Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Czy izraelska agresja opiera się na proroctwie końca czasów?


Według Pisma Świętego i Księgi Apokalipsy, w końcu czasów wszystkie narody świata obrócą się przeciwko Izraelowi.

a

„Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu” – Zachariasz 12:2-3

4

„Do trzeciej wojny światowej trzeba podżegać wykorzystując różnice wywołane przez „agenturę iluminatów” pomiędzy syjonistami politycznymi i przywódcami świata islamskiego. Wojna musi być prowadzona w taki sposób, żeby Islam (muzułmański świat arabski) oraz polityczny syjonizm (państwo Izrael) wzajemnie się wyniszczały. Jednocześnie inne narody, już bardziej podzielone w tej kwestii będą ograniczone do walki do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego. . .” Albert Pike, Trzy wojny światowe [ Three World Wars]

(Zob. Rozwiązanie konfliktu Izrael-Palestyna, pod artykułemSolution to Israel-Palestine Conflict)

Chris Glover

(henrymakow.com)

Aczkolwiek przerażający i satanistyczny jest atak na Gazę obecnie, dzięki uprzejmości syjo-kabalistów, nie wolno nam ignorować biblijnego proroctwa.

Według Pisma świętego i Księgi Apokalipsy, w końcu czasów wszystkie narody świata obrócą się przeciwko Izraelowi.

Od czasu tego najnowszego ataku na Gazę, czy nie zauważyliście iż media głównego nurtu [MGN] teraz, bardzo powoli podchodzą do naruszania praw człowieka w Palestynie z nieco większym zainteresowaniem niż zwykle robili to w przeszłości?

Pytacie dlaczego teraz?

Mimo wszystkich krzywd jakie Izrael robił Palestynie ​​od początku swojego istnienia, niewiele przedstawiano, a to co pokazywano daje głównie wymówki Izraelowi – „oni tylko się bronią”. Ale fala powoli się obraca. Teraz mamy pionki takie jak Penelope Cruz wraz z innymi hollywoodzkimi marionetkami o sterowanym umyśle potępiające działania Izraela. Aktor John Voigt (zwolennik Busha i inwazji na Irak), krytykuje krokodyle łzy Cruz. Czy kontrolowana opozycja powstaje również w Hollywood?

Dlaczego teraz? Obecne działania Izraela wobec Gazy nie różnią się od tych jakie prowadzili od lat. Mówiąc prawdę, można przywołać gorsze okrucieństwa.

a

Dlaczego MGN takie jak Daily Show teraz podchodzą do prześladowań Palestyńczyków ze zwiększonym zainteresowaniem od najnowszego ataku na Gazę? Teraz jest jeszcze większa chęć namawiania do bojkotu izraelskich produktów. Zauważyłem, że nawet ociągający się Daily Mail opisuje okrucieństwa dokonywane w najnowszym ataku Izraela.

Czy MGN realizują jakiś ukryty program wiążący się z proroctwem biblijnym?

USTAWIANIE OBU STRON DO GLOBALNEGO KATAKLIZMU?

Czy zainteresowanie mediów Gazą to odwracanie uwagi od tego co utworzony przez Mosad-CIA isis/Isil robi w innych krajach Bliskiego Wschodu?

Każdy prawdziwy muzułmanin wam powie, że to co robi isis/Isil ogłaszając się Kalifatem jest absolutnie sprzeczne ze słowem Boga i Świętym Koranem.

Mordy, gwałty i tortury kobiet i dzieci w islamie są absolutnie zakazane.

a

Tak, Isis/Isil deklaruje się nowym Kalifatem. Co za chory żart!

Wielu muzułmanów i chrześcijan uciekło z Iraku, Libii i Syrii ze strachu przed Isis/Isil. Wiele innych religijnych grup, takich jak Yazidi ucieka również.

Czy to wiąże się z dwutorowym atakiem?

Wiemy że UE ze swoimi nazi sojusznikami razem z NATO (Ameryka opłaciła międzynarodowych zbirów) dokuczają coraz bardziej Rosji, podczas gdy Isis/Isil terroryzuje Irak, Syrię, Libię, a teraz Liban. Ich głównym celem jest inwazja Iranu.

Kabaliści przychodzą z obu stron.

Zapytajcie się dlaczego Isis/Isil nie atakuje Izraela? Dlaczego nie atakuje go Izrael? [Why isn’t Israel attacking it?]

Czy Izrael, Brytania, Ameryka, jak również inne europejskie kraje takie jak Francja, nie są prawdziwymi sprawcami wszelkiego zła jakie się dzieje i jaki był na Bliskim Wschodzie? Dlaczego Isis/Isil gwałci, morduje i torturuje tzw. dominujące muzułmańskie kraje? Po co atakować własnych ludzi którzy nie wywołali tej sytuacji po upadku Imperium Tureckiego?

Dlaczego tak mało mówi się w MGN o tej sprawie?

a

Dlaczego zaopatruje, szkoli i finansuje Isis/Isil. W lutym Netanyahu zrobił sobie zdjecie z bojownikiem ze szwadronu śmierci powiązanym z Isis/Isil w placówce medycznej opłacanej przez Izrael dla rannych tzw. syryjskich „rebeliantów”.

Według mnie, MGN mają tajny program: skupiania uwagi na Gazie (niezależnie od strasznej sytuacji) i przeważnie ignorują inną kontrolowana opozycję, a mianowicie Isis/Isil, jak również prawicowców i wspierany przez nazi kijowski rząd. Wykorzystać taktykę strachu taką jak inne rzeczy np. ebolę żeby traumatyzować zachód – kolejne odwracanie uwagi i operacja kontroli umysłu. Wykorzystać media by świat rozgniewał się na Izrael, co stanie się jak przepowiedziała Biblia.

Jak wspomniał na tym portalu Marcos, talmudyczni Żydzi chcą by przyszedł ich mesjasz i ogłosił się bogiem (ohyda spustoszenia). Mówimy tu, niewątpliwie, o antychryście. Ale zanim to się wydarzy, Izrael musi być znienawidzony przez narody świata, żeby ich tzw. mesjasz mógł przyjść i ogłosić się bogiem.

On będzie miał przymierze z Izraelem i zniszczy jego wrogów. Ale Izrael musi być nienawidzony przez narody, żeby tak się stało. Czy w to grają teraz media głównego nurtu?
– – –

Rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

a

Przeniesienie Izraela do Stanów Zjednoczonych

Główne punkty

– Izraelczycy są najbardziej umiłowani przez Amerykanów

-Amerykanie przyjmą Izraelczyków z otwartymi ramionami

– Ameryka ma wystarczająco duży teren by pomieścić Izrael jako 51 stan

– Izrael może mieć prawdziwie bezpieczny żydowskie stan otoczony przyjaznymi stanami

– Ameryka nie będzie musiała wydawać $3mld rocznie z pieniędzy podatników na obronę Izraela

– Koszty transportu będą niższe niż 3-letnie wydatki na obronę

– Palestyńczycy dostaną z powrotem swoją ziemię i życie

– Bliski Wschód znowu będzie spokojny bez interwencji zagranicznych

– Spadną ceny ropy, spadnie inflacja, cały świat będzie szczęśliwy.

Pierwszy komentarz Lindy:

Biblia, jak etniczne dziedzictwa i wierzenia religijne, zostały zinstrumentalizowane przez byt, o którym Biblia mówi „synagoga szatana”. Twoje badanie odkryło prawdziwa i biblijna definicję tego określenia.

W tej tajemnicy nieprawości jest warstwa etniczna: „synagoga szatana”, i to stanowi chazarski element etniczny – obecnie, aszkenazyjscy Żydzi. Faktycznie, jest etniczny element we wszystkich narodach, bo pochodzenie matrylinearne rozciąga się na wiele narodów. Dlatego są afrykańscy, arabscy, latino, chińscy, azjatyccy aszkenazyjscy Żydzi.

Oryginalną warstwą tego była babilońska – od starożytnej Idumei. Starożytni Idumejczycy migrowali w rzymskiej Palestyny w wieku przed czasami Jezusa z Nazaretu. Idumejczycy podbici przez Jana Hyrcanusa przyjęli obrzezanie i przyłączyli się do przymierza w Judei. Ci ludzie wystylizowali się sami: na Żydów od plemiennej ziemi patriarchy Judy. Ich faryzejska sekta (pochodząca z Babilonu) wtedy miała królestwo (Herod był Idumejczykiem) i świątynię (zbudowaną przez Heroda). Tora była ich tradycją ustną starszych (babilońscy starsi), którzy unieważnili Torę Prawa i Proroków. Wielu w Judei przestrzegało tradycji starszych, wielu pochodziło od Izraela (patriarchy Jakuba, który stał się Izraelem), najbardziej znany, rabin Saul z Tarsu (św. Paweł), który pochodził z pokolenia Beniamina.

Okres od apostołów do zniszczenia Jerozolimy i świątyni (70 AD) był okresem decyzyjnym. Ci którzy wyznawali obrzezanie i przymierze, czy pochodzili z Izraela, Idumei albo Samarii, którzy powitali Jezusa jako Mesjasza i zostali ochrzczeni w Nowym Przymierzu, stali się chrześcijanami. Według Nowego Testamentu, Izrael Boga trwa nadal poprzez Nowe Przymierze – Kościół. Ci którzy odrzucili Chrystusa jako Mesjasza nadal wyznawali Prawo wcześniejszych Przymierzy i zostali zakodowani w najważniejszym dokumencie faryzeizmu (judaizm) – Talmudzie. Ci ludzie zostali zebrani w babiloński/idumejski, izraelicki, judahicki rdzeń faryzeizmu w I wieku AD.

Czystość rasowa stanowi dużą część Prawa i wcześniejszych Przymierzy – teraz zniesionych zgodnie z doktryną Nowego Przymierza. Czystość rasowa posłużyła utworzeniu rodu Mesjasza, Jego etnicznego dziedzictwa, historii i kultury. Od Jego przyjścia w ciele – żaden z tych praw nie służył żadnemu celowi wyjątkiem supremacji rasowej.

Lud chazarski przeszedł na judaizm około 800 AD. I wniósł swoich plemiennych bogów do systemu faryzejskiego. Ci bogowie to Gog i Magog – bogowie ziemi ich przodków. Są oni wyjątkowo ludem Goga i Magoga, ponieważ wszystkie inne plemiona Kaukazu stały się chrześcijanami i wyrzekły się tych bogów. Chazarscy aszkenazyjczycy pokazują tych bogów w ich finansowej stolicy – City of London – o powierzchni 1 mili kwadratowej. 

http://www.lordmayorsshow.org/history/gog-and-magog

W proroctwach biblijnych, w czasach ‚kłopotu Jakuba’ – lud Goga i Magoga napada na ziemie ludu Jakuba – ludzi pochodzących od Jakuba, który odszedł od przymierzy zanim Jakub stał się Izraelem – on nie wszedł do przymierza Boga z Izraelem, ale odszedł, tak jak Zarah, syn Judy, który zbudował wspaniałe miasta Troady.

Lud Goga i Magoga ewidentnie najechał na ziemie ludu pochodzącego od Jakuba, ludu który odszedł z ziemi Izraela w czasach pobytu w Egipcie. Palestyna, wcześniej królestwa Judy i Izraela jest jedną z tych ziem.

Is Israeli Aggression Based on End Times Prophesy?

 

Źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/izraelska-agresja-opiera-sie-proroctwie-konca-czasow-2014-08

Źródło: http://henrymakow.com/2014/08/Israel%20Fulfilling%20End%20Times%20Prophesy.html

 

One comment on “Czy izraelska agresja opiera się na proroctwie końca czasów?

  1. Cj aka Elderofzyklons Blog
    August 16, 2014

    Reblogged this on ElderofZyklon's Blog!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on August 16, 2014 by in Israel.

Archives

Blog Stats

  • 1,856,458 hits
August 2014
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: