Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Zbrodnie Nierozliczone.


Będzin miasto w Zagłębiu Dąbrowskim które znamy od urodzenia Miasto Powiatowe, Siedziba Starostwa Będzińskiego.

Miasto jak mówi historia założone przez Kazimierza Wielkiego ponad 600 lat temu, to tutaj przed wojną stacjonował 23 Pułk Artylerii Lekkiej istniały koszary, miasto posiadające bogaty zbiór pomników swej historii ale czy na pewno?
Chciałbym dziś przypomnieć miejsce które zniknęło z architektury Będzina ale o które upomina się nasza pamięć z racji swej ponurej przeszłości. Budynek ten istniał przy zbiegu dzisiejszej ulicy Paryskiej (niegdyś Mostowej)
i Alei Kołątaja a został on zburzony w latach siedemdziesiątych XX wieku.
W tym budynku w latach 1945-1956 mieściło się więzienie karno-śledcze MBP.

 Fragment planu miasta Będzina z lat 60
 dzięki uprzejmości pana Jarosława Krajniewskiego.


Położenie więzienia na dzisiejszych mapach satelitarnych.

W budynku tym mieściło się więzienie wzniesione w czasie zaborów Rosyjskich przez ludzi którym polskość stała na drodze realizacji planów o Wielkiej Rosji.

Wykorzystywane było również w czasie okupacji niemieckiej w czasie II Wojny Światowej przez terror hitlerowski.
Niestety po przegranej wojnie przez Niemców i odwrocie wojsk Hitlera miejsce stało się niemym świadkiem najbardziej ponurych wydarzeń w swojej historii.Miejscem masowych represji i licznych morderstw na Polskich patriotach przez komunistycznych oprawców i zbrodniarzy w latach 1945-1956.
Ludzie ci o rodowodzie chłopskim,robotniczym ale także żydowskim pod sztandarem wolności i równości dla chłopów, robotników czynnie przyczynili się eliminacji wszystkich którzy nie pasowali do tego modelu bądź nie dali się przerobić ideowo.
Największą ofiarę ponieśli ludzie którzy czynnie stawili opór w czasie wojny ale także po jej zakończeniu sowieckiemu oprawcy, ci którzy po 1945 chcieli odbudować zniszczoną Rzeczpospolitą a nie poszli na sowiecką służbę do Stalina. Niestety sowieci w tutejszym budynku więzienia stworzyli miejsce tortur represji i egzekucji ludzi podziemia Niepodległościowego.
W więzieniu tym przebywał także Hieronim Dekutowski ps.”Zapora” wpadł 16 września 1947 i został przewieziony do PUBP w Będzinie, w którym przebywał do 23 października 1947.
Następnie trafił do centralnego więzienia MBP w Warszawie na Mokotowie.
Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził okrutne śledztwo.

Hieronim Dekutowski – Zapora

 
Na terenie miasta Będzina powstały też :
Siedziba informacji wojskowej i Sowieckiej „Smiersz”dzisiejszy budynek banku przy ulicy Małachowskiego.
Szkoła Milicyjna NKWD dzisiejsza siedziba Ośrodka Kultury przy ulicy Małachowskiego
Komenda Milicji i Komenda Miejskiego i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa dzisiejsza siedziba lokalnej struktury SLD

Z naszych informacji wynika że mogło stracić życie tutaj około 16 osób z podziemia osób które nie pasowały do ustroju demokracji ludowej która został brutalnie wprowadzana z nakazu i z przyzwoleniem Armii Sowieckiej.

Lista pochodzi ze strony http://www.stalinizmwpolsce.com/Bedzin.html
Tuż po przybyciu Armii Czerwonej do Będzina 27 stycznia 1945 roku ujawniła się grupa działaczy organizacji komunistycznej. Mówiąc o ruchu komunistycznym w Zagłębiu Dąbrowskim a w szczególności w Będzinie trzeba tutaj nadmienić że ludźmi którzy po 1945 roku zakładali organizację komunistyczną Polską Partie Robotniczą byli ludzie którzy w czasie okupacji jawnie kolaborowali z niemiecką tajną policją polityczną – Gestapo.
A nazwiska takiej jak Grolik, Kampert i Ulczok na zawsze okryły się hańbą. Zebrane w czasie wojny doświadczenia niemieckie wykorzystali po wojnie to eliminacji wszelkich postaw Niepodległościowych tutejszych mieszkańców.
Makabryczne tortury jakimi byli poddawani budzą do dziś ciarki na plecach.
Potomkowie jednej z ofiar Ubeckich oprawców przytaczają relację swojego ojca który więźniem tutejszego więzienia.
Ojciec mówił, że był przesłuchiwany przez kobietę (przypuszczam, że mogła to być S. Kowalska, bo to ona prowadziła śledztwo w sprawie tej grupy). O metodach, gdy pytałam, powiedział, że wbijano mu szpilki pod paznokcie, ale nie sądzę, że był to jedyny sposób, bo jego bracia wspominali, że gdy przysyłał do domu bieliznę, to kalesony były tak sztywne od krwi, że można było je postawić oparte o ścianę. Mówił, że przesłuchująca zrobiła tak: kazała nagiemu mężczyźnie (nie mówił, że chodziło o niego, ale …) usiąść na biurku tak, że genitalia zwisały mu do otwartej szuflady – a następnie nogą, obutą w oficerski but, zatrzasnęła szufladę.
Po wielodniowym przesłuchaniu – gdy nic istotnego się nie dowiedziała, ojciec nikogo nie wydał – powiedział jej, żeby podarła protokół, a on teraz powie jej całą prawdę. Zrobiła tak, a wtedy powtórzył to, co już mówił wcześniej.
Wtedy bardzo się zdenerwowała.
Ojciec był zastępcą komendanta grupy NSZ, działającej na terenie woj. olkuskiego. Groził mu wyrok śmierci, dlatego jego ojciec a mój dziadek sprzedał część tego, co posiadał (był rolnikiem i stolarzem) i zaciągnął duże pożyczki, a z uzyskanych w ten sposób pieniędzy dał ogromną łapówkę prokuratorowi. W rezultacie dostał wyrok 10 lat więzienia.
Ofiary i Akty oskarżenia z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Lubomirski Zbigniew „SŁOŃCE”, s. Jana, ur. 5 II 1918 r.
Funkcjonariusze i prokuratorzy: Gabryś Czesław (PUBP Będzin), Marszałek Mieczysław
(WPG Katowice), Michalik Stanisława (PUBP Będzin), Szlek Kazimierz (PUBP Będzin)
Akt oskarżenia: Gabryś Czesław (PUBP Będzin)
Prokurator: Szauber Marek
Skład sędziowski: Giemborek Julian (p), Altchuller Wiktor (s), Makowski Tadeusz (as)
Skazany: 29 IV 1946 r. w Katowicach
Rozstrzelany: 8 VI 1946 r.
Zarzuty: Działalność w nielegalnej organizacji.

Uwagi: Od 1943 r. żołnierz AK, według wyroku od kwietnia do listopada 1945 r. członek poakowskiego oddziału zbrojnego, działającego w okolicach Białej Podlaskiej. Skazany został za udział w napadzie na gorzelnię, spółdzielnię i wioskę ukraińską, czemu zaprzeczył w trakcie rozprawy, przyznając się jedynie do jednorazowo zaboru pieniędzy.Zatrzymany 20 XII 1945 r. w Sosnowcu.

LUDWIKOWSKI WŁADYSŁAW „BERNEK”, s. Tomasza, ur. 30 VIII 1903 r.
Funkcjonariusze i prokuratorzy: Kostyszyn Czesław (WUBP Katowice), Szauber Marek
(WPR Katowice), Cipiński Czesław (WUBP Katowice), Bul Edward (MO Katowice),
Wiśniewski Mieczysław (PUBP Będzin), Jaszowski Tadeusz (WPR Katowice)
Akt oskarżenia: Piotrowski Stefan (WPR Katowice)
Prokurator: nieobecny
Skład sędziowski: Janicki Mieczysław (p), Każyński Michał (ł), Kuszel Zygmunt (ł)
Skazany: 31 X 1946 r. w Katowicach (sąd doraźny).
Rozstrzelany: 19 XI 1946 r.
Zarzuty: Działalność w nielegalnej grupie, zamach na funkcjonariusza UB.
Uwagi: Członek grupy dywersyjnej, działającej na terenie powiatów zawierciańskiego
i będzińskiego w 1946 r., organizującej m.in. zamachy na funkcjonariuszy UB, MO,
w tym również napady o charakterze rabunkowym. Grupa utrzymywała kontakty z oddziałem
DSZ-ROAK pod dowództwem Władysława Musialika „Bolesława”. Według wyroku uczestniczył
w napadzie na funkcjonariusza UB, którego przetrzymywał jedną dobę.
PAWLIK JÓZEF „JERZY”, s. Antoniego, ur. 19 III 1923 r.
Funkcjonariusze i prokuratorzy: Michalik Stanisława (PUBP Będzin), Adamski Wiktor
(WPG Katowice), b.d.
Akt oskarżenia: b.d.
Prokurator: Jaszowski Tadeusz
Skład sędziowski: Janicki Mieczysław (p), Warecki Aleksander (s), Słowiecki Rościsław (ł)
Skazany: 28 II 1946 r. w Katowicach (przez Wojskowy Sąd Dowództwa Okręgu Wojskowego
IV, sprawa wpisana do repertorium WSR w Katowicach).
Rozstrzelany: 7 V 1946 r. w Będzinie.
Zarzuty: Działalność w NSZ.
Uwagi: Według wyroku w czasie wojny żołnierz NSZ, w czerwcu 1945 r. przystąpił do
grupy zbrojnej (określonej w wyroku jako oddział NSZ), działającej na terenie powiatów
katowickiego, olkuskiego, będzińskiego i oświęcimskiego. Uczestniczył w akcjach zbrojnych,
m.in. na posterunki MO. Zatrzymany 24 VII 1945 r. Wraz z P. na karę śmierci skazani
zostali Edmund Kasprzyk, Władysław Januszewski, Jan Rdest, Antoni Sękowski.
Szefem więzienia był Franciszek Sztandera. W czasie egzekucji Józefa Pawlika wyrok odczytał Prokurator Rejonowy w Katowicach kpt. Stefan Pierowski.Pluton egzekucyjny dowodzony był przez st. sierż. podchorążego Mieczysława Nabrdalika.
Uczestniczący w egzekucji ksiądz Marian Ratuszny oraz lekarz więzienny dr. med. Roman Jurkow.
Szefem MiPUBP w Będzinie był Mark Finkienberg vel Marek Fink vel Witold Jóźwicki.
Urodzony 1911 r w Zamościu, najpierw porucznik a potem major MiPUBP wiceszef i szef MiPUBP w Będzinie. Jednym funkcjonariuszy był Henryk Mendelbaum.

5 kwietnia 1993 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach uznał iż przypisany skazanemu Józefowi Pawlikowi czyn był związany z prowadzoną przez niego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wobec czego należy on do kategorii działań o których traktuje art. I ustęp 1 ustawy z dnia 23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego / Dz. U. Nr 34 poz.149/.Mając na uwadze powyższe Sąd Wojewódzki stwierdził nieważność wyroku.

Mark Finkienberg vel Marek Fink vel Witold Jóźwicki 

Te smutne wydarzenia niestety miały miejsce,musimy o nich pamiętać żeby ofiara złożonaz miłości do swojego ojczyzny a także bezwarunkowe poświęcenie własnego życiadla dobra Polski nie zostały zapomniane.

Ludzie którzy zginęli powinni stać się wzorem patriotyzmu dla przyszłych pokoleń dla młodych
którzy w dzisiejszym materialnym świecie nie mają wielu wzorców;
Wartości Bóg Honor i Ojczyzna przysypała spora warstwa kurzu a brak wartości
stał się ogólną panującą normą.
Zwyrodniali oprawcy, sługusi Sowietów którzy zaprzedali swoje dusze Czerwonej Bestii ze Wschodu.
Zbrodniarze komunistyczni powinni zostać moralnie osądzeni a postawy tych ludzkich kreatur muszą zostać moralnie potępione, gdyż właśnie przez ich uczestnictwo w zbrodniach w przeciwko narodowi Polska straciła suwerenność na wiele długich lat. Godność narodu została zdeptana sowieckim trepem.
A naród do dziś nie może otrząsnąć się z zaraz jaką jest komunizm system antypolski i antyludzki.                             

wikariusz ksiądz Marian Ratuszny.
(lata 30. XX wieku) 
Struktura lokalnej UB.
Józef Kowalski             Feliks Szopa                    Stanisława Michalik          Henryk Syposz
=================================

Areszt w Będzinie

=====================================

Smierc wrogom ojczyzny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on March 21, 2015 by in Komunizm, Zbrodnie komunizmu and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,640,593 hits
March 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: