Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI!


Narodowy Dzien Pamieci zolnierzy Wykletych

 W tym roku, dnia 1 marca obchodzimy po raz szósty Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z inicjatywy prof. Janusza Kurtyki oraz wielu działaczy niepodległościowych. Święto jest poświęcone pamięci polskich żołnierzy i działaczy niepodległościowych, którzy z bronią w ręku postawili upór bolszewickiej nawale po 1944 roku. Datę wybrano dla upamiętnienia bolszewickiego mordu 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy, wykonanym na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Na początku 1944 roku ziemie przedwojennej Rzeczypospolitej zostają „wyzwolone” przez bolszewików. W większości społeczeństwo traktuje to jako zmianę okupacji z niemieckiej na sowiecką. Ponura sława czerwonych wyzwolicieli jest wciąż świeża, gdyż kojarzy się z tą z roku 1920. Gwałty, rabunki i morderstwa są na porządku dziennym. Relacje nadchodzące z terenów rzekomo wyzwolonych przez bolszewików nie pozostawiały złudzeń, że mamy do czynienia z nową okupacją – nie tylko terytorialną, ale i ideologiczną.

W styczniu 1945 roku ostatni komendant Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Latem 1943 roku AK liczyło 380 000 żołnierzy. Do 1947 roku Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie liczyły 249 000 żołnierzy. Na miejsce rozwiązanego AK powstaje najpierw organizacja „Nie”, której zadaniem była kontynuacja walki o niepodległość. 7 marca 1945 roku bolszewicy aresztują w Krakowie gen. Edmunda Fieldorfa „Nila”. Zastępca aresztowanego komendanta płk Jan Rzepecki wystąpił do Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i 8 sierpnia 1945 roku powołano Delegaturę Sił Zbrojnych (DSZ). Delegatura istniała do 2 września 1945 roku. W jej miejsce powołano cywilno-wojskową organizację antykomunistyczną „Wolność i Niezawisłość” (WiN), której prezesami zostali automatycznie dowódcy obszarów DSZ. W wyniku ciągłych aresztowań wiosną 1948 roku działalność antykomunistyczna WiN została ograniczona. Samozwańcza bolszewicko-ludowa władza 19 stycznia 1949 roku zorganizowała pierwsze po wojnie wybory parlamentarne. Wybory zostały totalnie sfałszowane przez kryminalistów z NKWD i UB, co dla jeszcze naiwnych nie pozostawiło już żadnych wątpliwości o uczciwości nowej władzy. Ogłoszona w marcu 1947 roku amnestia była wyrafinowaną bolszewicką pułapką. Major Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora”, oświadczył wtedy swoim żołnierzom: „Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie”. Wiemy jaki los spotkał „Zaporę” i sześciu jego żołnierzy – strzał w potylicę. Szczątki „Zapory” i dwóch oficerów odnaleziono na Powązkach w Warszawie na tzw. Łączce. Były to głębokie doły, do których nocą bolszewiccy oprawcy bezładnie wrzucali ciała swych ofiar, zalewając jej wapnem.

Przytoczę nazwisko jeszcze jednego żołnierza niezłomnego – płk. Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego w marcu 1951 roku, który do końca myślał o Ojczyźnie, co pięknie ukazał w grypsie przemyconym krótko przed śmiercią do swego synka Andrzejka: „Andrzejku, pamiętaj że istnieją trzy świętości – Bóg, Ojczyzna i Matka. Ja odchodzę, Ty zostajesz, by w czyn wprowadzić ideę ojca. Andrzejku celami twojego życia są: służba dobru, prawdzie oraz walka ze złem. Dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej, w tym celu realizować musisz je w życiu i wprowadzać w czyn, służąc Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu”. Jest ironią losu, że dopiero po przeszło 20 latach w tzw. III RP zajęto się tą sprawą.

Sprawa ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH jak w soczewce pokazuje zakłamanie i obłudę PRL-bis. Pamiętajmy,to byli żołnierze, którzy dumnie nieśli KRZYŻ CHRYSTUSOWY i ORŁA BIAŁEGO, bo byli wychowani na etosie wielo wiekowego dorobku narodowego opartego na ewangelii. W ich wychowaniu do wolnej i Chrystusowej Polski główną rolę odegrała rodzina, Kościół, szkoła, organizacje patriotyczne i oczywiście wojsko. Podstawową wartością w ich wychowaniu było, że Polsce po Bogu należy się miłość i poświęcenie, to był ten kodeks, system wartości które kształtowało ich sumienie, a to wyzwalało chęc poświecenia się w imię wolności opartej na ewangelii. To jest ten fundament na którym musimy budować obecną i przyszłą Rzeczpospolitą Polską i niema czasu na wymówki, ponieważ zbliżają się wybory prezydenckie i parlamentarne.

W 1946 roku Jakub Berman, prawa ręka szefa NKWD L. Berii, w swym przemówieniu do działaczy bolszewickich w Polsce oświadczył: „Jeśli my wychowamy dwa pokolenia w Polsce to Polska jest nasza”. Te skutki widzieliśmy i odczuwaliśmy w PRL i odczuwamy i widzimy w PRL-bis. Układ okrągłostołowy zagwarantował bezkarność wrogom i przestępcom Rzeczypospolitej. Żołnierze, którzy się nie ujawnili skupili się w nowopowstałych organizacjach wojskowych: „Wolność i Niezawisłość”, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa, Wielkopolska Samodzielna Grupa Operacyjna „Warta” i wiele innych. Z każdym miesiącem sytuacja żołnierzy antybolszewickiego podziemia stawała się coraz bardziej tragiczna i beznadziejna. Ujawnienie się ich kończyło się strzałem w potylicę lub w dobrym układzie zsyłką na Sybir. Świętej pamięci Elżbieta Świerczewska, poprzez którą wszedłem w kontakt z Pielgrzymami Pamięci KL WARSCHAU, podawała liczbę 300-350 tys. żołnierzy i opozycjonistów, których bolszewicy zamordowali lub zesłali na Sybir w czasie tzw. utrwalania władzy ludu pracującego.

Ostatni żołnierz niezłomny – Józef Franczak, ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” zastał zamordowany przez UB na Lubelszczyźnie 21 października 1963 roku.

Sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować. […]
Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami”.   Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Cześć pamięci wszystkich ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH!
Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego
“Orzeł Strzelecki” w Kanadzie
Komendant Grzegorz Waśniewski

Fot. Tomasz Jankowski / MM

SYMBOLICZNA LISTA POMORDOWANYCH
ŻOŁNIERZY ORGANIZCJI WOJSKOWYCH
POLSKIEGO PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO
W LATACH 1944–1955

W Dniu Żołnierzy Niezłomnych przywołujemy nazwiska pomordowanych patriotów polskich: działaczy Obozu Narodowego, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, Narodowego Związku Wojskowego i innych organizacji wojskowych, pomordowanych po 1944 r. przez NKWD, UB, KBW.

OTO SYMBOLICZNA LISTA OFIAR:

WZYWAMY do APELU działaczy Obozu Narodowego, bohaterskich żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, NOW, AK, Zrzeszenia WiN i innych organizacji Polskiego Podziemia Antykomunistycznego, którzy ginęli od 1944 r. z rąk oprawców NKWD, Informacji Wojskowej, KBW i UB.

WZYWAMY WAS DO APELU:

 

– Płk pil. Piotr ABKANOWICZ „Barski”, „Grey”, „Grządziel” – od maja 1944 w NSZ-ONR, Komendant Okręgu Warszawa-Powiaty. Od października 1944 do sierpnia 1945 szef sztabu Dowództwa NSZ-ONR, następnie Komendant Obszaru Południe. Aresztowany przez UB w październiku 1945, skazany na karę dożywotniego więzienia. Zmarł 1 czerwca 1948 w więzieniu we Wronkach na skutek pobicia przez strażnika.

– Mjr Marian BERNACIAK „Dymek”, „Orlik” – dowódca i organizator wielu akcji dywersyjno-sabotażowych w rejonie Puław, dowódca liczącego około 300 ludzi OP I/15 pp. „Wilków” AK. Zadenuncjowany zginął w walce 24 czerwca 1946 roku w czasie próby przebicia się z grupą swoich żołnierzy z okrążenia. 

– Stefan BRZUSZEK „Boruta” – ostatni dowódca oddziału NSZ obwodu chełmsko-włodawskiego, poległ w walce 16 września 1946 r.

– Płk Hieronim DEKUTOWSKI ps. „Zapora” – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK i Zrzeszenia WiN. Został aresztowany 16 września 1947 r. Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził okrutne śledztwo. 7 marca 1949 r. wykonano na nim karę śmierci; stracono też 6 jego byłych podkomendnych.

– Adam DOBOSZYŃSKI – inżynier, autor „Gospodarki narodowej” i „Studiów politycznych”, prezes Stronnictwa Narodowego w Myślenicach, aresztowany po powrocie do Polski z Anglii, rozstrzelany w lochach UB.

Leon DZIUBECKI – prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie, zmarł w lochach UB na Rakowieckiej.

– August Emil FIELDORF ps. „Nil” (1895-1953) – generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Aresztowany, torturowany i po sfingowanym procesie, 16 kwietnia 1952 został skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m. st. Warszawy przez sędzię Marię Gurowską (właśc. Maria Sand) na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej.

– Henryk FLAME „Bartek” – dowódca zgrupowania NSZ na Podbeskidziu, zastrzelony 1 grudnia 1947 r. przez milicjanta Rudolfa Dadaka.

– Leszek HAJDUKIEWICZ – jeden z przywódców Młodzieży Wszechpolskiej, zginął na Rakowieckiej w lochach UB.

– Stanisław JASIUKIEWICZ – członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, minister podziemnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skazany w „Procesie 16” w Moskwie w 1945 r. na 8 lat więzienia, ginie w więzieniu w ZSRR.

– Mjr Franciszek JASKULSKI „Zagończyk” – dowódca oddziałów Związku Zbrojnej Konspiracji stracony 19 lutego 1947 roku w więzieniu w Kielcach na trzy dni przed wejściem w życie amnestii.

– Jan KAIM – prezes Bratniaka Politechniki Lwowskiej, dowódca oddziałudywersyjnego NOW, kurier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie do Kraju, torturowany w śledztwie, skazany najpierw na dożywotnie więzienie, ale na skutek interwencji żydowskiego „sędziego” Wareckiego – Warenhausa został rozstrzelany.

– Ppłk Stanisław KASZNICA „Przepona”, „Wąsowski”. W konspiracji od 1939 w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Członek władz Komisariatu Cywilnego i Służby Cywilnej Narodu. W NSZ-ONR od lipca 1944. Szef Wydziału I organizacyjnego Dowództwa, od września 1944 Komendant Okręgu VIII. Od kwietnia 1945 inspektor Obszaru zachodniego. Szef Rady Inspektorów NSZ, od sierpnia 1945 p.o. dowódcy NSZ-ONR. Aresztowany przez UB 15 lutego 1947. Skazany na karę śmierci 2 marca 1948. Zamordowany w więzieniu mokotowskim 12 maja 1948.

– Stanisław KUCHCEWICZ „Wiktor” – żołnierz NSZ, potem WiN, dowódca oddziału. Poległ w walce  w lutym 1953 r.

– Władysław KUDLIK – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 24 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– Józef KURAŚ „Ogień” – porucznik Wojska Polskiego II RP, partyzant na Podhalu, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego. Ranny w walce z KBW zmarł 22 lutego 1947 r. Nigdy nie odnaleziono miejsca jego pochówku.

– Stanisław KSIĄŻEK – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 27 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– Tadeusz ŁABĘDZKI – torturowany i ostatecznie zmordowany 9 czerwca 1946 r. przez UB w śledztwie na Rakowieckiej. Ciało zakopano w nieznanym miejscu.

– Stanisław MIERZWIŃSKI – student, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Adam MIRECKI – organizator NOW, pięć razy wyrywał się z rąk gestapo, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Jan MORAWIEC – student, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Major Mieczysław PAZDERSKI „Szary” – żołnierz AK i NSZ, poległ 10.06.1945 r.

– Rotmistrz Witold PILECKI ps„Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (1901-1948) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauscie, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze  komunistyczne na karę śmierci, stracony w 1948.

– Zdzisław PORADZKI – ps. „Kruszynka”, uczestnik Zamachu na Kutscherę (ustrzelił go), zginął z rąk UB na Rakowieckiej.

– Józef RAMANTOWSKI „Rawicz” – były komendant rejonu WiN, członek ostatniego oddziału mjr. „Bruzdy” walczącego w latach 1949 – 1954, poległ w 1954r.

– Leszek ROSZKOWSKI – aplikant adwokacki, szef oddziału organizacyjnego KG NZW, skazany na śmierć i stracony 16.01.1948 r.

– Danuta SIEDZIKÓWNA ps. „Inka” (1928-1946) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu. Została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 r. przez sąd kierowany przez mjr. Adama Gajewskiego i zastrzelona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego 28 sierpnia 1946 r. wraz z Feliksem Salmanowiczem PS. „Zagończyk” , w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Ostatnimi słowami „Inki” było: „Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko!”. Miejsce pochówku nie znane.

– Władysław SKWARCA – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 24 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– kpt. Stanisław Sojczyński „Zbigniew”, „Warszyc” – dowódca I batalionu 27 pp AK, twórca i pierwszy dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego organizacji antykomunistycznego podziemia działającej w centralnej Polsce w latach 1945 – 1954; stracony 19 lutego 1947 roku w więzieniu w Łodzi.

– Zygmunt Edward SZENDZIELARZ „Łupaszko” – dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, aresztowany 30 czerwca 1948, został stracony 8 lutego 1951 r.

– Władysław TARNAWSKI – profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zginął z rąk UB na Rakowieckiej.

– Ppor Eugeniusz WALEWSKI „Zemsta” – dowódca oddziału chełmsko – włodawskiego NSZ, skrytobójczo zamordowany po ujawnieniu.

– Zygmunt WOLANICZ „Zenon” – szef AS i PAS okręgów lubelskich NSZ i NOW, skazany na śmierć i stracony w 1946 r.

– Tadeusz ZAWADZIŃSKI „Wojciech” – p.o. szefa oddziału wywiadowczego KG NZW, skazany na śmierć i stracony 16.01.1948 r. na Rakowieckiej.

– Bronisław ZIENTAL „Dąb” z Krasocina, żołnierz NSZ, stracony wyrokiem sądu PRL 30 stycznia 1951 r.

– Władysław ŻWIRKA „Wysoki” – szef II oddziału I Komendy Okręgu NSZ, skazany na śmierć i stracony w 1946 r.

Major Antoni ŻUBRYD dowódca Samodzielnego Batalionu NSZ, został zamordowany 24 października 1946 r. wraz z żoną Janiną przez agenta UB Jerzego Vaulina vel „Mar”.

– W 1946 r. MBP zorganizowało operację specjalną, w wyniku której funkcjonariusz MBP Henryk Wendrowski, podając się za oficera sztabu NSZ „Lawinę”, przekazał Henrykowi Flame „Bartek” rozkaz przerzucenia części podwładnych na Ziemie Odzyskane. Jesienią 1946 r. zorganizowano trzy transporty partyzantów. Funkcjonariusze UB, podszywając się pod żołnierzy NSZ, przewieźli ich z Podbeskidzia na teren Opolszczyzny i tam ich wymordowali. Zostało zamordowanych około 150 żołnierzy NSZ.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

WZYWAMY do APELU tysiące działaczy Obozu Narodowego, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych NKWD, w lochach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego za to, że walczyli o Polskę Polską, o Polskę Niepodległą, o Polskę Demokratyczną, skazani na śmierć, tortury i prześladowania przez funkcjonariuszy UB. Z ich przestępczych rąk skatowano i zamordowano tysiące patriotów polskich.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

WZYWAMY do APELU żołnierzy – górników, którzy zginęli w latach 1949 – 59 podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w kopalniach węgla kamiennego, rudy uranu oraz w kamieniołomach.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

CZEŚĆ PAMIĘCI WSZYSTKICH, którzy oddali życie za Ojczyznę Niepodległą, Demokratyczną i Suwerenną Rzeczpospolitą Polską!

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie,

A światłość Wiekuista niechaj Im świeci

Na Wieki Wieków. Amen.

Źródło:  http://www.polishclub.org/2015/02/28/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-3/

https://www.youtube.com/watch?v=8EtKCc5BGKE

WIĘC POPROWADŻ NAS MATKO…

 

więc poprowadź nas Matko do tronu Jezusa
przez labirynt zdarzeń przez godzin wyboje
abyśmy mogli spełnić tę codzienna prośbę
gdy powtarzamy ufnie przyjdź Królestwo Twoje
to Jego wola będzie na Ziemi i Niebie
i to On niczym słońce pośród mroku stanie
i to poprzez Jego Matkę zapanuje miłość
i w Ojczyźnie zwróconej Jego królowanie
i to On sprawiedliwie chleb życia połamie
gdy przed Jego tronem pochylimy twarze
to On swoim ramieniem z mroku zniewolenia
ocali pokrzywdzonych – grzeszników ukarze
więc poprowadź nas Matko przez polskie rozdroże
przez mgły zwątpienia…przez burzowe chmury…
przez ciemność grzechu oraz wiatr historii
światłem co rozniesiemy spod stóp Jasne Góry
poniesiemy to światło do każdego domu
z jasna lampa modlitwy i Matki imieniem
do każdego serca co w ciemności czeka
i każde opaszemy różańcem sumienie
odnajdziemy drogę naszego Narodu
wyznaczona od wieków świętych obcowaniem
dojdziemy Matko z Tobą do tronu Jezusa
by na zawsze się cieszyć Jego królowaniem!

Autor: Kazimierz Józef Węgrzyn.

https://www.youtube.com/watch?v=c7znLEw7Axw

Żołnierze Wyklęci Leszek Żebrowski

https://www.youtube.com/watch?v=C52nJPNEZIw

ScreenHunter_1262 Mar. 02 08.43

“Choćby cię bracie zakuto w kajdany
I w ciemnym lochu przykuto do ściany
Nie trać nadziei, nie daj się rozpaczy
Bo jesteś Polak, a Polak nie płacze”

Ostatni Zolnierze Niepodleglej

=====================================================

Więcej o żołnierzach niezłomnych tutaj;

http://kronikanarodowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2402:mucha-pamici-onierzom-wykltym-oddzia-burza&catid=44:owp&Itemid=95

==========================================================

Polska i glowa orla - ladne

Przywracamy Pamiec o Zolnierzach Wykletych

http://nsz.com.pl/

NIECH ŻYJE WOLNA I WIELKA POLSKA !!

ScreenHunter_1265 Mar. 02 09.18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on March 1, 2015 by in Uncategorized and tagged .

Archives

Blog Stats

  • 1,876,630 hits
March 2015
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: