Wydziału Propagandy KC PPR, następnie przedstawiciel KC PPR w Kominformie. Od 1949 w Wydziale Propagandy KC PZPR, następnie zastępca kierownika Wydziału Personalnego KC PZPR, 1948-1959 zastępca członka KC PZPR)   • Robert Firmhofer    –    (Zastępca Dyrektora Polskiego Radia BIS (06.2002-06.2003).)   • Jacek Fisiak    –    (polonofob, dywersant, komuch, prof., anglista z Poznania i minister edukacji w rządzie Rakowskiego; odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Tadeusz Fiszbach    –    (polonofob, dywersant, komunista, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Poseł na Sejm VII, VIII i X kadencji. Brał udział w negocjacjach i podpisaniu porozumień sierpniowych w Gdańsku ze strony komisji rządowej. Założyciel Polskiej Unii Socjaldemokratycznej.)   • Henryk Fiszel    –    (polonofob, dywersant, aparatczyk PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Aleksander Fiut    –    (polonofob, dywersant, historyk literatury)   • Ignacy S. Fiut    –    (kierownik Zakładu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych)   • Stanisław (Samuel) Flato    –    (lekarz w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Henryk Floyar-Rajchman (Reichman)    –    (w latach 1933-34 wiceminister i w latach 1934-35 minister przemysłu i handlu)   • Waldemar Fluegel    –    (Członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego; Wiceprezes oddziału Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Był prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [07.1999-25.10.2001]. Był likwidatorem państwowym przedsiębiorstwa Komes w Słubicach.)   • Ilona Flutsztejn-Gruda    –    ()   • Lejb Fogelman –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, znany prawnik z “Warszawki”; ma powiązania z kilkoma zagranicznymi biurami i spółkami adwokackimi, zna i obraca się w obecnych “elitach”,… politycy, artyści, biznesmeni; jest stałym elementem pejzażu najdroższych warszawskich restauracji, bali i przyjęć. Wszyscy go znają i on zna wszystkich. Od kilku lat Fogelman jest senior partnerem na Europę Środkową innej znanej międzynarodowej firmy prawniczej – Dewey Ballantine. Jej warszawskie biuro, zatrudniające 60 prawników, doradzało przy największych i najgłośniejszych transakcjach w naszym kraju, m.in. przy zakupie przez polski rząd samolotów wielozadaniowych od koncernu Lockheed Martin czy międzynarodowej ofercie akcji Banku Austria Creditanstalt. Wśród stałych klientów firmy Fogelmana znajduje się również PKN Orlen, któremu prawnicy z Dewey Ballantine pomagali np. w nabyciu od British Petroleum 494 stacji benzynowych w Niemczech. Firma Fogelmana doradzała równocześnie Orlenowi i Kulczyk Holding oraz opiniowała sławny kontrakt na dostawy ropy z Rosji.)   • Janusz Fogler    –    (polonofob, dywersant, był stypendystą United State Information Agency; był stypendystą Departamentu Stanu USA; Był sekretarzem generalnym Ruchu STU; Był prezesem Wydawnictw Artystycznych i Filmowych; Prezes Ars Polona S.A. [2001-05.2003). Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (03.2004).)   • Marta Fogler    –    (polonofob, dywersant, wydawca; Była członkiem Unii Demokratycznej od 1991 r. Członek Unii Wolności do 2001 r. Członek Platformy Obywatelskiej.)   • Piotr Fogler    –    (dziennikarz; Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Wydziału Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; przez wiele lat radny lub czlonek kolejnej komisji w Warszawie; Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego [11.2002).)   • Adolf Forbert    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, sowietyzował film polski; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Aleksander Ford – Liwczyc    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, w czasie II wojny światowej był kierownikiem Czołówki Filmowej przy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Od 1968 przebywał w Izraelu, następnie w Danii i w USA, uciekinier z Polski w 1968 r.)   • Maciej Formanowicz –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska,  właściciel Holdingu MF Forte, posiadającego akcje i udziały w spółkach działających w kraju i za granicą. Największą z nich są Fabryki Mebli Forte SA w Ostrowii Mazowieckiej, których ubiegłoroczne przychody wyniosły 370,5 mln zł, a zysk 72,6 tys. zł. Przychody wszystkich firm holdingu oszacowano na 750 mln zł. Pracuje w nich 4 000 osób. Formanowicz jest prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, członkiem rady głównej BCC i konsulem honorowym Republiki Austrii na Dolny Śląsk. Jest jednym z najbogatszych “Polaków” (w 2001 r. na 9 miejscu w Ranking 100 najbogatszych żydaków tygodnika “Wprost”).)   • Małgorzata Fornalska    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunistka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, jedna ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Paweł Finder, Marceli Nowotko, Jóźwiak – szabes goj, Ludwik Kalkstein];  Od roku 1916 roku członek SDKPiL, a od 1921 członek Komunistycznej Partii Polski. Kilkakrotnie aresztowana i więziona w okresie międzywojennym za działalność komunistyczną. Od 1936 w KC Czerwonej Pomocy. Po opuszczeniu więzienia we wrześniu 1939 roku przeniosła się do ZSRR. Pod koniec 1941 roku weszła w skład grupy polskich komunistów w ZSRR. Wiosną 1942 roku wróciła do Polski. Weszła do KC Polskiej Partii Robotniczej. Współredagowała organ PPR Trybuna Wolności.)   • Józef Frank – Jakub Lejbowicz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, był inicjatorem tak zwanego ruchu frankistów na terytorium państwa polskiego, który masowo udawał współpracę z wyznawcami wiary katolickiej. Tymczasem twórca ruchu pracował nad politycznym upadkiem Polski.)   • Stefan Frankenstein-Sieczkowski    –    (w Ministerstwie Sprawiedliwości; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, koncesjonowany przez SB i PZPR “opozycjonista”, świnia Orwell’owska, komunista, libertyn, bydle i szuja; uczestnik tajnych rozmow w Magdalence, oraz obrad “Okrągłego Stołu”; od 2001 przewodniczący Unii Wolności , od 2005 założyciel, jeden z liderów (razem z Jerzym Hausnerem i Tadeuszem Mazowieckim) i przewodniczący Partii Demokratycznej.  Współwłaściciel FF “Fracht” sp. z o. o.)   • * nowość *  Halina Frąckowiak    –   (piosenkarka)   • * nowość *  Marek Frąckowiak    –   (aktor)   • Dariusz Frejman    –    (Dyrektor Ośrodka Telewizji Polskiej w Zielonej Górze (03.2003). Przewodniczący zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Ordynacka (03.2003).)   • Leszek Frelich    –    (opolska “Gazeta Wyborcza”)   • Ewa Freyberg –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, komuch; Była członkiem Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Członek Socjaldemokracji Polskiej. Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Socjaldemokracji Polskiej w Gorzowie [20.03.2005). 3 maja 205 r. odznaczona przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Była podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu [10.02.2003-21.04.2004]. Była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej [09-29.01.2003]. Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – odpowiadała za razwój regionalny i promocję Polski wśród inwestorów zagranicznych [23.10.2001-08.01.2003]. Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Gospodarki i Społeczeństwa (12.2002). Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Europa. Była członkiem delegacji polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Była członkiem Komisji Integracji Europejskiej w Sejmie III kadencji. Była członkiem Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji w Sejmie III kadencji. Poseł na Sejm III kadencji z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, okręg nr 12 (Gorzów Wielkopolski). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1997). Członek Grupy Doradczej s. prywatyzacji przy OECD (1997). Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa [1996-1997]. Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych [1994-1996]. Była prodziekanem Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej [1992-1994]. W latach 1980-1981 była pracownikiem Departamentu Informacji Publicznej Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.)   • Jan Friedberg    –    (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej – odpowiedzialny za strategię i politykę inwestycyjną [04-09.2000). Były Wiceprezydent Krakowa.)   • Jerzy Friediger    –    (Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie (05.2002))   • Andrzej Friedman    –    (polonofob, dywersant, Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Michał Friedman    –    (polonofob, dywersant,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Żydowski Instytut Historyczny” przy Uniwersytecie Warszawskim; Rada Programowa i felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Stefan Friedmann    –    (aktor, satyryk, kpiarz)   • Robert “Litza” Friedrich    –    (muzyk zespołu Acid Drinkers, śpiew, gitara)   • Andrzej Friszke    –    (polonofob, dywersant, historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i redakcji “Więzi”, przez wiele lat związany z redakcja katolewacką   “Więzią” [żydo-katolewica] pod redakcją T. Mazowieckiego. Szczególnie wiele miejsca poświęca Friszke na reklamowanie “opozycyjnej” działalności marksizujących młodych “komandosów” typu Michnika, Deutschgewandta, Szlajfera; członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej [07.1999-06.2005).)   • Marek Fritzhand    –    (polonofob, dywersant, stalinowski “uczony”; politruk, przed wojną skromny nauczyciel w szkole podstawowej w ukraińskiej wiosce. Opuścił wojsko w 1948 r. w stopniu podpułkownika i uzyskał pracę w katedrze głównego tropiciela “błędów ideologicznych” w nauce, Adama Schaffa. W 1954 r., a więc zaledwie sześć lat po odejściu z wojska i przejściu do pracy naukowej, Fritzhand został mianowany profesorem nadzwyczajnym;  odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Krystyna Froelich    –    (aktorka)   • Piotr Fronczewski – Pinkus    –    (ur. w Łodzi;   aktor)   • Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg    –    (naczelnik Wydziału Kadr Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk)   • Tadeusz Frydrych    –    (Generał brygady. Zastępca Komendanta Głównego Straży Graniczej ds. logistyki [15.09-12.2003). Odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.)   • Marian Fuks    –    (polonofob, dywersant, prof. dr hab., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

G

• Zofia Gaber    –    (polonofob, dywersant, była prezesem zarządu Agros Holding (12.1998-08.2000]. Wiceprezes Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Usług ‘Lewiatan’ (05.2002).)   • Piotr Gabryel –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, red. naczelny “Wprost” Ukończył nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność – dziennikarstwo, mgr 1984 r.), w 1994 r. był stypendystą Agencji Informacyjnej USA (USIA). Członek PZPR od kwietnia 1980 r. do stycznia 1990 r.

Jeszcze jako student w 1982 r. podjął współpracę, a w 1984 r. pracę w tygodniku “Wprost”; jako reporter pracował we “Wprost” do 1987 r., publikując w połowie lat 80. m. in. cykl dziesięciu reportaży o najbogatszych wtedy “Polakach”, które dały początek liście 100 najbogatszych “Polaków” “Wprost”. W latach 1987-1990 był reporterem w miesięczniku “Reporter”, dla którego przygotował cykl reportaży o historii PRL, pierwszy po 1981 r. zamieszczony w cenzurowanej prasie wywiad z Lechem Wałęsą (z Karolem Jackowskim) i pionierskie w wydawanej pod cenzurą prasie reporterskie opracowanie “Opozycja w PRL”, które ukazało się jako numer specjalny “Reportera” wiosną 1989 r. W 1990 r. wrócił do tygodnika “Wprost” (z którym nieprzerwane współpracował), na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego; w 2001 r. awansował na stanowisko I zastępcy redaktora naczelnego. Ponadto od 2000 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Wydawniczo-Reklamowej “Wprost”, a w latach 1999-2002 był członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej.)   • Witold Gadomski –    (polonofob, dywersant, paszkwilant, przykładny neoliberał, Gazeta Wyborcza)   • Piotr Gadzinowski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, paszkwilant, prowokator, świnia Orwell’owska, należy do najgorliwszych niszczycieli polskiego patriotyzmu i najfanatyczniejszych wrogów Kościoła katolickiego. Publicysta tygodnika “NIE” (Prowadzi tam swój dział “Po święconej ziemi”) Jerzego Urbana, “Trybuny” i “Przeglądu”. Od 1997 poseł na Sejm, wybrany ponownie w 2001 i 2005. Był także delegatem Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W latach 1991-2001 prezes Niezależnej Inicjatywy Europejskiej NIE, od marca 1999 przewodniczący Ruchu Społecznego NIE. W swoim czasie wychowanek Aleksandra Kwaśniewskiego, pod którego batutą terminował w “itd” w latach 80. W 1990 był redaktorem naczelnym tygodnika “ITD”.

Od 1981 członek PZPR, od 1999 członek SLD, 1999-2001 członek Rady Krajowej SLD. W IV kadencji Sejmu był członkiem sejmowej komisji kultury i środków przekazu oraz sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

Dziennikarz, “GW”, zastępca redaktora naczelnego “Nie” J. Urbana, starający się maksymalnie go naśladować jako swego idola. Już w czasie pracy w “itd” jako felietonista “wyróżniał się” zamiłowaniem do malowania w jak najczarniejszych barwach Polaków jako narodu. W 1990 roku na krótko został redaktorem naczelnym “itd”. W grudniu 1994 “wsławił się” wynurzeniami na łamach SdRP-owskiej “Trybuny”, przeciwstawiającymi “dobrego” gen. Jaruzelskiego maksymalnie oczernionej “Solidarności”, posuwając się do stwierdzenia: (…) “na tle tego, co etosiacy zrobili ze swoimi ideałami, co zrobili z obietnicami składanymi ludziom za nich strajkującym, nawet pracownicy stalinowskiego UB stają się sympatyczni.”)   • Magdalena Gaisek    –    (Gazeta Wyborcza)   • Jan Galewicz    –    (powstaniec w getcie, sowiecki agent w USA, komunistyczny konsul w Nowym Jorku)   • Rudolf Gali    –    (czołowy działacz w Narodowej Demokracji (endecji); w latach 1919-22 poseł na Sejm Ustawodawczy RP)   • Konstanty Ildefons Gałczyński    –    (polonofob, dywersant, poeta, piewca stalinizmu, kolaborant komunistyczny; urodzony w Warszawie, przez kilka lat mieszkał w Moskwie. Związany był z grupą poetycką Kwadryga. Po 1946 r. współpracował m.in. z żydokomunistycznymi czasopismami “Przekrój”, “Tygodnik Powszechny”, “Szpilki”)   • Andrzej Garlicki –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, kolaborant sowiecki, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, kłamca i oszust, oszczerca i fałszerz historii Polski, autor żydokomunistycznych i zafałszowanych anty-podręczników szkolnych, renegat-deprawator młodzieży polskiej; prezes spółdzielni wydawniczej “Czytelnik”)   • Regina Garwacka (Gromacka)    –    (polonofob, dywersant, pracownik Centrum im. Anielewicza; mgr wykładowca języka hebrajskiego w Centrum im. Anielewicza, współczesny język hebrajski i literatura izraelska.)   • Grzegorz Gauden    –    (polonofob, dywersant, redaktor naczelny dziennika “Rzeczpospolita”; Był przewodniczącym Komisji Kultury Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w Poznaniu [1975-1977]. Współpracował z tygodnikami ‘ITD’ i ‘Student’. Był wspólpracownikiem tygodnika ‘Wprost’, ‘Gazety Poznańskiej’ i ‘Głosu Wielkopolskiego’. Założyciel i przewodniczący Warszawskiego Klubu Wielkopolan ‘Eka’ (01.1999). Prezes Zarządu Presspublica sp. z o.o. – spółki wydającej dziennik ‘Rzeczpospolita’ [12.1998-07.2004). Prezes Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (12.2003). Wiceprezes Zarządu Izby Wydawców Prasy (01.2004).)   • A. Gawronik –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta i złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów złotych)   • Cezary Gawryś    –    (polonofob, dywersant, redaktor naczelny katolewackich “Więzi”;  członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Andrzej Gąsiorowski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.

Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. Zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Andrzej Gąsiorowski, ścigany międzynarodowym listem gończym, pozostaje w Tel Awiwie. Izrael nie odstąpił od swych zasad i odmówił Polsce ekstradycji swego obywatela.)   • Bolesław Gebert –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, agent Kominternu, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, symboliczny typ zdrajcy z żydokomuny, zajadle spiskujący na rzecz zguby Polski i oddania jej w ręce Kremla, świnia Orwell’owska, zajmował się rozbijaniem Polonii amerykańskiej, założyciel Kongresu Słowiańskiego — „komunistycztnej piątej kolumny (w USA) kierowanej przez Kreml”, jeden ze współzałożycieli agenturalnej ekspozytury Kremla na kontynencie północnoamerykańskim – Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych; fanatyczny komunista pracujący dla NKWD w środowisku polskim – pseudonim ‘ATAMAN’;

Już w początkach swych agenturalnych działań w USA zhańbił się nader aktywnym udziałem w akcji przeciw Polsce, śmiertelnie zagrożonej w 1920 roku sowieckim najazdem na Warszawę, który miał bolszewizm zaprowadzić “po trupie Polski” do Europy.

ojciec polonofoba Dawida Warszawskiego – Konstantego Geberta, redaktora “Gazety Wyborczej”)   • Konstanty Gebert –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, redaktor „Gazety Wyborczej” jest nader typowym przykładem dużo bardziej wyrafinowanego nurtu przeciwników polskości i Kościoła, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”;  syn Boleslawa  >> patrz Dawid Warszawski)   • Stanisław Gebethner    –    (dywersant,  prawnik, politolog,  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1956). Doktor nauk prawnych (1963). Doktor habilitowany (1991). Pracownik UW od 1956 roku, Instytutu Nauk Politycznych od 1972 roku, obecnie na stanowisku profesora. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w latach 1975-1978 i w latach 1984-1987. Sędzia Trybunału Stanu 1993-1997. Członek Rady Legislacyjnej 1994-1998.)   • Andrzej Gelberg –    (W 1982 r. był współzałożycielem czasopisma „Karta”, w latach 1992-2001 Redaktor Naczelny ‘Tygodnika Solidarność’. Prezes Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Informacyjnej (11.1999-03.2000); prezes spółki Tysol – wydawcy tygodnika Solidarność [05.2000). Od 2003 r. jest prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie, radnym województwa mazowieckiego.)   • Maria Gensler    –    (autorka podręczników szkolnych)   • Edyta Geppert    –    (piosenkarka)   • Bolesław Gleichgewicht    –    ()   • Maciej Geller    –    (polonofob, dywersant, wiceprezes „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; – głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego.)   • Bronisław Geremek – Berele Lewartow    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, komunista, świnia Orwell’owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, mason, członek najbardziej lewicowej masonerii – Loża Wielkiego Wschodu, ateista, profan, minister MSZ w PRLu, faworyt okresu stalinowskiego i  stalinowiec, w PRL należał do betonu partyjnego, do PZPR Geremek wstąpił w 1950 roku, a więc w okresie najskrajniejszego stalinizmu; chwalca sowieckiego ustroju i Stalina, arcy-bydle i szuja; Pochodzi z rodziny łódzkich chasydów Lewartowskich, jest synem rabina  [por. P. Bączek: Profesor Geremek gracz, “Gazeta Polska” z 20 kwietnia 1995 r.]. W czasie wojny znalazł schronienie u państwa Geremków we Wschowie. Zaangażowany komunista.  24 sierpnia 1980 r., w dziesiątym dniu strajku stoczniowców Gdańska, przybył do nich do stoczni wraz z Tadeuszem Mazowieckim i innymi “ekspertami”. Gdy odlatywali z Warszawy do Gdańska, odprowadził ich do samolotu pułkownik MSW i powiedział na pozegnanie: “by lot panstwa był w interesie tego kraju. Ten konflikt trzeba rozładowac, koniecznie rozładowac” (cyt. za tekstem Wiesławy Kwiatkowskiej w ksiazce “Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdansku (1980-1989), Gdansk 1995, s. 54). Wraz z Mazowieckim próbował nakłonić stoczniowców do rezygnacji z postulatu niezależnych związków zawodowych i poprzestania na demokratyzacji CRZZ. Na szczeście stoczniowcy nie posłuchali tych rad “eksperckich”. Odegrał ogromną rolę w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki “grubej kreski”.  Współautor porozumienia-zdrady w Magdalence i przy “okrągłym stole”; powiązany z Miedzynarodówką Socjalistyczną. Ponosi szczególną odpowiedzialność za narzucenie OKP antynarodowego planu gospodarczego Sorosa i Sachsa.  W swych wystąpieniach za granicą niejednokrotnie występował ze swego rodzaju “donosami na Polskę”, skrajnie eksponując rzekome niebezpieczeństwa “antysemityzmu”, “nacjonalizmu” i “populizmu”; skrajny manipulator – znany jest z niezwykle rozwiniętych umiejętności rozmijania się z prawdą.  Jest wynalazcą nowego typu dezinformacji, zwanego faktem prasowym, [chodzi o zdarzenie, które nigdy nie zaistniało w rzeczywistości, ale stało się wiarygodne, bo napisano o nim w prasie!!];     członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego;     po więcej informacji odsyłamy tu => > http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm ;  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Lidia Geringer d’Oedenberg    –    (Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w ‘Telewizji Polskiej’, była m.in. dyrektorem programowym wrocławskiego oddziału telewizji. Pełni fukcję dyrektora generalnego międzynarodowego festiwalu Wratislavia Cantans.  W czerwcu 2004 została wybrana z listy SLD do Parlamentu Europejskiego.)   • Stanisław Gerstmann    –    (członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Leiba Gerszkowicz Fauchet    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Wojciech Geyer    –    (polonofob, dywersant, Członek Trybunału Stanu desygnowany przez koalicję SLD-UP [23.10.2001).)   • * nowość *  Magda Gessler    –    (właścicielka sieci restauracji w Warszawie)   • Wojciech Giełżyński    –    (polonofob, dywersant, paszkfilant, świnia Orwell’owska, dziennikarz, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski. Typowy przykład filosemickiego koniunkturalizmu, tym gorliwszego, że musi odrabiać stare grzechy z 1968 roku. Giełżyński należał bowiem do “rycerzy” pomarcowej kampanii moczarowskiej.)   • Jerzy Giedroyć    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec;  Urodził się w Mińsku na Białorusi; Dzieciństwo spędził w Rosji; do Polski jego rodzina przeprowadziła się niedługo przed Rewolucją Październikową;  słowa Jerzego Giedroycia: “Polacy – to okropny naród”; przyjaciel i wspomożyciel wielu polonofobów, komuchów i lewaków pochodzenia żydowskiego [Zdzisław Najder, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, …]  Do końca życia mieszkał we Francji. Nie chciał wracać do Polski. Zabronił też sprowadzenia swoich zwłok do Polski.)   • Józef A. Gierowski    –    (polonofob, dywersant, prof. emerytowany prof. historii UJ, współzałożyciel żydowskiej Fundacji Judaica)   • Aleksander Gieysztor    –    (polonofob, dywersant, ur. w Moskwie;  prof. historyk mediewista, członek Rady Konsultacyjnej, bl. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; Odznaczony Orderem Orła Białego (1994) przez prezydenta żyda Wałęsę agenta SB “Bolka”.)   • Barbara (Basza Lea) Giller    –    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Zyta Gilowska – Zyta Morgenstein    –    (dywersant, prof. ekonomistka; Tajny współpracownik SB; Uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych, usunięta z uczelni w marcu 1968 i ponownie przyjęta na studia pod koniec czerwca 1968 r.; działaczka związana z Platformą Obywatelską; Przed wstąpieniem do PO działała w Unii Wolności, zasiadając w latach 1994-1996 w Radzie Krajowej UW; wykłada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Wystąpiła z Platformy Obywatelskiej 21 maja 2005 w związku z oskarżeniami o nepotyzm. Zarzucono jej, że zatrudniła w swoim biurze poselskim swoją synową oraz opłacała pracę swojego syna, Pawła Gilowskiego, jako eksperta prawnego z pieniędzy przeznaczonych na obsługę biura.)   • Adam Ginsbert-Gebert    –    (kolaborant sowiecki 1939-41, aparatczyk PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Icchak Giterman    –   (polonofob, dywersant, pochodzący z Ukrainy, a w latach 1926-39 dyrektor naczelny żydowskiego „Jonitu” na Polskę; uznał nowy rozbiór Polski i przyłączenie Wilna do Litwy, przyjmując obywatelstwo litewskie; podobnie postąpiło kilka tysięcy Żydów z Wileńszczyzny m.in. Czesław Miłosz [Władysław Wielhorski, Polska a Litwa, Londyn 1947])   • Marianna Glesman    –    (przed 1939 r. agentka sowiecka; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Hipolit Gliwic (Gliwitz)    –    (w roku 1926 minister przemysłu i handlu, w latach 1928-30 wicemarszałek Senatu)   • Zbigniew Gluza    –    (polonofob, dywersant, Ośroder “Karta”)   • Janusz Głowacki –  (polonofob, dywersant, paszkwilant, prozaik, autor sztuk i scenariuszy filmowych. Od kilkunastu lat przebywa w Nowym Jorku. Swą więź z krajem podtrzymał przez paszkwilancki obraz Polaka w sztuce Antygona w Nowym Jorku. Jak sam mówił w naszej TVP (20 marca 1993 r.) w sztuce swej pokazuje nie Polaka, a raczej Polaczka. Troszcząc się o odpowiednią jaskrawość negatywnego stereotypu takiego “Polaczka”, nie zapomniał oczywiście o wyposażeniu go w antyżydowskość.)   • Michał Głowiński    –    (profesor historii literatury polskiej związany z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)   • Natan Glucksberg ()   • Tomasz Goehs    –    (muzyk, perkusja, zespół Kult)   • Kazimierz Golczewski – Bauman    –    (zbrodniarz, stalinowski prokurator w Kielcach)   • Krystyna Goldbergowa    –    (b. pracownik wydawnictwa Książka i Wiedza, a od 1957 r. wieloletni pracownik wydawnictwa Iskry. W latach 1967-1979 także sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek)   • Kazimierz Golde    –    (dział zagraniczny “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)   • Artur Goldman –    (wydał w ręce ochrany carskiej na śmierć Romualda Traugutta)   • Leon Goldstand    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Feliks Goldsztajn    –    (polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB)   • Witold Gombrowicz    –    (polonofob, dywersant, pisarz, oszczerca i paszkwilant)   • Władysław Gomułka    –    (1szy sekretarz KC PZPR, następca Bieruta)   • Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken    –    (szefowa kadr KC PPR i PZPR; żona Władysława Gomułki)   • Bogusław Gomzar    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Nie”)   • Ewa Gordon    –    ()   • Henryk Goryszewski – Jakub Glikman   • Krzysztof Gójski    –    (polonofob, dywersant, redaktor techniczny żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Wiktor Górecki – Muhlrad    –    (“komandos” z 1968)   • Wiesław Górnicki –    (polonofob, dywersant, komunista, dziennikarz, pułkownik. Przeważająca część czytelników pamięta go jako jednego z najskrajniejszych janczarów stanu wojennego. Dawny politruk kłamie jak kłamał, pełen hucpy.)   • Halina Górska – Sara Kugelschwanz   • Alina Grabowska – Sara Rotenfisch    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunistka,  autorka partyjnego [PZPR] “Głosu Robotniczego” w 1967 roku, czołowa tropicielka “polskiego antysemityzmu”.)   • August Grabski    –    (polonofob, dywersant, dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Roman Graczyk –    (polonofob, dywersant, były sekretarz redakcji żydolewackiego “Tygodnika Powszechnego” i srogi cenzor Kisiela, któremu uprzykrzył ostatnie lata w “TP” dziś publicysta “GW” z werwą dokładający Kościołowi, by za to tym mocniej idealizować PRL-owską przeszłość. Szczególnie widomy przykład symbiozy duchowej redakcji “Tygodnika Powszechnego” i “Gazety Wyborczej”. Mało się dziś pamięta, że Graczyk, dziś najbardziej zagorzały zagończyk antykościelny w “GW”, rozpoczął karierę publicystyczną na łamach katolickiego “Tygodnika Powszechnego” i szybko zdobył w nim bardzo wpływowe stanowisko sekretarza redakcji, ku zaskoczeniu starych redaktorów tygodnika. Graczyk uzyskał bardzo silną pozycję w kształtowaniu linii politycznej “TP” (a robił to wyraźnie w duchu bardzo lewicowym). Cieszył się przy tym wyraźnym poparciem naczelnego redaktora “TP” Jerzego Turowicza (!) )   • Agnieszka Graf    –    (polonofob, dywersant, publicystka żydokomunistycznego tygodnika “Polityka”, feministka)   • Kazimierz Graff    –    (polonofob, dywersant, zbrodniarz okresu stalinowskiego, kat, zwyrodniały morderca, płk. należał do najbardziej bezwzględnych prokuratorów żydowskiego pochodzenia, syn kupca Maurycego Graffa i nauczycielki Gustawy Simoberg, były przewodniczący Warszawskiego Akademickiego Komitetu Antygettowego w latach 1937-1938. 26 lutego 1946 r. jako wiceprokurator Wydziału do Spraw Doraźnych Sądu Okręgowego w Siedlcach podczas sesji wyjazdowej w Sokołowie Podlaskim doprowadził do skazania na karę śmierci 10 żołnierzy AK. Już następnego dnia Graff wydał rozkaz rozstrzelania skazanych AK-owców, “aby nie zdążyli złożyć przysługującej im z mocy prawa prośby o ułaskawienie” (wg: T.M. Płużański, Przypadek prokuratora Graffa, “Najwyższy Czas”, 6 lipca 2002 r.))   • Marzanna Graff-Szczepalińska    –      • Piotr Grajter    –    (kompozytor, organista, pedagog gry na organach)   • Romana Granas    –    (komunistka, komitet warszawski PZPR)   • Łukasz Grass    –    (dywersant, od 2 stycznia 2005 prezenter TVN24. Prowadzi serwisy informacyjne, Magazyn 24 Godziny i Cały ten świat.)   • Ewa Gren    –    (dywersant, wydawca)   • Daniel Grinberg    –    (polonofob, dywersant, prof .dr hab., Żydowski Instytut Historyczny; Uniwersytet w Białymstoku; felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”; znawca ruchow anarchistycznych)   • Lech Grobelny –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta i złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych)   • Katarzyna Grochola    –    (pisarka i dziennikarka)   • Tadeusz Grodyński    –    (w latach 1927-31 i 1935-39 wiceminister skarbu)   • Jerzy Grohman    –    (Potomek Ludwika Grohmana wielkiego fabrykanta łódzkiego. Przez szereg lat piastował wiele funkcji: główny księgowy Związku Kompozytorów w Warszawie, prezes zarządu Niezależnego Instytutu Wydawniczego, minister ds. reprywatyzacji w kancelarii Lecha Wałęsy.)   • Stefan Groitern    –    (w latach 1932-35 wiceprezes Związku Dziennikarzy RP)   • Daniel Gromann    –    (I Sekretarz Ambasady RP na Kubie (03.2002).)   • * nowość *  Bernadetta Gronek    –    (polonofob, dywersant, dotychczasowa dyrektor Archiwum IPN, związana z Kieresem)   • Katarzyna Groniec    –    (piosenkarka)   • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Hajka Grundbaum    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, globalista, świnia Orwell’owska, agent światowej żydofinansjery)   • Ryszard Marek Groński – Goldberger    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, kabareciarz i felietonista “Polityki”. -09876`Typowy prorządowy kabareciarz (dość banalne połączenie najgorszego gatunku żydowskiego szmoncesu z politycznym koniunkturalizmem, staraniem, by być zawsze “na fali”) Dowiódł tego już wyraźnie w najgorszych czasach jaruzelszczyzny, gdy w felietonach na łamach “Polityki” zajadle janczarsko gromił przeciwników reżimu. wyspecjalizował się w atakach na polityków z obozu niepodległościowego i patriotycznych pisarzy, historyków i publicystów; często uczestniczy w spotkaniach, festiwalach żydowskich)   • Jan Grosfeld    –    (polonofob, dywersant, prof. dr hab.; Profesor Katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (02.2004). Członek Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem (02.2004).)   • Leon Grosfeld     –     (polonofob, dywersant, klamca, autor zaklaman historycznych w podrecznikach historii)   • Ludwik Otto Grosfeld    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zdrajca niepodległej Polski; były minister finansów w Rządzie Londyńskim, który po powrocie do Polski w czasach stalinowskich został członkiem komunistycznej Rady Państwa. Kierownik Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Daniel Gross    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jan Gross –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  oszczerca, klamca i paszkwilant, świnia Orwell’owska, jeden z głównych autorów plugawiących i zniesławiających wszystko co Polskie i Święte, zniesławiacz Polski i Polaków;   czł. żydokomunistycznego KOR-u )   • Stanisław Gross    –    (polonofob, dywersant, aparatczyk PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Tomasz Grosse    –    (dywersant, mason)   • Wiktor Grosz – Izaak Medres    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zbrodniarz stalinowski, publicysta, główny propagandysta stalinowski, m.in. w sprawie Powstania Warszawskiego. Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych.)   • Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz     • Henryk Gruber    –    (do 1939 roku prezes Pocztowej Kasy Oszczędności (PKO) i Banku PKO)   • Krzysztof Gruber    –    (reżyser)   • Witold Gruca   • Ludwik Grunberg    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Dorota Gruszka    –    (polonofob, dywersant, Festiwal Kultury Żydowskiej)   • Marek Grygiel    –    (dywersant, twórca i redaktor – “Fototapeta”, prowadzi także Małą Galerię ZPAF-CSW, Plac Zamkowy, Warszawa)   • Elżbieta Grygiel    –    (historyk sztuki)   • Henryk Grynberg –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, pisarz, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, wyemigrował z Polski pod koniec 1967 r. W licznych książkach wydanych w Polsce w ostatnich latach (m.in. Dziedzictwo), artykułach i wywiadach, dawał wyraz fanatycznej, zapiekłej nienawiści do Polski i Polaków; felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Michał (Majer) Grynberg    –    (nauczyciel, komunista; Od 1932 członek KPP, trzy lata spędził w więzieniach sanacyjnych. 1942-1945 w Armii Czerwonej. Po wojnie przewodniczący komitetu żydowskiego w Legnicy, członek PPR/PZPR, od 1950 pracował w Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości, po 1968 pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego)   • Janusz Grzelak    –    (polonofob, dywersant, prof. Wydziału Psychologii UW; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Aleksander Gudzowaty –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell’owska, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ‘Bartimpex’ S.A. (1998-07.2002). Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bartimpex (11.1998-12.1999). Spółkę PHZ ‘Bartimpex założył w 1990 r. Bartimpex jest dziś spółką rodzinną: 69 proc. akcji ma syn Aleksandra Tomasz, 5 proc. żona Grażyna, ale 26 proc. Aleksandra to akcje uprzywilejowane) zarobiły w 2005 r. około 120 mln zł.; interesy z rosyjską firmą Gazprom oraz władzami Rosji; Członek Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu (04-09.2001). Członek Rady Programowej Fundacji Semper Polonia [05.1999). Pracował w państwowych centralach handlu zagranicznego, kierował m.in. firmą ‘Kolmex’ handlującą m.in. wagonami kolejowymi.   W szfindlach wspolnik Adama Michnika.  Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis.)   • Tomasz Gudzowaty    –    (syn Aleksandra Gudzowatego, fotografik, Członek Polskiej Agencji Prasowej i European Press Agency. Od roku 1999 reprezentowany przez niemiecką agencję BILDERBERG)   • Marek Gumkowski    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Dawid Gurfinkiel    –    (polonofob, dywersant, Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Maria Gurowska – Sand    –    lub Berger     (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, córka Moryca i Frajdy z domu Einsenman; zbrodniarz MBP, UB,  sądowa morderczyni, skazała na śmierć bohatera Państwa Podziemnego AK gen. Emila Fieldorfa „Nila”)   • Jakub Gutenbaum    –    (automatyk)   • Tadeusz Gwiazdowski (Grostern)    –    (w latach 1934-39 wicedyrektor departamentu politycznego w MSZ)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

H

• Barbara Haintze    –   (Dyrektor Zespołu Public Relations w Polskim Radiu S.A. (10.2002).)   • Andrzej Hajkowski    –    (polonofob, dywersant, postkomunista, czlowiek komucha Jerzego Jaskierni)   • Dariusz Hajn    –   (wokalista zespołu punkrockowego Dezerter)   • Artur Hajzer    –    (alpinista i himalaista; Prezes i współwłaściciel firmy Alpinus)   • Zygmunt Hajzer    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz, prezenter tv i radia; studiował na AWF oraz wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilkunastu lat prowadzi w I Programie Polskiego Radia „Cztery pory roku”, „Sygnały dnia” i „Lato z radiem”. Jako dziennikarz telewizyjny był prezenterem w II Programie TVP, w Jedynce m.in. czytał Wiadomości. Był również gospodarzem teleturniejów „Idź na całość” i „Telegra”. Od 2000 r. związany z TVN, gdzie prowadzi programy: „Ananasy z mojej klasy” i „Chwila prawdy”.)   • Marcin Hakiel    –    (tancerz)   • Mirosław Hakiel    –    (Podpułkownik. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (06.2001).)   • Leon Halban – Blumenstok    –    (dywersant, prof. KUL-u)   • Piotr Halbersztat    –    (filolog ‘polski’)   • Maria Halfter    –    (prof., Państwowa Wyższa Szkola Muzyczna w Warszawie)   • Henryk Halkowski    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Aleksander Hall – Miron Hurman    –    (polonofob, dywersant, mason, libertyn)   • Janusz Hamerszmit    –    (aktor)   • Marcin Hamkała    –    (poeta)   • Marceli Handelsman    –    (członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. W latach 1918-1939 był redaktorem Przeglądu Historycznego, 1920-1935 przewodniczącym Komisji Atlasu Historii Ziem Polskich, był współzałożycielem Międzynarodowego Komitetu Historycznego, organizatorem Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Warszawie w 1933. Mimo ukrywania się w czasie II wojny światowej (pochodzenia żydowskiego), uczestniczył w tajnym nauczaniu. Od 1942 współpracował z Biurem Informacji i Propagandy KG AK. W 1944 został wydany w ręce gestapo i trafił do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Następnie został przeniesiony do Dora-Nardhausen, gdzie zmarł w wieku 65 lat. Był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego i gorącym orędownikiem współpracy polsko-francuskiej. Jeden z wybitniejszych historyków polskich I poł. XX wieku.)   • Wiesław Hap    –    ()   • Gabriela Haratyk    –    (z-ca przewodniczącego Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej)   • Edward Hartwig    –    (ur. w Moskwie; fotografik, jeden z najbardziej znanych na świecie fotografów; W 1918 wraz z rodziną znalazł się w Polsce, zamieszkał w Lublinie.)   • Julia Hartwig    –    (poetka, eseistka, tłumaczka, autorka książek dla dzieci)   • Ewa Hauser    –    (dywersant, antropolog społeczny)   • Ludwik Hass    –    (dywersant, marksista-trockista, mason, historyk, komuch, badacz wolnomularstwa, współpracownik pisma socjalistycznego “Dalej!” i Nurtu Lewicy Rewolucyjnej.)   • Marzena Hausmann    –      • Jerzy Hausner –      (polonofob, dywersant, komunista, SLD, Partia Demokratyczna; jest jednym z założycieli Partii Demokratycznej, wraz z przewodniczącym Unii Wolności Władysławem Frasyniukiem i Tadeuszem Mazowieckim)   • Wojciech Hausner    –      (Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Członek Rady Naczelnej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego od 1998 r. Wiceprezes Regionu Krakowskiego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego [1997). Członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Były zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie III kadencji. Były członek Zespołu Poselskiego ‘Edukacja Jutra’ w Sejmie III kadencji. Poseł na Sejm III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność, okręg nr 21 (Kraków). Były wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej [1995-1997]. Były Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej [1992-1995]. Były Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego [1990-1992]. W latach 1989-1990 był naczelnikiem harcerzy. Były redaktor naczelny miesięcznika ‘Czuwajmy’. Był współpracownikiem Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy. W latach 80. był działaczem niejawnego Ruchu Harcerskiego Rzeczpospolitej. Były kierownik działu w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 50 w Krakowie.)   • Marek Hauszyld    –    (Prezes Fundacji Semper Polonia (09.2003).)   • Ryszard Hayn    –    (poseł, SLD)   • Roman Hechmann    –    (Był prezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej (12.1998-23.01.2004].)   • Katarzyna Hejke    –    (dywersant, z-ca red. nacz. niepolskiego tygodnika “Gazeta Polska”)   • Paulina (Perla) Helfgot    –    (przed 1939 r. agentka sowiecka; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Celia S. Heller    –    (polonofob, dywersant, faszkwilant, oszczerca, oczerniający Polskę i Polaków)   • Marian Hemar – Jan Marian Herscheles    –    (tzw. „niezłomny z Londynu”, twórca znanego kabaretu emigracyjnego, mistrz satyry politycznej na emigracji był obrońcą polskości.)   • Józef Hen    –    (dywersant, pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta; był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005)   • Andrzej Hendrzak –    (polonofob, dywersant, zbrodniarz SB,  świnia Orwell’owska, obecnie czołowy dziennikarz sportowy z Podkarpacia, był wieloletnim oficerem SB w Wydziale IV, zajmującym się inwigilacją Kościoła…)   • Magdalena Hendzel    –    (INFO-PR Wortal Public Relations)   • Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, redakcja – “Tygodnik Powszechny”  – żydokatolewica)   • Hening    –    (kierował w siedzibie Gestapo w Warszawie 70-osobową żydowską grupą wyspecjalizowaną w akcji przeciw polskim organizacjom konspiracyjnym [Centralne Archiwum KC PZPR – Akta Delegatury Rządu, sygn. 202/II-44, tom 2])   • Konrad Hennig    –    (Z-ca redaktora naczelnego żydokomunistycznego “Rubikkonu” odpowiedzialny za sprawy marketingowe.)   • Zdzisław Hensel    –    (Był członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu [23.02.2005).)   • Marek Henzler    –    (polonofob, dywersant,  zastępca Kierownika Działu Politycznego tygodnika ‘Polityka’ (01.2003).)   • Dominik Herberholz    –    (polonofob, dywersant, lewak, Przewodniczący Stowarzyszenia Młodej Lewicy w Poznaniu (08.2002).)   • * nowość *  Wiktor Herer    –    (polonofob, dywersant, podpułkownik bezpieki – zbrodniarz UB, przez kilka lat naczelnik w Departamencie V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, “pod skrzydłami” zbrodniarki, osławionej “krwawej Luny” Julii Brystygierowej, zrobił później karierę profesorską w ekonomii, dochodząc do stopnia wicedyrektora Instytutu Planowania przy Radzie Ministrów)   • Gustaw Herling-Grudziński    –    (pisarz i eseista, postać pozytywna, przeszedł z Judaizmu na Katolicyzm w wieku około osiemnastu lat (1938?);  Identyfikował się on w pełni z polskością, ostro odrzucając nachalną próbę przypomnienia mu o “korzeniach żydowskich” przez redaktorów “Gazety Wyborczej”.)   • Andrzej Herman    –    (komunista, sekretarz PZPR)   • Jakub Herman   • Mirosław Hermaszewski    –    (polonofob, dywersant, pilot, gen.; pierwszy i jedyny kosmonauta z Polski, brał udział w locie kosmicznym “Sojuz 30” CCCP; Za udział w tym locie odznaczony medalem “Złotej Gwiazdy”, Orderem Lenina i tytułem honorowym Bohatera Związku Radzieckiego.

Od 1981 do 1983 członek WRON (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), rządzącej PRL w czasie stanu wojennego.)   • Dorota Herok    –    ()   • Czyżyk Herszke Jednorączka    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Feuchel Herszkowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Jerzy Hertel    –    (polonofob, dywersant, Był członkiem Unii Wolności; Członek Platformy Obywatelskiej od 2001 r.; Członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w Sejmie IV kadencji.)   • Aleksander Hertz   • Zygmunt Hertz   –  (polonofob, dywersant, współzałożyciel Instytutu Literackiego w Paryżu;  Pisał wówczas 26 marca w liście do Czesława Miłosza: “Antysemityzm wypuścił nie tylko nowe liście, ale zakwitł różą. I też ja się nie dziwię. Żydzi grali od początku głupio – po cóż był ten run na ube i posady. Jakaś niegodność w tym narodzie. Przykro mi to stwierdzić, ale dali antysemitom znakomitą broń do ręki” (cyt. za Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza 1952-1979, s. 268).)   • Wojciech Heydel    –    (polonofob, dywersant, W latach 1990-191 był założycielem żydomasońskiego BP w Polsce. Był menadżerem w BP Polska [1992-1995]. Pracował w Centrum Korporacyjnym BP w Londynie [2000-2001]. Był prezesem Zarządu BP Polska [2003-18.10.2004]. Wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży [18.10.2004-10.2005).)   • Władysław Hibner    –    (komunista, stracony za zabójstwa; Od 1912 roku był członkiem PPS-Lewicy, a od 1918 Komunistycznej Partii Polski. Był jednym z organizatorów łódzkiej Rady Delegatów Robotniczych. W 1919 roku został w Polsce skazany na 5 lat więzienia za działalność komunistyczną. Po odbyciu części kary został deportowany do ZSRR w ramach wymiany więźniów politycznych, gdzie został uwolniony.

W Moskwie był jednym z organizatorów Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (razem z Julianem Marchlewskim), reprezentował następnie Polskę w Komitecie Wykonawczym MOPR. W październiku 1924 został nielegalnie przerzucony z powrotem do Polski. Pod przybranym nazwiskiem Olimpiusz Turowicz wszedł w skład Komitetu Warszawskiego KPP.)   • Jan Himilsbach    –    (aktor, pisarz i scenarzysta. Samorodny talent filmowy i literacki; alkoholik)   • Anna Hintz    –    (Członek Stowarzyszenia Legislatorów Polskich. Była członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Pracy. Głowny Inspektor Pracy [21.11.2002-09.2003).)   • Maja Hirsch    –    (aktorka)   • Aleksandra Hirszfeld    –    (dywersant, reżyser, scenarzysta)   • Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz    –    (polonofob, dywersant, aparatczyk PZPR; poseł na Sejm RP, PO; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Marek Hłasko    –    (pisarz, alkoholik; Jego biografia jest dalece zmitologizowana; W latach 1955-1957 redagował dział prozy w Po Prostu, które było pismem ZG Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej, a następnie ZG ZMP; mieszkał w PRL, w Izraelu, a od 1960 mieszkał w Niemczech, z żoną, żydoniemiecką aktorką Sonją Ziemann.)   • Julian Hochfeld –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, wysoki rangą aparatczyk PZPR; jeden z najbardziej fanatycznych socjologów marksistowskich XX wieku, teoretyk socjalizmu polskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel i wychowawca dużej grupy ‘polskich’ socjologów. Wieloletni członek PZPR, w latach 1948-1954 był zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR; 1962-1966 – to działalność na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu nauk społecznych UNESCO, w Paryżu; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Barbara Hoff    –    (projektantka mody związana z tygodnikiem “Przekrój” [“Przekroj” żydokomunistyczne piśmidło-wentyl dla intelektualistów w PRLu])   • Michał Hofman    –    (szef PAPu w latach 60-tych)   • Eva Hoffman    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Jerzy Hoffman    –    (reżyser, członek komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005)   • Maciej Hoffman    –    (Dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy (01.2004).)   • Maurycy Hoffman    –    (polonofob, dywersant, aparatczyk PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Paweł Maksymilian Hoffman    –    (polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41, aparatczyk PZPR; kierownik wydziału kultury KC PZPR, redaktor naczelny “Nowej Kultury”; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • L. Hoffman    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Tomasz Holc    –    (Tajny wspolpracownik, agent SB)   • * nowość *  Henryk Holder    –    (prokurator, morderca sądowy, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Agnieszka Holland –    (polonofob, dywersant, reżyser, starsza siostra Magdaleny Łazarkiewicz, jest córką znanego komunistycznego dziennikarza Henryka Hollanda, którego aresztowano w 1961 roku za ujawnienie partyjnych tajemnic francuskiemu korespondentowi (w czasie rewizji w jego mieszkaniu Holland wyskoczył z okna). Udział wpływowych przedstawicieli (“puławian” – frakcji żydowskiej KC PZPR) w pogrzebie Hollanda, Gomułka potraktował jako antypartyjną manifestację. Po śmierci Hollanda esbecja prześladowała jego córkę, która związała się z ruchem dysydenckim.

Reżyserka filmowa A. Holland ma niestety zbyt wiele uprzedzeń wobec Polski i Polaków, tak jak świadczy cytowana na wstępie wypowiedź. W wywiadzie dla “Super Expressu” z 23-24 września 1995 wyznała: Nie mam specjalnych sympatii ani dla katolicyzmu, ani dla Kościoła, ani tym bardziej dla kleru. Mimo to zdecydowała się na zrobienie filmu na “modny” w swoim czasie temat o zamordowaniu księdza Popiełuszki. Nie czując polskiego katolicyzmu poszła zupełnie na komercję, w której nieważne były prawdziwe fakty o męczeństwie księdza. Centralną postacią jej filmu Zabić księdza była nie ofiara – ksiądz Popiełuszko, lecz jego zabójca, kat, kapitan Piotrowski [por. recenzja M.Pawlickiego Zabić znaczy przegrać, “Tygodnik Kulturalny” z 26 lutego 1992];  [Agnieszka Holland na jednej z fotografii trzymana na rękach przez Bolesława Bieruta])   • Henryk Holland    –    (filozof marksistowski; szpieg sowiecki, ojciec Agnieszki Holland; przedwojenny komunista, w czasie wojny ochotnik w Armii Czerwonej, wraz z I Dywizją Wojska Polskiego przebył cały szlak bojowy aż do Berlina. Później redaktor naczelny “Walki Mlodych” i jeden z redaktorów “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR. Na Kongresie Filozofów za żelazną kurtyną przekazanie informacji o okolicznościach śmierci Berii na XX Zjeździe KPZR, ściągnęły na niego represje ze strony UB. Zginał tragicznie – wyskoczył przez okno – w czasie przeprowadzanej u niego w mieszkaniu rewizji.)   • Gustaw Holoubek    –    (aktor)   • Paulina Holtz    –    (aktorka, serial “Klan”)   • Jerzy Holzer –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, prof. partyjny historyk [PZPR]; członek tzw. “komisji Michnika” – [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku; były pracownik UOP-u, ‘antysemita’ M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas…” tak pisał:„ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (…) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członkowie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW”.)   • Maria Holzer    –    (Dyrektor “Polskiej Fundacji Dzieci i Młodziezy” (09.1999-09.2002).)   • Teresa Holzer    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Marek Holzman    –    (fotografik)   • Zbigniew Hołdys – Jojne Jakow (muzyk; Rozpoczął działalność w wieku 16 lat hippisowskiej grupie Kwiaty Warszawy.)   • Marek Hołdakowski    –      (ekonomista, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku, zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR)   • Jan Hołyński    –      (wiceprezes Komisji Kontroli Długów Państwa; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Ewa Hornich    –    (aktorka)   • Ryszard Horowitz    –    (ur. w Krakowie; amerykański fotograf; Jest jednym z najmłodszych ocalałych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1959 przebywa w Nowym Jorku w USA;  współpracuje z żydokomunistycznym “Wprost”)   • Witold Horwath    –      (scenariopisarz, 1990-1994 felietonista konserwatywnego tygodnika “Najwyższy Czas!”)   • Danuta Hübner –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, komunistka, liberał, mason, ‘europejka’ reprezentująca interesy obce, sprzeczne z polską racją stanu; obecnie deputowana Parlamentu Europejskiego;  komisarz RP w Unii Europejskiej, której ojciec i dziadek byli stalinowskimi zbrodniarzami MBP i UB)   • Józef Hubner – Dawid Szwarc   • Paweł Huelle    –    (polonofob, dywersant, paszkwilant;   w latach 1994-1999 dyrektor Ośrodka Gdańskiego Telewizji Polskiej; autor paszkwilu pt. »Zrozumieć diabła« dot. osoby oraz działalności ks. Henryka Jankowskiego; skazany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki pisarzowi-paszkwilantowi wytoczył ks. prałat Henryk Jankowski)   • Adam Humer   –  (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB, znęcal się nad Polakami, odsiadywał wyrok 7 lat za popełnione zbrodnie)   • Anna Husarska    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Wiesław Huszcza    –    (polonofob, dywersant, komunista, skarbnik PZPR i SdRP)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

I

• Krzysztof Ibisz    –    (dywersant, aktor, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Obecnie pracuje w telewizji Polsat; Prowadził tu m.in. Bar, Dwa światy, Awanturę o kasę, Życiową szansę, Amazonki, Łysi i blondynki, Gladiatorów. Wcześniej pracował w TVN, Telewizji Wisła oraz TVP; Właściciel firmy Ibisz Media Productions [04.2000). Był redaktorem i prezenterem Telewizji Publicznej SA [1993-1997]. Był redaktorem i producentem telewizji TVN [1997-2000].)   • Anna Ibisz    –    (Redaktor Naczelny miesięcznika ‘Voyage’ [03.2003).)   • Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec, dziennikarz, tłumacz; Członek i założyciel Polskiej Partii Socjalistycznej – PPS, przewodniczący Rady Naczelnej do 1993 roku. Były poseł na Sejm. Członek założyciel Nowej Lewicy)   • I. Iserles    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, zaciekły syjonista, były sędzia Sądu Najwyższego PRL, uciekinier z Polski w 1968 r.)   • Kinga Ilgner    –    (aktorka)   • Jarosław Iwaszkiewicz –    (polonofob, dywersant, pseudonim Eleuter;  poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, stalinowiec, komunista; Urodzony we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie; współtwórca grupy poetyckiej Skamander – grupa poetycka założona w roku 1918 przez żyda Juliana Tuwima, żyda Antoniego Słonimskiego, żyda Jarosława Iwaszkiewicza, żyda Kazimierza Wierzyńskiego oraz żyda Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość żyda Leopolda Staffa;

najbardziej aktywny w latach stalinowskich: 1945-1946 był redaktorem naczelnym poznańskiego dwutygodnika “Życie Literackie”, 1947-1948 – redaktorem tygodnika “Nowiny literackie”. Poezję, prozę i recenzje publikował w “Odrodzeniu” (1945-1949), “Przekroju” (1945-1954) i “Kuźnicy” (1946-1949). Między 1945 i 1949 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie. Od 1945 aktywnie działał w ZZLP (od 1949 ZLP) – był jego prezesem (1945-1946, 1947-1949, 1959-1980) i wiceprezesem (1949-1956). Wchodził w skład Zarządu Polskiego PEN Clubu (1950-1965 był jego wiceprezesem).

W 1948 uczestniczył (wraz z Jerzym Borejszą) w organizacji Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, w 1950 był delegatem na II Światowy Kongres Pokoju. W 1952 został prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Wydawniczej “Czytelnik”.

Od 1952 przez wiele kadencji (do końca życia w 1980 r.) poseł na sejm PRL)   • Tadeusz Iwiński –    (polonofob, dywersant, “parlamentarzysta”)   • Krzysztof Izdebski    –    (polonofob, dywersant, koordynator, zarząd Polskiej Unii Studentów Żydowskich)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

J

• Juliusz Jabłecki    –    (polonofob, dywersant, libertyn, członek zarządu żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Henryk Jabłoński – Apfelbaum    –    (komunista, Od 1931 roku członek PPS. W 1945 r. został członkiem KRN, w latach 1946-48 piastował znaczące funkcje w PPS (sekretarz CKW oraz jego wiceprzewodniczący). Zwolennik połączenia PPS i PPR. Od 1947 (aż do 1989) poseł na sejm. W 1948 roku mianowano go profesorem UW (od 1952 roku członkiem PAN). W okresie 1948-81 zasiadał w KC PZPR. 1965-66 minister szkolnictwa wyższego oraz w latach 1966-72 szef resortu oświaty i szkolnictwa wyższego (podpisywał decyzje o relegowaniu “nieprawomyślnych” studentów po marcu 1968 roku). 1971-81 członek Biura Politycznego KC PZPR. W 1972 z inicjatywy Edwarda Gierka wybrany na przewodniczącego Rady Państwa (zajął miejsce Józefa Cyrankiewicza). 1976-1983 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu FJN. 1983 mianowany prezesem Rady Naczelnej ZBOWiD (pełnił tę funkcję do 1990). 1985 musiał ustąpić z funkcji przewodniczącego Rady Państwa, jego miejsce zajął gen. Wojciech Jaruzelski. W 1988 roku awansowany do stopnia generała brygady WP.)   • Stefania Jabłońska – włśc. – Szela Ginsburg      –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, nazwiska Jabłońska zaczęła używać od 1947 r.; agent UB, asystentka światowej sławy dermatologa prof. Mariana Grzybowskiego, na którego donosiła na UB, na podstawie jej donosów, prof. Grzybowski został resztowany 26 listopada 1949 r., był więziony w areszcie przy ul. Koszykowej w Warszawie. Według oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo po 16 dniach przebywania w areszcie. Według innych, dużo bardziej prawdopodobnych relacji, zginął w więzieniu. Zatrudniony w owym czasie jako fotograf Moczulski twierdzi, powołując się na swoich znajomych z UB, że prof. Grzybowskiego zbyt mocno uderzono w “zapale” śledczym. Niedługo potem dr S. Jabłońska mianowana została na katedrę, którą tak długo i chlubnie zajmował prof. Grzybowski” (por. tekst. J. Grzybowskiego w paryskiej “Kulturze” nr 4/234 z 1967 r.)  a po śmierci prof. Grzybowskiego przejęła jego podręcznik dermatologii i opublikowała go pod własnym nazwiskiem.)   • Alicja Jachiewicz-Szmidt    –    (aktorka)   • Jan Maria Jackowski – Herz    –    (pisarz, historyk; W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP. Od 2002 r. radny m. st. Warszawy. W latach 2002-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady m. st. Warszawy.)   • Olga ‘Kora’ Jackowska    –    (piosenkarka)   • Andrzej Jaeschke    –    (polonofob, dywersant, W latach 1996-1998 był członkiem Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego SA. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa również w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994-2001 był radnym Rady Miasta Krakowa, w której przewodniczył Komisji Praworządności (1994-1996). W SLD pełnił funkcję Małopolskiego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej. W latach 2001-2005 zasiadał w Senacie RP, był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.)   • Jan Jagielski    –    (jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie stał się twórcą i kierownikiem działu dokumentacji materialnych śladów obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich; czynnie angażuje się w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich.)   • Mieczysław Jagielski –    (W 1944 wstąpił do PPR, następnie członek PZPR, m.in. 1959-1981 członek Komitetu Centralnego, 1971–1981 członek Biura Politycznego KC. Minister rolnictwa w latach 1959–1970, później wicepremier (1970–1981) i przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1971–1975). Przewodniczący komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku w sierpniu 1980.)   • Ludwik Jaglik-Jakobsfeld –   (polonofob, dywersant, przed 1939 agent sowiecki, aparatczyk PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Gienrich Grigorijewicz Jagoda – Herszel Jehuda –   (Urodzony w Łodzi, był synem zamożnego żydowskiego zegarmistrza; wysoki funkcjonariusz policji politycznej i bezpieczeństwa. Od 1934 roku szef OGPU.  Po reorganizacji organów bezpieczeństwa szef NKWD w latach 1934 – 1936 ;  zbrodniarz NKWD)   • Krzysztof Jakowicz    –    (skrzypek i pedagog)   • Dominika Jakubiak    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)   • Aleksandra Jakubowska –  (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunistka, świnia Orwell’owska, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej;  rzecznik rządu premiera W. Cimoszewicza, w latach 80. prezenterka “Dziennika Telewizyjnego”. W przeszłości jednoznacznie dawała wyraz swemu krytycznemu stosunkowi do polskości w połączeniu z troską o obronę racji żydów.  Aresztowana za oszustwa i łapówkarstwo. W rocznicę 3 Maja w tekście na łamach żydopostkomunistycznego “Wprost” (3 maja 1992) stwierdziła z zadowoleniem: Zużyte, skompromitowane słowa “patriotyzm”, “polskość”, “ojczyzna” nie odrodziły się w III Rzeczypospolitej.; pracowała w “Sztandarze Młodych” (1977-1981) i “Przyjaciółce” (1981-1987). Członkini PZPR w latach 1980-1990.

W latach 1987-1991 była dziennikarką Telewizji Polskiej. Od czerwca 1989 roku współtworzyła telewizyjne Wiadomości.

Wspólnie z Wojciechem Mannem i Krzysztofem Materną stworzyła warszawskie radio “Kolor”, w którym była szefem działu publicystyki i informacji. Później współwydawała i kierowała tytułami młodzieżowymi i kobiecymi: “Missland” (1993), “Femina” (1994)- dodatek ówczesnego “Życia Warszawy”)   • Jerzy Jakubowski – właśc. – Muszkatenblit    –    (polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Martyna Jakubowicz    –    (piosenkarka)   • Tadeusz Jakubowicz    –    (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie)   • Wacław Janas    –    (polonofob, dywersant, PRL-owski dyplomata, a w latach 1993-1997 wiceminister kultury z ramienia SLD; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Krystyna Janda    –    (polonofob, dywersant, “europejka”, aktorka)   • Stanisław Janecki   • Elżbieta Janicka    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, polonofobi, oraz komuniści i ateiści;  stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i  światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Stanisław Janicki –   (prof., minister rolnictwa i wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego,  przestępca gospodarczy, złodziej i szantażysta, pracownik Agencji restrukturyzacji rolnictwa, szubrawca, który doprowadził do sprzedaży jednego z największych zakładów cukierniczych w Polsce szwajcarskim żydom.)   • Maria Janion    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski i polskich patriotów;  pracownik Centrum im. Anielewicza;  historyk literatury, krytyk literacki, profesor IBL PAN. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.)   • Grzegorz Jankilewicz –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska;  Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis. Ukraiński emigrant, z wykształcenia muzyk. W latach 80. po raz pierwszy przyjechał do Polski. Otrzymał obywatelstwo w 1992 r., cztery miesiące po złożeniu wniosku. W 1993 r. założył wraz ze wspólnikiem Sławomirem Smołokowskim firmę handlującą ropą naftową J&S. W ciągu zaledwie kilku lat zmonopolizowali dostawy do polskich rafinerii, a także tranzyt przez Port Gdański. Według UOP, było to możliwe, gdyż otrzymali od polskich rafinerii specjalne pełnomocnictwa. Jankilewicz do niedawna nie udzielał wywiadów i nie pozwalał się fotografować. Ostatnio zaczął się wypowiadać publicznie i promować firmę przez turniej tenisa ziemnego J&S Cup. Na początku 2006 r. przedstawiciele J&S zapowiedzieli, że rozpoczynają inwestycje w sektor biopaliw. Obecnie do grupy J&S należy kilkanaście spółek zarejestrowanych m.in. w Polsce, na Cyprze, w Luksemburgu i Szwajcarii. W 2005 r. grupa miała ponad 10 mld USD przychodu. Zamieszany w afere paliwowa. Żona Jankilewicza jest od 2001 r. wydawcą “Zwierciadła”. w 2006 r. 11. na liście najbogatszych w Polsce tygodnika “Wprost” i 68. wśród 100 najbogatszych Europy Środkowej i Wschodniej w 2005 r. Jego majątek wycenia się na 1,65 mld zł.)   • Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska   • Anna Jarmusiewicz    –    ()   • Andrzej Jaroszewicz – Aaron Samet    –    ()   • Andrzej Jaroszewicz –    –    (czerwony baron żydokomuny PRLu, syn Piotra Jaroszewicza)   • Piotr Jaroszewicz    –    (wieloletni komunista i czlonek KC PZPR, premier żydokomuny PRLu; zamordowany wraz z żoną, w swojej willi przez “nieznanych sprawców” – [czytaj: elity władzy]; willę tą otrzymał od stalinowskiego rządu żydokomunistycznego piewca stalinizmu Julian Tuwim, a po śmierci Tuwima, otrzymał ją Jaroszewicz)   • Izabela Jaruga-Nowacka    –    (polonofob, dywersant, poseł V kadencji sejmu z ramienia SLD, była działaczka i przewodnicząca Unii Pracy, obecnie polityk Unii Lewicy; popiera ideę legalizacji małżeństw homoseksualnych. Często uczestniczy w demonstracjach i manifestacjach gejów, transwestytów. Jako minister do spraw społecznych podjęła inicjatywę dofinansowania z przez państwo manifestacji mniejszości seksualnych.)   • Robert Jaruga    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz, redakcja antypolskiego, szowinistyczno antykatolickiego, oszczerczego i polakożerczego szmatławca “Nie”)   • Paweł Jasienica – Leon Lech Beynar    –    (pisarz historyczny, publicysta m.in. Tygodnika Powszechnego; w czasie wojny oficer AK, represjonowany potem przez władze komunistyczne;  członek i uczestnik – “Klub Krzywego Koła” –  klub skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf])   • Katarzyna Jasińska    –    (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)   • Eugenia Jastrzębska    –    (polonofob, dywersant, w okresie międzywojennym agent sowiecki; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Bruno Jasieński – właściwie – Wiktor Zysman    (Komunista zamordowany przez komunistów w ZSSR. Czołowy ‘polski’ futurysta i skandalista został oficjalnie wyrzucony z Francji za komunizm i nagle zrobił oszałamiającą karierę w Związku Radzieckim – był nawet honorowym wicepremierem Tadżykistanu. Zaplątany w procesy moskiewskie został aresztowany w 1937 i zginął jako polski szpieg, zamordowany w Moskwie [a nie zmarł jak stoi w encyklopediach czasu PRL]  17 września 1938 w Moskwie) – poeta, współtwórca futuryzmu.)   • Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, świnia Orwell’owska, wieloletni członek PZPR, agent UB, TW pseudonim “Prym” vel “Prymus”)   • Mieczysław Jastrun – Agatstein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, jeden z poetów najbardziej obciążonych “hańbą domową” w czasach stalinizmu. M. Jastrun był jednym z najbardziej wojowniczych członków redakcji “Kuźnicy”, pisma marksistowskich fanatyków, walczących z tradycjami narodowymi i wartościami humanistycznymi. Pomimo zaangażowania szeregu Polaków w ratowaniu Jastruna w czasie wojny, gdy ukrywał się “na aryjskich papierach”, po 1944 roku należał on do czołowych tropicieli “polskiego antysemityzmu”. Był również autorem licznych wierszy, pisanych zgodnie z wymogami stalinowskiej poetyki (np. Ballady o puszczy Świętokrzyskiej), dyskredytującej polskich powstańców, którzy zmienili się jakoby we wrogów własnego narodu, czy wyrafinowanego ataku na papiestwo)   • Tomasz Jastrun –    (syn Mieczysława) – Agatstein    –    (polonofob, dywersant, wyraźnie chory z nienawiści na Polskę i Polaków, poeta i felietonista. Syn Mieczysława Jastruna, wyróżnia się głównie pełnymi agresywnej hucpy felietonami, atakującymi narodowych i prawicowych “oszołomów”.)   • Grzegorz Jaszuński    –    (w czasie wojny był policjantem żydowskim w getcie wileńskim, maz Zofii Kuratowskiej; jeden z dziennikarskich skrybów najbardziej skompromitowanych swą reżimową służalczością w PRL-u,  był również autorem haniebnego wręcz pod względem ilości przekłamań paszkwilanckiego obrazu II Rzeczypospolitej („Z polityki niedostatecznie”, Warszawa 1964).
dziennikarz w okresie stalinizmu, pracował w “Życiu Warszawy”)   • Aldona Jawłowska    –    (polonofob, dywersant,  prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, polonofobi, oraz komuniści i ateiści;  stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Helena Jaworska    –      • Jerzy Jedlicki    –    (polonofob, dywersant,  prof. Instytut Historii PAN;   przewodniczący rady programowej, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] ” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, polonofobi, oraz komuniści i ateiści;  stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)
• Witold Jedlicki    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec, pochodził z rodziny żydowskiej burżuazji; członek i uczestnik – “Klub Krzywego Koła”; klub skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf]) • Kalina Jędrusik – Makusfeld    –    (aktorka; alkoholiczka)   • Fajwel Jekowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Józek Jekowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Leyba Jekowicz Kusek    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Rafał Jesswein    –    (Rzecznik Prasowy Ministra Gospodarki Jacka Piechoty (01-05.2002).)   • Marek Jeżowski    –    (sekretarz, żydowska org. Beit, Warszawa)   • Stefan Jędrychowski    –    (polonofob, dywersant, komunista, centr. kierownictwo w PZPR i w rządzie;  1944 kierownik resortu informacji i propagandy PKWN, 1951-1956 wicepremier,  1945-1974 minister żeglugi i handlu zagranicznego)   • Michał Joachimowicz    –    (Tajny współpracownik SB, bl. wicewojewoda kujawsko-pomorski)   • * nowość * Benedykt Jodelis    –    (prokurator Prokuratury Generalnej, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Andrzej Jonas    –    ()   • Maksymilian (Maks) Jonas   –   (polonofob, dywersant, komunista, odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Anna Maria Jopek    –    (piosenkarka)   • Adolf Jung    –    (komunista, przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Roman Juryś – Chaim Szacht    –    (polonofob, dywersant, redaktor “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR, komentator procesów politycznych)   • Katarzyna Jutkiewicz-Kubiak    –    (polonofob, dywersant, sekretarz redakcji żydowskiego pisma “Midrasz”)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

K

• Piotr Kabaj    –    (Dyrektor Generalny Pomaton EMI (01.2002-12.2004).)   • Krzysztof Kabala    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, rada żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, współpracuje z masońską organizacją Mont-Pelerin Society powiązaną ze światową finansjerą żydowską)   • Włodzimierz Kac    –  (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach)   • Wiesław Kaczmarek –    (dywersant,  nieprzerwalnie od 1989 roku jest posłem na Sejm RP, najpierw jako poseł PZPR, następnie SLD, poźniej SDPL, a obecnie niezależny. Pełnił funkcję ministra przekształceń własnościowych w dniach od 26 października 1993 do 30 września 1996, następnie po Reformie Centrum został ministrem gospodarki w rządzie Włodzmierza Cimoszewicza (4 lutego – 17 października 1997).)   • Jacek Kaczmarski – Icek Berelbaum    –    (polonofob, dywersant, niegdyś “bard”, kpiarz katolicyzmu i polskości; publikował w “Gazecie Wyborczej”, tak mówił o swojej rodzinie: Moj dziadek był przed wojna zaangazowanym komunista, po wojnie zas komunistycznym dygnitarzem. (…) Wierzył w dziejowa misje partii itd. Po wojnie znalazł sie wiec w kregach władzy, był ambasadorem w Kambodzy, pełnił jakies dyplomatyczne funkcje w Szwajcarii, potem pracował w ministerstwie oświaty. Z partii wystapił w 1981 roku. Jego zona, czyli moja babcia (…) pochodziła z rodziny żydowskiej, co jak przypuszczam, nie pozostało bez wpływu na zesłanie mojego dziadka do ministerstwa oswiaty po 1968 roku (wywiad pt. Chce konfrontacji, “Tygodnik Solidarnosc” z 4 maja 1990 r.))   • Jarosław Kaczyński – Kalkstein    –   (dywersant, W latach 70. współpracował z zydotroksistowskim KORem – Komitetem Obrony Robotników; W grudniu 2005 roku Jarosław Kaczyński został uznany Człowiekiem Roku 2005 żydokomunistycznego tygodnika “Wprost”; obecnie premier PRL-bis)   • Lech Kaczyński – Kalkstein    –  (dywersant, w latach 80-tych bliski współpracownik Lecha “Bolka” Wałesy, brał udział w tajnych rozmowach pomiędzy żydowskim przywództwem drugiej [po stanie wojennym] ‘Solidarności’ a elitami SB i PZPR, w Magdalence, uczestniczył w obradach żydomasońskiego “okrągłego stołu”;  Od grudnia 1988 r. w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie; w 1990 roku został I zastępcą przewodniczącego zydokomunistycznego NSZZ “Solidarność”-bis;  były szef NIK;  jako minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, nie dopuścił do ekshumacji zwłok w Jedwabnem, co uniemożliwiło ustalenie prawdy ilości ofiar i sprawców zbrodni na żydach; bł. prezydent Warszawy [2002 r.], obecnie prezydent PRL-bis)   • Piotr Kadlcik    –    (polonofob, dywersant, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce)   • Jan Edward Kalecki – właśc.- Szymon Eliasz Tenenbaum    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, przed 1939 agent sowiecki, kolaborator sowiecki 1939-41, zbrodniarz – wicedyrektor departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Wojciech Kalicki    –  (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant, dziennikarz “Gazety Wyborczej”; odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Ryszard Kalisz    –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, należy do grona członków-założycieli SLD; W 2000 kierował kampanią wyborczą w walce o reelekcję Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2000 r. członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego… ?)   • Ludwik Kalkstein –    ( jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, Nowotko, Jóźwiak – szabes goj])   • Andrzej Kalwas    –    (dywersant, mianowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w rządzie Marka Belki)   • Zygmunt Kałużyński    –    (polonofob, dywersant, skrajny stalinowski publicysta, oszczerca i paszkwilant, krytyk filmowy, wieloletni publicysta żydokomunistycznego tygodnika “Polityka”, gdzie na łamach, bezpardonowo atakował kino polskie, akcję bojkotu, a także opozycję solidarnościową. Był dwukrotnie żonaty, po raz pierwszy z Julią Hartwig, po raz drugi z Eleonorą Griswold.)   • * nowość *   Tomasz Kammel    –    (konferansjer)   • Chaskiel Hirsz Kameraz    –    (członek CKŻP i kierownik wydziału produktywizacji CKŻP (do kwietnia 1948), następnie pracował w CSW “Solidarność” i Związku Spółdzielni Pracy jako starszy instruktor ds. kultury i oświaty)   • Ida Kamińska – Rachel    –    (dyr. Teatru Żyd. w W-wie)   • Jelena Kamińska – Lea Kantorowicz   • Maria Kamińska – Eiger    –    (polonofob, dywersant, zbrodniarz MBP i UB, była redaktorem chłopskiego tygodnika “Gromada” od 2 lutego 1949 r. do 30 marca 1952 r. poprzednio organizatorka i dyrektor Departamentu Szkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (od 1 lipca 1947 r. do 1 marca 1949 r.))   • Kamiński    –    ()   • Jan Kancewicz –    • Nina Kancewicz-Hoffman    –    (dywersant, filolog)   • Julian Kaniewski – Izrael Ajzenman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  zwyrodnialy morderca i zbrodniarz, posługujący się kryptonimem ‘Lwy’, dowodzony przez niego żydowski oddział Gwardii Ludowej w dniu 22 stycznia 1943 roku dokonał masakry w miasteczku Drzewica, mordując 7 mieszkańców w ramach czyszczenia terenu, za co uczestnicy mordu otrzymali… pochwały”   [źródło: Leszek Zebrowski, Wyssane z palca winy Polaków, „Gazeta Polska”, 27.6.1996])   • Marian Kanton –  (bł. prezes Pekao SA;  powiązania z nomenklaturą PRLu i PZPR)   • Leo Kantor –  (twórca organizacji Polish Jews Reunion ’68, która skupia polskich Żydów z całego świata)   • Tadeusz Kantor    –    (reżyser, malarz, scenograf)   • Józef Kapliński – Izrael Kapłan    –    (komunista, pierwszy sekretarz KW PPR w Rzeszowie, jako delegat na l Zjazd PPR w grudniu 1945 roku domagał się usunięcia z wszystkich stanowisk administracji terenowej niekomunistów)   • Feliks Kapłan    –    (zdyskredytowany działacz komunistycznych związków zawodowych; w okresie międzywojennym agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Ryszard Kapuściński    –    (polonofob, dywersant, reportażysta, dziennikarz i publicysta, lewak, komunistyczny kolaborant; Karierę dziennikarską rozpoczął w komunistycznej gazecie – Sztandar Młodych.)   • Oskar Szyja Karliner    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, sadysta i zwyrodniały zbrodniarz-ludobójca!, był synem kupca Chaima z Drohobycza; W 1932 roku został skazany na 6 lat wiezienia za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego podczas służby wojskowej. Wysługiwał się władzom sowieckim podczas okupacji Drohobycza w latach 1939-41. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku uciekł do Związku Sowieckiego. Był oficerem śledczym w prokuraturze II Armii, potem 1. Okr. Wojskowego; rozkazem Naczelnego Dowództwa z 31 XII 1945 roku awansowany do stopnia majora. Od marca 1946 roku kierował Rejonową Prokuraturą Wojskową w Poznaniu, następnie w Krakowie. I zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego, m.in. ferował niemal wszystkie wyroki śmierci na oficerów – patriotów polskich oraz był autorem uzasadnienia wyroku w procesie gen. S. Tatara;  Dopiero w 1968 roku gdy stracił to stanowisko i został wydalony z PZPR, wyjechal z Polski do Izraela; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski;  [źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92])   • Józef Karpiński – Rapaport    –    (czestochowski)   • Jan Karski – Jan Kozielewski-Kohn    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  kurier AK; renegat, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski; W 1982 roku otrzymał tytuł “Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”; w 1994 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Państwa Izraela. W 1995 roku odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Leon Kasman    –    (komunista, redaktor naczelny “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR, od 1948 do 1968)   • Lidia (Chawa Lea) Kasman    –    (odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Tadeusz Kassern    –    (attache kulturalny PRL w USA)   • Wojciech Jan Katner –   (ur. w Łodzi;  Od 1991 pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w latach 1992-1997 wiceprezes NIK, 1997-2001 wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Wieloletni instruktor harcerski, związany z harcerstwem od blisko czterdziestu lat;)   • Janina Katz    –    (pisarka)   • Juliusz Katz-Suchy –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, w okresie międzywojennym agent sowiecki, działający w kierunku oderwania od Polski Lwowa, po wojnie jeden z kierowników warszawsko-sowieckiej dyplomacji; wysłannik Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych, dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych; w 1969 r. opuścił Polskę;  odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Kayah –   Katarzyna Rooijens, z domu Szczot    (dywersant, piosenkarka)   • Józef Kelera    –    (pisarz)   • Symcha Keller    –    (podrabin, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi)   • Kazimierz Kelles-Krauz    (marksista, socjalista, socjolog; działacz i teoretyk Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, i PPS)   • Jan Krzysztof Kelus    –    (socjolog, działacz polityczny – koncesjonowany “opozycjonista”, kompozytor, autor i wykonawca piosenek tzw. drugiego obiegu; od wydarzeń marca 1968 r. zaangażował się w działalność opozycyjną. Był jednym z założycieli KORu)   • Andrzej Kern – Dawid Ginsberg   • Ludwik Jerzy Kern – Rappaport    –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  poeta, satyryk, a także dziennikarz i autor piosenek. W latach 1948-2002 członek zespołu redakcyjnego tygodnika Przekrój. [“Przekroj” żydokomunistyczne piśmidło-wentyl dla intelektualistów w PRLu])   • * nowość * Paulina Kern    –    (prokurator Prokuratury Generalnej, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Krystyna Kersten –  (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant, historyk, tendencyjność i fałszowanie historii, fanatyczna tropicielka “polskiego antysemityzmu” żydokomunistycznego szmatławca “Gazeta Wyborcza”; felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Krzysztof Kiciński    –    (socjolog)   • J. Kichler    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Nesanel Kichler    (polonofob, dywersant, w okresie międzywojennym agent sowiecki, po wojnie UB-owiec; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Melania Kierczyńska – Cukier –  “krwawa Melania”   –    (polonofob, dywersant, bandyta i zbrodniarz MBP i UB, stalinowiec,  specjalistka od stalinizacji nauki)   • Jan Kiepura    –    (śpiewak, z matki Najman)   • Leon Kieres    –    (W 1994 roku został powołany do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, a rok później został wiceprezydentem Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. Był senatorem, członkiem Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność oraz radnym Unii Wolności. Od 8 czerwca 2000 roku sprawuje funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.)   • Wojciech Kilar    –   (pianista, kompozytor muzyki poważnej; urodził się we Lwowie; Współpracował z wieloma reżyserami: Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Stanisławem Różewiczem, Wojciechem Hasem, Tadeuszem Konwickim, Markiem Piwowskim, Romanem Polańskim.)   • Zygmunt Kimaczyński    –   ()   • Tomasz Kin    –   ()   • Adam Kinaszewski    –   ()   • Hanna Kirchner    –    (historyk literatury)   • Julian Klaczko – Lejb Jehuda   • * nowość *  Adrian Klarenbach    –    (dziennikarz, prezenter telewizyjny, lektor. Od 1995 roku (z przerwami) związany z TVP.)   • Gerard Klawe    –    (perkusja zespołu Closterkeller)   • Michał Kleiber    –    (prof. dr hab. inż.  specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; Od 19 października 2001 roku minister nauki i informatyzacji oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w rządzie Leszka Millera, oraz w rządzie Marka Belki.  Mąż znanej lekkoatletki, płotkarki Teresy Sukniewicz-Kleiber.)   • Juliusz Kleiner    –    (prof. znakomity znawca romantyzmu, historyk literatury, postać pozytywna. Został on pozbawiony prawa nauczania za otwarte oponowanie przeciwko narzucaniu “postępowej” metodologii stalinizmu i komunizmu)   • Izaak Kleinerman    –    (przewodniczący biura prezydium Rady Państwa PRL)   • Jacek Kleyff    –    (kabaret Salon Niezależnych założony przez Jacka Kleyffa, Michała Tarkowskiego i Janusza Weissa.)   • Marcin Klimkiewicz    –    (polonofob, dywersant, redakcja, księgarnia wysyłkowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Michał Klinger    –    (polonofob, dywersant, z Kalisza, członek syjonistycznej organizacji młodzieżowej Betar, próbował nielegalnie opuścić Polskę z zamiarem przedostania się do Palestyny. Unikał poboru i walki w obronie Polski)   • Zenon Kliszko –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  komunista; Od 1931 członek KPP, od 1942 w PPR, a następnie PZPR; w latach 1957–1970 sekretarz KC, 1959–1970 członek Biura Politycznego KC. W latach 1956-1957 pełnił funkcję podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Sprawiedliwości, 1957-1970 był wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącym klubu parlamentarnego PZPR.

W grudniu 1970 kierował akcją pacyfikacyjną w Gdańsku i Gdyni,)   • Zyndel Kloc    –    (w okresie międzywojennym agent sowiecki-terrorysta; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Jerzy Kluger –    (polonofob, dywersant, najdawniejszy przyjaciel papieża Jana Pawła II; agent izraelski w Watykanie; Od dwudziestu pięciu lat z zaangażowaniem i skutecznie działa na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, polsko-żydowskiego oraz między Stolicą Apostolską a Izraelem. Walnie przyczynił się do pierwszej w dziejach wizyty papieża w synagodze w Rzymie w 1986 roku, do nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwem watykańskim i państwem Izrael w 1994 roku, oraz do jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku.)   • Aleksander Klugman    –    (polonofob, dywersant, korespondent w Izraelu żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Ryszard Knauff    –    (Były Prezes Zarządu wydawnictwa PWN (03.2002-19.03.2003]. Prezes hurtowni książek ‘Azymut’ (03.2003).)   • Andrzej Kneifel    –    (polonofob, dywersant, agent KGB; Absolwent Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych – rocznik 1979 – Uczelnia ta [ MGIMO] byla i jest wylęgarnią światowej sowieckiej agentury. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [06.05.2005).)   • Krzysztof Knittel    –    (kompozytor muzyki współczesnej, twórca muzyki elektronicznej; Dyrektor festiwalu ‘Warszawska Jesień’ ; Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. [05.06.2003]; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. [06.07.2004])   • Anna Knobloch-Gala    –    (polonofob, dywersant, członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Roman Knoll    –    (mason)   • Anemona Knut    –    (aktorka)   • Alicja Kobus    –    (przewodnicząca zarządu filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu)   • Jan Kobuszewski – Weisleder    –    (aktor)   • Stanisław Kociołek –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zbrodniarz, komunista, od 1964 we władzach centralnych PZPR, w latach 1964-1967 był I sekretarzem Komitetu Warszawskiego, a od 1967 pełnił analogiczną funkcję w Gdańsku. W drugiej połowie 1970 był wicepremierem.

Jest współodpowiedzialny za wydarzenia grudniowe 1970 na Wybrzeżu, wydał rozkaz użycia broni palnej przeciw robotnikom.

Od 1971 był w służbie dyplomatycznej (ambasador w Belgii, Luksemburgu i Tunezji), a w latach 1980-1982 znów pełnił stanowisko I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR.)   • Jan Kofman    –    (profesor politologii na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a zarazem redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego PWN, syn Józefa)   • Józef Kofman    –    (polonofob, dywersant, komunista, sekretarz i członek Prezydium CRZZ do roku 1968; ojciec Jana)   • Krzysztof Kolberger    –   (aktor)   • Julian Kole    –      • Jan Jakub Kolski    –   (rezyser, scenograf)   • Leszek Kołakowski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, jeden z najbardziej znanych ideologów marksizmu, członek PZPR od 1947 do 1966. W 1968, brał udział w Wydarzeniach Marcowych;  prof. i ideolog filozofii marksistowskiej, komunista, marksista, stalinowiec, w okresie stalinowskim zajadle atakujący filozofię katolicką, szuja;   członek  KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.].   Jest członkiem antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;   odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny.)   • Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer    –    (dywersant, komunista, admiral)   • Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman   • Maria Komar   – Riwa Zukerman    –    (generałowa, komunistka przedwojenna, żona  zbrodniarza MBP i UB gen. Wacława Komara – właśc. Mendel Kossoj;)   • Michał Komar –    –    (byl redaktorem naczelnym zlikwidowanego “Sztandaru”, jest prezesem Unii Wydawców Prasy; syn zbrodniarza MBP i UB gen. Wacława Komara)   • Wacław Komar –  właśc. Mendel Kossoj    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, gen. – zbrodniarz MBP i UB; dowódca tzw. bolszewickich “dąbrowszczaków” [międzynorodówki komunistycznej] mordujących w ‘czerwonej’ Hiszpanii, katolików, duchowieństwo, zakonnice, bezczeszczących i palących kościoły;  a następnie stalinowski i PRL-owski generał)   • Maja Maria Komorowska    –    (aktorka)   • Komenski –    (polonofob, dywersant, mason, ówczesny internacjonalista, sprowadził Potop szwedzki na zgubę Polski)   • Feliks Kon    –    (komunista, członek I Proletariatu, uczestniczył w rewolucji 1905. Od 1906 przewodniczący PPS-Lewica, bierze udział w wydarzeniach z 1917 roku. Członek Tymczasowego Rewolucyjnego Komitetu Polski w Białymstoku.

W latach 1919-22 działacz Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Międzynarodówki Komunistycznej. Od 1922 w WKP(b). 1924-35 członek Międzynarodowej Kontroli Kominternu. Współzałożcyiel Międzynarodowej Organizacji pomocy Rewolucjonistom (MOPR). W latach 1931-33 przewodniczący Ogólnozwiązkowego Komitetu Radiofonii ZSRR. W 1941 kierownik polskiej sekcji Radia Moskwa.)   • Elżbieta Koncewicz    –    ()   • Marek Kondrat – Pinkus Bregner    –    (aktor;  s. Józefa [Joska] Bregnera [Kondrat];   “Prawica jest mi kompletnie obca“, “Michnik będzie dla mnie zawsze postacią naczelną” – Marek Kondrat)   • Tadeusz Konwicki    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski; pisarz stalinowski; autor dwudziestu powieści, reżyser i scenarzysta; urodzony w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie)   • Leonia (Lea) Koppel    –    (wpolonofob, dywersant, okresie międzywojennym agentka sowiecka; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Andrzej Koraszewski    –    (polonofob, dywersant, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, były dziennikarz BBC (także wiceszef polskiej sekcji) i publicysta paryskiej “Kultury”, żydokomunistycznych “Polityki”, “Rzeczpospolitej”, “Tygodnika Powszechnego” W latach 1971-1986 mieszkał i pracował w Szwecji, następnie w latach 1986-1998 – okres londyński i praca w BBC. Od połowy lat 90. do końca czasopisma regularna współpraca z paryską “Kulturą”. Obecnie powrócił do Polski i mieszka w Dobrzyniu nad Wisłą.)   • Paweł Korc    –    (polonofob, dywersant, faszkwilant, oszczerca, oczerniający Polskę i Polaków)   • Janusz Korczak – Henryk Golszmid (mason)   • Kazimierz Kord    –   (dyrygent)   • Zanna Kormanowa    –    (kolaborant sowiecki 1939-41, stalinowski historyk; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92 )   • Rachela Korn    –    (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Adam Kornecki – właśc.- Dawid Kornhendler [Kornhaendler]    –   (zwyrodniały zbrodniarz UB, bandyta, wysokiej rangi UBowiec, w 1968 r. opuścił Polskę; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski;  [źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92];  przedwojenny działacz komunistyczny; a podczas wojny w szeregach Armii Czerwonej bronił Kraju Rad; po wojnie szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Prawdopodobnie przygotowywał i współodpowiadał za tzw. kielecki pogrom Żydów z 4 lipca 1946 roku. W latach 1946-48 szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, a od 1948 do 1949 roku we Wrocławiu. W latach 1950-52 był attache wojskowym w Sztokholmie; w 1953 roku za brak dyscypliny został zwolniony z wojska; wicedyrektor Zarządu Okręgu Poczt i Telegrafów w Szczecinie, w latach 1953-57 zastępca dyrektora fabryki traktorów w Ursusie. Od II 1957 do VII 1958 roku ponownie w WP w randze podpułkownika. 10 VII 1958 roku został zwolniony z wojska. Pracował w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, a w latach 1960-62 był starszym inspektorem w Ministerstwie żeglugi, zgodnie z zasadą że dla Żydów i partyjniaków wszystkie stanowiska były do wzięcia. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku został wydalony z PZPR i otrzymał zgodę na wyjazd emigracyjny do Izraela. Po wyjeździe z Polski, ten wróg Polaków oskarżał nie tylko prawdziwego zbrodniarza gen. Moczara w audycjach Radia Wolna Europa, ale także Polskę i Polaków, przedstawiając się jako niewinna ofiara polskiego antysemityzmu. Nawiązał także współpracę z zydolewacka paryską „Kulturą”.)   • Julian Kornhauser    –    (poeta, prozaik, krytyk literacki, znawca i tłumacz literatury serbo-chorwackiej, współtwórca grupy literackiej Teraz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.)   • Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg    –    (dywersant, mason, członek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-82. [Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR; “Stronnictwo Demokratyczne” miało szerokie powiązania z masonerią]; brał udział w protestach studenckich ’68 roku;  Założył w 1984 r. wraz ze Stefanem Kisielewskim Partię Liberałów “Prawica”. W 1987 roku został prezesem nowopowstałego Ruchu Polityki Realnej [w 1989 r. przekształcony w Unię Polityki Realnej])   • Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf    –    (polonofob, dywersant,  ur. w Łodzi;   ‘pisarz’, paszkwilant, oszczerca)   • Włodzimierz Kossowski – Nachum Mendel Lewinson    –    (polonofob, dywersant,  żydowski działacz lewicowy w międzywojennej Polsce, wiosną 1939 roku na zebraniu Rady Partyjnej Bundu w sprawie niebezpieczeństwa hitleryzmu dla Żydów i Niemiec dla Polski, głosował przeciwko prowadzeniu przez Bund wśród Żydów polskich akcji popierania pożyczki na rozbudowę polskiej armii, dając tym jawny i wymowny dowód na to, że nie interesował go los Polski i Polaków [Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992])   • Stanisław Kostka – Neumann   • Zygmunt Kostkiewicz    –    (polonofob, dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska; Ukończył studia w Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu, w Centre de Gestin i na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku kariery zawodowej jest związany z rynkiem ubezpieczeń. M.in. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Organizacyjnego TUW przy Fundacji Akcji Demokratycznej. Następnie, do 1995 r., był wiceprezesem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), po czym został wiceprezesem Polisy Życie SA. W 1998 r. został prezesem Commercial Union PTE. W latach 2001-2002 był prezesem Zarządu PZU SA. W latach 2002-2003 był dyrektorem ds. projektów strategicznych Grupy Eureko w Polsce. Ostatnio pełnił funkcję członka zarządu kilku spółek grupy ubezpieczeniowej Generali. Obecnie jest wiceprezesem Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.)   • Kościelscy    –    (caly rod po kądzieli – żydowscy hrabiowie)   • Wiesław Kot    –    (polonofob, dywersant, paszkwilant w żydopropagandzie – “Gazeta Wyborcza”)   • Roman Kotliński    –    (polonofob, dywersant, były ksiądz katolicki; redaktor naczelny i właściciel antyklerykalnego tygodnika Fakty i Mity; 9 marca 2000 promował wspólnie z przebywającym na przepustce zbrodniarzem-SB Grzegorzem Piotrowskim oficerem PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, który odbywał wówczas karę więzienia za udział w zwyrodniałym morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Był jednym z inicjatorów utworzenia Antyklerykalnej Partii Postępu “Racja” (2002). Przez kilka lat należał do SLD.)   • Bogusław Kott    –    (bł. prezes Big Banku;   powiązania z nomenklaturą PRLu i PZPR)   • Jan Kott    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, krytyk literacki, komunista. W czasach stalinizmu jeden z najskrajniejszych politruków kultury żydowskiego pochodzenia, “inkwizytorsko” zwalczający przeważającą część tradycyjnej polskiej literatury narodowej jako “reakcyjną”.)   • Janina Kotarbińska – Dina Steinberg    –    (żona prof. Kotarbińskiego)   • Józef Kowalczyk – Schneider vel Rotenberg    –    (polonofob, dywersant, był redaktorem naczelnym “Trybuny Wolności” w latach stalinowskich 1947-1948 i ponownie od 1954 )   • Anna Kowalska    –    (wieloletni współpracownik komunisty Jacka Kuronia, członek  KOR – żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])   • Kasia Kowalska    –    (piosenkarka)   • Izolda Kowalska-Kiryluk z domu Lerner    –    (polonofob, dywersant, aparatczyk partyjny PPR, PZPR; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Sergiusz Kowalski –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, znany z tropienia polskiego antysemityzmu “Gazeta Wyborcza”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, polonofobi, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman    –    (seksuolog, komuch, PZPR, SLD)   • Helena Kozłowska – Bela Frisch    –    ()   • Krzysztof Kozłowski –    (polonofob, dywersant, brat Macieja;  absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; były szef MSW i SB w rządzie T. Mazowieckiego [07-12.1990]. Były Szef Urzędu Ochrony Państwa [11.05-31.07.1990]. To on wpuścił Michnika do archiwum MSW;  gwałtownie przeciwstawiajacy się wszelkim pomysłom dekomunizacji czy lustracji.

W 1956 ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie następnie wykładał nauki polityczne. Związany ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego – od 1965 roku zastępca redaktora naczelnego.

Był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem NSZZ Solidarność. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych i podzespole ds. środków masowego przekazu.

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego został w 1990 podsekretarzem stanu, a nastepnie ministrem spraw wewnętrznych. Był pierwszym szefem UOP (od 11 maja do 31 lipca 1990 roku). To on udostepnił tajne akta MSW grupie Michnika.

W latach 1989-2001 senator RP (OKP, UD, UW);  były zastępca redaktora naczelnego, żydomasońskiego „Tygodnika Powszechnego”)   • Maciej Kozłowski –    (dywersant, brat Krzysztofa,  „kłamca lustracyjny”, bl. wiceminister spraw zagranicznych, ambasador ‘polski’ w Izraelu.)   • Leopold Kozłowski    –    (muzyk – pianista, dyrygent; Założył i przez 23 lata kierował Zespołem Pieśni i Tańca Krakowskiego i Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu Roma oraz konsultantem muzycznym zespołu Rzeszowiacy; jako aktor zagrał w antypolskim filmie “Lista Schindlera” Stevena Spielberga.)   • Andrzej Kozyra    –    (dziennikarz, komunista, dywersant, przez wiele lat wysługiwał się żydokomunie w PRLu)   • Ewa Koźmińska-Frejlak    –    (polonofob, dywersant, Rada Programowa i felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Maciej Koźmiński –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, protegowany Michnika, mało pracowity, ale za to bardzo “internacjonalistyczny” historyk, przez lata “wyróżniający się” demaskowaniem rzekomego polskiego i węgierskiego “nacjonalizmu” i “faszyzmu”. W swojej głównej książce Polska i Węgry przed drugą wojną światową, październik 1938 – wrzesień 1939 Koźmiński oskarżał politykę polską przed 1939, że sprawiła, iż wpływy hitlerowskie mogły rosnąć w siłę, a rząd polski częstokroć zawinił okolicznościami, za które Polska zapłaciła utratą niepodległości (por. szerzej J.R.Nowak: Odstraszanie od Polski, “Słowo-Dziennik Katolicki”, 8-10 września 1995 r.). “odbrązowiacz historii Polski”, zostawszy ambasadorem Polski w Budapeszcie “wyróżnił się” głównie skrajną czystką ludzi o poglądach patriotycznych, usuwając ich z ambasady i z różnych ośrodków polskich. W pierwszym rzędzie usunął ze stanowiska dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej w Budapeszcie, najpopularniejszego polskiego mieszkańca Węgier, poetę i inżyniera Konrada Sutarskiego, odznaczonego medalem Gabora Betlena za zasługi dla węgierskiej kultury, medalem przyznanym dotąd niewielu cudzoziemcom.)   • Barbara Krafftówna    –    (aktorka;  Pierwszy mąż, Michał Gazda, był aktorem; drugi – Arnold Seider – dyrektorem Instytutu Międzynarodowego w USA (ds. emigrantów). Syn Piotr jest archeologiem i mieszka w Kanadzie, wnuk Michał studiuje prawo.)   • Monika Krajewska    –    ()   • Stanisław Krajewski – Abel Kaimer   lub Kainer    –   (dywersant, członek KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];   członek Centrum Dialogu i Zarządu Związku Gmin Żydowskich; Rada Programowa i felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Emilia Krakowska    –    (aktorka)   • Tomasz Krakowski    –    (Komisja Kontrolująca Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Józef Krakowski  – Szaja   –    (polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41, zbrodniarz UB; absolwent ośrodka NKWD w Kujbyszewie od stycznia 1945 r. był zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Łodzi, potem zastępcą szefa WUBP w Gdańsku, wreszcie od listopada 1945 r. do listopada 1948 r. zastępcą szefa WUBP w Warszawie;  od 1957 roku szef produkcji zespołu „Kamera” w Państwowym Przedsiębiorstwie „Film Polski”, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta kryminalny z lat 60tych PRLu; wysokiej rangi UBowiec – bandyta, decyzją Zespołu Orzekającego CK KP PZPR z 9 II 1959 został ukarany naganą partyjną z ostrzeżeniem m.in. za wykorzystywanie stanowiska służbowego w celu osiągnięcia osobistych korzyści i kumoterską politykę kadrową, później, opuścił Polskę; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Andrzej Krakowski    –    (polonofob, dywersant, syn płk. zbrodniarza UB J. Krakowskiego, jako student “filmówki” w Łodzi, wyemigrował w 1968 r. do USA, gdzie został reżyserem i scenarzystą filmowym. Był m.in. reżyserem antypolskiego filmu “Prominent” z Donaldem Sutherlandem w roli głównej.)   • Hanna Krall – Hajka Rejchgold    –    (polonofob, dywersant, dziennikarka, pisarka tematyki żydowskiej; od 1955 pracowała w redakcji “Życia Warszawy”, od 1966 w “Polityce”, której korespondentem w ZSRR była w latach 1966-1969; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Nachman Kramasz    –    (przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Stefan Kramszytyk    –    (w Ministerstwie Zdrowia; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Ewelina Kraska    –    (polonofob, dywersant, asystent d/s rozwiązań multimedialnych, żydowskie Centrum im. M. Schorra)   • Bogusław Krasnowolski    –    (polonofob, dywersant, dr., historyk sztuki, autor wielu publikacji poświęconych historii żydowskiego Kazimierza w Krakowie, rada Fundacji Judaica)   • Małgorzata Krasucka    –    ()   • Nina Kraśko    –    (dywersant, socjolog, paszkwilant – “Gazeta Wyborcza”.)   • Wincenty Kraśko    –    (czl. KC PZPR)   • Tema Kratko    –    (przed 1939 agent sowiecki, działała na rzecz oderwania Ziem Wschodnich od Polski; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Zalman-Zygmunt Kratko    –    (wysokiej rangi UBowiec – bandyta, ciemiężyciel chłopów polskich w Białostockiem, kierował akcją rekwizycji zboża od chłopów na terenie województwa białostockiego w sposób tak bandycki, że doprowadził do buntu. Zmusiło to Sekretariat Biura Politycznego KC PZPR w 1951 do udzielenia mu nagany za “tolerowanie niewłaściwych metod” podczas skupu; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Ryszard Krauze –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, “biznesmen-przedsiębiorca”, jeden z najbogatszych w Polsce, założyciel i właściciel firmy Prokom;  Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis.)   • Barbara Krawcowicz    –    (za-ca naczelnej i webmistress Forum Żydów Polskich)   • Aleksander Krawczuk    –    ()   • Natalia Krawczynki – Nechama Feigenbaum ()   • Osip Krawczynki – Jozef Feigenbaum ()   • Michał Krawiecki-Rappaport    –   (przed 1939 gent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Bogdan Kroll –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, członek tzw. “komisji Michnika” – [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku; były pracownik UOP-u, antysemita M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas…” tak pisał: „ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (…) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członko­wie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW”.)   • Henryk Kroll    –    (polonofob, dywersant, poseł?, mniejszość niemiecka)   • Leopold Kronenberg    –    (lichwiarz-finansista, bankier)   • Rafał Kronenberger    –    (aktor)   • Grażyna Krukówna    –    (aktorka)   • Celestyna Król    –    (“Wprost”, TVP Kultura)   • Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum    –    (dywersant, od 1984 roku był wiceprzewodniczącym KPN; Od 1997 do 2004 roku dziennikarz żydokomunistycznego tygodnika „Wprost”; Wykonawca projektu US-AID „Wspólnota onLine” – portalu samorządowego. Od 2004 roku – wicedyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Grupy Prokom Software S.A. Od 2005 roku – wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.)   • Marcin Król –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, redaktor naczelny miesięcznika “Res Publica”, a obecnie “Res Publica nova” dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury. Zarówno on, jak i redagowany przez niego miesięcznik hołdują poglądom skrajnie filosemickim; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Marek Król –    (polonofob, dywersant, komunista, świnia Orwell’owska, redaktor naczelny żydokomunistycznego “Wprost”, jednej z głównych trybun prożydowskich racji i ciągłego oskarżania Polaków o antysemityzm. Skrajny filosemityzm “Wprost” współgra z ciągłymi atakami na Kościół katolicki w Polsce, podważaniem i ośmieszaniem polskości i patriotyzmu;   Członek ZSMP w okresie PRL, od 1979 należał do PZPR; przez pewien czas pracował w aparacie partyjnym w Poznaniu, od 1984 związany z żydokomunistycznym tygodnikiem “Wprost”. W lutym 1989 został redaktorem naczelnym tego pisma. Od lipca 1989 do stycznia 1990 był członkiem i sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. Pełnił mandat poselski w latach 1989-1991, był rzecznikiem Klubu Poselskiego PZPR. Po rozwiązaniu partii został członkiem Polskiej Unii Socjaldemokratycznej.)   • Grażyna Krukówna    –   (aktorka, żona aktora Jerzego Schejbala)   • Maciej Krych –   (dywersant, dyplomata RP, zięć zbrodniarza czasów stalinowskich Mieczysława Moczara)   • * nowość *  Krysińscy    –    ()   • Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman    –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, rozbił, skłócił i splugawił to co pozostało po stanie wojennym z NSZZ Solidarność;  współodpowiedzialny za aferę prywatyzacji PZU.)   • Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg   • Edward Krzemień – Wolf    –    (polonofob, dywersant, publicysta, redaktor GW, – syn Maksymiliana Wolfa, zbrodniarza okresu stalinowskiego, gen. brygady, stalinowiec, szef gabinetu Bieruta, pełnomocnik do spraw pobytu wojsk sowieckich w Polsce; karanego w Polsce Niepodległej przed wrześniem 1939 roku 10-letnim więzieniem za zdradę Polski)   • Adam Krzemiński    –   (polonofob, dywersant, zażarty germanofil, paszkwilant i oszczerca, bardzo wpływowy komentator żydokomunistycznego tygodnika “Polityka”)   • Ireneusz Krzemiński    –      • Ludmiła Krzewska    –   (wiceprezes, żydowska org. Beit, Warszawa)   • Wiktor Kubar – właśc.- Jakub Rapaport    –    (przed 1939 agent sowiecki, politruk; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Marta Kubiszyn    –   (“Słowo Żydowskie”)   • Edward Kuczera    –   ()   • Witold Kula  (ojciec)    –      • Marcin Kula  (syn)    –      • Jankiel Kulawiec    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy)   • Jan Kulczyk –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, zaufany człowiek “żydoelit” i postkomuny, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów;  oficjalny dealer Volkswagena w Polsce. W 1992 r. doprowadził do sprzedaży policji bez przetargu kilku tyś. samochodów. W 1993 r. firma Kulczyka (Euro Agro Centrum) wzięła udział w prywatyzacji polskich browarów, m.in. zakup większości akcji Browarów Wielkopolskich [producent piwa Lech]).

Głównym przedsiębiorstwem kierowanym przez Jana Kulczyka jest Kulczyk Holding S.A., które powstało w 1991 r. Firma ta specjalizuje się w dużych kapitałowych operacjach, na styku państwa i biznesu. Zarządza ono większościowym pakietem co najmniej 39 spółek, których łączna wartość była szacowana w 2003 r. na ok. 10-12 mld. zł, co dawało jej pierwsze miejsce spośród wszystkich prywatnych spółek kapitałowych zarejestrowanych w Polsce. Formalnie Jan Kulczyk, nie posiada osobiście w niej udziałów, lecz jest tylko prezesem jej zarządu. 78% udziałów należy do jego żony, Grażyny Kulczyk, a reszta do Kulczyk Privatsiftung, fundacji zarejestrowanej w Austrii, której założycielami jest on i jego żona. Zamieszany w Aferę Orlenu,  miał ogromny, niewspółmierny do liczby posiadanych akcji, wpływ na działanie i obsadzanie kluczowych stanowisk w PKN Orlen, TP SA i Warta SA, uczestniczył w spotkaniu z byłym rezydentem KGB w Polsce Władimirem Ałganowem;   Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis.)   • * nowość *  Witold Kulesza    –    (polonofob, dywersant,  bł. główny hamulcowy w IPN – bł. szef pionu śledczego IPN)   • Robert Kulka    –    (członek zarządu Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej)   • Jan Kułakowski    –    (polonofob, dywersant, W latach 1990 – 1996 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny – szef misji RP przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli. Pierwszy negocjator Polski z Unią Europejską, zasiada w Komitecie Integracji Europejskiej i Narodowej Radzie Integracji Europejskiej; w roku 1995 odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB, prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1996 otrzymał Polską Nagrodę Europejską przyznana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W 2002 odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana Orderem Orła Białego. W 2005 wstąpił do Partii Demokratycznej – demokraci.pl – [dawniej SLD, PZPR] gdzie jest członkiem Rady Politycznej.)   • Andrzej Krzysztof Kunert   –    • Halina Kunicka    –    (piosenkarka, lata 60-70-te;  wdowa po Kydryńskim, teściowa Anny Marii Jopek)   • Kunicki – Goldfinger   • Kazimierz Kuratowski – Kuratow    –     (ojciec Marek Kuratow – wpływowy adwokat w przedwojennej Warszawie, matka Róza Karzewska;  W okresie rozbiorów na studia matematyczne wyjechał do Glasgow (1913-14).   W początkach stalinizmu w 1945 roku powołano go na członka zwyczajnego Polskiej Akademii Umiejętności, od 1952 PAN, której był wiceprezesem w latach 1957-1968. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, w okresie stalinizmu i zamordzia, kiedy w okupowanej przez żydobolszewię sowiecką Polsce prześladowano i mordowano w NKWD-owskich i UB-ckich katowniach Polaków, Patriotów, Polskich oficerów, profesorów i naukowców, on … jak to ładnie napisano “aktywnie uczestniczył w odbudowie życia naukowego w Polsce” …)   • Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska,  lekarz, polityk – wicemarszałek Senatu, radykalna działaczka lewicy Unii Wolności, jedna z założycielek skrajnie lewicowego ROAD. Jak się zdaje wiele nauczyła się od swego męża – Grzegorza Jaszuńskiego, niegdyś jednego z najbardziej kłamliwych dziennikarzy-politruków żydowskiego pochodzenia. Po 1989 roku agresywnie antyklerykalna. Powieszenie krzyża w Senacie przez jednego z senatorów porównała z czasami wojen krzyżowych i uznała za próbę uczynienia kolejnego kroku w kierunku państwa wyznaniowego (por. O jeden krzyż bliżej, “Rzeczpospolita” z 12 grudnia 1992 r.).  Jedna z czołowych współpracownic B. Geremka w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, ostro krytykowała wprowadzenie nauczania religii do szkół i stała się bardzo aktywną uczestniczką ruchu na rzecz legalizacji aborcji.

Kuratowska niejednokrotnie występowała za zapewnieniem maksimum praw dla mniejszości seksualnych, nie wyjaśniając konkretnie, jak ma wyglądać w praktyce egzekwowanie praw tych mniejszości. Bojowniczka o prawa do legalizacji małżeństw homoseksualistów, opowiadała się między innymi za prawem par seksualnych do adopcji dzieci, które powinny ustabilizować ich życie uczuciowe i odwieść ich od niewierności. Nie zastanawiała się tylko, jak wpływ takich “rodziców” odbije się na psychice adoptowanych dzieci (por. komentarz paryskiego “Głosu Katolickiego” z 27 marca 1994 r.).)   • Jacek Kuroń – Icek Kordblum    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, marksista, trockista, fanatyczny komunista, stalinowiec, alkoholik, świnia Orwell’owska, lider “czerwonego harcerstwa”, tzw. walterowców, zniszczył polskie harcerstwo, bez reszty angażował się w rozgrywkę frakcji partyjnych “Chamów” i “Żydów” po stronie frakcji żydowskiej [“puławian”];    członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  ; odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Stefan Zygmunt Kurowski – właśc.- Stefan Leon Warszawski    –    (zwyrodniały zbrodniarz UB, sadysta-bandyta – kierownik Wydziału Śledczego w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi, następnie prokurator stalinowskiego Sądu Najwyższego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Jacek Kurski    –    (dywersant, brat Jarosława; Członek Prawa i Sprawiedliwości [12.2004). Był członkiem Ligi Polskich Rodzin (12.2004]. Był członkiem Prawa i Sprawiedliwości (2002]. Był wiceprezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (01.1999-04.10.2001] – wykluczony z partii za dopisanie na liście wyborczej bez zgody władz krajowych koalicji AWSP swojego kandydata – Jacka Janiszewskiego.)   • Jarosław Kurski    –    (dywersant, dziennikarz “Gazety Wyborczej”)   • Zofia (Dwojra) Kuśnierzycka    –    (politruk PZPR; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: “Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego” Warszawa 1978-92)   • Josek Kutin    –    (wiceminister, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta naraził skarb państwa na wielomiliardowe straty)   • Henryk Kutten    –   (Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Łukasz Kutyło    –   (Komitet Regionalny, Reprezentant Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Iwona Kutyna    –   (dziennikarka, prezenterka “Panoramy” TVP 2)   • Kazimierz Julian Kutz    –    (reżyser filmowy, Od października 2001 roku wicemarszałek Senatu. W wyborach parlamentarnych w 2005 ponownie wybrany senatorem. Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005.)   • Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, agent SB – TW pseudonim „Alek”, agent sowiecki KGB pseudonim “Kat”, mason,  świnia Orwell’owska;  przewodniczący Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP) w latach 1976 – 1977, później wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977 – 1979) i członek władz naczelnych SZSP (1977 – 1982). Zajmował się dziennikarstwem. Był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego “Itd” od listopada 1981 do lutego 1984 roku, następnie redaktorem naczelnym dziennika “Sztandar Młodych”.

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) od 1977 roku aż do jej rozwiązania w 1990. Pełnił funkcję ministra ds. młodzieży, członka Rady Ministrów w rządzie Zbigniewa Messnera w latach 1985 – 1987, następnie Przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej (do czerwca 1990). W rządzie Mieczysława F. Rakowskiego był członkiem Prezydium Rządu i przewodniczącym Komitetu Społeczno – Politycznego Rady Ministrów od października 1988 do września 1989. Był również uczestnikiem obrad “Okrągłego Stołu” od lutego do kwietnia 1989 roku, gdzie był, wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim, współprzewodniczącym zespołu do spraw pluralizmu związkowego. W latach 1988 – 1991 pełnił funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 80-90 wraz z Oleksym, Szmajdzińskim, Millerem kupował w elitarnych miejscach w Warszawie nowe mieszkania po nieprawdopodobnie niskiej cenie – 2 000 zł. za mieszkanie.

Po rozwiązaniu PZPR w 1990 roku, wraz z Leszkiem Millerem został współtwórcą Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń – luty 1990), której był przewodniczącym do grudnia 1995 r. Następnie był współorganizatorem Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) w 1991 roku. Od 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. syn zwyrodniałego zbrodniarza i kata NKWD i UB Zdzisława Stoltzmana – po wojnie zmienił nazwisko na ‘polskie’ – Kwaśniewski    =>> po więcej informacji na temat prezydenta ‘polskiej’ żydokomuny odsyłamy =>> http://www.polonica.net/kwasniewski_stoltzman.htm)   • Jolanta Kwaśniewska – Konty-Kohn    –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, córka płk. Konty – oficera Informacji Wojskowej, podejrzanego o zbrodniczą działalność w wojsku w okresie stalinowskim;  założycielka i prezes instytucji charytatywnej “Porozumienie bez barier”, darczyńcami tej fundacji są m.in.  PKN Orlen, Kulczyk Holding, Fundacja Warta, PTK Centertel, Grupa Żywiec, Winthertur, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Bartimpex i L’Oreal Poland, oraz zachodnie organizacje masońskie m.in. Niezależny Zakon Odd Fellows albo Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows (polskie przedstawicielstwo IOOF) – o charakterze “filantropijno-towarzyskim”)   • Robert Kwiatkowski –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, odegral Wielką rolę w doprowadzeniu telewizji publicznej do patologicznego stanu, zmuszony do wcześniejszej rezygnacji z prezesury TVP; Ojciec płk. Stanisław Kwiatkowski, jeden z najbliższych doradców, prominent czasów Jaruzelskiego, w latach 1982-1990 kierował utworzonym przez siebie Centrum Badania Opinii Publicznej. Centrum podlegało rządowi Jaruzelskiego i jego postkomunistycznym następcom, co wyraźnie „owocowało” w wynikach dostarczanych przez niego badań. Były one wyraźnie manipulatorskie, dokonywane pod kątem maksymalnego uwypuklania rzekomych sukcesów władzy gen. Jaruzelskiego, przy równoczesnym groteskowym wręcz stopniu pomniejszania znaczenia opozycji.)   • Lucjan Kydryński    –    (konferansjer; w czasach PRLu wielokrotnie prowadzil festiwale piosenki w Opolu i Sopocie)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

L

• * nowość *  Barbara Labuda    –    (polonofob, dywersant,  komuch, siedzi na stworzonej wczesniej specjalnie dla niej przez SLD ambasadzie-synekurze w Luksemburgu, niegdys “wslawiona” wydrukowanymi w “Szpilkach” swietokradczymi szyderstwami z Matki Bozej!)   • Tomasz Lach    –    ()   • Manfred Lachs    –    (dygnitarz w MSZ, m.in. kierownik Biura Prac Kongresowych. Był przewodniczącym komitetu prawnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych – [przekształcone w ONZ], a później został mianowany członkiem Międzynarodowego Trybunału w Hadze)   • Alfred Lampe –    (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina, sekr. KC PPR)   • Lanckorońscy    –    (po kądzieli)   • * nowość * Eugeniusz Landsberg    –    (płk. prokurator Prokuratury Generalnej, morderca sądowy, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Czesław Lang    –    (kolarz, obecnie działacz Polskiego Związku Kolarskiego; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Krzysztof Lang    –    (reżyser)   • Oskar Lange    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, udowodniono, że podczas wojny działał na szkodę polskiego rządu emigracyjnego i Polski; ekonomista, który ukończył studia i doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim i był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1937 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Podczas II wojny światowej został agentem wywiadu amerykańskiego, przekazując kłamliwe informacje na temat amerykańskich działaczy polonijnych (np. 4.000 delegatów organizacji polonijnych, którzy w Buffalo w maju 1944 powołali do życia Kongres Polonii Amerykańskiej nazwał faszystami, a zjazd „farsą polskich faszystów”), polski rząd emigracyjny w Londynie i ambasadę polską w Waszyngtonie. Jego działalność utrudniała prace dyplomacji polskiej i organizacji polonijnych w USA, a dla administracji prezydenta Roosevelta „stanowiła najlepsze potwierdzenie ‘reakcyjnosci’ oficjalnych władz polskich oraz ich nierealistycznego stanowiska wobec ZSRR”. W dużym stopniu przyczynił się do sprzedania przez Roosevelta Polski Stalinowi ! [Zofia Galińska, Donosy Oskara Langego, „Mówią Wieki”, nr 11/1995]; przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR (1948-1952), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (1949-1952), przewodniczący Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu (1951-1952), przewodniczący Komisji Budżetowej (1952-1955), przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej (1955-1956); odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Adolf Langrod    –     (w Ministerstwie Komunikacji; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Witold Langrod    –     (w latach 1932-35 naczelnik w MSZ)   • Eligiusz Lasota    –     (wieloletni członek PPR, PZPR, mason, powiązany z globalistycznym klubem światowego żydomasoństwa Bilderberg)   • Alfred Lauterbach    –     (w latach 1928-37 dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki)   • Anatol Lawina    –     (polonofob, dywersant, lewak)   • Małgorzata Lavergne –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska,  bł. dyrektor Departamentu Promocji i Informacji MSZ,  córka jednego z najbardziej polakożerczych stalinowców żydowskiego pochodzenia – zbrodniarza gen. Wiktora Grosza, dyrektora departamentu prasowego MSZ w dobie stalinowskiej, ktory przed wojna nosił nazwisko Izaak Medres. Wiktor Grosz (Izaak Medres) po okupowaniu Lwowa przez Sowietów w 1939 roku stał się sekretarzem redakcji lwowskiej sowieckiej gadzinówki „Czerwonego Sztandaru”. Szczególnie wpływową i wyjątkowo brudną rolę Grosz odegrał w pierwszych latach sowietyzacji Polski, począwszy od 1944 roku. Przypomnijmy, że to właśnie Wiktor Grosz jako szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego w latach 1944-1945 inspirował najohydniejsze anty-AK-owskie plakaty w stylu: AK— zapluty karzeł reakcji i szkalował Powstanie Warszawskie.

Córka tego zbrodniarza – Małgorzata Lavergne, „osobista znajoma p. Geremka” wróciła do Polski w 1991 roku po wieku latach pobytu w Berlinie Zachodnim. Już w rok później została dyrektorem departamentu polityki kulturalnej i naukowej MSZ. Zasłynęła nie tyle kompetencjami fachowymi, co zręcznością w organizowaniu dla siebie jak największej ilości wyjazdów zagranicznych. Świetny znawca kulisów MSZ-u Tadeusz Kosobudzki pisał w swej książce „MSZ od A do Z” (Warszawa 1997, s. 137): W MSZ praktykowane byty wycieczki pod pozorem służbowych delegacji. Korzystała z tego również Małgorzata Lauergne. Zlecała takie przygotowanie biletów lotniczych, żeby po drodze odwiedzać miasta, gdzie ma swoich najbliższych – siostrę czy przyjaciółkę. M. Lavergne nie lubiła latać przez Frankfurt. Więc pracownicy musieli szukać innych połączeń. To podnosiło koszty, ale było tolerowane. Przebywając w Japonii z okazji dni kultury polskiej, oprócz delegacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, przedłużyła sobie pobyt o dwa tygodnie w ramach urlopu wypoczynkowego. We wrześniu 1994 r. przebywała w Dubaju prowadząc negocjacje na temat wymiany kulturalnej z tymi emiratem. Dubaj słynie co prawda bardziej ze świetnie zaopatrzonych sklepów niż ze zdobyczy w dziedzinie kultury (podkr. – J.R.N.). Doprawdy, trudno nie „podziwiać” takiej inwencji p. Lavergne w szukaniu kontaktów kulturalnych dla Polski! Rzecz znamienna, że pani ta „gorączkowo trudziła się” nawiązaniem wymiany kulturalnej w Dubaju w sytuacji, gdy brakowało pieniędzy na promocję polskiej kultury, choćby wśród setek tysięcy Polaków zamieszkałych na Litwie, Ukrainie, Białorusi czy w Rosji.)   • Jan Lebenstein    –    (malarz)   • Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec,  świnia Orwell’owska, pachołek bolszewicki, wsławił się już w latach 1939-1940 jako jeden z najgorszych prosowieckich kolaborantów ze stalinizmem, występując z wierszydłami, wychwalającymi między innym podbój Polski przez bolszewików;   …po hebrajsku Lec, to tyle co trefniś.)   • Jan Lechoń – Leszek Serafinowicz    –    (poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander – grupa poetycka założona w roku 1918 przez żyda Juliana Tuwima, żyda Antoniego Słonimskiego, żyda Jarosława Iwaszkiewicza, żyda Kazimierza Wierzyńskiego oraz żyda Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość żyda Leopolda Staffa.)   • Martin Lechowicz    –    (polonofob, dywersant;   cytat z jego strony: “Masa Krytyczna, czyli masa krytyki pod adresem świata XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu Polski, polskości i polactwa w kontekście innych, normalniejszych narodów.”)   • Maria Lehman    –    (członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Dominik Lejman    –    (malarz)   • Stanisław Lem    –    (polonofob, dywersant, pisarz, konsekwentny ateusz, tropiciel polonocentryzmu, wielbiciel Urbanowego “Nie”; ma stałe felietony w katolickim “Tygodniku Powszechnym”;  odznaczony Orderem Orła Białego przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Włodzimierz Lengauer    –    (mason, historyk, WLNP, Loża Kopernik, Warszawa)   • Zbigniew Lengren    –    (polonofob, dywersant, grafik, rysownik, karykaturzysta, ilustrator, plakacista; Od 1946 aż do śmierci współpracował z żydokomunistycznym czasopismem “Przekrój”; współpracował również z innymi żydokomunistycznymi czasopismami, ze “Szpilkami”, “Światem”, “Trybuną Robotniczą”, “Playboyem”.)   • Aleksander Leonowicz – Icchak Gordon     • Andrzej Lepper –    (dywersant, lewak i komuch, należał do PZPR; prawa noga SLD, Demokraci i PO; zajmował kierownicze stanowiska w PGR w Rzechocinie i Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kusicach. W 1980 roku rozpoczął pracę we własnym gospodarstwie rolnym w Zielnowie; W 1992 r. założył Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona; przywódca partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej i poseł na Sejm IV i V kadencji. Jako poseł odwiedził m.in. Chiny i Białoruś; Od 5 maja 2006 do 22 września 2006 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wicepremier w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego.)   • Bolesław Leśmian – Lesman    –    (poeta; Pochodził z rodziny spolszczonej inteligencji żydowskiej.)   • Leon Lew    –    (członek PPR, przewodniczący wydziału produktywizacji WKŻ w Warszawie. Następnie zatrudniony w Centrali Spółdzielni Wytwórczych “Solidarność”, członek Sądu Społecznego przy CKŻP. W 1949 objął funkcję przewodniczącego WKŻ w Warszawie)   • Janusz Lewandowski – Aaron Langman   • Marek Lewandowski   • Cezary Lewanowicz    –    (publicysta żydo-katolewacki “Tygodnik Powszechny”)   • Marcin Lewenstein –    (polonofob, dywersant, komuch, europejczyk, 2-ga generacja zydokomuny, b. pracownik ambasady w Kanadzie (2004 r.), absolwent I edycji Podyplomowego Studium Lobbingu Collegium Civitas, eurokarierowicz;  jego ojczymem jest niejaki Wozniak, ktory w mundurze w stanie wojennym czytal wiadomosci w TV. Z matka byl na placowce w USA, gdzie poznal Cytryckiego, jest jego podopiecznym, aktywnie przez niego wspieranym. Na sile awansowany przez srodowisko zydowskie zwiazane z Markiem Ungerem w PGNiG (z-ca dyrektora, bez zadnego doswiadczenia!), gdzie dzialal na szkode polskiego gazownictwa probujac m.in wyludzic EUR 2 miliony na bezsensowne analizy. Straszacy otoczenie “globalnym ukladem”, ktory poza tym ze jest zydowska bzdura, to stanowi jadro komuchozydowskiej mafii szabrujacej nasz kraj. Jego ambicja jest za polskie pieniadze reprezentowanie antypolskich, i prozydowskich interesow w Unii Europejskiej. Obecnie pracuje gdzies w Bruxeli – UE)   • Aleksander Lewin    –    (polonofob, dywersant, pionier sowieckiej pedagogiki w PRL; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jan Lewiński    –    (polonofob, dywersant, libertyn, członek zarządu żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Ejzyk Lewkowicz Szwarc    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Koim Lewkowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • K. Lewkowicz    –    (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Cezary Leżeński    –    (polonofob, dywersant, mason, kalumniator, oszczerca)   • Józef Lichten    –    (mason, członek skrajnie szowonistycznej żydowskiej loży B’nai B’rith)   • Herman Lieberman    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jerzy Liebert    –    ()   • Dorota Liliental    –    (aktorka)   • Bogusław Linde    –    (aktor)   • B. Lindberg   • Grzegorz Lindenberg    –    (konsultant ds. mediów)   • Olga Lipińska – Fajga Lippman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, szuja, kpiarz, hutzpiara; Kierowany przez nią Kabaret Olgi Lipińskiej od lat przewodzi w atakach na domniemany polski antysemityzm i nacjonalizm, polski Ciemnogród, agresywność i panoszenie się Kościoła. W czasach jaruzelszczyzny Lipińska przodowała w próbach przełamywania bojkotu telewizji przez aktorów.

W podziemnym czasopiśmie “Kraj” (nr 2 z lutego 1984 r.) powołano się na informacje z Teatru Narodowego stwierdzające, że Lipińska poinformowała kogo trzeba o nazwiskach inicjatorów akcji wyklaskiwania aktorów-kolaborantów. I dodano: Ta sama aktorka złożyła ostatnio donos na aktorów, którzy odmówili udziału w przygotowanym przez nią programie TVP. Lipińskiej zarzucano w owym czasie również, że sugerowała Rakowskiemu, aby zabrać kartki bojkotującym aktorom.)   • Eryk Lipiński    –    (polonofob, dywersant, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik; wraz ze Zbigniewem Mitznerem założyciel tygodnika satyrycznego “Szpilki” – Szpilki – ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.

Współpracował także z innymi żydopolskimi wydawnictwami periodycznymi: “Przekrojem”, “Przeglądem Kulturalnym”, “Trybuną Ludu”, “Panoramą”, “Zwierciadłem” i “Expressem Wieczornym”.

syn – Tomasz Lipiński – jest znanym polskim muzykiem rockowym, ktory udzielał się w Izraelu.)   • Tomasz Lipiński    –    (muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta; Lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Udzielał się w Izraelu. Jest synem Eryka Lipińskiego – rysownika i karykaturzysty.)   • Małgorzata Lipmann    –    (aktorka)   • Jan Józef Lipski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, antyklerykal, libertyn, lewicowiec, oszczerca, germanofil;   krytyk i historyk literatury, publicysta, socjalistyczny działacz polityczny, mason, przez długi czas wielki mistrz pozostającej w podziemiu loży “Kopernik”. W latach 1956-1957 członek redakcji koncesjonowanego przez komune PRL tygodnika “Po Prostu”. 1957-1959 prezes Klubu Krzywego Koła. W 1964 organizator Listu 34. W 1976 współzałożyciel KOR-u. Od 1980 działacz NSZZ Solidarność. Od 1989 senator RP, zmarł w trakcie I kadencji Senatu.   Członek-założyciel i uczestnik – “Klub Krzywego Koła”; klub skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf] – polonofobi, żydzi, masoni, lewicowcy, komuniści;   członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.])   • Leo Lipski    –    właść. Lipschuetz   (pisarz; mieszkał w Izraelu. Został m.in. wyróżniony nagrodą “Kultury” paryskiej w 1955.)   • Henryk Lipszyc    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; – głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Katarzyna Lipszyc    –    (tłumaczka)   • Bogdan Lis –    (polonofob, dywersant, lewak, 1975-1981 członek PZPR, działał również w Związku Młodzieży Socjalistycznej i w związkach zawodowych CRZZ na terenie zakładu pracy;  koncesjonowany przez SB i PZPR “opozycjonista”,  jeden z liderów “Solidarności”,  brał udział w rozmowach hucpy ‘Okrągłego Stołu’, członek Zarządu Unii Wolności – obecnie zmieniona na ‘Partia Demokratyczna’ – Demokraci; jeden z oskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego)   • Zofia Liss    –    (polonofob, dywersant, sowietyzowała muzykologię polską; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Teresa Liszcz – Sara Lankamer   • Jan Jakub Litauer    –    (sędzia Sądu Najwyższego; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Stefan Liteur    –    (dziennikarz)   • Roman Litman    –    (przewodniczący filii warszawskiej gminy żydowskiej w Lublinie)   • Jan Lityński – Jakub Leman    –    (polonofob, dywersant, mason,  wiceprzewodniczący UW,   członek KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  rodzice byli komunistami jeszcze przed wojną; (…)  Lityński najwcześniej wkroczył do historii.  Jako sześciolatek na manifestacji 22 lipca 1952 roku podbiegł do trybuny i wręczył Bierutowi kwiaty  (A. Bikont, Siedmiu spośród wybranych, “Magazyn Gazety Wyborczej” z 5 listopada 1993 r.). )   • Mikołaj Lizut    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz, ublicysta “Gazety Wyborczej”)   • Tomek Lubert    –    (gitarzysta, założyciel zespołu Virgin i twórca większości utworów)   • Lubiejski – Zygielman   • Katarzyna Lubnauer    –    (polonofob, dywersant, żydokomuna, lewactwo, Unia Wolności – Partia Demokratyczna – Demokraci)   • Stanisław Lubodziecki-Libkind    –    (w latach 1931-39 prokurator Sądu Najwyższego)   • Krzysztof Luft    –    (rzecznik rządu Jerzego Buzka)   • Róża Luksemburg    –    (polonofob, dywersant, najmłodsza corka kupca Eliasza i Line z domu Loewenstein, działaczka i ideolog, komunistka; była przedstawicielką lewego, rewolucyjnego skrzydła II Międzynarodówki;

Kwestionowała polskie dążenia niepodległościowe uzasadniając ich irracjonalność racjami ekonomicznymi. Razem z Julianem Marchlewskim walczyła z tzw. “socjalpatriotyzmem” PPS i uważała, że poszczególne części Polski stopniowo ulegają “ograniczonemu wcieleniu” do mocarstw zaborczych.)   • Tadeusz Lutogniewski    –    (pierwszy redaktor naczelny wrocławskiej “Odry”)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

Ł

• Kazimierz Łaski  – włśc. – Cygier    –    (polonofob, dywersant, zbrodniarz UB, w latach 1945-1950 major w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, od 1950 r. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, a później w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, zrobił błyskawiczną karierę profesorską, dochodząc nawet do stanowiska prodziekana)   • Magdalena Łazarkiewicz    –    (reżyser;  jest córką znanego komunistycznego dziennikarza Henryka Hollanda, filozof marksistowski; szpieg sowiecki; przedwojenny komunista, w czasie wojny ochotnik w Armii Czerwonej, wraz z I Dywizją Wojska Polskiego przebył cały szlak bojowy aż do Berlina. Później redaktor naczelny “Walki Mlodych” i jeden z redaktorów “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR.którego aresztowano w 1961 roku za ujawnienie partyjnych tajemnic francuskiemu korespondentowi (w czasie rewizji w jego mieszkaniu Holland wyskoczył z okna). Udział wpływowych przedstawicieli (“puławian” – frakcji żydowskiej KC PZPR) w pogrzebie Hollanda, Gomułka potraktował jako antypartyjną manifestację;  mlodsza sistra Agnieszki Holland)   • Julian (Joel) Łazebnik    –    (aktywny w ZPP, m.in. przewodniczący ZPP w Taszkencie, organizator repatriacji z Uzbekistanu. We wrześniu 1946 wrócił do Polski, gdzie został Sekretarzem Generalnym CKŻP. W latach pięćdziesiątych, będąc członkiem ZG TSKŻ, pracował jako cenzor)   • Bohdan Łazuka    –    (aktor, satyryk, piosenkarz, kpiarz)   • Ewa Łętowska    –    (prof. bl. rzecznik praw obywatelskich, ‘bezpartyjny’ parawan dla łamania prawa)   • Adam Łopatka –    (polonofob, dywersant, prof.   Urząd do spraw Wyznań – inwigilacja, prześladowanie katolików i księży Kościoła Katolickiego, bardzo ścisłe kontakty urzędu z generałami Władysławem Ciastoniem i Zenonem Płatkiem. Znaleziony dokument – tak zwane pro memoria – opracowany przez Urząd do spraw Wyznań. Widniał tam zapis: „prof. Adam Łopatka, proszę wzmóc działania wobec ks. Popiełuszki”.  Autorem tej adnotacji był gen. Wojciech Jaruzelski)… …i wzmogli działania …bestialsko zamordowali księdza… • Ludwik Łozowski – Salomon Abramowicz    –    (urodzony w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. W czasie wojny w ZSRR, członek Bundu, potem PZPR. Po upaństwowieniu szkół żydowskich w 1949 ich wizytator z ramienia Ministerstwa Oświaty, następnie wizytator szkół mniejszości narodowych)   • Tomasz Łubieński    –    (polonofob, dywersant, szyderca i oszczerca Polski i Polskości, paszkwilant)   • Aleksander Łuczak – Dawid Lachman    –    (polonofob, dywersant, komunista, w latach 1966-1990 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego [partia sojusznicza PPR a potem PZPR], w latach 1990-2001 Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1988-1990 był wiceministrem edukacji w rzadzie. W 1989 roku był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej.

Od 4 marca 1995 do 17 października 1997 był ministrem nauki oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza.

Od listopada 2001 roku jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a od 5 czerwca 2003 jest jej wiceprzewodniczącym.)   • Alojzy Łuczak    –    (poznański pisarz i publicysta, w latach 80. zasiadał w prezydium Narodowej Rady Kultury, stworzonej przez reżim Jaruzelskiego; otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • H. Ferdynand Łuczywo – Chaber    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, był przez 10 lat funkiem KPP. Karany w niepodległej Polsce więzieniem za zdradę Polski. Po wojnie, w czasach komunistycznego zniewolenia awansował do funkcji zastępcy kierownika wydziału KC PPR, a następnie PZPR.  (L. Żebrowski „Ludzie UD – trzy pokolenia”, „Gazeta Polska” z 30 września 1993 r.)   • Helena Łuczywo – Chaber    (ojciec H. Ferdynand Chaber),  (matka Gutner)   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, córka jednego z bardziej wpływowych funków (funkcjonariuszy) Komunistycznej Partii Polski, faktycznej partii zdrady narodowej w czasach II Rzeczypospolitej, a po wojnie kierownika wydziału w KC PZPR, Ferdynanda Chabera vel Łuczywo; uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu, szef wydawnictwa Agora;  Należała do ZSMP, była aktywną uczestniczką strajków studenckich 1968;  w latach 1982-1989 redagowała “Tygodnik Mazowsze”;

W 1989 zakładała “Gazetę Wyborczą”, w której objęła stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Adama Michnika. Do 2004 była wiceprezesem zarządu Agory.

Za żydopropagandę wyróżniona i doceniona przez żydomasonów: w 1989 otrzymała nagrodę Harvard University Niemann Foundation Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism, a w 1986 – Radcliffe’s Bunting Institute Peace Fellowship. W 1999 została wyróżniona Knight International Press Fellowship Award.)   • Dariusz Łukasiewicz    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski i polskich patriotów)   • Melania Łychowska  – Bornstein    –    (w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

M

• Jerzy Sławomir Mac    –    (były dziennikarz „Wprost”; porno-gwiazda, alfons)   • Mateusz Machaj    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, fundator, rada żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, współpracuje z masońską organizacją Mont-Pelerin Society powiązaną ze światową finansjerą żydowską)   • Henryk Machalica    –    (aktor)   • Piotr Machalica    –    (aktor)   • Władysław Machejek    –    (peerelowski pseudoliterat; w czasie okupacji współpracował z hitlerowską prasą gadzinową, po wojnie był oficerem UB)   • Antoni Macierewicz – Izaak Singer    –    (członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  przyjął chrzest podczas internowania)   • Stefan Macner    –    (dywersant, Tajny współpracownik, agent SB)   • Katarzyna Madon-Mitzner    –    (dywersant, redaktor)   • * nowość *  Małgorzata Maier    –    (dywersant, jedna z uczestniczek telewizyjnego programu typu reality show Big Brother emitowanego w 2001 roku. Przed udziałem w programie mieszkała w Sosnowcu, w młodości pracowała jako nauczycielka plastyki w jednej ze szkół w Dąbrowie Górniczej. Po Big Brotherze Maier poprowadziła dwa programy realizowane przez telewizję TVN. Były to “Dom pełen pomysłów” oraz “Kto Was tak urządził?”, w których robiła ludziom niespodzianki urządzając im na nowo mieszkania. Obecnie zajmuje się projektowaniem i aranżacją ogrodów oraz elewacji, prowadzi własną firmę Gosia Maier Studio.)   • Janusz A. Majcherek    –    (polonofob, dywersant, nihilista, oszczerca, paszkwilant, kłamca, fałszerz historii)   • Grażyna Majer    –    (Wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Szymon Majewski    –    (prezenter TVN)   • Juliusz Majski – Izaak Zimmerman    –    (dziennikarz i redaktor “Głosu Ludu”. 1950-1953 zastępca redaktora naczelnego Spółdzielni Wydawniczej “Książka i Wiedza”, 1953-1956 redaktor naczelny)   • Janusz Makuch    –    (dywersant, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu)   • Wojciech Malajkat    –    (aktor)   • Darek “Maleo” Malejonek    –    (wokalista Houk)   • Magdalena Malinowska    –    (koordynator finansowo – ekonomiczny, żydowskie Centrum im. M. Schorra)   • Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason; świnia Orwell’owska,  faryzeusz w skórze moralisty;  Solidarność, SP, UP, SLD;  członek i uczestnik – “Klub Krzywego Koła”; klub skupiał trockistowską elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf]; Od roku 1998 do 2004, sprawował funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Henryk Mandelbaum    –    (członek zarządu, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach)   • Wojciech Mann    –    (prezenter telewizyjny, radio “Kolor”, radio “Zet”, kpiarz)   • * nowość *  Feliks Mantel    –   (postać pozytywna, pisał wprost o żydowskich elementach rewanżystowskich, skoncentrowanych w bezpiece. Mantel, jeden z najbardziej obiektywnych autorów żydowskich prac o stosunkach polsko-żydowskich, sam z bliska obserwował narodziny komunistycznej władzy w Polsce i dlatego jest tym cenniejszym świadkiem. Był podsekretarzem stanu w PKWN, w Rządzie Tymczasowym i w Rządzie Jedności Narodowej, a potem oficjalnym przedstawicielem tzw. Polski Ludowej jako minister pełnomocny w Wiedniu. Poznał się jednak szybko na zbrodniczości komunizmu i nie mając chęci robienia dalszej kariery w takim systemie, już w 1948 roku “wybrał wolność”, zostając na Zachodzie. W swej książeczce o stosunkach polsko-żydowskich Mantel pisał jak najnegatywniej właśnie o tej wpływowej grupie Żydów, którzy “myślą kategoriami żydowskimi, mimo że przyznają się do polskiego komunizmu. Nie znaleźli równowagi pomiędzy doktryną, polskością i żydowskim pochodzeniem. Są to elementy rewanżystowskie, skoncentrowane przeważnie w bezpieczeństwie, które chciały zrobić z doktryny komunistycznej użytek dla wykorzenienia i unicestwienia wojującego antysemityzmu” (F. Mantel, Stosunki polsko-żydowskie, Paryż 1986, s. 13))   • Ryszard Manteuffel    –      • Tadeusz Manteuffel-Szoege    –      • Dagmara Mańka    –   (Forum Żydów Polskich)   • Halina Marcinkowska    –   (naczelna Forum Żydów Polskich)   • Antoni Marianowicz    –    (poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz, prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; satyryk z czasów stalinowskich; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB “Kat” i SB ps. “Alek” – prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Bernard (Ber) Mark    –    (od 1944 członek Zarządu Głównego ZPP i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich przy ZPP. W lutym 1946 wrócił do kraju, członek prezydium CKŻP. W latach 1949-1966 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, od 1954 profesor nadzwyczajny)   • Beata Markiewicz    –    (żydowski Ośrodek brama grodzka w Lublinie)   • * nowość *  Małgorzata Markiewicz    –    (wokalistka i flecistka; Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie.)   • Marek Markiewicz – Samuel Moritz   • Artur Markowski    –    (polonofob, dywersant,  pracownik Centrum im. Anielewicza; 1998-2003 studia na Uniwersytecie w Białymstoku pod kierunkiem Prof .dr hab. Daniela Grinberga; Od 2003 doktorant w IH UW Stypendium językowe w Izraelu 2002; uczestnik sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej 2002 i 2003, Letniej Szkoły Judaistycznej w Moskwie 2003.)   • Grzegorz Markowski – Gerszon Mach    –    (piosenkarz; ojciec Patrycji Markowskiej)   • Patrycja Markowska – Mach    –    (piosenkarka; córka Grzegorza Markowskiego)   • Mirosława Marody    –    (polonofob, dywersant, prof. Instytutu Socjologii UW; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Jadwiga Marso    –    ()   • Marian Marzyński    –    (polonofob, dywersant, nihilista, paszkfilant, piewca bolszewickiej propagandy, bolszewicki pachołek)   • Rafał Maszkowski –    • Krzysztof Materna    –    (konferansjer, prezenter telewizyjny, kpiarz)   • Katarzyna Materska    –    (polonofob, dywersant, redakcja, prenumerata żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Ignacy Matuszewski    –    (w latach 1929-31 minister skarbu; w latach 1932-36 redaktor rządowej „Gazety Polskiej”; dyplomata, dyrektor departamentu MSZ; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Władysław Matwin    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, jeden z członków-założycieli Związku Patriotów Polskich, który zajmował kilka ważnych stanowisk, był między innymi wydawcą naczelnego organu prasowego komunistów “Trybuny Ludu” w latach 1953-1957. Przewodniczący Zarządu Głównego ZMP i sekretarz KC PZPR)   • Joanna Matysiak    –    (polonofob, dywersant, redakcja, zarządzanie żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Piotr Matywiecki    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Jadwiga Maurer    –    (polonofob, dywersant, kłamca i oszczerca)   • Maria Renata Mayenowa    –    (teoretyk literatury)   • Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, agent NKWD, kolaborował z okupacyjną żydobolszewicką władzą w latach stalinowskich, współpracował z szefem NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy organizowaniu PAX;  współzałożyciel PAX i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej – “zydokatolewica”],  arcy-bydle i szuja;  24 sierpnia 1989 sejm, na wniosek prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera; przewodniczący rady redakcyjnej katolewackiego miesiecznika “Więź”;  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny;    po więcej informacji zapraszamy tu  =>> http://www.polonica.net/zydkomunistaMazowiecki.htm)   • Franciszek Mazur    –    (komunista, kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PPR 1946-1948, kierownik Wydziału Organizacyjnego KC (do 1950), członek Biura Organizacyjnego KC (do 1954), a także członek KC (do 1959). 1950-1954 członek Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC, 1950-1956 sekretarz KC. 1952-1956 był wicemarszałkiem Sejmu I kadencji. Był kierownikiem polityki wyznaniowej partii.)   • Sebastian Meitz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, Silnie zaangażowany w organizacje pozarządowe. Od lat członek ZHP, współpracuje również z Forum Dialogu Między Narodami. Przewodniczący Polskiej Rady Młodzieży. Absolwent XII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Pracuje jako lektor niemieckiego w BRE Banku S.A.; członek – “Klub 01”)   • Małgorzata Melchior    –    (polonofob, dywersant; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Marcin Meller    –    (redaktor naczelny miesięcznika “Playboy”)   • Stefan Meller    –    (bl. minister spraw zagranicznych)   • Mosze Melman    –    (komunista, członek antypolskiego ZPP – stalinowski – Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Marcin “Freddie” Mentel    –    (gitarzysta zespołu Closterkeller)   • Aleksander Merker    –    (polonofob, dywersant, komunista, były dyrektor generalny Urzędu ds. Wyznań, [który był wydziałem SB w PRL] w Warszawie; członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów)   • Jacek Merkel – Samuel Nelken    –    (polonofob, dywersant, “biznesmen”, działacz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Unii Wolności oraz Platformy Obywatelskiej. Był członkiem władz NSZZ “Solidarność” (prezydium Zarządu Regionu i prezydium Komisji Krajowej). Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Szef sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w 1990 r. Po jego zwycięstwie wyborczym, do 12 marca 1991 minister stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP.

Poseł na Sejm kontraktowy w latach 1989-91 z ramienia OKP i Sejm I kadencji w latach 1991-93 jako członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Członek prezydium Rady Krajowej i szef kampanii wyborczej KLD w 1993 roku. Po porażce KLD w wyborach parlamentarnych i połączeniu KLD z Unią Demokratyczną członek Rady Krajowej Unii Wolności.

Wraz z Maciejem Płażyńskim, Donaldem Tuskiem, Andrzejem Olechowskim, Janem Krzysztofem Bieleckim oraz Pawłem Piskorskim założyciel Platformy Obywatelskiej.

W 1990 r. został szefem rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ Solidarność, w latach 1991-93 był prezesem Solidarność [zydomasonski, wl. Rockefeller] Chase Bank SA.)   • Zofia Merle    –    (aktorka)   • Mojżesz Meryn    –    (Niemcy mianowali go przewodniczącym Judenratów w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku z siedzibą w Sosnowcu, był nie tylko „królem” tamtejszych Żydów, ale także starał się w 1940 roku (m.in. u Reinharda Heydricha — szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i Adolfa Eichmanna) o to, aby władze niemieckie przyznały mu kierownictwo nad wszystkimi gettami w okupowanej Polsce. Potępiony za kolaborację z Niemcami przez polskie władze podziemne, był z początku widziany przez wielu Żydów jako nowy król żydowski. Kiedy w kwietniu 1941 roku odwiedził getto warszawskie przyjmowano go właśnie jak króla. [Emanuel Ringelblum “Kronika getta warszawskiego” Warszawa 1983])   • * nowość * Emil Merz    –    (sędzia, morderca sądowy, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Zbigniew Messner    –    (premier za rządów gen. Jaruzelskiego)   • Piotr Metz    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz radiowy, jeden z twórców radia RMF FM ; obecnie kierownicze stanowisko spółki Eurozet – właściciela Radia Zet)   • Krzysztof Meyer    –    (kompozytor, pianista, pedagog)   • Maria Meyer    –    (aktorka)   • Jan Meysztowicz    –    ()   • Jerzy Meysztowicz    –    (polonofob, dywersant, mason, studiował na KUL, Działał w Unii Wolności, był m.in. członkiem Zarządu partii. Członek masońskich organizacji charytatywnej Lions Club oraz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, wchodzi w skład Rady Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.)   • Bronisław Michałek –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, oszczerca i fałszerz, “odbrązowiacz historii Polski”, krytyk filmowy, protegowany Geremka, zrobił niespodziewaną karierę dyplomatyczną, szwagier  Tadeusza Mazowieckiego,  był ambasadorem polskim we Włoszech, nie mający pojęcia o polityce i nie znający się na gospodarce, miał za to inną zaletę – przez lata jako krytyk filmowy popierał jak najskrajniejsze rozrachunki z polskimi powstaniami narodowymi i polską historią, polską “bohaterszczyzną” i atakował obrońców naszych dziejów. Można sobie wyobrazić jak taki demaskator “mitów” o polskiej historii troszczył się o obraz Polski i Polaków będąc ambasadorem.)   • Anna Michałowska    –    (dywersant, pracownik Centrum im. Anielewicza; dr. 1994 – dyplom studiów judaistycznych, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies 1995 – magisterium z hebraistyki, dyplom z wyróżnieniem)   • Adam Michnik – Aaron Szechter    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, arcy-bydle;  tajny agent UB i SB od 1968 roku, bliski współpracownik gen. SB Kiszczaka; członek i uczestnik – “Klub Krzywego Koła”; klub skupiał elitę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf];  członek KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.]; członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego; członek tzw. “komisji Michnika” – [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku; były pracownik UOP-u, antysemita M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas…” tak pisał:„ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (…) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członko­wie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW”. [brat: Stefan Szwedowicz – zbrodniarz UB, sądowy morderca, wielokrotnie wydawał wyroki śmierci na polskich narodowych bohaterów, żołnierzy AK, WiN, NSZ];   [ojciec:  Szechter agent NKWD i UB, stalinowiec, fanatyczny komunista, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski, oderwania wielkiej części jej ziem i przyłączenia do już rusyfikowanej skrajnym sowieckim terrorem wschodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego];       …po więcej informacji zapraszamy tu => > http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Michnik.htm)   • Helena Michnik    –    (polonofob, dywersant, matka Adama Michnika i Stefana Michnika-Szwedowicza zbrodniarza UB, działaczka komunistyczna, po II wojnie pisała głównie dogmatyczne falszowane podręczniki szkolne)   • Wiaczesław Mienżyński – Rudolfowicz    –    (komunista, wysoki funkcjonariusz policji politycznej i bezpieczeństwa, zastępca szefa Czeka Feliksa Dzierżyńskiego, szef Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego OGPU w latach 1926 – 1934.)   • Mieczysław Mietkowski – Mojzesz Bobrowicki    –    (polonofob, dywersant, zbrodniarz MSW i UB, były policjant żydowski w gettcie)   • Samson Mikiciński    –    (dywersant, był do 1939 roku internacjonalistą i kombinatorem, a do historii przeszedł jako podwójny agent wspolpracowal z Abwehrą już od 1938 roku. Po upadku Polski w 1939 roku znalazł się w Paryżu, gdzie został zatrudniony przez polskie czynniki emigracyjne jako emisariusz do Polski. Odbył kilka podróży, przewożąc dla polskiego podziemia miliony złotych polskich. Troska o bezpieczeństwo przesyłki pieniędzy do Polski opłacała się Abwehrze, bo wprowadzała Mikicińskiego głęboko w polskie stosunki polityczne. Aresztowany przez polski i brytyjski wywiad w styczniu 1941 roku. Był trzymany w więzieniu w Hajfie, podczas próby ucieczki z aresztu został zastrzelony; …w dzisiejszych czasach pewnie zostałby wybrany w ‘demokratycznych’ wyborach na prezydenta Polski…)   • Paweł Mikłasz    –    (polonofob, dywersant, agent SB, Tajny Współpracownik SB “Jan Lewandowski”;   dywersant, dzisiaj – biznesmen, przedstawiciel nowojorskiego Nowego Dziennika i organizator pojednania Polaków i Żydów. Co prawda aresztowany został w związku z przekrętami funduszy PFRON ale szybko wyszedł dzięki protekcji posłów Zbigniewa Bujaka, Jana Lityńskiego i Janusza Onyszkiewicza. Modelowy beneficjent grubej kreski.)   • Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman   • Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum   • Artur Miller    –    (prokurator Sądu Najwyższego; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Leszek Miller –    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  agent sowiecki KGB pseudonim “Minim”, lewicowiec, komunista, świnia Orwell’owska; politolog, sekretarz KC PZPR, w latach 1986-1988 I sekretarz KW PZPR w Skierniewicach;  w latach 80-90 wraz z Kwaśniewskim, Oleksym, Szmajdzińskim kupował w elitarnych miejscach w Warszawie nowe mieszkania po nieprawdopodobnie niskiej cenie – 2 000 zł. za mieszkanie)   • Marek Miller    –    (ur. w Łodzi; dziennikarz, pisarz; Członek Polskiej Akademii Filmowej; wspolpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym)   • Eugeniusz Milnikiel    –    (ambasador PRL w Londynie)   • Czesław Miłosz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, lewicowiec, renegat, zniesławiacz, oszczerca i paszkwilant zniesławiający Polskę i Polaków, kolaborant;  całe życie nienawidził Polskę, Polaków, katolicyzm i Polskość; w 1939 r. uznał nowy rozbiór Polski i przyłączenie Wilna do Litwy, przyjmując obywatelstwo litewskie; podobnie postąpiło kilka tysięcy żydów z Wileńszczyzny [Władysław Wielhorski, Polska a Litwa, Londyn 1947];  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Hilary Minc –  (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec, wicepremier, zbrodniarz PZPR, członek Politbiura, odpowiadał za sprawy gospodarcze;  jeden z architektów [wraz z Maksymilianem Pohorille] gospodarczego bankructwa PRL, w “bitwie o handel” – 13 kwietnia 1947 r. – Polska Partia Robotnicza rozpoczęła akcję nazywaną “bitwą o handel”. Zakładała ona silny rozwój handlu państwowego, reorganizację tzn. zniszczenie prywatnej i indywidualnej inicjatywy i spółdzielczości, znaczne ograniczenie handlu prywatnego oraz kontrolę cen. Doprowadziło to do znacznych trudności w zaopatrzeniu ludności w towary; wg. hierarchii partyjnej był trzecią co do ważności osobą w PRL (po Bierucie i Bermanie); odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jan Minkiewicz    –    (dziennikarz)   • Janusz Minkiewicz    –    (pisarz, satyryk; zbiór wierszy Lenin w Poroninie; Współpracował z żydokomunistycznym “Przekrojem”, “Szpilkami”, “Cyrulikiem Warszawskim”. Zajmował się przekładami, głównie literatury rosyjskiej.)   • * nowość *  Aleksander Minkowski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, pisarz, czołowy publicysta “Słowa Żydowskiego”, najbardziej jadowicie zacietrzewiony na szkodę Polaków w różnych sprawach polsko-żydowskich, przez kilka dziesięcioleci członek PZPR, a przez ponad 20 lat, od 1976 do 1990 r., członek Komisji Kultury Komitetu Warszawskiego PZPR.  Minkowski należał do grupy pisarzy partyjnych, najbardziej forytowanych w dobie rządów Jaruzelskiego. Piewca i obrońca stanu wojennego i gen. Jaruzelskiego)   • Anatol Minkowski    –    (w latach 1937-39 dyrektor Polskiego Instytutu Rozrachunkowego)   • Piotr Minkowski    –    (zastępca dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Alfred Miodowicz (ojciec Konstantego)   –    (polonofob, dywersant, komunista, komunistyczny działacz związkowy, 1959-1990 członek PZPR; 1986-1990 członek KC PZPR, 1986-1989 członek Biura Politycznego KC PZPR; 1985-1986 przewodniczący Komisji Wniosków, Skarg i Sygnałów od Ludności KC PZPR. 1948-1952 działał w komunistycznych organizacjach młodzieżowych; 1985-1986 członek Rady Państwa, 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji; brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W 1991 został zastąpiony na stanowisku przewodniczącego OPZZ przez Ewę Spychalską; od 1992 był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej Federacji Związków Zawodowych (członek Rady Generalnej). Syn Konstanty jest politykiem ‘prawicy’, działaczem i posłem Platformy Obywatelskiej.)   • Konstanty Miodowicz (syn Alfreda)   –    (polonofob, dywersant, należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wspólnie z Janem M. Rokitą założył pacyfistyczny Ruch “Wolność i Pokój”. W latach 1990-1996 był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie, jako szef kontrwywiadu, uczestniczył w budowie polskich służb specjalnych. W Sejmie III kadencji był posłem Akcji Wyborczej Solidarność (był członkiem klubu parlamentarnego SKL). Do Sejmu IV i V kadencji dostał się z listy Platformy Obywatelskiej w Kielcach. Jest członkiem komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz komisji do spraw Służb Specjalnych. Członek Rady Programowej Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.)   • Michał Mirski – Mojsze Hersz Tabacznik    –    (od 1927 w KPP, członek redakcji pism “Cum Kampf”, “Literarisze Tribune”, “Zyben Tog”, tłumacz na język żydowski “Anty-Duhringa” Fryderyka Engelsa. 1936-1937 więzień Berezy Kartuskiej, w czasie wojny w ZSRR. 1945-1949 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Łodzi, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych członek redakcji “Nowych Dróg”. W 1968 wyjechał do Danii, na emigracji działał w Bundzie)   • Gryzelda Missalowa    –    (polonofob, dywersant, prof. była współautorką dogmatycznych podręczników szkolnych fałszujących prawdziwą historię Polski; podręczniki były wydawane na zlecenia KC PZPR oraz lokalnych komitetów)   • Jacek Miszewski    –    (redaktor)   • Jankiel Mitelman    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi)   • Icek Mittelman    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Piotr Mitzner    –    (Ośrodek Kultury Podkowa)   • Zbigniew Mitzner    –    (polonofob, dywersant, współzałożyciel [wraz z Erykiem Lipińskim] i wydawca lewicowego i komunistycznego ilustrowanego tygodnika satyrycznego “Szpilki”)   • Andrzej Młynarski    –    (członek zarządu Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach)   • Leszek Moczulski – Robert Berman     –   (polonofob, dywersant, niegdyś koncesjonowany przez SB i PZPR przywódca KPN – “Konfederacja Polski Niepodległej”; agent SB, TW pseudonim “Lech”;  W jego własnoręcznie napisanym “curriculum vitae” możemy przeczytać:  “Jestem synem nauczyciela gimnazjalnego – Stanisława i Janiny z Reymerów (…). Do czerwca 1945 r. kurs kl. III w Gimnazjum Samorządowym w Mariowce Opoczyńskiej. W lipcu 1945 r. przeniosłem się wraz z rodzicami do Sopotu. (…) W pazdzierniku 1946 r. wstąpiłem do ZWM i stałem się od razu aktywnym jego członkiem, działając zwłaszcza jako prelegent. W połowie roku 1947 zostałem kierownikiem kółka prelegentów i we wrześniu 1947 r. wszedłem do Zarządu Koła Szkolnego ZWM w Sopocie, jako referent wychowania ideologicznego. (…) W dniu 12.I. 1948 r. wstąpiłem do Polskiej Partii Robotniczej w Gdyni, gdzie powołany zostałem do egzekutywy (…). W maju 1948 r. zostałem wybrany na Dzielnicową, a następnie na Miejską Konferencję Ideologicznych PPR i PPS. W lipcu wszedłem do aktywu Wojewódzkiego PPR w Gdańsku”.  Przez wiele lat Moczulski dosyć skutecznie zatajał i zamazywał swoją nie tylko PPR-owską, ale również PZPR-owską przeszłość, choć nawet na podstawie faktów konkludentnych, związanych z funkcjami, które piastował i gorliwie realizował (pracował w Wydawnictwie MON, był redaktorem tygodnika “Stolica” i pisał przemówienia dla sekretarzy KW PZPR w Warszawie), wynikało jednoznacznie, że należał do centralnego kręgu peerelowskiej nomenklatury, po stokroć sprawdzanej przez SB.

Karierę “niepodległościowego opozycjonisty” rozpoczął Moczulski po zawarciu swojego drugiego małżenstwa z Marią vel “Majka” (Zona Krzysztofa Króla – Elżbieta jest jej córką). Rozwijała się ta działalność w serdecznej przyjaźni z rodziną znanego politruka płk. Zbigniewa Załuskiego (1926 – 1978). Jego żona była córką wysokiej rangi funkcjonariusza KGB.  Być może to wyjaśnia najwięcej.)   • Karol Modzelewski – Samuel Mendel    –    (polonofob, dywersant, historyk, komunista; pochodzi z rodziny przedwojennych komunistow, a jego ojczymem byl czolowy stalinowiec, minister spraw zagranicznych w latach 1947-1951, Zygmunt Modzelewski; współautor razem z Jackiem Kuroniem “Listu Otwartego” do członków PZPR;  Po powstaniu “Solidarności” (podobno to on wymyślił nazwę związku) był rzecznikiem prasowym KKS, a w latach 1980-1981 – Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W roku 1981 był członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk.

W latach 1989 – 1991 senator. Działał początkowo w lewicowej Solidarności Pracy, potem (1992 wraz z Ryszardem Bugajem i Aleksandrem Małachowskim współtworzył Unię Pracy, której był “honorowym przewodniczącym”.

Kawaler Orderu Orła Białego; otrzymał go wspólnie z Jackiem Kuroniem w czerwcu 1998 roku, odznaczony przez rząd żydokomunistyczny. Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005. )   • Zygmunt Modzelewski – Fischer    –    (stalinowiec, komunista, okresie stalinowskim 1947-1951 minister spraw zagranicznych. Od 1951 rektor Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR, współorganizator i od 1952 członek PAN)   • Jerzy Moes    (aktor)   • Władysław Moes      • Wojciech Mojzesowicz    –    (dywersant, Samoobrona, PiS)   • Anna Moldauer    (Komisja Kontrolująca Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Jerzy Morawski – Izaak Szloma    –    (komunista, członek Politbiura KC PZPR, sekretarz KC, przywódca “puławian”, wysoki funkcjonariusz Komisji Prasowej KC PZPR, redaktor naczelny “Trybuny Ludu” w połowie lat 50-tych, wiceprezes NIK w latach 1959-1963)   • Jeremi Mordasewicz    –    (polonofob, dywersant, żydolichwa, ekspert gospodarczy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; [Lewiatan – legendarny potwór morski, symbolizujący zło])   • Chaim Mordko    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Salomon Morel –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, zwyrodniały zbrodniarz, b. komendant obozu koncentracyjnego w Jaworznie na Śląsku, którego Izrael nie chce wydać)   • Janusz Morgenstern    –    (reżyser filmowy)   • Magdalena Mosiewicz    –    (współprzewodnicząca partii Zieloni 2004)   • Piotr Moss    –    (kompozytor; Od 1981 mieszka w Paryżu. W 1984 roku przyjął obywatelstwo francuskie)   • Arnold Mostowicz    –    (dywersant, przez blisko 20 lat PRL redaktor naczelny “Gazety Krakowskiej” i “Szpilek”, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów)   • Abraham Moszkowicz    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Anna Motyczka    –    (dywersant, z żydowskiej Fundacji SHOAH)   • Lucjan Motyka    –    (komunista, wieloletni członek PZPR; minister Kultury 12.XII.1964 – 26.X.1971 r.)   • Bogdan Motyl    –    (polonofob, dywersant, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów; publicysta, Bez Dogmatu, Fakty i Mity, politolog.)   • Robert Mroziewicz    –    (polonofob, dywersant, komunista, dawny czerwony walterowiec “Kuroń był naszym guru, lepił z nas nowych, lepszych ludzi”, wiceminister spraw zagranicznych III RP)   • Sławomir Mrożek –    (polonofob, dywersant, dramatopisarz i prozaik; W latach 1963–1996 mieszkał poza krajem, mieszkał w Paryżu, USA, Niemczech, Meksyku, w roku 1996 wrócił do Polski, mieszka w Krakowie. Od 1994 roku publikuje stale rysunki, a od 1997 także felietony w Gazecie Wyborczej;   w 1951 roku komuniści aresztowali pod zarzutem szpiegostwa biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, a zaraz potem kilkunastu księży w diecezji krakowskiej. Ich proces odbył się w styczniu 1953 roku. Oskarżonym przedstawiono sfabrykowane dowody, posądzono ich o “szpiegostwo za amerykańskie pieniądze”. W wyniku tego pokazowego procesu trzech księży skazano na śmierć, a pozostałych na wieloletnie więzienie.

Wielu znanych literatów wystąpiło przeciwko oskarżonym w procesie kurii krakowskiej. Wśród nich był m.in. Sławomir Mrożek, znany dziś niemal na całym świecie – przez wielu uważany za wybitnego – ponad pół wieku temu na łamach “Dziennika Polskiego” w artykule zatytułowanym “Zbrodnia główna i inne” pisał m.in.:

“Wszyscy ‘bohaterowie’ procesu korzystali z praw obywatelskich, byli osobami i instytucjami w Polsce, wewnątrz narodu. I wszystkie swoje wysiłki skierowali przeciw Polsce, przeciw narodowi. […]
Występowali zawsze – i musieli to stwierdzać – w imieniu amerykańskiego wywiadu, w imieniu interesów politycznych Watykanu, w imieniu interesów rządu Adenauera. Występowali – jeżeli mówić o motywach osobistych – w imieniu osobistego zarobku na zdradzie, a jeśli można mówić o jakiejś sprawie ogólnej, to ich sprawa, sprawa, za którą odpowiadali przed sądem, była sprawą rewizjonistów hitlerowskich, sprawą kardynałów robiących interesy na obrotach bankowych, sprawą militarystów amerykańskich, sprawą imperialistów, sprawą byłych obszarników polskich…” […]

I tak można by cytować kompromitujący artykuł. Przytoczmy jeszcze tylko jego zakończenie: “Dlatego potrzebna jest nasza czujność. Nie ma zbrodni, której byśmy się po nich nie mogli spodziewać. Zaciekłość niedobitków będzie tym większa, im bardziej będą się upodobniać do SS-manów, do ‘rycerzy płonącego krzyża’ – Ku-Klux-Klanu, do brunatnych i czarnych koszul – występując w tym samym, co SS-mani, krzyżowcy, koszule i inni falangiści interesie. Ale jednocześnie tym bliżsi będą przegranej – oddalając się coraz bardziej od tego, co jest treścią życia i przyszłością narodu. Występując przeciw wszystkim, żywym jego siłom. Walcząc z przyszłością, która – jak wiadomo od początku świata – zawsze staje się teraźniejszością”.

Swój podpis obok 52 innych osób Mrożek złożył także pod rezolucją, jaką członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wystosowali 8 lutego 1953 roku.

Czytamy w niej m.in.: “Wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję. Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne. Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu – dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej”; od kilku lat współpracujący z “Gazetą Wyborczą”; odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Katarzyna Mróz-Blader    –    (polonofob, dywersant, koordynator korespondencyjnego kursu języka hebrajskiego, nauczyciel języka hebrajskiego, żydowskie Centrum im. M. Schorra)   • Anna Maria Mucha    –    (dywersant, lewak, aktorka, na dużym ekranie zadebiutowała w wieku 9 lat, w filmie Korczak Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała Sabinkę – wychowankę Korczaka. Punktem zwrotnym w jej karierze była rola Danki Dresner w antypolskim filmie ‘Lista Schindlera’ Stevena Spielberga. W roku 2000 wystartowała z ramienia Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych i została radną gminy Warszawa-Centrum. Uczestniczyła w pracach Rady Dzielnicy Mokotów. Została wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji Kultury; nieformalnie związana z Kubą Wojewódzkim)   • Szymon Mucha    –    ()   • Anatol Muhlstein    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • * nowość *  Jan Mujżel    –    (po wkroczeniu do Wilna w 1944 r. armii zydobolszewickiej pracował w Urzędzie Pełnomocnika “polskiego” Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego RP do spraw repatriacji ludności polskiej z terenu Wileńszczyzny; W 1954 r. – okres stalinizmu, powierzono Janowi Mujżelowi kierownictwo Katedry Ekonomii Politycznej, chciaż był wtedy magistrem;  uczestnik zydomasonskiego “okragłego stołu”)   • Jan Mulder    –    (poseł parlamentu europejskiego)   • Małgorzata Musierowicz    –    (dywersant, “Tygodnik Powszechny”)   • M. Muszkat    –    (zaciekły syjonista, były profesor prawa UW, uciekinier z Polski w 1968 r.)   • Stanisław Muszkat    –    (do 1939 roku wicedyrektor Głównego Urzędu Miar)   • Witold Mysyrowicz    –    (polonofob, dywersant, grafik, redakcja “Nie”)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

N

• Michał Nadel    –    (mec., w-przew. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi)   • Stanisław Nadzin – Gutman   • Leon Nagler    –    (dr., nadinspektor, prawa ręka komendanta głównego Policji Państwowej do 1939 roku)   • Piotr Naimski   –   (polonofob, dywersant, członek-założyciel  KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];   obecnie minister gospodarki – w rządzie Kalksteina-Kaczyńskiego)   • Fiolka Najdenowicz    –    (piosenkarka)   • Walentyna Najdus  –  Smolar   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żona H. Smolara, matka Aleksandra i Eugeniusza Smolara; przed wojną była wiele razy karana więzieniem za uczestniczenie w zdradzieckiej akcji Komunistycznej Partii Polski przeciw Polce. Wyrzucona z Uniwersytetu Warszawskiego w 1931 r., karierę naukową jako komunistyczny wykładowca zaczęła robić w ZSRR. W 1947 r. została nawet kierownikiem katedry w Mińsku. Po powrocie do Polski została wykładowcą Szkoły Partyj­nej przy KC PZPR, zostając tam kierownikiem katedry. Póż’niej pracowała jako docent w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, wreszcie przeszła do Instytutu Historii PAN.)   • Zdzisław Najder –    (polonofob, dywersant, lewak, koncesjonowany polityk, krytyk lit. i historyk literatury, publicysta; W latach 1959-1961 studiował w Oxford University; dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE 1982-1987; Członek Rady Programowej Platformy Obywatelskiej; Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej;  w Związku Literatów Polskich ( 1957-83) oraz w “polskim” Pen Clubie – żydolewactwo (od 1958). Jesienią 1957 r. SB przechwyciła jego list do Jerzego Giedroycia, redaktora paryskiej żydolewackiej “Kultury”. Wówczas nękany przesłuchaniami Najder podpisał na początku 1958 roku zgodę na kontakty z SB; W 1976 r. podpisał List 101 przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W tym samym roku założył “tajne” “Polskie Porozumienie Niepodległościowe” ??, którego program ukazał się w londyńskim “Tygodniu Polskim” i w paryskiej “Kulturze”. Do współpracowników PPN należeli m.in. polonofob, żyd, komunista, ateusz Stanisław Lem,  polonofob, żyd, ateusz, mason Jan Józef Lipski, Andrzej Micewski, Witold Trzeciakowski. [HA! HA! HA! HA! – “Polskie Porozumienie Niepodległościowe” – polonofobów, żydów, komunistów, masonów i ateuszy]

Od kwietnia 1982 r. przez pięć lat był dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z którą potem współpracował nadal już jako komentator. W maju 1983 r. oskarżony o szpiegostwo, został zaocznie skazany przez sąd wojskowy w Warszawie na karę śmierci, a następnie pozbawiony polskiego obywatelstwa. Wyrok został uchylony w 1989 roku. W lutym 1990 Najder powrócił na stałe do kraju. W latach 1990-91 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, od 1991 do 1992 r. – Krajowego Komitetu Obywatelskiego. W latach 1991-93 przewodniczący Klubu Atlantyckiego.  W 1992 r. szef doradców premiera Jana Olszewskiego.)   • Piotr Najsztub    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz i publicysta; Od 1991 roku pracował jako dziennikarz w Gazecie Wyborczej; od 2002 roku redaktor naczelny tygodnika Przekrój)   • Tomasz Nałęcz –    (polonofob, dywersant, profesor nauk historycznych, komunista, socjaldemokrata; W latach 1970-1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W końcu lat 80. był jednym z działaczy reformistycznego Ruchu 8ego Lipca. Od 1990 został jednym z wiceprzewodniczących Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polski.

W latach 1993-1997 był posłem z listy Unii Pracy. Do końca marca 2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Unii Pracy. 1 kwietnia 2004 został członkiem nowej formacji lewicowej założonej wspólnie z Markiem Borowskim – Socjaldemokracji Polskiej. W czerwcu 2005 roku został szefem sztabu wyborczego kandydata na prezydenta RP Marka Borowskiego, jednak w sierpniu otwarcie opowiedział się za kandydaturą Włodzimierza Cimoszewicza i 17 sierpnia 2005 został rzecznikiem Cimoszewicza, za co dzień później (18 sierpnia 2005) został wykluczony z SDPL przez sąd partyjny;  od 1998 pisuje felietony do żydokomunistycznego tygodnika “Wprost”)   • Janusz Nasfeter    –    (reżyser filmowy)   • Klara Naszkowska    –    (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Marian Naszkowski – Wasser    –    (dygnitarz z MSZ, ambasador w Moskwie, wiceminister spraw zagranicznych w latach 60-tych. 12 kwietnia 1967 wręcza ambasadorowi Izraela Oświadczenie Rządu PRL o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem)   • Marek Nawratowicz    –    (polonofob, dywersant,  Front Wyzwolenia Zwierząt, Lublin)   • Michał Nawrocki    –    (polonofob, dywersant, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Paweł Nejfeld    –    (biolog)   • Andrzej Nejman    –    (aktor, serial “Złotopolscy”)   • Krzysztof Neugebauer    –    (dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w karate)   • Abraham Neuman  –   • Aleksander Nauman –    (polonofob, dywersant, w połowie lat 90. był zamieszany w tzw. aferę sprzętową, polegającej na wyłudzaniu od jednostek służby zdrowia pieniędzy za rzekomo podarowany sprzęt medyczny. W dobrej wierze dyrektorzy szpitali przyjmowali drogi sprzęt medyczny. Zobowiązania z tego tytułu sięgnęły 100 mln zł i ostatecznie zostały spłacone przez Skarb Państwa; na jesieni 2001 r., gdy dostał nominację na zastępcę ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego. Odpowiadał za politykę lekową, programy polityki zdrowotnej i ratownictwo medyczne. Nadzorował warty ok. 12 mld zł rynek leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zamówienia publiczne. Nic dziwnego, że na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia opublikowanej przez „Puls Medycyny” w styczniu 2003 Nauman zajął na niej 6 miejsce. 1 kwietnia 2003 roku Nauman został prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w maju 2003 roku zamieszany w korupcję w Ministerstwie Zdrowia)   • Władysław Neuman    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Marta Neuman    –    (aktorka)   • Maciej Neumann    –    ()   • Malgorzata Neumann    –    (aktorka)   • Czesław Niemen-Wydrzycki – Haim Rosenberg    –     (piosenkarz)   • * nowość *  Andrzej Nierychło    –    (polonofob, dywersant, Tajny Współpracownik, agent UB/SB,  obecnie wydawca – “Puls Biznesu”)   • Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum    –    (polonofob, dywersant, aget SB, TW pseudonim “Leopold”)   • Małgorzata Niezabitowska –    (polonofob, dywersant, Tajny Współpracownik, agent UB/SB,  pseudonim “Nowak”;  Od 1989 r. do 1991 r. była rzecznikiem w randze ministra, rządu Tadeusza Mazowieckiego. Po oficjalnej wizycie w Katyniu, z miejsca kaźni tysięcy Polaków “odprężała się” tańcami na balu wraz z premierem T. Mazowieckim;  uczestniczy w spotkaniach The Shalom Club;   Jest żoną fotografika Tomasza Tomaszewskiego, pracującego dla magazynu “National Geographic”.  wydala “Remnants – the last Jews of Poland” (wydanej w Stanach Zjednoczonych w 1986 r., w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w 1987 r., oraz w Polsce w 1992 r. pod tytułem “OSTATNI – Współcześni Żydzi Polscy”) z fotografiami Tomasza Tomaszewskiego.)   • Pola Nireńska    –   ()   • Danuta Nita    –    (dział techniczny żydowskiego Ośrodka “Brama grodzka” w Lublinie)   • Józef Nitecki    –    (polonofob, dywersant, marksista, kalumniator, paszkwilant i oszczerca z marksistowskiego “Dziś”)   • Alfred Nossig    –    (dywersant,  literat, rzeźbiarz i działacz syjonistyczny; W 1940 roku wysłał Niemcom kilka memoriałów w sprawie ułożenia stosunków żydowsko-niemieckich w okupowanej Polsce; od tej pory był mężem zaufania Gestapo w getcie warszawskim [Polski Słownik Biograficzny])   • Zbigniew Nosowski    –    (dywersant, publicysta, redaktor naczelny katolewackiego miesiecznika “Więź”)   • Jerzy Nowak    –     (aktor filmowy i teatralny)   • Jan Nowak-Jeziorański – Jojne Kalwas    –    (polonofob, dywersant, były szef Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa; podczas okupacji Polski przez hitlerowskie Niemcy w imieniu hitlerowców zarządzał mieniem pożydowskim;  ; odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)    po wiecej informacji zapraszamy  => > http://www.polonica.net/kurier_JNowak_Jezioranski.htm.Jerzy Robert Nowak -Moritz Neuman , w czasach PRL autor książek i publikacji  szkalujących  Kościół Katolicki ,Polskę i Polaków,mason wysokiej rangi, etatowy pracownik kom.placówek dyplomatycznych , członek władz kolaborujących z PZPR masońskiego SD, Obecnie -“Moralizator”, kłamca i oszust  , także naczelny rabin o.Rydzyka i jego medialnego imperium • Jerzy Marek Nowakowski – Lewin    –    (dywersant, dziennikarz)   • Karol Nowakowski    –    (polonofob, dywersant, redakcja, strony internetowe żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Andrzej Rusław Nowicki    –    (polonofob, dywersant, filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista, religioznawca, mason, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Założyciel i redaktor naczelny pisma “Euhemer”. Następnie związany z wolnomularstwem (przez cztery kadencje był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, obecnie Honorowy Wielki Mistrz)   • Marek Nowicki    –    (polonofob, dywersant, prezes Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer   –  (polonofob, dywersant, libertyn, “europejczyk”, prezes zarządu antypolskiej fundacji im. Roberta Schumana)   • Marceli Nowotko –    (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Paweł Finder, Małgorzata Fornalska, Joźwiak – szabes goj, Ludwik Kalkstein];  Od 1916 r. członek SDKPiL, potem (od 1918 r.) KPP. W 1918 r. współorganizował Radę Robotniczo-Chłopską w Ciechanowie, w 1920 r. był członkiem Komitetu Rewolucyjnego w Łapach. Działał również na Śląsku, Kieleckiem, Wielkopolsce i w Zachodniej Ukrainie.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. wspierał Armię Czerwoną. Od 1923 r. członek KC KPZU.

Po wybuchu wojny, od 1939 r. do 1941 r. działał w radzieckich strukturach władzy w okręgu białostockim, od listopada 1940 r. do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej był przewodniczącym Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Rejonispołkomu) w Łapach. Od 1941 r. (inwazja Niemiec na ZSRR) – w Moskwie. Współtworzył tzw. grupę inicjatywną odbudowy partii komunistycznej w Polsce, współzałożyciel PPR i jej pierwszy I sekretarz (styczeń-listopad 1942). Od 27 grudnia 1941 roku z powrotem w Polsce.

za wrogie działania przeciwko polskim organizacjom podziemnym i niepodległościowym, zastrzelony 28 listopada 1942 r. w Alei Wojska Polskiego przez żołnierzy Kolegium AK Kedywu Warszawskiego)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

O

• Maya Ober    –    (polonofob, dywersant, Komisja Kontrolująca Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Sarna Obozowicz    –    (pracownica PAP podległa Mincowej, siostra zbrodniarza UB płk. Józefa Światło – Izaak Fleischfarb – [polonofob, zaciekły syjonista, wicedyrektor Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego])   • Edward Ochab    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, Sekr. KC PZPR, zbrodniarz PRLu; 1945-1946 członek Sekretariatu KC PPR. 1950-1956 i 1959-1964 sekretarz KC PZPR, 1954-1968 członek Biura Politycznego KC, od marca do października 1956 pierwszy sekretarz KC PZPR.)   • Róża Ochabowa – Grunbaum    –    (komunistka, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • * nowość *  Mateusz Ochs    –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, zbrodniarz okresu stalinowskiego, KC PZPR)   • Maria Ofierska    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Jerzy Ofierski    –    (dywersant, aktor, pisarz, twórca postaci Sołtysa Kierdziołka PRLu)   • Mieczysław Ogrodziński    –    (szef kontroli nad Ministerstwem Spraw Zagranicznych)   • Piotr Ogrodziński    –    (ambasodor w Kanadzie, czlonek Fundacji Stefana Batorego, zafundowanej Polsce przez żydowskiego hochsztaplera globaliste Sorosza.)   • Zygmunt Okrent    –    (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Tatiana Okupnik    –    (ex-wokalistka Blue Cafe)   • Mateusz Oks – Mordka Oks    –    (kominista, stalinowiec, 1944-1945 instruktor KC PPR, od marca 1945 do grudnia 1948 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PPR)   • Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, wieloletni członek PZPR, pracownik wywiadu “gospodarczego” PRL,  komunista, libertyn, globalista; członek zarządu tajnej żydomasońskiej organizacji globalistycznej “Komisja Trójstronna” oraz członek i wieloletni uczestnik tajnej żydomasońskiej organizacji globalistycznej “Grupa Bilderberg”; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Joanna Oledner    –    (skarbnik, czl. żydowskiej org. Beit, Warszawa)   • Józef Oleksy – Szymon Buchwio    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, agent sowiecki KGB pseudonim “Olin”,  Łemko, komunista, wieloletni członek PZPR, świnia Orwell’owska;  w latach 80-90 wraz z Kwaśniewskim, Szmajdzińskim, Millerem kupował w elitarnych miejscach w Warszawie nowe mieszkania po nieprawdopodobnie niskiej cenie – 2 000 zł. za mieszkanie))   • Monika Olejnik –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, rozpoczęła karierę w stanie wojennym 1981;   ojciec pułkownik, szef MSW)   • Jan Olszewski – Izaak Oksner    –    (dywersant, mason; w latach sześćdziesiątych był obrońcą w procesach politycznych żydokomunistów m.in. Jacka Kuronia, Adama Michnika, J. Nepomucena Millera i Karola Modzelewskiego.

Członek Klubu Krzywego Koła – który skupiał ówczesna elitę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych – [Jan Józef Lipski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Aleksander Małachowski, Adam Michnik]    członek KOR – żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.]

Uczestnik obrad “Okrągłego Stołu”, członek Komitetu Doradczego przy Lechu Wałęsie.

Jan Olszewski aktywnie działał w masonerii.  1 maja 1962 r. został przyjęty do warszawskiej loży “Kopernik”. 24 października 1964 r. nadano mu stopień Mistrza. W latach 1971-1973 piastował godność II Dozorcy, zaś w 1975-1981 i 1986-1991 – Mówcy. W roku 1991 został wybrany Wielkim Przysposobicielem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Później wycofał się (co w terminologii wolnomularskiej jest nazywane “uśpieniem”).)   • Józef Olszewski – Specht    –    (komunista, kierownik Wydziału Ekonomicznego KC PZPR, 1949-1950 pierwszy sekretarz KW PZPR w Poznaniu)   • Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, lewicowiec i zakamuflowany komunista, pseudo-opozycjonista, libertyn, ‘europejczyk’,  były członek Rady Politycznej Unii Wolności, obecnie członek Partii Demokratycznej, 13 czerwca 2004 został wybrany posłem UW do Parlamentu Europejskiego, Od 20 lipca wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego z ramienia Sojuszu Liberałów i Demokratów dla Europy;’  maz wnuczki J. Pilsudskiego)   • Bartosz Opania    –    (aktor, syn Mariana)   • Marian Opania    –    (aktor, ojciec Bartosza)   • Włodzimierz Orski –    (w latach 1924-34 prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego)   • Anja Orthodox – Anna Najman    –    (wokalistka zespołu Closterkeller, przedstawicielka muzyki gotyckiej w Polsce. 2 lata była radną Warszawy z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.)   • Maria Orwid    –    (lekarz psychiatra, profesor UJ; członek Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce (od 1991).)   • Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach    –    (polonofob, dywersant, brat Jana Lityńskiego, członek Rady Politycznej Unii Wolności – Partia Demokratyczna)   • Agnieszka Osiecka    –    (poetka, autorka tekstów piosenek; żona polonofoba, komunisty Daniela Passenta; córka Agata Passent)   • Małgorzata Otrębska    –    (polonofob, dywersant, redakcja, korekta żydowskiego pisma Midrasz)   • Jerzy Owsiak –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, oszust, renegat, degenerat i deprawant polskiej młodzieży, spec od …”róbta co chceta”)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

P

• Marek Pacholec    –    ()   • Piotr Pacewicz    –    (polonofob, dywersant, zastępca A. Michnika w GW, brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu, sekretarzował stolikowi politycznemu Bronisława Geremka)   • Józef Pajestka     • Franciszek Palowski    –    (polonofob, dywersant, dr., współzałożyciel Fundacji Judaica)   • Rafał Pankowski    –    (polonofob, dywersant, dywersant, Stowarzyszenie “Nigdy Więcej”)   • Jerzy Pański    –    (polonofob, dywersant, w latach 1946-1948 był dyrektorem Polskiego Radia, w latach 1948-1950 – prezesem Spółdzielni Wydawniczej “Czytelnik”, w latach 1951-1953 – dyrektorem Centralnego Zarządu Teatrów, a od 1956 do 1962 – dyrektorem programowym TV)   • Janina Paradowska – Rachela Busch    –    (dywersant, dziennikarka – “Polityka”)   • Jan Parys – Haim Pufahl   • Kaja Paschalska    –    (aktorka, serial “Klan”, piosenkarka)   • Jerzy Passendorfer    –    (reżyser filmowy)   • Daniel Passent –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, wieloletni czlonek PZPR, dziennikarz, felietonista “Polityki”.  Bratanek fanatycznego komunisty i zbrodniarza okresu stalinowskiego Romana Zambrowskiego. Wychowanek bardzo wpływowego w początkach stalinizmu w Polsce komunistycznego generała Jakuba Prawina. Wyrafinowany chwalca stanu wojennego.

Przez wiele lat zastępca redaktora naczelnego “Polityki”. Po odejściu z niej M. F. Rakowskiego, faktyczny “mózg” tej redakcji w latach 80. i na początku lat 90., odpowiedzialny za kontynuowanie antynarodowej linii w “Polityce”, rozliczne publikacje tropicieli polskiego “nacjonalizmu” i “antysemityzmu” typu Kałużyńskiego, Grońskiego, KTT czy Koźniewskiego. To Passent, od lat zaprzyjaźniony z autorem antypolskiego paszkwilu Malowanego ptaka – żydowskim pisarzem-hochsztaplerem Jerzym Kosińskim, zrobił najwięcej dla jego skrajnego rozreklamowania w Polsce;   mąż Agnieszki Osieckiej)   • Leon Pasternak    –    (polonofob, dywersant, komunista, stalinowski poeta, członek Komunistycznej Partii Polski. Od 1939 roku w ZSRR, od 1943 oficer 1 Dywizji Wojska Polskiego. Członek PKWN (1944); piewca stalinizmu, Autor bolszewickich i stalinowskich wierszy i pieśni propagandowych; w 1940 r. uznał Ukrainę radziecką za swoją ojczyznę; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Feliks Pastusiak    –    (syn Longina,… pracuje on od 11 lat w firmie Lwa Rywina  Heritage Films na stanowisku specjalisty.)   • Longin Pastusiak –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, Tajny współpracownik SB; ur. w Łodzi;   z zawodu historyk i amerykanista;  socjaldemokrata, libertyn;  w 1959 ukończył studia magisterskie w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville; członek masońskich organizacji Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i Klubu Rzymskiego; W 1961 roku przystąpił do PZPR i pozostał w niej, aż do samorozwiązania się partii (1990). Po przemianach w SdRP, od 2000 jest członkiem SLD i zasiada w Radzie Naczelnej tej partii. Od 1991 do 2001 poseł na sejm RP I, II i III kadencji. W Senacie V kadencji (2001 – 2005) pełnił funkcję Marszałka Senatu;

żonaty jest z Anną Ochab, córką bandyty, zbrodniarza, stalinowca Edwarda Ochaba komunisty z okresu stalinowskiego i gomułkowskiego)   • Aleksander Paszyński – Finkelstein   • Grażyna Pawlak    –    (polonofob, dywersant, dr., dyrektor żydowskiego Centrum im. M. Schorra)   • Władysław Pawlak    –    (Polskie Radio, b. policjant w Gettcie)   • Piotr Paziński    –    (polonofob, dywersant, redaktor naczelny żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Mirosława Pażyńska (Parzynska-Wójcicka) – Srula Kundelman – vel Goldbergowa, vel Kundelman (red. Zycie Warszawy)   • Tadeusz Peiper    –    (poeta, krytyk literacki, teoretyk poezji, eseista członek Awangardy Krakowskiej)   • Krzysztof Penderecki – Wiengold    –    (kompozytor)   • Lucjan Penner    –    (polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta kryminalny z lat 60tych PRLu)   • Feliks Perl    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jan Peszek    –    (aktor)   • Jakub Petelewicz    –    (polonofob, dywersant, mgr., pracownik Centrum im. Anielewicza)   • Barbara Petrozolin-Skowrońska    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, polonofobi oraz komuniści i ateiści;  stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Marcin Piasecki –    (polonofob, dywersant, dziennikarz, syn Stanisława Piaseckiego, agenta wysługującego sie NKWD. Jeden z najskrajniejszych zagończyków lobby filosemickiego. Ze szczególną zajadłością pisze na łamach “Gazety Wyborczej” i “Polityki”, piewca zajadłego polonofoba i polakożercy Henryka Grynberga)   • Stanisław Piasecki    –    (w latach II Rzeczpospolitej członek-założyciel ONR – Obóz Narodowo-Radykalny; po wojnie agent wysługujący sie NKWD; matka Gizela z domu Silberfeld, córka Izraela i Szajndli z Austerweilów)   • Jacek Piechota –    (polonofob, dywersant, poseł SLD, agent SB, Tajny współpracownik SB pseudonim “Robert”)   • Tomasz Pietrasiewicz    –    (od 1998 r. dyrektor żydowskiego Ośrodka “Brama grodzka” w Lublinie)   • Jerzy Pilch    –    (polonofob, dywersant, do 1999 roku był członkiem zespołu redakcyjnego katolewackiego “Tygodnika Powszechnego”. Obecnie jest stałym felietonistą “Polityki”)   • Witold Pilecki    –    ()   • Piotr Piluk    –    ()   • Krystyna Piotrowska    –    ()   • Paweł Piskorski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, hochsztapler, złodziej i oszust, aferzysta; działał w Unii Wolności. W latach 1993-1997 przewodniczył Fundacji im. Gabriela Narutowicza. bl. prezydent Warszawy w latach 1999-2001, Był oskarżany o liczne nadużycia w trakcie pełnienia tej funkcji, choć żadnego z oskarżeń ostatecznie nie dowiedziono. Zarzuty te związane były głównie z decyzjami o udostępnieniu gruntów budowlanych spółdzielni mieszkaniowej Dembud, którą kierowali jego dawni koledzy z KLD i NZS oraz przetargami na budowę Mostu Świętokrzyskiego i Trasy Siekierkowskiej (tzw. “afera mostowa”), które wygrała firma, której właścicielem był mąż ówczesnej radnej UW, będącej członkiem komisji przetargowej. Przeciwnicy polityczni, zwłaszcza pełniący od 2002 funkcję prezydenta Warszawy Lech Kaczyński (PiS), zarzucali Piskorskiemu stworzenie tzw. “układu warszawskiego” skupiającego lokalnych działaczy UW (a później PO) oraz SLD. Poseł na Sejm RP I (1991-1993), III i IV (1997-2004) kadencji, poseł Parlamentu Europejskiego od 2004. W 2001 odszedł razem z całą grupą dawnych działaczy KLD z Unii Wolności do nowoutworzonej Platformy Obywatelskiej.)   • Aleksandra Piwowar    –    (polonofob, dywersant, z żydowskiej Fundacji SHOAH, współorganizator festiwali żydowskich w Polsce)   • Marek Plotzke    –    (dywersant)   • Stanisław Podemski    –    (polonofob, dywersant, publicysta “Polityki” od spraw sądowych. Wyspecjalizował się w skrajnej nagonce na ks. Prałata Henryka Jankowskiego, domagając się jak najszybszego przykładnego skazania go za rzekome obrażenie Żydów. Nic nie wiadomo o tym, by Podemski wykazał równą gorliwość w żądaniu ukarania osób winnych rzeczywistego obrażenia Polaków jako narodu, choć część z nich ma pod bokiem we własnej redakcji. Dodajmy, że Podemski jest przy tym od dawna gorącym rzecznikiem abolicji dla autorów stanu wojennego (por. np. jego artykuł: Szansa na przebaczenie, “Polityka” z 22 maja 1993 r.)   • Lesław Podkański – Izaak Freinkel    –    ()   • Marian Podkowiński    –    (polonofob, dywersant, czołowa postać komunistycznego dziennikarstwa, m.in. na łamach “Trybuny Ludu” i “Rzeczpospolitej”; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Ezdra Podlaski – Rotenschwanz    –    ()   • Henryk Podlaski –    –    (zastępca prokuratora generalnego PRL)   • Maksymilian Pohorille    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, jeden z architektów [wraz z Hilarym Mincem] gospodarczego bankructwa PRL, w “bitwie o handel” – 13 kwietnia 1947 r. – Polska Partia Robotnicza rozpoczęła akcję nazywaną “bitwą o handel”. Zakładała ona silny rozwój handlu państwowego, reorganizację spółdzielczości, znaczne ograniczenie handlu prywatnego oraz kontrolę cen. Doprowadziło to do znacznych trudności w zaopatrzeniu ludności w towary;  odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Marek Pol    –    (dywersant)   • Tadeusz Polak    –    (konserwator zabytków, członek PZPR i Narodowej Rady Kultury; odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Roman Polański – właśc. Roman Liebling    –   (aktor, reżyser, uciekl z USA, ścigany za molestowanie [13] małoletniej)   • Monika Polit    –    (polonofob, dywersant, pracownik Centrum im. Anielewicza; Uczestniczka krajowych i zagranicznych sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej. Stypendystka seminariów języka i literatury jidysz w Wilnie, Oxfordzie i Nowym Jorku. Tłumaczy teksty archiwalne pisane w języku jidysz. Pisuje do żydowskiej sekcji “Dos Jidysze Wort”. W Centrum im. Anielewicza prowadzi zajęcia lektoratowe z jęz. jidysz.)   • Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz   • Jerzy Pomianowski – Birnbaum    –    (polonofob, dywersant, przedwojenny komunista z Polski, przyjęty do “Związku Literatów Radzieckich”, drukował swe utwory w “Nowych Widnokręgach” (gadzinówce wydawanej w Związku Sowieckim w języku polskim) oraz w sowieckiej prasie. Studiował przez całą wojnę, nawet powołania do Armii Czerwonej nie dostał, a to był przywilej szczególny… Ale stopień “starszy lejtnant rez. Armii Czerwonej” otrzymał; po 1968 r. wyjechał z Polski; publicysta paryskiej “Kultury” – Giedroyća; nagrodzony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Poniatowscy    –    (książęcy ród Poniatowskich)   • Karol Poznański    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Stanisław Pozner    –    (w latach 1919-20 naczelnik wydziału w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej)   • Adam Pragier    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Eugenia Pragier    –    (czołowy działacz polityczny w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Jakub Prawin    –    (polonofob, dywersant, komunista, stalinowiec, wuj Daniela Passenta, Prawin w ciągu zaledwie 5 lat, od 1941 r. do 1946 r., awansował z szeregowca do stopnia generała brygady! W 1941 r. był jeszcze szeregowym żołnierzem-ochotnikiem, w 1943 r. – majorem, w lipcu 1944 r. – podpułkownikiem, a w 1946 r. – generałem brygady i szefem Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie. Wiceprezes NBP)   • Kinga Preis    –    (aktorka)   • Preisner    –    ()   • Małgorzata Prejzner    –    (polonofob, dywersant, członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Teresa Prekerowa    –    (polonofob, dywersant, historyk, autorka licznych prac o stosunkach polsko-żydowskich)   • Jan Prochyra    –    ()   • * nowość *  Marcin Prokop    –    (dziennikarz muzyczny, specjalista ds. bankowości i finansów, redaktor działu muzycznego w tygodniku Przekrój, juror trzeciej edycji Idola. Skończył studia na wydziale finansów. Obecnie jest dziennikarzem Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi program „Pytanie na śniadanie” oraz cykl „Młode wilki”. Od kwietnia 2005 roku jest redaktorem naczelnym miesięcznika Film.)   • Leon Przemski – właśc.- Chaim Feiwel Loew    –    (polonofob, dywersant, sowietyzował ideologicznie Wojsko Polskie; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Kazimierz Przerwa-Tetmajer    –    (poeta, nowelista, powieściopisarz i dramaturg. Był przyrodnim, młodszym bratem Włodzimierza Tetmajera, a kuzynem Tadeusza Boya-Żeleńskiego.)   • * nowość *  Joanna Przetakiewicz    –    (“bizneswoman” i nowa miłość Jana Kulczyka.)   • Sława Przybylska    –    (piosenkarka, lata 60-70-te)   • Ludwik Salomon Przysuski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, dyrektor departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pomysłodawca tzw. “teczek obiektowych” i “teczek gminnych”, które miały zapewnić MBP wszelkie możliwe dane o każdym Polaku; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Krzysztof Pszenicki    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, szef Polskiej Sekcji BBC dziennikarz o „odpowiednim” rodowodzie (matka jego była współautorką sławetnego „Manifestu Lipcowego PKWN”), zaprzyjaźniony z Michnikiem, Łuczywo i Dajczgewandem)   • Wojciech Pszoniak – Józef Kenitzer    –    (aktor,  pederasta, sodomita)   • Lidia Pustelnik    –    (członek zarządu Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej)   • Jerzy Putrament    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, stalinowiec, pisarz, poeta, publicysta. W czasie II wojny światowej przebywał w ZSRR. Współtwórca Związku Patriotów Polskich i I Armii Wojska Polskiego, oficer oświatowo-polityczny I Dywizji im. T. Kościuszki. Po wojnie w Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich (sekretarz generalny i następnie wiceprzewodniczący). W latach 1966 – 1971 współredaktor Miesięcznika Literackiego.)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

R

• Dorota Rabczewska “Doda”    –    (piosenkarka)   • Radkiewiczowa – Ruta Teitsch    –    (żona zbrodniarza ministra St. Radkiewicza)   • Helena Radlińska – Rajchman    –    (prof. Akad. Organ. Sł. Społ.)   • * nowość *  Radziwiłłowie    –    (książęcy ród Radziwiłłów)   • Adam Rajski    –    (urodzony w Białymstoku. W 1932 rozpoczął studia dziennikarskie na Sorbonie, członek FPK. Pisał na łamach komunistycznych pism “Naje Prese” i “L’Humanite”. W czasie wojny organizator żydowskiego ruchu oporu we Francji, po powrocie do Polski prezes RSW “Prasa”. W 1957 wrócił do Francji i zerwał z ruchem komunistycznym. Przewodniczący “L’Union des Resistants et Deportes Juifs de France” (URDF) )   • Jakub Rajchman   • Ludwik Rajchman    –    (przewodniczący polskiej [PRL] misji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych)   • Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, marksista, ostatni 1-szy sekretarz KC PZPR, wicepremier i premier PRL, współtwórca zniszczenia “Solidarności”, główny protektor publicystycznego lobby filosemickiego od Urbana po KTT i Kałużyńskiego. “Wsławiony” rozlicznymi “donosami na Polskę”, skrajnymi uogólnieniami negatywnymi o polskich cechach narodowych, m.in. w niemieckiej prasie; przez wiele lat redaktor naczelny “Polityki”; obecnie redaktor naczelny skrajnie nudnego marksistowskiego periodyku “Dziś” )   • Łukasz Ramlau    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Gazeta Wyborcza”)   • Emil Rappaport    –    (w latach 1924-32 sekretarz generalny Komisji Kodyfikacyjnej RP)   • Rudolf Rathaus    –    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Zygmunt Ratman    –    (posel, SLD)   • Jerzy Rawicz – właśc.- Rabinowicz    –    (polonofob, dywersant, specjalizował się w szkalowaniu niepodległego państwa polskiego 1918-39; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jan Alfred Reguła – Josek Mützenmacher    –    (przedwojenny komunista)   • Marcel Reich-Ranicki –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, oficer bezpieki NKWD, UB, i NRD-owskiej STASI, człowiek-instytucja żydokomunizmu na Austrię i Niemcy)   • Władysław Reichelt    –    (Tajny wspolpracownik, agent SB)   • Ryszard Reiff    –    (dywersant, uczestnik “okrągłego stołu”)   • Alicja Resich-Modlińska    –    (prezenterka TVP)   • Janusz Reiter –    ( wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywarsant, agent żydomasonerii germańskiej; skompromitowany geremkowiec; prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, które było finansowane z niemieckich pieniędzy.  Były ambasador Polski w Niemczech,  jako ambasador w Niemczech Reiter działał faktycznie na szkodę polskich interesów. To przede wszystkim przez niego zawalona została sprawa obrony interesów 2 milionów Polaków mieszkajacych w Niemczech; zawzięcie wybielal antypolską politykę niemiecką wobec Polski; Potrafił, co zakrawało na prawdziwy skandal, zadeklarowac po mianowaniu go ambasadorem w Niemczech, że “bedzie też ambasadorem mniejszości niemieckiej w Polsce” (cyt. za T. Kosobudzki, “MSZ od A do Z”, Warszawa 1997, s. 230). )   • Paulina Reiter   • Zbigniew Religa –    (dywersant, lewak, komuch, mason; kardiolog; od 1993 roku nieprzerwanie pełni funkcję senatora RP (z województwa katowickiego, później ze Śląska). Politycznie zaangażował się w tworzenie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, później był senatorem Akcji Wyborczej Solidarność. W kwietniu 2004 Religa wraz z senatorem Krzysztofem Piesiewiczem został założycielem nowej partii politycznej – Centrum. Rezygnując z przynależności do partii politycznych w 27 listopada 2004 został wybrany jej Honorowym Przewodniczącym; czł. Klubów Lions (Wprost 25.IV.93) i Rotary (Wprost 8.I.95).)   • Marzena ‘Maja’ Remstedt    –    (aktorka)   • Alicja Resich-Modlińska    –    (prezenterka TVP)   • Retinger –    (polonofob, dywersant, podwójny agent – angielski i sowiecki, współtwórca mordu politycznego na gen. Sikorskim)   • Alicja Rettinger    –    ()   • Janusz Rewiński    –    (aktor, komediant, kpiarz)   • Anna Rezner    –    (pisarz-megaloman żydzenia)   • Jakub Riedel    –    (polonofob, dywersant, libertyn, publicysta związany ze środowiskami konserwatywnymi i konserwatywno-liberalnymi; założyciel, felietonista i redaktor naczelny żydokomunistycznego czasopisma polityczno-historycznego “Rubikkon” – złota strona żydokomunistycznego “Wprost”)   • Ryszard Henryk Riedel    –    (b. wokalista zespołu Dżem; hippis, narkoman)   • Sebastian Riedel    –    (gitarzysta i wokalista zespołu Cree, syna Ryszarda Riedla)   • Krystiana Robb Narbutt    –    ()   • Maryla Rodowicz    –    (piosenkarka, lewak i komuch, hutzpiara, kpiara jeszcze z czasów PRLu; zaangażowana w kampanię wyborczą Kwaśniewskiego; odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Krzysztof Rogala    –    (polonofob, dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska; Ekspert żydomasońskiego Centrum im. Adama Smitha, prawnik. Obecnie pracuje w sektorze finansowym.)   • Hubert Rogoziński    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi)   • Stanisław Rohan    –    (mason)   • Michał Rolinger    –    (klawisze, zespół Closterkeller)   • Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht    –    (polonofob, dywersant, mason, libertyn, lewak i komuch)   • Konstanty Rokossowski    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz w mundurze tzwn. “ludowego wojska polskiego”)   • Rena Rolska    –    (piosenkarka, lata 60-70-te)   • Andrzej Romanowski    –    (polonofob, dywersant, były zastępca redaktora naczelnego żydokatolewackiego “Tygodnika Powszechnego”, wielki zwolennik Kuronia)   • Marcin Romanowski    –    (polonofob, dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji – Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska; Absolwent Wydziału Prawa UMK w Toruniu (2000) i Uniwestytetu w Ratyzbonie (2002), doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW w Warszawie, stypendysta Fundacji Konrada Adenauera, ekspert sejmowej komisji śledczej w sprawie Rywina.)   • Zbigniew Romaszewski – Rychbaum    –    (polonofob, dywersant, członek KOR)   • Zofia Romaszewska – Zoja Mittglieb   • Roman Romkowski – Natan Grunspan-Kikiel    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec,   wiceminister MBP , zbrodniarz UB, general brygady; Bez wykształcenia (ukończył tylko dwie klasy szkoły powszechnej). Członek organizacji komunistycznych od 1922 roku. Od 1941 r. w ZSRR.

Od 1944 r. oficer w Resorcie Bezpieczeństwa w stopniu podpułkownika, następnie, w sierpniu 1944 roku, objął stanowisko dyrektora Departamentu Kontrwywiadu w (jeszcze wtedy) Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego. Sprawował to stanowisko do 6 września 1945 roku. Po reorganizacji struktur Ministerstwa z 6 września 1945 roku stanął na czele Departamentu I MBP odpowiedzialnego za kontrwywiad, gdzie pozostał do stycznia 1946 roku. Od 1949 roku wiceminister MBP. W 1957 roku aresztowany i skazany na 15 lat więzienia za znęcanie się nad zatrzymanymi. Zwolniony w 1964 roku.)   • Dawid Ropuszyński    –    (polonofob, dywersant, mason, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, publikował m.in. w: Dziś, Fakty i Mity, Forum Klubowe. Brał udział w Światowym Kongresie Humanistycznym w Noordwijkerhout i w Światowej Konferencji Int’l Humanist and Ethical Youth Organisation w Utrechcie. Działacz społeczny, członek Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli.)   • Dariusz Rosati –    (polonofob, dywersant, Tajny współpracownik SB – kontakt operacyjny; mason, komunista, minister spraw zagranicznych. Wychowanek i zaangażowany pracownik partyjny Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, nazywanej w swoim czasie “Czerwoną Oberżą” ze względu na rolę kuźni marksistowskiego myślenia w gospodarce. W PZPR od 1966 roku (miał wtedy 20 lat) do rozwiązania w 1990 r., I sekretarz PZPR na SGPiS w stanie wojennym. Członek Rady Nadzorczej osławionego FOZZ.)   • Weronika Rosati    –    (aktorka)   • Rosenthal –    (właściciel winiarni, wydał carskiej policji słynnego emisariusza Szymona Konarskiego)   • Andrzej Rosiewicz – Aaron Jarosiewicz    –    (piosenkarz, kpiarz)   • Erna Rosenstein    –    (malarka, poetka; żona Artura Sandauera)   • Anna Rosner    –    (dywersant, pisze zakłamane podreczniki historii)   • Jan Rosner    –    (dywersant, uczestnik “okrągłego stołu”)   • Katarzyna Rosner    –    (dywersant, prof. dr hab. kierownik Zespołu Badań Filozofii Kultury)   • Tadeusz Ross    –    (aktor, satyryk, kpiarz)   • Grzegorz Rossa    –    ()   • Witold Rosset    –    (polonofob, dywersant, żydokomuna, Unia Wolności – Partia Demokratyczna – Demokraci, przewodniczący Regionu Łódzkiego)   • Anda Rotenberg    –    (polonofob, dywersant, prowokator, bl. dyr. warszawskiej Zachęty, to jej decyzją została wystawiona “rzeźba”-prowokacja [Papieża Jana Pawła II przygniecionego głazem])   • Adam Daniel Rotfeld    –    (polonofob, dywersant,   w 2000 r. mianowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czerwcu 2002 został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera. Od czerwca 2003 objął stanowisko sekretarza stanu w tymże ministerstwie. 5 stycznia 2005 roku, po objęciu funkcji marszałka Sejmu przez Włodzimierza Cimoszewicza, objął on funkcję ministra spraw zagranicznych.)   • Barbara Rozemann    –    (członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Mikołaj Rozen    –    (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie)   • Liliana Rozenberg – Kurzawa    –    (dyrektor Biura Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Aleksander Rozenfeld –   (polonofob, dywersant, poeta, dziennikarz, publicysta “Gazety Polskiej”; w latach 1980-1981 pracownik NSZZ Solidarność, w latach 1982-1987 mieszkał w Izraelu, w latach 1996-2001 pracował jako doradca w Kancelarii Prezydenta RP; znany m.in. z publikacji na lamach prasy prawicowej!; w tekscie pt. Byc Zydem w Polsce pisal: Moi rodzice po to, by nie byc obcymi wymyslili, ze beda budowac komunizm, to byla wlasnie ideologia, ktora kazala wierzyc, ze ludzie sa sobie rowni, bez wzgledu na kolor skory, religie i status spoleczny. Uwierzyli jeszcze przed wojna, ocalili zycie w sowieckiej Rosji i wrócili do Polski, nie rozumiejac, ze slowo komunista bedzie sie wlasnie w Polsce kojarzyc z Zydami (“Najwyzszy Czas!” z 12 marca 1994 r.).)   • Krystyna Rozenstrauch    –    (Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Stefan Rozmaryn    –    (polonofob, dywersant,prawnik i wykładowca m.in. we Lwowie i Kazaniu. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dywersant, obrzydliwy kolaborant sowiecki we Lwowie 1939-41, ideolog sowieckiego “prawa” w Polsce – autor tezy, że prawo, podobnie jak władza państwowa, jest jedynie wyrazem woli “klasy panującej”; stalinowski profesor – bez habilitacji; Główny współpracownik – razem z Jakubem Sawickim – Leona Chajna, dyktatora stalinowskiego Ministerstwa Sprawiedliwości; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Robert Rozmus    –    ()   • * nowość *  Piotr Rubik    –    (kompozytor muzyki instrumentalnej, filmowej i teatralnej)   • Adolf Rudnicki – Schneider    –    (pisarz)   • Szymon Rudnicki    –    (polonofob, dywersant,  Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Zofia Rudnicka – właśc.- Paulina Hausman    –    (polonofob, dywersant, obrzydliwy karierowicz bez żadnego kręgosłupa moralnego, sędzia w sądownictwie stalinowskim; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jan Rulewski – Fikelman    –      ()   • Alfred Rundo    –    (w latach 1937-39 kierownik Instytutu Hydrograficznego Ministerstwa Komunikacji)   • Jan Rutkiewicz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, pasierb Starewicza – sekretarza KC PZPR; Przez kilka lat burmistrz warszawskiego Śródmieścia w okresie posocjalistycznych transformacji gospodarczo-społecznych. Jako burmistrz najbogatszej dzielnicy Warszawy miał ogromne możliwości rozstrzygania w sprawach budynków o wielkiej wartości materialnej. Jego ojciec był znanym komunista, który zginął w czasie wojny. Matka Maria, agentka sowiecka, żarliwa komunistka, w 1943 roku została zrzucona z samolotu w grupie inicjatywnej Marcelego Nowotki. Jako radiotelegrafistka była odpowiedzialna za kontakt z Moskwą. Zaprzyjaźniona z jednym z czołowych dygnitarzy żydowskiego pochodzenia, Romanem Zambrowskim. Po wojnie matka Rutkiewicza wyszła za mąż za Artura Starewicza, znanego później jako jednego z czołowych przedstawicieli frakcji żydowskiej, tzw. puławian w opisanym przez W. Jedlickiego długotrwałym konflikcie „chamów” i „Żydów” w KC PZPR.

Jako burmistrz Śródmieścia Rutkiewicz ponosi odpowiedzialność za decyzję, przyznającą żydowskiej Fundacji im. Nissenbauma za śmiesznie niską cenę (1 miliard 590 tys. zł) gmach “PASTY” – słynny symbol bohaterskich walk Powstania Warszawskiego. Mówiono, że dzięki decyzji władz śródmiejskich Fundacja Nissenbaumów zrobiła interes stulecia.)   • Rutkowski – Botwin     • Piotr (Pejsach) Rybak    –    (w latach 1922-1928 członek KZM, a 1928-1938 KPP, w 1929 sekretarz MOPR Warszawa Podmiejska, w 1930 sekretarz okręgu partyjnego w Lublinie. W latach 1930-1937 więziony. 1946-1949 prezes WKŻ w Warszawie, następnie pracownik Polskiego Radia)   • Beata Rybotycka    –    (piosenkarka kabaretowa)   • Lew Rywin – Lejba Riewin    –    (ur. w miejscowości Niżnyj Alkiejew na Syberii; producent filmowy, aktor; W latach 1984-1991 Rywin pracował w TVP, do 1989 roku jako szef biura handlu zagranicznego, a potem jako zastępca prezesa ds. finansowych i administracyjnych. W roku 1991 założył Heritage Films, jedną z największych polskich firm zajmujących się produkcją filmów. Później został na kilka lat prezesem Canal+ Polska, a do 2003 roku szefem rady nadzorczej tej firmy.

W lipcu 2002 powołując się najpierw na ówczesnego premiera Leszka Millera, potem na „grupę trzymającą władzę”, zaproponował prezesowi spółki Agora Wandzie Rapaczyńskiej, a także redaktorowi naczelnemu “Gazety Wyborczej” Adamowi Michnikowi umieszczenie w ustawie o radiofonii i telewizji zapisu, umożliwiającego “Agorze” kupno kanału telewizyjnego “Polsat” w zamian za 17,5 mln dolarów dla SLD i prezesurę kanału dla siebie. Michnik potajemnie nagrał Rywina, co spowodowało wszczęcie śledztwa oraz powołanie sejmowej komisji śledczej.)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

S

• Agnieszka Sabor    –    (autorka książek o żydach)   • Wacław Sadkowski    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, nihilista, jeden z byłych luminarzy stanu wojennego; z nadania władz PRL były komisaryczny zarządca Pen Clubu w dobie jaruzelszczyzny)   • Zdzisław L. Sadowski    –    ()   • * nowość *  Marek Safjan    –    (polonofob, dywersant,  fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, oszczerca, paszkwilant, prowokator; prof. do niedawna prezes Trybunalu Konstytucyjnego; był w Trybunale Konstytucyjnym najbardziej zajadłym przeciwnikiem zmian obalajacych wpływy sił postkomunistycznych; syn Zbigniewa Safjana)   • * nowość *  Zbigniew Safjan –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, były oficer zsowietyzowanego Ludowego Wojska Polskiego, pod koniec 1944 r. jako oficer LWP podle doniósł na kolegę – oficera Jana Nesslera, że ten był akowcem, powodujac wydanie na niego wyroku śmierci i rozstrzelanie (cała sprawę dokładnie opisano w oparciu o dokumenty w znakomitym krakowskim miesięczniku “Arka” nr 6 z 1993 r.);   współtwórca “Stawki większej niż życie”;    W najgorszym okresie stalinizmu – w 1951 r., został kierownikiem działu propagandy i reklamy w Centralnym Zarządzie Księgarstwa i pracował na tym stanowisku do 1955 roku. Przez kilkadziesiąt lat, od 1967 do 1990 r., był członkiem PZPR (podał tę informację w pierwszych informatorach biograficznych i bezwstydnie zataił ją w informatorze biograficznym z 2001 r.).  W latach 1971-1973 był nawet członkiem Komitetu Warszawskiego PZPR. W czasie stanu wojennego w 1982 r. organ KC PZPR uhonorował go laurem “Trybuny Ludu” “za całokształt dorobku pisarskiego”. W latach 1982-1984 wchodził w skład Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej PRON, potem Rady Krajowej PRON. W latach 1983-1989 był członkiem Narodowej Rady Kultury. W 1986 r. należał do tych członków dotychczasowego kierownictwa ZLP, którzy przepadli w kolejnych wyborach do tych władz (wg “Dzienników politycznych 1984-86” M.F. Rakowskiego, Warszawa 2005, s. 363), wówczas faktycznie “wycięto tych, którzy szli na pasku wydziału kultury KC”. W 1987 r. Safjan był przewodniczącym ogólnopolskiego Zespołu Pisarzy Partyjnych przy KC PZPR.  Jest naczelnym redaktorem szowinistycznego i oszczerczego “Żydowskiego Słowa”)   • Ruta Sakowska    –    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Dorota Salamon    –    ()   • Sebastian Salbert (Rahim)    –    (raper z Mikołowa, Pokahontaz)   • Henryk Samsonowicz    –    (prof. historyk)   • Artur Sandauer    –    (polonofob, dywersant, pisarz, libertyn; kolaborant sowiecki 1939-41, a po wojnie wysługiwał się stalinowskiemu i żydokomunistycznemu reżymowi; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Samuel Sandler    –    (polonofob, dywersant, stalinowski historyk literatury polskiej)   • Jacek Santorski    –    (polonofob, dywersant, psycholog społeczny i terapeuta; członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;  wydawca i propagator “new age”)   • Barbara Sass – Barbara Zdort    –    (reżyser, ur. Łódź)   • Hanka Sawicka – Szapiro    –    (komunistka, organizatorka i przewodnicząca Związku Walki Młodych)   • Paula Sawicka    –    (polonofob, dywersant, prezes, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego.)   • Ewa Sawicka-Niemiec    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie)   • Jerzy Sawicki – właśc.- Izydor Reisler    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41, sowietyzator polskiego prawa; prawnik, wysługiwał się Sowietom w walce z Polakami na stanowisku członka III Kolegium Adwokatów we Lwowie; w okupowanym przez Niemców Lwowie był agentem Gestapo na terenie lwowskiego getta [Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło, Londyn 1986]; po wojnie jako prokurator Najwyższego trybunału Narodowego i Sądu Najwyższego był na usługach aparatu bezpieki w stalinowskiej Polsce; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Henryk Sawka    –    (rysownik, satyryk i ilustrator; z wykształcenia polonista; Debiutował rysunkiem satyrycznym w 1985 roku na łamach czasopisma “itd” [red. nacz. Aleksander Kwaśniewski]. Od 1991 roku stale współpracuje z żydokomunistycznym “Wprost”. Jego rysunki są również obecne w programie telewizji TVN24, oraz “Polityka” “Szpilki”)   • Bogusław Schaeffer    –    (muzykolog, kompozytor, dramaturg, grafik i pedagog; ur. we Lwowie)   • Adam Schaff –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, stalinowiec, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, ideolog komunizmu, komunistyczny filozof, oszczerca, specjalista od stalinizacji nauki, jeden z najbardziej skompromitowanych niszczycieli polskiej nauki w dobie stalinizmu, przez wiele lat członek KC PZPR)   • Jerzy Schejbal    –    (aktor)   • Magdalena Schejbal    –    (aktorka filmowa, córka znanych aktorów Jerzego Schejbala i Grażyny Krukówny-Schejbal)   • Mateusz Scheley    –    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)   • Anna Schiller    –    (felietonistka żydokomunistycznego tygodnika “Wprost”)   • Bronisław Schlabs    –    (fotograf, malarz; fotografował od początku lat 50. w konwencji realizmu socjalistycznego)   • J. Schoenbrenner    –    (polonofob, dywersant, był współautorem dogmatycznych podręczników szkolnych fałszujących prawdziwą historię Polski; podręczniki były wydawane na zlecenia KC PZPR oraz lokalnych komitetów)   • Grzegorz Schreiber    –    (dywersant,)   • Bruno Schulz    –    (prozaik, krytyk literacki, grafik i rysownik; urodził się w Drohobyczu, w rodzinie zasymilowanych galicyjskich Żydów, w rodzinie Schulza nie kultywowano tradycji żydowskich i mówiono tylko po polsku)   • Grzegorz Schwarz    –    (wydawnictwo Helion)   • Kazimierz Secomski   • Hanna Segal    –    nazwisko panieńskie – Poznańska    (psychoanalityk; urodziła się w Łodzi w żydowskiej rodzinie mieszczańskiej)   • Kalman Segal    –    (mierny ale wierny sługa komunizmu; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Grzegorz Leopold Seidler    –    (polonofob, dywersant, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; W latach 1949-1989 był członkiem PZPR, z ramienia partii został wybrany do Sejmu w 1985. W latach 90. był sędzią Trybunału Stanu.)   • Ireneusz Sekuła –    (polonofob, dywersant, komunista, wieloletni członek PZPR, wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Mieczysława Rakowskiego; brał udział w tajnych rozmowach pomiędzy żydoelitami ‘doradców’ i przywódctwa “Solidarności” a SB i PZPR w Magdalence)   • Janusz Sent    –    ()   • Ryszard Setnik – Szymon Bauman   • Andrzej Sękowski    –    (wiceprzewodniczący  [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, “psychoterapeuta” – pedofil i pijak)   • Dawid Sfard    –    (członek CKŻP, wiceprzewodniczący Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. Sekretarz generalny Żydowskiego Towarzystwa Kultury, następnie członek władz TSKŻ, redaktor pisma literackiego “Jidysze Szryftn”)   • Andrzej Siciński    –    (polonofob, dywersant, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Zbigniew Siemiątkowski –    (polonofob, dywersant, Tajny współpracownik SB; 1981-1991 pracował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW jako asystent i adiunkt.  Brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert strony rządowej ds. reform politycznych. Od 1978 do 1990 r. członek PZPR, następnie SdRP i SLD. Członek Rady Naczelnej SdRP oraz Rady Krajowej i Zarządu Krajowego SLD.

Od 1991 poseł na Sejm, w II kadencji (1993-1995) był rzecznikiem prasowym klubu parlamentarnego SLD. 1994-1996 członek Krajowej Rady Sądownictwa. W 1995 rzecznik kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W lutym 1996 mianowany ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, od października 1996 z uprawnieniami zastępowania premiera w nadzorze nad działalnością Urzędu Ochrony Państwa.

Od stycznia do października 1997 był ministrem – członkiem Rady Ministrów, koordynatorem służb specjalnych. Jednocześnie sprawował funcję sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych. W kolejnej kadencji Sejmu (1997-2001) był członkiem Komisji ds. Służb Specjalnych i sprawował rotacyjne przewodnictwo tej komisji 1998-1999 i 2000-2001. Wybrany do tej komisji także w kadencji IV, przeszedł w październiku 2001 do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisko sekretarza stanu (do czerwca 2002). 2001-2002 był ostatnim szefem Urzędu Ochrony Państwa (jako p.o. szefa); 29 czerwca 2002 mianowany szefem Agencji Wywiadu.

Oskarżony w raporcie sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych o udzielanie fałszywych informacji w trakcie wyjaśniania okoliczności zatrzymania byłego szefa “Orlenu” w 2002)   • Wojciech Siemion    –    (polonofob, dywersant, aktor, komuch, niegdyś poseł na Sejm z ramienia PZPR, dzisiaj związany z lewacką PPS Piotra Ikonowicza; odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer    –    (polonofob, dywersant, lewicowiec; Pełni funkcję posłanki od 1989 roku, początkowo jako posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a od 2004 roku Socjaldemokracji Polskiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej oraz jest członkiem sejmowej komisji zdrowia.)   • Janusz Sityński – Jakub Leman   • Marek Siwiec –    (polonofob, dywersant, były poseł i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, od 1977 był członkiem PZPR. W latach 1987-1990 pracował, jako redaktor naczelny w tygodniku “ITD”. Był członkiem-założycielem Socjaldemokracji RP (wszedł do władz krajowych partii) i pierwszym redaktorem naczelnym “Trybuny”. Od 1993 jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W wyborach europejskich 2004 uzyskał mandat z woj. wielkopolskiego, gdzie kandydował z list SLD-UP. 15 stycznia 2005 wybrany nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka; członek komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w Polsce 2005; deputowany do Parlamentu Europejskiego;  Jego ojciec byl wicedyrektorem tarnobrzeskiego kombinatu siarkowego “Siarkopol”, matka – prokuratorem (R. Szubstarski, ‘Misjonarz prezydenta’, “Zycie” z 26-27 pazdziernika 1996 r.))   • Ernest Skalski – Wilker    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, dziennikarz “Gazety Wyborczej”, z-ca Michnika. Ojciec – Jerzy Wilker (po wojnie już Skalski), Matka- Zofia Nimen (Skalska) Był jednym z najbardziej zajadłych obrońców monopolu warszawskiej “elitki” na rządzenie. Wyszydzający tworzące się partie prawicowe i postulujący utrzymanie pełnego monopolu na rządzenie w ręku geremkowskich mędrców z OKP. Skalski od początku należał do skrajnych panegirystów Balcerowicza. Wykpiwał rzemieślników, uskarżających się na upadanie polskiego rzemiosła, z furią wyszydzał ludzi zatroskanych o los interesów narodowych w polskiej gospodarce, jej konkurencyjność – zagrożenia dla polskiego przemysłu.)   • Jerzy Wilker-Skalski    –    ( był funkiem w partii zdrady narodowej – KPP, po 1945 roku szef personalny Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie.; ojciec Ernesta, maz Zofii)   • Zofia Nimen-Skalska    –    (była sekretarz technicznej KC Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) – przybudówki partii komunistycznej   [por. L.Żebrowski: Ludzie UD. Trzy pokolenia, “Gazeta Wyborcza” 30 września 1993 r.]. ;  matka Ernesta, zona Jerzego)   • Witold Skaruch    –    (aktor)   • Wiktor Skiwski    –    (do 1939 roku naczelnik wydziału w MSZ)   • Janusz Skolimowski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polnofob, dywersant, osobisty sekretarz Gierka, syn zbrodniarza Hilarego Minca, – jednego z czołowych stalinowców, członka Triumwiratu rządzącego Polską po 1948 roku.)   • Skotarek    –    (zięć marksisty, komunisty, Mieczysława F. Rakowskiego)   • Bronisław Skrzeszewski – Meldenbaum    –    (komunista, ZPP – [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)   • Stanisław Skrzeszewski – Fokenman    –    (1945-1947 ambasador w Paryżu, Minister Oświaty w latach 1947-1950, 1950-1951 podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, następnie minister Spraw Zagranicznych 1951-1956)   • Bronisława (Bruche) Skrzeszewska    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, współorganizatorka Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, UB; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Piotr Skrzynecki    –    (współzałożyciel i przez wiele lat główny-prowadzący kabaret – “Piwnica pod baranami”)   • Katarzyna Skrzynecka    –    (aktorka)   • Jacek Skubikowski    –    (piosenkarz)   • Jan Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel    –    (polonofob, dywersantagent SB, TW pseudonim “Kosk”;  były minister spraw zagranicznych, założyciel Rady Polityki Zagranicznej. Jako szef MSZ-u w rządzie T. Mazowieckiego był od początku całkowicie uzależniony od kierownictwa lewicy OKP, które wiedziało o niechlubnych kartach z jego przeszłości. Chodziło nie tylko o dziwnie mało wspominane członkostwo Skubiszewskiego w Radzie Konsultacyjnej przy Jaruzelskim, ale o długotrwałą karierę w roli ‘Tajnego Wspolpracownika’ pod pseudonimem “Kosk”. Tylko absolutne poparcie udecji uratowało Skubiszewskiego przed skutkami publicznego ujawnienia faktów jego tajnej współpracy z reżimem – najpierw przez doradcę premiera Olszewskiego Krzysztofa Wyszkowskiego, a później w związku z ogłoszeniem tzw. Listy Macierewicza. Przeszłość Skubiszewskiego nie pozostała bez wpływu na jego fatalne z punktu widzenia polskich narodowych interesów zachowanie w decydującym momencie finalizowania traktatu z Rosją w maju 1992 – katastrofalnym ustępstwom Skubiszewskiego wobec Rosjan zapobiegła w ostatniej chwili bezpośrednia interwencja Olszewskiego. Niezwykle pyszałkowaty, wręcz despotyczny wobec podwładnych, Skubiszewski dosłownie jadł z ręki Geremkowi;  ; odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Stefan Sławiński    –    ()   • Władysław Sławny – Rosenberg   –  ()   • Antoni Słonimski – Stomma    –    (polonofob, dywersant,  żydowski libertyn stalinowski, mason;  współtwórca grupy poetyckiej Skamander – grupa poetycka założona w roku 1918 przez żyda Juliana Tuwima, żyda Antoniego Słonimskiego, żyda Jarosława Iwaszkiewicza, żyda Kazimierza Wierzyńskiego oraz żyda Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość żyda Leopolda Staffa) W 1955 był jednym z założycieli “Klubu Krzywego Koła”;  członek i uczestnik – “Klub Krzywego Koła”; klub skupiał ówczesną elitę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych [m.in.: Jan Józef Lipski, Witold Jedlicki, Aleksander Małachowski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Adam Michnik, Anna Rudzińska, Jerzy Kornacki, Adam Schaf];   1970-76 publikował w Tygodniku Powszechnym; swego czasu był autorem otwartej krytyki seperatyzmu i szowinizmu żydowskiego)   • Arnold Słucki    –    (socrealistyczny literat stalinowski)   • * nowość *  Hanna Kedaj-Smoktunowicz    –  (dzienikarka)   • * nowość *  Robert Maciej Smoktunowicz    –  (prawnik z wykształcenia. Senator RP V i VI kadencji, członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Założyciel Unii Polityki Realnej. Były mąż Hanny Kedaj-Smoktunowicz.  Od 1991 r. kierował firmą prawniczą Smoktunowicz & Partnerzy, a od 1999 r. “Smoktunowicz & Falandysz.

Jest doradcą prawnym ambasady Republiki Włoskiej od 1995 r., ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1997-1998). Ekspert prawny Platformy Obywatelskiej. Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. W latach 1984-1987 uczestniczył w Ruchu Młodej Polski, w 1987 roku współtworzył Ruch Polityki Realnej oraz Klub Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie, a także Klub im. Adama Smitha.)   • Grzegorz Smolar – Hersz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, w 1946 zaczął pracę w Centralnym Komitecie Żydów w Polsce jako członek jego Prezydium oraz kierownik Wydziału Kultury i Propagandy. W latach 1949-1950 pełnił funkcję przewodniczącego CKŻP; już w 1920 r. uczestniczył w bolszewickiej akcji przeciw Polsce jako członek tzw. Komitetu Rewolucyjnego. Z powodu swej zdradzieckiej roli w owym czasie poszukiwany był przez polską żandarmerię wojskową po rozbiciu sowieckiej agresji. Wszedł do partii zdrady narodowej KPP, która przerzuciła go na tereny Związku Sowieckiego. Studiował tam na partyjnej uczelni kształcącej działaczy komunistycznych. Skierowany przez sekcję Komitetu do akcji wywrotowej w Polsce został w końcu aresztowany i skazany za działania antypolskie na trzy lata więzienia. Przerzucony później do ZSRR został członkiem Centralnego Żydowskiego Biura Komitetu Centralnego Komsomołu. Po powrocie do działalności wywrotowej w Polsce wkrótce został kolejny raz skazany za nią (na 6 lat więzienia). Po agresji sowieckiej na Polskę, 17 września 1939 r., należał do grupy osób kolaborujących z Sowietami, został redaktorem komunistycznego pisma „Białostyker Sztern”. W latach 1943-1944 należał do sowiecko-żydowskiej partyzantki (według tekstu P. Siergiejczyka w „Naszej Polsce” z 9 stycznia 2001 r. był związany znanym z okrutnej pacyfikacji polskiej wsi Naliboki Simchą Zorinem). Po powrocie do Polski w 1946 r. został członkiem Prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i kierownikiem jego Wydziału Kultury i Propagandy. W 1949 r. zastąpił A. Bermana na stanowisku przewodniczącego Central­nego Komitetu Żydów w Polsce, a później aż do 1962 r. był przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Przez wiele lat, aż do 1968 r., był redaktorem naczelnym organu PZPR w języku jidysz „Fołks-Sztyme”. Wyróżniał się tam m.in. nienawistną zajadłością wobec polskiego duchowieństwa katolickiego. „Nasza Polska” z 9 stycznia 2001 r. przedrukowała tekst jego listu z 10 października 1953 r. do kierownika Wydziału Prasy KC PZPR Stefana Staszewskiego, proszącego o zgodę na zamieszczenie artykułu atakującego „reakcyjne” polskie duchowieństwo i osobiście Prymasa Wyszyńskiego za ich stosunek do ludności żydowskiej, zarówno w „Polsce sanacyjnej jak i w Polsce Ludowej”. List Smolara do KC PZPR był wystosowany w znamiennym czasie – w związku z procesem ks. biskupa C. Kaczmarka i aresztowaniem Prymasa Tysiąclecia. W 1968 r. H. Smolar wyemigrował z Polski do Izraela.)   • Aleksander Smolar – Hersz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  kłamca i oszczerca, szczególnie mocno zaangażowany w kampanię przeciwko lustracji i dekomunizacji; syn Grzegorza, komunisty, dywersanta i polonofoba, i komunistycznej historyczki Walentyny Najdus;  globalista, komunista, politolog, członek Rady Politycznej Unii Wolności – Partia Demokratyczna; syn funkcjonariusza PZPR i działacza mniejszości żydowskiej w PRL; prezes antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego;  członek władz Unii Wolności, syn Grzegorza, który do roku 1968 był redaktorem naczelnym “Folks-Sztyme”, organu popieranego przez władze PRL Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Matka Smolara pracowała w KC PZPR.)   • Eugeniusz Smolar – Hersz    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, kłamca i oszczerca;  syn Grzegorza, komunisty, dywersanta i polonofoba, i komunistycznej historyczki Walentyny Najdus; wychowanek „walterowców” Jacka Kuronia, został wyrzucony z UW po wydarzeniach marcowych 1968 r. i wyjechał na emigrację. Na początku lat 70. uzyskał pracę w BBC, dzięki poparciu szefa Polskiej Sekcji BBC Krzysztofa Pszenickiego, dziennikarza o „odpowiednim” rodowodzie (matka jego była współautorką sławetnego „Manifestu Lipcowego PKWN”), Smolar został I zastępcą Pszenickiego. Warto przypomnieć, co pisała o pracy E. Smolara w BBC 7 marca 1996 r. Anita Gargas, dziennikarka dziś tak mocno filosemickiej „Gazety Polskiej”: Smolar starał się o zwolnione po Pszenickim miejsce I za­stępcy szefa sekcji. Został przyjęty, mimo że bardzo słabo władał angielskim (dobry angielski to jeden z podstawowych warunków przyjęcia do pracy w BBC). (…) Pszenicki (…) ze Smolarem obsadzili sekcję swoimi ludźmi (…). Polonia brytyjska odnotowywała sygnały tępienia u starszych pracowników sekcji wszelkich objawów religijności. Przyznanie się do katolicyzmu było równoznaczne z wygryzieniem z pracy (podkr. -J.R.N.). – Smolar dbał o staranny dobór pracowników i korespondentów. Wbrew zasadom BBC w czasie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy pytano o stosunek do Kościoła. Największą szansę na zatrudnienie miały osoby żydowskiego pochodzenia – mówi jeden z Polaków krótko współpracujący z BBC. Smolar selekcjonował również autorów cytowanych na antenie: Światowy serwis BBC uznawany był za wzór obiektywizmu i rzetelności. Smolar wykorzystał reputację rozgłośni do lansowania jednej opcji politycznej -dodają Polacy z Londynu. (…) W czasie stanu wojennego Smolar, będąc już szefem Sekcji Polskiej, starał się zmonopolizować rynek informacji z Polski oraz system pomocy finansowej dla podziemnej opozycji (…). Działalność szefa Sekcji Polskiej była przedmiotem ogromnej ilości skarg do kierownictwa BBC. Skargi i protesty nasiliły się w 1990 r., kiedy to w Polsce ROAD toczyło z Wałęsą walkę o władzę. Lansowal grupę polityczną ROAD – ugrupowanie skrajnie komunistyczne.)   • Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman   (Komendant Główny Policji marzec 1992 – marzec 1995)   • Paweł Smoleński –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Gazety Wyborczej”; Niechęć do różnych polskich środowisk narodowych i obsesyjne tropienie “polskiego antysemityzmu” idą u Smoleńskiego w parze ze skrajną niechęcią do wszelkich idei głębszej dekomunizacji. Tekst Smoleńskiego Dzieci rewolucji (“GW” z 15-16 lipca 1995) “Mówiono o nich: czerwone, komunistyczne, żydowskie pionierstwo. Lecz to ich nie mogła strawić władza, a nie harcerzy w szarych mundurach. To ich zlikwidowano; byli zbyt groźni dla systemu” (…). Kłamstwo Smoleńskiego polega na przemilczeniu faktu niezwykle wielkiej roli, jaką odegrali właśnie czerwoni walterowcy w rozbiciu tradycyjnego harcerstwa, kierowanego przez słynnego twórcę Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego.)   • Michał Sobelman    –    (polonofob, w 1969 r. wyemigrowal do Izraela, a od 1992 r. mieszka w Polsce, rada Fundacji Judaica)   • Anna Sobolewska    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Franciszek Sokal    –    (w latach 1924-25 minister pracy i opieki społecznej)   • Włodzimierz Sokorski    –    (polonofob, dywersant,  komunista, od roku 1926 był członkiem PPS-Lewicy (w latach 1929 – 1931 Sekretarz Generalny tej partii), od 1931 roku działał w Komunistycznej Partii Polski.

Podczas II wojny światowej przebywał w ZSRR, w latach 1943 – 1944 był współorganizatorem Związku Patriotów Polskich. Po sformowaniu polskich jednostek w ZSRR, był zastępcą dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, następnie 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od 1945 do 1947 był posłem do Krajowej Rady Narodowej, a w latach 1947 – 1956 i 1956 – 1976 posłem na Sejm. Od roku 1948 do 1975 był zastępcą członka KC PZPR. W latach 1945 – 1948 był sekretarzem Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Od 21 listopada 1952 do 19 kwietnia 1956 był ministrem kultury i sztuki, jednym z głównych promotorów tzw. realizmu socjalistycznego (socrealizmu). W latach 1956 – 1972 był przewodniczącym Komitetu do spraw Radia, od 1960 Radia i Telewizji (radiokomitetu).

Od 1966 aż do 1990 był redaktorem naczelnym “Miesięcznika Literackiego”. W latach 1980-1983 był ponadto prezesem Zarządu Głównego ZBoWiD. Był też członkiem Narodowej Rady Kultury. Został mianowany generałem brygady (w okresie władzy gen. Jaruzelskiego).)   • Zygmunt Solorz-Żak    –    (polonofob, dywersantTajny Współpracownik, agent UB/SB,  przewodniczący Rady Nadzorczej telewizji Polsat. Zajmuje 3. miejsce na liście najbogatszych “Polaków” żydokomunistycznego tygodnika “Wprost”.)   • Elżbieta Sommer    –    (telewizyjna “Chmurka”, przez wiele lat w PRLu była prezenterką pogody, po długiej przerwie, wróciła do pracy w TV)   • Magdalena Sommer    –    (polonofob, dywersant, nauczycielka języka hebrajskiego i tłumacz, żydowskie Centrum im. M. Schorra)   • Piotr Sommer    –    (polonofob, dywersant, Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Tomasz Sommer    –    (red. Najwyższy Czas!)   • Emil Sommerstein    –    (członek ZPP, wszedł w skład PKWN. Współzałożyciel (1944) i do 1946 prezes Centralnego Komitetu Żydów Polskich)   • Jerzy Sosnowski    –    (polonofob, dywersant,  oszczerca, kłamca i paszkwilant, publicysta “Gazety Wyborczej”, tropiciel “polskiego antysemityzmu” i “nacjonalizmu”. Pisząc o polskim myśleniu o ojczyźnie w “GW” z 5 sierpnia 1991, Sosnowski stwierdził, że: (…) Nad Polskością otwartą na różnorodność, wzięło górę Polactwo: patriotyzm znerwicowany, ksenofobiczny, autorytarny (…).)   • Remek Sosnowski    –    (skarbnik, zarząd Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Ewa Teresa Spychalska – Salome Stein    –    (agent SB, TW pseudonim “Czuma”)   • Marian Spychalski    –    (ur. w Łodzi; Od 1931 należał do Komunistycznej Partii Polski, od 1942 do PPR, od 1948 do PZPR. w okresie 1944-1948 członkiem Komitetu Centralnego i 1945-1948 członkiem Biura Politycznego KC. W 1945 dwukrotnie otrzymał stopień generalski – generała brygady w lutym, generała dywizji w czerwcu. 1948 wszedł w skład władz PZPR, został członkiem KC i Biura Politycznego KC. W lipcu 1957 został awansowany na generała broni, a w 1963 otrzymał stopień marszałka Polski (był ostatnią osobą, której nadano ten stopień). 1968-1970 był przewodniczącym Rady Państwa; 1968-1971 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.)   • Leopold Staff    –    (poeta, pisarz)   • Jan Tadeusz Stanisławski    –    (ur. we Włodzimierzu Wołyńskim; satyryk, kpiarz; Wywodził się z STS-u, występował w kabaretach “Pod Egidą” i u Olgi Lipińskiej.)   • Stefan Starczewski    –    (polonofob, dywersant,  prezes Fundacji Kultury; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Artur Starewicz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  stalinowiec, w latach 1948-1953 kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, w okresie najgorszego stalinowskiego zakłamania (od grudnia 1948 do maja 1953 r.). Od maja 1953 r. do stycznia 1954 r. kierował Wydziałem Propagandy i Agitacji, a od grudnia 1956 do lipca 1963 r. był kierownikiem Biura Prasy KC PZPR. Od 1963 do 1970 r. był sekretarzem KC PZPR.)   • Marian Starownik – Symeon Steinman   • Anna Stasierska    –    (Forum Żydów Polskich)   • Kazik Staszewski    –    (polonofob, dywersant,  wokalista zespołu “Kult”. Autor ohydnego nawiązania “do polskiego hymnu narodowego w nazwie swego utworu Jeszcze Polska, stanowiącego skrajny atak na Polskę, polski patriotyzm i tradycje.)   • Stefan Staszewski – Szuster    –    (szef wydziału prasowego KC PZPR, usunięty w 1954 r.)   • Andrzej Stawikowski    –    ()   • Janusz Steinhoff –    (Był ekspertem “Okrągłego Stołu” z ramienia Solidarności w zakresie górnictwa i ochorny środowiska; W latach 90. współzałożycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów, której współprzewodniczył od sierpnia 2000 do listopada 2001. Od 1997 był członkiem Akcji Wyborczej Solidarność. Od 27 listopada 2004 jest przewodniczącym Partii Centrum;  bl. premier)   • Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman   • Justyna Steczkowska    –    (polonofob, dywersant,  piosenkarka żydząca)   • Janina Stefaniak    –    ()   • Jonasz Stern    –    (malarz; Był współorganizatorem i członkiem Grupy Krakowskiej, działaczem Komunistycznej Partii Polski.)   • Stanisław Stolz    –    ()   • Danuta Stołecka    –    (polonofob, dywersant, sekretarz, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Ludwik Stomma (syn) – Sommer    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, nihilista, powszechnie uprawia nihilizm historyczny, paszkwilant, oszczerca, kłamca, felietonista “Polityki”, etnograf. Syn znanego działacza katolewicy Stanisława Stommy, od dziesięcioleci związanego z “Tygodnikiem Powszechnym”. Ultraczerwony w poglądach, poszedł na maksymalną identyfikację z postkomunistami, posuwając się aż do publikacji w Urbanowym “Nie” [por. “Nie” nr. 51-52 z 1993 roku]. Z zapałem wychwala różne postacie postkomunistyczne, i gromi antykomunistycznych ‘oszołomów’.)   • Stanisław Stomma (ojciec) – Szaja Sommer    –    (polonofob, dywersant, w miesięcznika Znak [żydokatolewica]. Od 1946 roku członek redakcji “Tygodnika Powszechnego” [żydokatolewica]. W 1956 roku współzałożyciel, a następnie wieloletni działacz, członek zwyczajny i honorowy warszawskiego [żydokatolewica] – Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w hucpie Okrągłego Stołu;   odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Cellia Stopnicka-Heller     • Henryk Strasburger    –    (ambasador PRL w Londynie)   • Michał Strąk – Baruch Steinberg     • Daniel Strehlau   –    (polonofob, dywersant, prezes Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce)   • Stanisław Stroński    –    (matka z domu Lewi; czołowy działacz w Narodowej Demokracji (endecji); czołowy publicysta pism narodowych i w latach 1930-35 poseł na Sejm)   • Zdzisław Struzik    –    ()   • Julian Stryjkowski – Pesah Stark    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, pisarz,  kolaborant sowiecki 1939-41, sługus aparatu propagandowego PZPR; typowy przedstawiciel żydowskiej inteligencji, przez dziesięciolecia przeżywającej “przygodę z komunizmem (był łącznie 34 lata w partii komunistycznej, począwszy od skrajnie antypolskiej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy w 1934 roku). Dziennikarz kolaboranckiego i polakożerczego “Czerwonego Sztandaru” 1939-1941, członek redakcji targowickiego organu ZPP “Wolna Polska” w latach 1943-1946. stwierdził w wywiadzie dla “Rzeczypospolitej” z 2-3 października 1993: (…) ja się teraz czuję proizraelski, izraelocentryczny (…) po wszystkich historiach antysemickich Polska nie jest moją ojczyzną; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jerzy Stuhr – Josek Feingold    –    (aktor, kpiarz; ojciec Macieja)   • Maciej Stuhr – Feingold    –    (aktor, kpiarz; syn Jerzego)   • Edward Stułbach    –    (urodzony w Borynii, mgr praw. W getcie krakowskim w żydowskiej grupie bojowej PPR. Przewodniczący WKŻ w Krakowie, w latach pięćdziesiątych działacz TSKŻ)   • Hanna Suchocka – Hajka Silberstein    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, lewak, mason;  radca prawny, nauczyciel akademicki, polityk; Od 1968 roku członek Stronnictwa Demokratycznego, [Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR]; posłanka tej partii w latach 1980-1985.

Wróciła do Sejmu w 1989 roku, tym razem jako posłanka OKP. Funkcję posła sprawowała aż do 2001 roku. Od 1991 roku w Unii Demokratycznej, była jednym ze współzałożycieli Unii Wolności;

Od lipca 1992 roku premier centroprawicowego rządu tworzonego przez siedem partii (mimo to mniejszościowego). Rząd ten został obalony w wyniku wotum nieufności zgłoszonego przez górnika z “Solidarności” – Alojzego Pietrzyka (maj 1993). Funkcję premiera sprawowała do października 1993 roku. Po powrocie prawicy do rządów rekomendowana przez Unię Wolności do objęcia teki Ministra Sprawiedliwości (1997-2000).  Cieniem na jej kandydaturze była sprawa tzw. “inwigilacji prawicy” z 1993. Chodziło o ujawnioną instrukcję z 13 lutego 1993 roku dla UOP, nakazującą prowadzenie śledzenia i działań dezintegracyjnych wobec działaczy partii prawicowych pozostających w opozycji do rządu Suchockiej. Funkcję ministra sprawowała do 2000 roku. Krytykowana za zbyt liberalną politykę wobec przestępców.

W 1999 roku była kandydatką rządu polskiego na funkcję sekretarza generalnego Rady Europy (nie została poparta przez frakcję polskich socjaldemokratów). Od 2001 roku ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, wycofała się z czynnej polityki; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Chaim Sucholicki    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie)   • Janusz Sujecki    –    ()   • Jan Suliga –    (dywersant, satanista, propagator chorych żydowskich idei, Satanizm, Tarot, Kabała, Taraka, Gnostycyzm, Ezoteryka; największy polskojęzyczny “mistyk”, ezoteryk i mag, autor “Biblii szatana”)   • Bolesław Sulik – Jakub Steinberg lub Szteinberg    –    (polonofob, dywersant, oszczerca zniesławiający Polskę i Polaków; przewodniczący [z nadania Unii Wolności] Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest jednym z najbardziej spektakularnych symboli siły lobby filosemickiego w Polsce. Syn generała w armii Andersa, Nikodema, w 1946 roku opuścił Polskę jako żyd Jakub Szteinberg)   • Kalman Sultanik – Chaim Studniberg   • Antoni Sułek    –    (polonofob, dywersant, prof. Instytutu Socjologii UW; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Stanisław Supruniuk    –    (polonofob, dywersant, zaraz po wojnie był szefem powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa w Nisku i Krośnie, gdzie torturował i prześladował żołnierzy AK; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Krzysztof Sykta    –    (polonofob, dywersant, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów; zajmuje się głównie biblistyką i religioznawstwem. Skończył ekonomię, jest dyrektorem w izbie gospodarczej i redaktorem w Magazynie Przedsiębiorczości i Integracji Lokalnej IMPULS.)   • Tadeusz Syryjczyk    –    (polonofob, dywersant, członek Rady Politycznej Unii Wolności, 1991-2001 poseł na Sejm z ramienia Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności; 1995 – 2001: wiceprzewodniczący Unii Wolności; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Jerzy Szacki    –    (prof. socjolog)   • Józef Szajna    –      (scenograf, reżyser teatralny, malarz)   • Klemens Szaniawski    –    (polonofob, dywersant, mason, filozof, na przełomie lat 1957/1958 przebywał na stypendium w Cambridge, gdzie miał okazję współpracować z Braithwhitem i Neymanem.; członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, brał udział w obradach Okrągłego Stołu; członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Marcin Szarski    –      (prezes rady Banku Polskiego; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Filip Szczepański    –      (sekretarz Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Kazimiera Szczuka    –      (polonofob, dywersant,  pseudo-polonistka, arogant, prowokator)   • Andrzej Szczypiorski –    (polonofob, dywersant, oszczerca, pseudo-pisarz, żydokomunistyczny politruk. “Intelektualista” – konfident od lat pięćdziesiątych, agent UB kryptonim “Mirek” (“Gazeta Polska”, czerwiec 1993 r.). Skrajny koniunkturalista i kameleon. W 1968 roku stanowczo występował na łamach opanowanego przez moczarowców organu ZBOWiD-u “Wolność i Lud”. zgodnie z przybierającym na sile w Polsce filosemickim koniunkturalizmem, Szczypiorski należy do czołowych głosicieli tez o skrajnie niebezpiecznym polskim antysemityzmie. Co więcej, upowszechnia w świecie najskrajniejsze donosy na Polskę i Polaków (por. osławioną wypowiedź Szczypiorskiego w Niemczech wiosną 1993 r. o tym, że Polacy również współdziałali w wyniszczeniu Żydów, przytoczoną w niemieckim periodyku “Das Parlament” z 7 maja 1993 r.)   • Oziasz Szechter –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, ojciec Adama Michnika i Stefana , stalinowiec, fanatyczny komunista, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski, oderwania wielkiej części jej ziem i przyłączenia do już rusyfikowanej skrajnym sowieckim terrorem wschodniej Ukrainy.

Oziasz Szechter był starym, wypróbowanym agentem Moskwy w Polsce. I wchodził wraz z Brystygierową, Bermanem, Chajnem, Groszem, Kasmanem i innymi w skład wydzielonej komórki, bezpośrednio podporządkowanej Moskwie. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego; agent i zbrodniarz NKWD i UB ;

Po 1944 r. pełnił funkcję kierownika wydzialu KC PPR ds. żydowskich, a także był zastępcą komendanta UB w Szczecinie; Od 1 kwietnia 1946 do 31 grudnia 1950 zatrudniony jako kierownik Wydziału Prasowego Centralnej Rady Związków Zawodowych, od 1 stycznia 1951 do 11 marca 1953 zastępca redaktora naczelnego stalinowskiego organu związkowego “Głosu Pracy”)   • Andrzej Jan Szejna    –    (polonofob, dywersant, komuch, SLD, b. podsekretarz stanu ds. europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2000 w wyborach prezydenckich był w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, odpowiedzialnym za obsługę prawną. Członek Rady Krajowej SLD (od 2003).  Bliski współpracownik Józefa Oleksego i Wojciecha Olejniczaka.

We wrześniu 2004 został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego i pełni tam obecnie funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Prawnej oraz członka Delegacji do spraw stosunków z Białorusią; członek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.)   • Małgorzata Szejnert    –    (polonofob, dywersant, Dział Reportażu, żydokomunistyczna Gazeta Wyborcza)   • Adam Stanisław Szejnfeld    –    (polonofob, dywersant, poseł, PO)   • Dariusz Szendel    –    (wiceprezes, żydowska org. Beit, Warszawa)   • Lucjan Szenwald    –    (komunista, Od 1930 w KZMP, od 1932 w KPP. Od 1941 w ZSRR, od 1943 prowadził kroniki I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki; uczestnik bitwy pod Lenino; według niepotwierdzonych danych zginął zastrzelony przez żołnierzy sowieckich w okolicach Majdanka, gdy nie chciał na ich żądanie wysiąść z samochodu.)   • Romuald Szeremietiew    –    (polonofob, dywersant, b. członek Stronnictwa Demokratycznego. Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR; b. z-ca przewodniczącego KPN, współpracował z PAX [katolewica]; b. wiceminister, Ministerstwo Obrony Narodowej, w rządzie J. Buzka, podejrzany i oskarżony o korupcję został odsunięty od przetargu na samolot wielozadaniowy)   • Irena Szewińska – I. Kirszenstein   • Henryk Szlajfer    –    (syn Ignacego, oficera UB we Wroclawiu w latach 1947-1952, a nastepnie cenzora w Glownym Urzedzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk)   • Henryk Szlajter    –    (polonofob, dywersant,  pracownik naukowy. Syn PRL-owskiego cenzora. W okresie przedmarcowym główny kompan Michnika. Po uwięzieniu załamał się i złożył bardzo wyczerpujące zeznania, później odpowiednio wykorzystane przez władze komunistyczne do propagandowego ataku przeciw uczestnikom ruchu marcowego 1968 r. Jako posłuszne narzędzie ministra Skubiszewskiego umożliwił przekształcenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z odrębnego instytutu naukowego w kolejny departament Ministerstwa Spraw Zagranicznych.)   • Ozjasz Szlejen    –    (sekretarz Związku Pisarzy i Artystów w okresie stalinowskim)   • Krzysztof Szmagier    –    (reżyser)   • Jerzy Szmajdziński –    (polonofob, dywersant,  komunista, świnia Orwell’owska; Wieloletni zawodowy pracownik aparatu organizacji młodzieżowych i aparatu PZPR, członek PZPR w latach 1973-1990 (od 1986 w składzie Komitetu Centralnego), następnie SdRP (członek Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Naczelnej) i SLD. 1984-1989 był przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 1989-1990 kierownikiem Wydziału Organizacyjnego KC PZPR;  w latach 80-90 wraz z Kwaśniewskim, Oleksym, Millerem kupował w elitarnych miejscach w Warszawie nowe mieszkania po nieprawdopodobnie niskiej cenie – 2 000 zł. za mieszkanie)   • Andrzej Szmidt    –    (polonofob, dywersant,  członek rady redakcyjnej katolewackiego miesięcznika “Więź”)   • Łukasz Szostak    –    (polonofob, dywersant,  libertyn, członek zarządu żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Edmund Szot    –    (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant, publicysta “Rzeczypospolitej”, autor stałego cotygodniowego przeglądu prasy “Na zdrowy rozum”. Znany ze skrajnego filosemityzmu i ataków na polski patriotyzm, tradycje narodowe i Kościół katolicki. Szczególnym hobby Szota stało się wyszydzanie różnych cech narodowych Polaków.)   • Władysław Szpilman    –    (pianista, kompozytor popularnych piosenek i ‘szlagierów’ okresu stalinowskiego PRL)   • Leszek Szreder    –    (Od 29 października 2003 pełni funkcję Komendanta Głównego Policji.)   • Artur C. Szrejter    –    (pisarz fantasy, z zawodu archeolog. Należał do grupy pisarskiej “Klub Tfurcuf”. Członek Asocjacji Polskich Pisarzy Fantastyki.)   • Jerzy Sztachelski    –    (sekretarz stalinowskiego Związku Patriotów Polskich. 1945-1947 minister aprowizacji i handlu. 1951-1956 – minister zdrowia)   • Piotr Sztajdel    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)   • Olga Sztejnert    –    (polonofob, dywersant, adwokat młodego pokolenia, wspólniczka w jednej z największych polskich spółek adwokackich, autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego, członek Synodu Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP (sekretarz Komisji Prawniczej))   • Przemysław Szubartowicz    –    (dywersant, red. jeden z czołowych publicystów “Trybuny”)   • Robert Szuchta    –    (polonofob, dywersant, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski;  redakcja “Nie”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i  światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego globalistę i hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • Ewa Szumańska    –    (polonofob, dywersant, redakcja, żydomasoński “Tygodnik Powszechny”)   • Dariusz Szumiło    –    (polonofob, dywersant, libertyn, członek zarządu żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Jan Szul    –    (dywersant, dziennikarz, ob. wydawca Teleexpressu i Kuriera TVP 3)   • Artur Szulc    –      • Tadeusz Szulc    –    (polonofob, dywersant, prof. prorektor Fundacji na Rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUNDAR, do spraw propagandy integracji z Unią Europejską)   • Leszek Szuman    –    (dywersant, “new age”, najsłynniejszy polskojezyczny astrolog)   • Dariusz Szumiło – Borys Szyc    –    (aktor młodego pokolenia)   • Szymon Szurmiej   –  (Shoah)   • Bronisława Szwajca    –    (członek zarządu, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach)   • Krzysztof Szwajca    –    (autor książek o żydach)   • Jacek Szwajcowski    –    (polonofob, dywersant, mason, globalista, współfundator i dyrektor “Polska Grupa Farmaceutyczna”, członek i uczestnik spotkań tajnej żydomasońskiej organizacji globalistycznej “Grupa Bilderberg”)   • Andrzej Szwarc    –    (historyk)   • Krzysztof Szwarc    –    (bł. prezes Banku Rozwoju Eksportu;   powiązania z nomenklaturą PRLu i PZPR)   • Dorota Szwarcan    –    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma “Midrasz”; współorganizator i uczestnik spotkań i festiwali żydowskich)   • Bella Szwarcman-Czarnota    –    (polonofob, dywersant, pracowniczka Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sekretarz redakcji „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”, obecnie redaktorka i felietonistka żydowskiego miesięcznika „Midrasz”.)   • Edward Szwarcsztajn    –    (stalinowski docent; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Stefan Szwedowicz – Szechter    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, zbrodniarz UB, sądowy morderca, wielokrotnie wydawał wyroki śmierci na polskich bohaterów narodowych, oficerów i żołnierzy AK, WiN, NSZ; pomocnik zbrodniarza MBP i UB Józefa Światło, syn Ozjasza Szechtera, uraińskiego komunisty, agenta i zbrodniarza NKWD i UB, brat Adama Michnika, od lat mieszka w Szwecji)   • Roman Szydłowski – Szancer lub Szanzer    –    (dziennikarz, redaktor “Trybuny Ludu”, krytyk teatralny, prezes Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)   • Marcin Szydzisz    –    (polonofob, dywersant, pisarz-megaloman żydzenia)   • Oskar Szyja Karliner    –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski;  zastępca szefa Najwyższego Sądu Wojskowego i szefa Zarządu Wojskowego, doprowadził on do takiego opanowania stanowisk w tym zarządzie przez oficerów żydowskiego pochodzenia, że instytucję tę złośliwie nazywano “Naczelnym Rabinatem Wojska Polskiego”)   • K. Szykierska    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu)   • Mikołaj Szymański    –    (polonofob, dywersant, Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Wisława Szymborska – Rottermund    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, marksistka, komunistka, piewczyni stalinizmu, libertyn;  Szymborska z garstką podobnych jej krakowskich intelektualistów w 1953 roku domagała się przyśpieszenia wykonania wyroków śmierci na krakowskich księżach, m.in. biskupa Czesława Kaczmarka, których komuniści kłamliwie oskarżyli o pracę dla obcego wywiadu. Sygnatariuszka rezolucji stalinowskich intelektualistów z 8 lutego 1953 r.;  krytykowana za nadmierną służalczość względem komunistycznych władz, jest m.in. autorką kilku tekstów gloryfikujących Stalina)   • Krzysztof Szymborski    –    (polonofob, dywersant,  członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, historyk; Urodzony we Lwowie, ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Do Stanów wyemigrował w 1981 r. Obecnie jest wykładowcą w Skidmore College w Saratoga Springs, w stanie Nowy Jork. Współpracuje z “Wiedzą i Życie”, miesięcznikiem “Charaktery”, zydokomunistycznymi “Gazetą Wyborczą”, “Polityką” i in.)   • Tomasz Szymborski    –    (dywersant, publicysta żydokomunistycznego piśmidła „Rzeczpospolita”)   • D. Szymborska-Dyrda    –    (polonofob, dywersant, pisarz-megaloman żydzenia)   • Eugeniusz Szyr –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, wicepremier, stalinowski ekonomista, w okresie stalinizmu wiceprezes Rady Ministrów w kolejnych rządach Józefa Cyrankiewicza; minister gospodarki materiałowej w rządzie Edwarda Babiucha;  jednen z największych prominentów PRL, bardzo poważnie odpowiedzialnego za dewastację polskiej gospodarki (Szyr był ministrem budownictwa w 1956 roku, wiceprezesem Rady Ministrów (1959-1972), przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Materialnej (1959-1972), ministrem gospodarki materiałowej (1976-1981), członkiem KC PZPR (1948-1981) i członkiem Biura Politycznego KC PZPR (1964-1968)). Szyr był jednym z członków frakcji żydowskiej, tzw. pulawian w KC PZPR.)   • Maria Szyszkowska –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, prof. filozofii lewicowej, nihilistka, marksistka, komunistka, libertyn, antyklerykal, mason; Kierowniczka Zakładu Filozofii Polityki ISP PAN, sędzia Trybunału Stanu z rekomendacji SLD. “Europejczykom” odpowiadają jej “nowoczesne” poglądy filozoficzne, podważające rolę wartości etycznych czy rodziny. Według Szyszkowskiej: W polskim społeczeństwie za bardzo gloryfikuje się rodzinę (…). Nic bardziej nie zniewala niż rodzina (…). Niesłusznie traktuje się rodzinę jako składnik życia społecznego czy nawet państwowego (…). W 1993 roku Szyszkowska była jedną z sygnatariuszek podpisanego przez grupę skrajnych “europejczyków” tzw. Listu otwartego do polskiej inteligencji;   związana z masońskim pismem “Wolnomularz Polski”, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów; członek SLD. 3 maja 1999 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Marcel Szytenchelm    –    (aktor, artysta kabaretowy)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

Ś

Krzysztof Śliwiński –    (polonofob, dywersant, dziennikarz. Były działacz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Współpracował z żydokatolewackimi “Znakiem”, “Więzią” i “Tygodnikiem Powszechnym”. W 1989 roku zastępca redaktora naczelnego “Gazety Wyborczej”, członek Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, rzecznik MSZ, a później pełnomocnikiem MSZ ds. kontaktów z diasporą żydowską. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu (!!!).)   • Paweł Śpiewak – Stinger    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, libertyn, historyk idei, socjolog, publicysta, znawca i autor tradycji i literatury rabinicznej;  członek rady redakcyjnej żydo-katolewackiego miesięcznika “Więź”; Lubi publikować w “Res Publice Nowej” i “Przeglądzie Politycznym”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Magdalena Środa    –    (dywersant, etyk, filozof, feministka ; publikowała m.in. w żydokomunistycznych: Gazecie Wyborczej, Polityce, Tygodniku Powszechnym; Pełnomocnik Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn.)   • Maciej Święcicki    –    (b. prezydent Warszawy, działacz UW – sekretarz KC PZPR -zięć Eugeniusza Szyra, członka biura politycznego KC PZPR)   • Hanna Świda-Ziemba    –    (polonofob, dywersant, prof.; żydokomunistyczny organ “Gazeta Wyborcza”)   • Henryk Świerszcz    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)       A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

T

• Adam Taran    –    (autor socrealistycznych kiczów stalinowskich)   • Leon Tarasiejski    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie)   • Tatarkiewicz    –    (Tatarkiewicze żydzi po kądzieli)   • Michalina Tatarkówna-Majkowska    –    (komunistka, sekretarz komitetu wojewódzkiego PZPR z Łodzi)   • Janusz Tatera    –    (sekretarz generalny PKOl, były działacz PZPR i PRL-owski dyplomata; otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Janusz Tazbir    –    (prof.)   • Józef Tejchma  –  Tejchman   –    (wieloletni członek KC PZPR, wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Piotra Jaroszewicza)   • Eufemia Tejchman    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, ambasador w Wilnie, z poprzednim ambasadorem Janem Widackim, zniszczyła polski uniwersytet w Wilnie)   • Marek Tejchman    –    (dywersant,  radio “Tok FM”)   • Bernard vel Bolesław Tejkowski –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komuch, członek PZPR,  “Sztandarowy” antysemita i “wódz” nie tylko “polskiego ruchu narodowego”, ale również ogólnosłowianskiego – czytaj ogólnopogańskiego;  w ZMP pełnił funkcję przewodniczącego zarządu uczelnianego na Politechnice Krakowskiej.  W jego najbliższym otoczeniu działali: Stefan i Andrzej Bratkowscy, Kryg, Ullman i Wollen.  W przełomowych miesiącach 1956 r. Bernard Tejkowski został etatowym pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, jako główny pomocnik towarzysza Marka Waldenberga.  “Benio” zasłużył się wówczas broniąc Józefa Cyrankiewicza, nie tylko przed atakami antysemitów. Dzięki wdzięczności Cyrankowicza, za pośrednictwem Mateusza Ochsa, otrzymał Tejkowski mieszkanie w Warszawie, co było w owych czasach znacznym wyróżnieniem. Tejkowski, ciągle jeszcze jako Bernard i towarzysz partyjny, współdziałał z Kuroniem, Modzelewskim i Baumanem. Kilka lat później Tejkowski zmienił imię na Bolesław – na pamiątkę króla Bolesława Śmiałego – i założył grupę “Światowid” o bardzo jednoznacznym nastawieniu antykatolickim. Powiązania polityczne tej grupy z sowieckim w Polsce namiestnictwem nie były w tym czasie nazbyt starannie kamuflowane. Przez całą dekadę lat siedemdziesiątych, Tejkowski prowadził swoją neopogańską działalność, pracując na dobrze platnym etacie Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. W roku 1981 zorganizował w Warszawie “zjazd”, który powołał “Polski Związek Wspólnoty Narodowej”, występując generalnie przeciwko NSZZ “Solidarność”. Również po wprowadzeniu stanu wojennego czynił najprzeróżniejsze umizgi i starania, aby uzyskać jakieś koncesje w ramach “realnego socjalizmu”.

23 września 1988 r. nagłośniono list Tejkowskiego do ministra Kiszczaka, w którym napisał: “Ograniczony system wielopartyjny powienien gwarantować  51% udziału w Sejmie dla PZPR“.

We wszystkich wystąpieniach Tejkowskiego i jego hałaśliwych wygłupach antyżydowskich, chodzi o to i tylko o to, aby kompromitować te formacje polityczne, które odwołują się do tradycji narodowych.)   • Robert Tekieli    –    (red. niepolskiego tygodnika “Gazeta Polska”)   • Barbara Temkin-Bermanowa    –    ()   • Gołda Tencer    –    (aktorka i reżyser Państwowego Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej w Warszawie; dyr. generalny fundacji amerykańsko-polsko-izraelskiej “Shalom”)   • Janusz Tencer    –    ()   • Henryk Tennenbaum    –    (w latach 1920-25 dyrektor departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu)   • * nowość * Joseph Tenenbaum    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, stalinowiec, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  bl. prezes Amerykańskiej Federacji Żydów Polskich)   • Jerzy Tepli    –    (komuch, w latach 60. szef Dziennika TV, a później korespondent telewizji w RFN; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Nina Terentiew    –    (komuch, prezenterka, komentatorka TVP)   • Maria Theiss    –    (Instytut Polityki Społecznej, UW)   • Róża Thun    –    (polonofob, dywersant, prezes fundacji Unii Europejskiej)   • Wojciech Tochman    –    (polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, publicysta “Gazety Wyborczej”, który “wsławił się” skrajnymi napaściami na Związek Polaków na Litwie. Tochman jest zawziętym “tropicielem” dyskryminacji wobec Murzynów, Żydów, homoseksualistów i chorych na AIDS.)   • Krzysztof T. Toeplitz –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, komunista; Tajny Współpracownik, agent UB/SB,  redaktor naczelny skrajnie deficytowych postkomunistycznych “Wiadomości Kulturalnych”, wydawanych od lat z łaski byłego ministra Dejmka kosztem ogromnych dotacji z pieniędzy polskiego społeczeństwa. Jeden z głównych publicystycznych janczarów jaruzelszczyzny w dobie stanu wojennego przez całe dziesięciolecia należał do autorów najmocniej zaangażowanych w gromieniu Polaków za ich romantyzmy i “bohaterszczyznę”, wyszydzających całą historię Polski jako ciąg bezmyślnych “rzucań się” nacjonalistycznych i anarchicznych tłumów.)   • Małgorzata Toeplitz – Winiewska    –    (polonofob, dywersant, z żydowskiego klanu Toeplitzów – żydokomuna, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; siostra Zuzanny)   • Zuzanna Toeplitz    –    (polonofob, dywersant, z żydowskiego klanu Toeplitzów – żydokomuna, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; siostra Małgorzaty)   • Jerzy Tomaszewski –    (polonofob, dywersant, prof. Instytutu Historycznego UW, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, fałszerz historii Polski; Członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego od 1970, członek Zarządu Żydowskiego Instytutu Historycznego od 1985, członek komitetu redakcyjnego Biuletynu ŻIH i rocznika POLIN Studies in Polish Jewry; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego; Rada Programowa i felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Tomasz Tomaszewski    –    (fotografik, twórca fotografii prasowych; Współpracownik magazynu National Geographic; autor książki “Współcześni Żydzi polscy” (1993);  Mąż Małgorzaty Niezabitowskiej, byłej rzecznik rządu Tadeusza Mazowieckiego.)   • Teresa Torańska    –    (dziennikarka, specjalizująca się w wywiadach dla prasy i telewizji, związana z “Gazetą Wyborczą”)   • Fred Torończyk –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i złodziej, główny koordynator wywozu pieniędzy z polskich banków za granicę)   • Barbara Toruńczyk    –    (polonofob, dywersant, kieruje bardzo modnym wśród udeckiej inteligencji kwartalnikiem “Zeszyty Literackie”,  córka Henryka, komunisty jeszcze sprzed wojny, i Romany, do 1968 roku pracujacej w Zakladzie Historii Partii przy KC PZPR.)   • Jerzy Trela    –    (aktor, lewak i komuch, w latach 80. zasiadał w prezydium Narodowej Rady Kultury, stworzonej przez reżim Jaruzelskiego, poseł z ramienia PZPR; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Tadeusz Trziszka    –    (polonofob, dywersant, prof. prorektor Fundacji na Rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUNDAR, do spraw propagandy integracji z Unią Europejską)   • Magdalena Tulli    –    (polonofob, dywersant, pisarka, tłumacz, paszkwilant i oszczerca)   • Maria Turlejska   –   (polonofob, dywersant, stalinistka, specjalistka od stalinizacji nauki, aget UB, sławetna donosicielka do bezpieki pseudonim “Ksenia”)   • Grzegorz Turnau    –    (pianista, piosenkarz, wykonawca tzw. poezji śpiewanej)   • Stanisław Turnau    –    (dywersant, dziennikarz “Gazeta Wyborcza”)   • Jerzy Turowicz – Jakow Turnau    –    (polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, redaktor naczelny żydokatolewackiego “Tygodnika Powszechnego”. Turowicz wyróżniał się swymi krytykami polskiego nacjonalizmu i “antysemityzmu” już przed 1939 rokiem; uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i “okrągłego stołu”;   odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)   • Krzysztof Turowski    –    (polonofob, dywersant, ‘europejczyk’,  dziennikarz, realizator wyjątkowo partacko robionego programu telewizyjnego pt. Godzina szczerości, popularnie zwanej “Godziną wazeliny”.)   • Marian Turski    –    (polonofob, dywersant, od dziesięcioleci kierownik działu historycznego w “Polityce”. Ze skrajnym “nosem węszącym” w poszukiwaniu potencjalnych “antysemitów” u Turskiego idzie w parze maksymalna pobłażliwość dla czołowych zagończyków antypolonizmu; Rada Programowa żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Hanna Turska – Chana Milsztajn   • Donald Tusk    –    (polonofob, dywersant, lewak, libertyn, germanofil)   • Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik   • Felix Tuszyński    –    ()   • Julian Tuwim    –    (ur. w Łodzi;  poeta, krytykowany za nadmierną służalczość względem komunistycznych władz, jest m.in. autorem kilku tekstów gloryfikujących Stalina; w latach międzywojennych II Rzeczpospolitej był autorem kilku wierszy wyśmiewających chytrość i zachłanność żydowską;    współtwórca grupy poetyckiej Skamander – grupa poetycka założona w roku 1918 przez żyda Juliana Tuwima, żyda Antoniego Słonimskiego, żyda Jarosława Iwaszkiewicza, żyda Kazimierza Wierzyńskiego oraz żyda Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość żyda Leopolda Staffa.)   • Feliks Tych –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zięć stalinowskiego zbrodniarza Jakuba Bermana, dogmatyczny historyk marksistowski, namiestnika Stalina w powojennej-stalinowskiej Polsce; dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)   • Janusz Tylman    –    (pianista, akompaniator)   • Stanisław Tym    –    (aktor, satyryk, kpiarz, dywersant;   W drugiej połowie lat 90. pisał felietony do tygodnika “Wprost”, obecnie stały felietonista dziennika Rzeczpospolita.)   • Piotr Tymochowicz    –    (polonofob, dywersant, specjalista od socjotechnik, kształtowania i urabiania wizerunku, kreator wystąpień publicznych znanych obecnych polityków;  kreator wizerunku Andrzeja Leppera, to tłumaczy silną pozycję lewaka Leppera;  członek [tylko z nazwy, bo całkowicie opanowanego przez żydów]  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Tomasz Tyndyk    –    (aktor)   • Leopold Tyrmand    –    (pisarz, postać pozytywna, konsekwentnie odrzucał wszelkie próby wciągnięcia go na proreżimowe ścieżki stalinowskich “inżynierów dusz”)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

U

• Magda Umer – Humer    –    (polonofob, dywersant, piosenkarka, córka zbrodniarza UB, hucpiara, autorka skrajnie bluźnierczego programu Big Zbig Show, w czasie Świąt Wielkanocnych.)   • Bożena Umińska    –    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Leopold Unger    –    (dziennikarz, sekretarz redakcji w “Życiu Warszawy”)   • Marek Ungier (polonofob, dywersant, agent SB, szef gabinetu i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego od 23 grudnia 1995 do grudnia 2004. Od 1977 działacz ZSMP, sekretarz generalny ZSMP). W latach 1987-1991 dyrektor departamentu w Komitecie Młodzieży i Kultury Fizycznej, 1991-1992 dyrektor Biura Fundacji Postępu “Progressus”

Członek PZPR 1974-1990,  od 1990 członek SdRP, wchodził w skład kierownictwa SdRP.

W latach 1992 – 1993 prezes Zarządu Biura Turystyki Młodzieży Juventur S.A., a takze członek kilku rad nadzorczych spółek holdingu Juventur oraz członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych ATU.)   • Józef Unszlicht    –    (komunista, pełnił szereg kierowniczych funkcji w bolszewickiej Rosji aż do stracenia w stalinowskich czystkach w 1938 roku; brat polskiego patrioty Juliana Unszlichta)   • Jerzy Urban – Josek Urbach    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  świnia Orwell’owska,  arcy-bydle uporczywie znieważające Polskę, katolicyzm i Polaków, profan, infamisa, odbyt polonofobów, żydokomuny i wszelakiej lewicy, Gebels Jaruzelskiego i stanu wojennego; Ojciec, co prawda zaczynał karierę polityczną i dziennikarską w przedwojennej PPS, jednak zaraz po wojnie włączył się w działalność PKWN, był również członkiem, kierowanej przez Bieruta, Krajowej Rady Narodowej. Ojciec Urbana, redaktor i współwłaściciel pepeesowskiego „ Głosu Porannego”, przed wojną byl sowieckim agentem. Po wybuchu wojny uciekli z Łodzi do Lwowa. Urbach (ojciec J. Urbana – przyp. J.R.N.) dostał tam początkowo bardzo odpowiedzialną w każdym systemie totalitarnym posadę administratora domu. Kto zna realia sowieckiej okupacji Lwowa – wrzesień 1939 – czerwiec 1941 – wie, że zwłaszcza ta posada wiązała się z częstymi roboczymi kontaktami z NKWD, a obejmujący ją musiał cieszyć się pełnym zaufaniem tej kryminalnej organizacji. Świadczy o tym zaufaniu także rychły awans Urbacha na stanowisko urbanisty miasta Lwowa (podkr. – J.R.N.) (cyt. za: K. Andrzejewska „Urban… byłam jego żoną”, Gdańsk 1993, s. 93).     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

V

• Zygmunt Vogel    –    (mason; malarz akwarelista, rysownik i architekt; W 1780 roku został przyjęty do malarni królewskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. W następnych latach wiele podróżował po kraju malując widoki różnego rodzaju zamków, miast i posiadłości. Od 1818 roku został profesorem na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego.)   • Mieczysław Voit    –    (aktor)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

W

Mieczysław Wachowski – Jakub Windman    –    (dywersant, SBek, w latach 80tych major Służby Bezpieczeństwa, kierowca Lecha “Bolka” Wałęsy)   • Andrzej Wajda – Krohmann    –    (dywersant, reżyser filmowy;  w końcu lat 80-tych pełnił funkcję zaufanego łącznika pomiędzy żydokomunistycznym przywództwem “Solidarności”-bis a ówczesnymi elitami PRL-u, PZPR – tajne rozmowy w “Magdalence” i przygotowania do ” okrągłego stołu”; W 2000 został doceniony przez kontrolowany od poczatku powstania przez żydostwo “Hollywood” – otrzymał Oscara za “całokształt twórczości”, nagrodę wręczala aktorka, komunistka amerykańska Jane Fonda)   • Ewa Wajnert    –      • * nowość * Benjamin Wajsblech    –    (prokurator,  morderca, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Henryk Walczak – Zukerman   • Maria Walczyńska-Rechmal   • Marek Waldenberg    –    (polonofob, dywersant, komunista, ideolog komunistyczny,  bl. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie;  odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Jerzy Waldorff – właściwie – Jerzy Waldorff-Preyss   –    (pisarz, publicysta, krytyk muzyczny; Komentator muzyczny Polskiego Radia i felietonista tygodników “Świat” i “Polityka”)   • Mariusz Walter – Moryc Szpigelbaum     –  (twórca telewizyjny, dziennikarz, filmowiec, reżyser, przedsiębiorca. W latach 1967-1982 był członkiem komunistycznej partii PZPR. Jest współwłaścicielem wraz z Janem Wejchertem klubu piłkarskiego Legia Warszawa.

Po odejściu z TVP zakłada z Janem Wejchertem (1984) holding ITI (International Trading and Investment). Firma otrzymuje koncesję od władz PRL na sprowadzanie sprzętu elektronicznego z zagranicy i na rozprowadzanie kaset wideo w Polsce.

Współzałożyciel i twórca sukcesu (1997) komercyjnej stacji telewizyjnej TVN. Mąż znanej dziennikarki i długoletniej spikerki TVP w okresie PRL, Bożeny. Ojciec dziennikarki TVN, Sandry oraz obecnego prezesa tej stacji, Piotra.)   • Lech Wałęsa – Lejba Kohne    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersantagent SB, Tajny Współpracownik SB pseudonim “Bolek“, hucpiarz, świnia Orwell’owska, arcy-bydle, kpiarz i szuja, współuczestnik i współtwórca zdrady w Magdalence i przy masońskim ‘okrągłym stołe’;   Odegrał ogromną rolę w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki “grubej kreski”, przywrócił świadczenia zbrodniarzom z UB i SB;  przyczynił się do zniszczenia autentycznej “Solidarności” i antykomunistycznej prawicy w Polsce; kawaler Orderu Orła Białego – był prezydentem żydokomuny i wszystkich UBeków. Oto słowa pułkownika Wojska Polskiego: “Widziałem akta Wałęsy, zebrane przez nasz wywiad wojskowy. Ojcem Wałęsy był niemiecki Zyd Kochne, służący w wojsku niemieckim. Bronił w 1945 roku Gdyni przed nacierającą armią sowiecką. Wraz ze swym oddziałem zdążył się wycofać drogą morską na zachód Niemiec i tam poddał się Amerykanom. Udowodnił swoje ukrywane przed Niemcami żydostwo i został zabrany do USA. Tam umarł w dostatku. Wałęsę wychowywał brat ojca, który pozostał w Polsce”;  więcej o “Bolku” Wałęsie tu =>>  http://www.polonica.net/Lech_…czy_Bolek.htm)   • Adam Wang    –    (dyrektor generalny w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego – PKPG, 1950-1956 zastępca przewodniczącego PKPG)   • Danuta Waniek –    (polonofob, dywersant, komunistka, świnia Orwell’owska, w latach 1967-1990 należała do PZPR; związana z SLD; robiła podyplomowe studia politologiczne w Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschungen w Wiedniu, otrzymywała stypendium Fundacji im. Friedricha Eberta w Bonn.

W 1995 była szefem Sztabu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego w kampanii prezydenckiej. W latach 1995-1997 kierowała Kancelarią prezydenta. Prezydent powołał ją 15 maja 2001 na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; od 26 marca 2003 pełni funkcję przewodniczącej KRRiT.;  wychowała sie w lewicowym domu we Włocławku. Ojciec kierował zakładem produkcyjnym, matka zwiazana była z handlem. Oboje byli w PZPR  (L. Zalewska, “piewaczka” prezydenta, “Zycie” z 2-3 listopada 1996 r.). )   • Jadwiga Waniakowa    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)   • * nowość *  Aleksander Warecki – Weishaupt    –    (sędzia, morderca, zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • Henryk Wars – właśc. – H. Warszawski    –    (kompozytor; od 1947 w USA; muzyka rozrywkowa, filmowa, piosenki przeboje PRLu)   • Adolf Warski-Warszawski    –    (komunista, w 1886 roku członek tzw. I Proletariatu, 1889 założyciel Związku Robotników Polskich, 1893 założyciel SDKPiL (członek Zarządu Głównego). Na przełomie XIX i XX wieku działał w Niemczech, współpracując z Różą Luksemburg. Uczestnik rewolucji 1905-07, redaktor Robotnika, Czerwonego Sztandaru i Sprawy Robotniczej. 1918 współzałożyciel KPP, członek KC i Biura Polityczneggo w latach 1926-29. Przywódca “większości” w KPP.)   • Dawid Warszawski – Konstanty Gebert    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, aget SB, antychrześcijański fanatyk, publicysta “Gazety Wyborczej”, jest synem Bolesława Geberta, polonofoba, kominternowca, komunisty pracującego dla NKWD w środowisku polskim – pseudonim ‘ATAMAN’, starego działacza komunistycznego. Jego ojciec był jednym z czołowych działaczy Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, a później między innymi redaktorem naczelnym służalczego organu związków zawodowych “Głosu Pracy” w czasach stalinizmu [jego zastępcą w tym organie był przez kilka lat ojciec Adama Michnika Ozjasz Szechter]; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i  światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego;   …po więcej informacji zapraszamy tu =>> http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_gebertowie_Dawid_Warszawski.htm)   • Piotr Warszawski    –    (aktor)   • Michał Warzager    –    (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy)   • Szmul Wasersztajn    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  kłamca i oszczerca Polaków z miejscowości Jedwabne, agent NKWD, w okresie okupacji denuncjował do NKWD polskie rodziny oraz asystował przy ich aresztowaniu i wywózce na Sybir.)   • Halina Wasilewska-Trenkner    –    (dywersant; ekonomistka; W latach 1975-1990 sekretarz naukowy Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Od 20 listopada 1995 do 29 sierpnia 2001 roku była podsekretarzem stanu w ministerstwie finansów (odpowiedzialna za budżet). Od 28 sierpnia 2001 do 19 października 2001 sprawowała urząd ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka. Od 22 października 2001 do 12 sierpnia 2002 ponownie pełniła funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, a od 12 sierpnia 2002 do 22 stycznia 2004 była sekretarzem stanu w ministerstwie. Od lutego 2004 jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W lipcu 2004 została odznaczona przez prezydenta [agenta SB i KGB] Aleksandra Kwaśniewskiego-Stoltzmana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. [rodzina Wandy Wasilewskiej ?])   • Wojciech Wasiutyński    –    (czołowy działacz w Narodowej Demokracji (endecji); od 1928 do 1933 roku działacz Obozu Wielkiej Polski, w roku 1934 działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, a w latach 1935-38 jeden z przywódców Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” i kierownik propagandy. Po zerwaniu z „Falangą” zrewidował wiele swoich dotychczasowych zapatrywań i był działaczem Stronnictwa Narodowego; jeden z czołowych dziennikarzy i publicystów skrajnie prawicowych w międzywojennej Polsce: w latach 1930-37 redaktor „Akademika Polskiego”, od 1933 do 1934 roku kierownik działu krajowego dziennika „ABC”, w latach 1935-37 sekretarz redakcji tygodnika „Prosto z mostu”, redaktor „Ruchu Młodych” (1935), dziennika „Jutro” (1936-37), „Wielkiej Polski”, „Szczerbca” (1939), współpracownik „Gazety Warszawskiej” i „Wieczoru Warszawskiego”.)   • Zbigniew Wassermann    –    (polityk PiS, minister-członek Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, koordynator służb specjalnych od 31 października 2005, dywersant; alkoholik)   • Jakub Wasserstrum    –    (działacz KPP, w czasie wojny pracował w Magnitogorsku jako blacharz, działacz ZPP. W 1946 powrócił do Polski, kierownik wydziału propagandy dolnośląskiego WKŻ, instruktor KW PPR/PZPR we Wrocławiu. 1950-1953 stał na czele WKŻ, a następnie TSKŻ we Wrocławiu, od 1953 członek Zarządu Głównego TSKŻ. W 1969 wyemigrował do Izraela, a w 1976 do Szwecji, gdzie zmarł)   • Aleksander Wat – właściwie – A. Chwat    –    (poeta, prozaik; współtwórca polskiego futuryzmu; od końca lat 20. sympatyk komunizmu; w 1946 powrócił do kraju, od 1959 na Zachodzie (od 1961 we Francji))   • Adam Ważyk – Wagman    –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, pachołek bolszewicki, poeta stalinowski, piewca żydobolszewizmu i stalinizmu)   • Barbara Weigl    –    (polonofob, dywersant, psycholog; prof. Szkoły Wyższej Psychologi Społecznej; przedstawicielka Fundacji Polcul)   • Jerzy Weinberger    –    (czł. Trybunału Stanu 1997-2001)   • Przemysław “Perła” Wejmann    –    (gitarzysta rytmiczny oraz wokalista zespołu Guess Why. Przez pewien czas był równocześnie muzykiem zespołu Acid Drinkers)   • Jacek Weiss    –    (muzyk, pianista, wykładowca Akademii Muzycznej; przewodniczący Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ ‘Solidarność’; podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, był odpowiedzialny za szkolnictwo artystyczne, sprawy prawa autorskiego kontakty z samorządem [11.1997-10.1999]; podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego [10.1999-04.2000])   • Janusz Weiss    –    (dywersant, kabaret Salon Niezależnych założony przez Jacka Kleyffa, Michała Tarkowskiego i Janusza Weissa; współtwórca [z Andrzejem Woyciechowskim] i dziennikarz Radia Zet)   • Szewach Weiss    –    (polonofob, Urodził się w Borysławiu w Polsce (obecnie Ukraina), ukrywany, przeżył w Polsce Holokaust. Od 1947 zamieszkał w Izraelu., izraelski polityk, profesor nauk politycznych, ambasador Izraela w Polsce w latach 2000-2003. W styczniu 2004 r. został odznaczony przez prezydenta Kwasniewskiego-Stoltzmana Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.)   • Jan Weinsberg    –    (prezes, żydowska org. Beit, Warszawa)   • Agnieszka Weissgerber    –    (dziennikarka)   • Waldemar Weiss    –    (scenarzysta)   • Wiesław Weiss     –  (“Teraz Rock”)   • Jakub Weitzner    –    (polonofob, dywersant, pracownik Centrum im. Anielewicza; dr., wykładowca języka jidysz)   • Jan Bohdan Wejchert –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, businessman, prezes ITI Group [m. in. Multikino – sieć kin izraelskich]; W roku 1984 założył wspólnie z Mariuszem Walterem Grupę ITI, i jako główny akcjonariusz objął w niej funkcję prezesa. W roku 1991 Jan Wejchert został powołany na członka US-Poland Action Commission kierowanej przez masona wysokiego stopnia Zbigniewa Brzezińskiego. W latach 2002-2003 był związany z Onet.pl;   Jeden z żydokomunistycznych bogaczy i ‘magnatów’ PRLu-bis.)   • Jan Łukasz Wejchert –    (polonofob, dywersant, wiceprezes i dyrektor ds. strategii lidera “polskiego” internetu Onet.pl – który jest częścią ITI Holdings: TVN, TVN 24, TVN siedem, największą w Polsce sieć kin wieloekranowych Multikino – sieć kin izraelskich, oficynę wydawniczą Pascal, wortal rozrywkowy Tenbit.pl)   • Wioletta Wejman    –    (żydowski Ośrodek “Brama grodzka” w Lublinie)   • Barbara Weksej    –    (polonofob, dywersant, zastępca sekretarza generalnego [tylko z nazwy] Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)   • Wiktor Wekselberg   • Piotr Welc    –    (dyrektor, Dział Komunikacji Marketingowej Onet.pl)   • Stanisław Wellisz    –    (ekonomista)   • * nowość *  Dorota Wellman    –   (Absolwentka Filologii Polskiej i Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarka, scenarzystka, producentka programów radiowych i telewizyjnych.)   • Ewa Wencel    –    (aktorka)   • Wojciech Wencel    –    (dywersant, poeta, eseista, jest redaktorem działu literackiego czasopisma “Fronda” i felietonistą tygodnika “Ozon”.)   • Jan Karol Wende    –    (mason, lider Stronnictwa Demokratycznego; SD – Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR;)   • Edmund Joachim Wende    –    (dywersant, adwokat, mason;  UD, UW; W latach 1993-1997 i od 2001 był sędzią Trybunału Stanu.)   • Jerzy Wenderlich    –    (SLD)   • Andrzej Werblan – Aaron Werblicht   • Edda Werfel    –    (polonofob, dywersant, stalinowska dziennikarka, publicystka komunistycznej “Trybuny Ludu” – oficjalnego organu KC PZPR)   • Roman Chaim Werfel    –    (polonofob, dywersant, komunista, KC PZPR,  był czołowym ideologiem komunistycznym, syn rabina, który później zateizował się i został bankierem;  dyrektor wydawnictwa “Książka i Wiedza”, które miało monopol na wydawnictwa książkowe i redaktorem naczelnym organu KC PZPR “Nowe Drogi”. był dwukrotnie redaktorem naczelnym organu KC PPR “Głos Ludu” (od grudnia 1944 r. do września 1945 r. i od września 1946 r. do października 1947 r.). Po październiku 1947 r. był dyrektorem partyjnego wydawnictwa “Wiedza”, po zjeździe zjednoczeniowym w grudniu 1948 r. został dyrektorem wydawnictwa “Książka i Wiedza” (do 31 grudnia 1951 r.), od 1 stycznia 1952 r. był redaktorem naczelnym teoretycznego organu KC PZPR “Nowe Drogi” (do 1 marca 1954 r.), od kwietnia 1954 r. do maja 1956 r. był redaktorem naczelnym organu KC PZPR “Trybuna Ludu”, od lipca 1956 r. do 30 listopada 1958 r. był znowu redaktorem naczelnym “Nowych Dróg”. Dodajmy, że jego żona Edda Werfel była w latach 1944-1948 zastępcą redaktora naczelnego “Trybuny Ludu”.)   • Katarzyna Werner    –    (dziennikarka TV1)   • Roman Werpachowski    –    (polonofob, dywersant, szpicel i donosiciel, tropiciel prawicowego “faszyzmu” i “antysemityzmu”)   • Anatol Wertheim    –    (polonofob, dywersant, adwokat. 1942-1943 w radzieckiej grupie partyzanckiej Szaloma Zorina na Białorusi. Po wojnie sekretarz WKŻ w Łodzi, członek CKZP, działacz PPR/PZPR. Od 1960 w Izraelu, od 1979 mieszkał w Kanadzie)   • Hanna Węgrzynek    –    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Jerzy Wiatr –    (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, komunista, politolog, prof. ideolog komunistyczny;  Pracę magisterską, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Bankrutowanie autorytetów moralnych kapitalizmu w Polsce międzywojennej w świetle “Wspomnień robotników”, obronił w 1954 r., a jej promotorem był Julian Hochfeld.

Minister edukacji narodowej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (w latach 1996-1997)   …po więcej informacji zapraszamy tu =>> http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_JWiatr.htm)   • Jan Widacki –     (polonofob, dywersant, świnia Orwell’owska, komunista, ambasador z poręki Geremka, znany jest głównie z nieubłaganej walki z przywódcami polskich organizacji na Litwie, a w szczególności Związku Polaków. “Wsławił się” uogólnieniami, że: Język polski na Litwie jest ubogi, rezerwowaty i tym nie zachwyca. To język archaiczny, nie nadający się do opisu rzeczywistości, do komunikowania się (por. A.Chajewski: Jeszcze o Widackim. Ignorancja?… Nie!!! Intryganctwo, “Myśl polska o kresach”, nr 10, grudzień 1995 r.). Widacki znany jest z rozlicznych wystąpień “demaskujących” rzekomy nacjonalizm wśród polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie i równoczesnego maksymalnego popierania grupek faktycznie prolitewskich.)   • Ludwik Widerszal     (oficer Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK [?])   • Helena Widerszpil    –    ()   • Stanisław Widerszpil    –    (ideolog komunistyczny; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Barbara Wieczorek    –    (przewodnicząca Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   • Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern   • Adam Wiedemann    –    (poeta, prozaik; jest stałym felietonistą w Res Publice nowej.)   • Franciszek Wiedeń    –    (w latach 1936-39 dyrektor departamentu w Ministerstwie Komunikacji)   • Adam Wielomski    –    (polonofob, dywersant, libertyn, oszczerca, kłamca i paszkwilant)   • Andrzej Wielowieyski    –    (polonofob, dywersant, komunista, członek Rady Politycznej Unii Wolności – Partia Demokratyczna; członek rady redakcyjnej katolewackiego miesięcznika “Więź”)   • Ignacy Wienfeld    –    (w latach 1920-22 wiceminister skarbu; w latach 1922-24 wicedyrektor Głównego Urzędu Statystycznego)   • Henryk Wieniawski    –    (skrzypek i kompozytor; profesor konserwatorium w Petersburgu i Brukseli; jeden z najwybitniejszych skrzypków w 2. połowie XIX w;  Pochodził z żydowskiej rodziny z podlubelskiej Wieniawy, która na początku XIX wieku przyjęła chrześcijaństwo. Jego ojciec, Tadeusz, był znanym chirurgiem, matka, Regina z domu Wolff.)   • Stefan Wierbłowski    –    (1945 wiceminister informacji i propagandy, 1945-1948 ambasador RP w Czechosłowacji, następnie sekretarz generalny MSZ)   • Bolesław Wierzbiański –    (polonofob, dywersant, redaktor naczelny nowojorskiego “Nowego Dziennika”; od lat usiłuje urobić amerykańską Polonię w duchu Michnika i Geremka; nagrodzony Orderem Orła Białego przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)   • Piotr Wierzbicki –    (polonofob, dywersant, były redaktor naczelny “Gazety Polskiej”)   • Kazimierz Wierzyński – Wirstlein    –    [zmienione w 1913 r.]   (poeta, prozaik, współtwórca grupy poetyckiej „Skamander”  – grupa poetycka założona w roku 1918 przez żyda Juliana Tuwima, żyda Antoniego Słonimskiego, żyda Jarosława Iwaszkiewicza, żyda Kazimierza Wierzyńskiego oraz żyda Jana Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość żyda Leopolda Staffa.)   • Herman Wiesenberg    –    (generalny inspektor Ministerstwa Skarbu; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • Dorota Wiewióra    –    (przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej)   • Wiesław Więckowski (Wildsztajn)    –   (polonofob, dywersant, nauczyciel języka hebrajskiego, żydowskie Centrum im. M. Schorra)   • Aleksandra Wiktorow    –   (Ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Jest doktorem ekonomii, specjalizuje się w ubezpieczeniach społecznych. Była wiceministrem pracy ds. ubezpieczeń społecznych w rządach jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W 1997 r. była kandydatką Unii Wolności na prezesa ZUS. Od maja 2001 r. Wiktorow jest prezesem ZUS. W latach 1973-1990 pracowała w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, od 1991 do 1993 r. była wiceministrem pracy i polityki socjalnej; od 1994 r. pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od maja 2001 r. jest prezesem ZUS. Pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i wykładowca w prywatnej Wyższej Szkole Ubezpieczeń Społecznych i Bankowości. Współautorka reformy emerytalnej. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aleksandra Wiktorow do swojej gigantycznej pensji dorabia w godzinach pracy na prywatnej uczelni – oburza się “Super Express”. Do tego Wiktorow używa służbowej limuzyny jako taksówki. Służbowy kierowca wozi ją z centrali ZUS na uczelnię.)   • Bronisław Wildstain (Wildsztajn)    –   (polonofob, dywersant, mason, “dobrodziej” od listy IPN;  6 lutego 1986 r. przyjęto go do wolnomularstwa w Paryżu. Został członkiem polskiej loży “Kopernik”, wchodzącej w skład Wielkiej Loży Francji. Tam dwa lata później uzyskał stopień mistrza, a po kolejnych dwóch latach znalazł się w działającej na terenie Polski niezależnej loży “Kopernik”, która od 1991 r. znalazła się w Wielkiej Loży Narodowej Polski. W latach 1991-1993 był przewodniczącym krakowskiej loży “Przesąd Zwyciężony” (również Wielka Narodowa Loża Polski), od 1991 r. sprawował funkcję “wielkiego dozorcy” Wielkiej Loży Narodowej Polski;  obecnie prezes zażydzonej “TVP”)   • Helena Winawer    –   (do 1932 roku w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej)   • Przemysław Wipler    –   (polonofob, dywersant, działacz społeczno-polityczny, prawnik; związany z żydomasońską organizacją Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska; w latach 1999-2000 rzecznik prasowym Unii Polityki Realnej i dziennikarz tygodnika “Najwyższy Czas!” (1999-2001). W 1999 był jednym z założycieli Stowarzyszenia KoLiber. W latach 1999-2001 prezes oddziału warszawskiego organizacji, a w roku 2001 prezes zarządu ogólnopolskiego.

W latach 2000-2002 asystent zarządu Centrum im. Adama Smitha. Współzałożyciel (2002) i prezes zarządu Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska, pikieta w obronie Bronisława Wildsteina; współorganizator i lider Komitetu Wyborczego Wyborców Julii Pitery w Warszawie w 2002. W wyborach 2005 startował do Sejmu z listy PiS w Warszawie.)   • Aleksander Wirpsza – ps. Leszek Szaruga    –  ()   • Joanna Wiszniewicz    –    (polonofob, dywersant, mgr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Edward Wittig    –    (rzeźbiarz; mason)   • * nowość *  Jerzy Wittlin    –    (polonofob, dywersant, pisarz i satyryk, kpiarz; Autor prześmiewczych i popularnych za PRL-u “vademeców”.)   • Józef Wittlin    –    (poeta, pisarz i tłumacz;  Urodził się w Dmytrowie na Podolu;  należał do grona “satelitów” wokół kręgu Skamandrytów – zydzi: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechon)   • Bartosz Witwicki    –    (polonofob, dywersant,  libertyn, prezes żydomasońskiej fundacji – Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)   • Andrzej Wohl    –    (przed 1939 agent sowiecki, po wojnie tuba propagandowa PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Lech Wojciechowski   • Kuba Wojewódzki    –    (polonofob, dywersant, arogant, prowokator, świnia Orwell’owska, dziennikarz muzyczny i radiowy, muzyk; W latach 1993-1994 był dyrektorem festiwalu w Jarocinie. Popularność zdobył dzięki polsatowskiemu programowi Idol. Był także jurorem w konkursie World Idol, pojedynku zwycięzców krajowych edycji Idola z całego świata. Obecnie nadal na antenie Polsatu, gdzie prowadzi swój talk-show zatytułowany Kuba Wojewódzki.)   • Mikołaj Wojnarowicz – Motke Hajman   • * nowość *  Edyta Wojtczak    –    (polonofob, dywersant, komuch, popularna spikerka “Telewizji Polskiej” w latach 1957 – grudzien 1996, w okresie Gomulki, Gierka i Kwasniewskiego;  podobno jest corka stalinowca i agenta KGB pierwszego sekretarza KC PZPR Boleslawa Bieruta – informacja niesprawdzona)   • Krzysztof Wolicki    –    (polonofob, dywersant, stalinowski pracownik UB)   • Wiktor Woroszylski    –    (polonofob, dywersant, stalinowiec, piewca żydobolszewizmu i stalinizmu)   • Regina (Rywa) Wojskowska z domu Szyndler    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, urodzona w Krynkach, woj. Białostockie, zawód wyuczony nauczycielka, członek Komunistycznej Partii Polski. Od 1941 w organizacji antyfaszystowskiej w Białymstoku, następnie w oddziale bandyckim “Forojs” (żyd., “Naprzód!”). Po wojnie mieszkała w Łodzi, etatowa działaczka PPR/PZPR)   • Stanisław Wojtera    –    (libertyn, były prezes Unii Polityki Realnej. Jest absolwentem wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii; założyciel i były prezes Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber. Jest radnym Rady miasta stołecznego Warszawy)   • Jan Woleński    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Herman Wouk    –    (polonofob, dywersant, pisarz amerykański, urodzony w Polsce żyd, oszczerca, paszkwilant)   • Marianna Woźniak    –    (księgowość żydowskiego Ośrodka “Brama grodzka” w Lublinie)   • Róża Woźniakowska    –    ()   • Teresa Wrońska    –    ()   • Wroński    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz żydokomunistycznej “Gazety Wyborczej”, oszczerca i paszwilant)   • Jacek Wójcicki    –    (aktor, śpiewak, krakowski artysta, jeden z członków nieformalnej grupy (kabaretu) występującej w Piwnicy pod Baranami; grał w antypolskim filmie-paszkwilu “Lista Schindlera” )   • Dariusz Wójcik – Dawid Wisental ()   • Andrzej Wójtowicz    –    (dywersant, dyrektor ‘Polskiej’ Rady Ekumenicznej)   • Artur Marek Wójtowicz    –    (polonofob, dywersant, teolog, publicysta, pisarz, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, Ukończył Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (dawne ATK) oraz Studia Pastoralne w St. Gallen. Autor wstępu do Biblii protestanckiej ręcznie przepisanej przez 650 osob z Horgen ZH w 2003 r. Mieszka w Szwajcarii.)   • Irena Wóycicka    –    (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)   • Agnieszka Wróblewska –   (polonofob, dywersant, fanatyczna wykrywaczka rzekomych „oszołomów”, tj. tych wszystkich, którzy próbowali bronić polskich narodowych interesów gospodarczych, przeciwstawiając się prywatyzacji „za bezcen”. „Wsławiła się” m.in. gwałtowną, pełną nieukrywanej furii napaścią prasową na łamach „Życia Warszawy” na program Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”. A. Wróblewska konsekwentnie występowała jako rzeczniczka niczym nieokiełznanego kapitalizmu, po stronie oligarchów łamiących wszystkie zasady w imię swego personalnego wzbogacenia. Jej drukowany w tym duchu artykuł w „Gazecie Wyborczej” (nr 284 z 1996 r.);  żona A. K. Wroblewskiego i matka Tomasza)   • Andrzej Wróblewski –  (przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Śląskiego, Od 1971 członek PZPR. Od 1974 związany z różnymi resortami. Od listopada 1987 podsekretarz stanu w ministerstwie przemysłu. Od 1988r. minister finansów w rządzie Mieczysława Rakowskiego;   Oskarżony po latach przed Trybunałem Stanu w związku z aferą alkoholową;  powiązania z nomenklaturą PRLu i PZPR)   • Andrzej Krzysztof Wróblewski – Fejgin  (ojciec) –  (polonofob, dywersant, przez wiele lat był dziennikarzem „Polityki”, dochodząc w niej do bardzo znaczącej funkcji kierownika działu krajowego. Od początków swej kariery wykazał dużą „zapobiegliwość” o dobra materialne; kolega redakcyjny Jerzy Urban)   • Tomasz Wróblewski – Fejgin    (syn)   –    (polonofob, dywersant, dziennikarz “Życia Warszawy”; wpływowy redaktor naczelny lewicowo liberalnego „Newsweeka”;  Syn Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego z “Polityki” i Agnieszki Wróblewskiej, zaciekłej przeciwniczki “oszołomów” broniących polskiego interesu narodowego. Po zostaniu korespondentem w Waszyngtonie T. Wróblewski szybko „wyróżnił się” rozlicznymi prasowymi manipulacjami, m.in. nagłośnionymi na łamach „Wprost” oszczerczymi rewelacjami żydowskiego dziennikarza z USA na temat rzekomego spisku Papieża Jana Pawła II z Reaganem przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Jako korespondent z Waszyngtonu T. Wróblewski stosował odpowiednią manipulacyjną metodę wspierania lewicowych i antykościelnych argumentów poprzez posiłkowanie się cytatami z amerykańskich publikacji.)   • Henryk Wujec –    (polonofob, dywersant, członek-założyciel   KOR,  mąż Ludmiły Wujec,  członek Rady Politycznej Unii Wolności – zmienionej na ‘Partia Demokratyczna’;  przeforsował w Sejmie uprawnienia kombatanckie dla byłych członków Brygad Międzynarodowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii (a więc dla walczących tam z naboru KPP-owskiego zbrodniarzy współodpowiedzialnych m.in. za masowe mordowane księży i zakonnic na terenie „czerwonej Hiszpanii”.)   • Ludmiła Wujec – Okrent    –    (polonofob, dywersant, redaktor GW – córka działaczki partii zdrady narodowej – KPP Reginy Okrent,  1946-49 pracownik UB w Łódzi, szef Biura Kadr Radiokomitetu;  żona Henryka Wujca, UW)   • Paweł Wujec    –    (syn Ludmiły i Henryka Wujca;  z-ca szefa pionu internet w zydokomunistycznej “Gazecie Wyborczej” od 1991 roku, szef redakcji portalu Gazeta.pl)   • Katarzyna Wydra    –    (dywersant, współorganizator festiwali żydowskich w Polsce)   • * nowość *  Szymon Wydra    –    (piosenkarz)   • Jakub Wygodski    –    (polonofob, dywersant, polityk żydowski, syjonista, prezes Gminy żydowskiej w Wilnie i w latach 1922-30 poseł na Sejm RP; w październiku 1939 roku oficjalnie poparł dokonany właśnie nowy rozbiór Polski przez Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki [Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994]. Wygodzki oświadczył także, iż „większość społeczeństwa żydowskiego wyraża zadowolenie, że do Wilna wkroczyli Litwini” [Piotr Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985])   • Dorota Wysocka-Schnepf    –    (polonofob, dywersant, dziennikarka, pracowała w radiowej Trójce. Była reporterką sejmową, ob. prowadzi główny program informacyjny w TVP1)   • Jan Wyka – Leopold Wessman   • Kazimierz Wyka   –     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

Z

• Tadeusz Zabłudowski    –    (redatkor “Głosu Ludu” i główny cenzor, dyrektor Biura Prasowego, Wydawnictw i Rozrywki)   • Szymon Zachariasz    –    (czołowa postać Frakcji Żydowskiej PPR)   • Krystyna Zachwatowicz-Wajda    –    (polonofob, dywersant, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i  światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego;  żona Andrzeja Wajdy)   • Zinaida Zagner    –    (aktorka “Jama Michalika”)   • Ryszard M. Zając –    (polonofob, dywersant, poseł SLD. Po wprowadzeniu stanu wojennego nader aktywny działacz śląskiego ZSMP, między innymi wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP w Sosnowcu. W czerwcu 1985 roku nagle wstępuje do zgromadzenia franciszkanów reformatorów. Po ponad rocznym pobycie nie zostaje jednak dopuszczony przez prowincjała do odnowienia ślubów. Później nawiązuje kontakt z solidarnościową opozycją. Zaczął wydawać podziemne pismo “Bajtek”. Wzbudził jednak nieufność M.Krzaklewskiego, który w pewnym momencie odmówił zgody na dalszą sprzedaż pisma. Zając szybko zyskał jednak protekcję Jana Lityńskiego i został przez niego w 1989 roku ściągnięty nawet do Warszawy do pracy w Stołecznym KO “S” w “Niespodziance”. Zaprzyjaźnił się z Lityńskim, Wujcem i Kuroniem. W 1992 r. Zając przesiedział 74 dni w więzieniu za nawymyślanie wojewodzie katowickiemu i związkowcom od “palantów” z “Solidarności”. Został natychmiast za to gorąco rozreklamowany na łamach Urbanowego “Nie”. Stał się jednym z liderów urbanowej “Niezależnej Inicjatywy Europejskiej” Urbana. Kilkakrotnie próbował ukończyć eksternistycznie maturę, lecz bez powodzenia. Dużo lepiej powiodło mu się w SLD, w 1993 roku został posłem z jego listy.

W tekstach na łamach “Nie” i w przeróżnych wystąpieniach z furią atakuje “Solidarność” i Kościół katolicki. W początkach 1995 r. głośne stało się wyrażenie przez Zająca w odrębnym liście za Ocean ogromnego uwielbienia dla rabina Abrahama Weissa wraz z pełnym poparciem dla żądań usunięcia Krzyża ze wszystkich możliwych miejsc w obozie w Oświęcimiu. W liście do Weissa, nagłośnionym przez Zająca z trybuny sejmowej (!!!), wyraził on również szczery żal, że on, poseł Zając, nie ma niestety wpływu na wybór Prymasa Polski [por. S.Biskupski: Oświadczyny Zająca, “Myśl Polska” z 25 marca 1995 r.]. członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów)   • Janusz Andrzej Zajdel    –    (pisarz, autor fantastyki naukowej, prekursor nurtu fantastyki socjologicznej w Polsce; autor powieści socjologiczno-politycznych przedstawiał w nich i badał społeczeństwa totalitarne, ograniczone, kontrolowane)   • Katarzyna Zajdel     –    (dywersant, główna ekonomistka Citibanku)   • Mieczysław Zajfryd    –    (komunista, wieloletni członek KC PZPR; minister komunikacji w rządzie Piotra Jaroszewicza i w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego)   • Antoni Zambrowski – Nusbaum    –    (dziennikarz “Tygodnika Solidarność”  syn polonofoba, zbrodniarza ludobójcy, mordercy Polaków – Romana Zambrowskiego, jednego z czołowych bandytów-stalinowców, członka Biura Politycznego KC PPR i PZPR w latach 1944-1963.)   • Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum    –    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zwyrodnialy zbrodniarz i stalinowski kat PRLu, ludobójca, morderca Polaków, stalinowiec, członek Politbiura miał nadzór m.in. nad sądownictwem; jako zastępca Bieruta w Krajowej Radzie Narodowej miał prawo orzekać prawo łaski dla skazanych w procesach politycznych. Był wiec jednym z tych, którzy dosłownie decydowali o życiu lub śmierci antykomunistów, lub osób za takich uznanych. Działał w ruchu komunistycznym od okresu przedwojennego, od 1928 członek KPP; Okres II wojny światowej spędził w ZSRR; Członek KC PPR (1944-1948); Od 1948 członek PZPR; Był posłem do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL w latach 1944-1965. W 1968 został wydalony z partii i przeniesiony na emeryturę.  Wój Daniela Passenta – polonofoba, dywersanta, komunisty, felietonisty “Polityki”)   • Ludwik Łazarz Zamenhof – Ludwik Lejzer Zamenhof    –    (lekarz, twórca sztucznego, międzynarodowego języka esperanto. W domu mówiono w jidysz, a drugim językiem był rosyjski.)   • Andrzej Zamrzycki    –   (członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy)   • Andrzej Zaorski – Bauman    –    (aktor,  brat Janusza Zaorskiego)   • Janusz Zaorski – Jakub Bauman    –    (polonofob, dywersant, syn w-ce ministra kultury z czasów Gomułki, przewodniczący Radiokomitetu, a później przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji konsekwentnie promował programy skrajnie filosemickie, nierzadko fałszujące prawdę o stosunkach polsko-żydowskich i historii Polski;   rada Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce;  brat  Andrzeja Zaorskiego, aktora)   • Roman Zaroff    –   (polonofob, dywersant, doktor historii, mediewista; członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, W latach 1999-2001 wykładał historię w University of Queensland (Australia), obecnie związany jest z School of Historical and Religious Studies w Monash University. Redagował pierwszy internetowy magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów – HORYZONT, istniejący w latach 1997-2001. Od wielu lat mieszka w Australii.)   • Janusz Zarzycki    –   ()   • Janina Zawadzka    –   ()   • Helena Zaworska    –   (polonofob, dywersant, krytyk, “europejka”, oszczerca)   • Samuel Zborowski    –    (polonofob, dywersant, warchoł i zdrajca, podwójny szpieg Habsburgow i Moskwy, osądzony i stracony za spisek i zdradę przez sąd królewski, m.in. namawiał Obrychta Laskiego do zamachu na zycie króla Stefana Batorego)   • Wiktor Zborowski    –    (aktor)   • Emil Zegadłowicz    –    (poeta, prozaik)   • Paweł Zelicki    –    (Członek Cukunftu i Bundu, a następnie w latach 1926-1928 członek Komunistycznej Partii Polski w Radomiu, potem w MOPR. W czasie wojny w ZSRR, sekretarz generalny CKZP do października 1946, potem przewodniczący CSW “Solidarność”. Po 1956 wyjechał do Izraela, gdzie wstąpił do Mapaju)   • Żanna Zelikman-Kormanowa   • * nowość *  Jerzy Zelnik     –    (aktor)   • Janusz Zemke –    (polonofob, dywersant, komunista, w latach 1969-1990 należał do PZPR, był m.in. I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W 1990 przeszedł do SdRP (członek Rady Naczelnej), następnie do SLD; ojciec był od roku 1945 szefem UB w Wabrzeźnie [województwo toruńskie])   • Jan Ziderer    –    (członek zarządu, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach)   • Adam Zieliński    –    (bl. rzecznik praw obywatelskich, ‘bezpartyjny’ rzecznik ze stalinowskimi korzeniami; były członek PZPR i poseł na Sejm kontraktowy z jej ramienia, wcześniej wieloletni sędzia (od 1953 r., a więc jeszcze z czasów stalinizmu))   • Marek Zieliński    –    ()   • Marcin Zieliński    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, współpracuje żydomasońską Fundacją Instytut Ludwiga von Misesa; autor i wydawca książek o żydach)   • Tadeusz Zieliński    –    (bl. rzecznik praw obywatelskich, ‘bezpartyjny’ rzecznik walczący z państwem wyznaniowym; był senatorem z ramienia Unii Demokratycznej)   • Rafał Aleksander Ziemkiewicz    –    (polonofob, dywersant, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny; publikuje m.in w „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Polskiej” i „Najwyższym Czasie!”.)   • Aleksander Ziemny    –    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma “Midrasz”)   • Józef Zilberman    –   (przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy)   • Roman Zimand    –      • Krystian Zimerman    –    (pianista)   • Katarzyna Zimmerer    –   (autorka książek o żydach)   • Wiktor Zin    –   (ur. w Hrubieszowie; prof. architekt, W latach 1977-1981 piastował funkcję wiceministra kultury i sztuki oraz generalnego konserwatora zabytków; znany jest przede wszystkim jako gospodarz cyklu telewizyjnego “Piórkiem i węglem”; Od 2004 r. zajmuje stanowisko prorektora Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, kierownika Ogólnopolskiego Studium Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury przy Politechnice Krakowskiej, kierownika Katedry Historii Sztuki i Kultury Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykładowcy AGH w Krakowie oraz kanclerza kapituły odznaczenia “Polonia Mater Nostra est”.)   • Eugeniusz Ziółkowski    –    (dyrektor gabinetu szefa Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego)   • Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler   • Andrzej Zoll – Rojeschwanz    –    (polonofob, dywersant, prawnik, mason, bl. rzecznik praw obywatelskich, ‘bezpartyjny’ rzecznik z okolic loży; 1993-1997 piastował stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wchodzi w skład Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiego PEN-Clubu.)   • Alicja Zommer    –    (aktorka)   • Włodzimierz Zon   • Andrzej Zozula    –   (Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)   • Agata Zubel    –    (kompozytorka, śpiewaczka)   • Ferdynand Zweig    –    (ekonomista i socjolog stosunków pracy, po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii, w latach 1953-56 wykładał na Hebrew University w Jerozolimie, a w latach 1964-66 na uniwersytecie w Tel Awiwie.)   • Filip Zylber    –    (reżyser)   • Jan Zylber    –    (Tajny współpracownik, agent SB)     A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + Ł + M + N

+ O + P + Q + R + S + Ś + T + U + V + W + X + Y + Z + Ż

Ż

• Włodzimierz Żabotyński    –    (polonofob, syjonista)   • * nowość *  Jacek Żakowski    –    (dziennikarz i publicysta o poglądach centrolewicowych. Obecnie związany z tygodnikiem “Polityka”. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas. Pracę dziennikarza zaczynał w tygodniku “Na Przełaj” (1980-1981), następnie udzielał się w Biurze Informacji Prasowej NSZZ Solidarność (1981-1983). Następnie pisał do “Tygodnika Polskiego” (1983) i miesięcznika “Powściągliwość i Praca”. Od 4 października 2006 występuje z Piotrem Najsztubem w programie Tok2Szok (TV4).

Był rzecznikiem prasowym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, jednym z założycieli “Gazety Wyborczej” oraz pierwszym prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej.)   • Joanna Żak-Bucholc    –    (polonofob, dywersant, członek redakcji “Racjonalista” – magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, zajmuje się etnologią i religioznawstem)   • Andrzej Żbikowski    –    (polonofob, dywersant, dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Rafał Żebrowski    –    (polonofob, dywersant, dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)   • Grzegorz Żemek –   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów;  Na przełomie lat 80. i 90. był dyrektorem generalnym Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Za defraudację publicznych pieniędzy przeznaczonych na spłatę długu zagranicznego został w marcu 2005 po wieloletnim procesie skazany przez skład orzekający na czele z SSO Andrzejem Kryże tylko na 9 lat więzienia. Był także m.in. szefem Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych w Nisku (1999-2000).)   • Krzysztof Żmuda    –    ()   • Tomasz Żukowski   –    (polonofob, dywersant, wiceprezes, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i   światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego.)   • Andrzej Żuławski    –    (polonofob, dywersant, oszczerca, reżyser skandalista)   • Stefan Żółkiewski – właśc.- Goldberg    –    (polonofob, dywersant, kolaborant sowiecki 1939-41, zapoczątkował sowietyzację badań naukowych nad literaturą polską; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski)   • Maciej Żybula    –    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, żydomasońska Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska)   • Jerzy Żydkiewicz    –    (aktor)   • Jolanta Żyndul    –    (polonofob, dywersant, kierownik Centrum im. Anielewicza, pisarka żydowska)

fragment ze stenogramu z Tajnego przemówienia Jakuba Bermana do żydów w Polsce, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku.
“Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730. Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie.  Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. Zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjeliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.”
ŻYDZI Julian Tuwim

Czarni, chytrzy, brodaci,
Z obłąkanymi oczyma,
W których jest wieczny lęk,
W których jest wieków spuścizna,
Ludzie,
Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna,
Bo żyją wszędy,
Tragiczni, nerwowi ludzie,
Przybłędy.

Szwargocą, wiecznie szwargocą
Wymachując długimi rękoma,
Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy
I uśmiechają się chytrze,
Tajnie posiedli najskrytsze
Z miliarda czarnych, pokracznych literek
Ci chorzy obłąkańcy,
Wybrany Ród człowieczy!
Pomazańcy!

Pogładzą mokre brody
I znowu radzą, radzą…
– Tego na bok odprowadzą,
Tego wołają na stronę,
Trzęsą się… oczy strwożone
Rzucą szybko przed siebie,
Czy ktoś nie słyszy…

Wieki wyryły im na twarzach
Bolesny grymas cierpienia,
Bo noszą w duszy wspomnienia
O murach Jerozolimy,
O jakimś czarnym pogrzebie,
O rykach na cmentarzach…

…Jakaś szatańska Msza,
Jakieś ukryte zbrodnie
(…pod oknami… w piątki… przechodnie…
Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!)

Wojskowi

• gen. Mieczysław Birnbaum    (szef wydziału politycznego II Oddziału Ministerstwa Spraw Wojskowych; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • gen. Edward Braniewski – Brandsteter   • gen. Jan Drzewiecki – Holzer    (szef Zarzadu Operacyjnego w latach 1954-1960)   • gen. Jan Frey-Bielecki   • gen. Marian Graniewski – Gutaker   • gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec)   • gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter   (Niemiec)   • gen. Wacław Komar –  właśc. Mendel Kossoj    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, szef Zarzadu II w latach 1946-1950;  wieloletni funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, szef wywiadu wojskowego (Oddziału II Sztabu Generalnego LWP) i wywiadu cywilnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Członek lewicowej organizacji żydowskiej Haszomer Hacair, od 1925 w związku młodzieży komunistycznej. Jako kilkunastoletni chłopak brał udział w zabójstwach tajnych współpracowników polskiej policji politycznej na mocy wyroków Komunistycznej Partii Polski. Jego współpracownikiem był wówczas m.in. znany komunista, późniejszy członek Związku Patriotów Polskich Henryk Batuta. W czerwcu 1927 został przerzucony do Związku Radzieckiego, gdzie przebywał do lipca 1933, szkolony na kursach dywersyjnych Armii Czerwonej.  Działał w Komunistycznej Międzynarodówce Młodzieży. Między grudniem 1936 a lutym 1939 przebywał w Hiszpanii i wziął udział wojnie domowej – niszczył katolicyzm i mordował katolików)   • gen. Grzegorz Korczyński – Stefan Kilanowicz     (zbrodniarz MBP i UB, działacz komunistyczny, generał Wojska Polskiego, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa (MBP) i szef Zarządu II Szt.Gen.WP – wywiadu wojskowego PRL-u. W grudniu 1970 roku dowodził odziałami Wojska Polskiego pacyfikujących demonstracje robotnicze na Wybrzeżu.)   • gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, karany w Polsce Niepodległej przed wrześniem 1939 roku 10-letnim więzieniem za zdradę Polski;  później Krzemień (Wolf) był m.in. szefem Wydziału Wojskowego “Związku Patriotów Polskich”, szefem Gabinetu Wojskowego B. Bieruta i pełnomocnikiem do spraw pobytu wojsk sowieckich w PRL.)   • gen. Jakub Krzemieński   (był do 1930 roku prezesem Najwyższego Sądu Wojskowego, a w latach 1930-39 prezes Najwyższej Izby Kontroli)   • gen. Matejewski – Kugelschwanz   • gen. Bernard Mond   (WP, lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • gen. Marian Naszkowski – Wasser   • gen. St. Popławski – Siergiej Grochow   (Rosjanin)   • gen. Wilhelm Ruckeman   (WP, lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum   (polonofob, Był członkiem SDKPiL. W 1916 r. został powołany do armii rosyjskiej i wysłany na front. W 1918 r. walczył w oddziałach Armii Czerwonej przeciwko oddziałom atamana Kaledina na froncie południowym. W pierwszą rocznicę rewolucji październikowej wstąpił do Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). W 1919 r. został dowódcą kompanii w 123 pułku strzelców Armii Czerwonej, którą dowodził w czasie walk nad rzeką Doniec. Za zasługi w tych walkach został mianowany dowódcą batalionu, a w 1920 r. odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Świerczewski został na własną prośbę skierowany na front zachodni i walczył jako dowódca batalionu Armii Czerwonej przeciw wojskom polskim. W czasie tych walk został dwukrotnie ranny.

Był komendantem szkoły Wojskowo-Politycznej Sekcji Polskiej Międzynarodówki Komunistycznej, w której szkolono polskich komunistów wysyłanych następnie w roli agentów OGPU/NKWD, na ziemie II Rzeczpospolitej.

W latach 1936-1938 brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii (pod pseudonimem generał Walter). Dowodził tam kolejno: XIV Brygadą Międzynarodową, Dywizją A i 35 Dywizją Międzynarodową, w składzie której walczyli m.in. Dąbrowszczacy (początkowo batalion rozbudowany do XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego).

W sierpniu 1943 kierownictwo radzieckiej partii komunistycznej skierowało Waltera do tworzącego się Wojska Polskiego w ZSRR. 18 sierpnia 1943 przybył do obozu w Sielcach nad Oką i został mianowany zastępcą dowódcy I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W styczniu 1944 r. został członkiem Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR.

Od 1946 pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej oraz członka KC PPR. Był współodpowiedzialny za represje wobec żołnierzy AK, w sądach przy 2 Armii WP w Lublinie, wydających wyroki na byłych żołnierzy AK)   • gen. Leon Turski – Tennenbaum   • gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelmangen   • gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach   • gen. Zarako-Zarakowski – Zarako    (Nacz. Prokurator WP)   • gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer   (szef GZP WP)   • gen. Juliusz Zulauf   (WP, lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)   • płk. Czeslaw Berman –     (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec)szef Zarzadu Organizacyinego w latach 1952-1954)   • płk. Adam Brandel – (szef Wydzialu Informacyjnego I Dywizji Kosciuszkowskiej)   • płk. Michał Bron – Bronstein  (prac. MSZ, szef Wydzialu I)   • płk. dr Charbicz – Marek Heberman   (kom. Szpit. Woj.,Wa-wa)   • płk. Marcin Danzig   –   (zbrodniarz okresu stalinowskiego, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego)   • płk. Joachim Erlich – (szef Oddziału Szyfrowego w latach 1946-1952 I Dywizji Kościuszkowskiej)   • płk. Józef Feldman  –     (zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • płk. Otto Fiński – Finkenstein   (szef sztabu “Służba Polsce”)   • płk. Stanislaw Flato – (zastępca szefa Zarzadu I Dywizji Kościuszkowskiej)   • płk. Marian Frenkl  –    (zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • płk. Mateusz Frydman –    (zarzad Ludowego Wojska Polskiego,  “Naczelny Rabinat Wojska Polskiego”)   • płk. Garbowski – Caber lub Gruber    (d-ca dyw.)   • płk. Gradlewski – Goldberg   (GZP WP)   • płk. mgr Władysław Henzel –   (dyrektor Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, dyrektor Centrum Informacji Naukowej Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.)   • płk. Leon Herzog   • płk. Anatol Liberman –    (szef Oddziału III I Dywizji Kościuszkowskiej)   • płk. Naum Lewandowski –    (zbrodniarz okresu stalinowskiego)   • płk. Konty –    (polonofob, oficer Informacji Wojskowej, podejrzany o zbrodniczą działalność w wojsku w okresie stalinowskim [córka Jolanta Konty – Kwaśniewska])   • płk. Mieczysław Kowalski – Kohn   • płk. Stefan Kuhl   –   (zastępca Szefa Departamentu Personalnego I Dywizji Kościuszkowskiej, szef Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego)   • płk. Maksymilian Landau   –   (brał udział w przygotowaniu zamachu majowego przez marsz. Józefa Piłsudskiego w 1926 roku)   • płk. Wladyslaw Leder –   (zastępca szefa Zarzadu I Dywizji Kościuszkowskiej)polonofob, attache wojsk. zaciekły syjonista, były szef polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim)   • płk. Wadlewski – Waldman    (dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia)   • płk. Jakub Wachtel  –   (zastepca Szefa Departamentu Personalnego I Dywizji Kosciuszkowskiej)   • płk. Zygmunt Wizelberg   –   (zbrodniarz okresu stalinowskiego, sędzia)   • płk. Żarski – Silberstein     (prac. WAP)   • ppłk. Filip Barski – Badner –   (zarzad LWP, “Naczelny Rabinat Wojska Polskiego”)   • ppłk. Adam Brandel –   (szef Wydzialu Awansow i Odznaczen I Dywizji Kosciuszkowskiej)   • ppłk. Jerzy Bryn – Izrael Alter    (prac. MSZ)   • ppłk. Jan Dolanowski – Dollinger    (DOW)   • ppłk. Adam Łaski – Gutbrot   (prac. ASG)   • ppłk. Edward Pfeffer    (szef Wydzialu VII zajmujacego sie powolywaniem oficerow do sluzby wojskowej i zwolnien z tej sluzby, administracja rezerw oficerskich, obsada kadrowa WKR i sprawami zwiazanymi z przyznawaniem emerytur I Dywizji Kosciuszkowskiej; gen., szef Zarzadu Planowania Materialowego w latach 1952-1967)   • ppłk. Henryk Zieman – Zysman  (DOW)   • mjr. Maksymilian Berezowski   • mjr. Roman Domanski – Rosenstand   (DOW)   • mjr. Marcel Kot – Abram Sterenzys   • mjr. Józef Śliwiński – Flaumenbaum   (szef Wyd.”Służba Polsce”)   • mjr. Henryk Umiński – Keff   • mjr. Boleslaw Wlodynger   • Filip Berski – Badner     (prokurator wojskowy)   • Kazimierz Golczewski – Bauman     (Nacz. Prok. Wojsk.)   • kpt. Franciszek Kapczuk – Natanel Trau  lub  Frau     (zbrodniarz okresu stalinowskiego, sędzia, Sąd Wojsk.Wroclaw)   • Maksymilian Litiński – Lifszyc    (Nacz. Prokurator Wojsk.)   • Lubiejski – Zygielman     (II Zarząd)   • Jakub Lubowski – Chase Smen    (prok. Dep. Sł. Spraw.)   • Jan Orliński – Unterweiser    (prokurator wojskowy)   • Henryk Podlaski – Fink     (Nacz. Prok. Wojsk.)   • Rajski – Rajgrodzki     (II Zarząd)   • Roman Rawicz – Vogel      (Najw. Sąd Wojsk.)   • Henryk Trojan – Adler     (II Zarząd)   • Henryk Walczak – Zukerman   • Zagórski – Winter     (II Zarząd)   • Arnold Załęski – Załkind     ( prac. Prok. Wojsk.)

Pracownicy   MBP, MSW, UB

• gen. Władysław Ciastoń   – (polonofob, SB MSW;  jeden z głównych animatorów-zleceniodawców zbrodni dokonanej na ks. Jerzym Popiełuszko)   • gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc   • gen. Czesław Kiszczak   – (polonofob, szef SB MSW, minister spraw wewnetrznych w rzadach gen. Jaruzelskiego; jeden z głównych animatorów-zleceniodawców zbrodni dokonanej na ks. Jerzym Popiełuszko; Od 1945 roku był członkiem PPR, później PZPR. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w latach 1986-90. Stał na czele kontrwywiadu wojskowego (WSW) oraz wywiadu wojskowego, następnie w 1981 roku, przeszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowiska ministra. Był bliskim współpracownikiem gen. Jaruzelskiego. Członek WRON, brał udział w organizowaniu stanu wojennego. Oskarżony o spowodowanie masakry górników z kopalni Wujek na początku stanu wojennego w dniu 16 grudnia 1981 roku. Był uczestnikiem rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu. W rządzie Mazowieckiego awansował do funkcji wicepremiera.)   • gen. Matejewski – Kugelschwanc   • gen. Mieczyslaw Moczar – Mykoła Demko    (polonofob, Ukrainiec, zbrodniarz)   • gen. Zenon Płatek    (polonofob, general SB, MSW;   jeden z głównych animatorów-zleceniodawców zbrodni dokonanej na ks. Jerzym Popiełuszko)   • gen. Julian Polan – Harasim      (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz UB, morderca sądowy)   • gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel     (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB)   • gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig      (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff      (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Bielecki – Moniek Buchman    (szef WUBP Kraków)   • płk. Julia Brystiger – Prajs – “krwawa “Luna”     (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Maksymilian Darewski –   (polonofob, zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • płk. Frenkiel   –      (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Leo Hochberg   (polonofob, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Józef Jurkowski   (polonofob, zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB); morderca Polaków w Bydgoszczy (1945-48), Gdańsku (1948-50) i Katowicach (1951-55))   • płk. Kochana   –  (polonofob, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Józef Kratko   –  (polonofob, zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB); morderca Polaków w Katowicach (1945-47))   • płk. Stefan Kuhl   –  polonofob, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Górecki – Goldberg    (polonofob,  dyr. Depart. IX)   • płk. Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki      (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec,  MSW, zbrodniarz MBP, UB)   • płk. Orłowski – Kugelschwanz   • płk. Marian Reniak – Marian Strużyński   • płk. Leon Rubinstein    (dyr. Departament II)   • płk. Józef Różański – Josek Goldberg       (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, dyr. dep. MBP, zbrodniarz UB, brat Jerzego Borejszy)   • płk. Sienkiewicz – Lewi      (polonofob,  dyr. depart.,zbrodniarz UB)   • płk. Szeryński – Szhnkman, prac. MBP   • płk. Józef Światło – Izaak Fleischfarb       (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, zbrodniarz UB, zaciekły syjonista, były wicedyrektor Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego)   • ppłk. Aspis      (polonofob, zbrodniarz MBP, UB)   • ppłk. Adam Kornecki – Dawid Kornhendler    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB); szef   WUBP Kielce)   • ppłk. Helena Wolińska-Brus –  Fajga Mindla-Danielak   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, stalinowiec, prokurator i morderca sądowy okresu stalinowskiego, zbrodniarz UB,  żona Włodzimierza Brusa – polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, zbrodniarz PZPR; na stałe obydwoje od lat 60-tych mieszkają w Angii, …i otrzymują wysokie emerytury z Polski za zbrodnie popełnione na Polakach)   • ppłk. Beniamin Wajbloch     – (polonofob, prokurator i morderca sądowy, zbrodniarz U)   • ppłk. Marian Stecki    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • ppłk. Stefan Tewel    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • ppłk. Henryk Zamorski    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • Leebe Bartkowski   –   (polonofob, zbrodniarz, zwyrodniały kat UB)   • Antoni Alster – Nauman     (v-ce szef MBP)   • Barbara Giller – Basze Lea    (prac. MBP)   • Jan Rutkowski    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • Stefan Kuhl –   (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • Aleksander Kokoszyn     (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • Ignacy Krzemień    (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))   • Wincenty Klupiński     (zbrodniarz, bandyta Urzędu Bezpieczeństwa (UB))

fragment ze stenogramu z Tajnego przemówienia Jakuba Bermana do żydów w Polsce, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku.
Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Duchowni …zażydzony kościoł ‘katolicki’
Ci fałszywi Apostołowie, to podstępni działacze, udający Apostołów Chrystusa, nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła Światłości” – [2Kor 11,13-14]
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.” – [Mt 7, 15-16]

“(…) niektórzy zeszli z drogi właściwej ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za nauczycieli Prawa nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, Co stanowczo twierdzą” – [I Tm 1,3-7]

Lecz byli fałszywi prorocy , jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana który ich odkupił , przywodząc na siebie rychłą zgubę” – [2P:1,2]
Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego.

Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego …

i to oni właśnie tak często używają zwrotu ‘nasi starsi bracia w wierze'”       “Obecność Żydów w Kościele katolickim, zwłaszcza tych niecałkowicie nawróconych, przyczyniła się do pojawienia się wielu herezyj. To nie tylko arianizm był herezją żydowską, ale także niezliczone herezje późniejsze, a przede wszystkim protestantyzm i kalwinizm.’

– Ks. prof. Michal Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, założyciel i główny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i Drugiego Korpusu, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.
A oto pochodzenie …i narodowość arcybiskupów metropolitów i biskupów ordynariuszy, stanowiących 1/3 część episkopatu jako jego kierownictwa.
Poznajmy zatem pochodzenie członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, interesy jakiego narodu w rzeczywistości reprezentują:
* Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp – pochodzenie żydowskie;  jego brat nazywa sie Glemb, komunista, PZPR-owski pułkownik LWP ( w 1989 r. kandydował z listy PZPR ).
* Arcybiskup Warszawski – Bronisław Dąbrowski – pochodzenie żydowskie,
* Arcybiskup  –  Tadeusz Gocławski – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Józef Kowalczyk – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup – Kardynal Franciszek Macharski – Finkelstein    – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup – Józef Michalik – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Henryk Muszyński – Jaks    – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Edmund Piszcz – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Marian Przykucki – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Bolesław Pylak – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Jerzy Stroba – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup –  Ignacy Tokarczuk – pochodzenie ukrainskie
* Arcybiskup –  Wojciech Zięba – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Damian Zimon – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Władysław Ziółek – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Roman Andrzejewski – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Bohdan Bejze – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Jan Chrapek – Kohn    – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Bronisław Dembowski – Winkiel    – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Czesław Domin – pochodzenie żydowskie
Biskup  –  Edward Frankowski – narodowość polska
* Biskup  –  Stanisław Gądecki – Hartmann    – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Sławoj Leszek Głódź – Izaak Nowin    – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Kazimierz Górny – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Władysław Jedruszów – pochodzenie ukraińskie
Biskup  –  Zygmunt Kamiński – narodowość polska
* Biskup  –  Piotr Libera –  pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Edward Materski –  pochodzenie żydowskie
Biskup  –  Jan Mazur – narodowość polska
* Biskup – Wiesław Mering –  pochodzenie żydowskie;   Tajny Współpracownik SB “Lucjan”
Biskup  –  Stanisław Napierała – narodowość polska
* Biskup –  Alfons Nossol – pochodzenie niemieckie
* Biskup  –  Stanisław Nowak – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Alojzy Orszulik – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Juliusz Paetz – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Tadeusz Pieronek – Mosze Michlis    – pochodzenie żydowskie (członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego)
* Biskup  –  Tadeusz Rakoczy – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Kazimierz Romaniuk – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Tadeusz Rybak – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Edward Samsel – pochodzenie żydowskie
* Biskup –  Andrzej Suski – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Jan Szlaga – pochodzenie niemieckie
Biskup  –  Stanisław Szymecki – narodowość polska
* Biskup  –  Andrzej Śliwinski – pochodzenie żydowskie
Biskup  –  Adam Śmigielski – narodowość polska
* Biskup  –  Jan Śrutwa – pochodzenie ukrainskie
Biskup  –  Wacław Świerzawski – narodowość polska
* Biskup  –  Szczepan Wesoły – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Jan Wieczorek – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –  Wojciech Zięba – pochodzenie żydowskie
* Biskup  –   Józef Życiński – Reiffstein    – pochodzenie żydowskie
oraz:

*  ks. Franciszek Cybula – pochodzenie żydowskie (ks. kapelan i spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta (Wałęsy), agent SB,  TW pseudonim “Franko”)

*  ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel – Jakub Weksler  – pochodzenie żydowskie

*  ks. prof. Józef Tischner – Blumstein    – pochodzenie żydowskie   (polonofob, dywersant, czołowy ideolog “katolewicy” i nieformalny kapelan udecji; Ulubiony ksiądz “GW” i “Wprost”, doczekał się pochwał nawet na łamach “Playboya” za swe skrajne drwiny z polskiego katolickiego zaścianka [por. J.Miliszkiewicz: Kapłan na luzie, “Playboy” z grudnia 1995, s. 132-134]; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego; odznaczony Orderem Orła Białego (1999) przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)

*  ks. Adam Bijak – Klotzer   – pochodzenie żydowskie    polonofob

*  ks. Adam Boniecki – Aaron Ajngold   – pochodzenie żydowskie polonofob

*  ks. Michał Czajkowski –   pochodzenie żydowskie  (polonofob, dywersant, mason, globalista, piewca żydoekumenizmu i żydotolerancji, zniesławiacz Polski i Polaków, wieloletni niebezpieczny agent UB/SB – Tajny Współpracownik ps. “Jankowski” – ktorego gl. przelozonym byl gen. Pietruszka, ten sam, ktory byl tez szefem bandy Piotrowskiego, ktorzy z polecenia Pietruszki zamordowali ks. Jerzego Popieluszko; współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współpracownik żydokatolewackiego “Tygodnika Powszechnego”, asystent kościelny i członek rady redakcyjnej katolewackiego miesiecznika “Więź”)

*  o. Jan Góra (ten od Lednicy) – Griemschpann   –  pochodzenie żydowskie

*  ks. Roman Indrzejczyk –  pochodzenie żydowskie

*  ks. Zbigniew Kamiński –   pochodzenie żydowskie (członek  KOR)

*  ks. Leon Kantorski –    pochodzenie żydowskie (proboszcz z Podkowy Leśnej, który jeszcze w latach 70. związał się z KOR-em; odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego – Izaaka Stoltzmana)

*  ks. Wiesław Lauer –    pochodzenie żydowskie;  wikariusz generalny kurii gdańskiej       Tajny Współpracownik SB “Szwejk”

*  ks. Stanisław Musiał – pochodzenie żydowskie   (członek rady Fundacji Judaica; członek redakcji żydokomunistycznego “Tygodnika Powszechnego”; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] “Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r.  Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych”; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)

*  ks. Jan Zieja – pochodzenie żydowskie     (członek-założyciel  KOR)

*  ks. prał. Grzegorz Pawłowski – pochodzenie żydowskie    polonofob

*  ks. rektor dr Wojciech Hanc – pochodzenie żydowskie

http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170:lista&catid=34:zrdowie&Itemid=56

====================================

=====================

==================================================

ScreenHunter_1524 Mar. 31 12.44

==========================

====================================

ScreenHunter_1523 Mar. 31 12.44

137 comments on “LISTA ŻYDÓW W POLSCE

 1. John
  August 6, 2019

  Polakiem jest kazdy zrodzony z rodzicow polakow. Kazdy inny musi zlozyc bezwarunkowa deklaracje lojalnosci wobec polakow i Polski. Zlamanie lojalnosci przez kogokolwiek traktowane jest jako przestepstwo przestepca traci prawo pobytu w Polsce. Wpisac to w narodowa konstytucje, i naturalne zasady prawne (poprawna nazwa na prawo naturalne) narodu polskiego. Na tej podstawie mozna bardzo wiele dokonac. Nastepna sprawa to wymogi oddolne narodu wobec rzadu – kazda ustawa, zarzadzenie, zasada, prawo, zwyczaj i dzialanie musi byc w zgodzie z najlepszym interesem polakow i Polski. Oto koniec najbardziej podstawowych wymagan narodu. NO i zapewnic to co ma byc, narod powoluje i odwoluje reprezentantow wedlug warunkow narodu, to samo z sedziami. Zapytajmy sie; czy minister x jest twoim, moim panem czy sluga?

  • HKW
   August 6, 2019

   Polak – “P”

  • HKW
   August 7, 2019

   Piękny komentarz i dobre pytanie, John. Dzieki.

  • Marek
   January 24, 2022

   A kim jest człowiek “zrodzony z rodziców” np. Polki i Czecha?

 2. Kwal
  October 17, 2019

  Żydzi nie są żadnym narodem, to jest społeczność plemienna, której jedynym czynnikiem wiążącym jest lichwa i zbrodnia, a więc chodzi o społeczność lichwiarzy i zbrodniarzy. Żydzi to genetycznie szubrawcy, złodzieje i pasożyty. Henry Ford słynny producent samochodów powiedział, że żydowskim talentem jest życie z ludzi, nie z ziemi, ani z produkcji, ale z ludzi. Niech inni uprawiają ziemię, żyd, jeśli będzie w stanie, będzie ciągnął zyski z rolnika. Niech inni zajmują się handlem i przemysłem; żyd będzie eksploatował owoce ich pracy. To jego szczególny talent. Żydzi to naród wymyślony – jak pisze Shlomo Sand. To plemię najpodlejsze z podłych, bez etyki i z podwójną moralnością, plemię bezwzględne i pozbawione skrupułów, szczerze wierzące, że są stworzeni do władzy nad światem. Naród żydowski jako taki nigdy nie istniał, tylko został wymyślony przez ciemnych rabinów, którzy ubzdurali sobie, że Bóg ich wybrał do naprawy i przewodzenia światu. Kłamstwo to, jako talmudyczna bzdura powtarzane jest na całym świecie aż po dzień dzisiejszy. Żydzi to plemię wiecznych tułaczy, oszustów i złodziei. To plemię mącicieli, intrygantów i zdrajców…a jak potrzeba to i morderców !

  • Robert Jarosz
   October 17, 2019

   Moje angielskie tłumaczenie tego wspaniałego trafnego tekstu od Kwala może się komuś przydać:

   The Jews are not a nation, it is a tribal community, whose only binding factor is usury and crime, and so it is a community of usurers and criminals. Jews are genetically crooks, thieves and parasites. Henry Ford, the famous automobile manufacturer, said that Jewish talent is living off people, not off the soil, nor off production, but off the other people. Let others cultivate the land, a Jew, if he is able, will make profits from the farmer. Let others deal with trade and industry and a Jew will exploit the fruits of their labour. This is his special talent. The Jews are an invented or imaginary nation, as prof. Shlomo Sand writes. It is the vilest tribe of the wicked, without ethics and with double morality, ruthless, and unscrupulous tribe, sincerely believing that they were created to rule the world. The Jewish nation as such never existed, but was invented by dark rabbis who took it to their heads that God had chosen them to repair and lead the world. This lie, as Talmudic nonsense, has been repeated throughout the world to this day. The Jews are a tribe of eternal wanderers, deceivers and thieves. It’s a tribe of stirrers, schemers and traitors…and if necessary, murderers!

 3. Pingback: O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE-LECHISTANIE. | POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI

 4. Gocha Sporek-Helak
  June 11, 2020

  mam juz dosyc za chwile sie okaze ze nie ma miedzy nami polaka ……czy ktos wie gdzie dostane cala liste zydow Polsce .,, lacznie z tymi ktorzy przybywaja i dostaja nasze obywatelstwo od 2 lat ?

  • hens
   September 2, 2020

   Wycięli całą polską elitę a sami usadowili się na samej górze. I nie ma sposobu, żeby ich stamtąd strącić. Należałoby rozpocząć od Kodeksu Wyborczego i obowiązku ujawniania pochodzenia kandydującego polityka. Niemcy, Ukraińcy, Litwini są wybierani jako przedstawiciele tzw. mniejszości etnicznych. Nie istnieje powód, dla którego temu przepisowi nie podlegają żydzi!

   Zacznijmy od jawności!

 5. hens
  September 3, 2020

  Wycięli całą polską elitę a sami usadowili się na samej górze. I nie ma sposobu, żeby ich stamtąd strącić. Należałoby rozpocząć od Kodeksu Wyborczego i obowiązku ujawniania pochodzenia kandydującego polityka. Niemcy, Ukraińcy, Litwini są wybierani jako przedstawiciele tzw. mniejszości etnicznych. Nie istnieje powód, dla którego temu przepisowi nie podlegają żydzi!

  Zacznijmy od jawności!

 6. Anonymous
  January 23, 2021

  Czytając to świństwo myślałam, że zwymiotuję, nie chciałabym powtórki z hitlerowskich Niemiec, ludzie opamiętajcie się.

  • Robert Jarosz
   January 24, 2021

   A my też nie chcemy powtórki z bolszewizmu, marksizmu czy komunizmu, nadreprezentowanych akurat przez Żydów.

 7. Ola
  March 11, 2021

  Komentarze ludzi wychowaywanych w strachu, lęku i mentalnym stanie zagrożenia i wojny.

  Wam potrzebne jest miłosierdzie i współczucie.

  • SzIza
   May 27, 2021

   ściągnij różowe okulary

 8. Jeszu z Judei, Morze Martwe
  August 1, 2021

  Polacy wy jestescie swieci i godni boskiego uznania. Tak cierpieliscie kiedy zydzi byli i mieszkali na waszych ziemiach. Wy jestescie pieknym narodem co nigdy nikomu nie robi zlego. Bog Was kocha bo wy wirzycie w Chrustusa Pana Jezusa. Wasze calkowite poczucie polskosci sie opiera na wiarze i milosci do Pana Jezusa. Tylko jest jeden problem dla was pieknych Polakow? No jaki to moze byc problem? No chcecie Polske wolna, oczyszczona od tych znienawidzonych przez wasze pokolenia parzywych Zydow co Was tak meczyli nie milosiernie, komunistow zydowskich co mordowali tych pieknych bojownikow z takich organizacji jak WiN. No problem jest powojny. 1. Wy kochani Polacy co predstawiacie wasza wspolna nienawisc do tych okropnych zydow, bardzo mi przypominacie Niemieckich ssmanow i gestapowcow. Bez watpienia nie moge sie oklamywac ze jestescie rasistami pierwszej klasy. 2. Ja rozumie wasza milosc do Pana Jezusa, ale Pan Jezus niestety byl zydem i jego matka i ojciec byli zydami a nie Polakami. Wiec tu sa te dwa problemy waszej wspanialej tozsamosci.

  No oczywiscie to ze jestescie chorymi antysemitami to do waszego umyslu ta realnosc niegdy nie dojdzie. Takze wasze pojecie o Panie Jezusie jest utrwalone glemboko w Waszych zranionych sercach na podstawie co slyszeliscie od waszego Ksiedza w kosciele Rzymskim Katolickim. Niestety nie mozna miec z Wami jakie kolwiek argumenty bo wy wiecie najlepiej i dlatego ze jestescie tacy rozumni to jestescie na szczeblu swiatowym bardzo wysoko. Ale niestety z 20 nagrod Nobla 11 z waszych modrych tworcow to wlasnie Ci parszywi zydzi. No gdziekolwiek sie spojzycie to niemozecie sie uwolnic od tych parszywych zydkow. Jak juz narzucilem Wam ta okropna realnosc Paj Jezus to parszywy zydek co wy go nazywacie syn Bozy.

  No wiec musze Was ostzegnoc godni Polacy ze dzisiaj istnieje panstwo I-sra-ela co jest cebula nabite i z takich modrych polskich nazistow jak wy kochani oni moga zrobic wiatraki. No i wtedy pan Jezus zyd, Wam nie pomoze.

  • Kazik
   October 23, 2021

   Komentarz Twój “Jeszu z Judei” to typowy dla Żydów – ale zaznaczam nie wszystkich – potwierdzający że w genach macie sadyzm, poniżanie goi itp. a czynicie wszystko wobec nas goi zgodnie z tym co kiedyś w Google odszukałem (www. talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce), czyli te ohydne o nas gojach wpisy w tym waszym TALMUDZIE, który jest dla was dyktatem jak nas bydło z ludzką twarzą, czyli nas goi należy okrutnie traktować a nawet na tym wpisie ten wasz syn rabina Karl Marx wam ten Marksizm stworzył, na czym potem bazowali też ci z waszym rodowodem sadyści jak Lenin, Trocki, Hitler, Haydrich ten twórca Judenrat, albo po 1944 roku w Polsce Jakub Berman itp. i o czym wszyscy milczą bo jak ktokolwiek jakiekolwiek wasze wobec nas świństwa ujawni to ryczycie na cały świat że to nie jest o was prawda, ale antysemityzm. – Kolejnym twoim bezczelnym zakłamanym wpisem który nie tylko ty ale wielu z was celowo to nagłaśnia tylko dlatego że Jezus Chrystus urodził na tej teraz niby waszej ziemi zdobytej na krwi po wymordowanym w roku 1948 narodzie Palestyny, że Pan Bóg, Jezus to Żydzi. – Pytam się więc Ciebie od kiedy to Pan Bóg posiada jakiekolwiek obywatelstwo ty fałszerzu faktów historycznych?

 9. Jeszu z Judei, Morze Martwe
  August 1, 2021

  Also i want to let you know that I’m making a list of Polish people who suffered at the hands of Jews. I decided to create this list and send it to Vatican and ask the Pope John Paul to tell Pan Jezus to create a place for you guys in heaven. How is that. Anti-semitic Poles in Heaven. Don’t you think it is a good idea???

  • HKW
   August 2, 2021

   : )

  • robveggett
   October 21, 2021

   First of all, Semitism of Askhenazi Jews is very questionable. After all, all the Hebrews (Judeans and Israelis) genealogical lists were destroyed in the fire of the Second Temple so it’s exceedingly difficult to tell which Jews are truly Semites nowadays! Maybe most of them are the remnants of the Turkish Ottoman Empire defeated in the Battle of Vienna in 1683 only pretending to be descendants of the Semitic Hebrews of the Bible!

 10. fjutek99
  October 21, 2021

  A gdzie tadeusz rydzyk i jarosław kaczyński?

 11. robveggett
  October 21, 2021

  A gdzie nie-polski premier nie-polskiego, lecz polskojęzycznego nie-rządu, Adam Wojciech Niedzielski? Przecież to Icchak Mordechaj, który nawet nie podlega polskiej jurysdykcji w razie jakichś represji przeciwko Polakom!!! Już raz tak było, że go bodajże przedsiębiorcy wzięli do sądu, to sąd orzekł, że mu nic nie mogą zrobić, bo on podlega “innej” jurysdykcji, wiadomo jakiej!!! Skandal!!!

 12. Kwal
  November 13, 2021

  Niedzielski to frankista….

 13. Pingback: WYROK MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO ODPOWIEDZIĄ NA BEZPRAWIE EUROPEJSKIEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO. | POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

 14. gin
  March 2, 2023

  Lekarza………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on March 31, 2015 by in Zydzi and tagged .

Archives

Blog Stats

 • 1,970,973 hits
March 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: